25. AUKCE - ATA Český antikvariát
25. aukce
sobota 7. května 2005, 13.30 hod.
Hotel EXPO


fotografie, avantgarda, slovenská avantgarda, umění, erotica, grafika a kresby, bibliofilie, Ludvík Kundera


Výstava (Exhibition):
Úterý a středa 3. a 4. května , 14 – 17 hod
V naší prodejně
Bubenečská 9, Praha 6

Pátek 6. května, 11 – 18 hod.
a
Sobota 7. května, 10 – 11 hod.
Hotel EXPO
Výstaviště, Za elektrárnou 3, Praha 7

Aukce je pořádána pro Sdružení přátel krásných tisků.

Adresa Jitka Trmalová, 16000 Praha 6, Bubenečská 9, tel./fax: + 420 224 318 713; e-mail: mail@trmal.czKATALOG A PROGRAM AUKCE

I. Esoterica 1 – 20

II. Fotografie – Photography21 – 41

III. Josef Čapek 42 – 67

IV. Avantgarda – Avant-garde 68 – 135

platební pauza

V. Slovenská avantgarda – Slovakian Avant-garde 136 – 161

VI. Umění  - Art 162 – 192

VII. Grafika a kresby – Graphic art and drawings193 – 230

VIII. Erotica 231 – 252

IX. Varia  253 – 282

platební pauza

X. Bibliofilie – Bibliophily283 – 371

XI. Ludvík  Kundera 372 – 391

XII. Knihy – Books 392 – 425

ukončení aukceI. Esoterica

1. Zlato času. Surrealismus a hermetismus. Sborník kreseb a textů francouzských surrealistů. Řada Dokumenty. Surrealistická skupina v ČSR Praha b.d. 214 s. Orig. brož. 500.-

2. Symbolika hermetismu. Obrazový atlas hermetismu. Základní obrazová informace zahrnující teorii makro i mikrokosmu, pythagorejské a kabbalistické spekulace, teorii i praxi alchymie jakožto Královského umění. Praha vydav. ani rok neuveden. 82 s. Řada reprodukcí, plánů i textů. Orig. brož. Nádherné dílo. 700.-

3. LASENIC, Pierre de: Tarot. Klíč k iniciaci. Praha edice Horev. Klubu 1940. 237 s. Nerozřez. Orig. brož. Vzácné. 600.-

4. LÉVI, Elifas: Velké tajemství. Odhalený okultismus. Praha Pyšvejc 1922. 180 s. Cpl. vazba. 240.-

5. MÁVERIC, J. : Hermetické lékařství rostlinné. Syntetická příprava kvintesence. Přerov Griese 1921. 181 s. Přivázáno Pentagram roč. I. 1920. Cpl. vazba. 400.-

6. GUAITA, Stanislav de: Na prahu tajemství. Král. Vinohrady Sfinx1921.55s.Orig. brož. Se skvěle zachovalou obálkou. 360.-

7. Das VI. und VII. Buch Moyses. Roudnice Vitrografie b.d.Tištěno litograficky, černý a červený tisk. 44 s. Na přídeští vlepeno exlibris. Orig. brož. Typograficky nádherné dílo. CA 17 – 4000.- 2000.-

8. BAIER, J.: Uranometrie (1603). Editus Pragae 1938 bez dalších údajů. Obrazce na volných listech v orig. pap. přebalu.   1200.-

9. Hermes Trismegists wahrer alter Naturweg oder Geheimnist, wie die grosse Universal-Tinktur zu bereiten. Geheime Eissenschaften IX. Berlin Barsdorf 1915. Faksimile tisku vydaného: Leipzig Böhme 1782. Ex. No 187. Mit 4 Kupfern. 100 Seiten. Orig. cpl. vazba. 800.-

10. WEINFURTER, Karel: Druhý mystický sborník. Praha Psyché 1936. 198 s. Ppl. vazba. Vyskytuje se zřídka. 240.-

11. WEINFURTER, Karel: Mystická nauka Mistra Eckharta z Hochheimu. Díl II. Praha Psyché 1935. 267 s. Orig. brož. 300.-

12. Encyklopedie okultismu, filosofie a mythologie. Praha Universalia 1932-35. (v sešitech 1-40.) Jednotlivá hesla na lístcích abecedně seřazených od „A" (transkripce až po „Zrcadla magická V."). Vloženy propagační letáky i poštovní složenky. Ve speciálně zhotovené cpl. krabici. Úplné dílo, naprosto nedostupné. 5000.-

13. Dvanáctero Sibyllino proroctví aneb Píseň o předpověděné zkáze Království Českého. Praha Franz 1938. Frontispice orig. dřevoryt J. Laurence. Upr. Fr. Z. Franz. 60 s. Ex. 18/150. Orig. vazba do dubového dřeva František Glos. V ochr. pouzdře. 800.-

14. MEYRINK, Gustav: Golem. Praha Topič 1917. 304 s. Orig. ckž. vazba.  500.-

15. BULWER – LYTTON, Edvard: Budoucí lidstvo. Dobrodružný román. Praha Stýblo 1922. Orig. cpl. vazba. 240.-

16. BRICAUD, Joanny: Černá mše. Plzeň Žikeš 1925. Ed. „Hekaté" sv. 1. Vyzd., front. a orig. celostr. dřev. Josef Hodek. 37 s. 100 ex. Tento neočíslován. Cpl. vazba. Významný satanický text. 400.-

17. KABELÁK, František: 72 géniů a protigéniů merkurské sféry. Vodná Kabelák 1950. Rukopis. 144 akvarelových kreseb figur.KreslilJ.Wovek. Vydáno jako přísně soukromý rukopis badatelů úzkého esoterního kruhu v pěti exemplářích. Tento ex. pro F. Zavadila má č. 2. Vloženo v deskách, přičemž rukopisná tiráž je na první předsádce. Velmi vzácné. 5 výtisků. 14000.-

18. Universalismus – konvolut 2 svazků.
– Vlasák M. : Tarot. Cesta k nesmrtelnosti. Praha literární sekce Kruhu b.d. Vydáno jako rukopis. S nákresy. Ppl. vazba.
– Kmínek, J.: Cesta lásky. Křesťanství. Praha Soukr. tisk 1933. 33 s. Vlepena podepsaná podobizna J. Kmínka. Ex. 19/100. Orig. brož. 600.-

19. SÉDIR, Pavel: Magická zrcadla. Přerov Griese 1921. 64 s. Nerozřez. Orig. brož. 280.-

20. WESSELY, J. E. : Die Gestalten des Todes und des Teufels in der Darstellen der Kunst. Leipzig Vogel 1876. Mit Abbildungen. 113 s. Orig. brož. Velmi zachovalý a vzácný důležitý text. 1.200.-II. Fotografie–Photography


21. LINHART, Lubomír: Josef Sudek – fotografie.Praha SNKLHU 1956. Front. foto J. Sudka Josef Ehm. 44 s. textu, 232 foto Josef Sudek. Váz. v orig. ob. 1800.-

22. SUDEK, Josef: Praha panoramatická. Praha SNKLHU 1959. 303 s., 288 hlubotiskových foto příloh Josef Sudek. Orig. cpl. vazba, z poškoz. ob. zachována přední strana.  2400.-

23. DEN, Petr a FUNKE, Jaromír: Pětkrát Kolín – Můj Kolín. Praha Aventinum 1947. 62 s. textu, 64 foto Jaromír Funke. Orig. brož. 400.-

24. LAUSCHMANN, Jan: Soubor 12 fotografií. Praha Pressfoto 1965. Ob. a upr. Libor Fára. Volná foto v orig. ob. 400.-

25. HONTY, Tibor: Soubor 12 fotografií. Praha Pressfoto 1980. Ob. a upr. Libor Fára. Volná foto v orig. ob. 450.-

26. REICHMANN, Vilém: Soubor 12 fotografií. Praha Pressfoto 1981. Ob. a upr. Libor Fára. Volná foto v orig. ob. 360.-

27. GENDE-ROTE, Valerij: Soubor 12 fotografií. Praha Pressfoto 1985. Ob. a upr. Libor Fára. Volná foto v orig. ob. 200.-

28. (dokumentární orig. fotografie) Za Mariánským sloupem. Výstava. Ikonografie a bibliografie Mariánského sloupu v Praze. Album pohlednic a orig. fotografií a katalog výstavy z r. 1925. 46 s. S nalepenými foto cpl. vazba. Významný dokument o Mariánském sloupu na Staroměstském náměstí, zbouraném jako symbol poražené monarchie po skončení 1. světové války. Velmi zajímavé. 1400.-

29. (první světová válka) Konvolut 204 fotografií. Orig. foto na polokartonu o rozměrech 90 x 117 (poloviční pohled. formát). Všechna foto pocházejí z balkánské fronty a jejich námětem jsou mj. scény z vojenského života, města, válečném lodě, železnice apod. 204 foto. 2100.-

30. Císař František Josef – kabinetní fotografiez r. 1908 (60. výr. korunovace)
K.K. Hofatelier Pietzner Wien. Rozměr 162 x 107 na kartonu. Bohatě potištěna rubová strana, foto mír poškoz. na lícové straně. 300.-

31. MANGER: Plukovník Mollari. Fotografie190x150, sign. PD. Manger OB Dům Novák Praha. Podpis a dedikace plukovníka Mollariho, dat. 1916. Na kartonu. Mollari byl za 1. svět. Války velitelem kasáren Na pohořelci a zachránil řadu českých mužů před narukováním. 400.-

32. SUDEK, Josef: Portrét Emanuela Famíry. Nedat. Fotografie 237x175. Sign. razítkem na rubu. Volná fotografie. 3000.-

33. FUNKE, Jaromír: Vladislav Vančura. Orig. fotografie. Nedat. (zřejmě poslední fotografie V. V. před zatčením gestapem. 390x 285. Nesign. Volná fotografie, nalepeno v horní části na polokarton. Vančurův přítel Funke vytvořil fotografii v posledních okamžicích Vančurova života. Reprodukováno v knize V. Vančura ve fotografii.3000.-

34. HÁK, Miroslav: Rudolf Slánský v rozhovoru. Fotografie 230x170. Nedat. Sign. razítkem na rubu. Volná fotogr. 1500.-

35. HÁK, Miroslav: Komunistická schůze. Záběr na předsednictvo s řadou známých osobností. Asi podzim 1945. 170 x 230. Sign. razítkem na rubu. Volná fotografie. 1500.-

36. BERNÁT, Miro: Podobizna dívky. Orig. fotografie. Nedat. 410x290. Sign.tužkou PD. Fotografie nalepena na kartonu. Miro Bernát – neprávem opomíjený fotograf, který se např. podílel na legendární knize Heislera a Toyen" Z kasemat spánku"– Ed. Surrealismu a jehož díla si považoval i např. Karel Teige, který reprodukoval Bernátovu fotografiiv knize Das moderne Lichtdruck in der Čechoslovakei, vydané v r. 1947, mezi fotografiemi nejvýznamnějších českých fotografů. Zobrazená dívka je příbuznou E. Famíry. 3000.-

37. (Divadlo) Hák, Miroslav: Kuršova skupina při zkoušce – 18. květen 1945. Orig. fotografie 170x230. Sign. razítkem na rubu kde i přípis perem. Volná fotografie. 2 800.-

38. (Divadlo – Proletscéna Vysočany) Anonymní fotografie:Scéna z Pařížské Komuny. Fotografie div. zkoušky duben 1933. 120 x 234. Nesign. Na rubu scénické poznámky. Volná fotografie.Original photo from the first spectacle by prolet-scena by the name Pařižská komuna in the year 1933. Very important material for prolet Theatre in thirties. Like next items. Reproducted in catalogue "Emanuel Famíra", publiched Praha 1958. 2000.-

39. (Divadlo – Proletscéna Vysočany) Anonymní fotografie:Scéna ze zkoušky hry „Koleje dní". Duben 1934. 120 x 234. Nesign. Na rubu scénické pozn. Volná fotografie. Original photo from spectacle in Prolet scena. Very important document about basic left theatre’s art. Emanuel Famira was leader of prolet scena. Last 3 items are photography es from prolet-scena in Vysočany vos made by Famira’s friend, who was professional photograph. In 30. and 40. thies vere Famira’s friends famous Czech photograph like J. Sudek and M. Hák, M. Bernát. It is possible documents photos from Prolet-scena photographed somebody of these famous men. 2000.-

40. (Dělnické divadlo – Prolet scéna Vysočany): Konvolut 14 dokumentárních fotografií. Orig. fotografie zobrazující scénické návrhy 1933-34. Všechny o rozměrech 295 x 395. Jedna z foto reprod. v katalogu E. Famíra pod názvem Periferie – maňásková revue 1934. Autorem všech scénických návrhů je s největší pravděpodobností Emanuel Famíra. Jedinečný dokumentární materiál k historii prolet– scény. Veliká vzácnost. Katalog je pro vážné zájemce k nahlédnutí při výstavě k aukci. 28000.-

41. HUCEK, Miroslav: Pracovní stůl. Orig. fotografie 300x205. Nedat. Sign. razítkem na rubu. Volná fotografie.1200.-
III. Josef Čapek


42. Josef Čapek a kniha – katalog výstavy 1950. Reprod. Josef Čapek. Nestr. Orig. brož. 140.-

43. Nepřicházejí vhod. Josef Čapek – Bohuslav Reynek . Dopisy Básně Překlady Prozy. Brno Blok 1969. Úvod Ludvík Kundera. Reprod. Josef Čapek. 128 s. Podpis L. Kundera. Volné archy v orig. ob. 400.-

44. NEUMANN, S. K.: Horký van a jiné básně. (1910 – 1914). Královské Vinohrady Bradáč 1918. Vazba, předsádky (orig. linoryty), front. dvoubarev. orig. litografie Josef Čapek. 104 s. Orig. pap. vazba, ve hřbetě poškoz. 3000.-

45. NEUMANN, S. K.: Válčení civilistovo. Vyškov Obzina 1925. Ob. a upr. Josef Čapek. 96 s. Ex. 871/1500. Orig. brož. 240.-

46. NEUMANN, S.K.: Rudé zpěvy. Praha Večernice 1925. Ob. a upr. Josef Čapek. 68 s. Orig. brož. 300.-

47. WOLKER, Jiří: Těžká hodina. Verše 1921-1922. Praha Petr a Tvrdý 1922. Vazba Josef Čapek. 1. vydání. Tento ex. má na přední desce vazby otisk nerealizované varianty obálky J. Čapka. Ppl. vazba. Vložen lístek s foto J. Wolkera s tímto údajem J. Glivického. Vzácné. 500.-

48. NEUMANN, S.K.: Ať žije život! Volné úvahy o novém umění. Praha Borový 1920. Ob. a 14 ilustr. Josef Čapek. 246 s. Orig. brož. 600.-

49. KROPOTKIN, Petr: Mladým lidem. Sto let čekání. Praha Borový 1920. Ob. orig. lino Josef Čapek. 47 s. Orig. brož. Výborný stav. 360.-

50. NĚMEC, František: Sebe i vás. První verše. Praha Borový b.d. Ob. Josef Čapek. 58 s. Nerozřez. Orig. brož. 300.-

51. ČAPKOVÁ, Helena: Kolébka. Praha Aventinum 1922. Ob. a upr. Josef Čapek. 70 s. Orig. brož. 300.-

52. NEUMANN, S.K.: Sen o zástupu zoufajících. Praha Aventinum 1921. Ob., předsádky, front., linolea v textu a upr. Josef Čapek. Nestr. Ppl. vazba s přiváz. ob. i předsádkami. 3000.-

53. ČAPEK, Karel: RUR. Rossum’s Universal Robots. Kolektivní drama. Praha Aventinum 1920. Ob., titul a upr. Josef Čapek. 96 s. 1. vydání. Orig. brož., ve hřbetě poškoz. Velmi vzácné 1. vydání. 500.-

54. ČAPKOVÉ, Karel a Josef: Jak vzniká divadelní hra. Průvodce po zákulisí. Praha Aventinum 1925. Ilustr. Josef Čapek. 81s. Podpisy Karel a Josef Čapkové. Plkž. vazba. 700.-

55. KOPTA, Josef: Píseň o ledoborci. Praha Čin 1928. Ob. Josef Čapek. 32 s. Nerozřez. Orig. brož. 180.-

56.MACHEN, Artur: Tři podvodníci. Román. Praha Petr 1927. Ob. Josef Čapek. 198 s. Orig. brož. 200.-

57. ŠTORCH-MARIEN, Otakar: Hlomozné ticho a jiné příběhy. Praha Aventinum 1920. Ob. (orig. lino) a kresby Josef Čapek. 103 s. Na titulu dedikace Štorch-Marien. Orig. brož. 400.-

58. ŠRÁMEK, Fráňa: Červen. Praha Zátiší 1923. Ob. orig. lino Josef Čapek. 18 s. Orig. brož. 240.-

59. FISCHER, J.L.: Hovory a zpovědi. Praha Čin 1921. Ob. Josef Čapek. 77 s. Orig. brož. 260.-

60. ROSŮLEK, Jan: Rozmarýn. Praha Aventinum 1923. Ob., titul a upr. Josef Čapek. Nestr. Ex. 131/450. Orig. brož. 260.-

61. APOLLINAIRE, Guillaume: Kacíř a spol. Praha Symposion 1926. Vazba a 8 orig. lino Josef Čapek. 137 s. Orig. cpl. vazba. 900.-

62. LANGER, František: Grand hotel Nevada. Praha Aventinum 1929. Ob. a upr. Josef Čapek. 81 s. Orig. brož. 300.-

63. NOVÝ, Karel: Městečko Raňkov. Román. Praha Čin 1927. Ob. Josef Čapek. 229 s. Na titulu dedikace Nový. Orig. brož. 360.-

64. TRAKL, Georg: Šebastian v snu. Vyškov Obzina 1924. Překl. Bohuslav Reynek. Ob. a upr. Josef Čapek. 87 s. Orig. brož. Nádherný exemplář vzácného tisku. 800.-

65. VANČURA, Vladislav: Rozmarné léto. Praha Druž. práce 1926. Vazba, kresby a upr. Josef Čapek. 102 s. Orig. cpl. vazba. 450.-

66. BIEBL, Konstantin: Zloděj z Bagdadu. Praha Nová edice Hyperionu 1925. Ob. Josef Čapek. 31 s. Ex. 21/ 50 na Zandersu. Orig. brož. Číslovaná verse pouze 50 ex. 450.-

67. GRAHAME, Kenneth: Žabákova dobrodružství. The Wind in the Willows. Praha Druž. práce 1945. Vazba, 8 barev. a 8 čb. obr. v textu Josef Čapek. Upr. Method Kaláb. 493 s. Orig. ppl. vazba. 400.-IV. Avantgarda – Avant-garde


68. HORA, Josef: Pracující den. Praha Borový 1922. Ob., front., a upr. Josef Špála. 61 s. Nerozřez. Orig. brož. 200.-

69. TEIGE, Karel: Archipenko. Praha Devětsil 1923. Ob., titul a upr. Karel Teige. 13 s. Fotoreprodukce Alexandr Archipenko. Orig. brož. Nice condition, rare. Primus 15. 1500.-

70. Surrealismus v diskusi. Sborník, red. K. Teige a L. Štoll. Praha Levá fronta 1934. Ob. a upr. Karel Teige. 109 s. Clkž. vazba, orig. ob. přiváz. 800.-

71. ČAPEK, Karel: Dášeňka čili život štěněte. Pro děti napsal, nakreslil, fotografoval a zkusil K.Č. Praha Borový 1933. Ob. a upr. Karel Teige. 50 s. Váz. v orig. ob. 400.-

72. BAUDELAIRE, Charles: Fanfarlo. Praha Odeon 1927. Bibliof. ed. Odeon sv.5. Ob., upr. a úvod Karel Teige. 125 s. Ex. 834/1000. Orig. brož. Primus 56. 360.-

73. TEIGE, Karel: O humoru, clownech a dadaistech. Dvoudílný cyklus
– Svět, který se směje. Praha Odeon 1928. Ob. a upr. Karel Teige. S osmi fotografiemi.91 s. Orig. brož. Primus 315.
– Svět, který voní. Praha Odeon 1930. 236 s. Orig. brož., ve hřbetě poškoz. Primus 133.
Vzácný komplet 2 400.-

74. HONZL, Jindřich: Roztočené jeviště. Úvahy o novém divadle. Praha Odeon 1925. Obálka Jindřich Štyrský a Toyen. Upr. Karel Teige. S mnoha reprodukcemi. 182 s. Orig. brož. Ve hřbetě slepován. Primus 244. 1000.-

75. HOLAN, Vladimír: Blouznivý vějíř. Praha Odeon 1926. Ob. František Zelenka. 39 s. Ex. 443/750. Dedikace V. Holan z r. 1927. Orig. brož. Náš ex. se vzácnou dobovou dedikací. With Holans inscription from 1927. 700.-

76. Američtí básníci. Anthologie. Praha Odeon 1929. Ob., titul a upr. Karel Teige. 103 s. Orig. brož. Primus 103. 400.-

77. KONRÁD, Karel: Rinaldino. Román. Praha Odeon 1927. Ob. Karel Teige a Otakar Mrkvička. Upr. Karel Teige. 137 s. Orig. brož., mír. poškoz. Primus 60 300.-

78. VERHAEREN, Emile: Svítání. Praha Odeon 1925. Ob. a upr. Karel Teige. 103 s. Orig. brož. Primus 241. 400.-

79. ERENBURG, Ilja: V Průtočné uličce. Román. Praha Odeon 1928. Ob. Otakar Mrkvička, titul Karel Teige. 195 s. Orig. brož., ob. ve hřbetě poškoz. Primus 314. 400.-

80. NOHA, Jan: Pro žízeň života. Proletářská poezie. Praha Odeon 1933. Ob. /fotomont./ a upr. Jaroslav Hošek. 61 s.  Dedikace J. Noha. Orig. brož. Primus 356. 450.-

81. HEINE, Heinrich: Z pamětí pana von Schnabelewopski 1831. Praha Odeon 1928. Bibliof. ed. Odeon sv. 6. Vazba, titul, ilustr. a upr. Otakar Mrkvička. 80 s. Ex. 28/50 na Japanu. Orig. ckž. vazba B. Just. Primus 90. 900.-

82. VOSKOVEC, Jiří a WERICH, Jan: Robin zbojník. Pohádka o deseti obrazech. Praha Odeon 1932. Ob. František Zelenka. 81 s. Orig. brož., mír. poškoz. ve hřbetě. 200.-

83. Odeon, dříve SNKLHU. Patnáct let krásné knihy. Praha Odeon 1967. Ob. a vazba Zdeněk Sekal. Soupis nakladatelské činnosti ed. Odeon s ilustr. 161 s. Váz. v orig. ob. Nepostradatelná základní příručka.  400.-

84. /Prospekt Odeon/ a úplný seznam knih edice Odeon…Praha Fromek. Naklad. leták. 16 s. Upr. Karel Teige? Nabídka rozdělená na tematické obory / romány, básně, divadla…/ Velmi zajímavé. 240.-

85. VANČURA, Vladislav: Učitel a žák. Praha Plejada 1927. Ob. Vít Obrtel. 65 s. Orig. brož. Primus 54. 300.-

86. HALAS, František: Kohout plaší smrt. Básně 1928 – 1929. Praha Plejada 1930. Vazba a upr. Vít Obrtel. Kresby Jindřich Štyrský a Toyen. 35 s. V tiráži podpis Obrtel. Na přídeští exlibris. Orig. cpl. vazba. Primus 115. 500.-

87. RIBÉMONT-DESSAIGNES, Georges: Pštros se zavřenýma očima. Praha Aventinum 1925. 132 s. Ex. 49/50. Podpis Ribémont-Dessaignes. Ppl. vazba. Primus 224. 240.-

88. ANSTEY, F.: Venuše a kadeřník. Humoristický román. Praha Srdce 1928. Ob. fotomont. s použ. foto Chaplina anonym. 188 s. Nerozřez. Orig. brož. Interesting cover. Primus 313.  300.-

89. Charlie Chaplin. Praha Lidová tribuna 1922. Ob. anonym. 56 s. Orig. brož. Very interesting. Cover with Chaplin’s portret. 400.-

90. BLOK, Alexandr: Dvanáct. Revoluční epos. Praha Plamja 1925. Ob. a kresby Václav Mašek. Upr. Alois Chvála. 44 s. Orig. brož. Famous book in good condition. 800.-

91. Leninismus – Co je to leninismus. Praha Knih. Levé fronty / Prokop/ a Fromek Odeon 1935. Ob. a upr. V. Palán. 119 s. Orig. brož.  450.-

92. Leninismus – Boj za vítězství socialistické výstavby. Praha Knih. Levé fronty / Prokop / a Fromek Odeon 1937. 159 s. Orig. brož. 450.-

93. 30 let SSSR – monografie
– Průmysl a doprava v SSSR. Praha Svoboda 1946. S fotomont. ob. 114 s. Orig. brož., poškoz. /chybí zadní str. obálky/.
– Kultura v SSSR. Praha Svoboda. S fotomont. ob. 205 s. Nerozřez. Orig. brož. 2 sv. 400.-

94. NEZVAL, Vítězslav: Básně na pohlednice. Praha Aventinum 1926. Ob. a upr. Karel Teige a Otakar Mrkvička. 59 s. Orig. brož. Primus 37. 240.-

95. NEZVAL, Vítězslav: Sylvestrovská noc. Praha Sfinx1929.KresbyToyen. Upr. F. J. Miller. 29 s. Orig. brož. 240.-

96. NEZVAL, Vítězslav: Signál času. Panychida za Edisona. Praha Borový 1931. Ob. a upr. Karel Teige. 25 s. Vytiskla Státní tiskárna. Podpis Nezval. Ex. 140/200. Orig. kart. 400.-

97. /TOYEN/ Ukolébavky naše i cizí. Praha Kmoch 1941. Vstupní kresba a upr. Toyen. Nestr. Ex. 694/777. Podpisy Toyen, Kraus i Podroužek. Orig. ppl. vazba. 400.-

98. APOLLINAIRE, Guillaume: Básně. Souborné vydání českých překladů G. A. / Čapek, Hořejší, Kalista a Seifert./ Praha Ústřední dělnické knihkupectví 1935. Ob. a litograf. front. Toyen. 97 s. Ppl. vazba. sign. Jenda Rajman, ob. přiváz. Na přídeští exlibris. Primus 164. 800.-

99. KROPÁČ, František: Vděčnost. Básně. Praha Věž 1934. Ed. Vigilie sv.15. Frontispice sign. kresba Toyen. 59 s. Nerozřez. Náš ex. ze 70 ex. vyd. na ručním Pannekoeku. Podpis Kropáč. Orig. brož. Wonderful condition. 400.-

100. VANČURA, Vladislav: Pole orná a válečná. Román. Praha Melantrich 1934. Ob. Toyen. 189 s. Váz. v orig. ob. Good condition. 360.-

101. NEUMANN, S. K. : Láska. Lyrické intermezzo 1925 – 1932. Praha Borový 1933. Ob. Toyen. 162 s. Orig. brož. Primus 149. 300.-

102. TIMMERMANS, Felix: Prosťáček Boží. Praha Symposion 1933. Vyzd. 4 orig. dvoubarev. litografiemi, titul, upr. a vazbaToyen. 213 s. Orig. cpl. vazba. With 4 original litographies by Toyen. Primus 98. 1000.-

103. Toyen – konvolut 4 knih. /Obálky, výzdoba, úprava/ 2 x W. H. Hudson (El Ombú Primus 121), 1x V. Tichonov, 1x Giono. Vše v orig. brož. 4 svazky 500.-

104. HALAS, František: Potopa. Verše z pozůstalosti. New York edice Svědectví 1956. Ob. a kresba Toyen. 30 s. Orig. brož. Vzácné vydání. 500.-

105. DERMÉE, Paul: Zvěrokruh. Praha Štyrský a Kohout 1938. Ob. a upr. Stanislav Kohout. 18 s. Podpis Štyrský. Orig. brož.  240.-

106. BIEBL, Konstantin: Plancius. Praha Sfinx 1930.Vyzd. a upr. Jindřich Štyrský. 26 s. Orig. brož. Primus 137. 360.-

107. KLÍMA, Ladislav: Slavná Nemesis. Praha Sfinx1932.Ob.Jindřich Štyrský. Váz. v orig. ob. Woderful wraper. Primus 350. 1200.-

108. RILKE, R. M.: Zápisky Malta Lauridse Brigge. Praha Sfinx 1933. Ob. Jindřich Štyrský. 231 s. Váz. v orig. ob. 450.-

109. z LEŠEHRADU, Emanuel: Souhvězdí. Překlady z Baudelaira, Verlaina, Mallarmého a Maeterlincka. Praha Kvasnička a Hampl 1931. Ob. a upr. Jindřich Štyrský. 127 s. Nerozřez. Dedikace E. Lešehrada. Orig. brož. Přednostní ex. č. 34. Wonderful. Primus 132. 800.-

110. z LEŠEHRADU, Emanuel: Skryté divadlo. Básně prózou. Překl. Ob. Jindřich
Štyrský. 120 s. Orig. brož. 500.-

111. z LEŠEHRADU, Emanuel: Návštěvy I., II. Překlady z francouzské, anglické, německé a jiné lyriky. Praha Kvasnička a Hampl 1931 a 1932. Ob. a upr. Jindřich Štyrský. 160 + 195 s. První sv. podpis Lešehrad a ex. č. 25. Orig. brož. 2 svazky. Ve výborném stavu. 1100.-

112. ŠTYRSKÝ, Jindřich – konvolut 2 obálek. – Fallada, Hans: Občánku a co teď + Leonov, L.: Skutarevský. Praha Sfinx1933 a 1935. Oba váz. v orig. ob. 240.-


Voskovec a Werich

113. Konvolut dvou svazků
– Vest pocket revue. Praha Odeon 1928. Ob. anonym. 70 s. Ppl. vazba, ob. vlož. Primus 76
– Líčení se odročuje. Praha Švejda 1929. Ob. Adolf Hoffmeister. 86 s. Ppl. vazba. Ob. přiložena. 450.-

114. Sever proti jihu. Praha Švejda 1930. Ob. František Zelenka. 65 s. Na patitulu dedikace V+ W. Ppl. vazba, ob. přiložena. Na patitulu obsáhlá dedikace s kresbou srdce z 28.3. 1930 /V i W/. Inscription. 600.-

115. Svět za mřížemi. Praha Rosendorf b.d. Autorem též A. Hoffmeister, který vytvořil i obálku. 112 s. Orig. brož. 360.-

116. Golem. Praha Rosendorf b.d. Ob. anonym. 69 s. Orig. brož. 300.-

117. Pěst na oko. Aneb Césarovo finále.Praha Borový Rosendorf 1938. Ob. František Muzika. 130 s. Orig. brož. 400.-

118. Slaměný klobouk. Vaudeville. Praha Centrum 1934. Ob. anonym. 92 s. Nerozřez. Orig. brož. Mír. poškoz ve hřbetě.  360.-

119. Konvolut 3 svazků.
– Balada z hadrů. 1936. 91 s.
– Rub a líc. 1937. 117 s.
– Těžká Barbora 1937. 119 s. Vše vyd. Praha Borový v orig. brož. 1000.-

120. 150 x Osel a stín. Sborník ke 150 repríze hry. Bez nakl. údajů 1933. 95 s. Komentáře, četné ilustrace, reklamy. Orig. brož. 200.-

121. JEŽEK, Jaroslav – konvolut 12 písniček Jaroslava Ježka ke „Hrám Osvobozeného divadla." Autory obálek mj. František Zelenka, Adolf Hoffmeister a Rotter. 12 dvojlistů 1.000.-

122. HOLZKNECHT, Václav: Jaroslav Ježek a Osvobozené divadlo. Praha SNKLHU 1957. Ob. a upr. Jiří Rathauský. S mnoha foto a ilustr. 419 s. Váz. v orig. ob. 200.-

123. VOSKOVEC, Jiří: Klobouk ve křoví. Výbor veršů V + W 1927 – 1947. Praha ČS 1966. Ob. a upr. Zdeněk Seydl. Front. foto Jiřího Voskovce. 287 s. Podpisy Voskovec i Werich. Váz. v orig. ob. 700.-

124. BIEBL, Konstantin: Zlom. Poesie. Praha Hyperion 1935. Ob. Otakar Fuchs. 59 s. 1. vyd. Orig. brož. Primus 26. 500.-

125. KONRÁD, Karel: Robinsonáda. Praha Nová edice Hyperionu 1926. Ob. a kresby Vojtěch Tittelbach. 76 s. Dedikace Konrád. Orig. brož. Primus 43. 360.-

126. Almanach hradčanských kolejáků 1919 – 1929. Praha soukr. tisk 1930. Ob. a upr. Vojtěch Tittelbach. S mnoha reprodukcemi. 171 s. Orig. brož. Primus 318. 600.-

127. BURIAN, E. F.: D37. Sborník. Praha soukr. tisk 1937. Ob. a upr. Miroslav Kouřil. S mnoha reprodukcemi. Trojjazyčně. 96 s. Orig. brož spojeno spirálou. Very interesting. 500.-

128. HOFFMEISTER, Adolf: Vino. Praha Oppelt 1930. Ob. a kresby Adolf Hoffmeister. 104 s. Podpisy Werich i za Voskovce (s. 6) a Seifert (s. 52). Orig. brož. Signed by J. Werich and J. Seifert. 800.-

129. ŠTORCH-MARIEN, Otakar: Venuše s červenou parukou. Mysterium. Revue o 14 zastaveních. Praha Aventinum 1925. Vyzd. 14 kresbami Josef Šíma, upr. V.H. Brunner. 71 s. Ex. 528/600. Orig. plperg. vazba. 1500.-

130. SEIFERT, Jaroslav: Jablko s klína. Praha Müller 1933. Ed. Lis knihomilův sv. IV. Vyzd. orig. barev. leptem na titulu a 2 orig. barev. suchými jehlami Josef Šíma. Nestr. Ex. 22/87. Podpis Seifert na obálce. Orig. brož. v ochr. pouzdře. Wonderful copy. 87 copies only. CA 17– 34000.- Sáňka 4794. 24000.-

131. BRETON, André: Nadja. Praha Müller 1935. Krásná a užitková kniha sv. 5. Ob. Josef Šíma, Front. Pablo Picasso, reprod. obr. Nadji. 143 s. Nerozřez. Orig. brož. Beutiful condition. Uncut. Primus 277. 1500.-

132. HLÁVKA, Miloš: Vzduch Paříže. Praha Petr 1937. Soubor českých a francouzských básní o Paříži. Ob. a upr. Stanislav Kohout. Mnoho reprod děl českých i francouzských malířů uspořádala H. Volavková. 107 s. Orig. brož. 360.-

133. Panychida za F.X. Šaldu. Praha Kmen 1937. 16 s. Podpisy Seifert, Nechvátal, Stehlík. Orig. brož. 360.-

134. TROJAN, Josef: Večery v dešti. Praha Trojan 1938. Ob. a upr. Ladislav Sutnar. 36 s. Ex. 200/200. Orig. brož. Takřka neznámá Sutnarova úprava. Rare Sutnar’s typo. 400.-

135. Sociologická revue. Sociological review. Brno Masaryk univers. 1931-1940. Řídí Bláha, Fischer, Chalupný. Tisk „Typus". Nerozřez. 9 ročníků v sešitech. Roč. II – 4 seš., roč. IV. – 3 sešity, roč. III , V, VII – XI – 2 sešity. Vše nerozřez., orig. brož. Nevyskytující se revue v jedinečném stavu. 9 years in orig. wrappers. Uncut. Very rare. 2000.-V. Slovenská avantgarda – Slovakian avant-garde.


136. Nadrealistické sborníky – konvolut 3 svazků
– Áno a nie. Sborník 1938. Red. Bakoš a Šimonič. Bratislava Eos 1938. Vyzd. mj. Jindřich Štyrský, Toyen, Rudolf Fábry. S. 201– 319. Dedikace Bakoš. Orig. brož. První kolektivní vystoupení nadrealistů.
– Vo dne a v noci. Sborník poézie a umenia. Bratislava Skarabeus 1941. Ob. Viliam Chmel. Mnoho reprod. 152 s. Váz. v orig. ob.
– Pozdrav. Almanach poézie. Bratislava Skarabeus 1942. Ob. a upr. Ján Mudroch. Mnoho reprod. 99 s. Váz. v orig. ob. 3 svazky. 3000.-

137. Poézia nového videnia – konvolut 2 svazků
– Leták. Dvojlist na zeleném papíru. Bratislava Kruh –Považan 1941. Ilustr. Ladislav Guderna. Dvojlist. Nesmírně vzácné.
– Sborník. Bratislava Skarabeus 1942. Texty členů nadrealistické skupiny. 16 s. Orig. brož. Přiložen: 1 list s citáty z Lautreamonta a J. Kráľa na nakladatel. hlavičkovém papíře. Konvolut nesmírně vzácných děl. Nedostupné. 2000.-

138. Edícia Aligátor a ed. Slovo – konvolut 4 svazků
– FÁBRY, Rudolf: Vodné hodiny hodiny piesočné. Bratislava Aligátor 1938. Ob.
a 5 koláží Rudolf Fábry. 111 s. Podpis Fábry. Orig. brož.
– REISEL, Vladimír: Vidím všetky dni a noci. Bratislava Aligátor 1939. Ob. a koláže Rudolf Fábry. 186 s. Orig. brož.
– DEDINSKÝ, M.M.: Krivky. Bratislava Aligátor 1936. Ob. a upr. Rudolf Fábry. 42 s. Orig. brož.
– OLIVA, Palo: Oblaky. Bratislava ed. Slovo 1939. Ob. Rudolf Fábry. 42 s. Orig. brož.
4 vzácné tisky v jedinečných stavech. 8000.-

139. DILONG, Rudolf: Zakliata mladosť. Lyrická próza. Bratislava Skarabeus 1943. Ob. a kresby Ladislav Guderna. 73 s. Orig. brož. Veliká vzácnost. Většina nákladu zkonfiskována. CA 17, poškoz. ex. prodán za 8000Kč. Nynější ex. ve vynikajícím stavu. 6000.-

140. Edícia Skarabeus – konvolut 2 svazků
– REISEL, Vladimír: Neskutočné město. Bratislava Skarabeus 1943. Ob., front. a upr.Ján Mudroch. 49 s. orig. brož.
– BUNČÁK, Pavel: Neusínaj zažni slnko. Bratislava Skarabeus 1941. Kresby Josef Starý. 60 s. Orig. brož. Josef Starý je pseudonymem slovenského nadrealisty Josefa Kostky, který v době vydání knihy odmítl
použití svého pravého jména. 1100.-

141. RAK, Ján: Je vypredané. Lyrická poésia. Bratislava Skarabeus 1942. Ob., kresby a upr. Ladislav Guderna. 65 s. Dedikace autora P. Bunčákovi, dalšímu členu Skupiny. Orig. brož. S významnými Gudernovými kresbami. 1000.-

142. ŽÁRY, Štefan: Zvieratník. Bratislava Skarabeus 1941. Ob. Ladislav Guderna. Vstupní kresba a upr. Viliam Chmel. 69 s. Dedikace autora P. Bunčákovi. Orig. brož. Důležitá kniha. 1000.-

143. BUNČÁK, Pavel: S tebou a sám. Turč. Sv. Martin Matica slovenská 1946. Ob. Viliam Chmel., upr. Dušan Šulc. 60 s. Orig. brož. 300.-

144. BREZINA, Ján – konvolut 2 vydání knihy „Volanie miesto spánku"– Místo vyd. neuved. Matica slovenská 1945. Ob. Viliam Chmel. 54 s. Orig. brož. – Turč. Sv. Martin Matica slovenská 1947. Ob. a upr. Dušan Šulc. 52 s. Orig. brož. 500.-

145. FÁBRY, Rudolf: Já je niekto iný. Bratislava Zenit 1946. Ob. Viliam Weiskopf. Front. Vincent Hložník. 61 s. Dedikace Fábry. Orig. brož. 700.-

146. ROB PONIČAN, Ján: Demontáž. Básne. Bratislava Rob Poničan 1929. Ob. Ludo Fulla. 57 s. Orig. brož. Mimořádný exemplář. Z majetku Dušana Šulce(s jeho vlastnickým podpisem v tiráži a ex librisem od L. Fully.) Údajně bylo vydáno této knihy jen 100 ex. CA 13– v horším stavu prodáno za 20000Kč. Tento ex. v nádherném stavu je asi nejvýznamnější knihou celé nabídky. 100 copies only, beautiful copy, sold in 1999 for 20000 CZK. Very rare. 6000.-

147. HATALA MICHALOV, Otoš: Slzy a úsmevy. Verše. Bratislava vydav. neuveden 1933. Vytištěno v Brně. Ob. Zdeněk Rossmann (?) 103 s. Dedikace autora. Orig. brož. Typická kniha ŠUR. 500.-

148. KUPČOK, Lubomír: Knock out a lýra. Bratislava Spolok mladých slovenských výtvarníkov 1937. Ob., upr. a tisk Unia Bratislava / Vladimír Bahna – Š.U.R./ 17 s. Podpis Kupčok. 500 ex. Orig. brož. 800.-

149. KUPČOK, Lubomír: Haviari. Bratislava „Postup" 1934. Foto na ob. Sergej Protopopov, upr. Vlado Bahna. 25 s. Orig. brož. Klasická kniha Š. U. R. 500.-

150. KOSTOLNÝ, Andrej: Šachovnica. Bratislava Edícia krásnej knihy b.d. Ob. a upr. Karel Jaroň / za spolupráce M. Galandy?/ 40 s. Dedikace Kostolný z r. 1938. 500 ex. Orig. brož. Nádherná kniha. 800.-

151. DILONG, Rudolf: Plač. Bratislava „Rodina" 1944. Ob. Rudolf Fábry. 73 s. Dedikace Dilong. Orig. brož. 300.-

152. HLBINA, P. G. : Dúha. Básne. Turč. Sv. Martin Matica slovenská 1937. Ob. dřevoryt Ludo Fulla. 80 s. Orig. brož. Ob. orig. Fulův dřev. 500.-

153. RÁZUS, Martin: Šípy duše. Lipt. Sv. Mikuláš Rázusovci 1929. Ob. Mikuláš Galanda. 100 s. Orig. brož. Ob. tohoto exempláře je výrazně barevnější než obvykle. 360.-

154. DAV – konvolut 3 svazků
– Rob – Poničan, Ján: Angara. Bratislava DAV 1934. Ob. Jozef Rybák. 24 s. Orig. brož.
– BLOK, A. A. : Dvanáct. Bratislava DAV 1934. Ob. Zdeněk Rossmann. 23 s. Orig. brož. Nádherná obálka.
– DRUG, Štefan: Dav a davisti. Bratislava Obzor 1965. 201 s. Dedikace autor. Orig. brož. 1200.-

155. Rob PONIČAN, Ján: Som. Bratislava Universum 1933. Oboustarnná ob. (orig. lina), 5 ilustr. (lino a 4 kresby), upr. a nakl. značka (orig. lino) Ludo Fulla. 84 s. Orig. brož. Výborný stav. CA 17 – 2900 Kč. 1200.-

156. KOSTRA, Ján: Hniezda. Praha-Bratislava Mazáč 1937. Ob. fotomontáž Štefan Bednár. 74 s. Orig. brož. Skvělá fotomontáž, dosud nedraženo. 400.-

157. NOVOMESKÝ, Laco – konvolut 2 svazků
– Nedeľa a romboid. Praha Mazáč 1935. Ob. A.V. Hrska. 90 s. Orig. brož.
– Otvorené okná. Praha Mazáč 1935. Ob. Karel Teige. 92 s. Orig. brož. 800.-

158. ROY a ŽÁRY – konvolut 2 knih
– ROY, Vladimír: Peruťou súdba máva. Básně. Uherská Skalica Obetka 1927. Ob. Janko Alexy. 149 s. Podpis Roy. Orig. brož.
– ŽÁRY, Štefan: Pavúk pútnik. Turč. Sv. Martin Matica slovenská 1946. Ob. L. Kellenberger, upr. Dušan Šulc. 48 s. Nerozřez. Orig. brož. 400.-

159. TOMČÍK, Miloš: Slovenská nadrealistická poésia. Turč. Sv. Martin Matica slovenská 1949. 131 s. Orig. brož. Strukturalistický rozbor, základní dílo o nadrealismu. Po skartaci v 50. letech se zachovalo jen velmi málo výtisků. Velmi vzácné. 500.-

160. BAKUŠ, Mikuláš: Avantgarda 38. Štúdie – články – dokumenty. Bratislava Slovenský spisovatel 1969. 290 s. Váz. v orig. ob. Přiloženo: Bakuš, M.: Problém vývinovej periodizácie slovenskéj literatury. (Trnava Urbánek 1944). Dedikace autora. Nepostradatelná příručka. 2 svazky 600.-

161.TEREBESSY, Karel – konvolut 2 vydání knihy „K problému ambivalencie v jazykovom vývině"
Bratislava autor 1942. 31 s. (slovensky) Zum Problem….. Trnava Urbánek 1944. (německy) oba sv. brož. Prakticky nedostupné svazky. 400.-VI. Umění – Art

162. MICHELI, Mario de: Umělecké avantgardy dvacátého století. Praha SNKLHU 1964. 378 s. Váz. v orig. ob. 300.-

163. KUPKA, František: Tvoření v umění výtvarném. Praha SVU Mánes 1923. Ob. a dřev. František Kupka. 210 s. Orig. brož. 600.-

164. KRAMÁŘ, Vincenc: Kubismus. Brno Moravsko-slezská revue 1921. Řada reprodukcí. 87 s. Nerozřez. Orig. brož. 360.-

165. (KUPKA, Francois) L‘ Assiette au Beurre. Religious. Paris 1904. No 162. 16 barev. zinkograf. František Kupka. Nestr. Orig. brož. 1500.-

166. MUCHA, A. M. : Otčenáš. Praha Unie b.d. (1900). Ob. a ilustr. Alfons Mucha. Nestr. Orig. brož., mír. zašpinavělé. Brož. ex. se vyskytuje zřídka. 1600.-

167. (Mucha, Alfons) Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém, jeho výslech odsouzení a upálení dne 6. července 1415. Praha Unie 1902. Ilustr. Alfons Mucha a Jan Dědina. 87 s. Na přídeští exlibris z 19. stol. Plkž. dobová vazba, odřená ve hřbetě. 400.-

168. (Mucha, Alfons) Ex libris ve sborníku „ Pardubický perník".
Pardubický perník. Sborník. Praha Spolek sběratelů a přátel exlibris 1931. Ob. Václav Rytíř. Text J.Malý. 8 exlibris, z toho Alfons Mucha pod č. 4. (Ex libris J. Scheinera – dvoubarevný znak 1920). Další exlibris mj. V. Silovský, A.J. Alex, A. Burka. Orig. brož. Muchovo exlibris se téměř nikdy nevyskytuje v rámci tohoto sborníku, v němž je vzácné. 800.-

169. ORLIK, Emil: Z mého života. Separátní sborník. Bez nakl. údajů. Vloženy 3 orig. litografie a řada kreseb Emil Orlik. Nestr. Orig. brož. Nevyskytuje se. 3 original lithos by Emil Orlik. 1200.-

170. (Kremlička, Rudolf) KAPSTEIN, Karel: Umělecká litografie.Praha Bradáč 1921. Ob. barev. litografiea 10 čb. orig. litografií jako přílohy Rudolf Kremlička. 56 s. textu. 500 ex., z nichž tento neočíslován. Orig. brož. 9500.-

171. (MUSAION) ZRZAVÝ, Jan – monografie.Úvodní slovo Karel Teige. Praha Aventinum 1923. Musaion sv. IV. Vyzd. 36 reprod. Jan Zrzavý. 27 s. textu. Podpis Zrzavý na titulu. Orig. brož. 600.-

172. ŠMEJKAL, František: Josef Šíma. Praha Odeon 1988. Ob., vazba a upr. Stanislav Kolíbal. 402 s. Váz. v orig. ob. 2000.-

173. ŠÍMA, Josef: Kaleidoskop. Praha ČVU 1968. Ob. a upr. Jiří Balcar. Kresba Josef Šíma. 69 s. Podpis Šíma. Váz. v orig. ob. 400.-

174. ŠÍMA, Josef – konvolut 3 katalogů
– Sima. Pictures recentes. Paris 1968
– Sima. Ouvres recentes. Paris 1972
– Josef Šíma – kresby, grafika ,ilustrace.Hradec Králové 1991. 3 sv. orig. brož. 400.-

175. KOTALÍK, Jiří: František Gross. Praha NČFVU 1963. Ob., reprod. a 1 orig. barev. litografie František Gross. 19 s. Váz. v orig. ob. 400.-

176. SVOLINSKÝ, Karel: Příležitostná a užitková grafika– soupis. Sestavil P. Vodehnal. Praha soukr. tisk 1946. Upr. Method Kaláb. Front. orig. sign. dřevoryt Karel Svolinský. >23 s. Volné archy v orig. ob. 300.-

177. NEFF, Vladimír: Ex libris Cyrila Boudy. Praha KPVU 1970. Ed. Obolos. Ob. a reprod. Cyril Bouda. 16 s. Volné archy v orig. ob. 200.-

178. KAIZL, Mirko: Emil Kotrba. Grafolia 1962. Soubor 16 orig. sign. barev. i čb. ex libris na volných listech Emil Kotrba. Ex. 66/100. Orig. brož. Nevyskytuje se. 600.-

179. RITSTEIN, Michal – monografie.Bez nakl. údajů (D.Ž. Bor, Praha asi 1984). Album kreseb a 1 orig. barev. sign. litografie Michal Ritstein. Nestr. Orig. vazba. 500.-

180. SEYDL, Zdeněk: Růže z pouti. Praha SNKLHU 1961. Sestrojil, ilustr. materiály vybral a upr. Zdeněk Seydl. V textu použito mj. fotografiíD.HochovéV.Reichmanna. Nestr. Orig. brož. v ochr. přebalu. 400.-

181. ŠINDELÁŘ, Lumír: Deset exlibris pro F.P. Praha Pultr 1981. 10 orig. sign. exlibris Lumír Šindelář. Podpisy Pultr i Šindelář. Volná ex libris v orig. přebalu. 200.-

182. RYTÍŘ, Václav: 1. sbírka lékařských exlibris. Praha Rytíř 1917. Text A. Šašek. Sborník 16 exlibris. Autoři mj. M. Švabinský, F. Kobliha, J. Lada. Orig. brož. 550.-

183. Ex libris Václava Rytíře 1906 – 1916. Praha Rytíř 1916. Předmluva A. V. Hrska. Řada ex libris V. Rytíř. Nestr. Ex. 379. Orig. brož. 400.-

184. Ex libris Ládi Nováka 1900 – 1916. Praha Rytíř 1916. Text V. Rytíř. 12 exlibris Láďa Novák. Nestr. Ppl. vazba. 200.-

185. Filmové programy – konvolut 8 kusů. Různé formáty, programy slavných filmů, např. Magdalena podle J.S. Machara, Langrův Velbloud uchem jehly, Podkrovy Paříže, Jindřich IV. Aj. 5 programů ilustr.
450.-

186. Divadelní scéna I. republiky – konvolut 6 programů. 6 sešitů bohatě ilustrovaných. Scéna Čevené sedmy, 2x Aréna na Smíchově, Osvobozené divadlo. S mnoha inzeráty. 450.-

187. Divadlo Semafor – konvolut publikací Klub spřízněných duší (Stanovy) cyklostyl. zprávy, 14 tisků věstníku – nepravidelníku Klubu „Jonáš" (Roč. I., č. 1 1.4.1967 – č. 16, duben 1969) Z 16 čísel chybí č. 8 a 14. Vřazeno 1 číslo „Prázdninového záskočníku" léto 1968. Nádherný a zcela nedostupný dokument významné české divadelní scény. Rarita. 1000.-

188. KOSTELNÍČEK, Štefan: Slovenská ornamentika II. část. Košice „Slovenské ornamenty b.d. Textová část nerozřez. a nestr. 16 listů barev. tabulí slovenských ornamentů. Volné listy v orig. ob. Multijazyčný text. 240.-

189. (Porcelán) Porcelane de Menage. Le ceramique tchecoslovaquie. Praha Unie b.d. Album československého porcelánu. Barev. ob. a 77 fotografiíporcelánu.Orig.pap.v kroužkové vazbě. 500.-

190. Album poštovních zálepek. 54 stran alba s poštovními zálepkami, na každé straně cca 25 ks zálepek. Vloženo v cpl. albu. Jedinečná sbírka poštovních  zálepek. Kuriozita. 1000.-

191. (Čapek, Josef) Torzo Alba deseti grafických listů Josefa Čapka. Praha Veraikon 1918. Nátisk Alba – titul a zadní strana orig. lina Josef Čapek, uvnitř jeho kresby. 12 stran. Brož. 1100.-

192. (Čapek, Josef) Červen – zimní číslo 1919. Ob., titul (orig. lino) a řada kreseb a grafik uvnitř čísla Josef Čapek. Uvnitř pak dále kresby i grafikamj. Karel Teige, Alois Wachsmann, Vlastimil Rada, Alois Moravec, Vojtěch Sedláček. Orig. sešit s barev. ob. 1800.-VII. Grafika a kresby – Graphicart and drawings

193. PREISSIG, Vojtěch: Bez názvu (dívka a hvězda), Z cyklu Coloured etchings. Kolem r. 1900. Orig. barev. lept 275 x 230. Sign. tužkou PD. Paspart., zaskl. Překrásné.  26000.-

194. VÁCHAL, Josef – konvolut 10 orig. dřevorytů z cyklu Mystikové a visionáři.
10 samostatně rámovaných orig. dřev. 1912. Sign. v deskách PD. 9x – 206 x 207, 10. list sv. Teresie 250 x 212. 10 dřevorytů samostatně paspart., rám. a zaskl. Celý cyklus obsahuje kromě těchto 10 velkých dřev. 2 menší, titul, text k jednotlivým listů s názvy a ob. 10 orig. dřev. v krásném stavu. 26000.-

195. VÁCHAL, Josef: – konvolut 2 typografických exlibris
– Ex Botostroj. Orig. černo-červený dřevoryt s textem. Rozměr celého listu 250 x 165. Nesign. Volný list
– Josef Jiříček. Orig. černo-červený dřev. 105x75. Nesign. Volný list. 700.-

196. VÁCHAL, Josef: Démon doby. 1926. Orig. barev. dřevoryt 250 x 240. Sign. tužkou PD. Paspart., rám., zaskl. 9500.-

197. STEINER – Prag, Hugo: Ze staré Prahy. Nedat. Orig. lept 168x113. Sign. tužkou PD. Paspart., rám., zaskl. 1800.-

198. BRÖMSE, August: Exotická rostlina. Nedat. Akvarel 175x105.Sign. pozůstalostním štítku na rubu. Volný list. 1000.-

199. ORLIK, Emil: Džunka. Nedat. Orig. lept 290x197. Sign. tužkou PD. Paspart., rám., zaskl. 3500.-

200. BOUDA, Cyril: Kálející Pegas. Nedat. Kresba tuší 360x255. Sign. tuší uprostřed. Volný list. 900.-

201. BOUDA, Cyril: Převozník. Nedat. Orig. lept 155x95. Sign. tužkou PD. Paspart., rám., zaskl. 750.-

202. ŠPÁLA, Václav: Dívka. 1938. Kresba perem 270 x 190. Sign. a dat. perem PD. Paspart., rám., zaskl. Galerijní kresba. 10000.-

203. (Plakát – Poster) Skladby Jaroslava Ježka. S texty Voskovce a Wericha. Praha tiskárna Prometheus b.d. Plakát se 16 vyobrazeními ve 4 řadách textem. Rozměr celého listu 475x628. Vzácná rarita. 1500.-

204. TICHÝ, František: Dáma s chrtem. Orig. litografie167x123.Dat1947,podlesoupisu 1946. Sign. tužkou LD. Volný list. Dvořák 139. Příloha katalogu Vilímkovy galerie 1946. Tento list sign. pravděpodeobně mimořádně. 2500.-

205. TICHÝ, František: Vysoká škola III. 1947. Suchá jehla 415 x 323. List č. 241/300 PD., LD – suchá pečeť ELK. Tento list mimořádně sig. A dat. tužkou uprostřed. Volný list. Paspart., zaskl. Dvořák 147. Tento list byl Tichým mimořádně signován pro prvního majitele. Z významné sbírky. Překrásná Tichého suchá jehla, reprodukovaná na plakátech výstav moderního umění. Jeden z nejkrásnějších českých grafických listů XX. stol. 38000.-

206. TICHÝ, František: konvolut 2 tušových kreseb k povídce F.Kafky „Doupě"
– Pavouk. 100 x 90, nesign. Paspart. Rám. zaskl
– Postava. 195 x 95, sign. a dat. tužkou uprostřed. Paspart., rám. zaskl.
Obě kresby publikovány jako ilustrace ke Kafkově povídce. Svět. Literatura – II. roč. Reprodukce shora uvedené Kafkovy povídky ze Svět. literatury v kopii přiloženy. Vzácné Tichého ilustrace na kafkovské téma. 2 kresby. 15000.-

207. JIŘINCOVÁ, Ludmila: Kytice. Soubor původních litografiínanámětyErbenových balad. Praha SČB a ČS 1951. 14 orig. litografiíLudmilaJiřincová. Upr. Method Kaláb. Nestr. Podpis Jiřincová v tiráži. 500 ex. Volné listy v orig. pap. deskách. Nádherné album. 14000.-

208. JIŘINCOVÁ, Ludmila: Francois Villon. Orig. dřevoryt 75x52. Nedat. Sign. tužkou uprostřed. Paspart., rám., zaskl. 500.-

209. ŠÍMA, Josef + DURYCH, Jaroslav: Panenky. Světlotisky dle ilustrací J. Šímy ke knize Panenky. Praha Aventinum U příležitosti výstavy Aventinská mansarda 1990.
5 barev. světlotisků. Volné listy. 1000.-

210. ZRZAVÝ, Jan + ERBEN, K. J.: Kytice . Světlotisky dle kreseb Jana Zrzavého. U příležitosti výstavy Aventinská mansarda 1990. 4 světlotisky. Volné listy. 800.- Tato i předchozí položka se skvělými reprodukcemi významných kreseb.

211. SVOLINSKÝ, Karel: Šípková Růženka. Ilustrace k pohádkám Boženy Němcové. Akvarel 255x395. Nedat. Sign. tužkou na rubu uprostřed. Volný list. 1200.-

212. SVOLINSKÝ, Karel: Ruská pohádka. 1961. Akvarel 220 x 500. Sign. PD v kresbě. Volný list. Půvabná kresba.  1500.-

213. SVOLINSKÝ, Karel: Arabská pohádka. Nedat. Akvarel 178 x 270. Nesign. Svolinského rukou poznámky na líci. Volný list. 900.-

214. SVOLINSKÝ, Karel: Harlekýn a kolombina. Ilustrace ke knize Nespokojený králíček. Akvarel 250 x 205. Nesign., pouze Svolinského rukou na rubu název díla , k němuž ilustrace náleží. Volný list. Mimořádně krásná kresba. 1300.-

215. BOUDNÍK, Vladimír: Strukturální grafika.Sign. a dat. 4. XII. 1963 tužkou uprostřed. Monotyp 78 x 120. Paspart., rám., zaskl. 6000.-

216. LHOTÁK, Kamil: Kouzelný plášť. Kresba tuší s akvarelem. 1969. 150 x 115. Sign. uprostřed. Paspart. Ilustrace k Paškově povídce publikované v „Sedmičce" (1969, č. 24). Kopie „Sedmičky přiložena.  3000.-

217. LHOTÁK, Kamil: Balón. 1979. Orig. litografie 75x122.Sign. a dat. PD. Paspart.,rám., zaskl. 900.-

218. LHOTÁK, Kamil: Balón Victor Hugo. 1984. Barev. litografie 353x240. Sign. a dat PD. List č. 47/200. Suchá pečeť Lyra Pragensis. Volný list. 3500.-

219. VÁLOVÁ, Jitka: Alchymáž I. 1965. 430 x 220. Sign. a dat. tužkou PD. Volný list. Krásná raná práce. 5500.-

220.VÁLOVÁ, Jitka: Alchymáž II. 1965. 435 x 280. Sign. a dat. tužkou PD. Volný list. Obě alchymáže z významného majetku. Jedinečná díla. 5500.-

221. (Plakát – Poster) Anonym: Plakát 21. srpen 1968. Litografie 570x402. Plakát pochází ze skupiny „Plakát". Volný list. Slavné dílo, které na podzim 1968 bylo možno shlédnout na různých místech Prahy. Přiložen výstřižek z dobového tisku. Rarita. 1500.-

222. JANEČEK, Ota: Dívčí hlava. Orig. linoryt 228 x 180. Nedat. Sign. tužkou PD. S červeným podtiskem. Volný list. 2000.-

223. JANEČEK, Ota: Polibek. (Dívčí hlava s ptáčkem). 1979. Orig. linoryt 256 x 302. Sign. tužkou PD, dedikováno s datem 1979. List č. 30/180. Volný list. Krásná kompozice.  4000.-

224. JANEČEK, Ota – kresba na titulu knihy Oty Janečka: Žena. Praha Odeon 1970. Dedikováno Janečkem v r. 1974. Barev. kresba 230 x 240. Váz. v orig. ob. 3500.-

225. JANEČEK, Ota – Pastel a 3 sign. barev. lepty v knize M. Floriana Knížka lásky. Praha Lyra Pragensis 1975. Pastel za titulní stranou o rozměrech 130 x 130 s dedikací O. Janečka. Dedikace M. Floriana z r. 1976. Kniha vydána ve 400 výt., tento má č. 17. Orig. plkž. vazba v ochr. pouzdře. Nádherný pastel. Unikát. 7500.-

226. ANDERLE, Jiří: Bez názvu (Přízraky). Nedat. Orig. komb. technika 160 x 235. Sign. tužkou LD. Č. listu 93/100. Paspart., rám., zaskl. 1500.-

227. SUCHÁNEK, Vladimír : Josef Čapek. 1987. Orig. barev. komb. technika 217 x 165. Sign. tužkou uprostřed. Ex. 117/150. Volný list. 1600.-

228. ČECHOVÁ, Olga: Šest básní. Praha Pultr 1984. Vyzd. 2 orig. sign. dřevoryty Olga Čechová. Nestr. 200 ex. Orig. brož. 200.-

229. BORN, Adolf: Betlém. 10 orig. barev. sign. litografií.205x140.Praha Biblosb. d. Sv. 23. Ex. 41/100. Neprodejný tisk. Orig. litograf. ob. Sign. volné listy v orig. ob. 1600.-

230. GROSS, František: Strojek. Barev. litografie 300 x 445. Sign. a dat. 1992 PD. List č. 40/75. Paspart., rám., zaskl. 2 200.-VIII. Erotica


231. PETRONIUS, Gaius: Satiry. Pokud se zachovaly… a vypravující příhody Enkolpiovy. Král. Vinohrady Bradáč 1923. 249 s. Orig. clperg. vazba Ludvík Bradáč. 400.-

232. BOUCHET, Guillaume: Galantní šprýmy. Praha soukr. tisk 1931. Ed. Orchideje. Vyzd. reprodukcemi rytin (1584). 49 s. Ex. 196/300. 400.-

233. VALOIS, Marguerita z: Desatero novel z knihy jež sluje Heptameron. Praha Kvasnička a Hampl 1925. Knih. Byblis sv. 1. Upr. Zdeněk Guth. S použitím renesančních dřev. 87 s. Orig. brož. 400.-

234. MOT, Fína: Mé tělo je na prodej. Životní zpovědˇ děvčete z ulice. Praha ed. Lotos sv. VI. b.d. Front. anonym. 254 s. Ex. 253 z neudaného počtu. Orig. brož. 650.-

235. NOVÁČEK, Otakar a NOVOTNÝ, Karel: Páter Mrskač. Příspěvek k dějinám mravnosti a sexuálních zvráceností XVI. století. Brno Nováček 1934. Ob. arch. V. Beneš a A. Kuriál. 83 s. Orig. cpl. vazba, ob. přiváz. Krásná obálka. 360.-

236. PERRET, Paul: Živé obrazy. Praha KHLK (Obrátil) b.d. Front. a ilustr. Ch. Dumonet. 83 s. Ex. 194/300. Orig.brož. 400.-

237. LOUYS, Pierre: Tři dcery a jejich matka. Praha KHLK (Obrátil) 1931. Ilustr. F. von Bayros. 190 s. Ex. 161/300. Orig. brož. 650.-

238. BEARDSLEY, Aubrey: Kresby a verše. Král.Vinohrady Bradáč 1916. Ob. a kresby Aubrey Beardsley. Nestr. Orig. brož., mír. zašpiněno. 300.-

239. ROPS, Félicien: Dopisy a zápisky. Král. Vinohrady Bradáč 1924. Ob. a ilustr. Félicien Rops. Nerozřez. 60 s. Orig. brož. 300.-

240. Prostopášnosti francouzských básníků XIX. století. Antologie. Praha Neumann 1930. Vyzd. 5 orig. oceloryty Václav Mašek. 54 s. Nerozřez. 110 ex., tento neočíslován. Pap. vazba. Překrásné Maškovy rytiny. 1500.-

241. BALZAC, Honoré de: Vášeň na poušti. Praha Neumann 1928. Knížky pro potěšení. Front. František Zelenka. 38 s. Ex. 83/450. Cpl. vazba 200.-

242. MARTIALIS, Marcus Valerius: Básně. Praha Neumann 1930. Knížky pro potěšení sv. XVI. Vazba, upr., 5 ručně kolorovaných kreseb František Muzika. Kresba ve front. signována. 74 s. Tento ex. má č. L/50. V tiráži vytištěno jméno prvního majitele. Orig. ckž. vazba. 50 copies only, with 5 hand coloured drawings by F. Muzika. Very rare. In original lether binding. 16000.-

243. WIELAND, Christian M.: Příhody prince Biribinkera. Praha Neumann 1928. Knížky pro potěšení sv. V. Ob. a 6 kreseb Otakar Mrkvička. 120 s. Ex. 146/250 na similijapanu. Orig. ckž. vazba se zlatorytem na přední straně. Ob. přiváz. V ochr. pouzdře. 400.-

244. MORNAY, Jean de la: Žena a kůň. Stíny dětského poznání. Praha Picka 1930.(spr. 1931). Vyzd. orig. barev. kresbou Emanuel Frinta. Iniciála Jaroslav Picka. 52 s. vytištěných na pergamenu. 10 ex., každý označen jménem majitele. Vloženo v orig. pap. obalu s chlopněmi. Mornay je pseudonymem Miroslava Novotného. Každý ex. má svou orig. pornograf. kresbu znač. E.F. Naprosto nedostupný skvost na pergamenu. Velmi elegantní a dobře vytištěný tisk. Grimm č. 43.  11000.-

245. MUSSET, Alfred de: Gamiani. Praha Neumann 1929. Ilustr. Felicien Rops. 164 s. 210 ex., tento neočíslován. Orig. ckž. vazba, která mír. poškoz. Nevyskytuje se. 2 500.-

246. HARRIS, Frank: Můj život a mé lásky I. – III. Praha Symposion 1934. Vazby a upr. Toyen. 422+256+108 s. 3 svazky v orig. cpl. vazbách. 800.-

247. Josefina Mutzenbachrová neboli Paměti vídeňské holky jak je sama vypravuje. Praha Olisbos 1930. Vyzd. 10 kresbami Toyen. 228 s. 200 ex., tento neočíslován. Orig. brož., poškoz. ve hřbetě, restaurováno (patitul a 4 strany nahrazeny xerokopií). Nahrazeny str. 55-58. Tisk není vydán J. Pickou jako další 2 svazky edice Olisbos. Grimm neuvádí. Velmi vzácné vydání s Toyen. Naprosto nedostupné. 2500.-

248. SADE, markýz de: Justina čili prokletí ctnosti. Praha Štyrský 1932. Edice 69 sv. 2. Vyzd. 5 kresbami Toyen. 128 s. 200 ex., tento neočíslován. Plkž. vazba v ochr. krabici. Legendární dílo. Rare Štyrský’s book with drawings by Toyen. Ca 16 (r. 2000) v orig. brož. prodáno za 17000.- CZK. 6000.-

249. Svatební košile. Parodie. Praha soukr. tisk. 1931. Titul a 20 ilustr. „jeden z nejlepších našich satirických umělců". (spr. František Bidlo). 32 s. Ex. 215/400. orig. brož. Legendární parodie. 1800.-

250. LEMORT, Henry: Visions erotiques. Místo neuved. Soukr. tisk 1906. 20 pornografických kreseb von Eggh. Každá kresba sign. značkou. Nestr. Orig. ob. se štítkem na přední desce. Tvrdá erotika 4000.-

251. Anonym: Muži v bílém a jejich erotické přednesy. Album 10 ručně kolorovaných leptů. Bez nakl. údajů. Každý z leptů zapaspartován. Vloženo v orig. pap. deskách. Autorství připisováno V. Samkovi.  4500.-

252. ŠTIKA, Jarek: Myslivecká latina. Cyklus rozmarných obrázků. Album 10 orig. ručně kolorovaných leptů Jarek Štika. Bez nakl. údajů Každý z leptů zapaspartován a opatřen názvem. Volné listy v orig. pap. deskách. Bylo zjištěno, že jen část nákladu byla ručně kolorována, což podstatně mění vzhled leptů a činí je velmi půvabnými. 4500.-IX. Varia


253. PALACKÝ, František: Popis Králowstwí Českého čili podrobné poznamenání…Praha J.G.Kalve 1848. 608 s. Ppl. vazba, poškoz. Na přídeští Ex libris Vojta Náprstek od M. Švabinského. 1200.-

254. Seznam míst v království českém. Praha c.kr. místodržitelství 1872. 509 + 89 s. Plkž. vazba, poškoz. Důležitý text. 600.-

255. HRAŠE, J. K. : Zemské stezky, strážnice a brány v Čechách. Nové Město nad Metují nákl. spisovatelovým 1885. Druhé vyd. S mapkou. 183 s. Ppl. vazba. 240.-

256. MARŠAN, R. JUDr.: Dějiny policejní organisace Rakouské I.–II. Praha Bursík a Kohout 1904. Knihovna Sborníku věd právních a státních. 155 + 292 s. Cpl. vazba, v jednom svazku. 300.-

257. NOVOTNÝ, Karel: Babinský. Obraz doby a populárního loupežníka. S použitím soudních fasciklú z let 1828-1841. S podobiznou a podpisem (faksimile) Babinského. Praha Českomor. podniky tiskařské 1922. 104 s. Orig.brož. 240.-

258. Album velezrádců rakouských. Bez nakl. údajů. (Seznam policejního presidia hl. města Prahy z r. 1917). 198 s. částečně s fotografiemi.Cpl.vazba.500.-

259. MACHÁČEK, Josef – MAREK, Karel: Almanach českého dobrovolného hasičstva 1931. Praha Propagační družstvo hasičské 1931. 347 s. četné fotovyobrazení, tištěno hlubotiskem. Orig. cpl. vazba
hasičským erbem. 500.-

260. Protokoly ze shromáždění sionských mudrců. Praha Komrska 1927. 96 s. Orig. brož. Pěkný exemplář. 360.-

261. VEVERKA, Jaroslav: Odžidovštit! Praha Tvář 1939. Il. V textu Karel Rélink. 103 s. Orig. brož. 400.-

262. FREI, Bruno: Hanussen, zázračný rabín Třetí říše. Praha Volná myšlenka 1934. Úvod E.E. Kisch. 215 s. Orig. brož. 450.-

263. NAVRÁTIL, Karel – konvolut 2 svazků
– Osudy kostela, fary a školy u sv. Haštala v Starém Městě Pražském. Praha Rohlíček a Sievers 1861. 259 s. S rytinami a listinami. Ppl. vazba
– Paměti hlavního kostela farního sv. Jindřicha a sv. Kunhuty v Novém Městě Pražském. Praha Stýblo 1869. 293 s. S vyobrazeními. Cpl. vazba. 750.-

264. KŘÍŽENECKÝ, Rudolf: Kilian Ignác Dientzenhofer a článkování architektonické letohrádku hr. Michny a praelatury u sv. Mikuláše na Starém městě Pražském. Praha nákl. spis. 1899. 13 s. textu, 15 foto tabulí. Orig. brož. 240.-

265. Unhošť – konvolut 2 svazků
– Melichar, František: Monografieměsta Unhoště. Praha nákl. vl. 1888. 242 s. Cpl. vazba
– Melichar, František: Paměti okresu Unhošťského. Praha nákl. vl. 1890. 285 s. Ppl. vazba. 500.-

266. ŠEDIVÝ, Rudolf: Padesát let školy v Nové Vsi pod Pleší 1883-1933. Nová Ves pod Pleší Slavnostní výbor 1933. 156 s. S fotografiemi.Orig.cpl.vazba.280.-

267. ONDŘÍČEK, Emil: Paměti bratrské pokladny a železáren c.t. Petzold a spol. v Komárově – Dějiny obce Komárova. Komárov nákl. vl. 1905. 265 s. S 29 illustracemi a mapkou. Ppl. vazba. 180.-

268. Krematorium – konvolut 2 svazků
– Krematorium – veřejné soutěže z r. 1943 – Jaroměř-Třebíč-Kolín. Praha Architektura ČSR 1946. 64 s. 104 reprodukcí. Orig. brož.
– Deset roků pardubického krematoria 1923-1933. Pardubice Správa krematoria 1933. 41 s. Plánky a fotovyobr. Orig. brož. 500.-

269. KRAUSS, Friedrich S.: Die Anmut des Frauenleibes. Leipzig Schumann 1904. Mit nahe an dreihundert Abbildungen nach Originalphotographien. 304 s. Orig. cpl. tlačená vazba. Fotovyobr. Žen různých národů. 450.-

270. Iduna – ein Almanach für das Jahr 1824. Wien Pfaufch 1823. 71 s. Vyzd. 12 rytinami, 6 z nich kolorováno. Orig. cpl. vazba v orig. pouzdře, které poškoz. 700.-

271. Moda – konvolut 2 svazků
– BOEHN, Max von: Die Mode. 1790-1817. Menschen und Moden im neunzehten Jahrhundert . Nach Bildern und Kupfern der Zeit ausgewählt Dr. Oskar Fischel. München Bruckmann 1925. 200 s. Orig. cpl. vazba
– BOEHN, Max von: Die Mode 1843-1878. München Bruckmann 1925. 183. Orig. cpl. vazba. 500.-

272. KŘIČKA, Jaroslav: Dětem. Písně a popěvky na slova prostonárodních říkadel. Opus 23. Praha Štenc b.d. Ob. a barev. litografie Artuš Scheiner. 68 s. Orig. ppl. vazba. 400.-

273. ERBEN, K. J. : Tři zlaté vlasy děda Vševěda a jiné pohádky. Praha KVU b.d. Barev. ilustrace Josef Wenig (?) Nestr. Provedl GrafickýuměleckýústavV.Neuberta.Plkž. vazba. „Bibliofilsky" vydané pohádky. Krásné. 500.-

274. Herrenvolk. 11 epigramů pana Jaroslava o teutonských spasitelích světa. Praha Žďárský 1945. Kreslil Josef Novák. Vytiskly grafické závody A. Haase. Nestr. Orig. brož. Satira na nacistické pány světa. Neopakovatelné. 500.-

275. KUBSKÝ, Gustav: Tajemný triplet. Olomouc Velehrad 1944. Ob. a kresby Kamil Lhoták. 123 s. Orig. brož. 600.-

276. LHOTÁK, Kamil: Balon, křídla, vrtule. Kniha o vývoji letectví. Praha Svoboda 1948. Front. orig. litografie Kamil Lhoták. 163 s. Orig. ppl. vazba. 2500.-

277. JOKLOVÁ, Anna Marie: Opravdové zázraky Basilia Knoxe. Praha SNDK 1957. Ob. a ilustr. Kamil Lhoták. 222 s. Ppl. vazba v orig. ob. 800.-

278. LEM, Stanislav: Planeta Eden. Praha Lidová demokracie 1960. Ob. a vazba Kamil Lhoták. 246 s. Orig. cpl. vazba s orig. ob. 300.-

279. BEDNÁŘ, Kamil – TRNKA, Jiří: Contes et Marionnettes. Prague SNTL 1958. 49 s. Čb. a barev. foto. Cpl. vazba v orig. ob., která poškoz. 500.-

280. HRUBÍN, František: Říkejte si se mnou. Praha Melantrich 1946. Orig. litografie Jiří Trnka. Nestr. Orig. ppl. vazba. With original litho’s by Trnka. Important. 1500.-

281. TRNKA, Jiří – MENZEL, Josef: Bruin Furryball in the circus. Praha Artia 1954. Vazba a barev. ilustr. Jiří Trnka. 30 s. Orig. ppl. vazba. 800.-

282. FISCHER, Václav – HANUŠ, Jan – SEYDL, Zdenek: Malované písničky. Praha Panton 1980. Ob. a ilustr. Zdenek Seydl. 99 s. Orig. laminovaná vazba. 400.-X. Bibliofilie–Bibliophily

283. Almanach na rok MCM. Praha Moderní revue 1899. Knihovna Moderní revue sv. 27. Uspoř. V. Dyk, K. Kamínek a A. Procházka. 84 s. Pap. vazba s koženým štítkem. Vzácný almanach. CA 24 – 3. 300.- Sáňka neuvádí. 1500.-

284. Almanach secese. Praha Neumann 1896. Úvod S. K. Neumann, doslov Arnošt Procházka. 79 s. Plkž. vazba. Převzácný svazek almanachu, jenž je dokumentem prvního skupinového vystoupení zakladatelů české moderny /mj. Březina, Hlaváček, Karásek/. Zásadní tisk. Sáňka 2. 2200.-

285. Apokalypsa Petrova. Praha Picka 1936 (spr. 1943). Vyzd. dřevoryty a kresbami Jan Konůpek. 33 ex. Podpis Konůpek. Nestr. Orig. ppl. vazba. Sáňka 2233. Grimm 152. 200.-

286. BALZAC, Honoré de: Neznámé arcidílo. Praha SČB 1950. Vyzd. 5 orig. mědiryty / titul a 1 celostr. v tomto ex. mimořádně signovány / Cyril Bouda. 56 s. Nerozřez. Volné listy v orig. ob. Sáňka 5591. 300.-

287. Básně o vazbách. Praha Jiroutovi 1935. Front. sign. kresba Karel Svolinský. Upr. Jindřich Štyrský. 28 s. Podpisy J. Seifert a V. Závada. Orig. brož. Sáňka 2309. 300.-

288. BEDNÁŘ, Kamil: Ypsilon a Evangelina. Praha SČB 1965. Vyzd. 5 orig. litografiemi Kamil Lhoták. 55 s. Podpisy Lhoták i Bednář na titulu. Volné archy v orig. ob. Nádherně zachovalý exemplář. Sáňka 5627. 3000.-

289. BEZRUČ, Petr: Slezské písně. Praha SČB 1909. Vyzd. 1 orig. barev. a 2 orig. čb. dřevoryty a upr. Vojtěch Preissig. 93 s. Ex. 66/500. Na patitulu vlepeno exlibris. Orig. ckž. vazba. Sáňka 7. 1000.-

290. /BÍLEK, František/Lyra Kampanova. Praha ELK 1942. Ráj knihomilů. Vyzd. 8 kresbami František Bílek. Upr. Method Kaláb. 115 s. Volné archy v orig. ob. Poslední Bílkova kniha. Sáňka 6431. 450.-

291. BLOY, Leon: Knihy a exegese. Hladov Stará Říše Florian 1903. Ob. anonym. 164 s. Orig. brož. Velmi vzácný tisk. 800.-

292. BLOY, Leon: Můj denník. Stará Říše Černý 1919. Dobré dílo sv. 56. 239 s. Dedikace O. A. Tichý. Orig. brož. Sáňka 348. 400.-

293. BOIS, Jules: Satanova církev. Praha Libri rari et curiosi 1930. Vyzd. 4 orig. rytinami a upr. Albert Schamoni. 147 s. Ex. 18/250. ckž. vazba v ochr. pouzdře / Antonín Tvrdý?/ Legendární tisk v kožené vazbě. Sáňka 2617. 5000.-

294. BŘEZINA, Otokar: Básnické spisy I – Tajemné dálky. Praha S.V. U. Mánes 1916. Ob., titul a upr. Jaroslav Benda. 51 s. Podpisy Březina i Benda na patitulu. Orig. brož. Dokonalý stav. 600.-

295. BŘEZINA, Otokar: Prosy I – Hudba pramenů. Praha Odkaz 1918. Vyzd. 5 orig. dřevoryty a 5 kresbami František Bílek. 51 s. Orig. brož., poškoz. / vypadlé ze hřbetu/. Sáňka neuvádí. 500.-

296. ČIVRNÝ, Lumír: Sonety paní. Praha Müller 1943. Ed. Lis kniholmilův sv. 17. Ob. a 7 orig. barev. litografiíJanBauch. Nestr. Ex. 133/300. Podpisy Čivrný i Bauch. Volné archy v orig. ob. a orig. pap. přebalu. 8 Bauchových litografií. Sáňka 2834. 2400.-

297. DEML, Jakub: Homilie. Stará Říše Studium 1907. Studium sv. 8. Ob. a vyzd. anonym. Str. průběžně. Orig. brož. Jeden z nejvzácnějších demlovských tisků ve vynikajícím stavu.¨ 550.-

298. DEML, Jakub: Tanec smrti.Tasov Deml 1914. Front. portrét Demla dřevoryt Slavoboj Tusar. 1 orig. celostr. dřev. a upr. Josef Marek. Světlotisk František Bílek. 108 s. Ex. 108/320. 1 vyd. Na ručním papíře. Orig. plperg. vazba. Sáňka 27. 1800.-

299. DURYCH, Jaroslav: Lotr na pravici. Přerov a Pardubice Durych a Vokolek 1937. Ed. Delfín. Ob., titul (ručně kolorován) a vyzd. Vojmír Vokolek. 24 s. Ex. 26/200. Plperg. vazba Jenda Rajman, ob. přiváz. Na přídeští orig. sign. dřev. exlibris Michael Florian. Sáňka 2957. 360.-

300. DVOŘÁK, Antonín: Rusalka. Lyrická pohádka o třech jednáních. Text Jaroslav Kvapil. Klavírní výtah. Praha Hudební matice UB 1938. 278 s. Ckž. vazba sign. Houdek. 900.-

301. DYK, Viktor: Francouzská poesie nové doby. Praha ČVU 1957. Vyzd. front. (orig. sign. suchá jehla), kresbami František Tichý. Upr. Rudolf Hála. S.j. vytiskl  Miro Pegrassi. 72 s. Volné archy v orig. ob. Ve výborném stavu.Sáňka 5868. 1500.-

302. DYK, Viktor: Milá sedmi loupežníků. Praha SČB 1955. Vyzd. 3 orig. mědiryt (front. sign.), menšími ilustr., ob. a upr. Cyril Bouda. 49 s. Orig. brož. Sáňka 5871. 360.-

303. ERBEN, K. J.: Kytice. Brno Pojer 1941. Ed. Atlantis sv. 54. Uspoř. Albert Vyskočil. Vyzd. 30 kresbami Antonín Procházka. 148 s. Nerozřez. Volné archa v orig. ob. Sáňka 3044. 500.-

304. ERBEN, K. J. : Vodník. Balada. Břeclav Stan b.d. (1930). Vyzd. orig. dřevoryty Jaroslav Dobrovolný. 1. sv. ed. Krystaly. 28 s. Ex. 11/50. Orig. brož. Sáňka 3054. 300.-

305. EWERS, H. H.: Srdce králů. Praha Trigon 1991. Edice Topas. Vyzd. 3 orig. barev. sign. litografiemisob.Michal Ritstein. Upr. Vladislav Zadrobílek. Ex. A/60. Vydáno ve 2 variántách A a B v celkovém nákladu 200 ex. Orig. brož.  800.-

306. FERLINGHETTI, Lawrence: Lunapark v hlavě – Cirkus v duši. Praha Dyrynk 1974. Front. sign. kresba Vlasta Dyrynková. 23 s. Ex. 87/200. Podpis Dyrynk. Orig. brož. 300.-

307. GELNER, František: Po nás ať přijde potopa. Básně. Praha Nový kult 1901. Ob. a titul František Gelner. 43 s. Orig. brož. Vzácné 1. vydání. 600.-

308. GIDE, André: Saul. Stará Říše Stříž 1918. Dobré Dílo sv. 47. Front. orig. dřev. a upr. Josef Marek. 119 s. Na patitulu razítko. Clkž. vazba v ochr. pouzdře. Krásná vazba. Sáňka 414. 600.-

309. GODEFROY, Emile: List o neštěstí. Praha Müller 1934. 1. sv. edice Lis knihomilův. Vyzd. 3 orig. lepty Otakar Kubin (Coubine). Upr. F. J. Müller, Nestr. Ex. 69/100. Podpis Müller. Orig. kart. v ochr. pouzdře. Sáňka 3172. 2000.-

310. GOETHE, J.W.: Pohádka. Praha Müller 1942. Ed. Krásná a užitková kniha. Vazba, předsádky a kresby Ludmila Jiřincová. 82 s. Orig. cpl. vazba. Sáňka 3184. 300.-

311. HAVLÍČEK, Borovský Karel: Tyrolské elegie v rozmluvách s měsíčkem. Hranice Hladký 1931. Ed. Rozmarýn sv. 8. Vyzd. orig. dřevoryty a upr. Cyril Bouda. 26 s. Podpis Bouda. Ex. 96/160. Na přídeští exlibris. Orig. plperg. vazba. Sáňka 3300. 500.-

312. HLAVÁČEK, Karel: Dopisy Marii Balounové. Kladno Klír 1926. Úvod J. Karásek ze Lvovic. Upr. Svatopluk Klír. 60 s. Ex. 131/200. Orig. brož. Sáňka 860. 300.-

313. HORA, Josef: Dvě balady. Praha Borový 1933. Upr. Slavoboj Tusar. 27 s. Ex. 99/100. Podpis Hora. Orig. brož. Skvostná úprava. Nevyskytuje se. Sáňka 6087. 450.-

314. Chodské pohádky. Text K.J.Erben, J.Š. Baar, J. F. Hruška. Praha KZLFo 1940. KZLFo sv. 6. Vyzd. 12 orig. barev. litografiemi Cyril Bouda. Upr. Method Kaláb. 188 s. Podpis Bouda. Ex. 183/200 na holandu. Ve volných arších v orig. pap. krabici. Kdysi velmi ceněný tisk. Sáňka 3451. 450.-

315. IVANOV, Vjačeslav: Zimní sonety. 1920. Stará Říše soukr. tisk. Orig. sign. lept Michael Florian. 20 s. Ex. 145/160. Orig. brož. Sáňka 3479. 400.-

316. (Jan Theologus) Apokalypsa. Biblí kralické díl II. Zjevení svatého Jana. Praha Picka 1937. Vyzd. kresbami Jan Konůpek. Písmo textu, titul a iniciály kreslil Karel Dyrynk. Vysázel a vytiskl na ručně čerpaný papír Jaroslav Picka. 98 s. Ex. 24/75. Clkž. intarzovaná a ražená vazba sign. Dudešek podle návrhu K. Burky. V ochr. pouzdře. Luxusní vazbana slavném vydání Apokalypsy. Legendární tisk v absolutně dokonalém stavu. Sáňka 2234. Grimm 98. 7000.-

317. JELÍNEK, Bohdan: Na hrobích. Cyklus básní. Praha Grafia 1930.Ob.a kresby Jan Konůpek. 20 s. Ex. 4/250. Orig. brož. 200.-

318. (Kaláb, Method) Tiskař Method Kaláb. Text František Táborský. Praha Zam. Průmyslové tiskárny 1935. Ob. a graf. vyzd. Karel Svolinský. Svolinského titul podepsán. 39 s. Část. nerozřez. Orig. brož., v ochr. pouzdře. Skvostně upravená kniha. 600.-

319. KARÁSEK, ze Lvovic Jiří: Umění jako kritika života. Essaye. Praha Kosterka b.d. Symposion. Ob. a upr. Jaroslav Benda. 54 s. Orig. brož. V nádherném stavu. 400.-

320. KARÁSEK, ze Lvovic Jiří: Legenda o Sodomovi. Král. Vinohrady Bradáč 1920. Ed. Vybrané knihy sv. XXIV.Vazba, front., titul, ručně kolor. iniciály a upr. František Kobliha. 35 s. Orig. plperg. vazba. Sáňka 222. 500.-

321. KARÁSEK, ze Lvovic Jiří: Boží převozník. Legenda. Kladno Klír 1928. Zodiak sv. 3. Vyzd. 5 orig. dřevoryty, 2 vinětami a ediční značkou František Kobliha. 40 s. Ex. 63/75 na simili japonu. Ckž. vazba Alois Jirout, v ochr. pouzdře. Exkluzivní vazba. Sáňka 1608. 4 500.-

322. Kniha přísloví. Text, výklady ve znění Kralickém z 1582. Kutná Hora Doležal 1943. Ob. a kresby Jan Novák. 137 s. Ex. 26/35. Volné archy v orig. ob. 240.-

323. Komedye masopustní. Praha Janský 1930. Ed. Stožár sv. 15. Vyzd. orig. dřevoryty (front. kolorován) Václav Mašek. 86 s. Ex. 98/100. Orig. ckž. vazba Antonín Tvrdý. Sáňka 3676. 1000.-

324. KONŮPEK, Jan: Ten, který nezemřel aneb vše je dovoleno umělci. Slovem doprovází Jiří Konůpek. Praha Picka 1939. Cyklus kreseb Jana Konůpka, značený A – T. 50 ex. Nestr. Plkž. vazba Ota Blažek (?) Elegantní vazba. Grimm 153. Sáňka 3708. 1500.-

325. KOSMÁK, Václav: Khámen ve vodě. (1879). Stará Říše soukr. tisk 1938. Vyzd. ručně kolor. linoryty Michael Florian. 24 s. Ex. B 163/180. Orig. brož. Sáňka 3721. 400.-

326. LAFORGUE, Jules: Šibal Pierot. Praha Nová edice 1909. Ob., předsádky, titul, 3 orig. barev. litografie a upr. František Kysela. 27 s. 400 ex. Na přídeští vlepeno exlibris. Orig. pap.vazba. Jedna z nejvzácnějších bibliofilií počátku století ve vynikajícím stavu. Sáňka 239. 1500.-

327. Lu Dub: Strom moudrosti. Mudrosloví tibetského lidu. Praha Melantrich 1952. Ob., linoryty a upr. Zdeněk Seydl. 98 s. Volné archy v orig. ob. Sáňka neuvádí. 400.-

328. LERMONTOV, Michail J.: Démon. Praha Melantrich 1939. Krásné tisky Melantricha sv. II. Př. J. Hora. Vyzd. 4 orig. barev. lepty František Tichý. Ex. 13/200. Lepty vytiskl Alexandro de Pian. 62 s. Podpisy Hora i Tichý. Orig. brož. Zásadní tisk vyzdobený Tichým. Neobvykle v brož. stavu. Nádherný ex. se skvěle vytištěnými lepty. Sáňka 3871. 16000.-

329. LONGOS: Dafnis a Chloe. Starořecký román pastýřský. Praha ELK 1947. Ed. Ráj knihomilů. Rytinami na kámen vyzd. Václav Mašek. Upr. Oldřich Menhart. 112 s. Nerozřez. Přiložen nakladatelský leták. Ex. 424/700. Opatřeno suchou pečetí. Volné archy v orig. ob. Sáňka 6426. 450.-

330. MÁCHA, K.H.: Máj. Praha ČS + SČB 1950. Vyzd. 12 orig. vernis mou Pavel Šimon. 64 s. Upr. Josef Cipra. 800 ex. Volné archy v orig. ob. Sáňka 6449. 600.-

331. (Mácha, K. H.) KRČMA, František: O českých vydáních Máchova „Máje". Praha SČB 1925. U příležitosti výstavy Máchova díla. Vytiskla Průmyslová tiskárna. 31 s. Ex. 78/200. Nerozřez. Orig. pap. vazba. Sáňka 928. 300.-

332. Moliere a lékaři. Praha SČB 1999. Text Jaromír Tesař. Vyzd. 3 orig. barev. litografiemi Adolf Born. Ob. a upr. Martin Dyrynk. 25 s. Ex. 362/600. Podpisy Tesař, Born, Dvořák i Dyrynk. Orig. brož. 800.-

333. MUSAIOS: Hero a Leandros. Praha Novák 1918. Ob. a upr. Method Kaláb. 27 s. Orig. brož. Sáňka 91. 120.-

334. NERUDA, Jan: Prosté motivy. Praha SČB a ČS 1951. Vyzd. 4 orig. sign. mědiryty Cyril Bouda. Upr. Method Kaláb. 97 s. Nerozřez. Volné archy v orig. ob. Mědiryty mimořádně signovány. Sáňka 6632. 400.-

335. NERUDA, Jan: Pařížské obrázky. Praha SČB a ČS 1958. Ob. a 3 orig. lepty Kamil Lhoták. Front. sign. 141 s. Nerozřez. Volné archy v orig. ob. Sáňka 6631. 750.-

336. NOHA, Jan: Slovo mé prostři se. Kladno Klír 1944. Ed. Zodiak sv. V. Vyzd. 8 orig. litografiemi Ludmila Jiřincová. Upr. Svatopluk Klír. 82 s. Tento výtisk je redakční. Přiložen nakl. leták jemž je vyzdoben Františkem Tichým. Dedikace Noha. Volné archy v orig. ob. Poškoz. ve hřbetě. Sáňka 4329.  700.-

337. Nový kult. Praha Neumann 1902. Ročník V. Řada příspěvků. Ilustr. mj. Jan Lamann (V.H. Brunner) , František Gelner, S.K. Neumann. 88 s. Orig. ppl. vazba. Nesmírně významný časopis. Nevyskytuje se. 900.-

338. PICKA, Jaroslav: Moje knížky. Praha Picka 1942. Ob. (oboustr.), front., titul, kresby a upr. Jan Konůpek. Nestr. 50 ex. Dedikace Karlu Dyrynkovi. Orig. brož. Grimm 141. Sáňka 4509. 400.-

339. POE, E. A.: Havran. Praha Picka 1943.(spr. 1954). Vyzd. 5 dřevoryty a 3 orig. sign. akvatintami Marcell Stecker. Nestr., šedý papír. Neudaný počet exemlářů (spr. 65). Orig. brož. Vzácný Pickův tisk ve výborném stavu. Grimm 296. Sáňka 6788. 2000.-

340. POE, E. A.: Případ pana Waldemara. Praha Pour 1948. Vyzd. 6 orig. dřevoryty Bohdan Lacina. Upr. Oldřich Menhart. 102 s. Plkž. vazba Jenda Rajman, v ochr. pouzdře. Ob. přiváz. 360.-

341. POE, E. A.: Havran. Praha NČVU 1963. 1. svazek: Faksimile vyd. Jitky Fučkové. 2. sv. se všemi ilustr. Františka Tichého (nerealizovanými). 2 svazky ve volných listech v orig. pouzdře. 700.-

342. Píseň písní. Praha Müller 1941. Lis knihomilův sv. 12. Ob. a kresby heliogravurou František Tichý. Upr. F.J. Müller. Nestr. 300 ex., tento označen jako „dar". Podpis F.J. Müller. Orig. brož. Nádherné. 2000.-

343. Portugalské listy. Praha Nová edice. Vazba, předsádky, 3 orig. barev. litografie a upr. František Kysela. 35 s. Ex. XXII z 50 přednostních. Orig. pap. vazba. Vzácný přednostní exemplář zásadní české knihy z počátku století. Jedna z lito reprodukována v Lamačově Osmě II. Zásadní dílo pro vývoj české krásné knihy. Tento ex. z 50 přednostních (existenci přednostních. ex. Sáňka neuvádí). Ve vynikajícím stavu. Sáňka 108. 1600.-

344. Po Tü I : Drak z černé tůně. Praha NČAV 1958. Ob. a 5 orig. litografiíZdeněk Sklenář. 61 s. Volné archy v orig. ob. Sáňka 6797. 500.-

345. PRZYBYSZEWSKI, Stanislav: Vigilie. Praha Uvíra 1927. Vyzd. orig. sign. leptem jako frontispicem, titulem, 5 orig. sign. celostr. dřevoryty, ručně kolor. iniciálou, dřev. orámováním a upr. František Kobliha. Nestr. Za vedení Karla Dyrynka vytiskla Státní tiskárna. Ex. 83/100. Karton. vazba v přebalu z barev. papíru (vlastníkem a tvůrcem převazby Antonín Grimm) Krásný exemplář. Sáňka 1915. 4000.-

346. PUŠKIN, A. S.: Pohádka o caru Saltánovi… Praha SČB 1910 (v tiráži 1911). Ob., front., titul a upr. V.H. Brunner. Vytiskl Karel Dyrynk. 55 s. Orig. pap. vazba. Zásadní česká bibliofilie.V dokonalém stavu. Sáňka 282. 1200.-

347. REYNEK, Bohuslav: Rty a zuby. Petrkov Reynek b.d. Poesie sešit pátý. Upr. Bohuslav Reynek. 120 ex. 65 s. Cpl. vazba, orig. ob. přiváz. Na přídeští exlibris M. Helceleta. Sáňka 1063. 500.-

348. REYNEK, Bohuslav: Setba samot. Praha Vesmír 1936. Knihy Řádu sv. 5. Upr. Otto Stritzko. 72 s. Orig. brož. Nevyskytuje se. Sáňka 6848. 400.-

349. ROSSETI, D. G.: Ruka a duše. Praha Dyk 1922. Ed. Vinice sv. 2. Ob., sign. lept jako frontispice a upr. Jan Konůpek. 45 s. Nerozřez. Orig. brož. Sáňka 4733. 240.-

350. SEIFERT, Jaroslav: Píseň o Viktorce. Praha SČB a ČS 1957. Ob. a 3 orig. mědiryty Cyril Bouda. 59 s. Podpisy Seifert a Bouda. Volné archy v orig. ob. Sáňka 6907. 450.-

351. SEIFERT, Jaroslav: Praha. Praha NČVU 1958. Vyzd. orig. sign. leptem jako frontispicem a kresbami Václav Sivko. 58 s. Volné archy v orig. ob. Sáňka 6910. 400.-

352. SEIFERT, Jaroslav: Rozhovor s Františkem Hrubínem. Praha KV Vilímkův dům 1990. 7 stran textu + faksimile rukopisu J. Seiferta. Vyzd. orig. sign. s. jehlou (5/50) Vladimír Komárek a orig. komb. technikou (5/50) Kintera. Volné archy v orig. kart. ob. Ex. 5/50. 500.-

353. SEIFERT, Jaroslav: Nad listy Maxe Švabinského. Praha SČB 1954. Front. orig. sign. litografie Max Švabinský. Nestr. Orig. brož. Sáňka 6904. 400.-

354. (Shakespeare, William) TESAŘ, Jaromír: Medicína v Shakespearových tragediích. Praha SČB 1996. Ilustr. Jiří Kolář. Ob. a upr. Martin Dyrynk. 36 s. podpisy všech autorů (Tesař, Dvořák, Kolář a Dyrynk).
Ex. 616/800. Orig. brož. 900.-

355. SCHULZ, Karel: Pochvala svatých patronů českých k povzbuzení, abychom je vroucně vzývali v tento čas nebezpečný. Stará Říše soukr. tisk 1935. Ob. a titul ručně kolor. dřevoryt Michael Florian. Obrázky svatých patronů českých do dřeva ryla a ručně kolorovala Marie Florianová. 27 s. Ex. 3/100. Orig. brož. CA 23 – prodáno za 4 500.- Tento ex. ve výborném stavu. Sáňka 4849. 600.-

356. SMETANA, Bedřich: Má vlast. Klavírní výtah. Bez nakl. údajů. Na patitulu nesouvisející dedikace. Osobní ckž. vazba sign. Ludvík Bradáč. V ochr. pouzdře. Luxusní artefakt.  2200.-

357. SUCHÁNEK, Jiří: Palety. Praha Chvála 1948. Básně opěvující tvorbu českých umělců výtvarných. Listy z palety sv. 4. Vyzd. 15 kresbami a 1 dřevorytem mj. Emil Filla, Ludmila Jiřincová, Josef Lada, Václav Špála, František Tichý, Jan Zrzavý. 56 s. Ex. 39/50. Orig. brož. Sáňka neuvádí. 800.-

358. ŠRÁMEK, Fráňa: Života bído přec tě mám rád… Praha nakl. čas. „Práce" b.d. (1905). Ob. anonym (František Gelner). 33 s. 1. vydání. Orig. brož. Vydání navazující na tisky Nového kultu. 600.-

359. ŠVABINSKÝ, Maxmilian – konvolut 3 svazků
– Kroměřížský skicář. Praha Petr 1949. Front. orig. sign. lito Max Švabinský. 35 reprodukcí. Nerozřez. Upr. Method Kaláb. Orig. brož.
– Cibulka, Josef: Knižní ilustrace M. Švabinského. Praha SČB 1954. Front. orig. sign. Lito M. Švabinský. Mnoho reprod. 35 s. nerozřez. Volné archy v orig. brož.
– Páleníček, Ludvík: Švabinského Prázdniny. Kladno Cipra 1960. Front. orig. sign. litografie a kresby Max Švabinský. 14 s. Orig. brož. 3 svazky. 900.-

360. (Švabinský, Max) PÁLENÍČEK, Ludvík: Eva Vejrychová – Švabinského první múza. Kladno Cipra 1973. Ed. Kladenský lis. Frontispice novotisk leptu Max Švabinský. Upr. Josef Cipra. 12 s. Několik výtisků.
Podpis Páleníček. Orig. brož. 300.-

361. Ticho. Sborník. Texty G. De Chirico, Paul Eluard, Max Ernst, Edward James, Edward Young. Praha Ed. Srpen 1946. Titul orig. suchá jehla František Tichý. Upr. Antonín Strnadel. 44 s. 200 ex. Orig. brož. poškoz ve hřbetě. Sáňka 7119. 500.-

362. (Váchal, Josef) Slavík svatého Bonaventury. Praha Bitnar 1910. Revue Meditace. Překl. Otakar Novotný. Ob., titul, 3 celostr. a řada menších dřevorytů a upr. Josef Váchal. 26 s. Ex. 86/250. Orig. brož., mír. zašpinavělé. Sáňka 126. 3000.-

363. VILDRAC, Charles: Kniha lásky. Praha Kruh krásné knihy 1947. Překl. Vladimír Holan. Vyzd. orig. sign. leptem a upr. Josef Istler. Nestr. Nerozřez. Ex. 73/333. Orig. brož. Sáňka 7201. 1000.-

364. VILLON, Francois: Poesie. Praha Škeřík 1931. Ed. Prokletí sv. 1. Vyzd. reprod. středověkých dřev. 106 s. Plkž. vazba Ota Blažek, orig. ob. přiváz. Sáňka neuvádí. 400.-

365.VOGELWEIDE, Walter von der: Ve službách paní. Praha ELK 1941. Ráj knihomilů sv. 2. Vyzd 14 orig. barev. litografiemi(na patitulu signována) Antonín Strnadel. 112 s. Ex. 29/301. Se suchou pečetí. Volné archy v orig. pap. krabici. Sáňka 5302. 360.-

366. WILDE, Oscar: Salome. Král. Vinohrady Bradáč 1921. Vyzd. orig. dřevoryty T.F. Šimon. 90 s. Orig. brož. Sáňka 312. 240.-

367. WILDE, Oscar: Florentská tragedie. Praha Revue divadlo. Hyperion 1909. Ob., front. a titul Jaroslav Benda. 34 s. Na ručním pap. Orig. brož. Zajímavá typo. Sáňka 677. 300.-

368. WOLKER, Jiří: Balady. Praha Petr 1925. Orig. sign. lept na titulu, návrh vazby a upr. Cyril Bouda. 61s. Ex. 45/500. Orig. clkž. vazba Antonín Tvrdý. Sáňka 1172.  550.-

369. WOLKER, Jiří: Svatý Kopeček. Praha Petr 1926. Vyzd. 9 orig. dřev., vazbu navrhl a upr. Otakar Hubšil. 23 s. Ex. 35/300. Orig. clkž. vazba Ludvík Bradáč. Sáňka 2171. 400.-

370. XENOFON: Historie krásné Pantheie. Praha Lyra pragensis 1974. Ed. Polyhymnia sv. 3. Vyzd. 3 orig. sign. lepty Ludmila Jiřincová. 27 s. Ex. 51/200. Orig. plkž. vazba v ochr. pouzdře. 1200.-

371. ZRZAVÝ, Jan: Z pařížských dopisů J.Z. Praha SČB 1998. Vyzd. orig. sign. suchou jehlou Vladimír Komárek. 2 orig. fotografie Jiří Krejčí. Upr. Martin Dyrynk. Podpisy všech spolu autorů sborníku. 53 s. Ex. 589/800. Orig. brož. 400.-XI. Ludvík KUNDERA  (Z pozůstalosti Jindřicha Hilčra)

372. KUNDERA, Ludvík: Konstantina. Tři novely. Liberec Edice Pochod 1946. Ob. a kresby Václav Zykmund. 64 s. Dedikace Kundera. Orig. brož. 500.-

373. KUNDERA, Ludvík: Živly v nás. Praha Stýblo 1946. Edice Lyra. Ob. Vít Obrtel. Vyzd. fotografií Miloš Koreček. 49 s. Dedikace Kundera. Orig. brož. 1000.-

374. KUBIN, Alfred: Země snivců. Fantastický román. Kladno Nakl. mladých 1947. Překl. Ludvík Kundera. Ob. a ilustr. Alfred Kubin. 257 s. V tiráži kritická Kunderova poznámka z r. 1975. Orig. brož. 400.-

375. KUNDERA, Ludvík: Le sillon de la Mort. Poéme 1944. Brno Edition Ra 1947. Ob., front. a titul Bohdan Lacina. 14 s. 300 ex. Dedikace Kundera. Ve francouzštině. Orig. brož. Vzácné. 500.-

376. KUNDERA, Ludvík: Klínopisný lampář. Praha Podroužek 1948. Básně. Praha Za svobodu 1948. Ob. a upr. Petr Tučný. Front. kresba Josef Istler. Vytiskla Státní tiskárna. 1000 ex. Dedikace Kundera. Orig. brož. 500.-

377. CELAN, Paul: Sněžný part. Dvanáct pozdních básní. Strojopis. Brno Kundera b.d. (asi 1972). Fokalk Miloš Koreček. Nestr. V jediném exempláři pro Jindřicha Hilčra. Podpis Kundera. Orig. brož. Unikát. 1500.-

378. (Kundera, Ludvík) Podzim – sborník. Brno Kundera 1973. 30 volných listů obsahujících příspěvky 30 autorů z jejichž prací je sborník sestaven – texty, grafické listy, fotografie.Vyšlo v nákladu 30 výtisků. Počet exemplářů odpovídá počtu spoluautorů.  Obsah: textyorig. sign. rukopisy, poesie, eseje – Jan Skácel, Antonín Bartušek, Josef Suchý, Jindřich Hilčr, Vladimír Mikeš, Vítězslav Gardavský, Antonín Přidal, Emil Juliš, Zdena Zábranská, Josef Hrubý, Milan Uhde, Oldřich Dadák, Marie Bartušková, Ludvík Kundera, Oldřich Mikulášek. – Výtvarná díla (vše sign. orig.): Bohuslav Reynek – novotisk s. jehla, Miroslav Šimorda – s.j., Bohdan Kopecký – dřevořez, Miloš Slezák – linoryt, Josef Krejčiřík – lept, Antonín Juračka – tisk z koláže, Milan Zezula – perokresba, Jaroslav Klápště – s.j., Miloš Ševčík – lept, Rudolf Fila – litografie,Jaroslav Škarohlíd – lept a s.j., Dalibor Chatrný – zinkograf. a barev. tisk, Marie Filippovová – lept a s.j., Miloš Koreček – fokalk, Emil Juliš a Vladislav Mirvald – fotografie. Originální obal vytvořil z papíru a plátna Jindřich Svoboda. Vloženo v ochr. pouzdře. Do sborníku vložen dopis L. Kundery. Převzácný samizdatový sborník z doby největšího normalizačního temna. Jde o úžasnou bibliofilii, vytvořenou „na koleně." Tento, jakož i každý další z Kunderových sborníků je unikátem v pravém slova smyslu.  8500.-

379. KUNDERA, Ludvík: P.F. na rok 1974. Báseň Obličejem v písku na paměť básníka Josefa Friče. Dvojlist. Podpis Kundera. 22 ex., tento označen jako E 1. Vložen grafickýlist Jaroslava Škarohlída. Barev. lept 8/22. Sign. tužkou PD. Vše vloženo v pap. přebalu. 750.-

380. (Kundera, Ludvík) Nová zima – sborník. Brno Kundera 1974 /poslední zimní den 1974/. 34 volných listů. Samizdatový sborník vydán v počtu 34 výt., což je počet spoluautorů, pro něž byl určen. – Texty – orig. sign. rukopisy: Jindřich Hilčr, Jaroslav Cheben, Ludvík Kundera, Jiří Vykoukal, Emil Juliš, Jaroslav Šimůnek, Josef Hrubý, Karel Tachovský, Ladislav Novák, Antonín Přidal, Jan Skácel, Vladimír Vokolek, Josef Suchý, Zdena Zábranská, Oldřich Mikulášek. – Výtvarná díla (orig. sign. grafickélistyafotografie): Dalibor Chatrný – akvatinta a lept, Vladimír Drápal – s.j., Vladimír Komárek – s.j., Antonín Juračka – tisk z koláže, Miroslav Pacner – komb. technika, Rudolf Fila – kamufláž,Jaroslav Škarohlíd – s.j., Bohdan Kopecký – dřevořez, Jiří Havlíček – akvatinta s leptem, Jiří Liška – lept, Miloš Koreček – fokalk, Václav Houf – s.j., Karel Vaca – komb. technika, Josef Krejčiřík – akvatinta, Miloš Slezák – linoryt, Jiří Hadlač – dřevoryt, Miroslav Šimorda – s.j., Jan Rajlich – serigrafie,ČeněkDobiáš – dřevořez. „Vydáno pro soukromé potěšení autorů v nákladu, který se rovná jejich počtu " (34 ex.) Volné listy v orig. přebalu z plátna a papíru, který vytvořil Jindřich Svoboda. V ochr. pouzdře. Další převzácný kunderovský sborník z doby temna, který je v podstatě absolutně exkluzivní bibliofilií. Unikát. 9500.-

381. KUNDERA, Ludvík: Sen jménem Scapa flow.Bez nakl. údajú (70. léta) Vyzd. 2 orig. barev. sign. čísl. suchými jehlami Ludmila Jandová. Č. 6/20. Podpis Kundera. Dvojlist vložený v orig. plátěném přebalu.  650.-

382. KUNDERA, Ludvík: Nálezy a jiné. Kunštát na Moravě Kundera 1976. V jediném exempláři namísto dopisu s přáním Hilčrovi „aby byl zdráv!" Podpis Kundera na titulu. 19 volných listů, na nichž nalepeny originální fotografie, jejichž autorem Ludvík Kundera. 17 z foto označeno rukopisně názvy. Volné listy v kart. přebalu s poštovní nálepkou. Unikát. 4000.-

383. KUNDERA, Ludvík: DADa. Praha Jazzová sekce 1983. "Jazzpetit" sv. 13. Ob. Hans Arp. Upr. Joska Skalník. 262 s., mnoho reprodukcí. Dedikace L. Kundery dat. 1986. Orig. brož. 500.-

384. KUNDERA, Ludvík: Fakta aktu. Praha Edice Hoštění 1982. Ob. a orig. sign. lepty Václav Bláha. Lepty k básním L.Kundery. Nestr. Ex. 39/40. Podpis Kundera. Volné listy v orig. ob. 450.-

385. KUNDERA, Ludvík: Zur Erinnerung…. Kniha – objekt. Kundera použil k vytvoření knižního objektu diáře v celoplátěné květované vazbě z let 1914-15, v němž anonymní pisatel napsal švabachem verše. L.K. proškrtal modře psané části textu tak, aby na volných místech mohl za použití červené tužky zkompilovat z torza text nové básně. Názvy těchto svých experimentálních básní podtrhl červeně dvojitě, takže v celé takto vytvořené „nové" básnické knize vzniklo osm básní, jejichž názvy si Hilčr svou rukou zapsal a seřadil na poslední popsané stránce diáře. Původní dedikaci za pomoci proškrtání upravil Kundera tak, že vznikla nová dedikace „ Zur Erinnerung an den 10.5. 1986 Ludvík Kundera".Jde o knihu – objekt, geniální experimentální poesie v jediném exempláři, který Kundera pro svého přítele vytvořil. Kuriozita. 3900.-

386. KUNDERA, Ludvík: Vzpomínky na města, kde jsem nikdy nebyl 1., 2.
1. – Ob. slepotisk a v textu 2 sign. slepotisky Josef Ruszelák. Č. tisku 10/100. Nestr. Na poslední straně s básní Podpis L. K. s datem srpen 87.
2. – Ob. (sign. slepotisk) a v textu 1 sign. a čísl. slepotisk 7/100 Josef Ruszelák 88. Podpis Kundera na obálce. 2 svazky 800.-

387. KUNDERA, Ludvík: Hruden. Brno Blok 1985. Ilustr. Bohdan Lacina. Upr. Ivan Soukup. 87 s. dedikace Kundera z Kunštátu 1986. Váz. v orig. ob. 360.-

388. KUNDERA, Ludvík: Na místo řeči. Báseň. Praha Divadlo hudby 1990. K zahájení výstavy Jaroslava Škarohlída. Vyzd.orig. sign.leptem Jaroslav Škarohlíd. Nestr. Dedikace Kundera. Orig. brož. 600.-

389. KUNDERA, Ludvík: Vyvrácení stížnosti – Dementi einer Beschwerde. Auswahl von Gedichten aus den Jahren 1944-1990. Tschechisch – deutsch. Thurnhof Horn 1994. Vyzd. 10 barev. a 2 čb. ofset-litografiemiJanVičar. 83 s. 99 ex. Dedikace Kundera. Podpis Vičar. Orig. cpl. vazba v ochr. pouzdře. 600.-

390. KUNDERA, Ludvík: Hádvěó aneb Samá voda. Pomezní text o živlu. Brno Incotex 1994. Ilustr. a upr. Antonín Juračka. 27 s. Dedikace Kundera. Volné listy v orig. pap. přebalu. Přiložen dopis Ludvíka Kundery
z r. 1994. Orig. brož. 550.-

391. KUNDERA, Ludvík: Sny též. Poesie 1989 – 1995. Brno Atlantis 1995. Obraz na obálce Ladislav Guderna. Ob. a upr. Viktor Karlík. 56 s. Dedikace Kundera. Orig. brož. 300.-


XII. Knihy – Books


392. MÁCHA, K.H.: Máj. Romantická báseň. Praha Kober 1893. Ilustr. František Slabý. 48 s. Plkž. vazba. 400.-

393. HEJDUK, Adolf: Oddech v lese. Básně z roku 1866. Kroměříž „Pařík" b.d. Ilustr. anonym. S podobiznou A. Hejduka. 40 s. Orig. brož. Zajímavé. 240.-

394. NEUMANN, S.K.: Satanova sláva mezi námi. Básně. Praha Grossman a Svoboda 1897. Ob. S.K. Neumann. Nestr. Ppl. vazba, orig. ob. přiváz. 600.-

395. DYK, Viktor: Hučí jez a jiné prosy. Praha Hejda a Tuček 1903. Ob. sign. barev. zinkografie Vojtěch Preissig. 178 s. Orig. brož. Převzácný tisk v jedinečném stavu. 1500.-

396. SOVA, Antonín: Tři zpěvy dnešků a zítřků. Praha LD Tiskařské a vydavatelské 1905. Upr. anonym. 47 s. 1. vydání. Dedikace Sova z r. 1905. Orig. brož. Vzácně zachovalé 1. vydání. 400.-

397. ŠRÁMEK, Fráňa: Patrouilly. Praha Knihtiskárna nár. soc. dělnictva 1909. Ob., titul a upr. Josef Lada. 102 s. Orig. brož. Vzácný ranný Lada ve výborném stavu. 600.-

398. BALZAC, Honoré de: Ďáblův dědic. Šprýmovná povídka. Kr. Vyšehrad Reis 1911. Ob., rytiny a upr. J.Motyčka. 25 s. Orig. brož. Nádherná typografie. 500.-

399. HORKÝ, Karel: Pštrosí pero. Praha Otto 1912. Ob., předsádky, ornamentace a upr. Otakar Štáfl.117 s. Orig. brož. Bohatě vypravená elegantní kniha. 300.-

400. GOURMONT, Rémy de: Listy Amazonce. Praha Neumannová 1920. KDA. Ob. Miloš Klicman ? 151 s. Orig. brož. 240.-

401. CHESTERTON, G.K.: Notighillský Napoleon. Praha Neumannová 1921. KDA. Ob. a upr. František Kobliha. 150 s. Orig. brož.  200.-

402. MASARYK, T.G. – konvolut 4 svazků: Takzvaný velezrádný proces v Záhřebě. 1909, Mistr Jan Hus. 1920, Naše nynější krise 1920, Kdo nás osvobodil 1927. Vše orig. brož. 360.-

403. POLÁČEK, Karel – konvolut 2 tisků
– Povídky pana Kočkodana. Brno Polygrafie1922.Ob. a upr. Eduard Milén. 108 s. – Dedikace Poláček. Orig. brož.
– Mariáš a jiné živnosti. Praha Obelisk 1924. Ob. a ilustr. Karel Poláček. 85 s. Orig. brož.
500.-

404. KLÍMA, Ladislav– DVOŘÁK, Arnošt: Matěj Poctivý. Fantastická lidová veselohra. Praha Kočí 1922. Ob. a titul arch J. Kroha. 108 s. Nerozřez. Orig. brož. Slavná divadelní hra, vyvolavší při premiéře veliký skandál. Stále aktuální text, nádherný stav. 700.-

405. KLÍMA, Ladislav – konvolut 3 svazků edice „Přátelství"
– Filosofické listy. Praha Pohořelý 1939. Front. Emil Filla. 107 s.
– Duchovní přátelství. Korespondence Klíma-Chalupný-Březina. Praha Pohořelý 1940. Titul Frant. Tichý. 130 s.
Boj o vše. Praha Pohořelý 1942. Front. Jan Bauch. 147 s.
Vše orig. brož. 3 svazky významných textů v nádherných stavech. 750.-

406. KLÍMA, Ladislav: Traktáty a diktáty. Praha Pohořelý 1948. Ob. a kresby Jan Konůpek. 205 s. Váz. v orig. ob. 240.-

407. KEJŘOVÁ, Anuše: Weekend – Na výletě. Návody k přípravě na výlety a k úpravě… pokrmů. Brno Polygrafie b. d. Ob. fotomont., kresbičky, foto a upr. anonym. 91 s. Orig. brož. Rozkošná knížka z  30. let. 300.-

408. Básníci o knize. Uspoř. V. Thiele. Praha Kmoch 1942. Klub 777 bibliofilů.Ob.,sign. front., titul a dřev. František Kobliha. Nestr. Podpisy: Bednář, Holan, Hrubín, Lazecký, 3x Seifert a V. Závada. Volné archy v orig. ob. Many signatures. 750.-

409. SEIFERT, Jaroslav – konvolut 2 vydání Svatební cesty
– Melantrich 1938, dedikace Seifert. 68 s.
– Borový 1940, ilustr. Ed. Milén. 49 s. Dedikace Seifert, obě orig. brož. 550.-

410. SEIFERT, Jaroslav – konvolut 3 dedikovaných tisků
– Jabloň se strunami pavučin. Novina 1943. Front. sign. kresba Karel Svolinský. 59 s. Dedikace J.S.
– Devět rondeaux. Podroužek 1945. Front. sign. kresba Karel Svolinský. 14 s. Dedikace J.S.
– Halleyova kometa. SNDK 1969. Ob. a ilustr. Jiří Trnka. 123 s. Dedikace J.S. Váz. v orig. ob. Vše první vydání, skvělé stavy. 850.-

411. KŘIČKA, Petr: Ďábel frajtrem. Druhé války světové stručný přehled veršem. Praha Kvasnička a Hampl 1946. Ob. a 6 barev. litografiíJosefLada. 103 s. Váz. v orig. ob. Nevyskytuje se. 400.-

412. SANDBURG, Carl: Ocel a dým. Praha Družstvo Dílo 1946. Ob., tři ilustr. a upr. František Gross. Překl. Jiří Kolář aj. Kotalík. 61 s. Ex. 932/1000. Podpisy Kolář i Kotalík.Orig. brož. 360.-

413. HOLAN, Vladimír: Vanutí. Praha Borový 1932. Ob. Eduard Milén. 42 s. 1. vydání Podpis Holan. Na titulu exlibris. Orig. brož. Kniha z majetku Jiřího Konůpka. 300.-

414. HIRŠAL, Josef: Vědro stříbra. Básně. Praha Petr 1940. Ed. První knížky. Ob. a upr. Jaroslav Šváb. 43 s. 500 ex. Orig. brož. 300.-

415. HIRŠAL, Josef: Noclehy s klekánicí. Básně. Praha Petr 1942. Ob. a upr. Jaroslav Šváb. 43 s. Orig. brož. 340.-

416. HIRŠAL, Josef: Čtyři básně. Praha UB 1965. Upravil, vysadil a na ručním lisuvytiskl Alois Chvála. Nestr. Orig. brož. 700.-

417. GRÖGEROVÁ, Bohumila: Čtyři básně. Praha UB 1965. Upravil, vysadil a vytiskl Alois Chvála. Nestr. Orig. brož. 400.-

418. HIRŠAL, Josef – GRÖGEROVÁ, Bohumila: Job-boj. Praha ČS 1968. Ob. a upr. Miroslav Fulín. 130 s. Orig. brož. 240.-

419. HRABAL, Bohumil: Automat Svět. Výbor z povídek. Praha Mladá fronta 1966. Ob. a koláže Jiří Kolář. 330 s. Váz. v orig. ob. (ob. mír. poškoz). Legendární dílo. 260.-

420. KOLÁŘ, Jiří: Návod k upotřebení. (1965) Praha Dialog 1969. Ob. a koláže Jiří Kolář. Upr. Miroslav Houra. 53 s. 1. vydání. 2000 výtisků. Váz. v orig. ob. Důležitá kniha. 700.-

421. SKÝPALA, Gustav: Podzim s Diogenem. Praha Svoboda 1969. Ob., ilustr. a upr. Stanislav Kolíbal. 33 s. Orig. brož. 200.-

422. Ročenka rozhledů pro literaturu a umění. Praha. Svaz knihkupců a nakl. 1934. Ob. a upr. Jaroslav Šváb. 156 s. Orig brož. Přiložen prospekt nakl. Práce 300.-

423. DYRYNK, Karel: Sazba akcidenční. Díl I. Praha Typografie1931.Ob.anonym.Iniciály Slavoboj Tusar. 324 s. Nerozřez. Orig. brož. Nádherná obálka v dokonalém stavu. 800.-

424. BRADÁČ, Ludvík: Úprava vazeb knižních. Praha SČB 1911. 91 s. Dedikace Bradáč. Cpl. vazba. 300.-

425. TSCHINKEL, August: Symbol, rebus, písmeno. Praha Státní grafická škola 1937. Nestr. Orig. brož., mír. poškoz. Zajímavé a nevyskytující se. 400.-


KONEC AUKCE

Upozorňujeme klienty na skutečnost, že aukční provize ve výši 10% zůstává pro naše aukce i nadále zachována.

Příští 26. aukce se bude konat buď v sobotu 3. nebo 10. prosince 2005 (bude upřesněno na těchto stránkách).

aukční řád

prameny

zkratky a slovníček