22. aukce
(3. klubová)
sobota, 6. prosince 2003, 10 hod.
Hotel EXPO


fotografie, iudaica, svobodné zednářství, avantgarda, výtvarné umění, knižní vazby, bibliofilie, knihy a obálky


Výstava:
čtvrtek 4. 12., 11 – 18 hod
pátek pátek 5. 12., 10 – 16 hod.

Hotel EXPO
Výstaviště, Za elektrárnou 3, Praha 7

XIX. pražské aukční dny začínají v pátek 5. 12. tamtéž v 18 hod. aukcí Antikvariátu Prošek. Aukční dny jsou pořádány pro Klub přátel krásných tisků.

Adresa Jitka Trmalová, 160 00 Praha 6, Bubenečská 9, tel./fax: + 420 224 318 713; e-mail: mail@trmal.czKATALOG A PROGRAM AUKCE

I. Fotografie – Photography 1 – 23

II .Iudaica a antisemitika 24 – 57

III. Svobodné zednářství – Free Masonery 58 – 89

IV. Varia 90 – 125

V. Avantgarda – Avant-garde 126 – 156

platební pauza

Avantgarda II. 157 – 188

VI. Bratři Čapkové – Čapek brothers 189 – 208

VII. Výtvarné umění – Art 209 – 241

VIII. Výtvarná díla – Pictures 242 – 275

IX. Erotica 276 – 296

X. Knižní vazby – Book Bindings 297 – 309

platební pauza

Knižní vazby II. 310 – 326

XI. Bibliofilie – Bibliophily 327 – 421

XII. Knihy a obálky – Books and wrappers 422 – 459

ukončení aukce

I. Fotografie

1. SOUČEK, Ludvík: Zdenko Feyfar. Praha Odeon 1980. Ob. a upr. Libor Fára. Ed. Umělecká fotografie. 88 foto Zdenko Feyfar. Dedikace Feyfar. Orig. brož. 200.–

2. DRTIKOL, František – konvolut 2 svazků – Brabec, Vladimír: František Drtikol. Praha Odeon 1988. Orig. brož. – František Drtikol. Album. Praha Dům fotografie 1993. Volné foto v orig. ob. 2 svazky 400.–

3. LAUSCHMANN, Jan: Soubor 12 fotografií. Praha Pressfoto 1980. Ob. a upr. Libor Fára. Volná foto v orig. ob. 300.–

4. REICHMANN,Vilém: Soubor 12 fotografií. Praha Pressfoto 1981. Ob. a upr. Libor Fára. Volná foto v Orig. ob. 360.–

5. Fotorok 1958 a 1959 – konvolut 2 svazků Praha Odeon 1959 a 1960. Sestavil Josef Prošek. Ob. a upr. Adolf Hoffmeister. Sborníky čb. i barev. fotografií. Váz. v orig. ob. 2 svazky 500.–

6. ČAPEK, Karel: Dášeňka čili život štěněte. Praha Borový 1941. Foto Karel Čapek. Ob. a upr. Karel Teige. 93 s. Váz. v orig. ob. 300.–

7. SUDEK, Josef: Cykly fotografií V. Kontrasty. Labyrinty. Praha–Plzeň UMPRUM, 1986. 16 foto Josef Sudek, orig. brož. 300.–

8. SUDEK, Josef: Praha panoramatická. Praha SNKLHU 1959. 303 s. 288 hlubotiskových fotografií Josef Sudek. Orig. cpl. vazba v orig. ob., která restaurována. With original wrapper which was partialy restaurated. 6 000.–

9. Sudek – Funke – katalog výstavy. Praha UMPRUM 1987. Úvod Z. Kirschner. 32 foto J. Sudek a J. Funke. Orig. brož. 400.–

10. FUNKE, Jaromír: Fotografie 1919 – 1943. Věci skleněné a obyčejné. Praha Pražský dům fotografie 1993. Text S. Pastor, foto Jaromír Funke. Orig. brož. 300.–

11. FUNKE, Jaromír: Karolinský cyklus. Z triforia chrámu sv. Víta v Praze. Nakl. údaje chybí – spr. Praha Aventinum kol 1940. 5 orig. sign. fotografií Jaromír Funke. Ex. 49/50. Volná foto v orig. ppl. deskách. Komplet vzácné, 50 copies only. 5 original photos 13 000.–

12. (Hájek, Karel) Výstava fotografií Karla Hájka. Obrazová příloha katalogu. Praha Ústřed. knihovna 1936. Upr. Karel Hájek a Jiří Trnka. Nestr. Podpis Karel Hájek. Orig. brož. Elegantní tisk. Beautiful. 1 000.–

13. Praha 1891. Prag. Praha Helios 1891. Album foto na tvrdém kartonu. 12 foto. Složeno v orig. cpl. vazbě Leporelo. Kuriozita. 400.–

14. Kalendář 1934. Schönheit am Berge. Týdenní kalendář s německým textem. Ob. a 52 foto. Stolní trhací fotokalendář. 240.–

15. URBANOVÁ, Alexandra a TMEJ, Zdeněk: Abeceda duševního prázdna. Praha Zádruha 1945 ( spr. 1946 ). Text A. Urbanová, fotografie Zdeněk Tmej. Nestr. Orig. brož., v ochr. pouzdře. Významné fotografie. Restaurováno. 12 000.–

16. LUKAS, Jan: Země a lidé. Kniha fotografií. Praha Melantrich 1946. Nestr. 64 foto Jan Lukas. Orig. ppl. vazba 300.–

17. Orbis pictus aneb Svět v objektivu. Praha Mladá fronta 1964. 332 fotografií. Nestr. Váz. v orig. ob. 140.–

18. FEYFAR, Zdenko: Harrachov b.d. Orig. fotografie 235x300. Sign. na přední straně slepotisk. podpisem 1 000.–

19. FEYFAR, Zdenko: Krajina s Troskami 1972. Orig. fotografie 300x400. Sign. tužkou na přední straně, na rubu dedikace Feyfarova z r.1973. 1 000.–

20. PROŠEK, Josef: Torzo. 1969. Orig. fotografie 230x195. Sign. a dat. tužkou PD. Paspart., rám. zaskl. Autorská adjustace. 10 000.–

21. VOPAT, Jaroslav: Portrét Jaroslava Seiferta. B.d. Orig. fotografie 228x165. Podpis J. Seifert. Paspart. zaskl. 400.–

22. BERGER, Paul – konvolut 4 fotografií Mary Garden (l’Opéra-Comique de Paris). B.d. 230x127. Sign. tužkou PD. Nalepeno na rekl. kartonu. 400.–

23. Anonym: Portrét dívky. b.d. Orig. ateliérové foto 215x170. Sign. nečitelná (Ströminger?) Praha XII. Nalepeno na kartonu 200.–II. Iudaica a antisemitika

24. HERRMANN, Ignát –TEIGE, Josef – WINTER, Zikmund: Pražské ghetto. Praha Unie 1902. 115 s. S řadou fotografií. Orig. cpl. vazba. Vynikající stav. 1 500.–

25. Mezery v historii 1890 – 1938. Polemický duch střední Evropy–Němci, Židé a Češi. Praha Galerie hl. m. Prahy 1993. Katalog výstavy. S foto. 141 s. Orig. brož. 500.–

26. Deník židovské dívky. Ručně psaný deník dívky, narozené r.1926, deportované do ghetta Terezín v r. 1943. Deník zahrnuje roky 1940–1948. Ručně psané sešity svázané do 5 knih, z nichž 4 s nápisem deník v ppl. vazbách. Vlepeno množství orig. dobových dokumentů, poš tovní karty, terezínské peníze, dopisy, fotografie. V deníku, který zasahuje i do období první republiky a do období poválečného (smrt Jana Masaryka, nástup komunistické totality) jsou obsaženy i reakce na důležité politické události v protektorátu a v zahraničí (vítězný postup spojeneckých vojsk, inspekční návštěva K.H. Franka v Terezínském ghettu aj.) Významný text. 8 000.–

27. Židovská hvězda. Šesticípá žlutá plátěná hvězda 9x9 cm, s černým nápisem Jude. (Označení pro Židy na základě norimberských zákonů). 500.–

28. Liblická konference – Franz Kafka. Praha ČSAV 1963. S fotografiemi. 389 s. Váz. v orig. ob. 300.–

29. Franz Kafka a Praha. Vzpomínky, úvahy, dokumenty. Praha Žikeš 1947. S fotografiemi. Upr. Method Kaláb. 61 s. Orig. brož. 200.–

30. Starý židovský hřbitov v Praze. Praha SPN 1955. Text O. Muneles a M. Vilímková. S řadou fotografií. 480 s. Nerozřez. Orig. brož. 800.–

31. Židovská ročenka. Red. R. Litis. Praha soukr. tisk 1960. 165 s. Orig. brož. Připojena orig. fotografie z Podkarpatské Rusi (1936). 400.–

32. Die Lehrdichtung. Die Bücher der Bibel. Berlin–Wien Harz Verlag 1922. Vazba, ilustr. a upr. E.M. Lilien. 303 s. Orig. cpl. vazba, zašpiněna. Nádherně upravená kniha. 1 500.–

33. Chochmath Schlomoh. ( Moudrost Šalamounova). Prag Pascheles 1853. 125s. Ckž. vazba. Jedná se o soukr. tisk nákl. židovské Obce, tištěno v Lipsku. První kniha souboru Apokryfů–tajných knih, rarita. V hebrejštině. 900.–

34. PICK, Otto: Židovské anekdoty. Ústí n/L. Bukač 1925. 64 s. Orig. brož. 300.–

35. TOKSTEIN, A.F.: Židé v Čechách. Praha Beaufort b.d. 60 s. Cpl. vazba 240.–

36. Konvolut 2 svazků – Zangwill, Israel: Tragédie ghetta. 221 s. Ppl. vazba – Glassers: Vyhnání z Portugal. Praha Obelisk 1925. Orig. brož. 2 sv. 200.–

37. EISNER, F.: Židovstvo. České Budějovice soukr. tisk 1922. 157 s. Cpl. vazba. Vzácné vydání. 500.–

38. Židovská otázka – 2 svazky – Rossov, S. Praha 1907. 40 s. Orig. brož. – Hudec, J. Praha Čas b.d. Orig. brož. 2 sv. 300.–

39. MOUSSEAUX de G.: Židé. Jich filosofie, dějiny a politika. Praha Francl 1910. 104 s. Orig. brož. Po konfiskaci.160.–

40. Konvolut 2 svazků – Komurka, F.: Co řekli naši velikáni o Židech. S foto. Praha 1952. 48 s. – Kříž, A.: Co víte o Židech? Praha Orbis 1941. Foto ob. 90 s. Orig. brož. 2 sv. 450.–

41. VELINSKÝ, Václav: Židovský problém čsl. republiky. Praha Obrana národa b.d. Ob. Karel Rélink. 79 s. Orig. brož. 240.–

42. JURÁŠEK, Stanislav: Předpisy o židovském majetku a další předpisy židů se týkající. Praha Jurášek 1940, 1941. 216+100+96 s. Orig. brož. 3 svazky. Nevyskytující se komplet. 700.–

43. RYS, Jan: Hilsneriáda a TGM 1899/1939. K 40. výročí vražd polenských. Praha Wiesner 1939. S fotografiemi. 293 s. Orig. brož. Velmi dobře zachováno. 600.–

44. ROHLING, A: Židé podle Talmudu. Na uváženou křesťanům a Židům všech stavů. Praha Mourek 1876. 76 s. Orig. brož., poškoz. 140.–

45. FORD, Henry: Mezinárodní Žid. Světový problém. Praha Kočí 1924. Ve dvou svazcích. 252+199 s. Cpl. vazba 240.–

46. Konvolut 2 svazků – Hedin, Sven: USA v boji světadílů. Praha Orbis 1943. 174 s. Orig. brož. – Wirsing, G: 100 rodin ovládá britské imperium. Praha Orbis 1940. Orig. brož. 240.–

47. ECKER, Karel: Židovské zrcadlo v světle pravdy. Praha soukr. tisk 1907. Vědecká studie. 83 s. Nerozřez. Orig. brož. 180.–

48. Protokoly ze shromáždění sionských mudrců. „O tom, čemu nechtějí věřit a co je tak blízko". Praha Komrska 1926. 96 s. Ppl. vazba, ob. přiváz. 400.–

49. LELEK, František: Pravá tvář Židovstva. Židovský problém ve světle původních pramenů. Praha Akry 1940. 279 s. Ppl. vazba 300.–

50. VEVERKA, Jaroslav: Odžidovštit! Přerov Strojil 1938. Ilustr. Karel Rélink. 100 s. Orig. brož. 300.–

51. RŐHLING, Augustin: Talmudský Žid. Přerov Dobrovolný b.d. 96 s. Cpl. vazba 300.–

52. RÉLINK Karel: Nenažranski, ministr humanista-filistr. Praha Schořík b.d. Ilustr. Karel Rélink. 58 s. Ppl. vazba 200.–

53. RÉLINK, Karel: Spása světa. Ubozí, pronásledovaní Židé. Úvahy z deníku pravého humanisty s 20 kresbami. Praha Schořík 1920. Ob. a ilustr. Karel Rélink. 86 s. Ppl. vazba 500.–

54. RÉLINK, Karel: Vývin židomarxisty. Praha soukr. tisk 1938. Ilustr. Karel Rélink. 86 s. Orig. brož., poškoz. vodou 180.–

55. Zajištění židovského majetku. (Peněžní styk se Židy). Praha Svaz spořitelen 1940. Vysvětlivky a pokyny k pátému pokračování výnosu říšského protektora. 35 s. Přiložen I. dodatek k témuž. Orig. brož. 300.–

56. SZYK, Arthur: Le Juif qui rit. Paris Michel b.d. Karikatury. 221 s. Dedikace W. Ludwig 1929. Orig. brož., mír. poškoz. 200.–

57. RICHTER, Hanuš: Talmud a Šulchan aruch v nežidovském zrcadle. Praha Mazáč 1942. Ob. a vazba B. Miller. 435 s. Orig. ppl. vazba, ob. přiváz. 600.–III. Svobodné zednářství

58. KERNING, J. B.: Zednář. Praha Psyche 1936. Překl. K. Weinfurter. 278 s. Ex. 6 z neudaného počtu. Orig. brož. 400.–

59. KERNING, J. B.: Testament. Praha Zmatlík a Palička 1933. 142 s. Orig. brož. 400.–

60. KERNING, J.B.: Moudrost Orientu. Praha Vaněk a Votava b.d. 176 s. Orig. brož. 200.–

61. KERNING, J. B.: Cesty k nesmrtelnosti. Praha Vaněk a Votava b.d. Př. A. Bayer. 130 s. Orig. brož. 240.–

62. KERNING, J. B.: Klíče k duchovnímu světu aneb Umění života. Praha Kočová 1940. 116 s. Orig. brož. 600.–

63. KABELÍK, Jan: O entropii, čase a příčinnosti. Kresby. Praha Kabelák 1936. Kresby F. L. Gahura. 64 s. Ex. 1/160. Orig. brož. Vzácné. 600.–

64. LEŠEHRAD, Emanuel: Tajné společnosti v Čechách od nejstarších časů do dnešní doby. Praha Sfinx 1922. 65 s. Množství příloh. Ppl. vazba, orig. ob. přiváz. 400.–

65. LEŠEHRAD, Emanuel: Pokus o historii Bratrstva Růže a Kříže v Čechách ve styku s Jednotou Českých bratří. Praha Sfinx 1921. 91 s. Cpl. vazba, orig. ob. přiváz. 500.–

66. GOETHE, J. W.: Básně. Praha Müller 1937. Sbírka Ráj srdce. Nestr. Nerozřez. 100 ex. Orig. brož. 200.–

67. BŐRNE, Ludwig: Řeč o svobodném zednářství. Praha Müller 1937. 17 s. Nerozřez. Ex. 76/150. Orig. brož. 200.–

68. VOLF, Josef: Bratři Růže a Kříže v zemích českých a proroctví jejich na rok 1622. Praha Unie 1910. 71 s. Orig. brož. 400.–

69. WIELAND, CH.M.: Účel a duch svobodného zednářství. Praha Müller 1937. Sbírka Ráj srdce. Upr. F.J. Müller. 14 s. 100 ex., tento neočíslován. Orig. brož. 300.–

70. Konvolut 2 svazků – Žena ve svobodném zednářství Praha Müller 1933. Přednáška. Nestr. Dedikace F. J. Müller. Orig. brož. Velmi vzácné. – Bountmy, N.: Zednářstvo a portugalská revoluce. Praha Kotrba 1911. Brož.300.–

71. z Naundorfů, N.: Z papírů zednářova odkazu. Praha Šolc a Šimáček b.d. 316 s. Ppl. vazba 300.–

72. Archiv für Freimaurer und Rosenkreutzer. Zweiter Teil. Berlin 1785 XIV, 447 s., plkž. vazba. Dílo pochází z majetku velmistra zednáře Oskara Lenepa – viz vlastnický podpis na titul.listu. Spis obsahuje překlad kapitoly z díla Gabriela Naudé Obhajoba velkých mužů obviněných z magie a fundované recenze tisků R+C (mj. položka 73) a zednářských spodrobnými popisy obsahů a další překlady statí ze známých R+C tisků 5 000.–

73. Microkosmische Vorspiele des neuen Himmels und der neuen Erde, wie Gott dem Menschen zuger lassen .... Frankfurt und Leipzig 1784 XX 128 s. Front. mědiryt s alchymickým motivem.Kniha pojednává o hermetickém a alchymickém snažení, obsahuje též statě z alchymických traktátů. 3 000.–

74. WIRTH, Oswald: Franc–Maconnerie rendue Intekkigible a ses Adeptes. Paris Dorbon–Ainé 1927. 221 s. Orig. cpl. vazba. Kompletní Kompendium tradičního franc. zednářství. Obsahuje 3 svazky: Kniha učně, Kniha tovaryše, Kniha mistra. Klasická příručka tzv. „Francouzské esoterní školy" konce 19. stol. vedená Papusem a Guaitou, jehož byl autor tajemníkem. Přípis knihovníka lože Minerva o darování této knihy zmíněné loži – viz vlast. razítko Lože na titulu. 1 800.–

75. TEDER: Rituel de l’ Ordre martiniste. Paris Dorbon–Ainé 1913. S nákresy a tabulkami. 165 s. Plkž. vazba, orig. ob. přiváz. Velmi důležitá zednářská příručka. Řádový tisk v malém nákladu. 600.–

76. Maurerisches Handbuch oder Darstellung aller in Frankreich üblichen Gebräuche der Maurerei worin die Ableitung und Erklärung aller mysteryösen Worte und Namen von allen Graden der verschiedenen Systeme enthalten sind. Leipzig 1821. VIII., 320 s. Front. + 31 celostr. mědiryt. příloh. Podpis a ex libris St. Guaita. Ppl. vazba, obě strany orig. ob. přiváz. Kniha z majetku St. Guaity, velmistra R+C a německé lože Ordo Templi orientis, jejímž členem byl i Fr. Kabelák – viz vlastnické ex libris. Dílo je nejfundovanější příručkou tradičního zednářského ritu, popisuje podrobně všechny jeho stupně, rituály i jejich okultní význam, hledané a ceněné jako zákl. pramen ke studiu pravého esoterního zednářství. With 31 copper cuts. Signed by Guaita. Very important book. 20 000.–

77. LENNHOF, Eugen: Tajné politické společnosti. Praha Vilímek 1932. 356 s. S fotopřílohami. Orig. cpl. vazba 400.–

78. LENNHOF, Eugen: Svobodní zednáři. Praha Aventinum 1931. Knihovna Plutarchos. 440 s. S přílohami. Orig. brož. 450.–

79. (LADRAGUE, A.) Bibliotheque Ouvaroff: Sciences secretes. Catalogue spécimen. Moscou Bibliotheque W. Gautier 1870. 215 s. Orig. plkž. vazba 75 ex., tento č. 10. Dedikace autora předmluvy (A.Ladrague). Kompletní katalog literatury style='color:black'> z obl. zednářství, magie, okultismu, alchymie, mystiky, theosofie, tajných společností z knihovny knížete Ouvarova. Největší knihovna této lit. v Evropě své doby, cca 2000 titulů. Razítko německé zednářské lože. 6 000.–

80. WEINFURTER, Karel: Svobodné zednářství. Jeho účel a tajemství. Praha Šolc a Šimáček b.d. 70 s. Orig. brož. Výborně zachovalé s vzácnou obálkou. 500.–

81. Muž a žena ve svobodném zednářství. Praha Cimr 1930. 114 s. S přílohami. Orig. brož. Vzácné v orig. ob. 400.–

82. Myšlenkový předpoklad smyslu symboliky. Praha „Pravda vítězí" 1936. 20 s. 370 ex. Orig. brož. 240.–

83. ŠULC, S.: Svobodné zednářství. Praha Dědictví Havlíčkovo 1926. 45 s. Orig. brož. Vzácná brožura 300.–

84. Konstituce – konvolut 2 svazků – Konstituce národní velké lože československé. 73 s. Orig. brož. – Konstituce čsl. velké lože Dílna lidskosti. Praha V.OR. 1934. 49 s. 400.–

85. Konvolut 3 zednářských strojopisů. Konstituce mezinárodní. Národní stanovy. Obřad stupně tovaryše 300.–

86. O. Z. Poznání. Olomouc „Na třech rovinách" 1934. 18 s. 300 ex. Orig. brož.180.–

87. de la CÁMARA: Černý mág. Historie dobrodružství.Praha – Kutná Hora. Šolc b.d. Ob. Artuš Scheiner. S karikaturou spisovatele. 259 s. Ppl. vazba, ob. přiváz. 240.–

88. de la CÁMARA: Jeho tajemství. Kutná Hora Šolc b.d. 370 s. Ppl. vazba 200.–

89. de la CÁMARA: Primabalerina a tance upírů. Praha–Kutná Hora Šolc b.d. Ilustr. F. Smatek. 326 s. Ppl. vazba 300.–IV. Varia

90. RÁDHAKRIŠNAN, S.: Indická filosofie I., II. Praha ČSAV 1961–62. 734+832 s.Cpl. vazby v orig. ob., 2 svazky 400.–

91. CAMPANELLA, Thomas: Astrologicorum Libri VII. in quibus Astrologia omni superstitione Arabum & Iudaeorum eliminata physiologice tractatur. Lugduni (Lyon) 1630. IV fol. index, 232 s., 6 s. astrolog. tabulek, 24 s. knihy VII. jako dodatku. Na titulu symbolický mědiryt a velké množství schémat, tabulek v textu. Pap. vazba. Legendární učebnice astrologie a astronomie evropského baroka, zahrnující i další vědy jako např. matematiku a fyziku. Dílo je klasickým pramenem syntetizujícím v sobě vědění starověku i středověku, západu i východu ve zmíněných oborech a sloužilo všem autorům až do 20. stol. píšícím o tradiční astrologii jako základní pramen. 30 000.–

92. NIETSCHE, Fridrich: Werke I. – VII. Leipzig Krönerverlag 1930–31. Herausgegeben von Alfred Baumler. Orig. ckž. vazby. 7 svazků 1 500.–

93. ŘÍMAN, E.: Úvod do kryptografie. Podrobný návod k sestavování a luštění šifrovaných zpráv s mnoha úlohami. Praha Důvtip b.d. 88 s. Orig. brož. 240.–

94. SEZEMSKÝ, Karel: Rukoznalství čili čtení z ruky I. – III. Nová Paka Sezemský 1926. 239 s. Četná vyobr. V jednom svazku. Cpl. vazba 400.–

95. ČEBIŠ, František: Brevíř o víně. Praha Vesmír 1939. Kresby Franta Stejskal. 244 s. Orig. cpl. vazba v ochr. pouzdře 260.–

96. DEJMEK, J. F.: O kalendářnictví, základech jeho a původu nynější rozměry času. Praha, Hynek b.d. Se 6 obrazci v textu a 5 tabulkami. 114 s. Ppl. vazba 120.–

97. Seznam telefonních ústředen, hovoren a účastníků sítě pražské 1938. Praha Ředitelství pošt a telegrafů 1938. 1059 s. + I. Dodatek 1938 + II. Dodatek 1935. Orig. ppl. vazba. 300.–

98. Seznam železničních stanic ČSR. Praha Ministerstvo železnic ČSR 1920. 368 s. Orig. brož. 300.–

99. VALTA, Karel: Po stopách utrpení a slávy hornictva na Příbramsku. Příbram, nakl. zaměstnanců stát. báňského řed. 1936. 2. rozšíř. vyd. 514 s. Četná fotovyobr. Orig. cpl. vazba. 400.–

100. Mapa Kladenského kamenouhelného revíru. Měřítko 1:25 000. Praha Prometheus 1926. Podlepeno plátnem, složeno do vazby. 500.–

101. Diezels Niederjagd. Berlin Parey 1892. 12 Jagdhund–Rassenbilder in farbdruck, 68 Holzschnitten, 22 farbigenkapitel–Vignetten. 814 s. Orig. plkž. vazba 800.–

102. Der Deutsche Jäger. 50. Jahrgang. Mnichov Meyer 1928. S fotografiemi. Ppl. vazba 200.–

103. HÁLOVÁ-JAHODOVÁ, Cecilie: Umění a život zapomenutých řemesel. Praha ČVU 1955. 229 s. 141 čb. a barev. hlubotisk. vyobr. Cpl. vazba v orig. ob. 600.–

104. BUCHNER, Alexandr: Hudební nástroje od pravěku k dnešku. Praha Orbis 1956. Ob., vazba a upr. Method Kaláb. 279 s. Čb. a barev. vyobr. Cpl. vazba 400.–

105. HALAMA, M.: Transparentenfolien. Cellophan, Transparit, Heliozell, Ultraphan usw. Berlin Steglitz Bodenbender 1932. 110 Abbildungen. 19 Originalmustern. 292 s. Orig. pap. vazba 400.–

106. KREJČÍ, Jan: Horopisné obrazy okolí pražského s textem vysvětlujícím. Praha Rohlíček 1857. 20 s. text, 20 obr. příloh. Orig. brož. Krásné. 1 000.–

107. PALACKY, Franz: Würdigung der alten böhmischen Geschichtschreiber. Prag Borrosch 1830. 308 s. Ppl. vazba (nová). 400.–

108. Der Annahof in wort und Bild. Prag A. Haase (1908) 73 s. Fotovyobr., graf. výzdoba R. Teschner. Orig. cpl. vazba. Nádherný stav. 1 000.–

109. ŠERÝ, Jan: Němci o naší historii. Praha Tank 1939. 23 s. Orig. brož. 180.–

110. Protektorát – konvolut 2 svazků – Hlavní město Praha památce Reinharda Heydricha. Projevy dr. J. Pfitznera a dr. J. Klimenta. Praha Orbis 1943. 30 s. Orig. brož. – Pan president k národu. Výbor z projevů p. státního presidenta Emila Háchy s jeho předmluvou. Vyd.Propagační komise Nár.Souručenství (1939). 32 s. Orig. brož. 2 svazky 300.–

111. SIDOR, Karol: O vzniku slovenského štátu. Bez nakl. údajů. 30 s. Orig. brož. 200.–

112. ANDĚL, Josef: Hromadné hroby v Čechách. Praha Ministerstvo informací 1947. 39 s. text, 38 fotopříloh, část v rohu poškoz. vodou. Orig. brož. 160.–

113. Legitimace partyzánského boje v Podkrkonoší i Českém ráji. Vyplněná a orazítkovaná legitimace (dvojlist). 200.–

114. Stalin–Gottwald – konvolut 3 dokumentů – prohlášení ÚV KSSS o smrti Stalina, prohlášení ÚV KSČ o smrti Gottwalda – totéž ze Svobodného slova 6/3 1953 – fotopohlednice Stalina 300.–

115. Technika – konvolut 2 svazků – Šedesát let spolku čsl. inženýrů 1863–1925. Praha Spolek 1925. Text Emil Ženatý. Ob. Josef Solar. Orig. brož. – Technik. Časopis akademické obce ČVUT. Roč. I. a IV. ( 1930 –1931, 1934–1935). Praha ČVUT a Tech. škola Brno. 190+223 s. ppl. vazby 400.–

116. HROCH, Karel: Zatoulaná lodička a deset jiných pohádek pro malé i velké lidi. Praha Vyšehrad b.d. Ilustr. Kamil Lhoták. 76 s. Ppl. vazba v orig ob., která poškoz. Nevyskytuje se. 800.–

117. CALMA, Marie: Pohádka o českých muzikantech. Praha Melantrich b.d. (20. léta) Celostr. barev. ilustr. Rudolf Mates. Nestr. Orig. ppl. vazba. Výborný stav. 300.–

118. Byliny. Bohatýr Volga. Praha Kočí b.d. Barev. ilustr. I.J. Bilibin. 14 s. Orig. ppl. vazba 240.–

119. Pohádky. Marja Morevna. Praha Kočí b.d. Barev. ilustr. I.J. Bilibin. 14 s. Orig. ppl. vazba 240.–

120. VOLESKÁ, Marta: Trpaslíček Kulihrášek mezi zvířátky. Praha Voleský b.d. Barev. ilustr. Artuš Scheiner. Nestr. Orig. ppl. vazba. Výborný stav. 200.–

121. ŘÍHA, Václav: Liliana. Praha Čes. grafická unie 1920. Barev. ilustr. Artuš Scheiner. Nestr. Orig. brož. 200.–

122. Povídky ze Shakespeara. Praha Šimáček b.d. 18 Shakespearových dramat převyprávěl Jan Kabelík. 18 orig. sešitů, v každém barev. ilustr. Artuš Scheiner. V dobrém stavu. 400.–

123. NĚMCOVÁ, Božena: Národní pohádky. Praha Vesmír 1926. Ob. a ilustr. Josef Lada. 85 s. Orig. ppl. vazba, mírně zašpinavělá. Novotný: str.39, 1926 4 000.–

124. LADA, Josef: Veselý krok přes celý rok. Praha Synek 1929. Ob. a zinkografie Josef Lada. Nestr. Orig. brož. Intaktní. Novotný: str. 42, 1929 6 000.–

125. LADA, Josef: Říkadla našeho Kadla. Praha Synek b.d. Ob. a zinkografie Josef Lada. Nestr. Orig. brož., ob. mír. restaurována a zašpinavělá. Novotný: str. 41, 1928 5 000.–V. Avantgarda

126. Sborník literární skupiny 1923. Vyškov Obzina 1923. Red. Lev Blatný. Ob. Josef Zamazal. Mnoho reprodukcí. 110 s. Orig. brož. Významný avantgardní sborník. A 259 400.–

127. Studio I, II. Praha Aventinum 1929–1931. Filmový časopis. S mnoha fotografiemi. 311+311 s. Orig. brož., ob. mír. poškoz. 2 svazky. Vzácné 4 000.–

128. Žijeme I, II. Praha Družstevní práce 1931–1932. ( 12+10 čísel). Upr. Ladislav Sutnar. 380+315 s. Mnoho fotografií. V orig. cpl. vazbách. 1 000.–

129. Devětsil. Revoluční sborník. Praha Vorel 1922. Ob. a upr. Karel Teige. S mnoha ilustr. a fotografiemi. 202 s. Brož., orig. ob. podlepena kartonem, poškoz. A 12 800.–

130. RED. Revue Devětsilu. Měsíčník pro moderní kulturu. Roč. I – III. Praha Odeon (Fromek) 1927 – 1930. Tři roč. v orig. vazbách s přiváz. orig. ob. Orig. vazby Karel Teige. Roč. I. – 10 sešitů.Podpisy J. Siefert, J. Šíma, Voskovec a Werich. Roč. II. – 10 seš., podpisy J. Seifert, J. Šíma, K. Konrád, A. Hoffmeister. Roč. III. – 10 seš. – orig. vazba mír. poškoz. Komplet RED, mimořádně opatřen řadou podpisů. Complete work with many signatures of Czech artists. A 179–208. O – 70, 96, 132 20 000.–

131. Výstava soudobé kultury v ČSR 1928 – konvolut 2 svazků – Hlavní průvodce. Brno 1928. 221 s. S fotografiemi a inzercí. Orig. brož. – Katalog odboru vědy, duchové a technické kultury. 286 s. Orig. brož. 700.–

132. HORA, Josef: První kniha básní. 1911–1915. Praha Borový 1924. Ob. Václav Mašek, upr. Antonín Chlebeček. 95 s. Orig. brož. 240.–

133. KIPLING, Rudyard: Riki Tikki Tavi. Kijev Gossudar. izdatělstvo Ukrajiny 1923. Ob. a ilustr. Sára Šor. 34 s. Orig. brož. V ruštině. Dobové avantgardní dílo. 900.–

134. BABEL, Isaac: Geschichte aus Odessa. Berlin Malik Verlag 1926. 111 s. Orig. pap. vazba 500.–

135. TEIGE, Karel: Architektura pravá a levá. Praha Levá fronta 1934. Ob. a upr. Karel Teige? 80 s. S fotografiemi. Orig. brož., mír. poškoz. 600.–

136. Sovětské Rusi. Praha Čeští spisovatelé a umělci komunističtí 1921. Ob. (barev, linoryt) a 1 celostr. orig. linoryt Karel Teige, 1 celostr. linoryt Václav Špála a ilustr. Vlasta Košvanec. V tiráži lino K. Hertík. 29 s. Orig. brož. Vzácný sborník. Very interesting. Rare. CA 19 – 20 000 8 000.–

137. Deset let diktatury proletariátu 1917 – 1927. Praha Komunistické nakl. a knihkupectví 1927. Redig. Jiří Mach. Vazba a upr. Karel Teige. S dokument. foto a mapkami. 445 s. Orig. cpl. vazba, mír. poškoz. skvrnami. 900.–

138. BIEBL, Konstantin: Nebe, peklo, ráj. Praha Janda 1931. Ob. a upr. Karel Teige. 54 s. Nerozřez. Orig. brož. S. 2580 180.–

139. VERLAINE, Paul: Prokletí básníci. Praha Girgal 1946. Ob. a upr. Karel Teige. 13s. Nerozřez. Orig. brož. 360.–

140. ELUARD, Paul: Výbor z básní 1918–1938. Praha Odeon 1946. Ob. Karel Teige. 150 s. Nerozřez. Orig. brož. Nádherný exemplář. O – 211 500.–

141. NOVOMESKÝ, Laco: Otvorené okná. Praha–Bratislava Mazáč a SSS 1935. Edícia mladých slovenských autorov. Ob. Karel Teige. 62 s. Orig. brož. Krásný exemplář. A 372 700. 142. ANSTEY, F.: Venuše a kadeřník. Humoristický román. Praha Srdce 1928. Fotomont. ob. anonym. 188 s. Nerozřez. Orig. brož. Very good condition. Famous cover. A 313 800.–

143. RACHILDE: Snící kůň. Praha Odeon 1931. Malá ed. Odeonu. Ob. anonym ( Ot. Fuchs?) 46 s. Orig. brož. O – 13 180.–

144. HOLAN, Vladimír: Blouznivý vějíř. Praha Fromek 1926. Ob. František Zelenka. 39 s. Dedikace V. Holan z r. 1927. Orig. brož., mír. poškoz.(zašpinavělé) 700.–

145. SOUPAULT, Paul: Bratři Durandeau. Praha Odeon 1926. Ob. J. Jelínek, titul Karel Teige. 111 s. Orig. brož. A 34,O – 26 180.–

146. ERENBURG, Ilja: Nesnáze kavárenského povaleče. Praha Odeon 1927. Ob. Otakar Mrkvička, titul Karel Teige. 126 s. Nerozřez. Orig. brož. Wonderful condition. Uncut. S. 1426. O – 31 1 500.–

147. HONZL, Jindřich. Roztočené jeviště. Úvahy o novém divadle. Praha Odeon 1925. Ob. Jindřich Štyrský a Toyen. Upr. Karel Teige. 182 s. Orig. brož., mír. poškoz. (ob. oddělena a zašpinavělé). Dosud nedraženo. Vzácnost. Very rare. A 244, O – 2 1 000.–

148. LAWRENCE, D.H.: Synové s milenci. Praha Odeon 1931. Ob. Karel Teige. 530 s. Nerozřez. Tento ex. z 10 na ručním papíře, neočíslován. Orig. brož. Wonderful condition. O – 128 400.–

149. NÁLEVKA, Antonín: Ze dne na den. Praha Odeon 1928. Grotesky. Praha Odeon 1928. Ob. anonym. Upr. J. Henel. 68 s. Orig. brož. Nevyskytuje se. O – 63 800.–

150. APOLLINAIRE, Guillaume: Zavražděný básník. Román. Praha Aventinum 1925. Ob. Otakar Mrkvička a Karel Teige. 84 s. Orig. brož., mír. poškoz. A257 200.–

151. HALAS, František: Kohout plaší smrt. Básně 1928–1929. Praha Plejada 1930. Ob. a upr. Vít. Obrtel, kresby Jindřich Štyrský a Toyen. 55 s. Dedikace Halas. Ppl. vazba, orig. ob. přiváz. S. 3245, A 115, 116 400.–

152. ČEP, Jan: Vigilie. Prosy. Praha Plejada 1928. Ob. a upr. Vít. Obrtel. 90 s. Nerozřez. Orig. brož. Wonderful copy, uncut. CA 21 – 2 900.– S. 1340, A 82 750.–

153. ŠTYRSKÝ, Jindřich: Poesie. Praha Stýblo 1945. Knižnice Kvartu. Ob. Jindřich Štyrský, upr. Vít Obrtel. S reprod. autorovy posmrtné masky. 49 s. Orig. brož., přední str. ob. zachovalá, zadní chybí. 300.–

154. SEIFERT, Jaroslav: Poštovní holub. Básně 1928–1929. Praha Plejáda 1929. Ob. Vít Obrtel. 75 s. Orig. brož. S. 4803, A 113 550.–

155. VANČURA, Vladislav: Učitel a žák. Scénická báseň. Praha Plejada 1927. Ob., vazba a upr. Vít Obrtel. 65 s. Orig. cpl. vazba, ob. přiváz. S. 2104, A 59 500.–

156. ŠTECHOVÁ, Marie, O ženě. Praha Girgal 1929. Ob. Vít. Obrtel. 27 s. Orig. brož. Wonderful condition. 600.–

157. NEZVAL, Vítězslav: Edison. Praha Plejada 1928. Vazba a upr. Vít Obrtel. 49 s. Orig. cpl. vazba. Nice. S. 1825, A 93 600.–

158. NEZVAL, Vítězslav: Ulice Git–le Couer. Praha Borový 1936. Ob. a upr. style='color:black'> Jindřich Štyrský. Fotografie Nezval, Štyrský, Honzl. 120 s. Nerozřez. Orig. brož. Beautiful. Uncut. A 266 600.–

159. NEZVAL, Vítězslav: Sbohem a šáteček. Básně z cesty. Praha Borový 1930. Ob. a upr. Karel Teige. 205 s. 1. vydání Orig. brož. First edition. 400.–

160. NEZVAL, Vítězslav: Sylvestrovská noc. Praha Sfinx 1930. Vyzd. 3 kresbami Toyen, upr. F.J. Müller. 29 s. Orig. brož. 300.–

161. (David, Robert) Balady a zlomky. Parafrase věčného studenta R.D. Praha Edice Studánka b.d. S ručně kolor. ilustracemi. 27 s. Ex. 20 A/25. Orig. brož. 240.–

162. BENEŠOVÁ, Božena: Rouhači a oblouznění. Povídky. Praha Melantrich 1933. Ob. Toyen. 232 s. Váz. v orig. ob. 300.–

163. APOLLINAIRE, Guillaume: Básně. Překlady J. Seiferta a K. Čapka. Předmluva Karel Teige. Praha. Ústř. dělnické knihkupectví 1935. Front. a upr. Toyen. 97 s. Orig. cpl. vazba. A 169 600.–

164. POURRAT, Henri: Kašpar z hor I.–II. Praha Melantrich 1935. Ob. Toyen. 406+456 s. Ve sv. II. Podpis Lazecký. Váz. v orig. ob. 2 sv. 500.–

165. HOSTOVSKÝ, Egon: Černá tlupa. Praha Melantrich 1933. Ob. Toyen. 186 s. Orig. brož. 260.–

166. KOPTA, Josef: Ptáčník Ané. Praha Melantrich 1945. Ob. Toyen. 218 s. Nerozřez. Orig. brož. 200.–

167. HESSE, Herman: Siddharthah. Praha Družstevní práce 1935. Vazba a 2 ilustr. Toyen. Upr. Ladislav Sutnar. 125 s. Orig. cpl. vazba 360.–

168. MAHEN, Jiří: Režisérův zápisník. Praha Československý kompas 1945. Ob. Zdeněk Rossmann. 179 s. Orig. brož. 240.–

169. NECHVÁTAL, František: Vedro na paletě. Praha Petr 1935. Ob. a upr. Zdeněk Rossmann. 109 s. Nerozřez. 500 ex. Orig. brož. Nádherný exemplář důležité knihy. Přiloženo: Nechvátal: Zajetí babylonské. (front. J. Šíma, ob. J. Liesler, dedikace Nechvátal) 2 svazky. A 368 1 000.–

170. WELLS, H. G.: Tono–Bungay. Román. Praha Srdce 1925. Ob. Jindřich Štyrský. 411 s. Orig. brož. Wonderful . A 222 1 000.–

171. EISELT, J.: Muž doma! Praha Topič 1929. Ob. Otakar Mrkvička. 90 s. Nerozřez. Orig. brož. Very nice. 500.–

172. KESSER, J.: Kosmetika. Praha Topič 1930. Ob. Otakar Mrkvička. 99 s. Nerozřez. Orig. brož., ob. vzadu v rohu poškoz. Beautiful. 400.–

173. RAFFEL, Vladimír: Elektrické povídky. Praha Svoboda a Solar 1927. Ed. Mladí autoři. Ob. anonym. 90 s. Orig. brož. 180.–

174. KOPTA, Josef: Několik příběhů ze života blázna Padrnose. Praha Sfinx 1935. Ob. a upr. Jindřich Štyrský. 26 s. Podpis Kopta. Orig. brož. 200.–

175. KALISTA, Zdeněk: Vlajky. Praha Srdce 1925. Ob. Jiří Jelínek. 32 s. Orig. brož. A 29 200.–

176. SEIFERT, Jaroslav: Jablko s klína. Praha Müller 1933. Ed. Lis knihomilův. Vyzd. orig. leptem a 2 suchými jehlami Josef Šíma. Nestr. Ex. 46/87. Podpis Seifert na obálce, dedikace J. Seiferta z r. 1945 na patitulu. Orig. brož. v ochr. pouzdře. Nádherný exemplář zásadního tisku CA 17 – sold 34 000.– S. 4794 24 000.–

177. Uprostřed Evropy. Poselství českých básníků. Praha českoslov. spisovatel 1967. K Novému roku 1968. Výtvarný doprovod (3x) František Muzika. 37 s. Podpisy V. Holan, V. Závada a 2x J. Seifert. Orig. brož. Unikát ve skvělém stavu. 400.–

178. Básníkův rok. 33 básníků píše na okraj dne. Praha Družst. práce 1935–36. Sborníček satiry a ironie. Sestavil Vincy Schwarz. Ob. a 22 ilustr. Franta Bidlo. Upr. Ladislav Sutnar. 60 s. Podpisy Jaroslav Seifert (2x). Orig. brož. 400.–

179. Vino. Praha Oppelt 1930. Ob., upr. a ilustr. Adolf Hoffmeister. 104 s. Orig. brož. 240.–

180. Anthologie protifašistických umělců. Praha Šmeral 1936. V komisi Odeon. Upr. Karel Teige. Ilustr. Jindřich Štyrský, Toyen, A. Hoffmeister, F. Bidlo a A. Pelc. Texty mj. F. Halas, V. Nezval, V. Vančura, V + W. Podpisy všech přispěvatelů sborníku (24). 71 s. Ex. 395/565. Orig. kart. v ochr. pouzdře. Good condition. With 24 signatures Czech modern artists. CA 9 – sold 13 000.– S. 2226, O – 175 5 500.–

181. KOPTA, Josef: Pět hříšníků „U velryby". Praha Družstevní práce 1928. Ed. Slunovrat. Vyzd. 6 dvoubarev. litografiemi Otakar Mrkvička. Nerozřez. 148 s. Ex. 218/400. Podpisy Kopta a Mrkvička. Orig. brož. S. 1642. 500.–

182. Píseň písní. Prospekt. Praha Müller b.d. Subskripce edice Lis knihomilův. Ručně kolor. kresba Toyen. Nestr. Orig. brož. Wonderfull 2 200.–

183. (Štyrský, Jindřich a Toyen): První výstava Skupiny surrealistů v ČSR. Katalog výstavy. Makovský, Štyrský, Toyen. Praha SVU Mánes 1935. Ob. Jindřich Štyrský. Text V. Nezval. 11 s. Orig. brož. Catalogue of the First exposition of Czech surrealist group. CA 11 – ( VT. 2) – sold 5 500.– 1 000.–

184. BIEBL, Konstantin: Plancius. Praha Sfinx 1931. Front. a upr. Jindřich Štyrský. 26 s. Orig. brož. S. 2582, A 137 240.–

185. RIMBAUD, Jean Arthur: Srdce pod klerikou. Intimity seminaristovy. Praha Edice surrealismu 1934. Předmluva Vítězslav Nezval, závěr. poznámky Jindřich Štyrský. Upr. Toyen. Ve front. foto J.A. Rimbauda. 26 s. 200 ex., tento neočíslován. Orig. brož. S. 4710 600.–

186. ŠTYRSKÝ, Jindřich – konvolut 2 obálek – J. V. Rosůlek – Stéblo tonoucímu. Praha Orel 1930. 276 s. Váz. v orig. ob. – Přítěž. Praha Orel 1930. 266 s. Váz. v orig. ob., která mír. poškoz., 2 svazky 260.–

187. ŠTYRSKÝ, Jindřich – konvolut 3 obálek – Londres: Ebenová země. Praha Orel 1930. 243 s. Váz. v orig. ob. – Hichens: Bakchantka a jeptiška. Praha Orel 1931. 2 svazky v orig. ob. 3 svazky, ob. mírně poškoz. ve hřbetě. 400.–

188. ERNST, Max: Paramýty. Básně a koláže. Most Dialog 1970. Nestr. Orig. brož. 300.–VI. Bratři Čapkové

189. BASS, Eduard: Šest děvčat Williamsonových a jiné historky. Praha Borový 1930. Ob. Josef Čapek. 165 s. Orig. brož. Nevyskytující se obálka. 240.–

190. ČAPEK, Karel: R.U.R. Praha Aventinum 1924. Ob. Josef Čapek. 99 s. Orig. brož., mír. poškoz. 180.–

191. ČAPEK, Josef a Karel: Lásky hra osudná. Praha Aventinum 1922. Ob. Josef Čapek. 38 s. Orig. brož. Vážně poškozeno, chybí titul a text do str. 14. Ob. zachována.100.–

192. KUBKA, František: Fu. Praha Zátiší 1924. Ob. Josef Čapek. 76 s. Orig. brož., mír. poškoz. 140.–

193. WOLKER, Jiří: Těžká hodina. Verše 1921–1922. Praha Petr 1922. Ob. a upr. Josef Čapek. 96 s. Orig. brož., mír. poškoz. 180.–

194. ROSŮLEK, J. V.: Vůně Afriky. Pardubice Vokolek 1925. Ob. a upr. Josef Čapek. Ed. Paprsek. 114 s. Orig. brož. Nádherná obálka. 400.–

195. MAETERLINCK, Maurice: Inteligence květin. Praha Zátiší 1925. Ob. František Kobliha. Titul kolor. linoryt Josef Čapek. 144 s. Nerozřez. Na přednostním papíře. Orig. brož. Výborný stav. 500.–

196. GRAHAME, Kenneth: Žabákova dobrodružství. Praha Družstevní práce 1945. Vazba a mnoho barev. i čb. ilustr. Josef Čapek. Upr. Method Kaláb. Orig. ppl. vazba v orig. typograf. přebalu 400.–

197. Čapek, Karel: Francouzská poesie no– vé doby. Praha Borový 1920. Ob. Josef Čapek. 186 s. Orig. brož. 360.–

198. NEUMANN, S.K. Válčení civilistovo. Vyškov Obzina 1925. Ob. Josef Čapek. 196 s. Dedikace Neumann. Ex. 13 z 1550 ex. Orig. brož. 300.–

199. VACHEK, Emil: Manželství s mrtvým a jiné prosy. Pardubice Vokolek 1924. Ed. Paprsek. Ob. Josef Čapek. 105 s. Orig. brož., zašpiněna zadní obálka. Vzácné. 450.–

200. MAHEN, Jiří: Knížka o českém charakteru. Vyškov Obzina 1924. Ob. Josef Čapek. 136 s. Orig. brož. 200.–

201. ŠRÁMEK, Fráňa: Života bído, přec tě mám rád. První básně 1900 – 1906. Praha Ústřed. student. knihkupectví 1925. Ob. Josef Čapek. 43 s. Orig. brož. Krásný exemplář. 240.–

202. SCHWOB, Marcel: Lampa Psyche. Praha Aventinum 1922. Ob. Josef Čapek. 147 s. Nerozřez. Orig. brož. Uncut. 240.–

203. BIEBL, Konstantin: Zloděj z Bagdadu. Praha Nová edice Hyperionu 1925. Ob. Josef Čapek. 31 s. Orig. brož. 360.–

204. ČAPEK, Josef: Málo o mnohém. Praha Aventinum 1923. Ob. Josef Čapek. 51 s. Orig. brož., stránky část. poškoz. vodou. 200.–

205. APOLLINAIRE, Guillaume: Kacíř a spol. Praha Škeřík 1926. Ed. Symposion. Vazba, titul a 8 orig. linorytů Josef Čapek, 137 s. Orig. cpl. vazba, v ochr. pouzdře. Nádherný exemplář. 1 000.–

206. ROSŮLEK, J.V.: Hnojiště. Praha Svátek 1926. Ob. Josef Čapek. 173 s. Podpis Rosůlek. Orig. brož. Překrásná obálka na nevyskytujícím se tisku, 450.–

207. ČAPEK, Karel: O nejbližších věcech. Feuilletony. Praha Aventinum 1926. Ob., titul a upr. Josef Čapek. 221 s. Orig. brož. 300.–

208. Mac ORLAN, Pierre: Krev. Markéta noci. Praha Čečelín 1927. Ob. Ladislav Süss. (poznámka: omlouváme se za chybu v tištěném katalogu, kde zůstal mechanickým přenosem dat omylem uveden jako autor obálky Josef Čapek, což vedlo i k chybnému zařazení knihy do tohoto oddílu) 110 s. Nerozřez. Orig. brož. Krásný exemplář. 400.–VII.Výtvarné umění

209. Volné směry. Ročník III.– červen Umělecký měsíčník. Praha Mánes. Ob. Arnošt Hofbauer(?) Obsahuje mj. v textu ilustr. A. Mucha. Orig. brož. 200.–

210. 28. říjen a první dny svobody. Praha Šolc 1919, Sborníkový charakter. Ob. Vojtěch Preissig, kresba Alfons Mucha. S mnoha fotografiemi. Nestr. Orig. brož., mír. poškoz. 240.–

211. MUCHA, Alfons: Banka Slavie. Bohu ke chvále, vlasti k slávě umění ke cti věnuje banka Slavie. Ob., patitul, celostr. ilustr. titul a řada reprodukcí Alfons Mucha. Praha Slavie b.d. 15 s. Orig. brož. Nedostupný tisk v dokonalém stavu. Půvabné. 5 000.–

212. Musaion. Aventinská revue pro výtvarné umění 1–12. Praha Aventinum 1928–1930. Red. O.Štorch–Marien. 12 sešitů. 288 s. Vyzd. řada umělců – mj. Jan Zrzavý, (podpis), V.H. Brunner, B. Kubišta, J. Šíma, J. Štyrský, Toyen a F. Muzika. 12 sešitů 600.–

213. Hollar. Sborník grafického umění. Roč. XXII.– 1950. Komplet 4 čísla. Praha Hollar 1950. Ob. Václav Mašek. Upr. Method Kaláb. 183 s. Se všemi orig. přílohami ( J. Konůpek, K. Müller, V. Sedláček aj.) 4 sešity 500.–

214. Hollar. Sborník grafického umění. Roč. XXIV. – 1952. 4 čísla–komplet. Praha Hollar 1952. Ob. Václav Fiala. Upr. Method Kaláb. 182 s. Se všemi přílohami (mj. L. Šimák, V. Sivko ). 4 sešity 400.–

215. VACHTOVÁ, Ludmila: František Kupka. Praha Odeon 1968. Ob. a řada reprodukcí František Kupka. 255 s. Váz. v orig. ob. 600.–

216. KOLLWITZ, Käthe: Ein Weberaufstand Bauernkrieg (Krieg). Berlin Furchekunstverlag b.d. Um. und 20 Abb. von Käthe Kollwitz. 48 s. Orig. brož. 800.–

217. BÍLEK, František: 2 výstavní katalogy – Výstava prací F. Bílka. Praha Svaz studentstva 1908. Se 3 orig. dřevoryty. Orig. ob. Poškoz. vodou, dřev. nedotčeny – Seznam prací z výstavy F. Bílka. Vydav. dtto, graf. přílohy tytéž 360.–

218. PREISSIG, Vojtěch: Ex libris. Praha SČB 1910. Novoročenka pro členy SČB. 10 exlibris Vojtěch Preissig. Upr. Karel Dyrynk. Nestr. Orig. brož. 900.–

219. RYTÍŘ, Václav: Ex libris Ládi Nováka. Praha soukr. tisk. 1916. 12 exlibris Láďa Novák. Nestr. Orig. plperg. vazba 300.–

220. DOLENSKÝ, Antonín: Sbírka knižních značek. Praha Březina 1923. S řadou reprodukcí ex libris. Orig. brož. Již historická příručka. 300.–

221. HÄUSLER, Antonín: Ex libris. Text V. Rytíř. Popisný seznam 1909–1932. S 11 vyobr. a 6 původ. přílohami. Nestr. Nerozřez. Ex. 271. Orig. brož. 300.–

222. PÁLENÍČEK, Ludvík: Knižní značky Karla Mináře. Praha Chválova graf. edice 1937. Ex librisy Karel Minář. 34 s. Ex. 165/400. Orig. brož. 200.–

223. NOVOTNÝ, J.A.: Ladova ilustrace. Praha NČSVU 1957. 313 s. Orig. cpl. vazba 400.–

224. Dada 1916 – 1966. Dokumenty mezinárodního hnutí Dada. Uspořádal Goethe Institut Köln am Rein. Orig. brož. 450.–

225. HEARTFIELD, John: Stále ještě... Katalog výstavy. Fotomontáže. Praha – Berlin Ministerstvo kultury ČSSR a DDR. Ob. a reprodukce John Heartfield. 31 s. Orig. brož. 850.–

226. POHRIBNÝ, Arsen: Jiří Kolář. Bratislava b.d druhá strana knihy Pohribný: Ladislav Novák. Kolář: 52 s. a ilustr. Jiří Kolář. Novák: 52 s. a řada ilustr. Ladislav Novák. Orig. brož. Mimořádně krásný katalog. 1 000.–

227. Jiří Kolář & Ladislav Novák. Ostrava a Brusel Galerie výtv. umění a České centrum 2001. Nestr. Orig. brož. 800.–

228. Jiří Kolář ( zo súkromných bratislavských sbierok ). Bratislava Galéria Gerulata 1991. Nestr. Orig. brož. 360.–


Mikuláš Galanda

229. HORVÁTH, Ivan: Vizum do Evropy. Bratislava Umelecká beseda 1930. Ob. a upr. Josef Rybák, kresby Mikuláš Galanda. 101 s. Orig. brož. 300.–

230. JESENSKÝ, Janko: Deväť básní. Bratislava Universum 1934. Upr. Zdeněk Hruška, 2 kresby Mikuláš Galanda. 36 s. Ex. č. 5 z neudaného počtu ex. Orig. brož. Vydáno pouze 20 ex. Velmi vzácné. 800.–

231. RÁZUS, Martin: Šípy duše. Lipt. Sv. Mikuláš Rázusovci 1929. Ob. Mikuláš Galanda. 100 s. Orig. brož. 300.–

232. Mikuláš Galanda – umelecký odkaz. Bratislava Umelecká beseda 1939. Ob. a upr. Zdeněk Rossmann. Reprodukce Mikuláš Galanda. Nestr. Orig. brož. 800.–

233. Mikuláš Galanda – monografie. Ed. Súčasné sloven. výtv. umenie. Bratislava Kurtha 1944. Úvod Július Kálmán. Vyzd. obrazy Mikuláš Galanda. Nestr. Orig. brož. Krásné. 800.–

234. Mikuláš Galanda. Sborník u příležitosti 10. výročí smrti. Bratislava VÚUmělec. beseda 1948. Ed. Zlaté knihy. Red. a upr. Rudolf Fábry. Vyzd. Mikuláš Galanda. 20 s. Orig. brož. 500.–

235. Súkromné listy Fullu a Galandu 3–4. Bratislava soukr. tisk 1932. Vyzd. orig. barev. linorytem Mikuláš Galanda. Na zadní straně orig. linoryt Luďo Fulla. Dvojlist. Nestr. 200 ex. Volný dvojlist. Nádherný stav, převzácné 2 400.–

236. VACULÍK, Karol: Mikuláš Galanda. Bratislava Tatran 1983. Reprod. prací Mikuláš Galanda. Nestr. Váz. v orig. ob. Skvělá reprezentativní monografie. 500.–

237. Mikuláš Galanda 1895 – 1938. U príležitosti 100. výročia narodenia. Katalog. Bratislava SNG 1995. Reprod. Mikuláš Galanda. Nestr. Orig. brož. 600.–

238. Mikuláš Galanda. Katalóg. Martin. Turč. galéria 1989. 118 s. Čb. i barev. reprod. Orig. brož. 300.–

239. Galanda a Galandovci. Sbierka Ivana Melicharčíka. Bratislava Rabbir&Solution Studio. Mnoho reprodukcí. Mikuláš Galanda a jeho následovníci. 132 s. Orig. brož. 400.–

240. Exlibrisy Mikuláša Galandu. Súbor 38 exlibrisov. Bratislava soukr. tisk 1970. Volné listy v orig. ob. 500.–

241. 2 volné exlibris Mikuláše Galandy – Ex libris B.B. Sedící a čtoucí nahá postava – Ex libris Karol Iskovič. V ovále nápis, kolem tančící nahé dívky. 200.–VIII.Výtvarná díla

242. PAŠEK, Jan: Dostaveníčko. Nedat. Vystaveno v SVU 1927. Kresba s akvarelem 200x90 (ovál). Sign. tužkou v obraze PD. Rám. zaskl. Vzadu nalepen štítek z galerie. 1 500.–

243. ŠIMON, Tavík F.: Trh na Staroměstském náměstí. Nedat. Orig. barev. lept 320x390. Sign. v desce, tužkou PD a suchou pečetí. Rám., zaskl. Krásný reprezentativní list. 6 500.–

244. ŠVABINSKÝ, Max: Studie ženského aktu. (návrh na plakát vlastní výstavy?) Nedat. Kresba tužkou tónovaná křídou 385x260. Sign. tužkou dole uprostřed M. Švabinský. Paspart., rám., zaskl. Galerijní studie. 3 500.–

245. ŠVABINSKÝ, Max: Svatopluk Čech II. 1900. Orig. litografie 310x278. Sign. a dat. v desce a tužkou PD. 200 výt. Volný list. Krásný raný list. Páleníček 7 4 500.–

246. ŠVABINSKÝ, Max: Krajina. Nedat. Orig. lept 160x216. Sign. v desce, tužkou PD. Dedikace datovaná 8.6.1953 (není dobou vzniku díla). Paspart. Páleníček – neidentifikováno. 1 200.–

247. ŠVABINSKÝ, Max: Konvolut autorských otisků dřevorytů – torsa – studie lesní vegetace k dřevorytu Svatý Jan Křtitel. 1929. Kresba tužkou 185x260, sign PD tužkou. Rám. zaskl. – zkušební otisk dřevorytu (část) Nedat. Dřevoryt 155x176, sign. tužkou PD, paspart. 1 200.–

248. ŠVABINSKÝ, Max: Konvolut 2 zkušebních otisků k Červnovému poledni. Oba nedatovány. – Hlava. Dřev. 40x50, nesign. – Torso. Dřev. 100x65, sign. tužkou. Paspart. 1 000.–

249. ŠVABINSKÝ, Max: Ženský akt zezadu II. 1929. Orig. litografie 175x145. Sign. tužkou v obraze uprostřed. Příloha časopisu Umění. Tento list mimořádně signován. Reprodukován v knize „Poledne" pod názvem „Odpočinek". Páleníček 229 800.–

250. ŠVABINSKÝ, Max: Strom ve větru. Nedat. Orig. litografie 183x128. Sign. tužkou PD. Volný list. Páleníček – neidentifikováno 400.–

251. KREMLIČKA, Rudolf: Česající se. Nedat. Orig. litografie 291x160. Sign. tužkou PD. Rám. zaskl. 2 500.–

252. BRŐMSE, August – Konvolut dvou kreseb – Prodavač ovoce. Nedat. Akvarel 205x182. Sign. vzadu pozůstal. razítkem. Paspart. – Před branou. Nedat. Komb. technika 134x123. Sign. pozůst. razítkem vzadu. Paspart. 2 kresby. 1 300.–

253. BRŐMSE, August: Tři tváře. Nedat. Kresba s akvarelem 120x67. Sign. pozůst. štítkem. Volný list 700.–

254. BRŐMSE, August: Útěk. Nedat. Orig. lept 232x152. Nedat. Sign. vzadu pozůst. štítkem. Volný list. Pozoruhodné. 900.–

255. ČAPEK, Josef: Dívčí hlava. 1918. Linoryt 245x190. Nesign. Hnědý otisk. Paspart. Z Alba vyd. Veraikonem 1918. 4 000.–

256. ČAPEK, Josef: Espaňa. Kolem 1936. Malba tuší 444x310. Sign. tužkou PD. Rám. zaskl. Čapkovy poznámky pod obrazem „Olé–chiquita!" Galerijní dílo z majetku F.J. Müllera. 20 000.–

257. PELC, Antonín: Bez názvu (karikatura). 1944. Kresba tuší s pastelem 255x170. Nesign. Paspart, zaskl. 3 500.–

258. SVOLINSKÝ, Karel: Na paměť Lidic. Nedat. Orig. linoryt 410x315. Sign. v desce a tužkou PD. Rám., zaskl. 600.–

259. MAJERNÍK, Cyprián: Utečenci. 1944. Čb. litografie 340x490. Sign. tužkou PD. Rám. zaskl. 1 200.–

260. RAMBOUSEK, Jan: Dřevorubci v Lužických horách. 1955. Čb. dřev. Autorský tisk 300x390. Sign. tužkou PD. Rám., zaskl 600.–

261. VÁCHAL, Josef: Ave Caesar! 1912. Čb. dřevoryt 150x100. Sign. tužkou PD. Rám zaskl. Jeden z mála typických kubistických Váchalových listů. Argestea 59. 1 300.–

262. VÁCHAL, Josef: Bratrovražda. (Kain a Abel ). Volný list k Postyle kacířské. 1926. Barev. dřev. 250x240. Sign. v desce a tužkou LD. Volný list. Perfektně vytištěno. Argestea K 19. 6 500.–

263. VÁCHAL, Josef: Madona. 1912.Orig. barev. dřev. 210x210. Sign. v desce a perem PD. Č. tisku 8. Paspart. Nádherný, sytě barevný otisk Váchalem vlastnoručně vytištěný ( nikoli z nákladu pro Demla). Významné dílo. Jeden z Váchalových secesních „čtverečků". Argestea –G66. 12 000.–

264. VÁCHAL, Josef: Obsah knihy Postyla kacířská. Orig. čb. dřev. s koncovkou 358x291. Nesign. Volný list 600.–

265. NOVAK, Vilém: Dáma v lóži Nedat. Litografie 243x185, šedozelený otisk. Sign. v desce a tužkou PD. Volný list 600.–

266. NOVAK, Vilém: Dvojice. Nedat. Litografie 130x165, zelený otisk, sign. tužkou PD. Volné list 600.–

267. ZRZAVÝ, Jan: Zátiší s vázami, loděmi a jablky. 1940. Orig. barev. litografie 180x250. Sign. tužkou PD. Paspart. 14 000.–

268. SIVKO, Václav: U krejčího. Nedat. Orig. litografie 281x212. Sign. tužkou PD. Volný list. 600.–

269. TICHÝ, František: Zastavení na útěku do Egypta . Novoročenka ELKu. 1943. Orig. style='color:black'> suchá jehla 181x116. Nesign. 100 výt. Rám., zaskl. Dvořák 101. Krásné. 4 500.–

270. SMETANA, Jan: Kavárna. 1947. Suchá jehla 243x323. Sign. a dat. tužkou PD. Okraje listu mír. poškoz. vodou. Krásné 2 000.–

271. CHRAMOSTA, Cyril: Bruslaři. Nedat. Barev. litografie 110x200. List 40/100. Sign. tužkou PD. Rám. zaskl. 600.–

272. TRNKA, Jiří: Pozvánka na výstavu v Mánesu 1962. (Tančící dívka). Nesign. Dvojlist. 200.–

273. JANEČEK, Ota: Dívčí tvář. Nedat. Orig. čb. linoryt 175x122. Sign. tužkou PD. Volný list 500.–

274. JIŘINCOVÁ, Ludmila: Dívčí profil. Nedat. Orig. barev. litografie 161x106. Sign. tužkou uprostřed. Volný list. 600.–

275. KULHÁNEK, Oldřich: Blick. 1984. Autor. tisk. Orig. barev. lept 290x210. Sign. a dat. PD. Volný list 2 500.–IX. Erotica

276. DŽIDŽEMON: Sagami. Praha soukromá knihovna b.d. K tisku upravil Andre Vilmare. Ilustr. a ob. anonym. 124 s. Orig. brož., hřbet slepen plátnem 400.–

277. IGNOTUS: Zdena. Místo ani rok neuvedeno. Soukr. tisk. Ob. a ilustr. anonym. 33 s. Orig. brož. 400.–

278. REYNAUD, Paul: Gigi. Historie vídeňského pasáka. Místo ani rok vyd. neuveden. Ilustr. anonym. 79 s. Ex. 102/300. Orig. brož. 500.–

279. VILMORE, Andre: Oči Paříže. Místo ani rok vyd. neuvedeno. Ilistr. anonym. 111 s. Ppl. vazba 500.–

280. NOVÁČEK, Otakar a NOVOTNÝ, Karel: Páter Mrskač. Neřesti broera Corneliuse. Brno Nováček 1934. Příspěvek k dějinám mravnosti a sexualních zvráceností XVI. století. Ob. arch. V. Beneš a A. Kuriál. 83 s. Ex. 98/200. Orig. cpl. vazba 400.–

281. Zpověď proslulé umělkyně. Místo ani rok vyd. neuvedeno. Ilustr. anonym. 66 s. Ex. 115. Ppl. vazba 500.–

282. Prospekt erotické literatury. „Tato nabídka je pouze pro náročné sběratele a milovníky erotických kuriosit". 3 letáky vložené v orig. potištěné ob. 500.–

283. SAVEN, Břeněk: Nátura pantáty Boukala. Místo ani rok vyd. neuvedeno. Ilustr. anonym. 78 s. Orig. brož., poškoz. 300.–

284. Sexuální revue. Čísla 1 a 2 v 1 sv. Místo ani rok neuvedeno. Vyzd. Deverius, V.H. Brunner a Fragonard. 64 s. Ex. č 62 a 26. Cpl. vazba 650.–

285. ANDRÉ, Jean: Pikantní memoáry. Brno Milozor 1943. 1. svazek ed. Lastura. 69 s. Orig. brož., mír. poškoz. 360.–

286. Student hrdina... Místo ani rok vyd. neuvedeno. Vyzd 10 orig. dřev. V. SB. 28 s. Orig. brož., mír. poškoz. 500.–

287. SINISTRARI d’Ameno: Pojednání o sodomii v němž je vyloženo nové učení... Praha Picka 1929. Front. orig. dřev. Karel Votlučka. 27 s. Ex. 25/50. Orig. brož. Grimm uvádí pod č. 13 50 ručně číslovaných exemplářů. Vzácné 500.–

288. Réstif de la BRETONNE: Cudná proti své vůli aneb milostná dobrodružství nejkrásnějších žen století. Praha Kosmopolis – Odeon 1928. Ob. Otakar Mrkvička. 122 s. Nerozřez. Orig. brož. Výborný stav. 300.–

289. DURAN, Pavel: Do panského stavu. Místo ani rok vyd. neuvedeno. Ilustr. anonym. 111 s. Ppl. vazba 500.–

290. Konvolut 2 lehčích erotik – Velhartický, A.: Lásky rozkoš a muka. Praha Šimáček 1927. Ob. a 12 kartonů Artuš Scheiner. 190 s. Orig. pap. vazba, poškoz. – Demarteau: Zpověď devíti. Ilustr. R. Schlosser. 175 s. Váz., poškoz. 2 sv. 400.–

291. DUEL, Arne: Neviňátko. Místo ani rok vyd. neuvedeno. Ilustr. anonym. 169 s. 230 ex. Ppl. vazba 500.–

292. Janek na vysokém učení v Praze. Místo ani rok vyd. neuvedeno. Ilustr. anonym. 110 s. 280 ex. Ppl. vazba 500.–

293. De BRIONI: Markýza bella Patti. Praha soukr. tisk b.d. Ilustr. Jarek Štika. 54 s. 100 ex. Orig. brož. 600.–

294. Album erotických amatérských fotografií. Foto různých formátů nalepena v brož. albu. 93 čb. fotografií 2 000.–

295. Album erotických originálních fotografií. Vlepeno 123 foto, z nichž některé kolorovány. Místy hard–pornography. Ckž. album. Vkusně sestaveno. Kuriozita 4 500.–

296. Album ofotografovaných erotických a pornografických kreseb. 74 fotografií, některé kolorovány. Půvabné. 2 000.–X. Knižní vazby

Ludvík Bradáč

297. ERBEN, K. J.: Kytice. Král. Vinohrady Svoboda 1911. Volné vyd. SČB. Upr. Karel Dyrynk. Clkž. vazba podle návrhu V. H. Brunnera. 220 s. 710 ex. Vazba poškozena, nutno restaurovat. Velmi vzácné vyd. Kytice, klasika. S 200 400.–

298. VRCHLICKÝ, Jaroslav: Eklogy a písně. Praha Otto 1917. Vyzd. František Kobliha. Cpl. vazba podle stejného návrhu jako anotovaná ckž. Nádherný stav. S. 668 400.–

299. DYK, Viktor: Zmoudření dona Quijota. Praha SČB 1913. Upr. V. H. Brunner. 136 s. Ckž. vazba. S. 194 600.–

300. CHATEAUBRIAND, F.R.: Atala – René. Král. Vinohrady Bradáč 1918. Front. orig. sign. dřev. a titul František Kobliha. 81 s. Ckž. vazba sign. Bradáč. Překrásný exemplář v nádherné Bradáčově vazbě. S. 215 1 500.–

301. ERBEN, K.J.: Kytice z pověstí národních. Královské Vinohrady Bradáč 1922. Iniciály Josef Solar. 171 s. Orig. ckž. vazba Ludvík Bradáč, v ochr. pouzdře. Skvěle zachováno. S. 403 1 200.–

302. ŠOLC, Václav: Dílo. Praha Borový 1926. Vazba, předs., titul a upr. Antonín Chlebeček. 395 s.Ex. 6/200. Orig. ckž. vazba Ludvík Bradáč? S. 1108 700.–

303. Mistra Jana Husi veškeré listy. Praha Otto 1916. 180 s. Ckž. vazba Ludvík Bradáč (?) Luxusní vazba. S. neuvádí 900.–

Antonín Tvrdý

304. RACHILDE, Dcera vlčákova. Praha Novák 1922. Překl. B. Reynek. Na patitulu podpis. Front. orig. lept a kresby T.F. Šimon. 59 s. Ex 53/500. Ckž. vazba. CA 21–3100.– Krásný stav. Sáňka 118. 900.–

305. MÁCHA, K.H.: Máj. Hyperion 1927. Front. Cyril Bouda. 89 s. Ckž. vazba podle návrhu C. Boudy ( hnědá varianta). S. neuvádí 450.–

306. MÁCHA, K.H.: Dopisy. Praha Hyperion 1922. Vyzd. Cyril Bouda. 91 s. Ckž. vazba. S. 974. 400.–

307. DYK, Viktor: Milá sedmi loupežníků. Praha Topič 1927. Vyzd. 3 orig. sign. lepty a upr. Cyril Bouda. Lepty vytiskl Miro Pegrassi. 44 s. Podpis Dyk. Ex. 46/200. Clperg. vazba. S. 1404 600.–

308. MACHÁČEK, S.K.: Ženichové. Praha Stožár 1926. Vyzd. 3 orig. lepty Cyril Bouda. 92 s. Ex. 48/115. Ckž. vazba v ochr. pouzdře. Z vzácnějších svazků Stožáru. S. 976 2 300.–

309. LINDA, Josef: Jaroslav Šternberg v boji proti Tatarům. Praha Stožár 1926. 209 s. Ex. 29/115. Ckž. vazba. Vyzd. 6 kresbami Jan Konůpek. Upr. Karel Dyrynk. Ve výborném stavu. S. 1682 2 200.–

310. DYK, Viktor: Krysař. Praha Borový 1915. Vazba, předsádka, front. a upr. František Kysela. 79 s. 1. kniha Zlatokvětu. Orig. ckž. vazba Antonín Jelínek. Nádherný stav, významná kniha. S. 92 900.–

311. Památce mistra Jana Husi. Praha Borový 1915. Vazba, předs., front., titul, 14 kreseb a upr. František Kysela. 117 s. Orig. pap. vazba Antonín Jelínek. S. 274 550.–

312. BILLINGER, Richard: Popel očistcový. Vesnické dětství. Brno Pojer 1940. Ed. Atlantis. Upr. Oldřich Menhart. 159 s. Ex. 200/350. Na přídeští sign. ex libris M. Florian. Plkž. vazba Ota Blažek. Velmi elegantní kniha. S. 2508 500.–

313. Sonety krásné provaznice Louizy Labé. A.D. 1545. Brno Pojer 1930. 10. sv. edice Atlantis. Upr, Jaroslav Benda. 59 s. Ex. 94/250. Plkž. vazba, sign. O. Blažek (marokén), ob. přiváz. Druhý tisk Atlantidy v nejmenším nákladu (250 ex.) Půvabná vazba, krásný tisk. S. 4911 1 500.–

314. BÉM, Edvard: Černá a zlatá. Roudnice Svoboda 1912. Vyzd. sign. dřevoryty a upr. František Kobliha. 76 s. Clperg. vazba Antonín Malík (?) V ochr. pouzdře. S. 168 1 500.–

315. NERUDA, Jan: Písně kosmické. Praha Topič 1916. Návrh vazby, předs. a upr. Method Kaláb. 81 s. Ex. 188. Ckž. vazba Antonín Malík. S. 531 600.–

316. MÁCHA, K. H.: Máj. Praha SČB 1911. Upr. Jaroslav Benda, front. podle rytiny Otakara Mařáka. 70 s. Ckž. vazba anonym. S. 78 400.–

317. DYRYNK, Karel: Krásná kniha. Její grafická úprava. Praha Polygrafia 1924. Upr. Karel Dyrynk, akcenty doplnil Vojtěch Preissig. Vytiskla Státní tiskárna. 84 s. a ukázky. 400 ex. 2. vydání. Plkž. orig. vazba Josef Brousek – Unhošť, který provedl i speciální pouzdro. Vložen propagační leták na knihu „Pravidla sazby". Vázáno dle návrhu K. Dyrynka. Vzorný tisk. S. 823 1 600.–

318. TOMAN, Karel: Básně. Praha Borový 1925. Návrh vazby, předs., front. a upr. Antonín Chlebeček. 121 s. Ckž. vazba Antonín Jelínek. V ochr. pouzdře.Velmi zdobná vazba. S. 1126. 600.–

319. HAMSUN, Knut: Pan. Ze zápisků... Praha Veraikon 1916. Vyzd. Jan Konůpek. 151 s.Pap. orig. vazba podle starých vzorů Fr. Beneš. Skvěle zachovalý tisk Veraikonu. S. 207 500.–

320. Národní galerie. Praha Ministerstvo informací a osvěty b.d. 196 s. Ckž. vazba sign. A.L. Jirout. Intarzovaný hřbet i přední deska vazby. Reprezentativní vazba. 1 200.–

321. Básně o vazbách. Praha A. L. Jiroutovi 1935. Front. ručmě kolor. kresba Karel Svolinský. 2 ručně kolor. kresby Jiří Jaška. Upr. Jindřich Štyrský. 28 s. Pap. vazba A. L. Jiroutovi (?). Velmi půvabná knížka. S. 2309 700.–

322. DVOŘÁK, Antonín: Rusalka. Klavírní výtah. Lyrická pohádka o třech jednáních. Praha Hudební matice Uměl. besedy 1938. 278 s. Na patitulu nesouvisející dedikace. Ckž vazba sign. Houdík. Oboustranně řezaná kůže, v ochr. pouzdře. 1 200.–

323. SKRBEK, Jaroslav: Malíř na cestách. Balkán–Holandsko–Belgie. Praha Nová škola 1929. Ob., front. (orig. sign. lept ) a kresby Jaroslav Skrbek. 106 s. Ex. 6/100. Podpis Skrbek. Clperg. vazba anonym 800.–

324. LAFONTAINE, Jean de: Bajky. Praha Strnad 1941. Překl. B. Reynek. Vyzd. 4 orig. suchými jehlami (front. sign.) Jiří Trnka. 355 s. Ex. 17 z neudaného počtu ( asi 50 ex.). Orig. plkž. vazba v dřevěných deskách Karel Dudešek, v ochr. pouzdře. Nádherný tisk. S. neuvádí 3 000.–

325. HORA, Josef: Dílo. Svázány Horovy sbírky v 1 ex. Praha Borový. Str. průběžně. Podpis Hora. Ckž. intarzovaná vazba sign. Státní graf. škola a F. Vlach. V ochr. pouzdře. Luxusní vazba 1 600.–

326. Gilgameš. Starobabylonský epos. Brno Pojer 1944. Ed. Atlantis. Front. a 12 dřevorytů Bohdan Lacina. 115 s. Ex. 106 ze 120 čísl. ex. Plkž. vazba Jindřich Svoboda. V ochr. pouzdře. S. 3156. 400.–XI. Bibliofilie

327. Adam a Eva. Stará Říše Florianová 1928. Soukr. tisk Dobrého díla. Ob. a ilustr. Otto Coester. Nestr. Ex. 222/444. Orig. brož. S. 1188 450.–

328. BABLER, O. F.: Jan Konůpek. Český malíř a grafik. Kladno Cipra 1947. Front. orig. sign. suchá jehla Stanislav Kulhánek. Vyzd. 4 kresbami Jan Konůpek. Nestr. Ex. 77/99. Orig. brož. S. 5578 300.–

329. BEDNÁŘ, Kamil: Ypsilon a Evangelina. Praha SČB 1965. Vyzd. 5 orig. litografiemi Kamil Lhoták. 55 s. Část. nerozřez. Volné archy v orig. ob. Přiloženo: Kamil Bednář: Jen tak pro potěchu... Frenštát 1964. S. 5627 2 700.–

330. BENDA, Jaroslav, V. V. ŠTECH: Jaroslav Benda a výchova užitou grafikou. Praha Unie b.d.(před r. 1938). Ob. a upr. Ladislav Sutnar? S mnoha reprodukcemi grafických úprav (20. a 30. léta). Český a francouzský text. 55 s. Dedikace Benda z r. 1938. Orig. brož. Velmi vzácná příručka. S. neuvádí 800.–

331. BEZRUČ, Petr: Slezské číslo. Praha Čas 1903. Ob. anonym. 84 s. Orig. brož. První knižní vydání Slezských písní. S. neuvádí 300.–

332. BEZRUČ, Petr: Slezské písně. Praha SČB 1909. Titul, 1 barev. a 2 čb. dřev. a upr. Vojtěch Preissig. 95 s. Ex. 24/500. V orig. pap. krabici vloženy: Slezské písně – dodatky. Titul a 1 čb. dřev. Vojtěch Preissig. 17 s. Ex. 16. Kniha svázána v orig. ckž. vazbě, dodatky orig. brož. Vše v orig. krabici. Zásadní česká bibliofilie. Legendární dílo v dokonalém stavu. S. 7,8 2 000.–

333. BEZRUČ, Petr: Jen jedenkrát. Hradec Králové Tichý 1935. Vytiskla Státní tiskárna. 6 s. Podpis Bezruč, dedikace vydavatele. 200 ex. Orig. brož., v ochr. pouzdře. S. 2443 400.–

334. BEZRUČ, Petr: Ostrava. Praha Müller 1934. Ob. a 8 kreseb Václav Špála. Upr. a vytiskl F.J. Müller. Nestr. Dedikace Müller. 40 ex. Orig. v tvrdém kartonu. 9 Špálových kreseb, pouze 40 výtisků. S. 2492 500.–

335. BÍLEK, František – TRÉVAL, Emil: Za onoho času. Biblické novely. Kladno Šolc b.d. Ob. a kresby František Bílek. 95 s. Orig. brož., hřbet přelepen. Krásné staré Bílkovy kresby. 360.–

336. BÍLEK, František: Pracovna. Praha Okénko 1941. Orig. sign. lept a 3 kresby Jan Konůpek. 6 s. Vytiskl Karel Dyrynk. 300 ex., lept jen v polovině nákladu. Orig. brož. S. 2586 400.–

337. BŘEZINA, Otokar: Hudba pramenů. Praha Kosterka b.d. Symposion sv. 20. Vyzd. anonym. 116 s. Orig. brož. Zcela intaktní první vydání. Krásné. S. neuvádí 700.–

338. BŘEZINA, Otokar: Tajemné dálky – Svítání na západě. Praha moderní revue 1900. Knihovna MR. sv. 29. Vyzd. 3 orig. litografiemi František Bílek. 77 s. Ppl. vazba. S. 177 1 000.–

339. Listy Otokara Březiny Anně Pammrové. Žďárec Pammrová 1933. On. a kresby František Bílek. 160 s. Orig. brož. S. 2660 200.–

340. BULGAKOV, Michail: Osudná vejce. Praha Neumannová 1929. Knihy dobrých autorů. Ob. fotomontáž Vladimír Golovin. 101 s. Orig. brož. S. neuvádí 360.–

341. CALZINI, Raffael: Kristus a vetřelec. Stará Říše Florianová 1923. Dřev. Josef Váchal. 18 s. Orig. brož. S. 771 240.–

342. COCTEAU, Jean: Erik Satie. Praha soukr. tisk 1930. Upr. Karel Dyrynk. Vytiskla Státní tiskárna. 25 s. Ex. 26/30. Orig. pap. vazba v ochr. pouzdře. S. 2741 500.–

343. (Coester, Otto) – konvolut 2 svazků – Hugo, Victor: Spící Booz. Stará Říše Florianová 1933. Front. kresba O. Coester. 11 s. Ex. 81. Orig. brož. – Kuzmin, Michael: Hrdinské činy Alexandra Velikého. Stará Říše Florianová 1930. Ilustr. O. Coester. 103 s. Ex. 7B/100. Orig. brož. S 3428, 3812 320.–

344. ČAPEK, Karel: O fantasii aneb k jednomu čtenáři. Praha Picka 1947 (spr.1951). Ob., front. (portrét K. Čapka) orig. sign. dřev. a vyzd. Jaroslav Lukavský. 56 s. 1 zkušeb. výt. (spr. 120 ex.). Plkž. vazba, ob. přiváz. Grimm 229. S. 5774 360.–

345. ČAPEK, Karel: Řeč a literatura. Chvála řeči české. Jaroměř Loužil 1927. Upr. Karel Dyrynk. 20 s. Podpis Čapek, dedikace Loužil. Ex. 15/300. Orig. brož., mír. poškoz. ve hřbetě. S Čapkovým podpisem. S. 1324 600.–

346. ČAPEK, Karel: Svatý Václav. Praha Toman 1939. Na paměť 1. výročí smrti K.Č. Front. ručně kolor. kresba Václav Mašek. Upr. Karel Dyrynk. 10 s. Nerozřez. Podpis Mašek. 160 ex. Orig. brož. S 2770 500.–

347. Dante a Češi. K 600. výročí smrti největšího křesťanského pěvce. Olomouc Družina literární a umělecká 1921. Vyzd. mj. orig. lept. Jan Konůpek, orig. dřevoryty Josef Váchal, orig. dřev. Rudolf Adámek. 163 s. Na přídeští nalepen orig. barev. dřev. ex. libris Josef Váchal. Plkž. vazba v ochr. pouzdře. 900.–

348. DEML, Jakub: Tepna. Tasov Kytlicová 1926. Ob. Václav Živec, front. Arnošt Hrabal. 218 s. Nerozřez. Dedikace Deml. Orig. brož. S. 799 300.–

349. DEML, Jakub: Cesta k jihu. Tasov Kytlicová 1935. Front. a kolor. kresba na titulu Jan Konůpek. 53 s. Dedikace Deml. Orig. brož.S. 2854 300.–

350. DURYCH, Jaroslav: Lotr na pravici. Oratorium o dvou dílech. Praha Ametyst 1924. Upr. Method Kaláb. 52 s. Černočervený tisk. Plkž. vazba sign. Ludvík Bradáč, orig. ob. přiváz. S. 2957 300.–

351. DUŠA, Ferdyš: Lidový dřevoryt XVIII a XIX. století. Brno Novotný 1938. Ob. a 35 reprodukcí lidových dřevorytů. 25 s. textu. Ex. 172/250. Podpis Duša. Orig. brož. Rozsáhlé fundované dílo. S. neuvádí 400.–

352. DYRYNK, Karel: Písma Josefa Váchala. Jím vytvořená řezaná i odlitá a použitá v jeho knihách. Brno Sáňka 1925. Edice Non multis sv. 9. Písma Josef Váchal. Upr. Karel Dyrynk. Vytiskla Státní tiskárna. 41 s. Ex. 40/60. Podpis Dyrynk. Orig. plperg. vazba v ochr. pouzdře. Velmi významný tisk. S. 3018 5 000.–

353. DYRYNK, Karel: Pravidla sazby typografické. Praha Typografia 1929. Iniciály Vojtěch Preissig, upr. Karel Dyrynk. 128 s. 5. vydání. Orig. pap. vazba v ochr. pouzdře. Krásný bibelot. S. neuvádí 360.–

354. Epištola a dialog o knižních aukcích. Praha Zink 1930. Upr. Karel Svolinský. 18 s. 300 ex. Orig. brož. S. 3033 120.–

355. ERBEN, K. J.: Zlatý kolovrat. Praha Lyra Pragensis 1980. Vyzd. 4 orig. sign. komb. technikami Jindřich Pileček. 37 s. Ex. B160/200. Orig. brož. 2 500.–

356. FIALA, Emerich: Pohádky ironické. Praha Rodina 1931. Upr. Vojtěch Preissig. 29 s. Podpis Fiala. Orig. brož. Elegantní Preissigova úprava. S. 3078 400.–

357. FREJKA, Jiří: Outěchovice. Praha Vyšehrad 1942. Ob. s ilustr. Jiří Trnka. 241 s. Orig. brož. 400.–

358. GIDE, André: Betsabé. Praha Moderní revue 1913. Knihovny Moderní revue sv. 58. 21 s. Ex. 39/200. Orig. brož. S. 35 500.–

359. GOURMONT, Rémy de: Noc v zahradě lucemburské. Román. Praha Moderní revue 1919. Knihovny Moder. revue sv. 67. 88 s. Orig. brož. S. neuvádí 300.–

360. GUÉRIN, Maurice de: Svatá Terezie. Pardubice Lis tří bratří 1947. Front. orig. dřev. Vojmír Vokolek. 19 s. Ex. 112/120. Orig. brož. Dřevoryt jen v části nákladu. S. neuvádí 200.–

361. HALAS, František: Hořká. Praha Müller 1942. Ed. Lis knihomilův. Ob., titul, celostr. suchá jehla a s.j. v tiráži František Tichý. 21 s. Dedikace Halas. 300 ex. Orig. brož. ( Bílá verze ) Nádherné Tichého grafiky. S. 3249 5 000.–

362. HALAS, František: Torso naděje. Praha Klír 1946. Ed. Zodiak sv. 17. Vyzd. 6 orig. lepty a leptanou značkou Emil Filla. 55 s. Podpisy Halas i Filla. Lepty vytiskl Miro Pegrassi. Ex. 51/400. Orig. brož. Výborný stav. S. 6012 9 000.–

363. HAVEL, Václav: Slova. Čtyři eseje z let 1986 – 1990. Praha SČB+PNP 1993. Vyzd. 2 orig. lepty Jiří Anderle. 31 s. Podpisy Havel i Anderle. Orig. brož. 2 000.–

364. HORA, Josef: Ozvěna. Praha Janská 1929. Vyzd. František Muzika. Upr. Karel Dyrynk. Nestr. Podpis Hora. 120 ex. Orig. brož. S. 3376 160.–

365. HRUBÍN, František – JANEČEK, Ota: Trávy. Praha Mladá fronta 1969. Edice Blíženci. Vyzd. 5 světlotisk. barev. přílohami Ota Janeček. Nestr. Ex. 83/300. Podpis Janeček. Orig. brož., v ochr. pouzdře. S. 6125 1 000.–

366. IBING, A.J.: Meditace. Praha Srdce 1913. Ob., 4 orig. dřev. a upr. Rudolf Adámek. 63 s. Orig. brož., část. uvnitř zašpiněno. Nádherná úprava CA 15 – 3100 Vzácné. S. 216 800.–

367. JEMELÍK, Antonín: Prosvětlení. Gottwaldov Klinkovský b.d. Vyzd. 4 orig. litografiemi Ludmila Jiřincová. 25 s. Ex. 15/100. Orig. vazba, v ochr. pouzdře. Půvabný tisk. 2 000.–

368. KAFKA, František (Franz): Proměna. Stará Říše Florianová 1929. Ilustr. Otto Coester. 82 s. Ex. 27A/50 na hollandu. Orig. brož. Krásný přednostní exemplář. S. 1602 900.–

369. Typografie – konvolut 2 svazků – Michael Kácha. Průkopník české krásné knihy. Text K. Ressler. Vinohrady Ressler 1941. S reprodukcemi. 49 s. Orig. brož. – Bibliofilie v tiskárně. Hranice DK 1930. Nestr. S reprod. Orig. brož. 2 svazky. 300.–

370. KAPSTEIN, Karel: Umělecká litografie. Praha Bradáč 1921. Ob. a 10 orig. litografií Rudolf Kremlička. 36 s. Ex. neočíslován, z nákladu 500. Orig. brož. Nádherně zachovalý úplný exemplář. Vyskytuje se již zřídka. S. 59 18 000.–

371. KARÁSEK ze Lvovic, Jiří: Boží převozník. Legenda. Kladno Zodiak 1928. Vyzd. 5 orig. dřev., 2 vinětami, iniciálou a značkou František Kobliha. 40 s. Ex. 89/120. Orig. brož. S. 1608 800.–

372. KIPLING, Rudyard: Stavitelé mostu. Praha Družst. práce 1929. Vyzd. 3 orig. lepty Jan Konůpek. 39 s. Ex. 139/400. Podpis Konůpek. Orig. brož. S. 1615 400.–

373. KIPLING, Rudyard: Písně mužů. Zlín Tisk 1935. Ob., front.(orig. dřev.) a kresby T.F. Šimon. Upr. Alois Chvála. 85 s. Ex. 77/200 na hollandu. Orig. plperg. vazba, ob. přiváz. S. 1619 300.–

374. KLÍMA, Ladislav: Traktáty a diktáty. Filosofické úvahy. Praha Štorch–Marien 1922. Ob. Vlastislav Hofman. 219 s Podpis Klíma. Plkž. vazba, orig. ob. přiváz. Důležitý tisk Klímou podepsaný. Vzácnost. 1 200.–

375. (Klíma, Ladislav) Duchovní přátelství. Vzájemná korespondence L. K. s E. Chalupným a O. Březinou. Praha Pohořelý 1940. Vyzd. orig. sign. suchou jehlou a kresbou František Tichý. 130 ex. Orig. brož. Na patitulu razítko. Suchá jehla v 21. aukci CA prodána za 3 200.– Významný tisk pro české umění. S. 2940 1 200.–

376. KLÍMA, Ladislav: List o ilusionismu a Ivanu Karamazovi. Praha Duchan 1940. Ob., front. (orig. sign. lept) a kresby Jan Konůpek. 22 s. Ex. 92/125. Orig. brož. Zřídka se vyskytující klímovský tisk. S. 3633 1 200.–

377. KLÍMA, Ladislav: Juvenilie. Vzpomínky od J. Paroubka, poznámky od. J. Kabeše. Praha Picka 1941. Vyzd. kresbou na titulu a 6 světlotisky dle kreseb Jan Konůpek. 46 s. 106 ex. Podpis Konůpek. Orig. brož. Grimm 127. S. 3632 1 200.–

378. KOBLIHA, František: Mstivá kantiléna. Bílovice Červen 1911. Cyklus 14 orig. dřevorytů. Nestr., 250 ex., tento neočíslován. Orig. brož. Z nejkrásnějších Koblihových dřevorytů. Ve výborném stavu. S. neuvádí 7 500.–

379. KOBLIHA, František: Sedm statí o výtvarných umělcích. Praha Kobliha 1929. Front. (orig.sign.lept), 4 celostr. orig. sign. dřevoryty, titul, iniciály, viněty a nakl. značka František Kobliha. 107 s. Dedikace Koblihy A. Majerovi. 77 ex. Orig. brož. v ochr. pouzdře. Sáňka 3656. 3 600.–

380. (Kollár, Jan) ČÍŽEK, Bohumil: Cyklus kreseb ke Slávy dceři. Hranice Hladký 1939. Vyzd. 6 ručně kolor. kresbami Bohumil Čížek. Nestr. Ex. 13/30. Orig. brož. 300.–

381. Koledy. Stará Říše Florianová 1939. Dobré dílo. Ob. a ručně kolor. dřev. Michael Florian. 113 s. Ex. 279/600. Orig. brož. Ex. mimořádně kolorován. Dobrý stav. S. 3673 1 300.–

382. (Konůpek, Jan) KABEŠOVÁ, Jarmila: Příběhy Odysseovy k cyklu leptů J. Konůpka. Praha Picka 1940. Ob. a 10 orig. leptů Jan Konůpek. 41 s. Ex. 66/72. Volné listy v orig. ob. S. 3555 800.–

383. Studie a portréty Jana Konůpka. Praha Picka 1945. Kresby Jan Konůpek. 176 s. 62 ex. Podpis Konůpek. Ve volných listech. S. 3700 240.–

384. KONŮPEK, Jiří: Předkové Jana Konůpka. Rodopisný essay. Praha Picka 1943. Kresby Jan Konůpek, Rytina (portrét Konůpka) Cyril Bouda, titul František Kobliha. 39 s. 70 ex. Orig. brož. S. 3707 400.–

385. KONŮPEK, Jiří: Červenec. Dojmy z francouzské cesty. Litomyšl Portman 1937. Front. orig. sign. lept. a titul Jan Konůpek. Nestr. 30 ex. Podpis Jiří Konůpek. Orig. brož. S. 3703 500.–

386. KOVAL, Karel: Komedie o hrozném a smutném konci krále bolševika. Pimprlácká hra o třech dějstvích. Praha Veraikon 1919. Ob. a 8 kreseb Jan Konůpek. Upr. Emil Pacovský. 93 s. Orig. brož. S. 487 360.–

387. Křídla hudby. Praha Lyra Pragensis 1987. Verše českých básníků. Vyzd. 5 orig. barev. sign. kombinovanými technikami Peter Kocák. 78 s. Ex. 123/200. Podpis Kocák. Orig. brož. 1 800.–

388. LERBERGHE van, Charles: Slídiči (Les Flaireuers). Praha Moderní revue 1896. Knihovna Moderní revue sv. 8. 16 s. Ex. 57/113. Koženková vazba. Nevyskytující se svazek KMR. S. 70 600.–

389. MACEK, Antonín: Dvě povídky. Praha SČB + Kliková 1911. Vyzd. front., titul, 2 celostr. orig. dřev. a dřev. koncovkou Josef Váchal. Nestr. Orig. pap. vazba. S. 504 300.–

390. MÁCHA, K. H.: Máj. Praha KZLF 1936. Front. orig. sign. mědiryt Cyril Bouda. Upr. Method Kaláb. 72 s. Ex. 16/165. Orig. brož. Zřídka se vyskytující vydání Máje. S. 2966 600.–

391. MAETERLINCK, Maurice: Zwei Singsspiele. Blaubart und Ariane. Schwester Beatrix. Jena u. Leipzig Dietrichs 1904. Upr. anonym. 86 s. Orig. brož. 180.–

392. MARTEN, Miloš: Básník ilustrace. Praha Toman 1927. Vyzd. orig. sign. leptem a dřevoryty František Kobliha. 11 s. Vytiskla Státní tiskárna. Ex. 30/80. Orig. brož. S. 1731 1 600.–

393. MATHESIUS, Bohumil: Písně moudrosti a dálek. Praha Müller 1940. Lis knihomilův sv. 12. Vyzd. reprodukcemi čínských dřevorytů. Nestr. Podpis Mathesius. Ex. 8 ze 60 na barev. japanu. Na přídeští exlibris. Orig. pap. vazba. S. 4100 600.–

394. MEDEK, Rudolf: Milovaní básníci. Básně. Praha Kobliha 1928. Koblihův tisk č. 6. Vyzd. 12 orig. sign. suchými jehlami, dřevoryty a 11 kolorovanými monogramy František Kobliha. Suché jehly vytiskl Miro Pegrassi. Nestr. 77 ex., tento na holandu neočíslován. Podpis Medek. Orig. brož. v ochr. pouzdře. S. 1765 3 500.–

395. MICHELANGELO, Buonarotti: Z lyriky. Praha NČVU 1958. Front. orig. sign. litografie a 7 kreseb Jiří John. 81 s. Volné archy v orig. ob. S. neuvádí 600.–

396. NĚMCOVÁ, Božena: Babička. Král. Vinohrady Svoboda 1912. Knihovna Kytice. Vazba, titul iniciály a upr. V.H. Brunner. 312 s. Orig. ckž. vazba Sáňka 263. 800.–

397. NEUMANN, S. K. – konvolut 2 drobných tisků – České zpěvy. Praha Brož b.d. Knihovna Vlny. Oboustr. ob., titul, front. a viněty Jan Konůpek. 31 s. Orig. brož. Skvostná úprava. – Politická episoda. Praha Brož 1911. Knihovna Vlny. Vyzd. neuveden. Orig. brož. Sáňka 534. 600.–

398. OPOLSKÝ, Jan: Demaskovaní. Praha Kočí 1916. Ob., předs. a orig. dřev. Pravoslav Kotík. Barev. iniciály. 69 s. Orig. pap. vazba. Velmi zajímavá úprava. S. 575 800.–

399. (Picka, Jaroslav) GRIMM, Antonín: Jaroslav Picka – tiskař ze záliby a jeho dílo. Soupis Pickových tisků. Praha Národní museum 1975. 170–259 s. Orig. brož. Soupis 358 Pickových tisků. Základní příručka 400.–

400. Písně ostrovů a bídy. Řecké zlomky. Praha Müller 1942. Krásná a užitková kniha. Vyzd. orig. litografiemi Ludmila Jiřincová. Nestr. Ex. 274/500. Orig. pap. vazba. S. 4534 600.–

401. RÁŽ, Arnošt: Básně. Praha SČB 1930. Vyzd. orig. lepty Václav Mašek. Upr. Karel Dyrynk. 70 s. 300 ex. Orig. brož., v orig. pouzdře. Krásný tisk. S. 4660 400.–

402. RÉGNIER, Henri de: Básně. Praha Moderní revue 1917. KMR sv. 73. Vyzd. a upr. Miloš Klicman. 30 s. Ex. 122/200. Orig. brož. S. 119 500.–

403. ROSSETTI, Dante Gabriel: Ruka a duše. Praha Dyk 1922. Knih. Vinice. Front. orig. sign. lept, ob. a upr. Jan Konůpek. 45 s. Nerozřez. Orig. brož. S. 4733 240.–

404. Samson. Podle textu z Kralické biblí svaté (vydání z roku 1596. Vyňato z Knihy soudců, kapitoly XIII – XVI). Praha Kvasnička a Hampl 1929. Ob., předs., kresby Jan Konůpek. Upr. Method Kaláb. 300 ex. Orig. brož. v ochr. pouzdře. S. 4778 400.–

405. SÁŇKA, Arno a BUBLA, Václav: České bibliofilské tisky I – V. Brno Sáňka 1923, 1927 a 1931, Praha Státní knihovna 1967 a 1971. Vyzd.: 1. sv. Josef Váchal, 2. a 3. sv. Jan Konůpek, 4. a 5. sv. bez výzdoby. Všechny svazky v jednotné cpl. vazbě. Zásadní pracovní příručka. Svázána dle stejného návrhu pro více kompletů. 15 000.–

406. SEIFERT, Jaroslav: Pantoumy o lásce. Praha Müller 1939. Vyzd. 12 kresbami Richard Wiesner. Nestr. Orig. cpl. vazba 300.–

407. SEIFERT, Jaroslav: Mozart v Praze. 10 rondeaux. Praha Picka 1948. Front. orig. sign. barev. akvatinta a dřev. Pavel Šimon. Nestr. Podpis Seifert. Orig. kart. Spr. vyd. 1952, Grimm pod č. 256 uvádí 125 ex. na nažloutlém papíře. 2. Pickovo vydání. S. 4801 500.–

408. SEIFERT, Jaroslav: Vlaštovky nad řekou. Několik básní o Praze. Praha SČB 1962. Vyzd. 2 orig. sign. akvatintami Ludmila Jiřincová. 18 s. Podpis Seifert. Orig. brož. Sáňka 6931 1 400.–

409. SEIFERT, Jaroslav: Miska s oříšky. Bez nakl. údajů. Vyzd. orig. sign. barev. lept Jan Bauch. Nestr. Podpis Seifert. Orig. trojlist v ob. 700.–

410. SOLDÁN, František: Soumraky. Praha Moderní revue 1901. KMR sv. 37. 34 s. 300 ex. Ppl. vazba, orig. ob. přiváz. S. 290 280.–

411. STIFTER, Adalbert: Lesní poutník. Brno Pojer 1935. Atlantis sv. 28. Front. orig. lept Bohuslav Reynek. 163 s. Ex. 332/350. Plkž. vazba Jindřich Svoboda, s vevázanou ob., v ochr. pouzdře. S. 4971 1 400.–

412. STRINBERG, August: Radost života. Praha Moderní revue 1895. Nultý svazek KMR. 31 s. Orig. brož. Vzácný sešitek. S. neuvádí 400.–

413. STEVENSON, R. L.: Dítě tak samo. Praha soukr. tisk 1956. Překl. V. Thiele. Ob., front. (sign. suchá jehla) a orig. koncovka František Tichý. 34 s. Dedikace překladatele. Volné archy v orig ob. S. 7015 1 400.–

414. SÝS, Karel: Ohrada snů. Verše ke kresbám Kamila Lhotáka. Praha Albatros 1982. Il. Kamil Lhoták. 28 s. Orig. brož. 240.–

415. ŠRÁMEK, Fráňa: Ejhle člověk...! Tři pravděpodobné episody ze života krotkého člověka. Praha Neumann 1904. Knihovna revolucionářů sv. 2. Ob. a upr. anonym (V. H. Brunner?). 43 s. Nerozřez. Orig. brož. Vzácný svazek ve výborném stavu. S. neuvádí 600.–

416. TÁBORSKÝ, František: Jitřní. Praha SČB 1938. Ob. a 2 barev. orig. litografie Karel Svolinský. Upr. Method Kaláb. 31 s. Ex. 25/100. Orig. plperg. vazba. S. 5111 360.–

417. TOMAN, Karel: Sluneční hodiny. Praha Vinice(umělecký měsíčník) 1913. Ob., front a titul František Kysela. 41 s. Dedikace Toman. Orig. brož. S. 300 500.–

418. VALÉRY, Paul: Hřbitov u moře. Překl. J. Palivec. Praha Palivec 1928. Upr. Method Kaláb. 16 s. Ex. 63/75. Orig. brož. S. 2097 200.–

419. Vánoční hra pastýřská. Stará říše soukr. tisk 1933. Ob., front.(orig. sign. linoryt) a linoryty v textu Marie Florianová. 22 s. Ex. 121/135. Orig. brož. S. 5246 600.–

420. Veneziana. Nové písmo.Benátská škola umění tiskařského. Praha Slévárna písem 1932. Ob. a dřevoryty Václav Mašek. Upr. Rudolf Hála. 17 s. Ex. 54/80. Orig. brož. 160.–

421. ZACHAR, Otakar: Z dějin spiritismu v minulosti. Praha Zachar 1914. Vyzd. orig. dřevoryty Josef Váchal. 97 s. Orig. brož. Krásné čb. Váchalovy dřevoryty. S. 684 2 000.–XII.Knihy a obálky

422. HOUDEK, Vladimír: Vykvetly blíny... Básně. Praha Pelcl 1899. Ob. anonym. 86 s. Orig. brož. 140.–

423. NEUMANN, S. K.: Satanova sláva mezi námi. Praha Grossmann a Svoboda 1896. Ob. anonym (S. K. Neumann). Nestr. 1. vydání. Orig. brož. Nádherná obálka. 600.–

424. NEUMANN, S.K.: Konvolut 3 různých vydání díla „Kniha lesů, vod a strání" – l. vydání. Praha Mánes 1914. Ob., dřev. a upr. Jaroslav Benda. Orig. brož. Praha ČS 1952. Ob. a 9 litografií Arno Nauman. Nerozřez. Orig. brož. Praha ČS 1952. Ob. a 15 leptů Václav Sivko. Podpis Sivko. Orig. brož. 550.–

425. z WOJKOWICZ, Jan: Poesie. Praha Wiesner 1900. 61 s. 1. vydání. Orig. brož., mír. poškoz. 180.–

426. TĚSNOHLÍDEK, Rudolf: Dva mezi ostatními. Praha Obzory b.d. (1904). Ob., upr. a ilustr. V. H. Brunner. 191 s. Orig. brož. Nádherná úprava. Důležité. 900.–

427. GEISSLOVÁ, Irma: Zraněný pták. Výbor z díla 1874–1914. Hradec Králové Kruh 1978. Připravil Ivan Slavík. Ob. a ilustr. Jaroslav Cheben. 189 s. Váz. v orig. ob. 240.–

428. MAETERLINCK: Pohřbený chrám. Praha Brož 1911. Knihovna Vlny. Ob. anonym. 165 s. Orig. brož. 240.–

429. KRŠIČ, Jovan: Moderna češka lirika. Beograd soukr. tisk 1930. 119 s. Orig. plkž. vazba, hřbet odřen. V srbštině. Překlady českých básníků ( mj. Březina, Hlaváček, Sova, Karásek ze Lvovic, Toman, Hora, Seifert ). Pozoruhodné dílo 300.–

430. KRASKO, Ivan: Verše. Turč. sv. Martin Knihtlač. spolok 1912. 35 s. Orig. brož. 300.–

431. KRASKO, Ivan: Nox et solitudo. Turč. sv. Martin Knihtlač. spolok 1909. 40 s. Orig. brož. Vzácně zachovalé. 400.–

432. KLÍMA, Ladislav: Svět jako vědomí a nic. Praha soukr. tisk 1904. Vytiskl E. Stivín. 163 s. 1. vydání. Plkž. vazba (dobová). Převzácné první vydání první Klímovy knihy. 700.–

433. KLÍMA, Ladislav– konvolut 4 svazků Vteřina a věčnost – II. vyd., Kabeš–Klíma: – Filosofie češství, Vteřiny věčnosti – výbor 1967, Čas a smrt – výbor Hradec Král. 1970. 550.–

434. HLAVÁČEK, Karel: Žalmy. Poesie. Praha Melantrich 1934. 66 s. Orig. brož. 200.–

435. WEINER, Richard – konvolut 2 svazků – Rozcestí. Praha Borový 1918. 66 s. Orig. brož. – Zátiší s kulichem, herbářem a kostkami. Praha Aventinum 1929. Orig. brož. Dvě zásadní sbírky. 400.–

436. PROUST, Marcel: Dnové četby. Praha Synek 1933. 34 s. Orig. brož. 100.–

437. RIMBAUD, Arthur: Poesie I. Praha Škeřík 1935. Ed. Prokletí sv. 12. S portrétem autora. 125 s. Ex. na lepším papíře, neočíslován. Orig. cpl. vazba. Kniha se nevyskytuje. V nádherném stavu. 400.–

438. B Fmaria Ha de Věrnyj (Věrná, Božena) – konvolut 2 svazků – Walt Whitman: Stébla trávy. Brno soukr. tisk 1939. 41 s. Nerozřez. Dedikace autorky. Orig. brož. – Eminescu, Mihail: Milostné písně. Bez nakl. údajů. Dedikace autorky. Orig. brož. 260.–

439. MACHAR, J. S.: Satiricon. Praha Dubský 1910. Ob. František Kupka. 222 s. Orig. brož. 180.–

440. FISCHL, Viktor: Hebrejské melodie. Praha Melantrich 1936. 54 s. Orig. brož. 180.–

441. LADA, Josef – konvolut 3 obálek – Mareš, M: Internacionální patriot. Praha Průlom 1931. 124 s. Novotný neuvádí – Mareš, M.: Pan Václav. Český trhan v ci–zině. Praha Průlom. 144 s. N. neuvádí – Lejkin, N.A.: Zápisky psa Polkana. Praha Neubert 1923. 176 s. 3 sv. v orig. brož. Velmi zachovalé. N. str. 37, 1923 600.–

442. JARRY, Alfred: Nadsamec. Moderní román. Praha Odeon 1968. Ilustr. Kamil Lhoták. 174 s. Váz. v orig. ob. 400.–

443. KOLÁŘ, Jiří: Gersaintův vývěsní štít. Praha Artia 1966. Upr. Stanislav Kolíbal. Nestr. Orig. brož. Vzácné dílo evidentní poesie. 400.–

444. TKADLEC, Pavel: Dantova Božská komedie. Praha Müller 1941. Vyzd. italskými miniaturami z XV. stol. 141 s. Váz. v orig. ob. 180.–

445. MANN, Thomas: Freud a budoucnost. Praha Albert 1938. Ob. a upr. Zdeněk Guth. S portrétem S. Freuda. 30 s. Orig. brož. 200.–

446. FREUD, Sigmund – konvolut 2 svazků – Budoucnost jedné iluse. Praha Volná myšlenka 1929. 82 s. Orig. brož. – O sobě a psychoanalyse. Praha Orbis 1936. 80 s. Orig. brož. 400.–

447. ŠLEJHAR, J. R.: Povídka z výčepu. Z roku 1898. Kladno Šnajdr 1908. Ob. a ilustr. Jaroslav Panuška. 109 s. Orig. brož. Nádherně zachovalé. 400.–

448. ŠTEFÁNEK, Josef: Všední mystérium. Tři povídky. Kladno Šnajdr 1944. Ob. a ilustr. Miroslava Miškovská. 39 s. Orig. brož., mír. zašpiněno 200.–

449. KUNDERA, Ludvík: Na pospas aneb přísloví pro kočku. Mladá Boleslav Umělecká beseda 1947. Ob. a ilustr. Zdeněk Rossmann. 129 s. Orig. brož. 550.–

450. Edice Souhvězdí – konvolut 2 svazků – Vladislav, Jan: Hořící člověk. Básně. Praha Dělnické nakladatelství 1948. Ob. a frontispice František Hudeček, upr. Jaroslav Šváb. 65 s. Orig. brož. – Dickinsonová, Emily: Jediný ohař. Praha Dělnické nakl. 1948. Ob. a front. Václav Bartovský. 64 s. Nerozřez. Orig. brož. 500.–

451. NERUDA, Jan: Pražské obrázky. Praha ČS 1954. Ob. a ilustr. Kamil Lhoták. 217 s. Váz. v orig. ob. 180.–

452. SEIFERT, Jaroslav: Koncert na ostrově. Praha ČS 1965. Ob. a upr. Lucie Weisbegrová, front. Vladimír Tesař. 118 s. Dedikace Seifert. Váz. v orig. ob. 300.–

453. FIKAR, Ladislav: Samotín. Praha Mladá fronta 1945. Front. František Hudeček. Ob. a upr. Method Kaláb. 95 s. Podpis Fikar. Orig. brož. 300.–

454. DONNE, John: Ó duše, poutníku. Londýn PEN Club 1945. Edice Evergreen. S ručně kolor. sign. rytinou v tuši Ernest Neuschul. 30 s. 75 ex., tento neočíslován. Orig. brož. Wonderful condition. 500.–

455. HAUKOVÁ, Jiřina: Rozvodí času. Brno Blok 1967. Ob. a kresby Jiří John. 69 s. 450 ex. Dedikace Hauková. Orig. brož. Vzácný tisk. 450.–

456. WEIL, Jiří: Žalozpěv za 77 297 obětí. Praha ČS 1958. Ob., upr. a 3 grafické listy Zdeněk Seydl. 28 s. Nerozřez. 700 ex. Volné listy v orig. ob. Nevyskytuje se., velmi vzácné. 1 200.–

457. HIRŠAL, Josef a GRŐGROVÁ, Bohumila: Job boj. Praha ČS 1968. Upr. Miloslav Fulín. 130 s. Orig. brož. 400.–

458. BARTUŠEK, Antonín: Tanec ptáka Emu. Praha Svoboda 1969. Front. Bohuslav Reynek. 54 s. Dedikace autora. Orig. brož. 450.–

459. Pašijové hry velikonoční. Strojopis. Bez nakl. údajů. Foto obálka 7 pův. fotografií. V tiráži poznámka: „Provedeno živě 22. dubna 1978 v usedlosti Václava Havla Hrádeček u Trutnova". Orig. brož. Samizdat. 600.–
aukční řád

prameny

zkratky a slovníček