POUŽITÉ ZKRATKY A SLOVNÍČEK
LIST OF ABBREVIATIONS AND DICTIONARYa a und and
barev. barevný farbig colour, in colour
b.d., nedat. bez data ohne Jahr no date
brož. brožovaný broschiert paperback cover
celostr. celostranný vollseitig full page
cpl. celoplátěná Leinwand cloth-bound
ckž. celokožená Leder leather-bound calf)
č.b. černobílý schwarzweiss black-white
č., čísl. číslo, číslovaný Nummer, nummeriert number, numbered
dedikace věnování Dedikation inscription
dřev. dřevoryt, /-řez/ Holzschnitt woodcut
ex. exemplář Exemplar copy
front. frontispice Frontispice frontispiece
hřbet Buchrücken spine
il., ilustr. ilustrace Illustration illustration
kniha, /-y/ Buch, Bücher book /s/
kresba Zeichnung drawing
lept Radierung etching
lino, linoryt Linoleumschnitt lino-cut
lito, litografie Lithographie litograph /s/
mír. poškoz. mírně poškozeno mässig beschädigt slightly defected
mědiryt Kupferstich copper-cut
mj. mimo jiné ausser andere among others (i. a.)
nerozřez nerozřezáno nicht zerschnitten uncut
nestr. nestránkováno nicht paginiert no paging
O, orig. původní Original original
ob. obálka Umschlag wrapper
oceloryt Stahlstich steel engraving
ochr. pouzdro ochranné /p./ Schuber protective box
pap. papírová Papier paper
plkž. polokožená Halbleder half leather-bound
podpis Unterschrift signature, signed
poškoz. poškozeno beschädigt damaged
ppl. poloplátěná Halbleinwand half cloth-bound
roč. ročník Jahrgang year
ručně kolor. Hand koloriert hand coloured
s. str. strany Seiten pages
se skvrnami fleckig with spots
seš. sešit Heft issue
sign. signovaný siegniert signed
s.j. suchá jehla Kaltnagel dry-point
sv. svazek, /y/ Band, Bände volume /s/
upr. úprava, upravil Typographie typographical
váz. vazba, vázaný Einband bound
volné archy freie Bogen free pages
vyd. vydání, vydavatel Auflage edition, editor
vyobr. vyobrazení Abbildung illustration
vyzd. vyzdobil Buchschmuck decoration
vzácné selten rare