35. aukce
sobota 26. května 2012, 14.00 hod.
Hotel EXPO

umění, grafika a kresby, avantgarda
knižní vazba, bibliofilie

Výstava (Exhibition):
pátek, 25. května 2012, 12 – 18 hod.
a
sobota, 26 . května 2012, 10 – 11.30 hod.
Hotel EXPO
Výstaviště, Za elektrárnou 3, Praha 7

Aukce je pořádána pro Sdružení přátel krásných tisků.

Adresa Jitka Trmalová, 16000 Praha 6, Bubenečská 9, tel./fax: + 420 224 318 713; e-mail: mail@trmal.czKATALOG A PROGRAM AUKCE

I. Umění – Art 1–32

II. Grafika a kresby – Graphic art and drawings 33–75

III. Knižní vazby – Book bindings 76–105

IV. Avantgarda – Avant-garde 106–129

   platební pauza

V. Bibliofilie – Bibliophily 130–226
   1. Stará Říše (130–147)
   2. Ostatní bibliofilie (148–226)

VI. Varia 227-263

   ukončení aukceI. Umění – Art

1. Philobiblon. Číslo 1, červen 1912, číslo 2, září 1912, vše co vyšlo. Bílovice S.K. Neumann 1912. Č.l.: orig. čb. dřevoryt Josef Váchal. Č.2.: orig. čb. celostr. dřev. František Kobliha a orig. čb. celostr. dřev. Josef Váchal. Ukázky titulních listů (V.H. Brunner, Fr. Kysela). 64 s. Plperg. vazba. Zásadní časopis s orig. dřevoryty. S.278. CA  33- 9500.-
4 500.-

2. REDON, Odilon: Dvanáct listů. „Obluda v umění" napsal Joris Karl Huysmans. Praha Neumannová 1912. Text 14 s., 12 čb.obr. příloh Odilon Redon. Orig. brož.
600.-

3. (Odilon Redon) Exposition rétrospective d‘ oeuvres d‘ Odilon Redon 1840-1916. Galerie Barbazanges 1920. Obálka a 5 reprodukcí v textu a 1 celostr. barev. kolorovaná Odilon Redon. Nestr. Ex. 253/1000. Katalog retrospektivní posmrtné výstavy děl O. Redona. Velmi dobrý stav.
900.-

4. Mac ORLAN, Pierre: Felicien Rops. Paris u. Leipzig Seheur 1930. Velký počet čb. i barev. reprodukcí Felicien Rops. Text v němčině, 275 s. Orig. cpl. vazba.
400.-

5. (William Blake) FIGGIS, Darrell: The paintings of William Blake. London Ernest Benn 1925. 117 s textu, 100 obraz. příloh reprodukcí, část. barev. Orig.ppl. vazba.
BINYON, Laurence: The engraved designs of William Blake. London Ernest Benn 1926. 140 s. textu, 82 obr. příloh reprodukcí, část. barev. Orig.ppl. vazba  2sv.
2 000.-

6. (časopis) PAN 1897, Heft 1. Berlin-Leipzig Fontane 1897. 3. Jahrgang. 66 s. Original celostr. graf. přílohy, mj. Ludwig von Hofmann – barev. litografie, Walter Leistikow – lept. Další vyobrazení v textu. Velmi dobře zachováno. Orig. brož.
6 000.-

7. (časopis) PAN 1898, Heft 2. Berlin- Leipzig Fontane 1898. 4. Jahrgang. 137s. Original celostr. přílohy, mj. Walter Leistikow   – barev. litografie, Peter Behrens – šestibarevný dřevoryt. Další vyobr. v textu. Velmi dobře zachováno. Orig. brož.
6 000.-

8. (časopis) Ver Sacrum. Zeitschrift der Vereinigung bildender Künstler Österreichs. Wien Gerlach u. Schenk 1899. 2. Jahrgang. 12 sešitů, str. průběžně. Četná čb. a barev. vyobrazení děl. Bez obálek. Orig. cpl. vazba.
2 000.-

9. (Alfons Mucha) de Noël 1896-1897. Paris L’Illustration 1896. 24 s. Barev. obálka a 2 barev. celostr. ilustrace Alfons Mucha. Četné čb. a barev.ilustrace jiných autorů. Orig. brož.
2 000.-

10. (Alfons Mucha) La Plume. No Consacré ‚ a Alphonse Mucha et son Oeuvre. Paris La Plume 1897. Ob. barev. lito Alfons Mucha, uvnitř sešitu čb. Muchovy ilustrace. 94 s. Orig. brož.Číslo věnované Muchovi a jeho dílu.
2 000.-

11. (Vojtěch Preissig) L‘ Assiette au Beurre. No 100. Paris 1902. Les joies du foyer. Panneaux décoratofs pour la corbeille de noces des jeunes maries par V. Preissig. Str. průběžně. Orig. sešit.
1 000.-

12. PREISSIG, Vojtěch: Byl jeden domeček. Praha Dědictví Komenského b.d. Spisů Dědictví sv. 58. Ob. a 12 zinkografických leptů Vojtěch Preissig. Nestr. Orig. brož.
5 000.-

13. Musaion. Sborník pro moderní umění. Svazek první z jara 1920. Praha Aventinum 1920. Red. Karel Čapek. Ob. a titul Josef Čapek. Obsahuje 3 originál. graf. přílohy: Vlastislav Hofman – Maska, lino sign. tužkou, Václav Špála – Podzim, lino, Josef Čapek Harmonikář, lino. 85 s. Čb. vyobrazení  v textu. Nerozřez. Ze tří příloh Hofman zařazen mimořádně, jen pro subskribenty. Čapek a Špála svá lina nesignovali. Vynikající stav. CA 34 - 14 000.-
10 000.-

14. LANG, Jaromír: Neumannův Červen. Praha Orbis 1957. 262 s. Návrh ob. Zdenek Seydl. Cpl. vazba v orig. ob.
240.-

15. BENEŠ-BUCHLOVAN, Bedřich: Moderní česká ex libris. Poznámky sběratelovy. Praha Kroužek českých exlibristů 1926. Obsahuje soupis českých ex libris. 209 s. Ex. 284/500. Orig. brož.
600.-

16. LORIŠ, Jan: Max Švabinský. Popisný seznam grafického díla 1942-1952. Praha Hollar 1953. 5 celostr. sign. litografií MaxŠvabinský. 78 s. textu. Volné archy v orig. ob.
3 800.-

17. AUGUSTA, J. M.: Rukověť sběratelova. Král. Vinohrady Bradáč 1927. Tiskla Průmyslová tiskárna. 1102 s. textu, + nestr. přílohy se značkami (porcelán, stříbro, heraldika …) Front. a 30 originál. sign. grafických příloh, mj. František Bílek, Rudolf Kremlička – 7x téma žena, František Kobliha, Vladislav Röhlig , Viktor Stretti… Výzdoba v textu Zdenka Braunerová. Přednostní výtisk 369/500. Orig. ckž. vazba Ludvík Bradáč. Famosní, velmi nákladné dílo, jehož obdoba již nikdy v Čechách vydána nebyla. Tisk v orig. ckž. vazbě se vyskytuje velmi zřídka. Kompletní počet orig. příloh.
32 000.-

18. KUBIŠTA, František: Bohumil Kubišta. Monografická studie. Praha SVU Mánes a Brno Fr. Kubišta 1940. 151 s. S orig. graf. přílohou – „Prosba", čb. dřevoryt a 13 barev. příloh , 70 příloh čb. Orig. cpl. vazba. Výskyt komplet díla s orig. přílohou není příliš častý.
7 500.-

19. NOVÁK, Arthur: Klíček ke grafickým uměním. Praha Engst 1946. Ob. Cyril Bouda, upr. Method Kaláb. 94 s. textu. Náš přednostní ex. obsahuje navíc 15 orig. sign. grafických příloh mj., Max Švabinský, Ludmila Jiřincová, Pavel Šimon, Viktor Stretti. Volné archy v orig. ob. a pouzdře.
2 800.-

20. SILOVSKÝ, Vladimír: Původní dřevoryty k „Bibliomanii" Gustava Flauberta. 5 orig. sign. dřevorytů Vladimíra Silovského. Vše paspart. v orig. krabici se štítkem, v ochr. pouzdře.
800.-

21. PRIMUS, Zdeněk: Vladimír Fuka. Katalog díla. Biografie, ilustrace, bibliografie knižní tvorby. Text česky a anglicky. 248 s. Četná vyobrazení. Orig. brož.
1 000.-

22. TSCHINKEL, Symbol, rebus, písmeno. Praha Stát. grafická škola 1937. Tištěno ve školních dílnách. Nestr. Orig. brož. Vzácné typografické dílo, světového významu. CA 25 7500.-
3 500.-

23. KOMENSKÝ, J. A. : Labyrint světa a ráj srdce. Praha Lyra pragensis 1998. Vyzd. Albín Brunovský. Nestr. Orig. ckž. vazba
500.-

24. Československá fotografie 1946. Ročenka.Praha svaz čs. Klubů fotografů amatérů 1946. 64 s. Celostr. reprodukce fotografů mj., Ehm, Jeníček, Chochola, Sudek, Jírů. Orig. ppl. vazba.
240.-

25. HIPMAN, Vladimír: Práce je živá. Praha Česká grafická unie 1945. S předmluvou Jana Weniga. Nestr. Celostranné fotografie tištěné hlubotiskem. Ppl. vazba v orig. ob.
1 800.-

26. LAUSCHMANN, Jan: Soubor 12 fotografií. Praha Pressfoto 1984. Ob. a upr. Libor Fára. Volné fotografie v orig. přebalu.
500.-

27. REICHMANN, Vilém: Soubor 12 fotografií. Praha Pressfoto 1984. Ob. a upr. Libor Fára. Volné fotografie v orig. přebalu.
600.-

28. Fotografie 1928 –1958. Praha SNKLHU 1959. Album 20 bromografií. Vybral Josef Prošek, úvodní slovo Josef Kainar. Volná foto 300x250, mj. Josef Sudek, Frant. Drtikol, Jaromír Funke. 20 fotografií v orig. cpl. deskách. Velmi dobrý stav.
9 500.-

29. FUNKE, Jaromír: Fotografie. Praha Odeon 1970. Úvodní studie Ludvík Souček, fotografie vybrala Dagmar Hochová. 132 celostr. fotografií Jaromír Funke. 28 + 132 s. Cpl. vazba v orig. ob.
900.-

30. FUNKE, Jaromír: Bez názvu (Les). 1922. Original. fotografie 115x145. Původní adjustace. Podpis Funke na podklad. papíře. Rám. zaskl.
2 500.-

31. TMEJ, Zdenek: Periferie. 1945. Fotografie 340x270. Sign. razítkem na rubu.
2 000.-

32. Anonym: Bohuslav Reynek na úmrtním loži Čb. fotografie na polokartonu 180x240. nesign. Volná fotografie.
1 000.-
II. Grafika a kresby – Graphic art and drawings

33. BRÖMSE, August: Bez názvu /návrat domů/. Nedat. Lept 210x210. Sign. pozůstalostním razítkem na rubu. Paspart.
1 800.-

34. COESTER, Otto: Houština (Gebusch). Nedat. (1946). Lept / vernis mou 156x230. Sign. tužkou PD. Paspart. Surrealistické období autorovo. Soupis Švestka č.394.
3 600.-

35. ČAPEK, Josef: Žena. 1918. Orig. linoryt 240x175, hnědý otisk. Nesign. Paspart.
3 800.-

36. ČAPEK, Josef: Žebrák. 1918. Orig. linoryt 225x180, černý otisk. Nesign. Paspart.
3 500.-

37. FILLA, Emil: Hlava II. Nedat. (1914). Lept 230x130. Sign. tužkou PD. Paspart.
Soupis Berka č.7.
14 000.-

38. GALANDA, Mikuláš: Bez názvu. /dítě,drak, lebka/. Nedat. Kresba tužkou 85x95. Sign. tužkou v obraze P.D. Paspart., rám., zaskl.
2 800.-

39. KAŠPAR, Adolf: Bez názvu. /chalupy s pastvinou /. Nedat. Kresba s akvarelem 290x390. Sign. v obraze PD. Paspart.
3 500.-

40. KOBLIHA, František: Salambo. Nedat. Dřevoryt 358x265. Sign. v obraze a tužkou PD. Paspart.
5 500.-

41. KOLLWITZ, Käthe: Studie hlavy. Nedat. Kresba uhlem 280x260. Sign. tužkou PD. Volný list, papír se skvrnami. Typická expresionistická práce.
6 000.-

42. KONŮPEK, Jan: Trosky platonského světa. 1944. Litografie 370x290. Sign. v desce LD a tužkou PD. Volný list.
1 500.-

43. MUCHA, Alfons: Iris. Nedat. Barevná litografie 210x75. Sign. v desce. Rám. zaskl.
5 000.-

44. PREISSIG, Vojtěch: Leda s labutí. Nedat. Kresba tuší na papíře /pauzák/ 90x130. Nesign. Paspart.
3 000.-

45. RAMBOUSEK, Jan: Pod Karlovým mostem. Nedat. Lept 315x245. Sign. tužkou PD. Autorský tisk. Paspart., rám. zaskl.
3 000.-

46. REDER, Bernard /1897 Bukovina1963 New York/: Koncert. Nedat. Dřevoryt 180x240. Sign. tužkou PD. Volný list.  B. Reder vystudoval výt. akademii v Praze u prof. Brömseho, Spaniela a  Štursy. V r. 1935 samostatná výstava v Mánesu.
2 000.-

47. REDER, Bernard.: Postava v klobouku s květinou. Nedat. Dřevoryt 240x180. Sign. tužkou PD. Volný list.
2 000.-

48. REYNEK, Bohuslav: Slepý Tobiáš. Nedat. Suchá jehla 245x155. Sign. tužkou PD. Paspart. Soupis Bernardi č.297.
18 000.-

49. REYNEK, Bohuslav: Bez názvu. / Pieta v zimě /. Nedat. Suchá jehla 120x85. Sign. tužkou PD. Trojlist: vlevo báseň Suzanne Renaud, vpravo český překlad básně Bohuslav Reynek /Vrány oplétáte poletů svých věnci zimy skráň…/, uprostřed suchá jehla. Trojlist.
1 500.-

50. ROUALT, Georges (Francie 1871-1958): Ulice (1913). Barevná reprodukce kvašové malby (hlubotisk) 175x265. Sign. a dat v obraze. List z alba Oeuvres,vydané J. Florianem ve Staré Říši (1915,resp.1921). Volný list. AP88/ 8 000.-
3 000.-

51. ROUALT, Georges: Postavy v krajině (1914). Barevná reprodukce kvašové malby (hlubotisk) 155x305. Sign. a dat v obraze. List z alba Oeuvres, vyd. J. Florianem ve Staré Říši (1915, resp. 1921). Volný list. AP 90/ 4 000.-
3 000.-

52. SEYDL, Zdeněk: Všechno jako neuvěřitelné je pro mne nejskutečnější vlastně. Nedat. Kresba tuší 230x180. nesign. Volný list.
400.-

53. TICHÝ, František: Věneček. 1942. Suchá jehla 230x315. Sign. tužkou dole uprostřed. Paspart. zaskl.Dílo bylo inspirováno kresbou vzniklou v Paříži r. 1932. V pozdějších letech /1953 a 58/ byly obtaženy kontury, aby bylo možno znovu tisknout. List ve vynikajícím stavu, působivý. Dvořák č.59
48 000.-

54. TICHÝ, František: Fratellini. 1937. Barevná litografie 203x290. Příloha časopisu Volné směry. Nesign. Paspart. Dvořák č.10.
8 000.-

55. TICHÝ, František: Fratellini.1937. Čtyřbarevná litografie 210x300. Sign. perem dole uprostřed. Paspart. Náš list z několika málo, které byly vytištěny zvlášť, nikoli jako příloha Volných směrů, a byly malířem signovány.
18 000.-

56. TOYEN: P.F. 1945. Komb. technika- fotografie kolor. kresby 111x159. Sign tuší PD. Paspart.
2 500.-

57. VÁCHAL, Josef: Pan. Nedat. Barev. dřev. 148x148. Sign. tužkou PD. Rám. zaskl.
35 000.-

58. VÁCHAL, Josef: Mrtvý z pralesa. 1931. /ke knize Šumava umírající a romantická/ Barevný dřev. 500x355. Sign. tužkou PD, č.tisku 17. Volný list. Legendární list ze Šumavy.
55 000.-

59. VÁCHAL, Josef: Schwarzbergská slať u pramene Vltavy. 1930. /ke knize Šumava umírající…/ Barevný dřevoryt 495x354. Číslo tisku 17. Sign. v desce a tužkou PD. Volný list.
40 000.-

60. VÁCHAL, Josef: Mrtvý les. 1930. /ke knize Šumava umírající…/ Barevný dřevoryt 340x490. Číslo tisku 3. Sign. v desce a tužkou PD. Volný list. Velmi působivý list.
50 000.-

61. VÁCHAL, Josef: Les v Podroklání. 1930. /ke knize Šumava umirající…/ Barevný dřevoryt 362x502. Číslo tisku 10. Sign. V desce a tužkou PD. Volný list.
40 000.-

62. VÁCHAL, Josef: Ex libris Julius…. 1950. Čtyřbarevný korkoryt 200x155.Sign. a dat tužkou PD. Volný list.
700.-

63. VÁCHAL, Josef: Ex libris Adolf Malý. 1949. Barevný dřevoryt 212x145. Sign. a dat. tužkou PD. Volný list.
800.-

64. VÁCHAL, Josef: Svoboda a reakce. 1934. Barevný dřevoryt 720x450. Sign. a dat v desce a tužkou PD. Číslo tisku 27. Volný list
60 000.-Plakáty a alba

65. Propagandistický plakát Komunistické strany RSFSR z roku 1921, nabádající k lovu ryb na pomoc hladovějícím. Barevná litografie 650 x 450. Pouze 2000 ex. Rám. zaskl. Výborný stav.
8 000.-

66. Propagandistický plakát Komunistické strany RSFSR. 1921. Barevná litografie 530x 680. Rám. zaskl. Stejný námět jako předchozí položka.
8 000.-

67. /Plakát/ „ Baj Kaj Laj" Reklamní plakát na pivo Pražan, Ležák a Primátor na pražské výstavě obchodní a živnostenské komory r. 1908. Barev. litografie  440 x 290. Rám. zaskl.
8 000.-

68. /Plakát karikatura/ Těšme se z naší konstituce - On se chytá šibenice. Nedat. (1848) Dobový kolorovaný plakát 230x330. Volný list.
8 000.-

69. /Plakát/ Plastická znázornění lovu mořských hub. Velkozávod mořskými houbami, firma Sablík, Velké Meziříčí. Barevná  litografie / chromolit. J.L.Bayer, Kolín /  500x700. Nalepeno na kartonu, v pravé horní části, mír. poškoz., a odlepeno.
8 000.-

70. /Album/ Mladé proudy. 5 původních grafik českých umělců. Bez nakl. údajů /Praha, F.J. Müller/.
Holý, Miroslav: Žena drhnoucí podlahu. Barev. dřev.108x177. sig. tužkou.
Kotík, Pravoslav: Dříví-uhlí. Čb. dřevoryt 155x198. sign.tužkou.
Čapek, Josef: Koupání. Linoryt 124x180. sign. razítkem.
Špála, Václav: Žena s košíkem ovoce. Linoryt 165x113, sign.tužkou.
Hofman, Vlastislav: Podobizna muže. Linoryt 222x105, sign. tužkou.
Vše paspart., vloženo v orig.přebalu s úvodním textem Fr. Kovárny - „Vlna grafiky 20. let."
15 000.-

71. BEARDSLEY, Aubrey: Lysistrata. Cyklus 9 obrazů. Nakl. údaje chybí (Král. Vinohrady Bradáč 1925). Soukr. tisk. Vydání konfiskováno. Komplet 9 repod. kreseb., chybí 6 str. textu. Nestr. V orig. pap. deskách.
8 000.-

72. ČAPEK, Josef: Osmero linoleí. Stará Říše, Jílovská 1919. Dobré Dílo sv. 61. 8 linoleí , viněta na ob. a v titulu Josef Čapek. Nesign. 15 ex., tento neočíslován. Vloženo v orig. pap. přebalu. Rozměr přebalu alba 240 x 160. Podle některých pramenů byla část nákladu kolorována, náš ex. nekolorován. Nesmírně vzácné a nedostupné. Výborný stav.
80 000.-

73. ISTLER, Josef: Soubor grafiky 1942-46. Katalog výstavy. Kabinet grafického umění 1946 květen. Soupis vystavených prací, text Karel Teige. Front. orig. barev. dřevoryt Josef Istler, sign. tužkou a dat. 15 s.
1 200.-

74. BALEKA, Jan: Poetický svět Vladimíra Komárka. Hradec Králové Kruh 1968. Text – esej J. Baleka a „Vyznání Vl. Komárka". 2 litografie, 2 suché jehly, 2 dřevořezy Vladimír Komárek, vše sign. tužkou a dat. Náklad 400 výtisků. V orig. pap. přebalu.
900.-

75. ŠALAMOUN, Jiří: Pokušení na hoře.
Praha Biblos b.d. 11 litografií s barev. podtiskem. Edice Biblos sv. 11. Ex. 68/100. Volné listy v orig pap. přebalu. Podpis Šalamoun.
600.-
III. Knižní vazby – Book bindings

76. Antologie epických básní, původních i přeložených. Praha Kober 1875.  693 s. Ckž. vazba v ochr. pouzdře sign. Brousek. Nádherná vazba jednoho z největších českých knihvazačů. Brousek sbírán největšími odborníky na knižní vazbu, vyskytuje se zřídka.
2 500.-

77. BAUDELAIRE, Charles: Malé básně prosou. Praha Janská 1929. Hyperion sv. 37. Návrh vazby a front. (orig. lept), František Muzika. Ex. 38/60. 186 s. Clperg. vazba Ant. Tvrdý.
1 200.-

78. BLOY, Leon: Objevitel globu. Stará Říše 1911. Studium sv. 34. 326 s. Překl. Florian. Plkž. vazba O. Blažek, přední ob. přivázána
2 200.-

79. BLOY, Leon: Neprodajný. Denník autorův 1904 –7. Stará Říše Florianová 1919. Dobré dílo sv. 57. Titul Jaroslav Benda. 161 s. Orig. ob. přiváz. Plkž. vazba sign. O. Blažek.
2 200.-

80. BLOY, Leon: Žebrák nevděčník. Denník autorův 1892 – 1895. Stará Říše Stříž 1910. 405 s. Front. podobizna L. Bloye. Plkž. vazba sign. O. Blažek. Zásadní staroříšská kniha, v nádherném stavu,
2 600.-

81. BLOY, Leon: Exegese obecných rčení. Stará Říše Florian 1905. Studium sv. 3. 503 s. 444ex. Plkž. vazba (Karel Dudešek?) v ochr. pouzdře. Hledaný vzácný tisk. Prakticky nedostupný text, hledaný velkým množstvím sběratelů. Malý staroříšský poklad
2 600.-

82. BRETONNE, Restif de la: Půvabná nožka. Praha Janský 1921. Hyperion sv. 10. Vyzd. dřevoryty na titulu a patitulu Cyril Bouda. 59 s. Orig. ckž. vazba Antonín Tvrdý.
300.-

83. DELLUC, Louis: Lidé z baru. Praha Aventinum 1925. Kresby a upr. Josef Šíma. Náš ex. ručně kolorován. 106 s. Ex. 5/30 přednostní. Podpis Šíma. Ckž. intarsovaná vazba Jindřich Svoboda (v r. 1987). V ochr. přebalu a pouzdře. Jedna z nejnádhernějších českých knih v nápadité excelentní vazbě..CA 27 – 115000.- bez vazby.
220 000.-

84. ČELAKOVSKÝ, F. L.: Ohlas písní českých. Praha Janská 1926. Hyperion sv. 28. Vyzd. 2 lepty Cyril Bouda. 122 s.- Orig. ckž. vazba Ant. Tvrdý, v ochr. pouzdře
500.-

85. ERBEN, K. J.: Kytice z básní Karla Jaromíra Erbena. Praha SČB 1911. 18. vyd. Vytiskl Karel Dyrynk. Vazbu navrhl V. H. Brunner, svázal Ludvík Bradáč. 194 s. 710 ex. Ckž. vazba Ludvík Bradáč. Velmi vzácný tisk.
900.-

86. FREUD, Sigmund: Psychoanalytické chorobopisy. Praha Albert 1936. 431 s. Ckž. vazba v ochr. pouzdře.
400.-

87. GRAVES, Robert: Já Claudius. Román. Praha Kvasnička a Hampl 1937. 453 s. Na předsádce ex libris Oldřicha Leixnera (manžel neteře sestry A. Mackové) od Karla Němce. Ckž. intarsovaná (různobarevná kůže) vazba A. Jirout, v ochr. pouzdře, ob. přiváz. Typická jiroutovská intarsovaná vazba hýřící barvami v kvalitním provedení.
3 000.-

88. JACOBSON, J. P.: Niels Lyhne. Brno Družstvo Moravského kola spisovatelů 1946. Front. kresba František Süsser. 227 s. Kombinovaná vazba – různé druhy kůže a papír – anonymní, orig. ob. přiváz. Zajímavé.
500.-

89. KIRKEGAARD, Soren: Současnost. Praha Mladá fronta 1969. Edice Váhy. 76 s. Pap. vazba sign. Ladislav Růžička, v orig. ochr. pouzdře.
400.-

90. KOMENSKÝ, Jan Amos: Listové do nebe. Praha Reichl 1930. Špalíček sv. VII. 6 kresbami a vazbu navrhl František Bílek. 127 s. Orig. perg. vazba Antonín Tvrdý.
260.-

91. Lancelot a Alexandrina. Středověká hra. Brno Pojer 1929. Ed. Atlantis sv. 5. Vyzd. a upr. František Vik. 64 s. Ex. 14 z 50 na Gelderu. Plkž vazba sign. Ota Blažek. S. 3838.
600.-

92. Le Livre Caumont… Paris Techener b.d. XXI+67 s. Orig.ckž. vazba. Skvostná vazba.
1 200.-

93. LERMONTOV, M. J.: Démon. Praha Melantrich 1939. Ed. Krásné tisky Melantricha sv. 2. Vyzd. 4 kolor. lepty František Tichý. 62 s. Podpisy J. Hora a F. Tichý v tiráži. Ex. 191/200. Plkž. vazba sign. O. Blažek. S. 3871.
16 000.-

94. NERUDA, Jan: Zpěvy páteční. Praha A. Novák 1922. Kresby a upr. V.H. Brunner. Ckž. nakl. vazba.
450.-

95. NEUMANN, S. K. : Bohyně světice ženy. Praha Borový 1915. 2. kniha Zlatokvětu. Upr. Metod Kaláb. Front. orig. litografie Josef Čapek. 88 s. Orig. ckž. vazba Antonín Jelínek. V ochr. pouzdře.
1 400.-

96. PEŠKA, Bedřich: Epitafy. Unhošť Brousek 1922. Front. orig. rytina St. Kulhánek. „Upravil, vytiskl a svázal pro sebe a své přátely Josef Brousek, knihař v Unhošti". Ex.46/53. 56 s. Ckž. vazba Josef Brousek.
1 500.-

97. PRÉVOST, Antoine Francois: Příběhy Manony Lescautové. Praha Jánská 1925. Hyperion sv. 26. Upr. a 2 lepty vyzdobil Cyril Bouda. 263 s. Orig. ckž. vazba Antonín Tvrdý. Vyskytuje se velmi vzácně. S.1074.
700.-

98. PROUST, Marcel: Hledání ztraceného času sv. V. Sodoma a Gomora I. Praha Odeon 1929.Titulní list podle návrhu Karla Teigeho. Překl Jaroslav Zaorálek. 198 s. Ex. 55/100 na japanu Banzay. Orig. ckž. nakl. vazba v ochr. pouzdře.
200.-

99. PROUST, Marcel: Hledání ztraceného času sv.V. Sodoma a Gomora II. Praha Odeon 1929. 223 s. Ex. neočíslován. Orig. ckž. nakl. vazba v ochr. pouzdře
200.-

100. PROUST, Marcel: Hledání ztraceného času sv.V. Sodoma a Gomora III. Praha Odeon 1929. 168 s. Ex. neočíslován. Orig. ckž. nakl. vazba v ochr pouzdře.
200.-

101. QUINCEY, Thomas d‘: Vražda jako krásné umění. Stará Říše Florianová 1925. Dobré Dílo sv.83. 169 s. Ex. A15/50, celkem 380 ex. Plkž. vazba, sign. O. Blažek. Vkusná nádherná vazba.
2 000.-

102. ROUBAL, Jindřich: Egypt. Praha Nuhlíček 1929. 337 s. S ilustracemi. Orig. ckž. vazba Ludvík Růžička. Skvostná řezaná vazba.
1 600.-

103. SCHWARZENBERG, Karel: Obrazy českého státu od r. 1526 do r. 1918. Praha Melantrich 1939. Graf. upravil Břetislav Štorm. 247 s. Četná vyobrazení v textu. Ckž. vazba s motivem českého lva, sign. Jirout, v ochr. pouzdře. Representativní vazba, kniha vydána v roce 39 k pozdvižení národního sebevědomí.
3 200.-

104. ŠRÁMEK, Fráňa: Splav. Praha Borový 1916. Upr. a kresby Zdeněk Kratochvíl. 49 s. Vazba Antonín. Jelínek.
600.-

105. VEJRYCHOVÁ, Josefa: Jak bývalo v Kozlově. Praha Č.G.Unie 1924. Front orig. sign. lept a ilustrace Max Švabinský. 143 s. Ckž. vazba.
600.-
IV. Avantgarda – Avant–garde

106. DORGELÉS, Roland: Mandarinskou cestou. Praha Čin 1927. Ob. linoryt Josef Čapek. 248 s. Orig. brož.
450.-

107. RUTTE, Miroslav: Tvář pod maskou. Essaye o divadle. Praha Aventinum 1926. Ob. linoryt Josef Čapek. 251 s. Z prvních 50 výtisků na „luxusním papíru", podpis Rutte. Orig. brož.
500.-

108. KONRÁD, Edmond: Olbřím. Hra beze vší pravděpodobnosti v devíti obrazech. Praha Aventinum 1928. Ob. linoryt Josef Čapek. 83 s. Ex 8/25 z přednostních s podpisem E. Konráda. Orig. brož.
600.-

109. ŠELEPA, Karel: Jen přátelství. Praha Kropáč a Kucharský 1947. Ob., front. a ilustrace Toyen. 66 s. Nerozřez. Orig. brož.
600.-

110. URBÁNKOVÁ, Jarmila: Rozbité zrcadlo. Praha Kalich 1944. Ob. a ilustrace Toyen. 107 s. Podpis Urbánková. Orig. brož.
800.-

111. BUREŠ, Miloslav: Zemi krásnou. Brno, Jícha 1937. Ob. a front. Toyen. 55 s. Orig. brož.
600.-

112. KROPÁČ, František: Vděčnost. Básně. Praha Jež (Knihovna Vigilie) 1934. Front. sign. kolor. kresba Toyen. 59 s. Podpis Kropáč Nerozřez. Náš ex. přednostní ze 70 výt. na ručním papíře s kolor. frontispicem. Orig. brož.
3 000.-

113. ROLLAND, Romain: Dobrý člověk ještě žije. (Colas Breugnon). Praha Symposion 1929. Titul, vigneta a 28 kreseb v textu Toyen. Kresby v našem exempláři ručně kolorovány. 261 s. Ex. V./ L přednostní na van Gelderu. Na patitulu věnování Toyen z r. 32 sběrateli, který malířku požádal o kolorování svého exempláře. Plkž. vazba A. Jirout. Unikátní ex. s 30 ručně kolorovanými kresbami Toyen. Ower copy as 30 hand coloured pictures by Toyen. Exquisit.
75 000.-

114. SEIFERT, Jaroslav: Na vlnách TSF. Poesie. Devětsil. Praha Petr 1925. Knihovna Hosta sv. 1. 67s. Ob. a upr. Karel Teige.Orig. brož. Str. 67 uvolněná, jinak ve velmi slušném stavu. P 23.
3 000.-

115. SEIFERT, Jaroslav: Město v slzách. První verše. Praha Komunistické knihkupectví a nakl. Rajman b.d. (1921). 62 s. S ob. a dvěma kresbami Karla Teigeho. Datovaný podpis Seifert. První vydání. Orig brož. Vzácné vydání v dobrém stavu.
2 500.-

116. SUK, Ivan: Lesy a ulice. Verše. Praha Smíchov Minařík 1920. Upr. V.H. Brunner. 3 celostr. orig. sign. linoryty Karel Teige. Datovaná Dedikace Teige. 57 s. Orig. brož. Perfektní stav.
9 000.-

117. APOLLINAIRE, Guillaume: Básně. Praha Ústř. dělnické knihkupectví a nakladatelství 1935. Ob., frontispice a upr. Toyen. 97 s. Dat. podpis Seifert (str. 54). Orig. brož.
1 000.-

118. MORAND, Paul: Lewis a Irena. Román. Praha Aventinum 1926. Ob. Josef Šíma. 97 s. Nerozřez. Orig. brož. P 48. Krásný stav
600.-

119. BIEBL, Konstantin: S lodí, jež dováží čaj a kávu. Poesie 1926-27. Praha Odeon 1928. Edice Odeon sv. 37. 1.vydání. Typografická montáž Karel Teige. Podpis Biebl. 64 s. Ex. 85/100 v orig. americké kartonáži.
20 000.-

120. NEZVAL, Vítězslav: Manon Lescaut. Hra o 7 obrazech podle románu abbé Prévosta. Praha Melantrich 1947. Ob. a upr. František Muzika. Podpis Nezval. 237 s. Váz. v orig. ob. Obálka s použitím foto M. Burešové v roli Manon z první inscenace D 40.
500.-

121. NEZVAL, Vítězslav: Židovský hřbitov. Báseň, psáno v červenci 1928. Praha Odeon 1928. Edice Poesie sv. 1. 6 orig. sign. a dat. litografií Jindřich Štyrský, v našem přednostním exempláři ručně kolorovány. Typogr. upr. Karel Teige. 31 s. Podpis Nezval. Náš ex. z prvních deseti výtisků pro přátele Odeonu má č. VIII.. Celkem 20 kolor. ex. z celkového počtu 220 vydaných. Orig. brož. Tisk světového významu a mimořádné krásy.
230 000.-

122. NEZVAL, Vítězslav: Posedlost. Praha Sfinx Janda 1930. Ob. a upr. Jindřich Štyrský. 246 s. Váz. v orig. ob.
450.-

123. MÁCHA, Karel Hynek: Máj. Praha Jirout, Kozák a Teytz 1937. Vyzd. 4 ručně kolorovanými sign. kresbami Jindřich Štyrský. Nestr., část. nerozřez. 40 ex., náš č 1. Podpis Štyrský. Orig. brož. v ochr. pouzdře. Překrásný tisk, vydaný v miniaturním nákladu. Náš exemplář č.1 je skvěle zachován. Jedna z nejvzácnějších českých bibliofilií. ATA 21- 65 000.-
55 000.-

124. LORENC, Zdeněk: Vodnář v blížencích. Kladno Nakladatelství  mladých 1946. Ob. a front Josef Istler. 1. vydání. Dedikace Lorenc. 73 s. Orig. brož. Velmi zajímavé.
1 200.-

125. A zatímco válka. Sborník. Brno Rovnost 1946. Edice RA, sv. 3. Rediguje, ob. a graf. úprava Václav Zykmund. 60 s. Texty a reprodukce mj. Josef Istler, Miloš Koreček, Václav Tikal. Orig. brož., první list uvolněn.
900.-

126. BERTRAND, Aloysius: Kašpar noci. Brno Pojer 1947. Ed. Atlantis sv. 66. 191 s. Ex. 242/400 z přednostních. 8 orig. sign. leptů Václav Zykmund. Nerozřez. v arších v orig. přebalu.
3 000.-

127. NOVÁK, Robert L.: Lyrika. Praha Vaněk a Votava 1927. Edice Olymp sv. 9. Ob. a upr arch. Josef Hlaváček. S fotoportrétem R.L. Nováka. 62 s. Ex. 366/500. Orig. brož. Vzácný svazek edice Olymp.
2 000.-

128. MARENČIN, Albert – BARON, Karol: Okamih pravdy. Dolný Kubín 1971. Kresby Karol Baron, upr. Juraj Mojžíš. Podpisy Marenčin, Baron a Mojžíš v tiráži. 20s. Ex. 71/100. Orig. brož.
900.-

129. Novyj Lef 1928, II. roč. Žurnal levovo fronta iskusstva. Moskva Gosizdat 1928. Redakce V. Majakovský, od č. 9. S.M. Treťjakov. Každý sešit obsahuje 2 listy s fotopřílohami , mj. A. Rodčenko, S. Eizenštejn. Každý sešit str. zvlášť, většina obálek s použitím fotografií. 11 sešitů s obálkami, mírně ořízlé, zřejmě vyjmuto z vazby, chybí sešit č.8, který byl zabaven.
35 000.-
V.  Bibliofilie – Bibliophily

Stará Říše

130. DEML, Jakub: Notantur lumina. Stará Říše Deml 1907. Studium sv. 9. Front. podobizna J. Demla od Fr. Bílka (světlotisk). Kolor. titulní list. 119 s. Orig. brož. S. 185.
2 900.-

131. BLOY, Leon: Čtyři léta zajetí v Prasečím na Marně 1900-1904. Velká u Strážnice Florian (1905). Dobré Dílo sv. 2. 244+142 s. v jednom svazku. Orig. brož.
1 200.-

132. Encyklika communium rerum. Ze dne 21.4. 1909. Stará Říše Stříž 1910. Studium sv. 29. 45 s. Orig. brož.
160.-

133. Pius PP. X. O obnově posvátné hudby. Stará Říše Stříž 1911. Studium sv. 39. 39 s. Nerozřez. Orig. brož.
200.-

134. Listy svaté Kateřiny Sienské. Osvětimany Stříž 1912. Dobré dílo sv. 4. Titulní list a vyzd. Karel Schwetz. 264 s. Orig. brož. Mimořádný krásný stav.
2 200.-

135. Slavík svatého Bonaventury. Šebkovice Deml 1912. Z latinského volně přeložil Jakub Deml. Ob. a vyzd. Jaroslav Benda. 16 s. Orig. brož. Jedinečně zachovalé, mimořádně krásný stav.
1 000.-

136. Poslání Marie Josefy. Velká u Strážnice Florian 1912. „V nedostatku přátel Studia, jen s pomocí Boží vydal Josef Florian". Dobré Dílo sv. 1. Titul a obálka Josef Váchal, 14 iniciál anonym. Dvojbarevný tisk. 130 s. Orig. brož. Tisk je hledán velkým množstvím sběratelů i proto, že se jedná o první sv. DD vyzdobený Váchalem. S. 588
2 000.-

137. PARENT, Alfred: Očistec končí rájem pozemským. Velká u Strážnice Florian 1912. Studium sv. 40. 4 dřevoryty vyzdobil Josef Váchal. 23 s. Orig. brož. Vzácný tisk, vyzd. krásnými V. dřevoryty.
1 500.-

138. BALBÍN, Bohuslav: Život svatého Jana Nepomuckého. Stará Říše Stříž 1914. Dobré Dílo sv. 16. Vyzdobil Karel Schwetz. 79 s. Nerozřez. Orig. brož.
600.-

139. MILOSZ, O. W.: Mifiboseth. Praha Jílovská 1919. Dobré Dílo sv. 58. Překl. Bohuslav Reynek. 56 s. Orig. brož.
300.-

140. d‘ AUREVILLY, Jules Barbey: Stránka z historie (1603). Stará Říše Florianová 1920. Dobré Dílo sv. 67. Ob., titul a úvodní dřevoryty Jaroslav Benda. 27 s. Ex. 140. Orig. brož.
200.-

141. SYNGE, J. M.: Jezdci k moři. Stará Říše Florianová 1922. Vyzd. dřevoryty Antonín Slavíček. 45 s. Přednostní ex. č. VII.A. Orig. brož. Ze Staroříšské knihovny J.F.
160.-

142. ŽEROMSKI, Štefan: Mučedníci. Stará Říše Florianová 1937. Front. kolor dřevoryt Michael Florian. 61 s. Přednostní ex. 7A/50. Orig. brož. S razítkem Staroříšské knihovny.
240.-

143. BEAUNIER, André: Poslední den. Stará Říše Florianová 1937. Dobré Dílo sv. 127. 101s. Přednostní ex. 7A/100 na ručním papíře. Orig. brož. S razítkem Staroříšské knihovny.
160.-

144. BARRY, Leon: Děd. Stará Říše Florianová 1940. Dobré Dílo sv. 135. Barev dřevoryt Michael Florian. 32 s. Přednostní ex. č 7/20 na holandu. Orig. brož. Ze Staroříšské knihovny
200.-

145. Lidové legendy o bretaňském kajícníku PetruleGouvello de Kerioletovi z kraje Aurayského, sebrané od vicomta Hippolyta le Gouvello. Stará Říše Florianová 1946. Dobré Dílo sv. 145. Upr., dřevoryty vyryl a vytiskl Michael Florian. Ex. 7/200. Podpis Michael Florian. 42 s. Orig. brož. Ex.č.7 z knihovny J. Floriana. Vyskytuje se vzácně
600.-

146. IVANOV, Vjačeslav: Zimní sonety 1920. Stará Říše 1937. Orig. sign. lept Michael Florian. Ex. 75/160. 20 s. Orig. brož.
360.-

147. MELL, Max: Pohádky z ráje. Stará Říše 1948. Pro příznivce Dobrého Díla. Překl. O. Reindl. Ručně kolor. dřevoryty Michael Florian. Podpis Florian v tiráži. 39 s. Ex. 76/150. Orig. brož.
400.-ostatní bibliofilie:

148. ANDREJEV, Leonid: Jidáš Iškariotský a jiní. Novella. Praha Brož 1910. Knihovna Vlny sv. VIII. 124 s. Orig. brož. Zajímavá anonymní obálka, mír. poškoz. ve hřbetě.
260.-

149. APOLLINAIRE, Guillaume: Noané. Praha Picka (1951). Vyzd. 5 ručně kolor. zinkografiemi M. Troup. 28 s. 20 ex. Orig. brož. Obálka s použitím škrobového papíru Karla Dudeška. Grimm 232.
800.-

150. d‘ AUREVILLY, Barbey J.: Stránka dějin (1603). Praha Picka 1952. Vyzd. dřev. Jiří Šindler. 50 s. Plkž. vazba v ochr. pouzdře. Grimm 251 (spr. 80 ex.) S. 5576.
500.-

151. BEDNÁŘ, Kamil: Odilla, čili cesta do Lourd. Praha Picka 1954 (spr. 1955). Ob., front. lito sign. tužkou, a 8 litografií s podtiskem Kamil Lhoták. Podpis Bednář. Nestr. Počet výtisků neudán (97). Ckž. vazba, orig. ob. přiváz. Tento ex. vázán v umělé kůži  pro J. Picku. Grimm 316, S. 5624. ATA 33 – 32 000.-
12 000.-

152. BERNANOS, Georges: Paní Dargentová. Pardubice Vokolek 1930. Paprsek sv. 18. Překl. Bohuslav Reynek. Kolor. dřevoryty Vojmír Vokolek. 20 s. Ex. 242/250. Orig. brož.
400.-

153. BLATNÝ, Ivan: Tento večer. Praha Stýblo 1945. Ed. Lyra sv. 1. Front. Kamil Lhoták. 79 s. Orig. brož.
600.-

154. BŘEZINA, Otokar: Hudba pramenů. Praha Odkaz 1918. 2. vyd. 51 s. Obrazy doprovodil František Bílek – 5 orig. dřev. a 5 kreseb. Podpisy Bílek a Březina. Orig. brož.
600.-

155. BŘEZINA, Otokar: Esej. Praha SČB 1988. 3 orig. sign. litografie Vladimír Suchánek. 170 ex. Nestr. orig. brož. Velmi zajímavý tisk SČB.
600.-

156. BUREŠ, Miloslav: Krajiny Františka Kavána. Havl.Brod,  Krajské nakl. 1953. Ex. 186/200 z přednostních na ručním papíru. Příloha orig. suchá jehla Bohuslav Reynek. 41 s. Podpis autora v tiráži. Archy v orig. ob.
1 500.-

157. ČAMPULKA, Pavel: Zpráva trosečníkova. Osm suchých jehel k básni Bertolda Brechta - Soukr. tisk b.d. (1982). 8 Orig. s.j. Pavel Čampulka. Nestr. Ex 6/25. Podpis Kundera. Volné listy v orig. ob., v ochr. pouzdře.
600.-

158. Čtyři vánoční koledy. Kruh bibliofilů na Moravě 1957. Vyzdobeno lidovými dřevoryty, front. kolorován. Nestr. Vloženo P.F. 1950 s kolor. dřevorytem. Orig. brož.
240.-

159. DEML, Jakub: Rodný kraj. Tasov Junová 1936. Kresba na titulu a obálce František Bílek. Podpis Deml. 37 s. Pap. vazba, orig. ob. přiváz.
350.-

160. DEML, Jakub: Rosnička. Tasov Kytlicová 1927. 2. vydání. Ob. vyzd. Josef Kapinus, vnitřní titul Josef Váchal. Podobizny P.Josefa Ševčíka a Josefa Váchala dle fotografií. Podpis Deml. 116 s. 500 ex.Orig. brož.
650.-

161. DEML, Jakub: Matylka. Tasov Deml 1936. 37 s. Orig. brož.
240.-

162. DEML, Jakub: Hrad smrti. Král. Vinohrady Deml 1912. Ob., front., titul a 9 barev. dřevorytů Josef Váchal. 51 s. Dedikace Deml na patitulu. 500 ex. Orig. brož. S. 183.
12 000.-

163. DOLENSKÝ, Antonín: Moderní česká grafika. Praha Pelcl 1912. Přílohy: 4 dřevoryty Benda, Bílek, Kobliha, Váchal a 16 reprodukcí grafických listů. 40 s. Ckž. vazba, mír. poškoz.
900.-

164. Dřevoryty z lidových tisků. Pardubice (Vokolek) 1958. Soukromý neprodejný tisk z původních štočků z 18. a 19. století, ze sbírek musea v Chrudimi. 38 dřevorytů na ručním papíře v pap. přebalu.
350.-

165. DVOŘÁK, Arnošt: Král Václav IV.
Drama o 5 dějstvích. Praha Nová edice 1910. Vyzd. barev. dřev. a upr. František Kysela. 92 s. Ex. 243/1600. Dat. podpis František Kysela. Orig. brož. Významná kniha, znehodnocená velkým nákladem.
300.-

166. DYK, Viktor: Marnosti. Básně. Praha Moderní revue b.d. KMR sv. 30. 46 s. Plkž. vazba, orig. ob. přiváz. Vzácné, S. neuvádí.
1 000.-

167. DYK, Viktor: Stud. Praha Moderní revue 1900. KMR. sv. 35. 109 s. Orig. brož. Jedinečná obálka – anonymní.
700.-

168. Epištola a dialog o knižních aukcích. Praha Zink 1930. Překl. z němčiny Otto F. Babler.18 s. 300 výt. Orig. brož.
180.-

169. ERBEN, Karel Jaromír: Svatební košile. Praha Vyšehrad 1952. 13 celostr. barev. kreseb Alén Diviš, graf. úprava František Tichý. 29 s. Plkž. vazba, orig. ob.přiváz. v ochr. pouzdře.
1 400.-

170. ERBEN, Karel Jaromír: Holoubek. Hranice na Moravě Hladký 1939. Kolor. kresby a rukopis Jaroslav Pecháček. Vytiskl a koloroval Josef Hladký. Nestr. Ex. 13/70. Orig. pap. vazba.
400.-

171. Francouzská poesie nové doby v překladech Viktora Dyka. Praha Nakl.čs. výt. umělců 1957. Sign. suchou jehlou a 5 kresbami vyzd. František Tichý. Nerozřez. 76 s. Volné listy v orig. ob.
800.-

172. HÁFEZ, Š. M.: Z dívánu. Praha Lyra Pragensis 1986. Vigneta na obálce a 6 sign. barev. celostr. leptů Josef Istler. 68 s. Ex. 120/200. Orig. brož.
6 000.-

173. HALAS, František: Mladé ženy. Praha Picka 1956. Front. sign. mědirytina Cyril Bouda. Nestr. Nákl. 15 výt. Orig. brož. Grimm 341.
1 600.-

174. /Hlaváček, Karel/ Spisy Karla Hlaváčka. Praha Neumannová 1915. KDA. 206 s. Plkž. vazba,ob. přiváz.
200.-

175. HOLAN, Vladimír: Milenci. Šest rukopisných básní V. Holana z let 19681976. Praha Karel Majer 1980. S kresbou Oty Janečka. Ex. 29/100. Nestr. Orig. brož.
300.-

176. HOLÁREK, Emil: Pohádka o Nadšení. Satirický žert. Holárkovy kresby doprovází Jaroslav Kvapil. Praha Vítek jun. b.d. 35 s. Orig. brož. Zajímavá obálka.
240.-

177. HORKÝ, Karel: Když vesla vypadnou. Verše. Praha Kočí 1906. 64 s. Obálka a výzdoba V. H. Brunner. Orig. brož.
300.-

178. HOUDEK, Vladimír: V pavučinách nervů. Básně. Praha Grosman a Svoboda b.d. Ob. J. Beneš. 94 s. Orig. brož. Mimořádně krásná obálka. Pozoruhodné.
700.-

179. HRABAL, Bohumil: Zápisky z besedy v Radaru. Bez místa vydání M. Navrátil 1985. Soukromý tisk k Novému roku 1986. Front. monotyp Oldřich Hamera. Nestr. (6s.) Celkem 25 výt. Podpisy Hamera a Hrabal. Orig. brož. Aukce Symposion 2009 – 14 000.-
3 000.-

180. HRUBÍN, František: Rondel. J.a J. Dvořákovi b.d.(1944?). Soukr. tisk. Vyzd. sign. suchou jehlou František Tichý. Nestr. Ex. 23/44. Dedikace Hrubín. Orig. brož.
1 000.-

181. HUYSMANS, Joris, Karl: Na ruby. Praha Neumannová 1913. KDA. Ob. a upr. František Kobliha. 200 s Orig. brož. Velmi dobře zachováno.
200.-

182. Chansons sans honneur. Praha Hokr a Čejka 1930. Olisbos sv. 1. Vyzd. lepty R. W. (Jaroslav Picka) – ediční značka, front. a 2 lepty v textu. 26 s. Volné archy v pap. krabici. Zřídka se vyskytující Pickovo erotikum. Grimm 34.
5 000.-

183. JOUVE, Jean Pierre: Beau Regard. Paris au Sans Pareil 1927. 3 celostr. orig. suché jehly a 15 dřevorytů v textu Josef Šíma. 48 s Ex. 163. Orig. brož. ATA 33 – 34 000.-
20 000.-

184. KAMÍNEK, Karel: Dies irae. Praha Moderní revue 1896. KMR sv. 11. 48 s. Ob. Karel Hlaváček. Orig. brož.
550.-

185. KARÁSEK, Jiří: Bezcestí. Psáno 1891. Román. Velké Meziříčí Šašek 1893. 312 s. Za první předsádkou pozdější podpis tužkou Jiří Karásek ze Lvovic, dole ustřižen proužek, zřejmě se jménem majitele. Plkž. vazba (opotřebovaná). Rané, nevyskytující se Karáskovo dílo.
600.-

186. KARÁSEK, Jiří: Hořící duše. Tragedie o třech aktech. Praha Moderní revue 1899. KMR sv. 25. 92 s. Orig. brož. S. 455
1 000.-

187. KARÁSEK, ze Lvovic Jiří: Posvátné ohně. Novelly. Král. Vinohrady Adámek 1911. Moderní bibliotéka Obsáhlá Dedikace J. Karáska Čeňku Vořechovi (Demlův přítel a staroříšský grafik). 105 s. Orig. brož., hřbet opravován.
300.-

188. KARÁSEK, ze Lvovic Jiří: Básnické spisy. Praha Aventinum 1922. Ob. a vyzd. František Kobliha. 452 s. Dedikace Karásek. Orig. brož.
360.-

189. /Klíma, Ladislav/ Vlastní životopis filosofa Ladislava Klímy. Praha Picka 1938. Vyzd. 5 lepty Jan Konůpek. 43 s. Ex. 29/101. Orig. plperg. vazba. Dlouhou dobu nejvzácnější klímovský tisk. Grimm 99
4 000.-

190. Knižní značky Josefa Váchala. Hradec Králové Paulus 1936. Ob., 1 barev. a 4 čb. přílohy dřevoryty Josef Váchal. Podpis Váchal Ex. 2/100. Volné listy v orig. ob.
2 000.-

191. Knižní značky Anny Mackové. Hradec Králové Paulus (1936?). 4 barev. a 7 čb. dřevorytů Anna Macková. Náš ex. neočíslován ze 100 vydaných. Podpis Macková. Volné listy v orig. ob.
1 500.-

192. /Kupka, František/ Nepublikované dopisy Františka Kupky Vojtěchu Hynaisovi. Praha SČB 2010. 2 orig. sign. lepty Jiří Anderle. 41 s. Ex. 118/120. Podpisy K. Brožová, Fr. Dvořák, M. Dyrynk. Orig. brož. Již dnes velmi hledaný tisk.
800.-

193. LEŠEHRAD, Emanuel: Mučedník touhy. Smíchov Vaněk a Votava 1920. Ob. orig. dřev. Josef Váchal. Dat. dedikace Lešehrad. 193 s. Orig. brož.
300.-

194. MACEK, Antonín: Kniha o ráji. Praha Závorka 1912. Front., titul a upr. Otakar Štáfl. Nestr. Orig. brož. S. 244.
200.-

195. /MUCHA, Alfons/ Otče náš. Le Pater. Komposice A. Muchy. Praha Kočí b.d. (Paris Piazza 1899) Ob. a 18 barev. litografií Alfons Mucha. Nestr. Vydání francouzského /50 ex./ má tento č. 46, vydání českého pak č. 21. České ex. byly vydány na japonu s černobílým doplňkem na čínském papíře /český text/. Orig. brož. Vloženo v krabici.Přednostní exemplář Muchova Otčenáše. Tisk po restauraci /zadní strana obálky nahrazena novějším druhem papíru/.
105 000.-

196. ORTEGA y GASSET, José: Smrt a zmrtvýchvstání. Essaye. Brno Pojer 1938. Ed. Atlantis sv. 41. 156 s. Ex. č. 35. Orig. brož.
300.-

197. Osmnáct motýlisk k Bezručově Stužkonosce modré. Nakl. údaje chybí, 1957. Ob., vigneta a 17 kolor. sign. dřev. František Kobliha. Ex. 41/50. Nestr. + 17 tabulí s dřevoryty. Komplet. Podpis Bezruč. Orig.brož.
900.-

198. POE, Edgar Allan: Havran. Kladno J. Fučíková 1953. Dřevoryty František Kobliha. Jeden výtisk a několik zkušebních vytiskl Josef Cipra na Kladně. Nestr. Orig. brož. S. 6785.
4 000.-

199. /REŽNÝ, Pavel/: Villon očima Ludmily Jiřincové. Praha SČB 1955. Ob. linořez a front. sign. litografie Ludmila Jiřincová. 25 s. Náklad 400 ex. Orig. brož.
400.-

200. REGNIER, Henri de: Básně. Praha Moderní revue1917. KMR sv. 63. Vyzd. původními dřevoryty Miloš Klicman. Dedikace Arnošt Procházka. 30s. Orig. pap. vazba.
240.-

201. REYNEK, Bohuslav: Rty a zuby. Petrkov Reynek 1925. Sešity poesie. 120 ex. 65 s. dedikace Reynek. Orig. brož.
500.-

202. REYNEK, Bohuslav: Odlet vlaštovek. Praha Navrátil 1984. Front. sign. lept Jan Souček. Nestr. Ex. 19/25. Volné archy v orig. ob.
500.-

203. /samizdat/ REYNEK, Bohuslav: Básnické dílo. Tři prozy. Praha 1980. /Petlice, Vaculík?/ Strojopis 909 s +IX s. lsv.- Front. suchá jehla Bohuslav Reynek (novotisk), 5 fotografií děl v textu, 2sv.-front. fotografie portrét B. Reynka a 4 fotografie děl. 2 sv. cpl. vazby.
5 000.-

204. RILKE, Rainer Maria: Kniha o chudobě a smrti. Veselí pošta Čepí 1927. Edice Izmael. Ex. 52/200. 30 s. Orig. brož. Vzácný Rilkovský tisk.
600.-

205. ROPS, Félicien: Dopisy a zápisky. Král. Vinohrady Bradáč 1924. Uspořádal a překl. Jarmil Krecar. S obrazy Feliciena Ropse. 60 s. Ex. 399/400. Orig. brož.
240.-

206. SÁŇKA, Arno: Stará Říše. Obrazoborecký portrait. Brno Sáňka 1928. Upr. Karel Dyrynk, tiskla Státní tiskárna. Front. sign. lept. Jan Konůpek. 28 s. Ex. 49/60. Podpis Sáňka. Orig. brož.
700.-

207. SEIFERT, Jaroslav: Milostná píseň. Praha SČB 1953. Ed. Ráj knihomilů sv. 5. 8 orig. litografií Ludmila Jiřincová. 95 s. Podpisy Jiřincová a Seifert. Volné archy v orig. přebalu.
2 400.-

208. SHAKESPEARE, William: Sonety. Praha Lyra Pragensis 1984. 5 celostr. sign. litografií Ludmila Jiřincová. 28 s. Orig. brož.
2 400.-

209. SCHWOB, Marcel: Mimes. Paris Mercure de France 1894. 83 s. Dedikace Schwob. Orig.  brož, s orig. ob. Tento vzácný tisk byl vydán v edici Mercure de France, která předcházela moderní knize v celé Evropě a měla přímý vliv na vznik české Moderní revue. Schwob svými spisy je jedním z otců moderní krásné prozy, dekadence a symbolismu. Dedikace knihu činí velikou vzácností.
3 000.-

210. SKÁCEL, Jan: Smuténka. Praha Aulos 1996. 6 barev. sign. leptů Pavel Sukdolák. 65 s. Ex. 84/100. Pap. vazba Atelier Krupka, v ochr. pouzdře.
3 000.-

211. STIFTER, Adalbert: Polní květiny. Brno Pojer 1943. Ed. Atlantis sv. 56. 181 s. Ex. č. 84-A ze sta na papíře zerkallském. Orig. brož., ob. ve hřbetu natržená. V češtině vzácně se nacházející vydání Polních květin.
360.-

212. Stoletý Kalendář, tj. hvězdářské domnění na léta, jež jsou po narození Ježíše Krista od. R. 1900 až do roku 2000. Bez nakl. údajů. (L. Bradáč). Nestr. Ob. a 7 záhlaví v textu dřev. Josef Váchal. Orig. brož.
400.-

213. SÝS, Karel: Jan Neruda v Paříži. Praha SČB 1977. 3 orig. lepty Kamil Lhoták. Nestr, Podpisy Sýs a Lhoták v tiráži. Volné archy v orig. přebalu.
900.-

214. TOLSTOJ, Alexej Konstantin: Vlkodlačí rodina. Praha Vinohrady Hladký 1920. Ob. a titul dřev. Josef Váchal. 43 s. Orig. brož.
400.-

215. TOMAN, Karel: Melancholická pouť. Básně. Praha Obzory 1906. Obálka. B. Haunerová. 45 s. Podpis Toman. Plperg. vazba, orig. ob. přiváz.
450.-

216. VÁCHAL, Josef – ŠIMÁNEK, Josef: Putování malého Elfa. Cyklus dřevorytů ke stejnojmenné básni Jos. Šimánka. Praha Váchal 1911. Ob., titulní list a 12 celostr. čb. dřevorytů Josef Váchal. Nestr. Ex. 27/100. Dedikace J. Váchala E. Pacovskému z 25. 11. 1911. Podpis Šimánek. Orig. brož. Exklusivní tisk s překrásnými dřevoryty ve výborném stavu. S. 145.
95 000.-

217. VÁCHAL, Josef – BŘEZINA, Otokar:  Ruce. 13 barev. dřevorytů k veršům Otokara Březiny Josef Váchal. Praha ELK 1943. Ed. Ráj knihomilů. 13 dřev. v ppl. deskách. Březina, Otokar: Ruce.Praha ELK 1946. Ráj knihomilů sv.7. 35 čb. dřevorytů Josef Váchal. Ex. č. 12/700 se suchou pečetí 64 s. Nerozřez. Archy v orig. pap. deskách.  2 sv.
9 000.-

218. VÁCHAL, Josef: Malíř na frontě. Soča a Italie 1917-18. Praha Macková 1929. Napsal, 42 dřev. a 1 linoryt vyřezal a 4 reprodukcemi dle fotografií doložil Josef Váchal. Koncový dřevoryt podepsán. 403 s. Ex. 101/157 s podpisem autora v tiráži. Na 1. předsádce akvarelové exlibris pro E. Vozábovou, podepsané Váchalem. Plkž. vazba, orig. ob. přiváz. Arg. K27, S. 2108.
12 500.-

219. VALÉRY, Paul: Palma. Petrkov Reynek 1927. Poesie sešit 7. Dřevoryty Mme. R.S. Bechetoile. Nestr. 120 ex. Na titulu dedikace Reynek. Orig. brož.
300.-

220. VALÉRY, Paul: Duše a tanec. Praha Aventinum 1929. 71 s. Překl. Em. Siblík. Kresba na obálce J. Clar, v textu J. Bernard. Podpisy Em. Siblík a Paul Valéry. Ex. 15/25 z přednostních ex. Orig. brož.
700.-

221. VALÉRY, Paul: Had. Kladno Klír 1929. Ed. Zodiak. Překl. Josef Palivec. OB., typografie, mědirytina a nakl. značka Karel Svolinský. Nestr. Ex. 38/93. Podpisy Svolinský, Palivec a Valéry.Vložen dopis Josefa Palivce. Orig. brož., v ochr. krabici.
3 000.-

222. VILDRAC, Charles: Kniha lásky. Praha Kruh krásné knihy 1947. Překl. Vladimír Holan. Front. orig. sign. lept a upr. Josef Istler. Podpis Holan. Nestr. Ex. 8/333. Orig. brož.
1 000.-

223. WEINER, Richard: Ulice – Boulevard. Praha Art. Novák 1925. Tiskla Průmyslová tiskárna. 2 orig. dřev. Vladimír Silovský, písmo Slavoboj Tusar. Kniha vytištěna pro Mezinárodní výstavu dekorativních umění v Paříži 1925. 27 s. Orig. cpl. vazba. Vzácná nedostupná kniha.
4 500.-

224. WILDE, Oscar: Básně v prose. Praha Moderní revue 1908. KMR. sv. 46. Titulní dřev. Zdenka Braunerová. 44 s. Ex. 53/56. Podpis Braunerová. Pap. vazba. Velmi vzácné vydání.
1 000.-

225. Zahrada Allahova. Orientální zkazka. Hošek 1940. Soukr. tisk. Front. sign. suchá jehla František Tichý. 9 s. Neudaný poček výtisků. Orig. brož. Hledaný tisk Fr. Tichého. S. 5429.
2 000.-

226. ZEYER, Julius: Tři legendy o Krucifixu. Praha ČGU 1925. Barev.ob. a 3 celostr. lepty Cyril Bouda. 77 s. Ex. 200/550. Orig. brož,. zadní část ob.mír.poškoz.
400.-
VI. Varia – Knihy

227. CARMINE, Joseph /1785/: Prager Prospekt. / Divadlo v Kotcích/ Nedat. Kolorovaný mědiryt 290x355. Sign. PD. Rám. zaskl.
4 000.-

228. Umění kořalku bez násilí potlačiti. Praha Knížecí arcibiskupská knihtiskárna 1847. S notovým záznamem a textem písně „Chvála kořalky". 162 s. Restaurováno, nová clpap. vazba Atelier Krupka
400.-

229. Lucyán, syn Fortunátův a obec Skalenská aneb Kniha o pověrách, ve které se obšírně vypravuje jak Lucyánovi prospívalo, že na duchy a strašidla již nevěřil, po vyložení pověr písmem svatým, rozumem a zkušeností - od Jana Javornického, biskupského notáře a faráře Církvického. Praha Synové B. Háze 1827. 3 díly v 1 sv., komplet
I. o pověrečném chování v nemocech, při hospodářství, sňatku, smrti člověka atd. 174 s.
II. vyučování o hastrmanech, podvržených dětech, čarodějnicích, uřknutí atd. 198 s.
III. o pověrách při bouřce, hromovodu, ohnivém draku, kometách, zatmění slunce atd. 127 s. 3 díly v 1 svazku, Orig. plkž. vazba. Velmi dobře zachováno. Obsáhlé důkladné dílo, s předmluvou autora.
4 000.-

230. Černý muž. Kterýž gednomu rytířskému synu welké dobrodiní učinil …Čtaucímu lépe se wyrozumí. W Gindřichowu Hradcy. 64 s. Na titulním listě dřevoryt. Brož. Anonymní mravoučná pověst vytištěná u Josefa Landfrase pravděpodobně v r. 1798. Podle Knihopisu existuje jen jediný neúplný exemplář V Národní knihovně ČR. Vzácné, Knihopis K05983
700.-

231. CHARVÁT, Jan Josef: Příhody pana Žamputáře,od něho samého vypravované. Nejstarší překlad příběhů Barona Prášila do českého jazyka v prvním známém vydání, vyd. Martinem Neureuterem v Praze 1824. 50s. Brož.
300.-

232. Soubor 2 špalíčků kramářských písní z Vápovic. Autentické špalíčky obsahující více než 100 kompletních kramářských písní z let cca 1750 – 1860, adjustované v původních textiliích a vložené do ochranných kartonových obalů. Odborně restaurováno. Mimořádně působivý doklad kulturní historie
5 000.-

233. SEIFERT, Jaroslav: Píseň o Viktorce. Praha ČS 1950. 1. vydání. Front., ob. a upr. Karel Svolinský. 59 s. Dedikace Seifert, podpis Svolinský. Orig. brož.
300.-

234. SEIFERT, Jaroslav: Jaro sbohem. Praha Borový 1942. 157 s. Nerozřez. Dedikace Seifert. Orig. brož.
240.-

235. SEIFERT, Jaroslav: Halleyova kometa. Praha SNDK 1967. 1. vydání. Ob., upr. a vazba Milan Grygar. 66 s. Dedikace Seifert. Váz. v orig. ob.
300.-

236. SKÁCEL, Jan: Hodina mezi psem a vlkem. Praha ČS 1962. 1. vydání. 62 s. Podpis Skácel na titulu. Váz. v orig. ob.
300.-

237. Básníku Karlu Tomanovi. Verše. Praha Kmen, soukr. tisk 1937. Uspořádal Jaroslav Seifert, front. Otakar Mrkvička. 23 s. Podpisy Seifert, Nechvátal a Hora. Orig. brož.
260.-

238. Almanach Květen. Sborník mladé české literatury 1957. Praha MF 1957. Uspořádali Florian, Šiktanc a Šotola. 223 s. Podpisy Karel Šiktanc, Ivan Skála a Milan Kundera. Váz. v orig. ob.
300.-

239. KOHOUT, Pavel: Dobrá píseň. Veršovaná lyrická komedie o mládí naší země ve 3 dějstvích. Praha MF 1952. 144 s. Veršovaná ideologická  dedikace Pavel Kohout. Váz. v orig. ob.
300.-

240. z LEŠEHRADU, Emanuel: Hledači skrytých pramenů. Studie a vzpomínky. Březina-Mombert-Rilke-Faustovský problém. Praha Srdce 1934. 122 s. Orig.cpl. vazba
300.-

241. z LEŠEHRADU, Emanuel: Schodiště přeludů. Zlín Tisk 1947. Ob. a ilustr. Karel Müller. 238 s. Dat. dedikace Lešehrad. Orig. brož.
300.-

242. /samizdat/ KUNDERA, Milan: Nesnesitelná lehkost bytí. Edice Prostor sv. 5. 1988. 171 s. Orig. brož.
240.-

243. KOLÁŘ, Jiří: Křestný list. Praha Petr 1941. Ed. První knížky sv. 9. Upr. Jaroslav Šváb. 41 s. 500 ex. Orig. brož. Vzácný raný Kolář.
700.-

244. KUNDERA, Ludvík: Živly v nás. Praha Stýblo 1946. Edice Lyra sv. 6. První vydání s uměleckou fotografií Miloše Korečka. 49 s. 1000 ex. Orig. brož.
450.-

245. RAIS, K. V.: Zlaté chvilky. Verše pro děti. Praha Hynek b.d. Barev ilustr. H. M. Bennet. Nestr. Ppl. vazba, mír. poškoz.
240.-

246. DOLENSKÝ, Jan a JIRÁK, Antonín: Kytice slovanských bájí. Z původních sbírek. Praha Hynek b.d. (1895). Ilustr. čb. a barev. chromolitografie Fr. Bíza. 178 s. Ppl. vazba s obrázkem.
300.-

247. NĚMCOVÁ. Božena: Babička. Obrazy venkovského života. Praha Hynek b.d. Nové vydání pro dospělejší mládež. 4 čb. a 4 barev. chromolito. Věnceslav Černý. 154  s. Ppl. vazba, zadní deska v rozích poškoz. Nevyskytuje se.
300.-

248. RUTH, František: Robinson Krusoe. Dobrodružné příběhy jinocha na pustém ostrově. Praha Storch b.d. (1897). 172 s. Se 6 barvotisky a 37 čb. obrázky. Orig. cpl. vazba.
500.-

249. MARRYAT: Bremský kormidelník Miloslav Vlnovský aneb Ztroskotání korábu Pacific. Praha Stýblo b.d.(1880). Pro mládež upravil Jos. Zimmermann. Druhé, zcela přepracované vydání. 397  s. Ilustr. v textu a 2 barev. celostr. + 1 na vazbě. Orig. ppl. vazba v orig. přebalu, ten poškoz.
300.-

250. ASSOLLANT, A.: Hrdinný kapitán Korkorán. Praha Vilímek b.d. 5. vydání. České mládeži vypravuje F. Faustin. Vazba, ob. a ilustrace Zdeněk Burian. 254 s. Váz. v orig ob., v ochr. pouzdře. Výborný stav.
800.-

251. SLÁDEK, J. V.: Skřivánčí písně. Praha Otto b.d. Tisk Neubert Smíchov. Barev. ilustrace Marie Fischerová-Kvěchová. Podpis Fischerová-Kvěchová.. Nestr. Orig. ppl. vazba.
300.-

252. JUNEK: Strejda Palec a jeho parní válec. Maketa dětské obr. knížky, orig. barev. kresby, 16 s. Přiloženo: 1) 4 makety obálek ke knize F. Flose Lovci orchidejí, orig.kresby 140x120, pro slovenské nakl. Mladé letá. 2) 4x návrhy reklam 140x100 (akvarel, tempera).
600.-

253. NAUMAN, Pavel: Pohádky o mašinkách. Praha ČS 1967. 6. vyd. Ilustrace Kamil Lhoták. 177 s. Váz. v orig. ob.
240.-

konec aukce