28. AUKCE - ATA Český antikvariát
28. aukce
sobota 2. prosince 2006, 13,30 hod.
Hotel EXPO

fotografie, avantgarda, umění, grafika a kresby, esoterica, bibliofilie, knihy


Výstava (Exhibition):
úterý a středa, 28. a 29. listopadu, 14 – 17 hod
v naší prodejně
Bubenečská 9, Praha 6

pátek 1. prosince , 11 – 18 hod.
a
sobota 2. prosince, 10 – 11 hod.
Hotel EXPO
Výstaviště, Za elektrárnou 3, Praha 7

Aukce je pořádána pro Sdružení přátel krásných tisků.

Adresa Jitka Trmalová, 16000 Praha 6, Bubenečská 9, tel./fax: + 420 224 318 713; e-mail: mail@trmal.czKATALOG A PROGRAM AUKCE

I. Filosofie – Philosophy 1 – 20

II. Umění – Art 21–58

III. Grafika a kresby – Graphic art and drawings 59–118

IV. Avantgarda – Avant-garde 119–133

platební pauza

Avantgarda – Avant-garde 134–179

V. Historie a ideologie History and ideology 180–208

VI. Varia 209–237

VII. Erotica 238–251

VIII. Bibliofilie – Bibliophily 252–265

platební pauza

Bibliofilie – Bibliophily 266–349

IX. Knihy – Books 350–407

ukončení aukceI. Filosofie - Philosophy

1. ARISTOTELES: Politika. Praha Laichter 1939. upr. Jaroslav Benda, 358 s. Orig. brož., poškoz.ex. vzadu oddělené stránky. Vzácné.
400,–

2. ARISTOTELES: Matafysika. 1946. Ob. a upr. Jaroslav Benda. 498 s. Nerozřez. Orig. brož. Vynikající stav vzácného díla.
500,–

3. ARISTOTELES: Rétorika. Nauka o řečnictví a slohu. Praha Laichter 1948. Ob. a upr. Jaroslav Benda. 321 s. Orig. brož.
450,–

4. BERKELEY, George: Pojednání o základech lidského poznání, kde se zkoumají hlavní přičiny omylu… Praha Laichter 1938. 123 s. Orig. brož.
280,–

5. SPINOZA, Benedikt B.: Rozprava o zdokonalení rozumu a ethika po geometricku vyložená. Praha ČS ČAVU 1925. 369 s. Ppl. vazba
260,–

6. MONTAIGNE, Michel de: Eseje. Praha Odeon 1966. Překl. A vybral Václav Černý. Ob., vazba a upr. Zdeněk Sklenář. 384 s. Váz. v orig. ob. Významné dílo. Velmi dobrý stav.
 300,–

7. HEGEL, G.W.F.: Filosofie, umění a náboženství a jejich vztah k mravnosti a státu. Praha Laichter 1943. 408 s. Váz. v orig. ob.
240,–

8. KIERKEGAARD, Sören: Současnost. Praha Mladá fronta 1969. Ob. a upr Zdeněk Ziegler. 75 s. Cpl. vazba s kož. štítkem sign. Ladislav Růžička. V ochr. pouzdře. Velmi moderní vazba
320,–

9. EMERSON, R.W.: Essaye I,–II. Praha Laichter 1912. 331 + 259 s. Ve dvou knihách. Obě plkž. vazby.
300,–

10. KYBAL, Vlastimil: Svatý František z Assisi. Praha Laichter b.d. Sreprodukcemi. 245 s. Orig. cpl. vazba v ochr. pouzdře. Nevyskytuje se.
300,–

11. NIETZSCHE, Fridrich: Nečasové úvahy. O „užitku" a škodlivosti historie pro život. Praha Laichter 1902. 208 s. Ppl. vazba
180,–

12. NIETZSCHE, Fridrich: Ecce homo. Jak se stát čím kdo jsme. Praha Srdce 1929. Ob. a upr. Jaroslav Benda. 132 s. Orig. brož.
140,–

13. NIETZSCHE, Fridrich: Antikrist. Praha Srdce 1929. Ob. a upr. Jaroslav Benda. 103 s. Orig. brož.
140,–

14. NIETZSCHE, Fridrich: Tak pravil Zarathustra. Kniha pro všechny a pro nikoho. Praha Srdce 1932. IV. vyd. 344 s. Orig. brož. Hezký stav.
200,–

15. HOPPE, Vladimír: Přirozené a duchovní základy světa a života. Praha Procházka 1925. 589 s. Ppl. vazba. Vzácně se vyskytující důležité dílo. 450,–

16. BERGSON, Henri: Komika charakteru. Praha Pelcl 1916. Knihovna Rozhledů. 56 s. Orig. brož. Neobjevuje se.
120,–

17. KLÍMA, Ladislav: Vteřina a věčnost. Filosofické intermezzo. Praha Aventinum 1927. 211 s. Ppl. vazba
200,–

18. KLÍMA, Ladislav: Slavná Nemesis. Praha Sfinx Janda 1932. 300 s. Orig. cpl. vazba
200,–

19. KLÍMA, Ladislav: Filosofické listy. Praha Pohořelý 1939. Ed. Přátelství. Front. Emil Filla. 107 s. Orig. brož.
240,–

20. UNAMUNO, Miquel de: Tragický pocit života v lidech a národech. Praha Symposion 1927. Front. dřev. portrét autora Jan Rambousek. Návrh vazby Svatopluk Klír. 233 s. Orig. cpl. vazba
260,–II. Umění – Art

21. SKOPEC, Rudolf: Sto let české fotografie. Historický pohled vývoje fotografie. Praha Beaufort b.d. Se 131 fotografiemi a 1 barevnou přílohou ve front. 153 s. Orig. brož.
450,–

22. JENÍČEK, Jiří: Praha jasem okřídlená. Praha Čs. filmové nakl. 1948. Ob. a upr. Eduard Hofman. Nestr. Orig. brož.
300,–

23. REICHMANN, Vilém: Soubor 12 fotografií. Praha Pressfoto 1981. Ob. a upr. Libor Fára. Volné fotografie v orig. ob.
450,–

24. LAUSCHMANN, Jan: Soubor 12 fotografií. Praha Pressfoto 1981. Ob. a upr. Libor Fára. Volné fotografie v orig. ob.
400,–

25. SMRŽ, Karel: Filmové zázraky. Praha Šolc a Šimáček 1927. Patnáct kapitol, vysvětlujících alespoň některé z těch divů, nad nimiž vám v kinu zůstává rozum stát. S 62 vyobrazeními. 79 s. Orig. brož.
340,–

26. EJZENŠTEJN, M.S.: Kamerou, tužkou i perem. S úvodní studií Lubomíra Linharta. Praha Orbis 1961. Ob., vazba a upr. Milan Albich. S mnoha obrazovými přílohami, 477 s. Váz. v orig. ob., která mír. poškoz. Vyskytuje se vzácně.
400,–

27. / fotografie / DRTIKOL, František: Portrét dívky. Pohlednicový formát 132x83. Sign. LD slepotisk.razítkem „Drtikol Praha 1927". Půvabná fotografie.
300,–

Zdeněk M. ZENGER – fotografie a kresby
5. 11. 1913 – 28.3. 1987. Malíř, grafik, fotograf, heraldik, tvůrce exlibris a novoročenek. V této aukci nabízíme z jeho pozůstalosti knihy a alba, které si vytvořil pro své potěšení, jedná se tudíž o unikáty.

28. ZENGER, Zdeněk: Žena. Album 36 orig. fotografií 230x180, doprovázené vstupní Z. kresbou. Orig. kart.
3 600,–

29. ZENGER, Zdeněk: Město. (Mladá Boleslav). Album 25 orig. fotografií 235x180, doprovázené vstupní kresbou. Orig. kart. 2 500,–

30. ZENGER, Zdeněk: Album Františka Ketzka. Obsahuje portrétní fotografii, poděkování za účast na K. pohřbu, 1 orig. sign. barev. lept, 1 orig. barev. nesign. lept Fr. Ketzka a 4 str. reprodukcí K. kreseb se středověkou tématikou. Orig. kart. s obálkou
500,–

31. ZENGER, Zdeněk: Krkonoše. Album 20 orig. fotografií 120 x 80 se vstupní kresbou. V ochr. pouzdře.
1 000,–

32. ZENGER, Zdeněk: Album příbuzných a přátel. 20 orig. fotografií 120 x 80 se vstupní kresbou a jmény fotografovaných. Orig. kart. v ochr. pouzdře.
1 000,–

33. ZENGER, Zdeněk: Album světových osobností. 20 orig. fotografií 120 x 80. Ručně psaný seznam portrétovaných. Orig. kart. v ochr. pouzdře.
1 000,–

34. ZENGER, Zdeněk: Pele-mele. 20 kolorovaných kreseb, každá označena názvem. Parodie tvorby současných výtvarníků. Orig. brož.
400,–

35. ZENGER, Zdeněk: Koláže z r. 1936. Orig. ob. s koláží.
400,–

36. ZENGER, Zdeněk: Jménem zákona… „Program" karnevalu Všehrdu 1935. 21 s. č. tisku 10. Kolor. kresby, podpisy zobrazených. Orig. brož.
400,–

37. Soupisy a Zprávy Spolku sběratelů a přátel exlibris 1975 – 1985 - konvolut 11 ročníků, s přílohami, mj. C. Bouda, V. Komárek, Z. Mézl, K. Šafář. 22 sešitů
550,–

38. /Mucha, Alfons/ Slavia starostlivým matkám. Text F. Luska. Praha Pojišťovna Slavia b.d. Ob. a 8 barev. ilustr. Alfons Mucha. Nestr. Orig. brož., ob. poškoz.
900,–

39. HAIS-TÝNECKÝ, Josef: Andělíček z baroku. Praha Otto 1929. Vazba, rámování, záhlací, závěr. Kresby a upr. Alfons Mucha. 102 s. Podpisy Mucha i Týnecký. Ex. 164/200 podepsaných ex. Orig. cpl. vazba v ochr. pouzdře. Nádherný signovaný exemplář.
4 000,–

40. JIRÁNEK, Miloš: Hanuš Schweiger – výbor z jeho díla. Praha SVU Mánes 1906. Vyzd. orig. leptem (podobizna H. Schweigera) Max Švabinský. 28 reprod. v textu, 46 příloh Hanuš Schweiger. 57 s. textu. Orig. ppl. vazba. Nádherná sto let stará monografie. 800,–

41. GANYMED. Blätter der Marées-Gesellschaft II.Band 1920. München Piper 1920. Mnoho reprodukcí, 4 orig. lepty Otto Schubert. 244 s. Orig. pap vazba
1 700,–

42. AJVAZ, HRUŠKA, KROUTVOR, PELÁNEK: Josef Váchal. Praha Argestea 1994. Tisk vyšel jako objemný katalog výstavy díla J.V. 1994 v Rudolfinu. 461 s. Množství barev. i čb. reprod. Josef Váchal. Přiložen seznam vystavených prací. Orig. vazba. Reprezentativní monumentální dílo.
2 400,–

43. ŠVABINSKÝ, Max: Přírodu obdivuj…Praha NČSVU 1958. Vyzd. 25 kresbami Max Švabinský. 26 s. Orig. brož. S dedikací Švabinského „Přírodu obdivuje vždy a navždy!"
240,–

44. / Švabinský, Max/ Kroměřížský skicář mladého Švabinského. Text L. Páleníček. Praha Petr 1949. Ob., front. (orig. sign.litografie) a řada kreseb Max Švabinský. 24 s. textu, 35 reprod. Nerozřez. Volné archy v orig. ob.
300,–

45. ŠIMON, T. F. – konvolut 2 svazků
- text A. Matějček. Praha 1934. 40 s. Orig. brož.
- Rytíř, V.: Popisný seznam ex libris 1910-1932. Úvaly Rytíř 1932. Nestr. S přílohami. Orig. brož.
340,–

46. KUKLA, O.: Josef Matička. Praha Pressfoto 1970. 19 barev. reprod. Josef Matička. Na volných listech, v orig. přebalu
200,–

47. TICHÝ, František – konvolut 2 svazků
- Dvořák, František: František Tichý. Praha NČSVU 1961. 98 vyobr., z toho 24 barev. příloh. Orig. cpl. vazba.
- Šafránek, Miloš: Francouzská léta F. Tichého. Praha NČSVU 1965. Cpl. vazba s ob.
160,–

48. SCHIKNEDER a GEISECKE: Kouzelná flétna. K hudbě W.A. Mozarta. Praha Zátiší 1939. Ob. František Tichý. 68 s. Orig. brož. Neznámá Tichého kresba. Kuriozita!
200,–

49. ZYKMUND, Václav: Alfred Justitz. Praha NČSVU 1962. Ob. a upr. Milan Hegar. 72 s. textu, 40 příloh. Cpl. vazba v poškoz. ob.
300,–

50. HLUŠIČKA, Jiří: František Foltýn. Praha Odeon 1982. 185 s., barev. i čb. reprodukce. Váz. v orig. ob.
400,–

51. FUKA, Vladimír: Cesta labyrintem – Journey to the Labyrinth. Kolektiv autorů ( Primus, Petrová, Bregantová, Vykoukal). 248 s. Veliké množství barev. i čb. reprod. Orig. brož. Nádherné dílo.
400,–

52. KŘÍŽ, Jan: Šmidrové. Praha Obelisk 1970.. Ed. Situace sv. 6. Ob. a upr. Josef Týfa. 88 vyobr., z toho 9 barevných. 36 s. textu. Orig. brož. Velmi vzácný svazeček. Nevyskytuje se.
500,–

53. KOLÁŘ, Jiří: Návod k upotřebení. (1965). Dialog 1969. Ob. a upr. s použitím Kolářových koláží Miroslav Houra. 53 s. Čb. i barev. reprod. Jiří Kolář. Váz. v orig. ob.
360,–

54. LHOTÁK, Kamil – komvolut 3 svazků
- Z rozhovorů. Praha Albatros 1977. Nestr. Orig. brož.
- K. Lhoták. Praha Pressfoto. 15 barev. volných příloh. V orig. přebalu
- Souček, L.: Případ ztraceného vzduchoplavce. SNDK 1968. Ilustr. K. Lhoták.
400,–

55. PILAŘ, Jan - JIŘINCOVÁ, Ludmila: Dvojí křídla. Praha Odeon 1988. Ob. a množství barev. reprod. Ludmila Jiřincová. 295 s. Váz. v orig. ob. Nádherně ilustr. kniha 240,–

56. PECHAR, Vladimír: Staroegyptský portrét. Místo ani vydav. neuvedeno 1972. Album 17 volných dřevorytů, zobrazujících egyptské panovníky. Každý dřevoryt sign. a dat. V orig. pap. deskách. Pozoruhodné.
450,–

57. NOVÁK, Arthur: Klíček ke grafickým uměním. Praha Engst 1946. Ob. orig. dřev. Cyril Bouda. 36 vyobr., 94 s. Orig. brož.
200,–

58. / kýč / RICHTER, Gert: Erbauliches, belehrendes, wie auch vergnügliches Kitsch-Lexicon von A bis Z. Gütersloh LexiconVerlag 1970. 240 s. Čb. i barev. vyobr. Orig. ckž. vazba. Pozoruhodný lexikon
500,–III. Grafika a kresby – Graphic art and drawings

59. ŠTURSA, Jan: Bez názvu. (Odpočívající). 1909. Orig. lept 70x90. Sign. tužkou PD a sign. a dat. PD v desce. Paspart. Velmi půvabné.
800,–

60. ČAPEK, Josef: Děti. 1918. Orig. linoryt 250x165. Černý otisk. Nesign. Paspart.
3 800,–

61. ČAPEK, Josef: Žebrák. 1918. Orig. linotyz 225x180. Černý otisk. Nesign. Paspart.
3 600,–

62. ČAPEK, Josef: Červen. Nedat. Orig. linoryt 243x168.Nesign. Volný list. Nátisk obálky časopisu.
1 800,–

63. ZRZAVÝ, Jan: Ex libris manželů Kolihových. 1918. Orig. barev. litografie 83x55. Nesign. Paspart.
950,–

64. ZRZAVÝ, Jan: Zátiší s vázami, loděmi a jablky. Nedat.(1940). Orig. barev. litografie 180x250. Sign. tužkou PD. Paspart., rám., zaskl.
16 000,–

65. ŠIMON, Tavík František: Pařížští bukinisté. Nedat. Orig. barev. lept 275x280. Sign. tužkou PD a uprostřed v desce. Autorská pečeť PD. Rám. zaskl.
7 000,–

66. VÁCHAL, Josef: Kázání Roberta d‘ Arbrissela. 1920. Orig. čb. dřevoryt 270x340. Sign. a dat. tužkou PD, název tužkou LD, uprostřed poznámka tužkou „ řezáno v podélném dřevě javorovém dlátky". Paspart. Velmi významný list.
16 000,–

67. VÁCHAL, Josef: Vývraty v Schrollenhartě. 1928. Orig. barev. dřevoryt 495x345. Sign. a dat. tužkou PD. Název tužkou LD. Číslo tisku 2. Volný list. List předjímající abstraktní díla poloviny XX. století. Jedinečná práce.
22 000,–-

68. VÁCHAL, Josef – konvolut 2 exlibris
- Ex libris Bořivoj Weigert. Nedat. Orig. barev. dřev. 100x75. Nesign.
- Ex libris Jaromír Malý. Nedat. Orig. barev. dřev. 100x90. sign. tužkou PD. Volné listy
1 000,–

69. VÁCHAL, Josef: Ave Caesar. 1912. Orig. čb. dřev. 150x 100, Sign. PD. Rám. zaskl. 750,–

70. Súkromné listy Fullu a Galandu 2. Bratislava soukr. tisk 1930. Vyzd. orig. barev. linoryty Luďo Fulla a Mikuláš Galanda. Nestr. Dvojlist 500 ex. V nádherném stavu.
7 000,–

71. Súkromné listy Fullu a Galandu 3-4. Bratislava soukr. tisk 1932. Vyzd. orig. barev. linoryty Luďo Fulla a Mikuláš Galanda. Nestr. Dvojlist 200 ex. Lehce poškoz. přeložením CA 22 – 9000
3 800,–

72. FULLA, Ludo: Ex libris Ed. Cekl. Nedat. (1926). Orig. ručně kolor. dřevoryt 115x70. Sign. tužkou PD. Paspart.
1 400,–

73. FULLA, Ľudo: Ex libris Josef Hladký. Nedat. (1926). Orig. ručnš kolor. dřevoryt 110x72. Sign. tužkou PD. Paspart.
1 400,–

74. ŠVABINSKÝ, Max: Pamětní list. Nedat.(1929). Kresba tuší 425x330. Sign. tuší uprostřed spolu s poznámkou: „ tož tak to asi vypadá". Návrh na Pamětní list SVU Mánes ( pod. č. 236 Páleníčkova soupisu – suchá jehla). Paspart., rám., zaskl.
8 000,–

75. BRÖMSE, August: Portrét J.M. November 1911. Orig lept + tužka 115x85. Sign. na rubu pozůstalostním štítkem. Paspart.
600,–

76. BRÖMSE, August: Návrat ztraceného syna. Nedat. Orig. lept 155x120. Sign. na rubu pozůst. razítkem. Volný list.
700,–

77. BRÖMSE, August: Studie mužských hlav. Nedat. Kresba hrudkou. 170x170. Sign. na rubu pozůst. razítkem, nalepeno na podkl. papíře,který poškoz.
2 000,–

78. BRÖMSE, August: Cestující ve vlaku. Nedat. Kresba tuší s akvarelem 146x110. Sign. na rubu pozůst. razítkem. Paspart. Skvostné dílo.
2 500,–

79. STRETTI-ZAMPONI, Jaromír: PF 1934! Orig. lept 90x90. Sign. tužkou PD, Název tužkou LD. Paspart.
700,–

80. TOYEN: Ex libris František Kozák. Nedat. Zinkografie 85x55. Sign. v desce PD. Paspart.
360,–

81. RABAS, Václav: Krajina. 1945. Lept 60x100. Sign. a dat. tužkou PD. Paspart.
450,–

82. BAUCH, Jan: Dívka. 1943. Orig. barev. litografie 200x140. Sign. a dat tužkou PD. Paspart.
2 500,–

83. KOTÍK, Jan: Nedat. Orig. barev. lept. 155x210. Sign. tužkou PD. Příloha. Volný list.
360,–

84. HUDEČEK, František: Geometrická abstrakce. 1945. Orig. suchá jehla 120x152. Sign. tužkou PD. Paspart.
3 000,–

85. KOBLIHA, František: Fantasie měsíčních nocí. Nedat. Vernis-mou 345x240. Sign. tužkou PD. Č. tisku 3/25. Paspart.
1 400,–

86. PADERLÍK, Arnošt: Dívčí akt. Nedat. (1959). Kresba uhlem 380x250. Sign. tužkou LD. Paspart., zaskl.
2 500,–

87. BOUDNÍK, Vladimír: Strukturální grafika 1960-XI. 190 x 373, sign. a dat. tužkou PD. Č. tisku 33/100. paspart., zaskl. Nádherný list
18 000,–

88. JEDLIČKA, Jan: Výkřik. 1966. Litografie se zlatotiskem 330x240. Sign. tužkou PD. Č. tisku 1/20. Volný list.
1 500,–

89. HOLÝ, Miloslav: Krajina. 1967. „Rozmývaný" pastel s akvarelem 205 x 300. Sign. a dat. v obraze PD. Paspart.
2 400,–

90. LIESLER, Josef: Zralé letní odpoledne 1968-1969. Orig. barev. litografie 345x500. Sign. tužkou PD. Č.tisku 66/75. Volný list.
3 500,–

91. ŠIMOTOVÁ, Adriena: Abstrakce. 1969. Orig. lept 300x210. Sign. a dat. tužkou PD. Č. tisku 13/50. Volný list. Nádherný raný list.
2 000,–

92. BORN, Adolf: Dáma s čertíkem. 1975. Orig. barev. litografie 280x198. Sign. a dedikace tužkou dole uprostřed. Č. tisku 1/50. Paspart., zaskl.
4 000,–

93. ČECHOVÁ, Olga – konvolut 2 litografií a jedné kresby
1977 – Slon, 200x130 s podtiskem, sign. tužkou PD č.tisku 32/60
1975 – Pták, 200x210, sig. PD, č.tisku 69/200, volné listy
1975 – Pták s ptačicí. Orig. kresba tuší s akvarelem, 120x165. Sign, dat. a dedikováno perem PD., paspart.
600,–

94. ČECHOVÁ, Olga: Dvě "berušky". Nedat. Kresba kolor. akvarelem 425x300. Sign. tužkou PD. Volný list.
1 400,–

95. ČECHOVÁ, Olga: Medvěd s květem. 1981. Orig. barev. litografie 500x650. Sign. a dedikováno tužkou PD. Č. tisku 17/30. Volný list.
900,–

96. TESAŘ, Vladimír: Filosofská historie – Aktuár Roubínek. (Studie 1981). Kresba tužkou 95x75. Sign. tužkou a dat. PD. Paspart. zaskl.
450,–

97. NATUS - ŠALAMOUNOVÁ, Eva: OSTROV I. 1980. Orig. barev.litografie 285x212. Sign. tužkou uprostřed. Č. tisku 12/50. Volný list.
500,–

98. NATUS - ŠALAMOUNOVÁ, Eva: Ostrov II. 1982. Orig. barev. litografie 370x272. Sign. tužkou uprostřed. Č. tisku 23/40. Volný list.
700,–

99. SVOLINSKÝ, Karel: Čertův tanec. (k 21.srpnu 1975). Barev. kresba 180x120. Dat., sign. PD. Volný list. Půvabná symbolická kresba
1 200,–

100. KULHÁNEK, Oldřich: PF 84. Komb. technika 142x90. Sign. tužkou dole uprostřed. Volný list.
600,–

101. LHOTÁK, Kamil: Petřínská rozhledna. 1985. Orig. čb. lept 138x85. Sign. tužkou PD. Dvojlist s textem. Pamětní list SČB (A.Branald).
1 500,–

102. TROUP, Miroslav: Šahrazádiny noci. Nedat. Orig. barev. pastel 314x228. Sign. křídou v kresbě LD. Volný list.
1 400,–

103. PACOVSKÁ, Květa: Budík. Nedat. Orig. barev. litografie 410x235. Sign. PD, č. tisku 14/27. Volný list.
600,–

104. PACOVSKÁ, Květa: Co všechno udělá jeden panáček pro oba. 1983. Orig. barev. lito 140x85. Sign. a název tužkou. Autorský tisk. Volný list,
500,–

105. BEDNÁŘOVÁ, Eva: Soubor 6 leptů (F.M.Dostojevský). 310x215. Sign. pozůst. Suchou pečetí. Vynikající grafické listy.
2 000,–

106. ŠAFÁŘ, Karel: Legenda o zrodu. Praha ed. Biblos sv. 4. 10 orig. suchých jehel 202x175. Ex. 41/50. Volné listy v orig. ob.
7 000,–

107. Ex libris Napoleonica. Praha Stojánek 1933. Soubor 10 orig. sign. grafických exlibris. Předmluva M. Novotný. Autoři: A. Moravec, J. Rambousek, A. Majer, V. Silovský. Podpis Novotný. Tento ex. z 35 na simili japanu neočíslován. Volné listy v orig. pouzdře.
500,–

108. BÍLEK, František: Deset dřevorytů. Praha Kočí 1917. 10 orig. nesign. Dřevorytů Frant. Bílek. Volné listy v orig. ob.
600,–

109. Dílo Evy Štikové. Praha PNP, SČB a Hollar 1972. Sestavil Fr. Dvořák. Vyzd. 4 orig. barev. litogr. Dana Štormová-Puchnarová. 43 s. Nerozřez. Volné archy v orig. ob. Krásné litografie D. Puchnarové.
500,–

110. /Kundera, Ludvík/ Sebrání – jaro 1974. Brno Kundera 1974. Texty mj. J. Skácel, J. Suchý, O. Mikulášek, M. Uhde, J. Vykoukal, E.Juliš – rukopisy. Grafika a foto mj.: R. Filla, D. Chatrný, V. Komárek, M. Šimurda, J. Škarohlíd, E. Juliš, M. Koreček. Vyšlo ve 30 ex., tento má č. B4. Orig. přebal Jindřich Svoboda. Vzácný komplet. CA 26 – 9500,–
7 500,–

111. BAUDELAIRE, Charles: Starý kejklíř – Vdovy. Praha Hollar 1923. Vyzd. 4 orig. barev. litografiemi Jan Rambousek. 27 s. Orig. brož.
400,–

112. Špalíček českých knižních značek, exlibris a novoročenek. Roč. III., č. 1 – 10 v 7 sešitech. Obsahuje mj. exlibris: Josef Váchal, (2x), B. Jaroněk, V. Preissig, Ot. Štáfl. 7 sešitů v orig. brož.
1 000,–

113. ŠIMON, Pavel: Kunětická hora. Pět akvatint. Pardubice ERA b.d. Ob. dřevoryt a 5 orig. sign. akvatint Pavel Šimon. 99 ex., tento autorský. Orig. brož.
300,–

114. STUCHLÍK, Miroslav: Úvahy o hlavě. Soubor 6 grafických listů. Praha Folio 1979. 6 orig. sign. grafik, Ex.37/80. Volné listy v orig. ob.
550,–

115. /Kundera, Ludvík/ Bohdan Lacina. Hradec Králové Kruh 1971. Ed. Ars. Obsahuje 5 orig. dřevorytů z let 1946-67 a fragment posledního z r. 1971. Podpis Lacina ve sborníčku a dedikace Kundera J. Glivickému. Volné listy v orig. ob.
450,–

116. ERAZIM, Martin: Muž jménem Job. 10 barev. litografií. Praha soukr. tisk edice Biblos sv. 16. Obsahuje 10 orig. sign. a čísl. barev. lito. Č. tisku 69/100. Volné listy v orig. ob.
900,–

117. KÁBRT, Josef: Janovo zjevení. Praha ed. Biblos sv. 13. Deset orig. sign. leptů Josef Kábrt. Č.tisku 61/100. Volné listy v orig. přebalu.
1 000,–

118. KAVAN, Jan: Mojžíš. 10 komb. leptů. Praha ed. Biblos sv. 6. Vyzd. 10 barev.sign. čísl. lepty Jan Kavan. Č. tisku 99/100. Volné listy v orig. ob.
900,–IV. Avantgarda – Avant-garde

119. ČAPEK, Josef: Lelio. Praha Neumannová 1917. KDA. 72 s. Nerozřez. Na ručním papíře ze 30 výtisků. 1. vydání. Orig. brož., ob. poškoz a odtržena, uvnitř intaktní. Velmi vzácné 1. vydání.
600,–

120. NEUMANN, S.K.: Ať žije život! Praha Borový 1920. Ob. a kresby Josef Čapek. 247 s. Nerozřez. Orig. brož. Uncut. Nádherný stav
700,–

121. ČAPEK, Karel: Francouzská poesie nové doby. Praha Borový 1920. Ob. a upr. Josef Čapek. 186 s. Orig. brož. Primus 2
300,–

122. MAETERLINCK, Maurice: Velké tajemství. Praha Symposion 1922. Titul Josef Čapek. 164 s. Orig. cpl. vazba
180,–

123. ŠRÁMEK, Fráňa: Červen. Praha Zátiší 1923. Ob. a upr. Josef Čapek. 18 s. Orig. brož.
200,–

124. TRAKL, Georg: Šebastian ve snu. Vyškov Obzina 1924. Obzinovy tisky sv. 3. Ob. a upr. Josef Čapek. 87 s. Ex. 289/500. Orig. brož. Vzácné, ve výborném stavu.
700,–

125. MAHEN, Jiří: Knížka o českém charakteru. Vyškov Obzina 1924. Ob. a upr. Josef Čapek. 135 s. Orig. brož.
180,–

126. LANGER, František: Noc. Praha Rosendorf 1925. Ob. a upr. Josef Čapek. 50 s. Podpis Langer. Orig. brož. Vzácné, výborný stav.
600,–

127. JANDA, Josef: Černé umění. Deset pros. Praha Rosendorf 1927. Ob., 10 ilustr. a upr. Josef Čapek. 64 s. Ex. 451/500. Orig. cpl. vazba. Nevyskytuje se.
500,–

128. KLIČKA, Benjamin: Pestré osmero. Praha Petr 1928. Ob. Josef Čapek. 64 s. Nerozřez. Orig. brož. Uncut.
240,–

129. ČAPEK, Karel: Kritika slov. Praha Aventinum 1929. Upr. Josef Čapek. III. vydání. 78 s. Orig. brož.
240,–

130. SCHULZ, Karel: Tegtmaierovy železárny. Komunistický román. Praha Rejman 1922. Ob. a upr. Karel Teige. 185 s. Orig. cpl. vazba. Primus 8
800,–

131. TEIGE, Karel: Film. Praha Petr 1925. Edice „Radosti ze života", sv. 1. Ob. a upr. Karel Teige. 127 s. Dedikace Karel Teige. Orig. brož. Ob. mírně poškoz. With Teige´s inscription. Rare. Primus 243
1 200,–

132. BIEBL, Konstantin: S lodí, jež dováží čaj a kávu. Poesie. Typografická montáž Karel Teige. Praha Fromek 1928. Ed. Odeon sv. 37. Ob. americká kartonáž, front., titul a 3 celostr. montáže a upr. Karel Teige. 63 s. 1. vydání. Podpis Biebl. Orig. kart. Wonderful condition. CA 27 – 65 000,– Primus 84, 85
16 000,–

133. ELUARD, Paul: Výbor básní. Praha Odeon 1946. Ob. Karel Teige. Red. J. Heisler. Ilustr. Jindřich Štyrský, Pablo Picasso a Max Ernst. Front. portrét Eluarda Man Ray. 150 s. Orig. brož. Velmi dobrý stav.
300,–

134. ELUARD. Paul: Veřejná růže. Praha SNKLU 1964. Ob. vyzd. kolážemi Karel Teige. 78 s. Váz. v orig. ob.
240,–

135. M – 20 – leták synthetismu. Sdružení umělců Algol. Rytmus 20. století. Praha Su Algol 1925. Ročník I., č. 1 a 2.
- 1. č. –autoři: Kropáč, Biebl, Holan, Landa, Frejka aj. 8 s.
- 2. č. – autoři: Biebl, Ráž, Cendrars, Holan, Kropáč aj. Výzdoba: P. Picasso, J. Zrzavý, A. Ráž. 8 s. Formát 370x270. Básně, prosa, teorie, divadlo, referáty. 2. sešity. Vše co vyšlo. Nevyskytující se časopis ve velmi dobrém stavu. Nesmírně vzácné. Very rare. Exquisite journal.
2 800,–

136. NEZVAL, Vítězslav: Blíženci. Poesie. Praha Kuncíř 1927. Ob. a upr. Vít Obrtel. 55 s. Orig. brož. Primus 68
300,–

137. NEZVAL, Vítězslav: Nápisy na hroby. Poesie. Oraha Otto 1927. Ob. a upr. Otakar Mrkvička. 82 s. Dedikace Nezval. Orig. ppl. vazba. Exlibris z významné sbírky na přídeští.Primus 259
450,–

138. NEZVAL, Vítězslav: Abeceda. Taneční komposice Milči Mayerové. Praha Otto 1926. Ob., upr. a fotomont Karel Teige. Fotografie K.Paspa. 25 tanečních komposic. 57 s. Orig. brož. ob. zašpinavělá, CA 26 – 28 000,– Primus 47, 400-422
19 000,–

139. NEZVAL, Vítězslav: Ulice Git-le-Coeur. Praha Borový 1936. Ob. a upr. Jindřich Štyrský. Fotografie V. Nezval, J. Štyrský aj. Honzl. 120 s. Orig. brož.
450,–

140. NEZVAL, Vítězslav: Anička skřítek a Slaměný Hubert. Kniha pro děti. Praha Dědictví Komenského 1936. Vazba a ilustrace Toyen. 373 s. Orig. ppl. vazba. Good condition.
400,–

141. APOLLINAIRE, Guillaume: Zavražděný básník. Román. Praha Aventinum 1925. Ob. Otakar Mrkvička a Karel Teige. 84 s. Orig. brož. Very nice condition. Primus 257
360,–

142. CENDRARS, Blaise: Zlato. Praha Odeon 1926. Ob. a kresby Josef Šíma, titul Karel Teige. 183. s. Nerozřez. Orig. brož. Uncut. Primus 33
360,–

143. DELTEIL, Joseph: Cholera. Román. Praha Odeon 1926. Ob. Josef Šíma, titul Karel Teige. 101 s. Orig. brož. Primus 38, 39
360,–

144. VONDRÁČEK, Jan: Staročeská lyrika milostná. Verše. Praha Odeon 1928. Malá ed. Odeon sv. 11. Orig. brož.
180,–

145. COCTEAU, Jean: Svatebčané na Eiffelce. Podívaná. Praha Odeon 1928. Malá ed. Odeon sv. 5. Ob. a upr. Jan Fromek. 29 s. Orig. brož.
120,–

146. JOYCE, James: Anna Livia Plurabella. Fragment „Díla v zrodu". Praha Odeon 1932. Bibliofil. Edice odeon sv. 9. Front. sign. orig. lept. Jan Konůpek. Lept je pouze v tomto jediném výtisku. 95 s. Ex. 140/300. Orig. pap. vazba. Unikát. Náš ex. obsahuje zřejmě jediný Konůpkův lept. Kniha měla být i lepty původně vyzdobena ale Fromek se ještě před vydáním s Konůpkem rozešel. Unikát. Velmi vzácné.
2 000,–

147. VANČURA, Vladislav: Pole orná a válečná. Praha Odeon 1925. Ob. Karel Teige. 212 s. Orig. brož. 1. sv. ed. Odeon. Good condition. Primus 24
700,–

148. VANČURA, Vladislav: Učitel a žák. Scénická báseň. Praha Plejada 1928. Cpl. vazba Vít Obrtel. 65 s. Orig. cpl. vazba
260,–

149. VANČURA, Vladislav: Nemocná dívka. Praha Plejada 1928. Vazba Vít Obrtel. 68 s. Orig. cpl. vazba. Primus 89
260,–

150. VANČURA, Vladislav: Poslední soud. Praha Melantrich 1935. Ob. Toyen. 157 s. Orig. brož.
260,–

151. VANČURA, Vladislav: Útěk do Budína. Praha Melantrich 1932. Ob. Toyen. 226 s. Váz. v orig. ob. Výborný stav.
320,–

152. VANČURA, Vladislav: Markéta Lazarová. Praha Sfinx 1931. Ob. a upr. Jindřich Štyrský. 253 s. Váz. v orig. ob. Slavné dílo v nádherném stavu
320,–

153. PETRŽELKA, Vilém: Písně milostné. Praha Hudební matice UB 1943. Ob., 4 celostr. kresby a upr. Toyen. 32 s. Orig. brož. Noty. With 5 drawings by Toyen.
1 500,–

154. ROLLAND, Romain: Petr a Lucie. Praha Symposion 1936. Vazba a titul lito Toyen. 140 s. Orig. ppl. vazba. AP 67- 1600,–
650,–

155. Milostný almanach Kmene pro jaro 1933. Red. L. Vokrová. Praha Kmen 1932. Upr. Toyen, vyzd. A. Pelc, F. Bidlo, V. Rada, Toyen. 171 s. Orig. brož. Primus 147
180,–

156. DURYCH, Jaroslav: Rekviem. Praha Melantrich 1935. 3. vyd. Ob. Jindřich Štyrský. 87 s. cpl. vazba v orig. ob. Primus 370 (ob. Štyrský)- Ladman uvádí jako autora ob. Toyen s pozn. Nepotvrzeno. Primus 323
360,–

157. Český podzim 1938. Výbor z básní otištěných v pohnutých podzimních dnech 1938 v LN a KM. Praha Topič 1939. Front. a upr. František Muzika. 34 s. Podpisy Holan, Stehlík, Závada. Orig. brož. Primus 176
300,–

158. HALAS, František: Hořec. Praha Janská 1933. Editio Princeps sv. 6. Vyzd. Orig. litografiemi ve frontispicu a na titulu Toyen. Upr. Jindřich Štyrský. 43 s. Podpis Halas, tisk Státní tiskárna. Ex. 28/120. Orig. kart., v ochr. pouzdře. Rare. 120 copies only. Nice condition.
13 000,–-

159. HALAS, František: Tvář. Praha DP 1931. Vazba, front. a upr. Jindřich Štyrský. 41 s. Orig. cpl. vazba. Primus 134, 135
300,–

160. WELLS, H.G.: Sen. Román. Praha Srdce 1924. Fotomont. ob. sign. Jindřich Štyrský. 239 s. Orig. brož. Vzácný nevyskytující se tisk. Beautiful photo-montage by Štyrský. Wonderful condition. Exquisite
2 400,–

161. ŠTYRSKÝ, Jindřich: Každý z nás stopuje svoji poruchu. Praha Thyrsus 1996. Texty 1923-1940. 165 s. 1200 výtisků. Orig. brož.
200,–

162. z LEŠEHRADU, Emanuel: Souhvězdí. Překlady z francouzské poesie (Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Maeterlinck). Praha Kvasnička a Hampl 1931. Ob. Jindřich Štyrský. 126 s. Orig. brož. Primus 132
360,–

163. z LEŠEHRADU, Emanuel: Návštěvy I. Překlady z francouzské a anglické lyriky. Praha Kvasnička a Hampl 1931. Ob. a upr. Jindřich Štyrský. 160 s. Orig. brož.
360,–

164. MARTEN, Miloš: Zastřený profil. Praha Kohout a Štyrský 1940. Imaginární portrét Lautréamonta Jindřich Štyrský. Ob. a upr. Stanislav Kohout s použitím dřevorytů Z. Braunerové. 12 s. Ex. 132/300. Podpis Štyrský. Orig. brož. Štyrského kuriozita. Signed by Štyrský.
500,–

165. WOOLFOVÁ, Virginia: Orlando. Imaginární životopis. Praha Symposion 1929. Vazba, kresby a upr. František Muzika. 263 s. Ex. 152/400 na similijapanu. Orig. cpl. vazba
200,–

166. /CH. W. GLUCK/ Orfeus a Eurydika. Libreto k opeře. Překl. Vítězslav Nezval. Praha Müller 1940. Lis knihomilův sv. 10. Vyzd. 3 ručně kolor. kresbami František Muzika. Nestr. Ex. 45/70. Podpisy Muzika, Nezval a Müller. Orig. pap. vazba, v ochr. pouzdře. With very nice hand coloured drawings by František Muzika. 70 copies only. Wonderful copy. Ca 17(2001) sold for 30 000,– - nádherná a velmi významná česká bibliofilie. Primus 75
28 000,–

167. COCTEAU, Jean: Plain-Chant. Poeme. Paris Libraire Stock 1928. 48 s. 1. vydání. Orig. brož.
500,–

168. NADEAU, Maurice: Histoire du surrealisme. Paris Editions du Seul. S fotopřílohami. 388 s. 1. vydání. Orig. brož., mír. poškoz. ob. Základní dílo v 1. vydání.
1 200,–

169. Les Artistes musicalistes. Presentant leur III Salon. Paris Galerie de la Renaissance b.d. Vyzd. mj. fotopříl. (montáže, kresby) Charles Blanc-Gatti, Jean Carlu, Arne Hošek, Pierre Lamy, Franz Simecez. Nestr. Aluminiová ob. s výřezy, mnoho vyobr. Přiložena knižní reprodukce díla. Vloženo do pap. pouzdra. Nesmírně významné avantgardní dílo. Obsaženo dílo Arnošta Hoška.
1 500,–

170. Generace avatgardy – výstavní katalog. Praha PNP 1970. Texty Vratislav Effenberger a V. Nezval. S fotopřílohami. 26 s. Ob. a upr. Petr Náprstek, front. Karl Teige. Orig. brož. S fotografiemi avantgardních umělců.
600,–

171. BOHATEC, Miroslav: Karel Teige a kniha. Praha NČVU 1965. Ob. a upr. Stanislav Odvárko. Repro děl Karla Teige. 24 s. Nerozřez. Orig. brož.
800,–

172. BUCKOVÁ, Pearl: Dobrá země. Praha DP 1938. Ob. s použitím foto z filmu Ladislav Sutnar. Vazba a kresba Toyen. 352 s. Váz. v orig. ob.
400,–

173. HOSTOVSKÝ, Egon: Tři noci. New York Czechoslovac society of Arts and Sciences in America 1964. Ob. a upr. Ladislav Sutnar. 207 s. Orig. brož. Sutnar z60. let Výborný stav.
1 200,–

174. /Sutnar, Ladislav/ Jiřák, K.B.: Der Regen Bogen. Chant a piano op. 29. Praha Hudební matice Um. Besedy 1930. Noty. 15 s. Obálka Ladislav Sutnar. Orig. brož. Wonderful. Very rare.
2 000,–

175. / Rossmann, Zdeněk/ Edice Index – propagační leták. Seznam knih a publikací Olomouc. List pro kulturní politiku. Upr. Zdeněk Rossmann. 1 list formátu A4, přeložen. Vzácné.
240,–

176. KROUTVOR, Josef a FREMUNT, S.: V+W. Praha Umprum 1984. Sborník 73 čb. a barev. reprod. na volných listech. Karikatura, plakáty, reklama. Volné archy v orig. ob.
300,–

177. PONIČAN, Ján: Večerné svetlá. Poézia. Bratislava Literárny odbor UB 1932. Ob. a upr. Jozef Rybák. 45 s. Orig. brož., ob. mír. zašpinavělá.
240,–

178. SMREK, Ján: Iba oči. Verše. Praha Mazáč 1933. Ob. autor neuveden. 89 s. Orig. brož. Krásná anonymní obálka.
240,–

179. TSCHINKEL, August: Symbol, rébus písmeno. Praha Státní grafická škola 1937. Nestr. Tištěno ve školních dílnách. Orig. brož. Nesmírně důležité dílo ve vynikajícím stavu. CA 25-7500,–
5 500,–V. Historie a ideologie

Důvodem zařazení některých titulů do následující kapitoly není snaha o propagaci těch kterých ideologií, nýbrž snaha se působení těchto ideologií vyvarovat.

180. SCHWARZENBERG, Karel: Obrazy českého státu od r. 1526 do roku 1918. Praha Melantrich 1939. Upr. Břetislav Štorm. 247 s. S fotopřílohami. Váz. v orig. ob., mír.poškoz.
360,–

181. BÍLEK, Tomáš: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618. Ve dvou knihách. Praha Řivnáč 1882-3. 1470 s. Vazby plkož. a ppl. Nesmírně významný text.
900,–

182. PEKAŘ, Josef: K českému boji státoprávnímu za války. Praha Histor. Klub 1930. 32 s. Nerozřez. Orig. brož.
240,–

183. SLAVÍK, A.: Pruské usilování o země české. PrahaŠimáček 1901. 102 s. Ppl. vazba, ob. přiváz. Významná kniha.
300,–

184. SOLOVJEV, Vladimír: Židovství a křesťanská otázka. Olomouc Dominik. Edice Krystal 1939.83 s. Nerozřez. Orig. brož. Vzácné dílo
300,–

185. TICHÝ, František: K pathologii slovenského nacionalismu. Praha soukr. tisk 1936. Tiskem Státní tiskárny (upr.) 41 s. Orig. brož.
300,–

186. VRBA, Rudolf – konvolut 2 svazků
- Vláda peněz. Sociálně politické úvahy. Řivnáč 1912. 645 s. Orig. brož.
- Skáza Slovanů ze světové války I. Č.Budějovice 1924. 263 s. Orig.brož.
600,–

187. VRBA, Rudolf: Národní sebeochrana. Praha 1898. Úvahy o hmotném a mravním úpadku národa českého. 398 s. Ppl. vazba
600,–

188. KUMMER, Rudolf: Rasputin. Brno Jícha 1942. 7 vyobr. 140 s. Ppl. vazba.
360,–

189. /Novák, Rudolf/ Protižidovská čítanka. Příručka k židovské otázce v českých zemích. Praha Holinkova tiskárna 1944. 308 s. Orig. brož.
300,–

190. RYS, Jan: Židozednářství metla světa. Praha Vlajka 1938. 16 příloh. 356 s. Ppl. vazba
400,–

191. CÉLINE, Louis-Ferdinand – konvolut 2 svazků
- Škola mrtvol. Praha Meteor b.d. 154 s. Ex. 1148. Orig.brož.
- Církev. Praha Borový 1934. 173 s. Orig. brož.
500,–

192. KASTEIN, Josef: Eine Geschichte der Juden. Wien Lowit 1935. 633 s. Cpl. vazba
240,–

193. HITLER, Adolf: Mein Kampf. München NSDAP 1942. 781 s. Cpl. vazba
900,–

194. HITLER, Adolf: Aquarelle. Berlin Hoffmann Reichsbilderichterstatter NSDAP 1935. 7 reprodukcí akvarelů s popisem. Vloženo v orig. pap. deskách 230x310.
900,–

195. Die Tschechoslowakei im Spiegel der Statistik. Karlsbad-Leipzig Frank 1937. 89 s.,1 příloha. Prosudetsky zaměřená předválečná publikace, text něm., česky, angl.
280,–

196. SANDOMIRSKÝ, B. G.: Fašisté. Praha Družstvo Kniha 1923. Ilustr. a upr. Vlasta Košvanec. 157 s. Orig. brož.
180,–

197. YESTER, Stanislav: „Třetí říše" nastupuje! Praha Svaz čs. důstojnictva 1937. 232s. Orig. brož. poškoz.
200,–

198. JANDÁČEK, A.: Marxismus, komunismus, liberalismus, fašismus – katastrofa. A co tedˇ. Chicago Národní svaz českých katolíků 1939. 48 s. Orig. brož.
300,–

199. OLDEN, Rudolf: Hitler. Praha Čin 1936. 331 s. S fotografiemi. 3. vyd. Orig. brož.
200,–

200. Tři roky v Říši. Protektorát Čechy a Morava. Praha Orbis 1942. 103 s. S fotografiemi. Orig. brož.
200,–

201. TUMA, Mirko: Gheto našich dnů. Praha Salivar 1946. 12kreseb a obálka Lev Haas. 57 s. Orig. brož.
200,–

202. Terezín Ghetto. Praha Repatriační odbor ministerstva ochr. práce 1945. 541 s. Orig. brož. Soupis osob deportovaných do Terezína / včetně osob transportovaných z Terezína do Švédska a Švýcarska/.
400,–

203. Mauthausen. Praha KV KSČ b.d. Fotografie Fotosekce sekretariátu KSČ Praha a z Mauthausenského archivu. Grafická úprava Zdeněk Rossmann. Nestr. Orig. ppl. vazba
450,–

204. Almanach pražského povstání v Břevnově květen 1945. Praha Sdružení barikádníků 1947. Ob. Klimeš a Kozina. 105 s. Orig. brož.
500,–

205. Co s nimi? Dokumentární svědectví nacistické propagandy o velezrádné činnosti pohraničních Němců v Československu. Praha Rebcovo nakl. 1946. S mnoha fotografiemi 143 s. Váz. v orig. ob.
400,–

206. REICHENTÁL, František: „Arbeit macht frei". Bratislava ÚSŽO 1946. 16 kreseb, nestr. Orig. brož.
600,–

207. MUSSOLINI, Benito: Parlo con Bruno./Mluvím s Brunem/. Praha Orbis 1943. 130 s. S 10 vyobr. Ex. č.398/1500 Ppl. vazba
320,–

208. ANIČKOVA, S. /baronesa Taube/: Mluvila jsem s Leninem. Redaktorkou, přednašečkou a tanečnicí SSSR. Praha Orbis 1941. 247 s. Ob. anonym Orig. brož.
300,–VI. Varia

209. WOLFF, Paul: Meine Erfahrungen mit der Leica. Ein historischer Querschnitt aus fast 10 Jahren Leica-Photographie. Frankfurt am M. Bechhold 1934. 192 Bilder in Kupfertiefdruck (hlubotisk) und 11 Bildtafeln in Buchdruck (knihtisk). 63 s. textu. Váz v orig. ob. Zásadní fotopublikace.
1 800,–

210. Ceník – vzorník kvalitního skla lisovaného fy Josef Inwald a.s. Praha 1940. 39 tabulí. Orig. brož. poškoz.
260,–

211. /včelařství/ Hlavní ceník prvního slezského včelařského závodu Fr. Simmicha Javorník 1929. 72 s. S vyobrazeními. Orig. brož.
300,–


212. Vzorníky – konvolut 3 svazků
- Ceník tiskařských barev pro knihtisk, kamenotisk a ofset. 97 s.
- Hollandisch Papier voor Luxe-Druck van Gelder Zonen Amsterdam. Nestr.
- Vzory písem. J.L. Bayer pro prům. tiskařský a papírnický. Kolín-Praha
800,–

213. Prospekt Radio Havel R.H.S. Superthet. Praha Havel b.d. S fotografiemi a typo úpravě. 16 s. Orig. brož., zadní str. ob. poškoz. Zajímavé.
200,–

214. Eva. Časopis vzdělané ženy. Praha Melantrich 1936-37. Roč. IX. 22 čísel s veváz. Obálkami. A přílohami Salon. Str. průběžně. Orig. cpl. vazba
500,–

215. ZAHÁLKA, František: Přehled knihtisku. Praha Práce 1952. Ob. Oldřich Bareš. S reprodukcemi. 600 s. Váz v orig. ob.
300,–

216. Písma Průmyslové tiskárny. Praha Průmyslová tiskárna b.d. Front. anonym. Nestr. Orig. ppl. vazba. Rozměrné jedinečné dílo.
800,–

217. DOSTÁL, Jiří: Bibliografický soupis tisků vydaných nakl. Jana Laichtra. Praha Laichter 1935. 45 s. Orig. brož.
200,–

218. CHVÁLA, Alois: Kniha o knize. Praha Gremium knihkupců 1940. Ob. František Ketzek. S mnoha reprod. a fotografiemi. 131 s. Orig. brož.
160,–

219. BRADÁČ, Ludvík: Knihařova technologie. Praha ČGU 1941. 93 s. S přílohami. Nerozřez. Orig. brož., mír. poškoz.
Vzácné.
500,–

220. BOGENG, G. A.: Knihomilství. Praha Elzevir b.d. 199 s. Plkž. vazba, ob. přiváz.
160,–

221. Epištola a dialog o knižních aukcích. Praha Zink 1930. Ob. a upr. Karel Svolinský. 18 s. Orig. brož.
160,–

222. Götterlehre für junge Leute. In deutsch-lateinisch-italienisch und franzözische Sprache. Mit 63 illuminierten Abbildungen. Wien 1809. 199 s. Ckž. vazba. Půvabné ručně kolorované rytiny. Nová ckž. vazba
1 500,–

223. ŠVARCER, Aug. Dr.: Počátkové mechaniky a strojnictví. Praha Kober 1862. S 204 vyobrazeními. 175 s. Orig. ppl. vazba. Dobře zachovalá učebnice.
400,–

224. / vandrovní knížka / Vandrownická knížka dle nejwyšího patentu od 24. února 1827. Prag. Použito v letech 1843-48. S razítky a pečetěmi,vyplněno 15 stran. Ppl. vazba. Unvitř horní roh poškoz. politím.
240,–

225. PAROUBEK, Jan: Starobylé město Domažlice. Domažlice Rybařík 1926. 29 s. 24 příloh. Ppl. vazba
240,–

226. OPPL, St. V.: Z kroniky staroslavného města Fulneku. Jubilejní vzpomínka. Fulnek soukr. tisk. 1928. 175 s. Nerozřez. Orig. brož.
240,–

227. ŘEPA, Kamil: Schematismus král. Hl. města Prahy - Vyšehradu, Karlína, Smíchova, Král.vinohradů a Žižkova. Praha Nákl. vl. 1883. 228 s. Orig. brož. Včetně majitelů domů podle popisných čísel a s rejstříkem.
450,–

228. KUBRYCHT, Rudolf: Schematismus Prahy XI. Žižkov, Hrdlořezy, Malešice. Praha Kubrycht 1922. 229 s. Orig. brož. Včetně majitelů domů.
340,–

229. GRÉGR, Julius – konvolut 2 svazků
- věnovací list k 60. narozeninám 19.12. 1891. Vloženo v sametových deskách se stříbrnou ozdobou
- kniha výstřižků ke Grégrovu úmrtí 1896. Plkž. vazba
900,–

230. / judaica / Dřímej, mé Ghetto! Legenda o starém židovském hřbitově. Blues z revue Všechny krásy světa. Složil Karel Hašler. Praha Hašler 1925. Barev. litogr. obálka anonym. Dvojlist 270x340. Noty.
800,–

231. /judaica/ Plán adaptace knihovny v židovské radnici v Praze v čp. 250. Úřední dokument z r.1934, s kolkem. Plán v příčné i podélném řezu měř. 1:100.
600,–

232. /Podkarpatská Rus/ BARTHA, M.: V zemi Chazarů. Mukačevo Novotný 1927. 175 s. orig. brož.
300,–

233. MEROM, Peter: The Lights of Home. The story of a kibbutz. Tel-Aviv 1959. Fotopublikace z výstavby a života kibbutzů. Nestr. Cpl. vazba
160,–

234. KINCL, J.V.: Hadi, krokodilové a draci. Příběhy a dobrodružství. Praha Orbis 1941. S mnoha kresbami. 211 s. Váz. v orig. ob.
180,–

235. WEINFURTER, Karel: Mystická nauka mistra Eckharta z Hochheimu. Praha Psyché 1934, 1935. Ve dvou svazcích. 270+287 s. Ex. 225 a ex. 65. Oba sv. orig. brož. S faximilem věnování.
600,–

236. PROFOUS, Antonín: Místní jména v Čechách I,–V. Jejich vznik původní význam a změny. Praha Nakl. ČSAV 1954-1960. V 5 svazcích, každý samostatně paginován. Všechny vazby orig. ppl. Jedinečné základní dílo ve výborných stavech
3 000,–

237. ŠMILAUER, Vladimír: Osídlení Čech ve světle místních jmen. Praha Nakl. ČSAV 1960. 391 s. S přílohou – mapa osídlení. 1000 výtisků. Orig. cpl. vazba Vzácné!
800,–VII. Erotica

238. Aretino, Pietro: Rozkošnické sonety. Praha Obrátil 1928. Kulturně –historických a literárních kuriosit sv. 1. Vyzd. reprodukcemi rytin. 89 s. Orig. pap. vazba v ochr. pouzdře.
800,–

239. Heptameron. Povídky královny z Navary. Praha Kober b.d. Ilustrováno a vyzd. celostr. fotografiemi. 407 s. Orig. cpl. vazba
450,–

240. LEIJO, Benedict: Proměny Venuše. Praha soukr. tisk. 1926.Ilustrováno. 101 s. Ex. 125/150. V clkž. vazbě. Vázali Z. a J. Nožičkovi. V ochr. pouzdře.
500,–

241. LAFONTAINE, Jean de: Škádlivé povídky. Brno Perout 1922. Ob. a upr. Zdeněk Juna. 103 s. Orig. brož., mír. poškoz. ob.
180,–

242. GAUTIER, Judith: Princezny lásky. Román o japonských kurtisánách. Praha Neaumannová KDA b.d. Ob. a upr. Svatopluk Klír. 85 s. Dedikace Arnošt Procházka. Ppl. vazba, ob. přiváz.
240,–

243. LOUYS, Pierre: Afrodite. Mravy antické. Hynek Praha b.d. Titul a ilustrace A. Calbert. 456 s. Cpl. vazba
200,–

244. LOUYS, Pierre: Příhody krále Pausola. Plzeň Steinhauser 238 s. Pap. vazba
100,–

245. VYSKOČIL, Q. M.: Sonata eroica. Kniha lásky. Vyšehrad Reis b.d. Původ. Ilustrace. 93 s. Ppl. vazba
120,–

246. WIELAND, CH. M.: Příhody prince Biribinkera. Praha Neumann 1928. Knížky pro potěšení sv. 5. Ob. a 6 kreseb Otakar Mrkvička. 120 s. Tento ex. za 150 na simili japanu je neočíslován. Orig. clkž. vazba se zlatorytem na přední desce, v ochr. pouzdře.
600,–

247. Abbé Aplique / Vítězslav Nezval/: Umění mrdati. Praha Klub přátel klasické literatury erotické 1940. Ilustr. Jarek Štika. 47 s. Plkž. vazba, v ochr. pouzdře.
1 500,–

248. DAUHEMDAY, Max: Lingam. Dvanáct asijských novel. Praha Nakl. družstvo „Máje" 1919. Ob. a orig. dřev. ilustra. František Kobliha. 143 s. Látková vazba s kož. Aplikacemi
360,–

249. U koliby. Výbor obhroublé erotické poesie verchovinského lidu na Podkarpatské Rusi. Mukačevo soukr. tisk 1933. Ed. Verchovina sv. 1. Ilustr. M.A. Nestr. Tento ex. je označen jako „A" tj. autorský ze 130 ex. na holandu svázaných do vepřovice. Orig. ckž. vazba
900,–

250. ŠTORCHUS, Edus /Eduard Štorch /: Lovci mamutů ještě po pěti letech. Kapitola nevázaná. Praha Toužimský a Moravec 1939. Ob. a ilustr. Zdeněk Burian. 17 s. Orig. brož.
240,–

251. Šla panenka do háječku, chytila tam ptáčka… česká národní píseň. Praha anonym 1940. Ilustr. Jaroslav Štika. Nestr. Ex. 198/200. Orig. brož. Výborný stav
900,–VIII. Bibliofilie – bibliophily

252. / Arcimboldo / Pocta Arcimboldovi. Praha Mladá fronta 1969. Blíženci sv. 2. Vyzd. 5 orig. sign. barev. litografiemi Zdeněk Sklenář. Nestr. 300 ex., tento neočíslován. Orig. brož. V ochr. pouzdře.
5 000,–

253. BEDNÁŘ, Kamil: Báseň na pana Pegrassiho. Praha Jiřincová 1960. Edice „J" sv. 9. Front. orig. sign. lept Ludmila Jiřincová. Vlevo číslován tužkou 24/25. Nestr. V jediném výtisku / spr. 25 ex./ Orig. brož. Sáňka neuvádí
450,–

254. BEDNÁŘ, Kamil: Ypsilon a Evangelina. Praha SČB 1965. Vyzd. 5 orig. litografiemi Kamil Lhoták. 55 s. Nerozřez. Podpis Bednář. Volné listy v orig. pap. přebalu. Sáňka 5627
2 800,–

255. BEZRUČ, Petr: Slezské písně. České Budějovice Družstevní práce 1947. Ob., titul(sign.) a orig. dřevoryty Karel Štěch. 11. vydání. 176 s. Nerozřez. Ex. 179/300. Na patitulu rukopisná báseň Petra Bezruče"Dva světy". Volné listy v orig. ob. Sáňka 5680
360,–

256. BLOY, Leon: Objevitel globu. Stará Říše Florian b.d. Studium Ve dvou dílech. S portrétem Kryštofa Kolumba. Předmluva J.B. d’Aurevilly. Ilustr. Leon Bloy, upr. anonym. 215 s. 2 sv. orig. brož. Sáňka 350
400,–

257. BLOY, Leon: Rozjímání samotářova. 1916. Stará Říše Jílovská 1919. Dobré Dílo sv. 63. Ob. a upr. Jaroslav Benda. 147 s. Orig. brož.
400,–

258. BŘEZINA, Otokar: Básnické spisy. Praha SVU Mánes 1920. Patitul, front., titul a upr. Jaroslav Benda. 192 s. Ckž.vazba. Sáňka 368
400,–

259. BURY, Richard de: Žaloba knih proti válkám. Praha Picka 1930. Front. orig. dřev. Jan Konůpek. Nestr. Nerozřez. Orig. brož. Správně: vyšlo 1941, náklad je 31 výtisků.Grimm 125. Sáňka 2697
240,–

260. COLERIDGE, S.T.: Píseň o starém námořníku. Praha Borový 1949 Edice Epilion sv. 3. Ob. a 4 ilustrace ( v tiráži litografie) František Tichý. Překl. Josef Palivec. Upr. Zdeněk Seydl. Podpis Palivec. Orig. brož. Sáňka 5759
400,–

261. ČAPEK, Karel: Ochrana autorů. Praha Hollar 1956. Front. litograf. portrét K. Čapka a 2 orig. celostr. litografie Vladimír Silovský. 13 s. Orig. brož. Sáňka 5776
300,–

262. ČAPEK-CHOD, K.M.: Labyrint světa. Povídky. Praha Dyk 1926. Ed. Vinice sv. IV. Vyzd. ob. a 6 orig. sign. lepty Jan Konůpek. Upr. Karel Dyrynk. Vytiskla Státní tiskárna. Ex. 17/200. Plkž. vazba sign. Ota Blažek. Ob. přiváz. Sáňka 1331
900,–

263. ČECH, Svatopluk: Pravý výlet pana Broučka do Měsíce. Praha Topič 1939. Ob., patitul, titul a ilustr. Mario Stretti. 107 s. Nerozřez. Orig. brož.
300,–

264. ČELAKOVSKÝ, F.L.: Ohlas písní ruských a českých. Praha Bradáč a Dyrynk 1913. Vyzd. orig. leptem na titulu V.H. Brunner. Upravil Karel Dyrynk. Vytiskla Státní tiskárna. 203 s. Ex. 208 z neudaného počtu. Orig. ckž. vazba Ludvík Bradáč. Legendární kubistická úprava. Sáňka 180
500,–

265. Dante a Češi. K 600.tému výročí úmrtí… Olomouc Družina literární a umělecká 1921. Vyzd. mj. grafikami Josef Váchal, Rudolf Adámek, Ferdiš Duša. Ob. Jakub Köhler. 163 s. Nerozřez. Orig. brož. Velmi dobrý stav. Sáňka neuvádí.
400,–

266. / Deml, Jakub/ Život svaté Dympny, panny a mučednice. Místo vyd. neuved. Deml 1912. Ob. a 3 barev. kresby Jan Konůpek. 52 s. 300 ex. Plperg. vazba, ob. přiváz. Vzácněji se vyskytující Deml. Sáňka 190.
600,–

267. DEML, Jakub: Tanec smrti. Tasov Deml 1914. Vyzd. titulem a celostr. dřevoryt. Josef Marek. Front. portrét Demla v dřev. Slavoboj Tusar. Portrét E. Wiesenbergerové František Bílek. 1. vydání. 103 s. Ex. 53/220. Orig. brož. Sáňka 27
1 600,–

268. DEML, Jakub: Rosnička. Tasov Kytlicová 1927. Ob. Josef Kapinus, titul Josef Váchal. Podobizny J. Váchala a p. Ševčíka. Obsahuje soupis díla J. Váchala. 116 s. Podpis Deml. Orig. brož. Sáňka 1357
450,–

269. DEML, Jakub: Miriam. Kniha lyriky. Praha Aventinum 1921. Titul František Bílek, upr. Svatopluk Klír. 154 s. Ckž. vazba. Sáňka 379
360,–

270. DEML, Jakub: Moji přátelé. Praha Aventinum 1921. 3. vydání. Upr. Svatopluk Klír. 38 s. Orig. brož. Sáňka 381.
220,–

271. DEML, Jakub: Šlépěje XVI. Tasov Kytlicová 1931. Vyzd. reprodukcemi středověkých dřev. 78 s. Plperg. vazba. Sáňka 2888
300,–

272. DYK, Viktor: Giuseppe Moro. Praha Nová edice 1911. Sv. IX. Front., titul a upr. František Kysela. 65 s. Orig. brož. Slavná Kyselova kubistická úprava. Sáňka 397
360,–

273. ERBEN, K. J.: Sny. Praha ČS 1970. Ed. Bohemia. Ob. a kresby Vladimír Tesař. Upr. Oldřich Hlavsa. Nestr. Orig. brož.
260,–

274. EWERS, H.H. : Srdce králů. Praha Trigon 1991. Ob. a 6 orig. sign. barev. litografií Michael Ritstein. 25 s. Ex. A/B 10. Orig. brož. Tento ex. na rozdíl od tiráže obsahuje 6 orig. barev. litografií.
500,–

275. FÉVAL, Paul: Svatý Diot. Stará Říše Florianová 1936. Dobré Dílo sv. 120. Front.Marie Florianová. 41 s. Ex. neočíslován. Pap. vazba s kož. Štítkem, ob. přiváz. Vazba sign. Ladislav Růžička. V orig. pouzdře. Velmi elegantní vazba. Sáňka 3076
450,–

276. GELLNER, František: Nové verše. Praha Borový 1919. Ob. a front.(autoportrét) František Gellner. 78 s. Orig. brož.
400,–

277. GOURMONT, Rémy de: Theodat. Praha Moderní revue 1919. Knih. Moderní revue sv. 68. Front. (orig. sign. lept), titul a desky pap. vazby František Kobliha. 33 s. Ex. 117/130. Orig. pap. vazba. Vynikající stav. Sáňka 39
1 200,–

278. HALAS, František: Naše paní Božena Němcová. Praha Borový 1949. Ed. Zlatokvět, řada II, sv. 5. Ob., 5 orig. mědirytů(front. signován) a upr. Bohdan Lacina. 47 s. Ex. 16/250. Podpis Lacina na front. Orig. brož. Sáňka 6004
800,–

279. HAVLÍČEK BOROVSKÝ, Karel: Křest sv. Vladimíra. Praha Neumann 1904. Knihovna revolucionářů, roč. I., č.V. Nákladem Nového kultu. Ob. a ilustr. František Gellner. 48 s. Orig. brož. hřbet mír. poškoz. Velmi vzácný a téměř nedostupný tisk s nádhernými Gellnerovými ilustracemi. Sáňka 420
900,–

280. Hazmburská saň. Pohádka o lásce romantické doby rytířstva. Praha E. Weinfurter 1928. Napsal J. Křenek, vyzd. akvarelovými miniaturami J. Zázvorka. 78 s. Plperg. vazba. Sáňka neuvádí
240,–

281. HLAVÁČEK, Karel: Mstivá kantiléna. Praha Moderní revue 1916. Knihovna Mederní revue sv. 61. Vyzd. ve front. Orig. mědirytem Karel Hlaváček. Kresba na desce vazby Miloš Klicman. VI. vyd.(IV.samostatné). 20 s. Ex. 20/250. Čísl. a parafováno vydavatelem v tiráži. Na titulu podpis prvního vlastníka, jímž byl Sigismund Bouška. Orig. plperg. vazba. Nádherně zachovalý exemplář. Sáňka 48
1 000,–

282. HLAVÁČEK, Karel: Ze „Mstivé kantilény". Myslibořice Klub bibliofilů 1940. Orig. sign. akvarel ve frontispicu a 1 orig. celostr. sign. akvarel v textu L. Krejčí. Nestr. Ex. 17/45. Orig. kart. Unikátní bibliofilský tisk. Sáňka 3343
650,–

283. /Hlaváček, Karel/ Prologomena k Hlaváčkovým Žalmům. Praha soukr. tisk 1935. Upr. Miroslav Kouřil. 25 s. Ex. 2/200. Orig. brož.
240,–

284. /Hlaváček, Karel/ Dopisy Marii Balounové. Kladno Klír 1926. Předmluva Jiří Karásek ze Lvovic. Podpis Karásek. Portrét autora heliogravurou Svatopluk Klír. 60 s. Ex. 126/200. Orig. clperg. vazba v ochr. pouzdře. Velmi dobrý stav. Sáňka 860.
400,–

285. HOLÝ, Josef: Padavky. Verše 1894-1897. Praha Šimáček 1897. 94 s. Orig. pap. vazba, poškoz. ve hřbetě. Pozoruhodný titulní list. Velmi vzácné 1. vydání.
600,–

286. HOLÝ, Josef: Elegie. Praha Moderní revue 1903. Knihovny Moderní revue sv. 40. 50 s. Orig. brož. Vyskytuje se vzácně
550,–

287. HORA, Josef: Vybrané básně Josefa Hory. Praha Müller 1942. Lis knihomilův sv. 15. Vyzd. 4 orig. ručně kolor. litografiemi Ludmila Jiřincová. 34 s. Podpisy Hora i Jiřincová. Ex. 46/200. Orig. cpl. vazba podle návrhu L. Jiřincové. Nádherná knížka. Sáňka 3383.
1 800,–

288. HORA, Josef: Máchovské variace. Praha Borový 1945. Vyzd. 6 kresbami a upr. Karel Svolinský. 40 s. Podpis Svolinský. Ex. 3/200 na lepším papíře. Orig. brož. Sáňka 6092.
400,–

289. HORA, Josef: Proud. Praha Klír 1948. Zodiak sv. XXIII. Ob., upr. značka, 8 orig. litografií Karel Svolinský. 64 s. Ex. 24/200. Volné archy v orig. ob. Sáňka 6095
500,–

290. HRUBÝ, Josef: Obrazy. Brno Edice 33 b.d. Vyzd. 3 orig. sign. suchými jehlami Jaroslav Škarohlíd. Nestr. Připravil F. Janás. Ex. 25/45. Podpis Hrubý. Orig. brož.
240,–

291. HUS, Jan: Dcerka čili O poznání cesty pravé. Praha Reichel 1927. Špalíček sv. 2. Vazba a kresba ve frontispicu František Bílek. 124 s. Orig. clkž. vazba podle návrhu F. Bílka (oboustranný relief) Antonín Tvrdý. V ochr. pouzdře. Sáňka 1541
360,–

292. Chodské pohádky. Praha Fastr 1940. Ob. a 12 orig. barev. litografií Cyril Bouda. 188 s. Dedikace Bouda. Upr. Mathod Kaláb. Orig. pap. vazba. Sáňka 3451
800,–

293. JARRY, Alfred: Nadsamec - Messalina - Ubu králem. Praha Škeřík 1930. Ed. Prokletí sv. 5. Front. portrét Jarryho. Návrh vazby Vít Obrtel. Ex. XLVII z 50 ex. na van Gederu. 292 s. Orig. ckž vazba. Ve hřbetě odřená a vyšisovaná. Sáňka 3499
600,–

294. /sv. Jiří/ Legenda o svatém Jiří napsaná Šimonem Lomnickým z Budče. Kruh bibliofilů na Moravě 1952. Front.: ručně kolor. sign. orig. dřevoryt a 3 celostr. ručně kolor dřev. v textu Michael Florian. Nestr. Ex. 32/100. Orig. brož. Sáňka neuvádí
280,–

295. Kalendář revolucionářů na rok 1903. Praha Nový kult 1902. Knihovna Nového kultu. Ob. Jan Laman. Redig. S.K. Neumann. Sborník. 93 s. Ilustr mj. František Gellner, Valloton, Jan Laman, Bourdelle. (pseudonym V.H. Brunnera). Orig. brož., ob. mír. zašpiněna. Velmi vzácný sborník. Příspěvky mj. F. Gellner, P. Kropotkin, J. Mahen, J. Opolský, F. Šrámek.
1 200,–

296. KARÁSEK, ze Lvovic Jiří: Sen o Říši krásy. Čínská pohádka o dvou dějstvích. Hranice, Hladký 1932. Amfora sv. 26. Vyzd. kresbami Jan Konůpek. 54 s. Ex. 13/200. Podpis Karásek. Orig. brož. Sáňka 3584
500,–

297. Kejklíř Matky boží. Starofrancouzská legenda. Praha Družstvo přátel studia 1924. Ob. a orig. dřevoryty Karel Němec. 27 s. Ex. 21/200. Orig. brož. Sáňka 919.
200,–

298. KIERKEGAARD, Sören: In vino veritas. Praha Kosterka b.d. Symposion sv. 37. 85 s. Orig. brož. Vzácný svazek Symposionu. Sáňka neuvádí.
400,–

299. KLÍMA, Ladislav: Utrpení knížete Sternenhocha. Groteskní romaneto. Praha Plejada 1928. Fotografie L. Klímy – K. Jičínský. Edice plejada sv. 4. Vazba Vít Obrtel. 169 s. Ex. 51 ze 300 na Japanu Banzay. Orig. nakladatel. ckž. vazba. Vzácné v ckž. vazbě, vazba poškoz. ve hřbetě. Sáňka 1624.
1 200,–

300. /Kniha Judith / KOBLIHA, František: Zvláštní sled orig. dřevorytů ke knize Judith. Praha Rosenberg 1927. Orig. lept jako frontispice, dřev. titul a 6 orig. dřev. Vše paspartováno, každý list autorem signován. Vloženo v orig černých papírových deskách. Příloha luxusního vydání Knihy Judith. Dřevoryty na jap. papírech. Kniha Judith dražena pod položkou 289 v 27. aukci CA bez zvláštního sledu. Sáňka
7 000,–

301. KOMENSKÝ, Jan Amos: Labyrint světa a Ráj srdce… Praha Bradáč 1919. Grollierova knihovna sv. 2. 180 s. Orig. ckž. vazba Ludvík Bradáč. Sáňka 476
500,–

302. Komedye masopustní. Praha Janský 1930. Knihovny Stožár sv. 15. Vyzd. orig. dřevoryty (front. kolorován) Václav Mašek. Upr. Karel Dyrynk. Ex. 88/120.Slepotisk ed. Stožár. Orig. ckž. vazba podle návrhu V. Maška Antonín Tvrdý. Sáňka 3676.
700,–

303. KONŮPEK, Jiří: Poslední pouť Jana Konůpka. Praha Picka 1952. 1. svazek sbírky Acta privatissima vitae… Kresby Jan Konůpek. Nestr. Podpis Jiří Konůpek. 58 neprodejných ex. se jménem prvního majitele Orig. brož. Grimm 250, Sáňka 6307.
200,–

304. Legendy o nevěstkách a světicích. Brno Pojer 1932. Ed. Atlantis sv. 15. Dřevoryt a upr. Jaroslav Benda. 138 s. Ex. 354/600. Plperg. vazba sign. Ota Blažek, ob. přiváz. Nádherná elegantní Blažkova vazba. Sáňka 3859
800,–

305. LENAU, Mikuláš: Miška Praha Bibliofilie 1917. Vazba, předs. a upr. A.V. Hrska. O vydání pečoval Method Kaláb. 36 s. Ex. 121/300. Orig. vazba. Krásná kubistická úprava. Sáňka 69.
240,–

306. /Lešehrad, Emanuel/ Sedmero Emanuela Lešehrada. Praha Müller 1934. Vyzd. heliogravurou kresby Alfons Mucha. Nestr. Ex. 44/77. Podpis Lešehrad. Na přídeští sběratelské exlibris. Plkž. vazba. Tisk o 77 výtiscích. Sáňka 3887
750,–

307. Letopisy pražské o zlých dobách po smrti krále Přemysla Otakara II. Praha Dyk 1930. Pragensis, kniha I. Vyzd. 6 orig. celostr. dřevoryty a dřev. v titulu a kresbami v textu Jan Konůpek. Upr. Mathod Kaláb. 57 s. S Dykovou suchou pečetí. Ex. 27/220. Plkž. vazba ( J. Rajman?) Sáňka 3895.
450,–

308. MAETERLINCK, Maurice: Moudrost a osud. Praha Zátiší 1919. Vyzd. František Kobliha. 188 s. Orig.brož.
200,–

309. /Mácha, K. H. / Deník z r. 1835. Praha Janská 1922. Hyperion sv. 15. Vyzd. Cyril Bouda. Heliogravur. portrét Lori. 54 s. Orig. clperg vazba Antonín Tvrdý. Sáňka 960.
380,–

310. /Mácha, K. H. / Literární zápisník z let 1833-1835. Praha Janská 1923. Hyperion sv. 16. Vyzd. Cyril Bouda. 188 s. Orig. pap. vazba Antonín Tvrdý. V ochr. pouzdře. Sáňka 961
360,–

311. MALLARMÉ, Stéphane. Herodias. Scena. Praha Moderní revue 1909. Knihovna Moder. revue sv. 48. 25 s. Ex. 16/83. Dvoubarevný tisk na titulu. Paraf. vydav. Arnoštem Procházkou v tiráži. Orig. pap. vazba. Nejmenší svazek Moderní revue, velmi vzácný tisk, dosud nedraženo. Sáňka 82.
900,–

312. MARTEN, Miloš: Cortigiana. Praha Neumannová 1911. Front. orig. dřevoryt, dřev. orámování a koncovky František Kobliha. Nestr. Dvoubarev. tisk. 300 ex. Orig. brož. Přední i zadní strany poškoz. skvrnami od vody. Sáňka neuvádí.
500,–

313. MARTEN, Miloš: Akkord. Mácha-Zeyer-Březina. Essaie. Praha Kočí 1916. Vyzd. Zdenka Braunerová. 132 s. Orig. ppl. vazba. Sáňka 515.
360,–

314. MARTEN, Miloš: In memoriam K.H. Máchy. Praha Moderní revue. Knihovna Moderní revue sv. 51. Front. orig. lept a 3 kresby Zdenka Braunerová. Vytiskl Karel Dyrynk. Nestr. Ex. 18/150. Plkž sign. vazba Ota Blažek, orig. ob. přiváz. První a poslední dva listy v knize jako u každého dosud námi viděného exempláře poškozeny skvrnam. Tento ex. relativně málo postižen. Skvostná Blažkova vazba na jednom z nejvzácnějších titulů Moderní revue, který byl a snad i je předmětem sběratelského zájmu jak milovníků Moderní revue, tak i „máchovců". Vyskytuje se vzácně.
3 200,–

315. MEDEK, Rudolf: Žena. Faksimile básně. Hradec Králové soukr. tisk 1928. Front. orig. dřev. František Kobliha. Nestr. Orig. brož. Sáňka neuvádí.
180,–

316. MERCIER, LOUIS: Učedníci emauzští. Evangelický výjev ve dvou obrazech. Stará Říše soukr. tisk 1947. Vyzd. dvoubarev dřevoryty Michael Florian. 20 s. Podpis Florian. Ex. 147/160. Orig. brož Sáňka 656.
400,–

317. MÉZL, Zdeněk: Tři kramářské písně. Gottwaldov Klub přátel umění 1970. Vyzd. 18 dřevoryty Zdeněk Mézl. Upr. Milan Kopřiva. 18 s. Ex. „A"/100. Podpis Mézl. Pap. vazba. Krásný artefakt.
1 500,–

318. NEBESKÝ, V. B. : Protichůdci. Báseň. Praha soukr. tisk 1924. Ed. Zlatá stezka. Vyzd. 4 orig. lepty Jan Konůpek. 42 s. Ex. 139/300. Orig. pap. vazba Antonín Tvrdý. Sáňka 998
300,–

319. NERVAL, Gérard de: Aurelie čili Sen a Život. Praha Neumannová b.d. Knihy dobrých autorů. Ob., front. a titul orig. dřevoryty František Kobliha. Front. mimořádně podepsán. 95 s. Orig. brož. Nádherný exemplář. Sáňka 533.
500,–

320. NEZVAL, Vítězslav: Valérie a týden divů. Praha Lyra Pragensis 1976. Vyzd. 8 barev. sign. lepty Eva Hašková. 115 s. Lepty vytiskli P.a M. Dřímalovi. Suchá pečeť Lyry. Ex. 194/200. Orig. brož. v pův. cpl. pouzdře. Významný tisk 70. let.
5 000,–

321. Okolo našich. Výběr ze vzpomínek Josefa Floriana. Stará Říše Jan Florian 1945. Dobré Dílo sv. 144. Rámcové dřevořezby linolea vyryl Michael Florian. Obrázky jsou ručně kolorovány. Ex. 62/140. Nestr. Orig. brož. Nedražené vzácné staroříšské album. Sáňka neuvádí.
2 000,–

322. OPOLSKÝ, Jan: Stradivari. Kladno Klírovi 1928. Zodiak sv. 4. Front. /sign. orig. dřevoryt/, titul, iniciály a nakl. značka František Kobliha. 58 s. Ex. 56/104. Upr. Karel Dyrynk. Vytiskla Státní tiskárna Dedikace Rudolfu Medkovi Opolský. Ručně kolor. iniciála. Orig. brož., v orig. pap. pouzdře, které poškoz. Mimořádný exemplář. Sáňka 1837.
550,–

323. ORTEGA y GASSET, José: Smrt a zmrtvýchvstání. Essaye. Brno Pojer 1938. Ed. Atlantis sv. 41. Upr. Oldřich Menhart. 186 s. Ex. XX z 50 přednost. Ex. Nerozřez. Orig. brož. Skvělý stav. Sáňka 4424.
450,–

324. /Picka, Jaroslav/ GRIMM, Antonín: Jaroslav Picka tiskař ze záliby a jeho dílo. Soupis vydavatelského díla. Praha Národní muzeum 1975. Sborník Národního muzea. Řada C – literární historie. Svazek XX, čísl. 4 – 5. 170 – 259. Orig. brož. Nevyskytující se důležitá příručka.
400,–

325. POE, E. A. : Havran. – The Raven. Bez nakl. údajů. Přebásnil Vít. Nezval. Vyzd. František Tichý. S faximile Nezvalova podpisu. Nestr. Orig. brož. Vzácně zachováno. Jedná se pravděpodobně o brněnské vydání.
1 500,–

326. /Procházka, Arnošt/ Relikviář. Básně v próze Arnošta Procházky. Z jeho pozůstalosti. Praha Neumannová 1928. Front. orig. sign. lept /podobizna A. Procházky/ František Kobliha. Nestr. Podpisy Jiří Karásek ze Lvovic a Kamila Neumannová. 150 ex. Orig. brož. v orig. pouzdře. Zřídka se vyskytující tisk. Sáňka 1909.
500,–

327. /Praha/ Kalendarium staré Prahy. Praha Mrázek 1918. Lang. R.: Čtvero pražských dřevorytů. Nestr. Ex. 122/700. Orig. kartonáž.
240,–

328. QUINCEY, Thomas de: Levana a matky žalu. Stará Říše Florianová 1927. Dobré Dílo sv. 91. Vyzd. 15 orig. ručně kolor. linoryty Josef Čapek. Nestr. Podpis Josef Čapek. Ex. na holandském japonu. Clperg. vazba, orig. ob. přiváz. Měkká obalová vazba sign. Ateliér Krupka. Very nice book. With 15 hand coloured Čapek´s linocuts. Bounded with original cover. Exquisite. Sáňka 1925.
50 000,–

329. RACHILDE, Dcera Vlčákova. Praha Novák 1922. Vyzd. orig. leptem a kresbou T.F. Šimon. 59 s. Ex. 351/500. Orig. ckž. vazba. Sáňka 118.
340,–

330. REGNIER, Henri de: Básně. Praha Moderní revue 1917. Knihovna Moderní revue sv. 63. Vyzd. a upr. Miloš Klicman. 30 s. Ex. 74/200. Orig. brož. Ve výborném stavu. Sáňka 119.
800,–

331. RENAUD, Suzanne: Chvála oběti. Brno Pojer 1948. Atlantis sv. 76. Front orig. sign lept František Foltýn. Překl. Bohuslav Reynek. 45 s. Nerozřez. Ex. 406/500 čísl. ex. Podpisy Renaud i Reynek. Volné archy v orig. ob. Sáňka 6842
750,–

332. RENAUD, Suzanne: Tušený úsvit. Praha PNP + SČB 1982. Vyzd. 2 barev. grafikami Bohuslav Reynek. 49 s. Volné archy v orig. ob. Krásné Reynkovy listy. Nejhezčí varianta.
950,–

333. RILKE, Rainer Maria: Requiem. Pardubice Vokolek b.d. Překl. Bohuslav Reynek. 26 s. Ex. 12/45. Orig. brož. Vzácné vydání Sáňka 4702
400,–

334. RIMBAUD, Arthur: Opilý koráb. Gottwaldov Klub přátel umění 1975. Vyzd. 5 orig. barev. sign. suchými jehlami Emilie Tomanová. Nestr. Ex. 6/51 neprodejných ex. Volné archy v orig. ob.
3 600,–

335. SALUS, Hugo: Christa. Ein Evangelium der Schönheit. Wien Wiener Verlag 1902. Umschlag und Buchschmuck von Emil Orlik. Nestr. E.A. Ex libris na přídeští. Cpl. vazba
1 800,–

336. SÁŇKA, Arno: České bibliofilské tisky III. Brno Sáňka 1931. Vyzd. Jan Konůpek. 322 s. Nerozřez. Ex. 155/250. Orig. pap. vazba
1 000,–

337. SÁŇKA, Arno: České bibliofilské tisky IV. Zprac. Frant. Bubla. 1929-1945. Praha Státní knihovna-Národní knihovna 1967. 681 s. Cpl. vazba
1 200,–

338. SCHULZ, Karel: Pochvala svatých patronů českých. K povzbuzení abychom je vroucně vzývali v tento čas nebezpečný. Stará Říše soukr. tisk 1935. Ob. a front. ručně kolor dřevoryt Michael Florian. Obrázky svatých patronů českých do dřeva ryla a ručně kolorovala Marie Florianová. 27 s. Ex. 80/100. Orig. brož. Tento ex. ve skvělém stavu. CA 25-3500,–Sáňka 4849
1 500,–

339. SCHUMANN, Ruth: Němá tvář. Samotišky Babler 1930. Sešitky o zvířatech sv. 1. Vyzd. dřevoryty Karel Minář. Nestr. 400 ex. Podpis Babler. Orig. brož. Sáňka 4837
240,–

340. SEIFERT, Jaroslav: Pantoumy o lásce. Praha Müller 1939. Krásná a užitková kniha sv. 9. Vyzd. 12 kresbami, tištěnými hlubotiskem Richard Wiesner. Nestr. Ex. 266/450. Dedikace Seifert. Orig. cpl. vazba. Sáňka 4801
450,–

341. SEIFERT, Jaroslav: Píseň o Viktorce. Praha ČS 1955. Ob., 3 orig. mědiryty a upr. Cyril Bouda. 59 s. Nerozřez. Podpisy Seifert i Bouda. Volné archy v orig. ob., mír. poškoz. Sáňka 6907
550,–

342. Sonety o Praze. Praha Mladá fronta 1975. Ed. Blíženci sv. 5. Vyzd. zinkografiemi Miroslav Troup. 42 s. Podpis Troup. Ex. 51/300. Orig. brož., v ochr. pouzdře
300,–

343. SOVA, Antonín: Pankrác Budecius kantor. Quasi legenda. Praha ČS 1954. Vyzd. 12 sign. orig. barev. kamenorytinami, kresbami a dřevoryt. na obálce Cyril Bouda. Ráj knihomilů sv. 12. 87 s. Nerozřez. Volné archy v orig. ob. 12 mimořádně sign. kamenorytin!
1 600,–

344. Stará Říše – Studium - konvolut 3 svazků
- Encyklika Communium rerum 1909
- Encyklika Editae sepe. 1910
- Pius X: Motu proprio. 1911. Všechny v orig. brož a ve výborném stavu.
700,–

345. SÝS, Karel: Smaltované hvězdy (Františku Grossovi). Brno Janás b.d. Edice 33. Vyzd. 6 suchými jehlami František Gross. Nestr. Ex. 33/40. Podpisy Sýs a Janás. Pap. vazba s kož. štítkem sign. Ladislav Růžička, v ochr. pouzdře
1 200,–

346. ZAHRADNÍČEK, Jan: Pod bičem milostným. Brno Edice Akkord 1944. Upr. Antonín Lískovec. 69 s. 1. vydání. Pap. vazba s kož. štítkem sign. Ladislav Růžička, v ochr. pouzdře.
500,–

347. ZACHAR, Otakar: Z dějin spiritismu v minulosti. Praha Zachar 1914. Orig. dřev. vyzd. Josef Váchal. 101 s. Orig. brož. Sáňka neuvádí.
1 600,–

348. Život svatého Václava sepsaný Karlem IV. Hranice Hladký 1929. Ed. Prapor sv. 2. Ručně kolor. titul a celostr. kresby Jan Konůpek. XI s. Ex. 2/90 na Zandersu Podpis Konůpek. Orig. brož. Sáňka 5505
300,–

349. Životy svatých poustevníků. Stará Říše Florian 1910. Studium. Reprod. staré mědirytiny ve front. 97 s. Orig. brož. Krásně zachovalý vzácný svazek Studia.Sáňka 1186, 1187
600,–IX. Knihy - Books

350. CERVANTES, Miguel de: Don Quijote de la Mancha I,–II. Praha Kobr 1866-1868. Vyzd. I. díl 75 xylograf. Karel Purkyně a Quido Mánes. II. díl 52 xylograf. Quido Mánes. 329 + 434 s. Plkž. vazba. Jedna z prvních opravdových českých bibliofilií. Krásné.
1 800,–

351. CERVANTES, Miguel de: Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha. Ve dvou dílech. Praha Vyšehrad 1952. Ilustr. Gustav Doré. 388 + 474 s. Plperg. vazba Karel Dudešek?. Nejkrásnější české vydání světového díla.
600,–

352. PÉLADAN, Joséphin: Citové zasvěcení. Praha Kosterka 1902. Symposion decadence latine sv. III. 280 s. Ppl. vazba. Vzácné.
360,–

353. WENIG, Adolf: Zahrada srdce. Verše i prosa 1896-1905. Praha Leschinger 1905. Ob., titul a upr. Adolf Wenig. 55 s. Nerozřez. Orig. brož. Krásná secesní úprava
400,–

354. IGNOTA, Má lásko! Praha Šimáček 1908. Ob. a upr. anonym. 61 s. Orig. brož. Půvabná obálka.
500,–

355. KAMINSKÝ, Bohdan: Noemi. Praha Šimáček 1902. Kresby Luděk Marold. 155 s. Orig. cpl. vazba. Secesní vazba.
200,–

356. OPOLSKÝ, Jan: Hrst ironie a satiry. Praha Stopa 1911. Ob. a upr. Jaroslav Benda. 77 s. orig. brož.
300,–

357. MACHAR, J.S.: Boží bojovníci. Groteska. Praha Grossmann a Svoboda 1911. Ob. Jaroslav Panuška? 139 s. Nerozřez. Orig. brož.
200,–

358. HOLÝ, Josef: Černé moře. Praha Plaček 1912. Ob., front.,titul a upr. Jaroslav Motyčka. 55 s. Orig. brož. Velmi krásný tisk.
550,–

359. BOREK, Vlasta: Michail Bakunin. K stému výročí narození slovanského revolucionáře. Praha Maják b.d. Ob. V.H. Brunner. Ve front. portrét Bakunina. 19 s. Orig. brož. Překrásná kubistická obálka.
500,–

360. KLICMAN, Miloš – knižní výzdoba KDA – konvolut 2 svazků
- Aho: Osamělý. Praha KDA 1912. Titulní list orig. dřev.
- London: Bílý tesák. KDA 1913. Ob., titul a upr. Orig. brož. Poškození odpovídá stáří.
180,–

361. FRANCE, Anatol: Hubená kočka. Praha Neumannová 1913. Knihy dobrých autorů. Ob. a upr. František Kobliha. 81 s. Orig. brož., ob. poškoz.
200,–

362. HLAVÁČEK, Karel: Spisy. Praha Neumannová 1915. KDA. 206 s. Plkž. vazba, orig. ob. přiváz
240,–

363. KARÁSEK, ze Lvovic, Jiří: Sodoma. Praha Aventinum 1921. OB., dřev, a upr. František Kobliha. 84 s. Orig. brož.
200,–

364. KARÁSEK, Jiří ze Lvovic: Ostrov vyhnanců. Praha Aventinum 1922. Ob., dřev. a upr. František Kobliha. 88 s. Orig. brož.
200,–

365. WILDE, Oscar: Intence. Sebrané spisy I. Praha Sfinx b.d. Patitul, titul a upr. František Kobliha. 160 s. Pap. vazba. Jediné české souborné vydání Intencí.
300,–

366. ŠRÁMEK, Fráňa: Básně. Praha Borový 1926. Ob. a upr. V.H. Brunner. 182 s. Podpis Šrámek. Orig. brož.
160,–

367. VALÉRY, Paul: Mladá Parka. Praha Petr 1935. Ob. a front. Antonín Procházka. Upr. Josef Sonberg. 32 s. Dedikace Palivec. Orig. brož.
180,–

368. LANGER, Jiří: Devět bran. Chasidské tajemství. Praha ELK 1937. Ob. a upr. Stanislav Kohout. 258 s. Váz. v orig ob. Významné.
260,–

369. KOMENSKÝ, J. A.: Orbis sensualium pictus. Svět v obrazích. Král.Vinohrady Strnad 1942. Knih. Růžový palouček sv. 8. Jubilejní přetisk prvního vydání. Front. portrét Komenského. Reprod. dřevorytů ze 17. stol. 329 s. Orig. ppl. vazba
300,–

370. SCHULZ, Karel: Peníz z noclehárny. Povídky. Praha Vyšehrad 1940. Ob. a upr. Václav Mašek, upr. Břetislav Štorm. 103 s. Dedikace Schulz. Orig. brož.
180,–

371. SCHULZ, Karel: Prsten královnin. Povídky. Praha Vyšehrad 1941. Ob. a front. Emanuel Frinta, upr. Břetislav Štorm. Dedikace Karel Schulz. 166 s. Orig. brož.
180,–

372. HOLAN, Vladimír: Terezka Planetová. Praha Borový 1943. Ob. a front. František Muzika. 39 s. Podpis Holan. Orig. brož.
300,–

373. HOLAN, Vladimír: Cesta mraku. Báseň. Praha Borový 1947. Ob. a dvoustranná kresba Josef Šíma. 58 s. Podpis Holan. Orig. brož.
400,–

374. GIDE, André: Těsná brána. Román. Praha Neumannová b.d. KDA.Ob. a upr. Jaroslav Benda. 137 s. Studováno. Orig. brož., mír. poškoz.
180,–

375. JAKUB, Jiří /Orten, Jiří/: Jeremiášův pláč. Strojopis z okupace, s orig. kart. přebalem a značkou JJ na obálce. Bez nakl. údajů. Nestr. Vzácné
400,–

376. PALIVEC, Josef: Síta. Praha Borový 1943. Kresby Linka Procházková. Ob. a upr. Josef Hochman. 125 s. Dedikace Palivec. Ppl. vazba, orig. ob. veváz.
180,–

377. Konvolut 3 londýnských tisků
- Neruda, Jan: Básník vzdoru a víry. K 50.výročí úmrtí 1941.51 s. Orig. brož.
- Bezruč, Petr: Výbor ze slezských písní.Čechoslovák 1942. 61 s. Orig. brož.
- Bezruč, Petr: Výbor básní. Kroužek Slezanů 1940. Vyzd. 4 orig. dřev. 61 s.
450,–

378. TRIOLET, Elsa: Le Mythe de la Baronne Melanie. Paris Ides et calendes b.d. Ob. a kresby Henri Matisse. 55 s. Podpis Trioletová. Orig. brož.
200,–

379. LESNÝ, V.: Básnický zápas Otokara Březiny. Praha Pohořelý 1945. Ob. a dřevoryt František Kobliha. 75 s. Origl cpl. vazba
100,–

380. KUNDERA, Ludvík: Živly v nás. Praha Stýblo 1946. Knižnice Lyra sv. 6. Vyzd. fotografií Miloš Koreček. 49 s. Orig. brož.
400,–

381. ČAPEK, Karel: R.U.R. Kolektivní drama. Praha Borový 1946. Ob. Otakar Mrkvička. 126 s. Orig. brož.
200,–

382. KUBIN, Alfred: Země snivců. Fantastický román. Kladno Nakladatel mladých 1947. Front. a ilustr. Alfred Kubin. 257 s. Orig. ppl. vazba
360,–

383. SEIFERT, Jaroslav: Světlem oděná. Praha Borový 1940. Ob., Front. a upr. Eduard Milén. 49 s. Dedikace Seifert. Orig. brož.
300,–

384. SEIFERT, Jaroslav: Píseň o Viktorce. Praha Čs. spisovatel 1950. Ob., front. a upr. Karel Svolinský. 59 s. Dedikace Seifert, podpis Svolinský. Orig. brož.
400,–

385. Americká lidová poesie. Uspořádal L. Dorůžka. Praha SNKLHU 1961. Ob., vazba a ilustr. s použitím dobových rytin Kamil Lhoták. Upr. Milan Albich. 516 s. Vaz. V orig. ob. Vyskytuje se vzácně.
400,–

386. Nepřicházejí vhod. Korespondence J. Čapek – B. Reynek. Brno Blok 1969. Il. Bohuslav Reynek. 128 s. Nerozřez. Volné archy v orig. ob.
200,–

387. ACHMATOVOVÁ, Anna: Píseň okaríny. Blansko soukr. tisk 1973. Graf. vyzdobil Jan Halla. 30 s. Nerozřez. podpisy Achmatova a O.F. Babler. Orig. brož.
240,–

388. SEIFERT, Jaroslav: Trh na Staroměstském náměstí. Praha Majer 1977. K 75. Seifertovým narozeninám. Kresba Karel Svolinský. Upr. Hana Blažejová. 16 s. 100 výtisků. Podpis Seifert. Volné listy v orig. pap. přebalu. Nevyskytující se tisk.
360,–

389. KOŘÁN, Jaroslav a OSLZLÝ, Petr: Living theatre. Divadlo života 1951-1980. Praha Jazzová sekce 1982. Upr. Joska Skalník. S mnoha fotografiemi. 224 s. textu. Orig. brož. Výborný stav.
400,–

390. OLBRACHT, Ivan: Nikola Šuhaj loupežník. Román. London Lidová Knihovna Mladého Československa b.d. 140 s. Podpis Olbracht. Orig. cpl. vazba
180,–

391. HYŠMAN, Filip: Na dětských táčkách. Praha Hynek b.d. Vazba, ilustr. v textu a 7 celostr. barev. chromolit. L. Macek. Nestr. Orig. ppl. vazba. Mimořádně dobře zachováno.
950,–

392. RAIS, K. V.: Dětský ráj. Praha Hynek b.d. Vazba ilustr. v textu a 12 celostr. barev. chromolitogr. J. Lawson. Nestr. Orig. ppl. vazba
950,–

393. /Preissig, Vojtěch / Byl jeden domeček. Obrázková kniha pro malé děti. Praha Dědictví Komenského b.d. Ob. a zinkografické lepty Vojtěch Preissig. Nestr. Orig. brož., ob. mírně zašpiněna. V ochr. pouzdře. Uvnitř vzhledem k době vzniku výborný stav.
3 500,–

394. ČELAKOVSKÝ, F. L.: Veliký ptačí trh. Praha Kliková 1913. Umělecké snahy sv.7. Spolupůsobila M.Záhořová-Němcová. Vyzd. anonym. Nestr. Orig. brož. mír. poškoz.
200,–

395. PANUŠKA, Jaroslav a ŘÍHA, Václav: Letní noc. Praha Kočí 1905. Vyzd. litografiemi a zinkografiemi v textu Jaroslav Panuška. 39 s. Orig. ppl. vazba, přední deska zašpiněna
1 000,–

396. FISCHEROVÁ-KVĚCHOVÁ, Marie: Našim dětem. Praha Kočí 1917. Zmenšené reprod. vydání z r. 1916. Ob. a ilustr. Marie Fischerová-Kvěchová. Orig. brož.
200,–

397. DEFOE, Daniel: Robinson Crusoe. Praha Rodina 1932. 30 barev. ilustr. Vojtěch Preissig. 267 s. Cpl. vazba v orig. ob. V obálce se vyskytuje zřídka.
500,–

398. DOBŠINSKÝ, Pavol: Slovenské pohádky. Bratislava Mladé letá 1970. Barev. i čb. ilustr. Ludo Fulla. 218 s. Orig. cpl. vazba
240,–

399. Mac CALLUM, T. W.: English for the Young. Zürich Rascher 1940. Cover and ilustrations Walter Trier. 64 s. Orig. ppl. vazba. Nádherné velké vydání.
1 300,–

400. SMUUL, Juhan: Ledová kniha. Praha SNKLHU 1961. Ob., barev předsádky a ilustr. Kamil Lhoták. 298 s. Váz v orig. ob., která mír. poškoz. Nevyskytuje se.
240,–

401. PLUHAŘ, Zdeněk: Bronzová spirála. Praha Českoslov. spisovatel 1953. Ob. Kamil Lhoták a Zdeněk Seydl. Titul a 8 kreseb v záhlaví Kamil Lhoták. Upr. Zdeněk Seydl. 333 s. Orig. brož., ob. mír. poškoz.
240,–

402. HRUBÍN, František: To je jízda, to je let! Praha SNDK 1955. Ilustr. Kamil Lhoták. Upr. Olga Pavlová. Nestr. Orig. ppl. vazba. Bohatě Lhotákem ilustrováno. Vzácné.
900,–

403. UŠINSKIJ, K. D.: Povídky a pohádky. Praha SNDK 1954. Vazba a ilustr. Vojtěch Kubašta. 62 s. Orig. ppl. vazba. Nevyskytující se Kubašta.
500,–

404. /rozkládací leporelo/ ŠTÍPLOVÁ, Ljuba a KUBAŠTA, Vojtěch: Mouřenínská pohádka. Praha Panorama 1973. Ob. a ilustr Vojtěch Kubašta. Orig. pap.
1 200,–

405. /rozkládací leporelo/ ŠTÍPLOVÁ, Ljuba a KUBAŠTA, Vojtěch: Jak se lev zatoulal. Praha Panorama 1980. Ob. a ilustr. Vojtěch Kubašta. Nestr. Orig. pap. CA 24 – 4 000,–
800,–

406. (Postcards) KUBAŠTA, Vojtěch: Praha v zimě. Cyklus 10 pohlednic. Praha ČÚZ 1946. Barev. pohlednice v orig. ob.
180,–

407. (Postcards) LADA, Josef Ladovy pohlednice. 10 příležitostných pohlednic. Praha Emporium b. d. 10 barev. litograf. pohlednic. V orig. pap. obálce. Krásně zachováno
1800,–

KONEC AUKCE
aukční řád

prameny

zkratky a slovníček