23. aukce
17. dubna 2004, 13.30 hod.
Hotel EXPO


fotografie, avantgarda, architektura, umění (A. Brunovský, J. Lada), pohlednice, erotika, bibliofilie


Výstava:
pátek 16. 4. 11 – 19 hod.
sobota 17. 4 10 – 11,30 hod.

Hotel EXPO
Výstaviště, Za elektrárnou 3, Praha 7

Aukce je pořádána pro Sdružení přátel krásných tisků.

Adresa Jitka Trmalová, 160 00 Praha 6, Bubenečská 9, tel./fax: + 420 224 318 713; e-mail: mail@trmal.czKATALOG A PROGRAM AUKCE

I. Esoterica a iudaica 1 – 38

II. Fotografie – Photography 39 – 56

III. Avantgarda – Avant-garde 57 – 134
   Vítězslav Nezval (83 – 98)

platební pauza

IV. Architektura – Architecture 135 – 153

V. Výtvarné umění – Art 154 – 196
   Josef Lada (187 – 196)

VI. Výtvarná díla – Pictures 197 – 231
   Albín Brunovský (197 – 212)

VII. Pohlednice – Postcards 232 – 247

VIII. Erotica 248 – 265

platební pauza

IX. Bibliofilie – Bibliophily 266 – 338

X. Knihy a obálky – Books and wrappers 339 – 369

XI. Varia 370 – 387

ukončení aukce

I. Esoterica a iudaica

1. (Weinfurter, Karel) Bhagavatgíta. Praha Zmatlíka Palička 1935. 404 s. Ckž. vazba 400,-

2. WEINFURTER, Karel - Ohnivý keř I. a III. Odhalená cesta mystická a praktická mystika.. Praha Stýblo 1948 a Zmatlík a Palička 1930. 237 + 343 s. Váz. Díl II. obsahuje Kerningův Testament, přel. Weinfurtrem zde chybí. 2 svazky 450,-

3. WEINFURTER, Karel: Tajné síly přírody a člověka. Praha Stýblo 1948. Ob. a kresby Jaroslav Lukavský. 432 s. Váz. v. orig. ob. 300,-

4. WEINFURTER, Karel: Hypnosa a sugesce. Praha Zmatlík a Palička 1937. 263 s. Cpl. vazba 200,-

5. WEINFURTER, Karel: Stigmatisace čili jizvy ran Kristových. Praha Zmatlík a Palička 1927. 84 s. Cpl. vazba s orig. ob. 240,-

6. WEINFURTER, Karel: Cesta královská. (Zlatá brána k mystice). Praha Psyché 1936. 186 s. Cpl. vazba 400.-

7. WEINFURTER, Karel: Mystická nauka mistra Eckharta z Hochheimu. Díl II. Praha Psyche 1935. 287 s. Orig. brož. 400.-

8. WEINFURTER, Karel: Divy a kouzla indických fakirů. Praha Šeba 1947. Ob. a kresby F. Fiala. 222 s. Váz. v orig. ob. 300,-

9. WEINFURTER, Karel: Mystický sborník. Praha Psyche 1936. 158 s. Ex. 106/600. Ppl. vazba 400,-

10. WEINFURTER, Karel: Druhý mystický sborník. Praha Psyche 1936. 198 s. Ppl. vazba. 400,-

11. WEINFURTER, Karel: Mistr Ramakrišna a jeho učení. Díl I., II. Praha Psyche 1933. 328+212 s. Podpis Weinfurter. Orig. brož. 2 svazky 400,-

12. Das Buch Jezira. Das grosse Buch der Bücher Moses… Älteste Kabalistische Urkunde der Hebräer. Kabbala denudata. Obsahuje 40 magických grimoárů. 208 s. Dále připojeno:
1. Doctoris Johannis Fausti sogenanter Mannual-Höllenzwang 1524. 129 s.
2. Das Wahrhaftige heilige Christoph-Gebet. 128 s.
3. Das Geheimnis der heiligen Gertrudis 1508. 144 s.
Vše v jednom svazku, pap. vazba, Das Buch Jezira na titulu 7 pečetí, mnoho nákresů magických symbolů. Významné dílo. 8 000,-

13. PAPUS: Praktická magie. Přerov, Isis 1907. S řadou vyobr. 406 s. ppl. vazba, orig. ob. přiváz. 500,-

14. (Cagliostro) Kurzer Inbegriss von dem Leben und Thatendes Joseph Balsami… Rom vydavatel neuveden 1791. 231 s. Archy spojeny plátnem. Připraveno k vazbě. Vložen list s poznámkami Emanuela z Lešehradu, který byl vlastníkem knihy. Výtah z knihy o Cagliostrovi, vyd. v Římě 1790 1 400,-

15. A Guide to the Babylonian and Assyrian antiquities. London Brithish museum 1900. With 34 plantes. 203 s. Podpis Jiřího Karáska ze Lvovic. Plkž. vazba. Kniha z majetku Karáskova. 700.-

16. THEOFANUS ABBA: Z odkazu proroků I., II. Praha Kočová 1930 (l. díl) a 1939 (2.díl - výklad Zjevení Jana Theologa). 115+161 s. S nákresy. 2. díl nerozřez. Oba sv. orig. brož. Komplet se nevyskytuje. 1 400.-

17. CURTISOVÁ, Annie: - konvolut 3 svazků
1. Cesta ticha (The way of silence). Praha Kočí 1929. 225 s. Orig. ob., mír. poškoz.
2. Nová mystika (The new mysticism). Praha Kočí 1929. 78 s. Orig. brož.
3. Tvůrčí mlčení. Doplněk. Praha Kočí 1932. 156 s. Orig. brož. 3 svazky. Vzácný celek 1 200.-

18. (Faust, Johannes) Doktor's Faust grosser und gewaltiger Höllenzwang. Bad Oldesloe Uranus b. d. 30 s. Přetisk pražského vydání. Přiváz.: Verus Jesuitarum libellus…. Vyd. Uranus. Přetisk pařížského vydání. 127 s. ppl. vazba 500,-

19. MATULA, V. H.: Hledání kamene mudrců. Podstata a smysl alchymie. Praha Orbis 1948. S obr. přílohami. 103 s. Váz. v orig. ob. 260,-

20. Elixír mudrcův neboli Alchymické pojednání jak vyrobiti kámen moudrosti. Dle návodu české královny manželky císaře Karla IV. Praha Březina 1923. S vyobr. 144 s. Ppl. vazba 400.-

21. HERMES, S.: Tajemství indické jogy. 2 díly. 1. Stupně učedníka. 2. Stupně tovaryše a mistra. Žižkov Isis 1908. 86 s. Oba svazky orig. brož. 300.-

22. LÉVI, Elifas: Veliké tajemství čili Odhalený okkultismus. Praha Pyšvejc 1922. 180 s. Ppl. vazba 300.-

23. SEIFRT, Viktor: Na úskalí okkultismu. Praha Sfinx 1921. 259 s. Cpl. vazba, orig. ob. přiváz. 300.-

24. AGRIPPA, J. C. z Nettesheymu: Okkultní filosofie neboli Magie. Kniha prvá a druhá. Přerov Griese b. d. 240 s. Nedokončeno. Cpl. vazba, poškoz. uvnitř vodou 200,-

25. KEFER, Jan: Syntetická magie. Definice magického. Praha Universalia 1938. 424 s. S mnoha vyobr. Orig. brož. s ob. Vydána v sešitech, náš tisk je sestaven a úplný. Vzácné. 1 400,-

26. LÉVI, Elifas: Věda duchů. Př. J. Kefer. Praha Universalia 1936. Edice Logos. 221 s. Orig. brož. 360,-

27. Deset egyptských ran a zrcadlo prvorozených. Odhalená ohromující biblická proroctví na dnešní i budoucí dobu. Bez nakl. údajů. 60 s. Orig. brož. 300,-

28. RUYSBROECK Podivuhodný, Jan van: Zrcadlo věčné blaženosti. Olomouc Krystal 1946. 156 s. Cpl. vazba 240,-

29. Sefer Raziel Hamalach. Kniha anděla Raziela čili Praktická theurgie a mystika kabbalistická. Praha Sfinx 1923. 91 s. Ppl. vazba 260,-

30. MÜNZEROVÁ, Zdenka: Staronová synagoga. Praha soukr. tisk b. d. S kresbami, plány a 10 fotopřílohami. 100 s. Orig. brož. 200,-

31. Pinkasova škola. Památník minulosti a našich dnů. Praha Státní židovské museum 1954. S fotografiemi. 205 s. Orig. cpl. vazba 180,-

32. Starý židovský hřbitov v Praze. Text O. Muneles a M. Vilímková. Praha Státní židovské museum 1955. S fotografiemi. 480 s. Orig. cpl. vazba 400,-

33. VOLAVKOVÁ, Hana: The synagogue treasures of Bohemia and Moravia. Prague Sfinx 1949. S fotografiemi. 158 s. Cpl. vazba v orig. ob. In English. 360,-

34. Židovská synagoga v Českých Budějovicích - pamětní leták. České Budějovice Židovská náboženská obec b. d. Fotografie synagogy před zbořením a v okamžiku likvidace. Pamětní text. Dvojlist. Vzácný leták. 200,-

35. ČURDA-LIPOVSKÝ, B.: Terezínské katakomby. Praha Dělnické nakl. 1946. Upr. A. Chlebeček. S foto autora. 326 s. Nerozřez. Orig. brož. 200,-

36. UTITZ, Emil: Psychologie života v terezínském koncentračním táboře. Praha Dělnické nakl. 1947. 67 s. Orig. brož. 160,-

37. OŘEŠKOVÁ, Eliška: Meir Ezofovič. Román ze života polských Židův. Praha Hynek b. d. Obrázky de Androlle. 352 s. Ppl. vazba. Jeden z posledních Hynkem vydávaných "krvavých románů". 240,-

38. BUBER, Martin: Tři řeči o židovství. Praha Spolek židovských akademiků 1912. 55 s. S exlibrisem a razítkem. Ppl. vazba. Vzácné. 360,-II. Fotografie

39. CARTIER-BRESSON, Henri: Fotografie. Úvod Anna Fárová. Praha SNKLHU 1958. Ed. Umělecká fotografie sv. 1. 54 fotografií Cartier-Bresson. 22 s. textu. Orig. brož. 400,-

40. MAŠÍN, Jiří - PROŠEK, Josef: Československá fotografie. Pražský fotosalon 1965. Praha Odeon 1967. Ed. Umělecká fotografie sv. 31. Ob. a upr. Libor Fára. 46 fotografií. 15 s. textu. Orig. brož. 300,-

41. Emanuel Famíra. Praha Purkyně 1926. Ob. a fotografie Josef Sudek. Nestr. Orig. brož., ob. poškoz. 200,-

42. SUDEK, Josef - konvolut 3 svazků Cykly fotografií 3 - 5.
Praha - Plzeň UMPRUM 1984-85. Celkem 48 fotografií Josef Sudek. Orig. brož. 3 svazky 450,-

43. (Sudek, Josef): Stavba druhé třetiny pražské obecní plynárny v Michli 1929 - 1930. Praha ÚZHMP 1931. Fotografie Josef Sudek. Upr. Slavoboj Tusar. 31 s. Orig. brož, folio. Podpis a exlibrisy Pavel Janák. Jedinečný stav. Very important photographies. From Janák´s liberary. 15 000,-

44. FUNKE, Jaromír - SUDEK, Josef - konvolut 2 výstavních katalogů
1. Sudek - Funke. Praha UMPRUM 1987. 32 fotografií. Orig. brož.
2. Funke: Fotografie 1919 - 1943. Věci skleněné a obyčejné. Praha PDF 1993. 2 svazky 400,-

45. FUNKE, Jaromír: Pražské kostely. Praha Stejskal 1946. 152 fotografií Jaromír Funke. 40 s. textu Vojtěch Volavka. 196 s. Ppl. vazba v orig. ob., která mír. poškoz. v ochr. pouzdře 600,-

46. LAUSCHMANN, Jan: Soubor 12 fotografií. Praha Pressfoto 1984. Ob. a upr. Libor Fára. Volné fotografie v orig. ob. 400,-

47. GENDE-ROTE, Valerij: Soubor 12 fotografií. Praha Pressfoto 1985. Ob. a upr. Libor Fára. Volné fotografie v orig. ob. 200,-

48. MARTINČEK, Martin: Soubor 12 fotografií. Praha Pressfoto 1979. Ob. a upr. Libor Fára. Volné fotografie v orig. ob. 300,-

49. REICHMANN, Vilém: Soubor 12 fotografií. Praha Pressfoto 1981. Ob. a upr. Libor Fára. Volné fotografie v orig. ob. 300,-

50. HONTY, Tibor: Soubor 12 fotografií. Praha Pressfoto 1980. Ob. a upr. Libor Fára. Volné fotografie v orig. ob. 400,-

51. ROSSMANN, Zdeněk: Písmo a fotografie v reklamě. Olomouc Index 1938. Ob. a upr. Zdeněk Rossmann. 99 s., z toho 20 s. textu. Ukázky významných reklamních foto. Červenočerný tisk. Ex libris Pavel Janák, vlastnický podpis Janák. Orig. brož., restaurováno ve hřbetě. From Janák´s library. Restored in spine. Very important book 18 000,-

52. Konvolut 42 katalogů fotografických výstav v roce 1989. Vše vloženo v orig. papírové krabici. Orig. brož., ve velmi dobrých stavech. Vyd. UMPRUM Praha. 400,-

53. MAKOVEC - STAHL: Praha nultá hodina. (1962). Originální fotografie z filmu a natáčení. 55 fotografií. V cpl. vazbě a v ochr. pouzdře 200,-

54. RICHTER, Hans: Filmgegner von heute - Filmfreunde von morgen. Berlin in Reckendorf 1929. Dieses Buch einstand unter Mitarbeit von Werner Graaf,Oranienburg. 125 s. textu a fotografií. Ex libris Pavel Janák. Orig. cpl. vazba s Janákovou poznámkou. Notes by P. Janák. Original owner was Ladislav Sutnar, who donated it to P. Janák. 7 000,-

55. GRAAF, Werner: Das Buch von Film. Stuttgart Tienmanns Verlag 1931. S fotografiemi. 64 s. Ex libris a značka Pavel Janák. Orig. ppl. vazba 2 400,-

56. Le Cinema en URSS. Moskva VOKS 1936. Rédacteur en chef A. Aroseff. Ilustrationes et photomontages Alexandr Rodčenko a V. Stěpanova. 312 s. Vstupní proláž Lenina, podobizna Stalina na celofánu, fotografie, fotomontáže, plakáty, inserce. Ob. a předsádka Rodčenko a Stěpanova. Orig. ppl. vazba s použitím foto z filmu Křižník Potěmkin, montáže ze sovětských filmů. Z majetku P. Janáka s jeho přípisem z r. 1936. With photomontages by Rodčenko and Stěpanova. From Janák´s library. With Janák´s notes. Wonderful. 8 000,-
 III. Avantgarda

57. HOST. Měsíčník Literární skupiny. I - VI. 6 ročníků. Roč. I. č. 1 - 11, Přerov 1922. Cpl. vazba. 220 s. Velmi vzácné! Roč. II. - 7 sešitů. Přerov 1922. Komplet. S linoryty. Mír. poškoz. Vzácné.Roč. III - VI. Praha Petr 1923-27. V sešitech. Všechny roč. komplet. S orig. ilustr. mj. K Teige, J. Zrzavý, J. Šíma, J. Štyrský, A. Procházka, P. Kotík. Viz popis CA 19. Kompletních 6 ročníků časopisu Host. Roč. II - VI. v sešitech. 5 years in original cover. Complete Host - 6 years. Primus 52 4 000,-

58. RED - ročník II. Měsíčník pro moderní kulturu. Praha Odeon 1928-1929. Red. Karel Teige. 10 sešitů v cpl. vazbě. Ob. přiváz. 324 s. The second year with original wrappers. In binding. 2 200,-

59. ŽIJEME I., II. Obrázkový magazín dnešní doby. Praha Družstevní práce 1931 - 1933. 2 svazky v orig. cpl. vazbách. Vazba a upr. Ladislav Sutnar. 380+315 s. Orig. ob. přiváz. In original bindings with wrappers. Nice condition. 3 000,-

60. MAGAZÍN DP 1, 2. Praha Družstevní práce 1933-35. 2 svazky v orig. cpl. vazbách. Vazba a upr. Ladislav Sutnar. 315 s. 2 svazky. Pokračovatel magazinu Žijeme. Good condition. 1 500,-

61. Almanach pro poesii a život 1920 - 1930. Sborník. Brandýs n. Orlicí Odvárko 1930. Red., ob. upr. a titul Stanislav Odvárko. 88 s. textu. Kresby mj. J Šíma, J. Zrzavý, J. Štyrský, Toyen. Řada fotografií. Inzeráty. Tento z prvních 30 ex. podepsán autory, ale neočíslován. Podpisy Ehrenburg, Hoffmeister, Voskovec a Werich, K. Konrád, J. Šíma. Orig. brož. Vzácný sborník. S podpisy. Restaurováno, ve hřbetě podlepeno. Rare. With signatures of avant-garde autors. Restord. 2 500,-

62. Almanach hradčanských kolejáků 1919 - 1929. Praha soukr. tisk 1929. Red. Jan Vrzalík. Ob. a upr. Vojtěch Tittelbach. Řada ilustr. a foto. 173 s. Orig. brož. Primus 318 900,-

63. DADA Almanach im Auftrag des Zentralamts der Deutschen Dada - Bewegung. Herausgegeben von Richard Huelsenbeck. Berlin Reiss Verlag 1920. Mit Bildern. Fotograf. portréty: G. Grosz,J. Heartfield,W. Mehring… Text mj. H. Beckmann,T. Tzara,W. Mehring,H. Ball,P. Picabia, Ribemont-Desaignes,P. Soupault,H. Arp.159 s. Orig. brož. The first rare Dada-Almanach. Exquisite 16 000,-

64. BRETON, André: Point du Jour. Paris Gallimard b. d. (1934). 251 s. 1. vydání. Plkž. vazba, na předsádce litograf. ex. libris Toyen 800,-

65. HEARTFIELD, John: Stále ještě… Katalog výstavy. Praha-Berlin Ministerstvo kultury b. d. Ob. a reprodukce fotomontáže John Heartfield. 31 s. Orig. brož. 750,-

66. TUCHOLSKY, Kurt: Deutschland, Deutschland über alles! Ein Bilderbuch von K. Tucholsky und vielen fotografen Montiert von John Heartfield. Berlin Neuer Deutscher Verlag 1929. 231 s. Orig. cpl. vazba s fotomont J. Heartfielda. Z majetku P. Janáka. Klasická kniha ve výborném stavu. "Terčová" exlibris za války odstraněna. Wonderful condition. From Janák´s collection. 8 000,-

67. NOVOMESKÝ, Laco: Otvorené okná. Praha-Bratislava Mazáč a SSS 1935. Ed. Mladých slovenských autorů. Ob. Karel Teige. 62 s. Orig. brož. Primus 372 600,-

68. TEIGE, Karel: Stavba a báseň. Umění dnes a zítra. 1919-1927. Praha Vaněk a Votava 1927. Ed. Olymp. Upr. Karel Teige. 193 s. Dedikace Teige. Ckž. vazba F. Jelínek 900,-

69. SUK, Ivan: Lesy a ulice. Verše. Praha Minařík 1920. 3 orig. linoryty Karel Teige. 57 s. Orig. brož., restaurováno ve 20. letech. Z majetku P. Janáka s jeho poznámkou z r. 1925 o restaurování tisku. 3 original linocuts. From Janák´s library with note from the year 1925: "Restored in spine". Very rare. 8 500,-

70. SEIFERT, Jaroslav: Na vlnách TSF. Poesie Praha Petr 1925. Devětsil Knihovna Hosta sv. 1. Ob. a upr. Karel Teige. 68 s. Orig. brož., mír. poškoz. Very famous book. Primus 23 3 600,-

71. TEIGE, Karel: Jarmark umění. Praha Müller 1938. Krásná a užitková kniha. Ob. Gustav Doré. 68 s. Orig. brož. Primus 168 240,-

72. SCHEINPFLUGOVÁ, Olga: Skleněná koule. Praha Borový 1938. Ob. Karel Svolinský. 78 s. Nerozřez. Orig. brož. Velmi zajímavá obálka 300,-

73. HOFFMEISTER, Adolf: Abeceda lásky. Verše. Praha Svoboda b. d. Mladí autoři. Ob. a upr. Adolf Hoffmeister. 89 s. Nerozřez. Orig. brož. Uncut. Nice. Primus 32 500,-

74. HOFFMEISTER, Adolf: Nevěsta. Praha Odeon 1927. Revue, balety, karikatury. Ob. a upr. Adolf Hoffmeister. 54 s. Orig. brož. Primus 296 200,-

75. COCTEAU, Jean: Kohout a Venuše. Praha Odeon 1927. Ob. a titul Karel Teige. 72 s. Ckž. vazba, orig. ob. přiváz. Primus 55 360,-

76. COCTEAU, Jean - konvolut 2 tisků
Svatebčané na Eiffelce. Podívaná. Praha Odeon 1926. 29 s. Orig. brož.
Tomáš lhář. Beroun Šefl b. d. 102 s. Ex. 276/1000. Orig. brož. 400,-

77. (RIMBAUD, J. A.) Dílo a život J. A. Rimbauda. Praha Odeon 1930. 2 svazky. 1. Dílo- 235 s. dedikace Nezval.Cpl. vazba s orig. ob. 2. Život - 226 s. dedikace Štyrský.Cpl. vazba s orig. ob. With inscriptions by Nezval and Štyrský 450,-

78. RIBÉMONT-DESSAIGNES, Georges: Ano i ne čili Klec v ptáku. Praha Odeon 1926. Ob. Josef Šíma, překl. a upr. Karel Teige. 173 s. Ppl. vazba, ob. přiváz. Primus 262 450,-

79. HONZL, Jindřich: Roztočené jeviště. Úvahy o novém divadle. Praha Odeon 1925. Ob. Jindřich Štyrský a Toyen. Upr. Karel Teige. S fotografiemi. 182 s. Orig. brož., restaurováno. Vzácný svazek Odeonu. Rare, restored. Primus 244 1 200,-

80. MAUROIS, André: Básník a svět. Život, lásky a smrt básníka P. B. Shelleyho. Praha Odeon 1926. Ob. J. Jelínek, titul Karel Teige. 187 s. Orig. brož. Primus 239 260,-

81. BIEBL, Konstantin: S lodí jež dováží čaj a kávu. Poesie. Praha Odeon 1928. Ob., titul, 4 celostr. typografické montáže a upr. Karel Teige. 63 s. Dedikace Biebl. 2.vydání. Orig. brož. Nice montages by Teige. Inscription by K. Biebl. Famous book in perfect condition. Primus 84,85 10 000,-

82. VILDRAC, Charles: Růžový ostrov. Praha Odeon 1930. II. Vyd. Ob. a ilustr. Toyen. 172 s. Orig. brož. Toto vyd. s Toyen vzácné. Good condition. 400,-Vítězslav NEZVAL

83. NEZVAL, Vítězslav: Blíženci. Praha Kuncíř 1927. Ob. a upr. Vít Obrtel. 55 s. Orig. brož. Primus 68 360,-

84. NEZVAL, Vítězslav: Karneval. Praha Odeon 1926. Ob. J. Don, titul Teige a Mrkvička. 103 s. Podpis Nezval. Orig. brož., poškoz. Primus 227 500,-

85. NEZVAL, Vítězslav: Falešný mariáš. Praha Odeon 1925. Ob. Jindřich Štyrský a Toyen. 58 s. Orig. brož. Dobrý stav. Primus 245 900,-

86. NEZVAL, Vítězslav: Pantomima. Poesie. Praha Ústř. student. knihkupectví 1924. Ed. Pražské saturnalie sv. 1. Ob. Jindřich Štyrský. Upr. Karel Teige. Doslov J. Honzl. 140 s. 1. vydání. Orig. brož. Beautiful. Very important. Primus 229 3 000,-

87. NEZVAL, Vítězslav: Básně noci. Praha Borový 1928. Ob. Karel Teige. 206 s. Orig. brož. Primus 392 400,-

88. NEZVAL, Vítězslav: Sexuální nocturno. Příběh demaskované iluse. Praha Štyrský 1931. Edice 69. Vyzd. 10 kolážemi Jindřich Štyrský. 60 s. Ex. 71 na Simili Japanu (č. 70 -138). Dedikace Nezval z r. 1941. Cpl. vazba, orig. ob. přiváz. Převzácný tisk Edice 69. Nepěkná vazba, nutno i možno restaurovat. Zřídka se vyskytující zásadní erotikum. 10 montages by J. Štyrsky. Binding needs replacing. Very rare book in 138 copies. Important. 26 000,-

89. NEZVAL, Vítězslav: Ulice Git-le-Couer. Praha Borový 1936. Ob. a upr. Jindřich Štyrský. Foto Štyrský, Honzl a Nezval. 120 s. Orig. brož. Primus 266 700,-

90. NEZVAL, Vítězslav: Chtěla okrást lorda Blamingtona. Poesie a analysa. Praha Odeon 1930. Ob. a upr. Karel Teige. 123 s. Orig. brož. Good condition. Primus 117 300,-

91. NEZVAL, Vítězslav: Most. Praha Borový 1937. Ob., front., titul a upr. Karel Teige. 2. vydání. 118 s. Nerozřez. Orig. brož. Uncut. Good condition. Primus 273 550,-

92. NEZVAL, Vítězslav: Zpáteční lístek. Praha Borový 1933. Básně 1932. Ob., typo a vazba Karel Teige. 234 s. Váz. v orig. ob. Nice copy. Primus 150, 353 550,-

93. NEZVAL, Vítězslav: Monaco. Román. Praha SVU Mánes 1936. Ob. Jindřich Štyrský. 147 s. Orig. brož. Wonderful condition. Primus 359 600,-

94. NEZVAL, Vítězslav: Konvolut 3 svazků - Robert David
- 52 hořkých balad. Praha Borový 1936. Ob. a upr. F. Muzika. 114 s. brož.
- 70 básní z podsvětí. Praha Borový 1938. Ob. a upr. F. Muzika. 113 s. Orig. vazba s orig. ob.
- 100 sonetů… Praha Borový 1937. Vazba a upr. F. Muzika. 115 s. orig. cpl. vazba 360,-

95. NEZVAL, Vítězslav: Konvolut 3 tisků v orig. vazbách
- Absolutní hrobař. Praha Borový 1937. Vazba a front. Jindřich Štyrský. 225 s.
- Pražský chodec. Praha Borový 1938. Ob. a vazba F. Muzika. Foto Nezval. 197 s.
- Neviditelná Moskva. Borový 1935. Vazba F. Muzika, upr. Karel Teige, foto J. Štyrský. 171 s. 3 svazky v orig. cpl. vazbách 750,-

96. NEZVAL, Vítězslav: Sylvestrovská noc. Praha Sfinx 1930. Vyzd. 3 kresbami Toyen. Upr. F. J. Müller. 29 s. Nerozřez. Orig. brož. 3 drawings by Toyen. Uncut. 300,-

97. NEZVAL, Vítězslav: Pan Marat. Praha Melantrich 1932. Ob. Toyen. 179 s. Orig. brož. Nice copy. 450,-

98. NEZVAL, Vítězslav: Hra v kostky. Básně 1927 - 28. Praha Plejada 1929. Ob. s otiskem básníkovy ruky Jindřich Štyrský. Upr. a vazba Vít Obrtel. 139 s. Orig. cpl. vazba, orig. ob. přiváz. Primus 265 360,-

99. HALAS, František: Kohout plaší smrt. Praha Plejada 1930. Kresby Jindřich Štyrský a Toyen. Upr. Vít Obrtel. 55 s. Cpl. vazba, ob. chybí. 200,-

100. VANČURA, Vladislav: Nemocná dívka. Praha Plejada 1928. Ob. Jindřich Štyrský. 68 s. Orig. brož. Primus 89 300,-

101. ŠALDA, F. X.: O tzv. nesmrtelnosti díla básnického. Praha Girgal 1928. Ob. a upr. Vít Obrtel. 42 s. Nerozřez. Ex. 9/20. Podpis Šalda. Orig. brož. 20 copies only, with Šalda´s signature. Uncut. Wonderful copy. Primus 81 1 000,-

102. MABILLE, Pierre: Egregory anebo Život civilizací. Praha Surrealistická skupina v Československu b. d. Studijní materiály a dokumentace. 157 s. Cyklostyl. Vázáno v cpl. vazbě. Samizdat. Vzácné. 500,-

103. APOLLINAIRE, Guillaume: Zavražděný básník. Praha Aventinum 1925. Ob. a upr. Karel Teige. 84 s. Plkž. vazba, orig. ob. přiváz. Primus 257 240,-

104. SOUPAULT, Pierre: Negr. Praha Aventinum 1928. Ob. Adolf Hoffmeister. 87 s. Nerozřez. Orig. brož. Primus 306 160,-

105. DYK, Viktor: Sen forwarda Nováka. Praha Toman 1931. Kresby (front. sign.) Adolf Hoffmeister. 21 s. Vytiskla Státní tiskárna - K. Dyrynk. 200 ex. Orig. brož. 300,-

106. BURIAN, E. F.: Památník bratří Burianů. Praha Odeon 1929. Front. foto bratři Burianové. Ob. a upr. Karel Teige. 100 s. Orig. brož. 300,-

107. Paměti Josefiny Bakerové. Praha Kvasnička a Hampl 1928. Ob. s použitím foto J. Bakerové a ilustr. Adolf Hoffmeister. 96 s. Nerozřez. Orig. brož., poškoz. vodou. Vyskytuje se málo. Rare. Primus 300 500,-

108. EISELT, J.: Muž doma. Praha Topič 1929. Ob. Otakar Mrkvička. 90 s. Orig. brož., mír. poškoz. CA 22- 1 600.- 600,-

109. Mac ORLAN, Pierre: Markéta noci - Krev. Praha Průlom 1927. Ob. Ladislav Süss. 111 s. Nerozřez. Orig. brož. Nice. 400,-

110. HORKÝ, Karel: Předčasně zesnulý Franz Schimiedenberg. Praha Odborná škola typografická 1931. Ob. a ilustr. Jaroslav Šváb. 29 s. Orig. brož. Vzorná typografie. Primus 131 600,-

111. (Joyce, James) Prospekt pro knihu Ulysses. Praha Petr. Titul kresba Adolf Hoffmeister. 22 s. Orig. brož. 140,-

112. JEŽEK, Stanislav: Slovo oživlé filmem. Praha Čs. Filmové nakladatelství 1946. Ob. Zdeněk Rossmann. 89 s. Orig. brož. 400,-

113. TZARA, Tristan: Hlídky - Vigies. Praha Chvála 1946. 1. sv. edice Obluda. Front. sign. suchá jehla Ota Mizera. Značka Mirka Miškovská. Nestr. Ex. 40/50. Orig. ppl. vazba Jan Brož. Důležitá bibliofilie. 50 copies only. With engraving by Ota Mizera. Beautiful. 3 000,-

114. KAFKA, Franz: Pozorování. Praha Chvála 1946. 2.sv. Edice Obluda. Orig. sign. suchá jehla a knižní značky Mirka Miškovská. Nestr. Ex. 33/50. Orig. ppl. vazba 3 000,-

115. MAJAKOVSKIJ, Vladimír: Oblak v kalhotách. Praha Chvála 1947. 3. svazek edice Obluda. Ilustr. D. a V. Burjakovi. Knižní značky Mirka Miškovská. Nestr. 50 ex. Orig. pap. vazba J. Kalivoda. 2 200,-

116. CHLEBNIKOV, Velemir: Ka 2. Praha Chvála 1947. 4. svazek edice Obluda. Upr. a vytiskl Alois Chvála. Knižní značky M. Miškovská. 35 s. 50 ex. Orig. brož. 1 800,-

117. LENINISMUS - Diktatura proletariátu. Praha Odeon a Knihovna Levé fronty 1936. Upr. a vytiskl V. Palán.124 s. Orig. brož. 450,-

118. MAJAKOVSKIJ, Vladimír: O tom. Praha Mladá fronta 1987. Vyzd. ilustr. a reprod. děl ruské avantgardy (Rodčenko, Lisickij). 89 s. Orig. brož. 300,-

119. HALAS, František: Tiše. Praha Melantrich 1932. Upr. a vyzd. 2 kresbami Jindřich Štyrský. Nestr. Podpisy Halas i Štyrský. Na předsádce ex libris Orig. brož. Primus 146 400,-

120. BIEBL, Konstantin: Plancius. Praha Sfinx 1931. Upr. a kresba v titulu Jindřich Štyrský. 26 s. Dedikace Biebl. Orig. brož. Primus 137 300,-

121. ŠTYRSKÝ, Jindřich: Sny. (1925 - 1940).Praha Odeon 1970. Ob. a upr. Milan Hegar. Text F. Šmejkal. Mnoho reprodukcí Jindřich Štyrský. 127 s. Francouzské resumé. Váz. v orig. ob. 500,-

122. ŠTYRSKÝ, Jindřich Pozdrav. (Breton-Char-Eluard-Péret). Praha Kohout 1937. Kresby Jindřich Štyrský a Toyen. Upr. Stanislav Kohout. 15 s. Orig. brož. Poznámky a exlibris Pavel Janák. Orig. brož. Rare. 1 500,-

123. LAFORGUE, Jules: Legendární morality. Praha Symposion 1934. Vazba a titul Toyen. 262 s. Tento ex. ze 300 ex. na Simili japanu neočíslován. Orig. cpl. vazba 240,-

124. DELTEIL, Joseph: Don Juan. Praha Symposion 1931. Vazba a 7 celostr. Kreseb Toyen. 160 ex. Ex. 236/400. Orig. ppl. vazba, poškoz. zašpiněním 360,-

125. MARČANOVÁ, Zdenka - Toyen: Náš svět. Praha Družstevní práce 1934. Ob. a 18 barev. ilustr. Toyen. Upr. Ladislav Sutnar. 18 s. Folio. Orig. ppl. vazba. Legendární dětská kniha. Velmi dobrý stav. Rare. Beautiful condition. From Janák´s library. 26 000,-

126. Matka. Povídky a medailony. Praha Kmoch 1943. Ob. a titul Toyen. 175 s. Orig. brož. 180,-

127. MÁCHA, K. H.: Máj. Praha Družstevní práce 1936. Vyzd. 4 kresbami Toyen. 69 s. Nerozřez. Orig. brož. 700,-

128. TOMAN, L.: 4 texty pro film. Praha Edice surrealismu b. d. (1936). Vyzd. 5 ručně vlepovanými reprodukcemi orig. grafik Toyen. 45 s. Ex. 68/100. Orig. brož. Nevyskytuje se. Janák´s book with his notes. Rare. Primus 282 4 000,-

129. HALAS, František: Hořec. Poesie 1932-33. Praha Družstevní práce 1934. Front. kresba Toyen, ob. a upr. Jindřich Štyrský. 48 s. Orig. brož. Primus 160 300,-

130. ČAPEK, Tomáš: Moje Amerika. Praha Borový 1935. Ob. Ladislav Sutnar. 271 s. Váz. v orig. ob. 400,-

131. ŠTECH, V. V.: O zlaté kapličce. Praha Státní nakladatelství 1933. Ob. a upr. Ladislav Sutnar. S fotografiemi. Nestr. Orig. brož. 200,-

132. VOLAVKA, Vojtěch: Malířský rukopis ve francouzském obraze nové doby. Praha Státní grafická škola 1934. Ob. a upr. Ladislav Sutnar. 23 s. S fotograf. vyobr. Orig. brož. Primus 156 240,-

133. ZEMAN, František: Výrobní technika papíru a její vývoj. Praha Archiv pro dějiny průmyslu 1937. Ob. Ladislav Sutnar. 75 s. Orig. brož. 240,-

134. TAUFER, Jiří: Na shledanou. Báseň. Olomouc Index 1935. Ob., montáže a upr. Zdeněk Rossmann. Kresba Georg Grosz. Nestr. Orig. brož. Vlastnický podpis P. Janáka. From Janák´s library with signature. Beautiful. 900,-IV. Architektura

135. NOVOTNÝ, Otakar: Jan Kotěra a jeho doba. Praha SNKLHU 1958. Ob. a upr. František Muzika. 287 s. Mnoho reprodukcí Jan Kotěra. Váz. v orig. ob. 400,-

136. Přístav císaře Františka Josefa I. v Praze Smíchově-Zlíchově. (Císařská louka na Vltavě) 1899 - 1903. Praha soukr. tisk 1903. Tiskem Unie. S mnoha dokument. 59 s. Přiloženy komplet plány stavby. Orig. cpl. vazba. Secesní vazba, vzácné dokumentární dílo s mnoha plány a fotografiemi stavby. Heaven in Prague. Beginning of century. With many photos and plans. Unique. 2 400,-

137. PLEČNIK, Josef: Výběr prací školy pro dekorativní architekturu v Praze z let 1911 - 1921. Praha soukr. tisk 1927. 150 reprod. architekt. děl. Nestr. Orig. plperg. vazba. Vlastnický podpis a exlibris Pavel Janák. Jedinečné reprodukce důležitých prací. With 150 reproductions of architectonic works. Rare. 10 000,-

138. ROSSMANN, Zdeněk: Architekt Bohuslav Fuchs 1919-1929. Přehled architektovy tvorby za 10 let. Bals Service de Pays 1930. Vazba a upr. Zdeněk Rossmann. Foto Atelier de Sandalo Brno. 74 s. reprodukcí. Česko-německo-francouz. text. Dedikace Fuchs. Orig. cpl. vazba. Janák´s signature and book plate. Inscription by Fuchs. Rossmann´s beautiful typography. 15 000,-

139. FUCHS, Bohuslav: Veřejná ideová soutěž na pořízení náčrtů na stavbu budov pro Moravskou zemskou radu a Zemský úřad pro zvelebování živností… Brno Typia 1930. Upr. a sestavil Zdeněk Rossmann. 4 s. textu, 16 s. reprodukcí. Orig. brož. Ex libris, s poznámkou Pavla Janáka: "Vzácná a těžko dostupná publikace. Skvělé typo!" 1936. Janák´s very important notieson about wonderful typography. Original wrapper. 8 000,-

140. (Nová architektura.) Jaroslav Rössler, architekt. Wien-Berlin-Leipzig Aida 1929. 24 reprodukcí prací Jaroslav Rössler. Druck Melantrich Praha. Orig. cpl. vazba. Ex libris P. Janák. Nevyskytuje se. Extremely rare. 8 000,-

141. GRAAF, Werner: Innenräume. Stuttgart Wedekind 1928. Texty mj. Le Corbusier, B. Frank, W. Baumeister, Meyer. Mnoho fotografií. 164 s. Orig. cpl. vazba. Many book plates by P. Janák. Important. 8 500,-

142. TAUT, Bruno: Die neue Baukunst in Europa und Amerika. Stuttgart Hoffmann Verlag 1929. Mit 303 Abbildungen und 80 Grundrissen. 266 s. Orig. cpl. vazba. Na předsádce nalepeno ex libris Ladislava Sutnara. Tamtéž poznámka arch. Pavla Janáka, dalšího majitele knihy. "Dar od L. Sutnara. Luxeausgabe. P. J. 1939". P. Janák byl největším přítelem Ladislava Sutnara a knihu od něj dostal v roce 1939. Na patitulu, titulu a v textu nálepka (čtvereček z červeného papíru) L. Sutnara. Na titulu vlastnický podpis Sutnar 1929. Exemplář extrémě vzácný. The first owner of this book was Ladislav Sutnar (his book plate is in the book), who placed in his book plate and, in 1939, donated it to his best friend Pavel Janák (documented by a red label on the title page signed by Sutnar). Exquisite. 28 000,-

143. XII. International Congress of architects and international exhibition of architectural projeckts. Budapest 1930. 255 s. S mnoha fotografiemi. Multijazyčné. Ex libris a poznámky P. Janáka. Orig. brož., vlepen papír s Janákovými poznámkami. Restaurováno. Reprezentativní publikace. Many photos. Whith Janák's notes. Restored cover. Very rare. Red lavel on cover by Janák. 15 000,-

144. (Sutnar, Ladislav) Státní lázně Bohdaneč u Pardubic. Praha Ministerstvo veřejných prací b. d. Ob. a upr. Ladislav Sutnar. S mnoha fotografiemi. Nestr. Orig. brož., mír. poškoz. ob. 1 000,-

145. (Sutnar, Ladislav) Exposition tchécoslovaque - Expozicija cehoslavaca. d´architecture et d´industries d´art et de construction. Praha Bukurešť Bucuresti Saloul de Expozitije 1930. Ob. (aluminiová s výřezy) a upr. Ladislav Sutnar. S mnoha fotografiemi. Červeno-černý tisk. Nestr. Převzácný bukurešťský katalog ve výborném stavu. Sutnarova montovaná obálka- aluminiový papír - objekt. Janák´s signature and book plate, Sutnar´s montage cover. Wonderful book and condition. 19 000,-

146. Světová výstava v Bruselu 1935 - katalog. / International exhibition Bruxelles 1935).Československá účast. Praha Ministerstvo veřejných prací. Red. Josef Nedvěd.Rozšířený otisk z časopisu Zprávy… Ob. a upr. Ladislav Sutnar. S fotografiemi. 39 s. Orig. brož. Janák´s signature and book plate. Wonderful. 5 500,-

147. (Sutnar, Ladislav) Práce Jindřicha Kocha. Praha Státní grafická škola 1935. Text Karel Herein. 10 foto Jindřich Koch. Sestavil a upravil Ladislav Sutnar. Nestr. Orig. montovaná pap. vazba Ladislav Sutnar. Dedikace L. Sutnara k narozeninám Pavla Janáka. Vlepena ex libris P. Janáka. Vložen certifikát Janákův: "Dar od L. Sutnara k mým 53. narozeninám. Vazbu a montáž provedl dle vlastního návrhu v jediném exempláři." Na přední desce vazby vznikl obrazec projektoru vrhajícího paprsky do pěti směrů. Červená montáž na černém podkladu. Reflektor aluminiovaný. Nalepen Sutnarův štítek s názven knihy a mont. i zadní strana a obě předsádky. Unikát. With Janák´s note: "Gift of L. Sutnar for my 53rd birthday. Bound and montage by Ladislav Sutnar in the only existing copy for me." Sutnar´s wonderful montage book. Exqusite. 90 000,-

148. Výstava vkusnej modernej výroby československej. Bratislava Sväz československého diela 1931. Text a redakce A. Hořejš. Upr. Jozef Rybák za účasti L. Sutnara. S mnoha foto interiérových doplňků. Nestr. Orig. brož. Book plate by Pavel Janák 3 800,-

149. SCHEER, Maxmilian: Nová architektura na Slovensku. Neue Architektur in Slowakei. Ing. arch. Maxmilián Scheer. Žilina. Čiasť vybraných prác jeho architektonických tvorieb v době od 1927 - 1932. Ausgewählte Arbeiten seines architektonisches Schaffens in der Zeit von 1927 - 1932. Bratislava Waldes 1932. Ob. a sestavil Štefan Zonger. Photo Atelier Rembrandt Žilina. Písmo Atelier de Sandalo Brno. Mnoho fotografií. Nestr. Orig. brož. Z vlastnictví a s exlibrisem P. Janáka. Nevyskytuje se vůbec. Wonderful architectural discovery. From Janák´s library 9 000,-

150. HALABALA, Jindřich a POLÁŠEK, Josef: Jak si zařídím byt. Levně moderně hygienicky. Olomouc Index 1935. Ob. a upr. Zdeněk Rossmann. 134 s. S mnoha fotografiemi a plánky. Orig. brož. Signed by P. Janák. Nice. 3 500,-

151. VEPŘEK, arch.: Nábytek (Furniture) - konvolut 2 prospektů
1.Obývací pokoje (rooms). Barev. litografie a plány. Nestr. Folio
2. Ložnice (bedrooms). Barev. litografie a plány. Nestr. Folio.
Oba svazky 30. léta. Interesting furniture designs. 2 svazky, velká folia 3 000,-

152. SPEER, Albert: Neue Deutsche Baukunst. Prag Bücherung Volk u. Reich 1941. S fotografiemi. 86 s. Orig. plperg. vazba 450,-

153. HONZÍK, Karel: Tvorba životního slohu. Praha Petr 1946. Ob. Jaroslav Šváb. 495 s. Váz. v orig. ob. 180,-V. Výtvarné umění

154. NEBESKY, A. M.: L´art moderne Tchecoslovaquie 1905-1933. Paris Alcan 1937. Mnoho reprodukcí. 186 s. Orig. brož. Vynikající stav. Perfect condition. 900,-

155. Anthologie du Livre illustré par les peintres et sculptures de l'Ecole de Paris. Geneve Editions Skira b. d. Reprodukce mj. Chagall, Dali, Ernst, Miro, Picasso aj. 144 s. Část nerozřez. Orig. brož. 1 500,-

156. JUNA, Zdeněk: Lept a příbuzné techniky. Praha SNKLHU 1951. Mnoho reprodukcí. 155 s. Váz. v orig. ob. 260,-

157. VACULÍK, Karol: Miloš Alexander Bazovský. Bratislava Tatran 1967. 133 s. textu, jino jazyč. resumé, 198 barev. i čb. reprodukcí. 2 000 výt. Váz. v orig. ob. 400,-

158. VACULÍK, Karol: Mikuláš Galanda - obrazy, kresby, grafika. Bratislava SV KL 1963. 58 s. Reprod. Mikuláš Galanda. Váz. v orig. ob. Reprezentativní monografie. 700,-

159. Výstava polského grafického umění a průmyslu - katalog. Praha UMPRUM 1934. 30 čb. i barev. grafik polských umělců. Upr. Ladislav Sutnar. Nestr. Orig. brož. Poznámka P. Janáka "Dar od L. Sutnara". Vzácně dochovalý katalog. Sutnar´s typography. Polish avantgarde and modern autors. Rare. Ladislav Sutnar´s gift to Janák. 10 000,-

160. HLAVÁČEK, Luboš: Jaroslav Šváb. Praha NČSVU 1966. Ob., upr. a reprodukce Jaroslav Šváb. 99 s. Váz. v orig. ob. 300,-

161. LAMAČ, Miroslav: Výtvarné dílo Adolfa Hoffmeistera. Praha NČSVU 1966. Mnoho barev. i čb. reprodukcí Adolf Hoffmeister. Nestr. Ob. a upr. Jaroslav Fišer. 4000 výt. Váz. v orig. ob. 500,-

162. Václav Tikal - katalog výstavy 1906-1965. Cheb SGVU 1993. Reprodukce Václav Tikal. Nestr. Orig. brož. 400,-

163. GROSZ, George: Das neue Gesicht des Herrschenden Klasse. Berlin Malik Verlag 1930. Kresby George Grosz. 128 s. E. A. Orig. cpl. vazba 2 000,-

164. Sborník ke stopadesátému výročí zveřejnění vynálezu litografie 1798 - 1948. Praha Svaz zaměstnanců v průmyslu tiskařském 1948. Upr. Method Kaláb. Mj. orig. litografické přílohy - K. Müller, V. Fiala, lito Stalina. Ob. lito Karel Svolinský. 113 s. Orig. brož. 300,-

165. KOBLIHA, František: Knižní grafika. Soubor knižních titulů a protititulů. Praha Grafická škola 1944. Úvod V. H. Brunner. Ob., titul a 20 knižních grafik František Kobliha. Nestr. 300 ex. Orig. plkž. vazba, v ochr. pouzdře. 600,-

166. (Švabinský, Max) Kroměřížský skicář mladého Maxe Švabinského. Text Ludvík Páleníček. Praha Petr 1949. Ob., orig. litografie Max Švabinský. 24 s. a 35 příloh. Volné archy v orig. ob. 300,-

167. Libor Fára 1925-1988. Katalog sestavily Anna a Gábina Fárovy. Nancy La nuit culturale. Text Václav Havel. Reprodukce děl na volných listech Libor Fára. Volné archy v orig. ob. 160,-

168. POCHE, Emanuel: Český porcelán. Praha Orbis 1954. Ob. a upr. Hermína Melicharová. 71s. textu, 158 vyobr. porcelánu. Váz. v orig. ob. Důležitá příručka. 450,-

169. ŠTORCH-MARIEN, Otakar: Aventinum a jeho knižní výtvarníci. Praha NČVU 1967. Ed. Obolos. Upr. Stanislav Odvárko. Nestr. S mnoha reprodukcemi. Nerozřez. Dedikace Štorch-Marien z r. 1967. Volné archy v orig. ob. Velmi významný soupis 400,-

170. Musaion - konvolut 2 svazků. Sborník pro moderní umění. Praha Aventinum 1920, 1921.
Sv. 1. - jaro 1920. Ob. a titul Vlastislav Hofman, mnoho reprodukcí. 2 orig. grafické přílohy: Václav Špála - Podzim. Josef Čapek - Harmonikář. 85 s. Neobsahuje přílohu "Maska" od V. Hofmana, neboť svazek byl objednán až po 15. květnu. Sv. 2. - jaro 1921. Ob. a titul orig. lino Vlastislav Hofman. 79 s. Neobsahuje litografii R. Kremličky "Myčky", kterou bylo možno k sešitu objednat zvlášť. 2 sešity v orig. brož. Velmi dobrý stav. 3 300,-

171. PREISSIG, Vojtěch 1873 - 1944 - katalog výstavy. Praha PNP 1968. Red. T. Vlček. 62 vyobr. Nestr. Orig. brož. 300,-

172. ISTLER, Josef - výstavní katalog. Brno Mansarda 1946. Úvodní báseň Zdeněk Lorenc, text Ludvík Kundera. Reprod. Josef Istler. Nestr. Podpis Istler. Orig. brož. 400,-

173. GROSS, František - katalog výstavy. Výběr z díla 1931 - 1983. Praha Galerie V. Špály 1983. Ob. a reprod. František Gross. Podpis Gross. Orig. brož. 240,-

174. SMETANA, Jan - konvolut 2 katalogů
1. Praha Topičův salon 1948. Úvod J. Chalupecký, báseň Kolář, textJ. Kotalík. Reprod. Jan Smetana. Nestr. Recenzní výtisk.
2. Praha Galerie V. Špály 1976. Ob. a reprod. Jan Smetana. Nestr. Brož. 400,-

175. MORAVEC, Alois - výstavní katalog
A. M. - výběr z díla. Bez nakl. údajů. Jako příloha vložen orig. dřev. "Dobývání pařezu" z r. 1926. Orig. brož. 100,-

176. ZRZAVÝ, Jan: O sobě a přátelích. Praha PNP a SČB 1974. Orig. sign. lept Jan Zrzavý. Nestr. Orig. brož. 9 500,-

177. REYNEK, Bohuslav - katalog. 2 svazky. Brno Dům umění 1992. Text R. Bernardi. 1. sv. Biografie, barev. a čb. reprod. 2. sv. soupis díla. 2 sv. v orig. brož. 360,-

178. STIBOR, Bohumil: Soubor dřevorytů z koncentračního tábora. Pelhřimov Stibor 1946. 10 orig. čb. dřevorytů Bohumil Stibor. Nestr. Dedikace autora. Orig. brož. Autentický umělecký dokument. 800,-

179. (Kremlička, Rudolf) KAPSTEIN, Karel: Umělecká litografie. Praha Bradáč 1921. Ob. a 10 orig. litografií Rudolf Kremlička. 36 s. Ex. 290/500. Orig. brož. Obálka na okrajích poškozena, lito uvnitř intaktní. Zachovalý nerozřezaný celek 10 000,-

180. VIK, Karel: Praha v barevných dřevorytech. Turnov Müller 1928. Text F. Táborský. Barev. orig. dřev. Karel Vik. Upr. Arthur Novák. 101 s. Vložen nakladatel. leták. Orig. brož., mír. opotřebováno. Na patitulu exlibris. 450,-

181. JIŘINCOVÁ, Ludmila: Soupis grafického díla. Text Antonín Rybička. Praha SČB 1984. Orig. sign. příloha Ludmila Jiřincová. 135 s. Nerozřez. Volné listy v orig. ob. 450,-

182. LANG, Jaromír: Neumannův Červen. Praha Orbis 1957. Ob. Zdeněk Seydl. 262 s. Váz. v orig. ob. Důležitá příručka. 400,-

183. La revue des Folies-Bergere: La Grande Folie. Paris Editions artistiques 1928. Sixiene album. Fotomont. ob., řada fotografií. Nestr. Orig. brož. Krásné. 1 000,-

184. La Plume. Alphonse Mucha et son Oeuvre. Paris Societe anonyme La Plume 1897. Ob. litografie a 127 ilustrací Alfons Mucha. 96 s. orig. brož. Důležitý Muchovský tisk ve velmi dobrém stavu. 4 000,-

185. MUCHA, Alfons: Otčenáš. Praha Kočí 1899. 17 orig. celostr. barev. litografií a 7 reprodukcí akvarelů Alfons Mucha. Barev. litograf. obálka přiložena. Nestr. Ve volných listech Ex. 378/510. Českého vyd. č. 80. Vloženo v papír krabici s přiloženou poškoz. obálkou. Nejvýznamnější Muchovo dílo s nádhernými litografiemi. Dobrý stav, asi 3 listy při dolním okraji mírně zašpiněny od prstů v rozsah 1 cm. Litografie skvělé barevnosti intaktní. Poškození ob. v levé dolní části, kde v obrazu nahrazeno podkladovým papírem. Pravděpodobně připraveno k vazbě. Vzácně se vyskytuje v zcela intaktním stavu. Nesporně nejkrásnější i nejvzácnější Muchův tisk. 60 000,-

186. (Mucha, Alfons) ČECH, Svatopluk: Adamité. Praha Šimáček 1897. Vyzd. kresbami Alfons Mucha. 124 s. Orig. cpl. vazba, mír. poškoz. část. setřením nápisů na přední desce 700,-Josef LADA

187. LADA, Josef: Kronika mého života. Praha Kompas 1942. Ilustr. Josef Lada. 385 s. Dedikace Lada. Orig. cpl. vazba 300,-

188. VIKA, Karel: Fatalis. Zápisky všelijakého člověka. Praha Vika 1910. Front. a titul (vícebarev. ornament s písmeny) a 15 barev. i čb. zinkograf. Ilustr. Josef Lada. 169 s. Na ručním papíře, většího formátu než běžné vydání. Volné listy v pap. převazbě. Jedná se o tiskařské nátisky na papíře velkého formátu se skvěle vytištěnými ilustracemi. Pravděpodobně nátisk podstatné Ladovy knihy. Nádherný exemplář. Unikát. Novotný 20 1 500,-

189. LADA, Josef: Šprýmovné kousky Františka Vovíska a kozla Bobeše. Praha Melantrich 1923. Ob., titul a 154 barev. kreseb Josef Lada. Verše J. Morávek. Orig. brož. V poloze comicsu. Vynikající stav. Novotný s. 37. 9 000,-

190. MAJEROVÁ, Marie: Zázračná hodinka. Praha Holubice 1924. Ob. a barev. i čb. ilustrace Josef Lada. Litografické obrázky vytiskla Průmyslová tiskárna. 112 s. Orig. ppl. vazba. Novotný s. 37 900,-

191. LADA, Josef: Dobrodružství Tondy Čutala. Praha Melantrich 1929. Ob., titul a 86 barev. ilustr. Josef Lada. Nestr. Orig. brož. Naprosto se nevyskytující kniha ve velmi dobrém stavu. Novotný s. 42 13 000,-

192. LADA, Josef: Kykyryký! Zvířátka z celé republiky. Praha Kvasnička a Hampl 1929. Ob., titul a 12 kreseb Josef Lada. Nestr. Orig. brož. Nádherně vytištěné obrázky. Velmi dobrý stav. Nevyskytuje se. 10 000,-

193. MAJEROVÁ, Marie: Bruno čili dobrodružství německého hocha v české vesnici. Praha Čin 1930. Ob. a 53 jednobarev. (tištěny červeně) ilustr. Josef Lada. 141 s. Orig. ppl. vazba 900,-

194. LADA, Josef: Raf! Raf! Raf! Tady je zvířecí biograf! Praha Kvasnička a Hampl 1930. Verše Sudnička. Ob., titul a 12 obrázků Josef Lada. Nestr. Orig. brož. Velmi dobrý stav. Již draženo CA 20 - 17 000.-. Novotný s. 43 9 000,-

195. Ratata! Pokrok, sport a zvířata. Praha Synek 1930. Verše Foltýn. Ob., titul ornamentace a 12 obrázků Josef Lada. Nestr. Orig. brož. Perfektní exemplář. Novotný s. 43. 9 000,-

196. (Lada, Josef) KŘIČKA, Jaroslav: Daniny a Jiříkovy písničky. Praha SNDK 1950. Zpěv a klavír - noty. Ob. barev. Josef Lada. Orig. brož. 200,-VI. Výtvarná díla

Albín BRUNOVSKÝ

197. Katalog - stotridsať tri prác Albína Brunovského. Trenčín Oblastná galéria 1980. Ob. a 21 reprodukcí Albín Brunovský. Orig. brož. 200,-

198. VÁLEK, Miroslav: Zakázaná láska. Výber z lyriky. Bratislava Smena 1977. Ob. a ilustr. Albín Brunovský. 98 s. Dedikace Brunovský. Váz. v orig. ob. 400,-

199. FELDEK, Lubomír - konvolut 2 knih ilustr. A. Brunovským
1. Modrá kniha rozprávok. Bratislava ML 1974. 121 s. Orig. cpl. vazba
2. Zelená kniha rozprávok. Bratislava ML 1983. 167 s. Váz. v orig. ob. 360,-

200. D' AULNOY: Páví kráľ. Francúzske rozprávky. Bratislava Mladé letá 1980. Ob. a ilustr. Albín Brunovský. 181 s. Dedikace Brunovský. Váz. v orig. ob 400,-
 

Grafiky Albína Brunovského

201. Putifarky. 1965. Orig. litografie 151 x 155. Sign. tužkou PD. Ex. 40/50. Volný list 1 500,-

202. Chvála bláznivosti I. 1973. Orig. barev. komb. tech. 222x150. Sign. tužkou PD. Ex. 50/200. Volný list. 4 500,-

203. Chvála bláznivosti II. 1973. Orig. barev. komb. tech. 220 x 142. Sign. tužkou PD. Ex. 149 x 200. Suchá pečeť Lyry Pragensis. Volný list. 4 500,-

204. Vzpomínka. 1974. Orig. barev. komb. tech. 135 x 106. Sign. a dat. tužkou PD. Ex. 157/200. Volný list 2 000,-

205. Smädné ráno. Ex libris Danica a Guido Courtois. 1976. Orig. barev. komb. technika 100 x 100. Sign. a dat. tužkou PD. Volný list. Po všech stranách obrazu Brunovského sentence a glosy z veselého večírku. Na zadní straně přípis "ruky bozkám!". Významný dokument velmi osobní povahy 2 700,-

206. Příběhy Orfeové II. 1980. Orig. barev. komb. technika. 223 x 147. Sign. tužkou PD. E. A. Dedikace uprostřed. Volný list. 5 000,-

207. P. F. 1980. Orig. barev. komb. technika 94 x 84. Sign. tužkou uprostřed. Volný list. 1 000,-

208. Opilý koráb I. 1980. Orig. barev. komb. technika 250 x 177. Sign. tužkou PD. Brunovského dedikace. E. A. Volný list. 6 500,-

209. Opilý koráb II. 1980. Orig. barev. komb. technika 257 x 177. Sign. tužkou PD. Dedikace Brunovského z r. 1981. E. A. Volný list. Mimo obraz mír. pomačkán papír. 6 500,-

210. P. F. 1982. Orig. barev. komb. technika 94 x 68. Sign. tužkou uprostřed. Dedikace Brunovského. Volný list. 1 200,-

211. P. F. 1984. Orig. barev. komb. technika 128 x 100. Sign. tužkou uprostřed. Volný list. 1 000,-

212. P. F. 1986. Orig. barev. komb. tech. 103 x 77. Sign. tužkou uprostřed. Volný list. 1 000,-

213. BÍLEK, František: Torso chrámu. 1912. Čb. orig. dřevoryt 225 x 290. Sign. tužkou PD F. Bílek. Volný list, zadní strana ušpiněna od prachu. 2 000,-

214. BRŐMSE, August: Stigmatisovaný. Nedat. Akvarel 178 x 105. Sign. pozůstalostním štítkem na rubu. Nalepeno na papíře. 1 000,-

215. BRŐMSE, August: Postava s orlem. Nedat. Akvarel 155 x 114. Sign. pozůstal. štítkem na rubu. Paspart. 1 000,-

216. ŠIMON, T. F.: Žebrák na bulváru. Nedat. Akvarel 270x180.Nesign. Volný list. S autor. poznámkami. Určeno pro knihu za pařížského pobytu. Na rubu tužková skica postavy. 1 200,-

217. FILLA, Emil: Zátiší s kytarou a mísou na ovoce. Nedat. Orig. lept s akvatintou. 128 x 177. Sign. tužkou PD. Podle Berky neidentifikováno. Volný list. Ze sbírky P. Janáka (zabaleno v čínském papíře s Janákovou datací 1932).Krásné kubistické zátiší. 10 000,-

218. TICHÝ, František - konvolut dvou pozvánek na výstavy
Praha Vilímkova galerie 1943 a 1947. Vyzd. 2 reprod. Tichý, dvojlisty. 200,-

219. JIŘINCOVÁ, Ludmila: Bez názvu (ženský akt s vázou). 1940. Kresba tužkou na papíře 350 x 290. Sign. a dat. PD. 1 500,-

220. SEYDL, Zdeněk: Kašpárek. Ex Chrudim1971. Orig. barev. litografie 260 x 160. Sign. PD. Volný list. 600,-

221. REYNEK, Bohuslav: Z cyklu Sníh. 1941. Orig. suchá jehla 137 x 88. Nesign. Volný list, mír. pomačkán. 800,-

222. VÁCHAL, Josef: Májina kytice. Nedat. (1926). Orig. barev. dřevoryt k Postyle 250 x 240. Sign. v desce a tužkou LD. Volný list. V levém spodním rohu malíř se svým psem. Nádherná modrá komposice. 6 500,-

223. VÁCHAL, Josef: Bílá kněžna. (Libuše). 1912. Orig. čb. dřevoryt 150 x 100. Volný otisk. 700,-

224. VÁCHAL, Josef: Zátiší z dýmek. 1933. Orig. barev. linoleořez. 460x315. Sign. a dat. tužkou PD. Číslo tisku 2. Volný list. Barev. nádherný vzácný list. Pandant k "K nikotiáně". 15 000,-

225. VÁCHAL, Josef: Obětní vražda. Z  knihy "Mor v Korčule." Nedat. (1927). Orig. barev. dřevoryt 350 x 243. Sign. tužkou PD. Volný list mimo knihu. Na okrajích drobné skvrnky v papíru. 8 500,-

226. ČAPEK, Josef: Děti pod lampou. 1918. Orig. linoryt. 170 x 145. Nesign. Hnědý otisk. Z alba Veraikonu 1918. Paspart. 4 500,-

227. ČAPEK, Josef - Torso Alba deseti grafických listů J. Čapka. Praha Graf. edice Veraikon 1918. Titul (orig. linoryt) J. Čapek, úvod K. Čapka (6 stran) s 2 kresbami Josefa Čapka. Poslední str. orig. lino ediční značky Veraikonu. Zachovalá část Alba, poškoz. Kuriozita. 2 500,-

228. TICHÝ, František: Zastavení na útěku do Egypta. 1943. Novoročenka ELKu. Orig. suchá jehla 181x116. Nesign. 100 ex. Paspart., rám., zaskl. Dvořák 104. 3 500,-

229. PELC, Antonín: Karikatura. 1944. Kresba tuší s pastelem 256 x 170. Nesign. Paspart., rám., zaskl. Z galerie F. J. Müllera 2 500,-

230. Stupně stáří člověka. Nedat. Chromolitografie 300 x 405. Nesign. Zaskl., řezaný dřevěný rám. 450,-

231. FAMÍRA, Emanuel: Výstava tisků lidu. Plakát. Nedat. (spr. 1945). 475 x 620. Sign. v desce LD. Rám., zaskl. Ve výborném stavu. Interesting modern poster. 2 600,-VII. Pohlednice

232. Sběratel dopisnic. Ilustrovaný orgán sběratelů pohledových lístků. Praha 1909. Roč. I. č. 1 - 10. 163 s. Řada reprodukcí + l příloha (litografie V. Muttich). Ppl. vazba, rozpadající se a vetché. Kuriozita, vše co vyšlo. Nedostupné. 1 500,-

233. Pohlednice z Polné - vražda A. Hrůzové. 1899. Tisk Dvořák Praha. Doklad z hilsneriády. Pozdrav s rukopisem, neofrankováno. Poškoz. PD. 400,-

234. MUCHA, A. M. - konvolut 2 pohlednic
Pokořena a zmučena… prošlé poštou, (Mucha, Hradčany 5+10) Poškoz. PD
Syna svého svatá Matko… prošlé poštou, (Mucha Hradčany 5+10) 700,-

235. PATEK, August - Dáma s kyticí. Neprošlá poštou, PD kaňka 300,-

236. PREISSIG, Vojtěch: Nekrást a nebát se. Občanské cnosti č. 1. Prošlé poštou, ofrankováno. Ve velmi dobrém stavu. 240,-

237. Korespondenční lístky - konvolut 2 ks - oba z první světové války. Popsány a orazítkovány. 180,-

238. PREISSIG, Vojtěch - konvolut 18 pohlednic z 1. svět. války. Proclamation to the Czechoslovac people in America. 2 ks textu, 16 pohlednic s vlasteneckými náměty. Komplet. Vynikající stav 3 500,-

239. Místa a cesty Otokara Březiny I - IV. 4 komplety pohlednic míst, navštěvovaných Březinou.
Počátky. Panské Dubenky etc. I. díl. 22 pohlednic v orig. pap. obalu
Jinošov a Nová Říše. II. díl. 20 pohlednic v orig. pap. obalu
Jaroměřice. III. díl. 22 pohlednic v orig. pap. obalu
Tasov. 28 pohled., 28 s. textu, vloženo v orig. pap. obalu
Celkem 92 nepopsaných pohlednic. Vzácný komplet v orig. krabici. 2 000,-

240. Jaro - konvolut 4 souborů pohlednic Družstevní práce
Rada, Vlastimil - Jaro. Praha DP. 9 pohlednic.
Bouda, Cyril - Jaro. Praha DP 9 pohlednic
Slavíček, Antonín - Jarní pozdrav. 9 pohlednic
Toyen - Jaro. Praha DP. 9 barev. pohlednic v orig. ob. 2 000,-

241. TICHÝ, František: Velikonoce. 10 volných barev. pohlednic. Praha Družst. práce. 180,-

242. ČAPEK, Josef: Děti. 10 volných barev. pohlednic. Praha Družst. Práce 200,-

243. TRNKA, Jiří: Zima. 10 orig. barev. pohlednic. Orig. pap. ob. Jiří Trnka 240,-

244. KUBAŠTA, Vojtěch: Stará Praha ve 12 pohledech. Volné listy vložené v orig. ob. V. Kubašty 200,-

245. (Lada, Josef) Ladovy pohlednice. 10 příležitostných pohlednic. Praha Emporium 1924. 10 litograf. barev. pohlednic v orig pap. pouzdře. Nádherný stav. Draženo CA 17 - 7500.- Nice. 6 500,-

246. Praga 1938. Barev. pohlednice. Mezinárodní výstava poštovních známek v Praze. Červen až červenec 1938. Ofrankováno s adresou 120,-

247. Coupe du Monde 1938. FIFA. Pamětní pohlednice se známkou RF Coupe du Monde 1938. Opatřeno 22 podpisy fotbalistů 300,-
 
 VIII. Erotica

248. PAVELKA, František - konvolut 4 orig. leptů
Nedat. Všechny signovány PD. Volné listy 500,-

249. VODRÁŽKA, Jaroslav - konvolut 4 orig. leptů
Nedat. Všechny listy sign. uprostřed. Všechny opatřeny suchou pečetí. Volné listy 400,-

250. BENEŠ, Karel: Deset litografií. Místo vyd. neuved., Beneš 1977. Edice Folio. 10 orig. sign. litografií (dívčí akty) Karel Beneš. 100 ex. Volné listy v orig. ob. 600,-

251. ŠVABINSKÝ, Max: Žena dívající se z oblaku. 1943. Orig. litografie 198x153. Sign. tužkou PD. 120 ex. Paspart., rám., zaskl. 3 500,-

252. BOETTINGER, Hugo: Kresby. Praha Žikeš b. d. Ob., titul a 17 kreseb Hugo Boettinger. Volné listy v orig. ob. 240,-

253. KIND, Alfred: Die Weibenherschaft von heute. Wien-Leipzig Verlag für Kulturforschung b. d. Band IV. Weibenherschaft in der Geschichte der Menschheit. Sadismus a masochismus. Mnoho reprodukcí. 303 s. Orig. cpl. vazba. Výpravné dílo o sadismu a masochismu. 900,-

254. OBRÁTIL, K. J.: Erotické ex libris. S  úvodem o erotické literatuře. Praha Obrátil 1924. Vytiskl Obzina ve Vyškově. 285 ilustrací. 93 s. textu, ex. 114/150. Orig. brož. Velmi vzácné základní dílo. Dobrý stav. 4 000,-

255. SCHMITZ, O.: Don Juan, Casanova, erotikové. Vývoj erotiky v posledním věku. Praha Pelcl 1911. 72 s. Orig. brož. Nedostupná studie. 200,-

256. VELHARTICKÝ, Adolf: Lásky rozkoš a muka. Praha Šolc a Šimáček b. d. Ob. a ilustr. Artuš Scheiner. 182 s. Nerozřez. Orig. brož. 240,-

257. Desatero novel z knihy jež se nazývá Heptameron. Praha Byblis 1925. (Kvasnička a Hampl). Upr. Zdeněk Guth. Vytiskla průmyslová tiskárna. 87 s. Ex. 96/100. Vázali do safiánu Z. a J. Nožičkovi. Orig. ckž. vazba, mír. poškoz. Krásná vazba, vhodné restaurovat 700,-

258. PRUDHOMME, Joseph: Lesbianky. Dialog. Praha Orchideje 1930. Ilustr. Rops, Lemort, Keller. 50 s. Ex. 7 z 60 na pravém japonu. Orig. brož. 1 200,-

259. Básně libertinů. Z francouzské poesie XV. - XVIII. století. Praha Neumann 1929. Knížky pro potěšení. Kresby Vladimír Diviš. 43 s. Ex. 3 A. Orig. ckž. vazba, poškoz., odřena a zašpiněna 360,-

260. WIELAND, CH. M.: Příhody prince Biribinkera. Praha Neumann 1928. Knížky pro potěšení. Ob. a 6 ručně kolor. kreseb Otakar Mrkvička. 120 s. 100 přednostních ex., tento neočíslován. Orig. ckž. vazba, v ochr. pouzdře 700,-

261. BEARDSLEY, Aubrey: Venuše a Tannhäuser. Praha soukr. tisk 1930. Překl. A. Vaněček. Vyzd 3 kresbami Toyen. 68 s. Ex. 59/80 na hollandu. Plkž. vazba František Jelínek (Uhelný trh) Orig. ob. přiváz. Velmi významné avantgardní erotikum. Important avant-garde print. 4 500,-

262. Svatá kniha lásky. Praha soukr. tisk 1930. Front. orig. lept. anonym. Ex. 16/30. Vytištěno i svázáno v Unhošti (J. Brousek). Orig. clperg. vazba. Vzácné erotikum o 30 exemplářích. Půvabné 900,-

263. Hry lásky. Vesty nejvyššího kultu starověké iddeje. Praha Grossmann a Svoboda 1916. Vazba, předsádky, ilustr. a upr. Otakar Štáfl. Nestr. Ex. 14/100. Orig. pap. vazba Ludvík Bradáč. Krásně vytištěná půvabná knížka. 650,-

264. VERLAINE, Paul: Freundinen. Bez nakl. údajů. Ob. a 7 orig. sign. litografií Otto Schoff. Orig. plperg. vazba, v pap. krabici. Interest erotic album 4 000,-

265. CAYLUS, P. C.: Kutscher Wilhelm. Zollikon-Zürich Amalthes Verlag 1918. Bildern von Franz von Bayros. 79 s. Ex. 20 z neudaného počtu. Podpisy Bayrose a autora předmluvy Orig. plperg. vazba. Vzácné. Z majetku P. Janáka s jeho poznámkami. Janák´s notes. 4 000,-IX. Bibliofilie

266. D´AUREVILLY, Barbey, J.: Pomsta ženina. Brno Sáňka 1927. Non multis sv. 3. Vyzd. Orig. leptem a titul. kresbou Jan Konůpek. Upr. Karel Dyrynk. Vytiskla Státní tiskárna. 69 s. Ex. 18/49. Podpis leptu Konůpek. Orig. brož. v ochr. pouzdře. Sáňka 1209 400,-

267. BAUCH, Jan: Vzpomínka na naše mládí. Praha RaJ 1976. Vyzd. 2 orig. suchými jehlami Jan Bauch. Upr. Eugen Weidlich. Nestr. Nerozřez. Ex. 21/150. Podpis Bauch. Volné archy v orig. ob. 400,-

268. BAUCH, Jan: Znamení naděje. Praha RaJ 1979. Front. orig. suchá jehla Jan Bauch. Nestr. Nerozřez. 100 ex. Volné archy v orig. ob. 300,-

269. BEZRUČ, Petr: Slezské písně. Praha SČB 1909. Vyzd. Orig. barev. i čb. dřev., upr. a vazba Vojtěch Preissig. 93 s. Ex. 57/500. Orig. ckž. vazba. Mimořádně významná česká kniha. Sáňka 7 1 200,-

270. BEZRUČ, Petr: Dodatky k Slezským písním. Praha Preissig b. d. Orig. dřev. A upr. Vojtěch Preissig. 17 s. Ex. 30. Orig. brož. Sáňka 8 400,-

271. BLOY, Leon: V temnotách. Brno Pojer 1934. Atlantis sv. 24. Front. orig. dřev. A upr. Jaroslav Benda. 114 s. Ex. XXXIX/50. Nerozřez. Orig. brož. Krásný přednostní exemplář. Sáňka 2608. 500,-

272. (Braunerová, Zdenka) NOVOTNÝ, Miloslav: Knižní značky Zdenky Braunerové. Kladno Janout 1938. Front. a upr. Jan Konůpek. Reprodukce čb. i barev. exlibris Zdenka Braunerová. (10). Nestr. 200 ex., tento neočíslován. Orig. brož. Zásadní příručka. 500,-

273. BREISKY, Arthur: Triumf zla. Essaye a evokace. Praha Moderní bibliotéka 1910. Předmluva J. Karásek ze Lvovic. 1. vydání. 91 s. Kart. vazba potažená benátských brokátem. Vzácné 1. vydání 450,-

274. COCTEAU, Jean: Erik Satie. Praha Hradilík 1930. Upr. Karel Dyrynk. Vytiskla Státní tiskárna. 25 s. Ex. 9/30. Orig. kart. vazba. CA 22 - 4000.- Sáňka 2741 1 000,-

275. Český bibliofil. Premie SČB - konvolut 5 svazků.
1933 - 1935, 1937 a 1938. Všechny v orig. cpl. vazbách. V. - VII. a IX. a X. ročník. S orig. přílohami. Upr. Method Kaláb. Velmi dobré stavy. 5 svazků 500,-

276. Čtyřverší Omara Chajjáma. Praha Philobiblon 1931. Upr. a orig. dřev. Cyril Bouda. 182 s. Ex. 44/200. Orig. brož., mír. poškoz. ob. 280,-

277. DEML, Jakub: V Zabajkalí. Ze zápisků neznámého. Šebkovice Deml 1912. Ručně kolor. titul a upr. Jaroslav Benda? 60 s. Ppl. vazba. Vzácný nádherně upravený demlovský titul. Sáňka 189 450,-

278. DEML, Jakub: Hrad smrti. Král. Vinohrady Deml 1912. Ob., front., titul a 9 orig. barev. dřevorytů Josef Váchal. 51 s. 500 ex. Orig. brož. Z nejkrásnějších Váchalových úprav na důležité knize. Výborný stav. Sáňka 183 11 000,-

279. DEML, Jakub: Věštec. Jinošov Deml 1917. 26 s. Dedikace Deml. Ex. 17/150. 1. vydání. Na přídeští Konůpkovo exlibris. Ppl. vazba. Sáňka 28 360,-

280. DEML, Jakub: Z knihy "Moji přátelé". Hranice Družstvo knihtiskárny 1929. Ob., orig. dřev. a upr. Karel Svolinský. 31 s. Orig. brož. V nádherném stavu. Sáňka 1361. 800,-

281. DEML, Jakub: Tepna. Tasov Kytlicová 1926. Ob. Václav Živec, front. Arnošt Hrabal. 218 s. Nerozřez. Dedikace Deml. Orig. brož. Sáňka 799 360,-

282. DURYCH, Jaroslav: Tam. Praha Picka 1955. Front. orig. sign. litografie (portrét Durycha) František Kobliha. 56 s. 1 ex. jako zkušební tisk (spr. 100 ex.). Dedikace J. Durycha B. Durychovi. Orig. brož. Grimm 308, Sáňka 5857 360,-

283. DURYCH, Jaroslav: Eva. Stará Říše Florianová 1930. Dobré Dílo. Upr. Karel Dyrynk. 56 s. Ex. 235/500. Nerozřez. Orig. brož. Sáňka 2948 600,-

284. DYK, Viktor: Francouzská poesie nové doby. Praha NČSVU 1957. Front. orig. suchá jehla a kresby František Tichý. 76 s. Volné archy v orig. ob. Sáňka 5868. 800,-

285. FILLA, Emil - Jeho význam a dílo. Přednáška V. Kramáře. Brno Venera 1932. Front. orig. sign. suchá jehla. Nestr. Ex. 93/200. Ex libris P. Janák. Orig. brož. 4 500,-

286. GIDE, André: Návrat marnotratného syna. Praha Svoboda 1929. Ob., knižní značka a 2 orig. sign. dřevoryty J. R. Marek. Upr. Karel Dyrynk. Dvojbarevný tisk Státní tiskárna. 31 s. Ex. 13/93. Orig. brož. Vzácný dokonalý tisk. Sáňka 3155 1 200,-

287. GIRADOUX, Jean: Zuzanka a Tichý oceán. Praha Symposion 1927. Kolor. titul a kresby Josef Šíma. Upr. Method Kaláb, návrh vazby H. Dostálová. 203 s. Ex. 460/800 na Japanu Banzay. Orig. cpl. vazba. Sáňka 1463. 600,-

288. GOETHE, J. W.: Pohádka (Das Märchen). Praha Müller 1942. Ob., předs., kresby a upr. Ludmila Jiřincová. Krásná a užitková kniha. 82 s. Na titulu nesouvisející dedikace. Váz. v orig. ob. Ob. zašpiněna. Sáňka 3184 200,-

289. GODEFROY, Emile: List o neštěstí. Praha Müller 1934. Ed. Lis knihomilův sv. 1. Vyzd. 3 orig. lepty Otakar Kubin (Coubine). Upr. J. F. Müller. Nestr. Ex. 9/200. Na přídeští exlibris. Orig. kart. v ochr. pouzdře. Sáňka 3172 2 200,-

290. HALAS, František: Mladé ženy. Brno Klápště 1998. Vloženy 2 orig. sign. suché jehly Jaroslav Klápště. Nestr. Orig. brož. Oproti tiráži jedna grafika navíc 360,-

291. HIRŠAL, Josef: Čtyři básně. Praha Umělecká beseda 1965. Upr. a vytiskl Alois Chvála. Nestr. Orig. brož. Sáňka 6047 400,-

292. HLAVÁČEK, Karel: Mstivá kantiléna. Praha ČS 1966. Vyzd. 10 orig. suchými jehlami František Tichý. Upr. Oldřich Hlavsa. 12 s. 450 ex. Orig. brož.
4 500,-

293. HRABAL, Bohumil: Hovory lidí. Praha PNP+SČB 1989. Vyzd. 2 orig. sign. litografiemi Kamil Lhoták. 20 s. Orig. brož. Sáňka 6109 600,-

294. HRUBÍN, František: Proměna. Praha ČS 1957. Ob., titul a 5 dřev. Josef Šíma. Upr. Zdeněk Seydl. 31 s. 700 ex. Dedikace Hrubín. Plperg. vazba, orig. ob. přiváz. Sáňka 6122 1 300,-

295. IBING, A. J.: Meditace. Praha Srdce 1913. Front., titul a orig. dřev. Rudolf Adámek. 63 s. Cpl. vazba, ob. chybí. Sáňka 216 300,-

296. JAMMES, Francis: Román zajícův. Stará Říše Florianová 1920. Dobré Dílo. Ob., titul a orig. linolea Josef Čapek. 64 s. Ex. 16 z neudaného počtu. Orig. brož. Velmi dobrý stav. Krásný tisk. Sáňka 217 2 400,-

297. JAMMES, Francis: Klára d´Ellebeuse čili Historie dívky zašlých dob. Praha Aventinum 1925. Vazba a heliotypie Jan Zrzavý. 106 s. 140 s. Ex. 148/1000. Orig. clperg. vazba M. Jelínková. Sáňka 894 500,-

298. JESENSKÁ, Růžena: Srdce. Praha Kočí 1927. Front. a ornamentace František Kobliha. Upr. Karel Dyrynk. Vytiskla Státní tiskárna. Nestr. Ex. 450/540. Dedikace Jesenské J. Kvapilovi. Orig. brož. Sáňka 1579 1 500,-

299. Josef a Asenech. Stará Říše Florianová 1925. Dobré Dílo. Ob. a barev. ilustr. Albert Schamoni. 25 s. Ex. D 16/285. Orig. brož. 1 500,-

300. KAMÍNEK, Karel: Dies irae. Praha Moderní revue 1896. Knih. MR sv. 11. Ob., titul, iniciála a upr. Karel Hlaváček. 48 s. Pap. vazba s orig. ob. Důležitá Hlaváčkova úprava. 600,-

301. KARÁSEK ze Lvovic, Jiří: Chimaerické výpravy. Kritické studie. Praha Kosterka b. d. Ed. Symposion. Ob. Jaroslav Benda. 230 s. Nerozřez. Orig. brož. 400,-

302. KARÁSEK ze Lvovic, Jiří: Umění jako kritika života. Praha Kosterka b. d. Literární studie. Ed. Symposion. Ob. a upr. Jaroslav Benda. 154 s. Orig. brož. 400,-

303. KARÁSEK ze Lvovic, Jiří: Genenda. Praha Kobliha 1925. Front. orig. sign. lept, titul, 6 celostr. sign. dřevorytů, ilustr. značky, viněty a sign. dřevoryt koncovka František Kobliha. Upr. Karel Dyrynk, vytiskla Státní tiskárna. Podpis Karásek. Nestr. Ex. 12/77. Orig. brož., ob. poškoz. Všechny dřevoryty signovány. CA 21 - 28 000.- Sáňka 1610 4 000,-

304. Kniha Judyth. Praha Rosenberg1927. Orig. sign. lept, 6 orig. sign. dřevorytů, kolor. titul, kolor. iniciály a ornamentace a upr. František Kobliha. Nestr. Ex. 11/50. Vytiskla Průmyslová tiskárna za vedení M. Kalába. Ke knize připojeny zvláštní otisky prvních stavů leptu, dřevoryt. ilustrace a titulu vše na japanu a signováno. Na patitulu nesouvisející dedikace. Volné archy v orig. brož., v ochr. pouzdře. Jedna z nejbohatěji vyzdobených českých bibliofilií. Luxusní tisk. Pouze 50 výt. S připojeným sledem grafických listů. Ve vynikajícím stavu. Sáňka 1625 22 000,-

305. KRUPIČKA, Rudolf: Nový majestát. Groteska o třech dějstvích. Praha Moderní revue 1923. Knihov. MR sv. 73. 91 s. Ex. 41/50 na ručním papíře. Orig. brož. Přednostní ex. se nevyskytují. Sáňka 930. 500,-

306. LANG, Alois: Jindřich Suso. Studie z německé mystiky středověké. Praha Meditace Bitnar 1911. Titul Jan Konůpek, iniciály Emil Pacovský. Vyzd. ilustracemi z apokalypsy Albrecht Dürer. 199 s. Ppl. vazba. Sáňka 494 600,-

307. LERMONTOV, M. J.: Démon. Praha Melantrich 1939. Krásné tisky Melantricha sv. č. III. Vyzd. 4 orig. lepty František Tichý. 62 s. Překl. J. Hora. Podpisy Tichý i Hora. Lepty vytiskl A. d. Pian. Ex. 30/200. Plkž. vazba. Sáňka 3871 9 500,-

308. LONDON, Jack: Láska k životu a jiné povídky. Praha Knihovna "Grafikony" b. d. Barev. dřevoryty a iniciály Vladimír Röhling. 69 s. Orig. pap. vazba. Sáňka 503 200,-

309. Národní galerie. Praha Ministerstvo informací b. d. 106 s. Mnoho reprodukcí exponátů. Ckž. intarsovaná vazba sign. Alois Jirout. Representativní publikace. 900,-

310. NĚMCOVÁ, Božena: Babička. Obrazy venkovského života. Král. Vinohrady Kytice 1912. Vazba, titul, iniciály a upr. V. H. Brunner. 312 s. Na indickém papíře s podobiznou Němcové. Orig. ckž. vazba. Slavné bibliofilské vydání. Sáňka 263 700,-

311. PALIVEC, Josef: Naslouchání. Poesie. Praha Borový 1942. Kresby Václav Rabas, upr. Josef Hochman. 57 s. Podpisy Palivec i Rabas. Ex. 128/200. Orig. brož. v ochr. pouzdře. Sáňka 4454 300,-

312. PAUL, Jean: Die wunderbare Gesselschaft in der Neujahrsnacht. München Piper 1921. Mit 27 Federzeichnungen von Alfred Kubin. Front. a 7 celostr. ilustr. sign. A. Kubin. 40 s. Ex. 106/200. Podpis Kubin v tiráži. Orig. ppl. vazba. 200 copies with 9 signatures by Kubin. Original bounding. Wonderful copy. 3 500,-

313. PHILIPPE, Ch. L.: V městečku. Praha Symposion 1926. Návrh vazby a orig. dřev. Jan Rambousek.102 s. Orig. ckž. vazba. Sáňka 1031 800,-

314. POE, E. A.: Odcizený dopis… Praha Neumannová 1918. KDA. Orig. dřev. a upr. Miloš Klicman. 83 s. Ze 30 ex. na ručním papíře. Ex libris M. Helcelet. Na vazbě supralibros. Krásný exemplář. 200,-

315. POE, E. A.: Stín mlčení. Plzeň Žikeš 1926. Front. a 3 celostr. orig. sign. kamenotisky Alois Bílek. Upr. Karel Dyrynk, vytiskla Státní tiskárna. 26 s. Ex. 5/100 prodejných. Orig. ckž. vazba, vážně poškoz. ve hřbetě. Sáňka 1043 1 000,-

316. Portugalské listy. Praha Nová edice 1909. Vyzd. 3 orig. barev. litografiemi a upr. František Kysela. 32 s. Ex. 72/700. Orig. pap. vazba. Nádherné Kyselovy litografie, Sáňka 108 1 000,-

317. PRZYBYSZEWSKI, Stanislav: Vigílie. Praha Uvíra 1927. Vyzd. orig. sign. leptem jako frontispicem, 5 orig. sign. dřevoryty, ručně kolor. iniciálou a dřevoryt. barev. ornamentací František Kobliha. Nestr. Ex. 42/ 65 na Van Gelderu. Vytiskla Státní tiskárna za vedení Karla Dyrynka. Orig. kart. vazba. Vyskytuje se velmi málo. Nádherná bibliofilie. Sáňka 1915. 3 800,-

318. RACHILDE, Namalovaná žena. Praha Moderní revue 1924. Knih. MR sv. 74. Front., orig. lept, 3 orig. dřevoryty a upr. František Kobliha. 41 s. Nerozřez. Ex. 112/150. Orig. brož. Překrásný exemplář. Sáňka 1059 600,-

319. ROLLAND, Romain: Petr a Lucie. Praha Symposion 1925. Orig. dřevoryty Berthold Mahn - Paříž. 103 s. Ex. 18/25. Podpisy Rolland i Mahn. Návrh vazby H. Dostálová. Orig. ckž. vazba. Skvostný exemplář s podpisy a v celokůži. Sáňka 1074 1 300,-

320. SEIFERT, Jaroslav: Vltava. Kladno Cipra b. d. (1954). Vyzd. Orig. sign. litografiemi Arno Nauman. 37 s. Podpis Seifert. Orig. brož. Půvabná knížka. Sáňka 6934. 600,-

321. SEIFERT, Jaroslav: Praha. Výbor veršů z let 1929-1947. Praha NČVU 1958. Front. orig. sign. lept a 8 kreseb Václav Sivko. Upr. Method Kaláb. 58 s. Dedikace Seifert. Volné archy v orig. ob. Sáňka 6910. 400,-

322. SEIFERT, Jaroslav: Když nám víno nalévala Hébé. Výběr básní o víně. Kladno Cipra 1966. Vyzd. Kresbami Cyril Bouda. 65 s. Podpisy Seifert i Cipra. 110 ex. Orig. brož. Sáňka 6895. 360,-

323. SEIFERT, Jaroslav: Verše z gobelinu. Praha SČB 1983. Orig. barev. sign. lept Ota Janeček. Dvojlist. 600,-

324. SCHULZ, Karel: Pochvala svatých patronů českých… Stará Říše soukr. tisk 1935. Front. orig. kolor. dřev. Michael Florian. 11 orig. ruč. kolor. dřev. - podobizen patronů českých Marie Florianová. 27 s. 100 ex. Orig. brož. Vyskytuje se vzácně. Sáňka 4849. 600,-

325. SCHULZ, Karel: Píseň k Panně Marii na neděli Květnou. Břevnov Chlumecký 1936. 11 s. 30ex., tento neočíslován. Orig. brož. Sáňka 1848 240,-

326. SCHWOB, Marcel: Král se zlatou maskou. Brno Pojer 1934. Ed. Atlantis, sv. 25. Front. orig. barev. litografie Toyen. 172 s. ex. 122/350. Na přídeští barev. exlibris. Michael Florian. Ppl. vazba, orig. ob. přiváz. Sáňka 4853 1 200,-

327. SKÁCEL, Jan: Tři básně pro Jindřicha Svobodu. Praha Lyra pragensis 1989. Front. orig. sign. suchá jehla Jaroslav Škarohlíd. 13 s. 200 ex. Orig. brož. 300,-

328. SPIRE, Andre: Hebrejské melodie. Praha soukr. tisk. b. d. Ob., 2 orig. sign. lepty a titul Jan Konůpek, upr. Karel Dyrynk, vytiskla Státní tiskárna. 20 s. Ex. 63/70. Prvním majitelem Arne Novák. Orig. brož. Nádherně vypravená bibliofilie. Sáňka2025 1 200,-

329. STEVENSON, L. R.: Obrana zahalečů. Essay. Praha soukr. tisk 1949. 24 s. 35 ex. Orig. brož. 120,-

330. STIFTER, Adalbert: Lesní poutník. Brno Pojer 1935. Ed. Atlantis sv. 28. Front. orig. lept Bohuslav Reynek. 163 s. Ex. 332/350. Plkž. vazba Jindřich Svoboda, orig. ob. přiváz., v ochr. pouzdře. Sáňka 4971 1 300,-

331. ŠÍMA, Josef - VILDRAC, Charles: Au temps de Jesus Christ. Contes populaires tchecoslovaquies. Paris Kaufman 1922. Ob., 10 orig. celostr. dřev. a upr. Josef Šíma. Nestr. Ex. 103/300. Orig. brož. Nádherné Šímovy rané práce. 13 000,-

332. ŠIMÁNEK, Josef: Kapky jedu. Praha Dyk a Ryba 1908. Ob. a upr. F. P. Malý. 12 s. Orig. brož., mír. poškoz. ve hřbetě. Překrásná úprava dekadentních veršů. Nevyskytuje se 600,-

333. ŠOLC, Václav: Dílo. Praha Borový 1926. Vazba, předsádka, titul a upr. Antonín Chlebeček. 395 s. Ex. 6/200 na Hollandu. Orig. ckž. vazba. Sáňka 1108 600,-

334. Ticho. Verše. G. De Chirico, P. Eluard, M. Ernst, H. Jammes, E. Young. Praha ed. Srpen 1946. Titul orig. suchá jehla František Tichý. Upr. Antonín Strnadel. 44 s. 200 ex. Vytiskla Státní tiskárna. Orig. brož., mír. poškoz ve hřbetě 700,-

335. TUMA-PATRY, Artur: Ze srdce kroniky. Praha Akc. Tiskárna 1917. Ob., titul a upr. anonym. 54 s. Orig. brož. Pozoruhodná úprava 180,-

336. UNAMUNO, Miguel de: Tragický pocit života v lidech a národech. Praha Symposion 1927. Front. dřev. portrét Unamuna Jan Rambousek. Návrh vazby Svatopluk Klír. 233 s. Ex. 110/500 na Japanu Banzay. Orig. ckž. vazba. Sáňka 2090 800,-

337. VÁCHAL, Josef: Zpívající hetéry. Král. Vinohrady Přerod 1914. Vyzd. 9 orig. dřevoryty Josef Váchal, 4 další dřev. zcenzurovány. Nestr. Cpl. vazba, ručně pomalovaná (ženský akt a ornamenty). Na přídeští ex libris. Zajímavý tisk. 2 800,-

338. WAGGERL, K. H.: O štěstí černého krále Melichara. Místo vyd. neuved. Malý b. d. Front. a titul ručně kolor orig. dřev. Michael Florian (front. sign.). Nestr. Orig. brož. Sáňka 7241 300,X. Knihy a obálky

339. VOLAVKOVÁ, Hana: Mikoláš Aleš a česká kniha. Praha Müller 1933. 1. svazek sbírky Živé umění. Ilustr. Mikoláš Aleš. 130 s. Ex. 18/500. Paraf. vydavatelem. Plkž. vazba (J. Rajman?) 400,-

340. KNŐSL, Bohuslav: Hříčky s nebem i srdcem. Básně. Praha Bursík a Kohout b. d. 66 s. Orig. brož. Prvotina autora Moderní revue. 140,-

341. TĚSNOHLÍDEK, Rudolf: Dva mezi ostatními. Legendarium 1903-04. Praha Obzory b. d. Vyzd. V. H. Brunner. 191s. Plperg. vazba. Jedinečná úprava. 600,-

342. GRMELA, Jan: Německé hlasy. Překlady současné německé lyriky. Praha Knap 1926. 80 s. Orig. brož. 200,-

343. NEUMANN, S. K.: S městem za zády I., II. Předválečná idyla. Praha Čin 1922 - 23. Ob. Josef Čapek. 192+196 s. Orig. brož. 2 svazky 400,-

344. MAHEN, Jiří: Knížka o českém charakteru. Vyškov Obzina 1924. Ob. Josef Čapek. 136 s. Orig. brož. Nesouvisející podpis na titulu 200,-

345. CARCO, Francis: Parta. Praha Čin 1923. Ob. Josef Čapek. 178 s. Orig. brož. 300,-

346. DUHAMEL, Georges: Tři rozhovory. Praha Aventinum 1931. Ob. a titul Josef Čapek. 82 s. Nerozřez. Orig. brož. 200,-

347. ČAPEK, Josef: Diktátorské boty. Praha Borový 1937. Ob. a kresby Josef Čapek. Předmluva J. Hora. 32 s. Orig. brož. Vložen leták. 500,-

348. ČAPEK, Karel: Továrna na Absolutno. Praha Borový 1947. Ob. František Gross. Ilustrace Josef Čapek. 229 s. Nerozřez. Orig. brož. 180,-

349. MÁCHA, K. H.: Máj. Báseň. Praha Aventinum 1924. Ilustr. Jan Zrzavý, upr. V. H. Brunner. 82 s. Ex. 241/1000. Orig. cpl. vazba 450,-

350. MÁCHA, K. H.: Pouť krkonošská. Praha Lidová demokracie 1959. Ob. a ilustr. Jan Zrzavý. 50 s. Nerozřez. Ex. 501/1000. Podpis Zrzavý. Volné archy v orig. ob. 300,-

351. SEIFERT, Jaroslav - konvolut 2 podepsaných knih
1. Halleyova kometa. Praha Albatros 1969. Ilustr. Jiří Trnka. Váz. v orig. ob.
2. Býti básníkem. Praha ČS 1984. Ilustr. Jiří John. Váz. v orig. ob. 320,-

352. SEIFERT, Jaroslav - konvolut 2 dedikovaných tisků
1. Jaro sbohem. Praha Melantrich 1937. Kresby Frant. Bidlo. Orig. brož.
2. Deštník z Picadilly. Praha ČS 1979. Ob. a il. Zdeněk Sklenář. 500,-

353. SEIFERT, Jaroslav - konvolut 2 dedikovaných tisků
1. Ty lásko pozdravena buď! Praha MF 1955
2. Malá romance o Ctiradovi a Šárce. Praha Čin 1941. Dřevoryty Alois Moravec. 360,-

354. SEIFERT, Jaroslav - konvolut 2 dedikovaných vydání Jablka z klína
Melantrich 1933. Ed. Poesie. 2. vydání Borový 1941. Nové vyd. rozšířené o Ruce Venušiny. Ob. Milén. 550,-

355. SEIFERT, Jaroslav: Zpíváno do rotačky. Praha Melantrich b. d. Kresby František Bidlo. 56 s. Podpis Seifert. Orig. ppl. vazba 300,-

356. PALIVEC, Josef: Pečetní prsten. Praha Borový 1941. Front. kresba Linka Procházková, upr. František Muzika. 131 s. Dedikace Palivec. Nerozřez. Orig. brož. Nádherný stav. 500,-

357. PALIVEC, Josef: Síta. Praha Borový 1943. Front. Linka Procházková, upr. Josef Hochman. 125 s. Dedikace Palivec. Plperg. vazba, orig. ob. přiváz. 400,-

358. HALAS, František - konvolut 4 svazků
1. Já se tam vrátím. 1. vydání. Ed. Vysočina 1947. Dedikace Halase Johnovi.
2. Jak vychovávat svého syna. Stolístek Frenštát. Kresba F. Bidlo.
3. František Bidlo a František Halas. Bez nakl. údajů. 5 kreseb Bidlo.
4. Žena. Sněžné 1958. L. Kundera - P. F. 1959. Podpis Kundera. 400,-

359. HOLAN, Vladimír: Kolury. Pardubice Vokolek 1931. 103 s. 1. vyd. 500 ex. Orig. brož. 600,-

360. HOLAN, Vladimír: Bez názvu. Ostrava Krajské nakl. 1963. Ob. a upr. Jaroslav Rusek. 83 s. Podpis Holan. Váz. v orig. ob. 300,-

361. HOLAN, Vladimír: Smrt a sen a slovo. Z  Máchova kraje. Liberec Severočes. Krajské nakl. 1965. Ob., vazba a upr. Josef Vyleťal, ilustr. Mikuláš Medek. 88 s. Podpis Holan. Váz. v orig. ob. 300,-

362. HOLAN, Vladimír: Asklépiovi kohouta. Verše z let 1966-67. Praha ČS 1970. Ob. Vladimír Tesař. 178 s. Podpis Holan. Váz. v orig. ob. 300,-

363. HOLAN, Vladimír - konvolut 2 tisků
1. Kampa. Praha RaJ 1971. Typo H. Blažejová. Tisk i faksimile rkp. 199 ex.
2. Kaligrafovaný text bez nakl. údajů. 180,-

364. HOLAN, Vladimír: Noc s Ofélií. Konvolut rukopisu básně a jeho bibliofilského vydání.
1. Rukopis. Glosy, opravy, autorova úprava… 7 stran formátu A4. Přiložen vytržený lístek z kalendáře s opravou textu, reprodukovaný pak v knižním vydání.
2. Bibliofilie.Praha Aulos 1996. Vyzd. 4 orig. sign. barev. lepty Jaroslav Šerých. 41 s. 70 čísl. ex., tento neočíslován. K vydání připravil Vladimír Justl. Orig. pap. vazba Atelier Krupka,v ochr. pouzdře. Na vazbě použita reprodukce závěrečné části rukopisu básně. Převzácný konvolut rukopisu a exklusivního vydání. Významné dílo české poesie XX. století. 9 000,-

365. KOLÁŘ, Jiří: Gersaintův vývěsní štít. Praha Artia 1966. Upr. Stanislav Kolíbal. Nestr. Orig. brož. Evidentní poesie 450,-

366. JEFFERS, Robinson: Pastýřka putující k dubnu. Praha Mladá fronta 1961. Ob. a front. Ludmila Jiřincová. Upr. Zdeněk Sklenář. 97 s. 1. vyd. Váz. v orig. ob. 160,-

367. SEYDL, Zdeněk - konvolut 3 obálek (vše Praha ČS 1964 váz. v orig. ob.)
l. J. Gruša: Světlá lhůta. 84 s. Ob. a upr.
2. I. Fleischmann: Smrt a zrození mladého muže. 80 s. Ob., front. a upr.
3. J. Hanzlík: Černý kolotoč. Ob. a upr. 72 s. 3 svazky 400,-

368. SKÁCEL, Jan - konvolut 3 prvních vydání
1. Kolik příležitostí má růže. Praha ČS 1957. V orig. ob.
2. Co zbylo z anděla. Praha ČS 1960. V orig. ob.
3. Dávné proso. Brno Blok 1981. Váz. v orig. ob. 3 svazky 400,-

369. Verše ze zdi. Opsáno v lednu 1977 ze zdí zahrad a domů na Velkopřevorském náměstí na Malé Straně v Praze. Praha RaJ 1977. Vyd. pro SČB. Upravil a vytiskl Eugen Weidlich, fotografie Ivan Luterer. 22 s. 111 ex., tento neočíslován. Volné archy v orig. ob. 600,-XI. Varia

370. Allschlaraffische Stammrole. Místo vyd. neuved. Verlag Allschlaraffischer Beröffentlichungen b. d. 301 s. Orig. brož. Zajímavé. 400,-

371. TOMEK, W. W.: Geschichte der Prager Universität. Zur seiner fünfhundertjärigen Gründung. Prag Haase 1849. VI. 377 s. Orig. cpl. vazba. Tlačená a zlacená vazba 650,-

372. NAUMANOVÉ, Jaroslav a Arno: Kamenná láska. Nálady perem i rydlem. Praha soukr. tisk 1919. Vyzd. titul dřev. a 5 orig. lepty Arno Nauman. Nestr. Ex. 267/300. Orig. pap. vazba. Nádherná pragensie 400,-

373. NOVÁK, Arne: Das barocke Prag. Praha Orbis b. d. S 27 fotografiemi. 61 s. textu. Orig. pap. vazba 200,-

374. Česká Wčela. Časopis věnovaný literatuře, umění a zábawě. Praha 1846. Roč. I. Red. Karel Havlíček. 104 čísel (komplet). 418 s. Ppl. vazba (J. Rajman) s přiváz. orig. ob. Z majetku významného bohemisty. Skvěle zachovalé. 900,-

375. Paleček. Humoristický obrázkový týdeník nepolitický. Praha Otto 1874. Roč. III. Red. Štolba a Nevšímal. 52 čísel (komplet), 416 s. Bohatě ilustrováno. V cpl. vazbě z 30. let, tehdy citlivě restaurováno, vzácné. 1 000,-

376. Vosa. Sylvestrovský list. Tábor 1906 - 1928. Sylvestrovská čísla svázaná v jednom svazku. Ppl. vazba. Kuriozita. Raritní tiskovina přerušená v letech 1914 - 18. Zřejmě komplet, více nevyšlo. Táborský tisk. 400,-

377. Vzduchoplavba - konvolut 2 tisků
1. Rypl: Z dějin naší vzduchoplavby. Praha Čes. Beletrie b. d. 236 s. Ckž. vazba
2. Eckener: Vzducholodí Graf Zeppelin do Ameriky. Praha Grégr 1929. S fotografiemi. 110 s. Orig. brož. 500,-

378. Unsere Zeppelin-Luftschiffe. Breslau Handel b. d. Text Beier-Lindhardt. 12 Abb. 32 s. Orig. brož. 180,-

379. BRANDENBURG, Hans: Der moderne Tanz. München Müller b. d. Mit 129 Reproductionen. 161 s. textu, 52 fotograf. Orig. cpl. vazba 500,-

380. VYMAZAL, František: Cikánsky snadno a rychle. Praha Bačkovský b. d. 50 s. Orig. brož. 160,-

381. Sníh. Praha Volné směry 1902. Sborník. Red. V. Tille. Ob. Arnošt Hofbauer. Titul K. Špilar. Kresby mj. V. Stretti, F. Kupka, T. F. Šimon. 52 s. Orig. brož. Legendární pohádkový sborník v dobrém stavu 600,-

382. FISCHEROVÁ-KVĚCHOVÁ, Marie: Kalendář malých. Praha Kočí - Umělecké snahy 1921. Ob., barev. ilustr. a upr. M. Fischerová-Kvěchová. Nestr. Ppl. vazba. Velmi hezký stav. 300,-

383. DISNEY, Walt: Blanche-Neige etles seot nains. Paris Slabert b. d. (30. léta). Ob. a barev. ilustr. Walt Disney. Nestr. Orig. brož. Notový sešit s barev. ilustracemi. Rare, thirties. 1 000,-

384. RAIS, K. V.: Zvířátka a lidé. Praha SNDK 1953. Ob. a ilustr. Jiří Trnka. Nestr. Podpis Trnka. Váz. v orig. ob. 200,-

385. SÝS, Karel: Ohrada snů. Verše ke kresbám K. Lhotáka. Praha Albatros 1982. Kresby Kamil Lhoták. Upr. Zdeněk Mlčoch. 28 s. Volné archy v orig. ob. 200,-

386. FAUKNER, Rudolf: Explorer III. Utopistický román z atomového věku. Praha Orbis 1946. Ob., barev. a čb. ilustr. Kamil Lhoták. 278 s. Váz. v orig. ob. Skvěle zachovalá obálka. 800,-

387. SOUČEK, Ludvík + LHOTÁK, Kamil: Hrátky kolem křižovatky. Praha SNDK 1962. Ob., barev. i čb. ilustr. Kamil Lhoták. Nestr. Orig. ppl. vazba. Pozoruhodná nevyskytující se knížka. 900,-aukční řád

prameny

zkratky a slovníček