29. AUKCE - ATA Český antikvariát
29. aukce
sobota 12. května 2007, 14,00 hod.
Hotel EXPO

esoterika, fotografie, avantgarda, grafika a kresby, knižní vazby, bibliofilie


Výstava (Exhibition):
pátek, 11. 5. 2007, 11 – 18 hod.
a
sobota 12. 5. 2007, 10 – 12 hod.
Hotel EXPO
Výstaviště, Za elektrárnou 3, Praha 7

Aukce je pořádána pro Sdružení přátel krásných tisků.

Adresa Jitka Trmalová, 16000 Praha 6, Bubenečská 9, tel./fax: + 420 224 318 713; e-mail: mail@trmal.czKATALOG A PROGRAM AUKCE

I. Esoterica – 1 – 28

II. Fotografie – Photography 29–53

III. Umění – Art 54–86

IV. Avantgarda – Avant-garde 87–137

platební pauza

Avantgarda – Avant-garde 136–149

V. Grafika – Graphic art 150–214

VI. Varia 215–253

VII. Knižní vazby – Bindings 254–285

platební pauza

VIII. Bibliofilie – Bibliophily 286–373

IX. Knihy – Books 374–417

ukončení aukceI. Esoterica


1. Světlo Egypta. Hermetické listy učebné. Přerov Ústř. nakl. okultních děl 1919. Knihovna svobodné školy věd hermetických. Red. O. Griese. 191 s. Cpl. vazba.
300,–

2. IAMBLICHOS (Jamblich): O mysteriích egyptských. S dopisem Porfyriovým…Úvod do novoplatonismu a překlad J. Matoušek. Král. Vinohrady Sfinx (Janda) 1922. 178 s. Cpl. vazba
300,–

3. LÉVI, Elifas: Veliké tajemství čili odhalený okultismus. Praha Pyšvejc 1922. 180 s. Ppl. vazba
400,–

4. LÉVI, Elifas: Dogma a rituál vysoké magie. Ve dvou dílech. Přerov. Ústř. nakl. okultních děl 1913. Knihovna svobodné školy věd hermetických. Red. O. Griese. Díl I. – 143 s., díl II. – 193 s. S vyobr. 2 sv. v ppl. vazbách.
800,–

5. PAPUS, Praktická magie. Praha-Žižkov Ústř. nakl. okult.děl b.d. Knihovna Isis sv. II–IV.
S podobiznou Papusovou, s mnoha vyobr. 408 s. Plkž. vazba. Velmi vzácné dílo.
500,–

6. PÉLADAN, Joséphin: Umění státi se mágem. Praha Srdce 1920. 147 s. Cpl. vazba
300,–

7. HERMES, S. – I. – 17: Tajemství indické jogy. Praktický běh vyvinování okultních schopností a sil v člověku. Praha Žižkov Isis 1908. Stupeň učeníka. S vyobr. 86 s. Přiváz:
1) Griese, Otakar: Mumiální hermetická léčba. Žižkov Ústř. nakl. ok. děl b.d. 82 s.
2) Griese, Otakar: Problém očarování. Žižkov Isis b.d. 85 s.
3) Proškův systém. Praha Kočí 1907. Cvičný systém. S mnoha fotografiemi. Nestr. V jednom svazku
360,–

8. AGRIPPA, Kornelius z Nettesheimu: Okkultní filosofie neboli Magie. Přerov Ústř. nakl.okult. děl 1913. Knihovna svob. Věd hermetických sv. 1. Překl. O. Griese. 143 s. Přiváz.:
Tentýž: Okkultní filosofie – kniha druhá. Str. průběžně až do s 240. Se schématy a nákresy. Nedokončeno – více nevyšlo. Ppl. vazba. Vzácné.
500,–

9. GUAITA, Stanislav de: Na prahu tajemství. Praha Sfinx 1921. 55 s. Přiváz.: Zdroj síly a úspěchu., Zázraky a mysticismus., Zdar – psychotechnika, Schopenhauer: O animálním magnetismu., Poznámky k Darwinovi. Ppl. vazba
360,–

10. SWEDENBORG, Emanuel: Nebe a peklo. (O nebi a jeho divech a o pekle). Praha Janeček 1932. 330 s. Orig. brož.
340,–

11. WEYER, J.A.S.: Natur-Analogien oder die Vornehmsten Erscheinungen des animalischen Magnetismus. Hamburg und Gotha Pertles 1839. 412 s. Orig.brož.
1 000,–

12. KERNER, Justinus: Jasnovidka prévortská. Zprávy o vnitřním životě… Praha Bayer 1930. 352 s. Cpl. vazba
400,–

13. PSYCHE. Revue věnovaná mystice, okultismu a metapsychice. Roč, XI. Praha Weinfurter 1934. 288 s. Cpl. vazba
400,–

14. WEINFURTER, Karel: Správné vnuknutí. Magická cesta ke štěstí… Praha Weinfurter 1939. 167 s. Ppl. vazba
200,–

15. WEINFURTER, Karel: Mystický sborník. Praha ed. Psyche 1936. II. vyd. 158 s. Cpl. vazba. Bohatě poznámkováno.
200,–

16. WEINFURTER, Karel: Druhý mystický sborník. Praha ed. Psyche 1936. 198 s. Ppl. vazba. Vzácné dílo.
240,–

17. WEINFURTER, Karel: Cesta královská (Zlatá brána k mystice). Praha ed. Psyche 1936. 185 s. Cpl. vazba
240,–

18. WEINFURTER, Karel: Mystická nauka mistra Eckharta z Hochheimu. Praha Psyche 1934,1935. 2 svazky, 270+287 s. Ex. 225 a ex. 65. Dedikace K. Weinfurtera. Orig. brož. Výborný stav, komplet, vzácné.
500,–

19. MINAŘÍK, Květoslav: Vnitřní smysl Nového zákona. Mravní, mystické a duchovní názory ve světle Uskutečnění. Pardubice Minařík 1945. Ed. Přímá stezka sv. 2. 405 s. Orig. brož.
200,–

20. MARQUES-RIVIERE, Jean: Ve stínu Tibetských klášterů. Praha Symposion 1948. Vazba a titul Ivan Martin. 213 s.(2000 výtisků). Orig. cpl. vazba
240,–

21. Konvolut esoterica – 4 svazky
Soukromé studie, xeroxy
– Magické signety, Akulogie, Nexologie, Rotalogie. Vytištěno v letech 1952–1957. 4 svazky. Nesmírně vzácné.
500,–

22. WEIFURTER, Karel: Svobodné zednářství. Jeho účel a tajemství. Praha Šolc a Šimáček b.d. 70 s. Orig. brož. Vzácné, velmi dobře zachováno
300,–

23. Muž a žena ve Svobodném zednářství. Praha Cimr 1930. 114 s. Orig. brož.
300,–

24. BÖRNE, Ludwig: Řeč o svobodném zednářství. Praha Müller 1937. V titulu použito dobové francouzské zednářské kresby. 14 s., část. nerozřez. Orig.brož.
200,–

25. O Z.: Poznání. Olomouc soukr. tisk 1934. 18 s. Orig. brož.
200,–

26. KERNING, J. B.: Zednář (Der Freimaurer). Překl. A poznámky K. Weinfurter. Praha Psyche 1936. 278 s. Orig. cpl. vazba
450,–

27. Znovuzrození. Skutečný vnitřní život aneb jak člověk dosáhne blaženosti… Praha Kočí 1925. 102 s. Orig. brož.
300,–

28. DONNELLY, Ignatius: Atlantis – svět předpotopní. Ve dvou knihách. Praha Lukavský 1924. S mnoha náčrty a vyobr. 207+154 s. 2 knihy v 1 svazku. Orig. cpl. vazba. Vzácné dílo.
900,–II. Fotografie – Photography


29. KIRSCHNER, Zdeněk: Josef Sudek. Výběr fotografií z celoživotního díla. Praha Panorama 1986. 232 s. textu, 169 čb. fotografií Josef Sudek. Cpl. vazba v orig. ob.
300,–

30. SUDEK, Josef: Cykly fotografií 2. Praha. Výstavní katalog 1982. Praha UMPRUM b.d. 16 s. fotografií Josef Sudek. Orig. brož.
300,–

31. BIRGUS, Vladimír: Fotograf František Drtikol. Praha Prostor 1994. 128 s. foto František Drtikol. 203 s. textu. Cpl. vazba v orig. ob.
300,–

32. SSSR na strojke č. 10. 1932. Ilustrovaný měsíčník.Moskva Svaz vládních vydavatelství RSFSR 1932. Ruská mutace.(vycházely ještě anglická, německá a francouzská).Redakce mj. Maxim Gorkij, A. Golcman, G. Pjatalov. Hlavní výtvarný redaktor El. Lisickij. Nestr. Sešit 410x300, orig. brož. Výborný stav, montáž a upr. El. Lisickij.Very nice condition. Important avant-garde journal.
3 500,–

33. HONTY, Tibor: Soubor 12 fotografií. Praha Pressfoto 1980. Ob. a upr. Libor Fára. Volné fotografie v orig. ob.
360,–

34. LAUSCHMANN, Jan: Soubor 12 fotografií. Praha Pressfoto 1981. Ob. a upr. Libor Fára. Volné fotografie v orig. ob.
450,–

35. REICHMANN, Vilém: Soubor 12 fotografií. Praha Pressfoto 1981. Ob. a upr. Libor Fára. Volné fotografie v orig. ob.
450,–

36. GENDE-ROTE, Valerij: Soubor 12 fotografií. Praha Pressfoto 1985. Ob. a upr. Libor Fára. Volné fotografie v orig. ob.
240,–

37. Česko-slovenská armáda. Praha Ministerstvo nár. obrany b.d. Grafická úprava Ladislav Sutnar. Forografie mj.: Jiří Jeníček, Karel Hájek. Nestr. Hlubotisk V. Neubert a synové Praha. Orig. brož.
800,–

38. MUCHA, Vilém: První celostátní spartakiada. Praha Stát. tělovýchovné nakl. 1956. Předmluva Marie Majerová. Vazba, grafická úprava Zdeněk Rossmann. Fotografie mj.: V. Heckel, L. Sitenský, V. Chochola. 255 s. Orig. cpl. vazba
700,–

39. SADOUL, Georges: Charlie Chaplin. Praha Orbis 1956. Fotovyobr. 215 s. Cpl. vazba v orig. ob.
240,–

40. DRTIKOL, František: Z dvorů a dvorečků. I. serie uměleckých pohlednic dle originálů firmy Drtikol a spol. v Praze. Vytiskla Grafia Praha II 1959. 10 uměleckých pohlednic. Volné pohlednice v orig. obálce. Vzácné kompletní dílo. K prohlédnutí uloženo v albu.
6 000,–

41. DRTIKOL, František: Fotografická deska. 300x235. Siluety tří dívek, vytvářejících pyramidu. Nedat.
1 000,–

42. (Dokumentární fotografie)Železniční neštěstí. Nedat. Orig. foto 120 x 150. Nesign. Nalepeno na kartonu. Poškoz.
400,–

43. FEYFAR, Zdenko: Panorama Prahy. 1958. Orig. fotografie 210 x 290. Sign. a dat. perem PD a razítkem na rubu. Volná fotografie.
600,–

44. HONTY, Tibor: Balonky ve větvích. Nedat. Orig. fotografie 175x285. Sign. na rubu razítkem. Volná fotografie
1 200,–

45. REICHMANN, Vilém: Orba. Nedat. Orig. fotografie 195 x 175. Sign. razítkem na rubu. Volná fotografie
300,–

46. STIBOR, Miroslav: Astarté 4. Dívčí akt. Orig. fotografie 362x290. Sign. na rubu. Paspart.
2 800,–

47. FUNKE, Jaromír: Vladislav Vančura. Nedat. Orig. fotografie 390x285. Nesign. Volná fotografie, nalepeno v horní části na polokarton. Reprodukováno v knize V.V. ve fotografii.
2 000,–

48. VANĚK, J., architekt: Charlotta Masaryková se svými dětmi. (Mladý Jan Masaryk v uniformě). Nedat. Atelier architekt Vaněk b.d. Orig. fotografie 268x223. Sign. slepotiskem PD a na rubu razítkem. Volná fotografie, mír. poškoz.
500,–

49. JANOUŠEK, Josef: Eva Pilarová. Konvolut 2 orig. barev. fotografií Evy Pilarové. 240x180. Nedat. Sign. na rubu razítkem. Volné fotografie
300,–

50. ZENGER, Zdeněk: Portrét Josefa Sudka. Nedat. Orig. fotografie 180x130. Sign. na rubu autor. razítkem. Paspart., rám., zaskl.
1 500,–

51. ZENGER, Zdeněk: Portrét O. F. Bablera. Nedat. Orig. fotografie 237x178. Nesign. Přiloženy 2 rukopisné dopisy O.F. Bablera z r. 1937, 1962. V pap. deskách
900,–

52. ZENGER, Zdeněk: Portrét Břetislava Štorma. Nedat. Orig. foto 240x180. nesign. Přiloženo: rkp. dopis B. Š. z r. 1931 a reprodukce kresby.
900,–

53. ZENGER, Zdeněk: Portrét Jaroslava Seiferta. Nedat. Orig. foto 240x180. Nesign. Přiložen dvoustranný rukopis. dopis s obálkou dat. 8.VII.1962.
1 500,–III. Umění – Art


54. /divadlo/ Sborník fotografií inscenací ruských klasických a sovětských her na českých jevištích. Věnován českými divadelníky k sedmdesátým narozeninám generalissima J.V. Stalina. Praha Divadelní ústředna 1949. Originál sborníku ofotografoval Zdenko Fejfar. Názvy her, z jejichž inscenací pocházejí fotografie v ruštině. Nestr. Orig. cpl. vazba Knihař. Družst. práce. Kuriozita.
500,–

55. /architektura/ Výstavba socialistické Moskvy. Praha Orbis 1952. Front. foto J.V. Stalina. 262 s. textu, 63 celostr. fotografií. Orig. brož. Architektura staliniády.
400,–

56. ČERMÁK, František a PAUL, Gustav: Studie vysokoškolského centra v Praze. Praha soukr. tisk 1945. 47s. S fotografiemi, plány a nákresy. Orig. brož. Nerealizovaná studie výstavby v oblasti Karlova. Vzácné.
500,–

57. /architektura/ Reprezentativní album výstavby vodního díla Nechranice v letech 1961–1968. 68 orig. fotografií / vel. 236 x 180 / Se 4 stranami technických údajů, nalepenými stejně jako fotografie na tvrdém kartonu. Svázáno v cpl. vazbě, která zašpiněna.
500,–

58. ŠETELÍK, Jaroslav: Praha – akvarely J. Šetelíka. Praha Krátkoruký b.d. Sestavil a navrhl K. Kříž. 46 barev akvarelů nalepených na kartonech. Orig. ppl. vazba. Reprezentativní publikace.
900,–

59. KYBALOVÁ, Ludmila: Tvůrce české knihy V. H. Brunner. Praha NČVU 1961. Soupis knižní grafiky: Božena Polívková. Přebal, vazba a upr. Jiří Šindler. 138 s. Čb. i barev. reprodukce v textu i celostr. V.H. Brunner. 3000 výt. Váz. v orig. ob. Základní příručka.
500,–

60. Pressfoto – konvolut 2 svazků
– Jan Zrzavý. 15 barev. volných reprodukcí v orig. přebalu
Rudolf Kremlička. 15 barev. volných reprodukcí v orig. přebalu
320,–

61. DVOŘÁK, František: Jan Zrzavý, Praha NČVU 1965. Vazba, přebal a upr. Milan Hegar. 55 s. textu. 34 celostr. barev i čb. reprodukcí Jan Zrzavý. Váz. v orig. ob.
200,–

62. ŠTYRSKÝ, Jindřich: Sny. Praha Odeon 1970. Upr. a doslov František Šmejkal. Vazba, ob. a upr. Milan Hegar. 127 s. 103 barev. i čb. reprodukcí Jindřich Štyrský. Váz. v orig. ob., která poškoz. vodou.
200,–

63. GROSS, František: František Gross. Praha Obelisk 1969. Ed. Situace sv. 1. Ob. a upr. Josef Týfa. Nestr. 65 s. barev i čb. reprod. F. Gross. Orig. brož.
200,–

64. FULLA, Ludo – konvolut 2 svazků
– Bratislava. Slov. Národ. Galéria 1966. 130 s. Orig. brož.
– Ludovít Fulla. Praha Národ. Galerie 1977. 24 s. barev. i čb. reprod. Text nestr. Orig. brož. 2 svazky
200,–

65. RABAN, Josef: Zdeněk Kovář. Praha NČVU 1965. Ed. Současné profily. Vazba, ob. a upr. Milan Hegar. 31 s. textu. 161 reprod. Váz. v orig. ob.
300,–

66. Aventinum a jeho knižní výtvarníci. Text Otokar Štorch-Marien. Praha Obolos 1967. Praha NČVU 1967. Ob. Stanislav Odvárko. Reprod. mj. Josef Čapek, Josef Šíma, Jan Zrzavý, František Tichý, Václav Špála. Nestr. Volné listy v orig. ob. 600 výt. Důležitá příručka.
450,–

67. Alšova jihočeská galerie Hluboká. 1900–1963. Hluboká Alš. Jihočeská galerie 1963. Nestr. 18 barev a 92 čb. reprodukcí – mj. Toyen, František Muzika, Jan Zrzavý, Emil Filla, Rudolf Kremlička, Václav Špála. Orig. brož.
300,–

68. ŠTĚPÁN, Bohumil – konvolut 2 svazků
– Karel Poláček. Rychnov nad Kněžnou 1967. Ob. a celostr. ilustr. B. Štěpán. Texty Škvorecký, Kocourek. Orig. brož.
– Galerie. Praha Mladá fronta 1968. Ob. a ilustr B. Štěpán. Úvod. A. Hoffmeister. Nestr. Vložena Štěpánova záložka. Váz. v orig. ob. Nevyskytuje se
700,–

69. HLUŠIČKA, Jiří: Knižní grafika Bohdana Laciny. Praha NČVU 1963. Ed. Obolos. Vyzd – 2 orig. dřevoryty Bohdan Lacina. Nestr. Volné archy v orig. ob.
240,–

70.NEFF, V. a TRÉGR, V.: Exlibris Cyrila Boudy. Praha ČFVU 1970. Ed. Obolos. Vyzd. Cyril Bouda. 23 s. Volné archy v orig. ob.
240,–

71. Konvolut 2 svazků edice Obolos
– Glivický, Josef: A. Procházka a kniha. Praha Obelisk 1971. Upr. Stanislav Odvárko. 26 s. Volné archy v orig. ob.
Šebek, Jiří: Jan Štursa a kniha. Praha Obelisk 1965. 27 s. Volné archy v orig. ob.
300,–

72. LHOTÁK, Kamil – konvolut 6 ilustrovaných knih
Lem – Planeta Eden 1960, Šolom Alejchem – Smolař… 1961, Gajdar – Timur … 1973, Souček – Případ ztraceného… 1968, Souček – Nebe plné balonů 1969, Kamil Lhoták – Pressfoto
500,–

73. Lidové výtvarnictví a fotografie. Katalog výstavy. Praha UMPRUM 1949. Práce z první celostátní soutěže ROH. Výstava obrazů, plastik, fotografií a předmětů užitého umění členů závodních a místních klubů, členů ROH. 41 s. S mnoha reprodukcemi děl. Orig. brož.
200,–

74. Katalog českého užitého umění 1885–1985. Katalog. Praha UMPRUM 1985. Upr. R. Vaněk. 243 s. Velké mnéžství fotopříloh. Orig. brož.
300,–

75. JUNA, Zdeněk: Lept a příbuzné techniky. Praha SNKLHU 1954. 135 s. textu, 63 celostr. vyobr. Orig. ppl. vazba
300,–

76. RAMBOUSEK, Jan: Dřevořez, dřevoryt a příbuzné techniky. Praha NČVU 1957. 206 s. 132 vyobr. Vazba, ob. a upr. Jan Rambousek. Cpl. vazba v orig. ob.
300,–

77. POCHE, Emanuel: Český porcelán. Praha Orbis 1954. Vazba, ob. a upr. Hermína Melicharová. 71 s. textu. 139 celostr. reprodukcí. Váz. v orig. ob.
400,–

Plakáty – Posters

78. Beatles. Barev. příloha časopisu Bravo 1966. 510 x 780. oboustranný (jako příloha pův. složený)
1 000,–

79. Proč spolkla Jonáše velryba? Náborový plakát plavání pro děti. Retrospekt Ostrava b.d. (asi 70.léta) kombinace Foto + kresba 425x560.
400,–

80. Jiří Suchý. Plakát k vystoupení 21.5. 1972. Zavadil – Kuščynsky (portrét Suchého). 830x 600. Polygrafia.
600,–

81. Vodňanský Skoumal atd… Štěcha – Krejčí 1973. S použitím foto V.+S. 830x580 Supraphon.
600,–

82. Fotograf Josef Sudek. Výstava k umělcovým osmdesátinám 1976. S použitím Sudkovy fotografie. 830x580. Umprum
800,–

83. Jan Werich 1978. Pro své členy vydal český fonoklub. Portrét Wericha T. Kuščynsky. 730x450
600,–

84. Hana Hegerová – recital. S použitím foto H.H. Bez bližších údajů (70 léta) 780x580 Pragokoncert
400,–

85. Music Box No 1. Helena – Marta – Vašek. /Vondráčková – Kubišová – Neckář/. Pavlík – Šeda, foto Dlabola.b.d. (přelom 60. a 70. let) 785x570. Pragokoncert
600,–

86. Josef Váchal – galerie Rudolfinum. Barev. plakát výstavy, vernisáž 9.12. 1994. Použito výřezu Váchalova dřevorytu. 625x445.
500,–IV. Avantgarda – Avant-garde


87. ČAPEK, Karel: Továrna na absolutno. Román–feuiletton. Brno Polygrafie 1922. Ob. a ilustr. Josef Čapek. 219 s. Orig. brož. Vzácné 1. vydání.
450,–

88. Francouzská poesie nové doby. Překl. Karel Čapek. Praha Borový 1920. Ob. Josef Čapek. Upr. V.H. Brunner. 186 s. Orig. brož. Primus 2
240,–

89. SONNENSCHEIN, Hugo: Slovakische Heimat. Verše. Praha Borový 1920. Ob. Josef Čapek, upr. V.H. Brunner. Ed. Června sv. XII. 23 s. Orig. brož. Nesmírně vzácné, nevyskytuje se.
600,–

90. ŠRÁMEK, Fráňa: Červen. Praha Zátiší (Borový) 1923. Ob. orig. lino Josef Čapek. 18 s. Orig. brož.
200,–

91. ČAPEK, Karel a Josef: Lásky hra osudná. Praha Aventinum 1922. Ob. Josef Čapek. 48 s. Orig. brož.
300,–

92. ŠRÁMEK, Fráňa: Života bído, přec tě mám rád. První básně 1900–1906. Praha Ústř. student. knihkup.a nakl. 1925. Ob. Josef Čapek. 43 s. Orig. brož.
300,–

93. REYNEK, Bohuslav: Had na sněhu. Petrkov Reynek 1924. Sešity poesie sv. čtvrtý. Ob., titul a upr. Josef Čapek. 38 s. 120 ex. orig. brož.Tento titul je prvním z pěti svazků Reynkových Sešitů poesie, zařazených v této aukci. Sešity poesie vydával Reynek v Petrkově u Německého Brodu. Celkem bylo vydáno 7 svazků. V naší aukci je kromě zde zařazeného titulu ještě následující Corbierův Armor a dále v kapitole Bibliofilie jsou zařazeny další tři: Reynkova sbírka Rty a zuby, Zde Tvůj život S. Renaudové a Valéryho Palma.
2 000,–

94. CORBIERE, Tristan: Armor. Petrkov Reynek 1922. Poesie sv. třetí. Ob., titul a 7 celostr. linorytů Josef Čapek. 50 s. 120 ex. Orig. brož. Převzácný tisk v dokonalém stavu. Dosud nedraženo. Very rare. 120 copies only. Wrapper and 8 orig. linocuts by Josef Čapek. Never in the auction. Exquisite.
15 000,–

95. ČAPEK, Karel: Italské listy. Feuilleton. Praha Aventinum 1923. 66 s. Orig. brož.
360,–

96. BIEBL, Konstantin: Zloděj z Bagdadu. Praha Nová edice Hyperionu 1925. Ob. Josef Čapek. 31 s. Podpis Biebl. Z 50 čísl. ex na Zandersu –č. 40. Orig. brož. 50 copies only.
500,–

97. ČAPEK, Karel: Dášeňka čili život štěněte. Praha Borový 1934. Napsal, nakreslil, vyfotografoval a zakusil Karel Čapek. Ob. a upr. Karel Teige. 3. a 4. tisíc. 93 s. Orig. ppl. vazba v ochr. pouzdře.
1 200,–

98. HAŠEK, Jaroslav: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl I. Praha Synek 1936. Ilustr. Josef Lada, Ob. John Heartfield. 9. vydání. 338 s. Cpl. vazba, orig. ob. přiváz., mír poškoz.
240,–

99. BOHATEC, Miroslav: Teige a kniha. Praha NČVU 1956. Ob. a upr. Stanislav Odvárko. S reprod. děl Karla Teigeho. 24 s. Nerozřez. Orig. brož.
450,–

100. (Teige, Karel) Almanach Kmene 1930–1931. Praha Kmen 1930. Red. F.X. Šalda. Ob. a upr. Karel Teige. 284 s. S fotografiemi. Nerozřez. Orig. brož. Primus 328
450,–

101. TEIGE, Karel: Vývojové proměny v umění. Praha NČVU 1966. Připravil V. Effenberger. 467 s. Váz. v orig. ob.
260,–

102. TEIGE, Karel: Svět, který se směje. Praha Odeon 1928. Ed. Odeon sv. 41. Ob. a upr. Karel Teige. S reprodukcemi. 91 s. Orig. brož., mír poškoz., zašpinavělé. Primus 315
800,–

103. (Teige, Karel): BAUDELAIRE, Charles: Fanfarlo. Praha Odeon 1927. Bibliofil. Ed. Odeon sv. 5. Předmluva, ob. a upr. Karel Teige. 125 s. Ex. 172/1000. Orig. brož. Wonderful condition. Primus 56
600,–

104. TEIGE, Karel – rukopisně psaná pohlednice. Bez data. Na líci pohledu Josef Mánes: Le Mois. Rukopisně psaná adresa a 10 řádků rkp. Karel Teige. Podpis bez křestního jména. Dobře zachováno
300,–

105. TEIGE, Karel: – prospekt na dílo Marcela Prousta „Hledání ztraceného času". Pozvánka ke subskripci s fotografií M. Prousta a seznam knih ed. Odeon. Dvojlist.
240,–

106. NEUMANN, S.K.: Básně. Praha Družstevní práce 1928. Portrét autora František Tichý. Uspořádali Josef Hora a Jaroslav Seifert. 148 s. Podpisy S.K. Neumann a Fr. Tichý. Orig. brož.
240,–

107. SEIFERT, Jaroslav: Básně. Praha Družstevní práce 1929. Ob. a upr. Karel Teige. Portrét Seiferta Rudolf Kremlička. 147 s. Dedikace Seifert. Orig. cpl. vazba, ob. přiváz. Nevyskytuje se
450,–

108. SEIFERT, Jaroslav: Samá láska. Verše. Praha Večernice 1923. Ob., 4 kresby a upr. Otakar Mrkvička. Doslov Devětsil. 61 s. Orig. brož. Klasický text Devětsilu. Wonderful condition. Important. Primus 217
2 000,–  

109. BLOK, Alexandr: Dvanáct. Revoluční epos. Praha Plamja 1925. Ob. a ilustr. Václav Mašek. Upr. Alois Chvála. Překl. Bohumil Mathesius. 47 s. Nerozřez. Podpis Mašek v tiráži. Orig. brož. Vzácný dobře zachovalý klasický tisk! Rare. Uncut.
1 200,–

110. Sovětské častušky. Praha Aventinum 1929. Překl. Melniková-Papoušková. Vyzd. 6 kresbami Grigorij Musatov. 102 s. Orig. brož. v ochr. pouzdře.
400,–

111. DELTEIL, Joseph: Cholera. Román. Praha Odeon 1926. Ob. Josef Šíma. 101 s. Orig. brož. Primus 39
400,–

112. SEIFERT, Jaroslav: Slavík zpívá špatně. Verše. Praha Odeon 1926. Odeon sv. 19. Ob. Jindřich Štyrský a Toyen. Titul Karel Teige. Kresby Josef Šíma. Doslov Julius Fučík. 63 s. Datovaný podpis Seifert. Orig. brož., poškoz ve hřbetě. Legendární titul. Signed by Seifert.Primus 264
1 900,–

113. VÁCLAVEK, Bedřich: Poesie v rozpacích. Studie k sociologii umění a kultury. Praha Odeon 1930. Ed. Odeon sv. 57. Ob. a upr. Zdeněk Rossmann. 246 s. Orig. brož., mír. poškoz. Primus 118
450,–

114. NOHA, Jan: Pro žízeň života. Proletářská poesie. Praha Odeon 1933. Ob. a upr. Jaroslav Hošek. 61 s. Orig. brož. Nádherně upravený tisk. Primus 356
600,–

115. Odeon dříve SNKLHU. 15 let Odeonu. Praha Odeon 1967. Soupis Fromkovy ediční činnosti. Ob., vazba a upr. Zdeněk Seydl. Texty mj. Mukařovský, Vodička, Hoffmeister. S fotografiemi. 161 s. Váz. v orig. ob. Velmi důležitá a krásně upravená příručka.
650,–

116. ERENBURG, Ilja: Trust D.E. Historie zkázy Evropy. Praha Aventinum 1924. Románová knihovna Aventina. Ob. a upr. Karel Teige a Otakar Mrkvička. 107 s. Orig. brož., mír. poškoz.
600,–

117. ŠALDA, F.X.: Krásná literatura česká v prvním desetiletí republiky. Praha Girgal 1930. Ob. a upr. Karel Teige. 28 s. Podpis Šalda. Orig. brož.
400,–

118. VANČURA, Vladislav: Učitel a žák. Scénická báseň. Praha Plejada 1927. Vazba a ob. Vít Obrtel. 65 s. Orig. cpl. vazba. Primus 54
300,–

119. SEIFERT, Jaroslav: Poštovní holub. Básně 1928–1929. Praha Plejada 1929. Ob. a vazba Vít Obrtel. 75 s. Ex. 130/300 na domácím Simili japanu. Dedikace Seifert na patitulu. Orig. cpl. vazba. Primus 113
550,–

120. DYK, Viktor: Sen forwarda Nováka. Praha Toman 1931. Kresby Adolf Hoffmeister. Preissigovým písmem vytiskla Státní tiskárna. 21 s. 200 nečísl. ex. Podpis Hoffmeister pod kresbou na frontispicu. Orig. brož.
300,–

121. NEZVAL, Vítezslav: Básně na pohlednice. Praha Aventinum 1926. Ob. Karel Teige a Otakar Mrkvička. 33 s. Orig. brož. Primus 37
300,–

122. NEZVAL, Vítězslav: Diabolo. Praha Vaněk a Votava 1926. Ed. Olymp sv. 5. Ob. a upr. Vít Obrtel. Nestr. Orig. brož. mír. poškoz. Primus 40
340,–

123. NEZVAL, Vítězslav: Akrobat. Praha Plejada 1927. Ob. a upr. Vít Obrtel. 44 s. Ex. 42/200 na Van Gelderu. Orig. brož. Numered. Very nice copy.Primus 63, 64
600,–

124. NEZVAL, Vítězslav: Nápisy na hroby. Poesie. Praha Otto 1927. Ob. a upr. Otakar Mrkvička. 82 s. Orig. brož. mír. poškoz. Primus 259
340,–

125. NEZVAL, Vítězslav: Jan ve smutku. Praha Sfinx 1930. Růžová zahrada sv. 1. Ob. a upr. Jindřich Štyrský. 103 s. Orig. brož. Primus 122
200,–

126. NEZVAL, Vítězslav: Schovávaná na schodech. Adaptace Calderonovy hry o 4 obrazech. Praha Borový 1931. Ob. a upr. Karel Teige. II. vydání. 156 s. Orig. brož., mír. poškoz ve hřbetě. Primus 136,343
300,–

127. NEZVAL, Vítězslav: Pět prstů. Básně. Brno Kilian 1932. 1. svazek knihovny Měsíce. Ob. a upr. arch. Roštlapil. 94 s. Orig. brož. Elegantní tisk.
240,–

128. ALDA, Jan: Na promenádě. Praha Vaněk a Votava 1926. Ed. Olymp sv. 2. Věnováno básníkem Aldou „ nešťastným holkám". Ob. a upr. Zdeněk Macek. 47 s. Ex. 59/550 čísl. ex. na simili japanu. Dedikace autora. Orig. brož. Mimořádná typografie v pozoruhodné edici Olymp. Very interesting.
1 600,–

129. SCHULZ, Karel: Dáma u vodotrysku. Román. Praha Kuncíř 1926. Ob. Jindřich Štyrský a Toyen. 145 s. Nerozřez. Ex. 29/50. Podpis Schulz. Orig. brož. Nádherná obálka. Z přednost. 50 ex. 50 copies only. Wonderful. Uncut. Rare book.Primus 223
1 600,–

130. BIEBL, Konstantin: Plancius. Praha Janda 1930. Front. Jindřich Štyrský. 26 s. Nerozřez. Orig. brož. Primus 137
200,–

131. HALAS, František: Básně. Morav. Ostrava Zapletal 1934. Front. Jindřich Štyrský. Nestr. 200 ex. Orig. brož. Primus 130
500,–

132. MARIA, Jaroslav: Jedy. Praha Sfinx Janda 1932. Ob. Jindřich Štyrský. 236 s. Nerozřez. Orig. brož. Wonderful cover. Rare.
1 600,–

133. HOSTOVSKÝ, Egon: Černá tlupa. Praha Melantrich 1933. Sbírka Úroda. Ob. Toyen. 186 s. Orig. brož.
240,–

134. NEZVAL, Vítězslav: Snídaně v trávě. Praha Aventinum 1930. Ed. Collectio Plantin I. Vazba, 6 orig. suchých jehel a upr. Toyen. 35 s. Podpisy Nezval i Toyen. 100 ex. Tento ex. má číslo 24. Na ručním papíře Fabriano vytiskla Státní tiskárna. Orig. clperg. vazba. Zásadní česká avantgardní krásná kniha. Dobový tisk v němž se sešel významný básník s významnou malířkou. Exquisite. With 6 dry-points by Toyen. 100 copies only. Great book. CA 13(1999) – 65 000,–
55 000,–

135. NEZVAL, Vítězslav: Sylvestrovská noc. Praha Sfinx Janda 1929. Vyzd. 2 kresbami Toyen. Upr. F.J. Müller. Podpis Nezval. Orig. brož.
400,–

136. GIRADOUX, Jean: Zuzanka a Tichý oceán. Praha Symposion 1932. Vazba, 4 dvoubarev kresby a upr. Toyen. 263 s. Orig. cpl. vazba. Primus 143
450,–

137. KROPÁČ, František: Vděčnost. Básně. Praha Jež 1934. Knihovna Vigilie sv. 15. Front. kresba Toyen. 59 s. Podpis Kropáč. Nerozřez. Orig. brož.
400,–

138. Čajové květy. Verše ze staré Číny. Brno Pojer 1934. Ed. Atlantis sv. 22. Front. orig. litografie a upr. Toyen. 35 s. Nerozřez. Ex. LXIV. Ze 360 výt., Orig. brož
2 000,–

139. MAYRAN, Camille: Odlesky. Brno Pojer 1934. Ed. Atlantis sv. 21. Front. orig. litografie a upr. Toyen. 36 s. Nerozřez. Ex 343/350. Orig. brož. Primus 157
1 800,–

140. MARČANOVÁ, Zdenka a TOYEN: Náš svět. Praha Družst. Práce 1934. Vyzd. barev. přední deskou a 18 barev. ilustr. Toyen. Upr. Ladislav Sutnar. 18 s. Orig. ppl. vazba. CA 11(1998) – 30 000. – Legendární tisk Toyen s ilustracemi pro děti. Very famous book with coloured drawings by Toyen.
30 000,–

141. TOYEN – výstavní katalog. Praha Topič 1945. Ob. Toyen. Úvodní báseň Jindřich Heisler. Doslov Karel Teige. Reprod. Toyen. Nestr. Orig. brož.
400,–

142. (TOYEN) DUPREY, Jean P.: La foret sacrilege et autres textes (Čaodějný les). Paris Girard 1970. Ob. a vyzd. 6 ilustracemi Toyen. 143 s. Preface André Breton, Ex. 881. Orig. brož. Pod pol. 185 je zařazena orig. suchá jehla Toyen, která je jednou z příloh této knihy 3 500,–

143. ELUARD, Paul: Veřejná růže. Praha SNKLHU 1964. Ob., vazba, předsádka a upr. s použitím koláží Karla Teigeho Oldřich Hlavsa. Front. a koláže Karel Teige. 77 s. Váz. v orig. ob.
200,–

144. KMEN. Týdenní úvahy a poznámky o umění a životě. Praha Kmen 1918. Ročník 1., Čísla 1–52. Str. průběžně. Ilustr. mj. Emil Filla, Zdeněk Kratochvíl, Pavel Janák. Red. F.X. Šalda. 52 brož. čísel a dvojstránčí s obsahem. V sešitech, vše vloženo v orig. deskách. Intaktní, vzácné.
800,–

145. INDEX. Leták kulturní informace. Brno 1929. Ročník I. V sešitech. 12 čísel. Upr. Zdeněk Rossmann. S ilustracemi a fotografiemi. Čísla 1–12. V sešitech. Intaktní, vzácné, nádherný stav
1 500,–

146. ŽIJEME. Díl 2. Obrázkový magazín dnešní doby. Praha Družstevní práce 1932. 10 čísel. Obálky přivázány. S mnoha ilustracemi a fotografiemi. Orig. cpl. vazba. With original wrappers
1 100,–

147. KVART. Sborník poesie a vědy. Ročník 4. Praha Stýblo 1945–1946. Red. Vít Obrtel. Ilustrace v přílohách mj. Josef Šíma, Jindřich Štyrský, Josef Istler, Jaromír Funke. 392 s. Ppl. vazba. Zajímavý časopis
900,–

148. MÍČEK, Eduard: Amerika se učí. Praha Sfinx Janda 1932. Fotomont. obálka, autorství neurčeno. 196 s. Nerozřez. Orig. brož.
280,–

149. Uprostřed Evropy. Poselství českých básníků. Praha Českoslov. Spisovatel 1967. Vyzd. František Muzika. 37 s. Podpisy Jaroslav Seifert, Miroslav Holub, Jan Skácel. Volné listy v orig. ob.
400,–V. Grafika a kresby – Graphic art and drawings


150. BAUCH, Jan: Kytice. 1962. Barev. litografie 590x430. Sign. a dat tužkou PD. Č. tisku 71/200. Volný list
2 500,–

151. BENEŠ, Vincenc: Zátiší s ovocem. 1926. Barev. litografie 400x520. Sign. tužkou PD. Volný list. Premie SVU Mánes na rok 1927.
900.

152. BÍLEK, František: List k „Hudbě pramenů", Nedat. (1918). Čb. dřevoryt 216x146. Sign. tužkou (F.B.) PD. Volný list.
400,–

153. BRÖMSE, August: Přednáška. Nedat. Lept s akvatintou 195x153. Sign. na rubu pozůstalostním štítkem. Nalepeno na papíře.
950,–

154. BRÖMSE, August: Žehnání. Nedat. Barev. komb. technika 180x135. Sign. na rubu pozůst. štítkem. Nalepeno na papíře.
1 200,–

155. BRÖMSE, August: Figura. Nedat. Perokresba s akvarelem 165x110. Sign. na rubu pozůst. štítkem. Nalepeno na papíře.
2 000,–

156. BRÖMSE, August: Meditace. Nedat. Barev. akvarel 130x94. Sign. na rubu pozůstalostním štítkem. Kresba strhující barevností.
3 000,–

157. ČAPEK, Josef: Žebrák. (1918). Z Alba 10 grafických listů J.Č. (Praha, Veraikon 1918). Orig. lino 225x180, černý otisk. Nesign. Paspart.
4 000,–

158. ČAPEK, Josef: Dívčí hlava. (1918). Z Alba 10 graf. listů J.Č. (Praha Veraikon 1918). Orig. lino 245x190, hnědý otisk. Nesign. Paspart. Slavný kubistický list,
5 500,–

159. ČAPEK, Josef: Žena. (Chudá žena) 1918. Z Alba 10 graf. listů J.Č. (Praha Veraikon 1918). Orig. lino 240x175, hnědý otisk. Nesign. Paspart.
4 000,–

160. ČECHOVÁ, Olga: Jablko – Stvoly. 1970. Barev. litografie 600x410. Autorský tisk. Sign. a dat. tužkou PD. Volný list
500,–

161. FULLA, Ľudo: Ex libris Milada Šolcová. Nedat.(1926) Orig. ručně kolor. dřevoryt 110x70. Sign. tužkou PD. Paspart.
1 700,–

162. FULLA, Ľudo: Ex libris Jan Žižka. Nedat. (1926) Orig. ručně kolor. dřevoryt 135x68. Sign. tužkou PD. Paspart.
1 700,–

163. Súkromné listy Fullu a Galandu – 2. Bratislava soukr. tisk 1930. Vyzd orig. barev. linoryty Ľudo Fulla a Mikuláš Galanda. Nestr. Dvojlist, 500 ex. jen část nákladu barev. V nádherném stavu. CA 28 –14 000Kč.
12 000,–

164. JANDOVÁ, Ludmila: Trní. Nedat. Lept 150x113. Sign. tužkou dole uprostřed. Paspart.
300,–

165.JANEČEK, Ota: Ex libris Ota Janeček. Nedat. Linoryt 120x65. Sign. tužkou dole uprostřed. Volný list. Krásné vlastní exlibris.
400,–

166. JIŘINCOVÁ, Ludmila: Francois Villon-Vaganti. Nedat Lept 176x115. Sign. tužkou dole uprostřed. Volný list
800,–

167. JIŘINCOVÁ, Ludmila – konvolut 2 listů
– pozvánka
– dívčí hlavička – oba sign. tužkou
300,–

168. JIŘINCOVÁ, Ludmila: Kresba ke knize „Milostné dopisy" J. Pilaře. (Praha 1944). Kresba tužkou 150x100. Nesign. Paspart. V knize reprodukováno heliogravurou jako 1. za titulním listem (kniha nestránkována). Vydáno v ed. Lis knihomilův 1944. Překrásná kresba. Kniha zařazena pod č. 336. Tohoto katalogu
4 500,–

169. JIŘINCOVÁ, Ludmila: Srdcová dáma. Nedat. Barev. dřevoryt 150x98. Sign. tužkou dole uprostřed.
360,–

170. KOBLIHA, František: Ex libris Emilie Grimmová. Nedat.(kol. 1920). Orig. litografie 180x130. Sign. tužkou PD. Paspart., zaskl.
1 500,–

171. KONŮPEK, Jan: Don Quijote. 1941. Kresba tuší s akvarelem 250x353. Sign. a dat. perem PD. Paspart.
1 100,–

172. KUBIŠTA, Bohumil: Prosba. (1918). Dřevoryt 245x156. Novotisk. Nesign. Paspart. Příloha Kubištovy monografie. Typický kubistický list. Sytý otisk.
15 000,–

173. LAMR, Aleš: Černým rytmem II. 1985. Akryl 410x570. Sign. a dat. v obraze nahoře uprostřed. Rám., zaskl.
5 000,–

174. MAŘANOVÁ, Jarmila: Ptáci. Nedat. Barev. litografie 630x470. Sign. tužkou PD. Volný list.
400,–

175. MIRÓ, Joan: Postavy. 1934. Modrá serigrafie 305x233. Sign. perem PD. Volný list.
8 000,–

176. ORLIK, Emil: Friedrich Nietzsche. 1930. Litografie 252x165. Sign. v desce PD. Volný list
1 500,–

177. POLÁŠEK, Viktor: Stahování dřeva. 1943. Barev. litografie 335x485. Sign. a dat. tužkou PD. Č. tisku 14/200. Paspart.
600,–

178. PREISSIG, Vojtěch: Stromy. Nedat. Orig. barev. lept s akvatintou 490x645. Sign. tužkou PD. Paspart., rám., zaskl. Krásný obrovitý list.
40 000,–

179. RABAS, Václav: Krajina. Nedat. (1957). Lept 65x160. Sign. tužkou PD. Dedikováno J. Mukařovskému 11. 11. 1957 LD. Paspart.
450,–

180. FULLA, Ľudo: Ex libris Marie Netoušková-Nechlebová. Nedat. Příloha Bibliofila 90x70. Nesign. Volný list.
300,–

181. SVOLINSKÝ, Karel: Hlava kočky. Nedat.(1923?) Orig. lept 182x126. Sign. tužkou PD. Volný list
500,–

182. SVOLINSKÝ, Karel: Hlava psa. 1923. Orig. lept 195x146. Sign. a dat. v desce a tužkou PD. Volný list.
400,–

183. ŠÍMA, Josef: Abstrakce. Nedat. (1933). Suchá jehla 143x87. Sign. tužkou LD. Paspart. 4 500,–

184. ŠAFÁŘ, Karel: Dívky. Cyklus 6 orig. leptů. Nedat. Lepty 74x45. Všechny listy sign. tužkou PD. Volné listy v pap. přebalu, bez udání názvu cyklu.
900,–

185. TOYEN: La Foret sacrilege. (Čarodějný les) 1970. Orig. suchá jehla 145x105. Č. tisku IX / XX. Sign. PD. Paspart., rám., zaskl. Pod pol. 142 je stejnojmenná kniha s reprod. ilustr. Toyen. Ladman, str. 280
20 000,–

186. TOYEN: Ex libris František Kozák. Nedat. Zinkografie 85x55. Sign. v desce PD. Volný list
360,–

187. TROUP, Miroslav: Šahrazádiny noci. Nedat. Orig. barev. pastel 314x228. Sign. křídou v kresbě LD. Volný list
900,–

188. VÁCHAL, Josef: Slať v Plattenhausen. Nedat. Orig. barev. dřev. 176x120. Sign. tužkou PD. Č.tisku 7. Paspart. Skvostný šumavský list.
3 500,–

189. VÁCHAL, Josef: Ex libris Leixner. 1948. Orig. barev. dřevoryt 180x 122. Sign. a dat. tužkou PD. Volný list. Autoportrét
1 200,–

190. VÁCHAL, Josef: Pan a dívka z města. 1912. Orig. barev. sign. dřevoryt 196x241. Sign. a název tužkou PD. Paspart. rám., zaskl. Argestea G 62.
17 000,–

191. VÁCHAL, Josef: Bez názvu (Cesta ke Světlu). Nedat. Orig. čb. dřevoryt 150x100. Sign. tužkou PD. Paspart. rám., zaskl.
1 000,–

192. VRAŠTIL, Vratislav: Struktura. 1970. Komb. technika 458x695. Sign. a dat. tužkou uprostřed. Č. tisku 26/50. Volný list.
550,–

193. ZRZAVÝ, Jan: Přímořská vesnička. (Ile de Sein). Nedat. Kresba hrudkou 155x150. Sign. LD v obraze. Paspart., rám. zaskl.
9 000,–

194. Kalendář 1995. Praha Hollar 1994. 12 orig. grafických listů + 1 na titulu. Autoři: Karel Demel, Anna Khunová, Milan Erazim, Jaroslav Hořánek, Pavel Sukdolák, Jan Kavan, Josef Istler, Oldřich Kulhánek, Karel Šafář, Olga Čechová, Ladislav Kuklík, James Janíček, Jindřich Pileček. 170 ex., tento značen EA.
8 000,–

195. KUPKA, František: Úvahy. Praha Obelisk 1969. Úvod k Albu dřevorytů „Čtyři příběhy bílé a černé" J. Hamzová. 3 celostr. a řada dřev. v textu František Kupka. Nestr. Orig. brož.
500,–

196. BÍLEK, František: Tvůrce a jeho sestra „Bolest", Grafický cyklus. Bez nakl. údajů. 6 volných orig, dřev., každý sign. tužkou PD. V orig. pap. pouzdře.
600,–

197. VÁCHAL, Josef: Ruce. Třináct barevných dřevorytů k veršům Otokara Březiny. Praha ELK 1943. Náš ex. je ze 100 přednostních (větší formát papíru) č. 94. Třináctý list signován PD. V orig. ppl. deskách. Vzácný přednostní exemplář.
14 000,–

198. (Váchal, Josef) Rydlo a krásná kniha. IV. Zinkova aukce 1900–1925. Praha Zink 1945. Front. orig. čb. dřevoryt Josef Váchal. Nestr. Orig. brož.
500,–

199. (Fulla, Ľudo) CINCÍK, Josef: Grafika Ľuda Fullu. Sväty Martin Matica Slovenská 1944. Bibliofilské vydanie knihy „Grafika Ľudo Fullu" s básňou a súpisom graf. prác z rokov 1927–1942. Front. orig. kolor. dřevoryt „Ukrižovanie" a čb. reprodukce Ľudo Fulla. 71 s. Nerozřez. Ex. 357/500. Orig. brož. Nádherně zachovalé.
1 500,–

200. Sborník pro ex libris a jinou užitkovou grafiku. Roč. IV. Praha Spolek sběratelů a přátel ex libris 1942. Upr. Jan Konůpek. 46 s. 12 příloh (přílohy 7–12 pouze u 150 přednost. ex.) – mj. Rudolf Krajc, Cyril Bouda, Jan Konůpek.
300,–

201. Bibliofil roč. XII. 10 čísel v 7 sešitech. 174 s. 30 příloh, mj. Toyen, Mikuláš Galanda, Josef Hodek. Chybí str. 77–104 textu.
300,–

202. Sborník Ex libris. Praha SČVU a SSPE 1966. Ob. orig. lito Emil Kotrba. 16 graf. listů, mj. Cyril Bouda, Rastislav Michal, Josef Liesler. Vše signováno. Volné listy v orig. ob.
400,–

203. STUCHLÍK, Miroslav: Úvahy o hlavě. Praha Stuchlík 1979. Ed. Folio sv. 5. Soubor 6 orig. sign. graf. listů. Ex. 37/80. Volné listy v orig. pap. deskách
500,–

204. BLABOLILOVÁ, Marie: Soubor graf. listů. Praha Blabolilová 1980. Edice Folio sv. 7. 6 orig. sign. leptů, ex. 21/80. Volné listy v orig. pap. deskách.
700,–

205. MIKA, Jiří: Loutky. Praha Mika 1981. Ed. Folio sv. 8. 6 orig. sign. leptů, ex. 3/60. Volné listy v orig. pap. deskách.
600,–

206. LANDA, Michal: U zrcadla. Praha Landa 1982. Ed. Folio sv. 9. 10 orig. barev. litografií, ex. 61/100. Volné listy v orig. pap. deskách
600,–

207. ŠEVČÍK, Igor: Město. Praha Ševčík 1980. Velká řada ed. Folio sv. 4. 6 orig. litografií. Ex. 99/100. V orig. pap deskách
500,–

208. ERAZIM, Milan: Muž jménem Job. Soubor 10 barev. litografií. Praha Biblos nedat. Sv. 16. Ex. 69/100. Sign. tužkou. Volné listy v orig. pap. deskách
700,–

209. HOLÝ, Stanislav: Putifarka. Soubor 10 barev. litografií. Praha Biblos nedat. Sv 19. Ex. 56/100. Volné listy v orig. pap. deskách
750,–

210. SOUČEK, Jan: Sodoma a Gomora. Soubor 10 barev. leptů. Praha Biblos nedat. Sv. 9. Ex. 58/100. Sign. tužkou, volné listy v orig. pap. deskách
1 200,–

211. KÁBRT, Josef: Janovo zjevení. Soubor 10 leptů. Praha Biblos nedat. Sv. 13. Ex. 61/100. Sign. tužkou, volné listy v orig. pap. deskách
900,–

212. RITTSTEIN, Michael: Desatero. Soubor 10 barev. litografií. Praha Biblos nedat. Sv. 17. Ex. 89/120. Sign. tužkou, volné listy v orig. pap. deskách
1 500,–

213. ŠAFÁŘ, Karel – konvolut 2 pozvánek na výstavu
– 1976 Brno, sign. dřevoryt 115x50
– 1978 Semily, sign. dřev.55x60
240,–

214. BENEŠ, Karel: Žena. 11 litografií. Chrudim 1983. Ex. 63/200. 11 sign. litografií, volná ex libris v orig. pap. deskách
1 400,–VI. Varia


215. Knižní aukce – konvolut 2 svazků
– Nařízení jak si vésti o dražbách knih nebo knihoven. Praha Zink 1933. 20 s. Nerozřez. 300 ex. Orig. brož.
– Zink, Karel: Knižní aukce. Praha Zink 1931. 31 s. Dedikace Zink. Orig. kart.
360,–

216. CHYTIL, Karel: Dějiny českého knihařství. Po stránce umělecké a technické. Praha Společenstvo knihařů 1899. 46 s. Reprodukce v textu a 20 celostr. vyobr. knižních vazeb. Plkž. vazba. Representační knihařská publikace.
600,–

217. WEIGNER, Leopold: Tři články o knihařství v Německu. Praha Politika b.d. (1903) Odborná knihovna knihaře sv. I. Se 142 vyobr. knižních vazeb, desk a v kůži tepaných předmětů. 23 s. textu. Ppl. vazba. Základní příručka.
900,–

218. WIESE, Fritz: Merkzeichnen für Buchbinder.Verbunden mit einer Beschreibung der Einbandtechnik. Stuttgart Das deutsche Buchbinderhandwerk 1937. 111 s. Ppl. vazba, orig. ob. přiváz.
600,–

219. VICHNAR, Jindřich a RAMBOUSEK, Antonín: Původní československá typografická písma. Praha Ministerstvo kultury 1972. 86 s. Orig. brož. S ukázkami.
300,–

220. Obrázky pro staré mládence I., II. Uspořádal E. M. Vacano. Vídeň, Praha Lipsko 1883. Vyzd. 100 pérovými kresbami Karel Klíč. 107+102 s. 2 sv. v plkž. vazbách. Erotika dávné minulosti. Pozoruhodné.
600,–

221. Adresář vývozců republiky československé. Praha Hodys b.d. 4 jazykové mutace – česky,německy, francouzsky a anglicky. S řadou inzerátů. Stránkováno v každém ze tří oddílů. Orig. ppl. vazba. Vyčerpávající dílo.
500,–

222. Konvolut 2 ceníků
– Obrázkový ceník fy Smékal. Olomouc 1884. Továrna na stroje, čerpadla… 120 s. Orig. brož.
– Ceník malířských potřeb fy Minerva. Praha 1929. 94 s. Orig. brož.
550,–

Následujících 10 položek pochází z díla Soupis památek historických a uměleckých v Království českém. Od pravěku do počátku 19. století. (Praha nákladem Archeologické kommisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.)

223. – XV. – politický okres Karlínský. 1901. Ant. Podlaha, Ed. Šittler. 351 s. Orig. brož., ob. poškoz.
600,–

224. XXIV – politický okres Českobrodský. 1907. Dr. Ant. Podlaha. 227 s. Orig. brož.
500,–

225. – XXVII – politický okres Roudnický, díl II – zámek Roudnický. 1907. M. Dvořák, Boh. Matějka). 308 s., orig. brož., ob. mír. poškoz.
500,–

226. – XXVIII – politický okres Vinohradský. 1908. Dr.Ant. Podlaha. 176 s. Orig. brož., ob. mír. poškoz.
600,–

227. – XXIX – politický okres Litomyšlský. 1908. Dr. B. Matějka, Jos. Štěpánek, Zd. Wirth. 163 s., Orig. brož.
500,–

228. – XXXII – politický okres Turnovský. 1909. Jos. V. Šimák. 250 s. Orig. brož.
600,–

229. – XXXVI – politický okres Rakovnický – díl I. hrad Křivoklát. 1911. Ant. Cedner. 146 s. Orig. brož.,ob. mír. poškoz.
500,–

230. – XXXVII – politický okres Kralovický. 1912. Dr. Ant. Podlaha. 269 s. Orig. brož.
600,–

231. – XLV – politický okres Broumovský. 1930. Ant. Cechner. 347 s. Orig. brož.
600,–

232. – XLVIII – politický okres Královédvorský. 1937. E. Poche. Orig. brož.
600,–

233. ČEČETKA, F. J.: Od kolébky do hrobu. Lidopisné obrázky z Poděbradska. Praha V. Kotrba 1900. Se 42 vyobrazeními. 246 s. Orig. ppl. vazba
360,–

234. HELLICH, Jan: Příběhy havéřského kostelíčka Nanebevzetí P. Marie za mostem v Poděbradech. Poděbrady Církev československá 1922. S četnými vyobrazeními. 52 s. + 10 s. reklamy. Orig. brož.
300,–

235. PROCHÁZKA, Jaroslav: Kronika Polních Voděrad. Kolín Učitelstvo škol. okresu kolínského 1938. Fotovyobr. 97 s. Orig. ppl. vazba
200,–

236. HAVLÍČEK, František a Vojt, František: Bývalý a nynější Kolín. Kolín soukr. tisk 1946. Kresby Fr.Havlíček. 108 s. 40 kreseb Kolína. Orig. brož.
240,–

237. KRSEK, Jaroslav: Zdice 1039–1939. Zdice nakl. vlastním 1939. Fotovyobr., reklamy. 80 s. Orig. brož.
160,–

238. Pohledy do kulturních dějin Slaného a Slánska. Ročenka Městské spořitelny ve Slaném. Slaný Měst. spoř. 1938. 21 kreseb Karel Vik. Upr. Method Kaláb. 78 s. Orig. brož.
400,–

239. ZELINKA, Fr. Václav: Beroun – královské město. Nástin místo- a dějepisný. Praha Zelenka 1882. 150 s. Ppl. vazba
240,–

240. ŠIGUT, František: Poutní místo Zašová. Valašské Meziříčí Valašská knihtiskárna 1942. S fotovyobr. 94 s. Nerozřez. Orig. brož.
240,–

241. Nové Město nad Metují – Neustadt a.d. Methau. Bez nakl. údajů. Leporelo. 14 vyobr. Orig. cpl. vazba
700,–

242. Bad Wartenberg auf Gross-Skal und seine Umgebung. Prag Ed. Grégr 1871. 288 s. Litograf. vyobr., + panoramatický pohled, který poškoz. Orig. cpl. vazba
800,–

243. ŘEPA, Kamil: Schematismus král. hl. města Prahy – Vyšehradu, Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova. Praha nákl. vlastním 1883. Orig. brož.Včetně majitelů domů podle popisných čísel a rejstříkem
450,–

244. KULIŠOVÁ, Táňa: Terezín. Praha Naše vojsko 1962. Ed. Dokumenty. Ob. Karel Vávra. S mnoha fotografiemi. Nestr. Orig. brož.
300,–

245. Konvolut pěti závěsných židovských kalendářů. 50. a 60.léta XX. století. Rozměry 160x250. Vydáváno TH – AVTH. Vyzd. foto a uměleckými díly židovských autorů. 5 svazků
300,–

246. TOMEK, V. V.: Pražské židovské pověsti a legendy. Praha Končel 1932. 203 s. Fotovyobr. Orig. cpl. vazba
380,–

247. MUNELES, Otto , VILÍMKOVÁ, Milada: Starý židovský hřbitov v Praze. Praha SPN 1955. 480 s. Fotovyobr., 39 s. příl. hebrejského textu. Cpl. vazba, v orig. ob.
500,–

248. JEŘÁBEK, Luboš: Starý židovský hřbitov pražský. Praha Kočí 1903. 38 s. textu + celostr. foto přílohy. Cpl. vazba
600,–

249. (Antisemitikum – Podkarpatská Rus)
BARTHA,M.: V zemi Chazarů. Mukačevo nákl. vlast. 1927. 174 s. Orig. brož.
260,–

250. Funerálie – konvolut 3 svazků
– Pohřeb ohněm. Vevázáno v ppl. vazbě.
– Výtvarné a technické doplňky urnových hájů a smutečních síní. Orig. brož.
– Pokrokové formy při péči zakládání urnových hájů. Orig. brož.
300,–

251. (Důlní knihy) 2 důlní knihy dolu Nosek, resp. Důl Tuchlovice od r. 1971 do12.12. 1992. Knihy důlních záparů a ohňů. Rukopisně psané důlní knihy, obsahující podrobné popisy všech důlních událostí, které jsou situaovány na nalepených mapách
400,–

252. DLOUHÝ, František: Léčivé rostliny. /Herbář/. Praha Kober 1900. Se 72 barvotiskovými tabulemi a 145 vyobr. v textu. 182 s. Orig. cpl. vazba
600,–

253. Záruční list na radiopřijimač Mikrofona. Vyplněný v prosinci 1938. S plánky. Orig. brož.
200,–VII. Knižní vazby – Bindings


254. HUBBARD, Elbert and Alice: Justinian and Theodora. Drama. Being a chapter of history and the one gleam of light during the dark ages. Hubbard 1906. Done into a book by the roycrofters at their shop in East Aurora. Upr. anonym. S portréty autorů. 107 s. Orig. jelenicová vazba. Skvostná typografie. Velmi zajímavé.
950,–

255. (Grégr, Julius) Pamětní list. Juliu Grégrovi, redaktoru Národních listů typografové pražští. Desky vázané v sametu, na místě frontispicu v ozdobném rámečku originální fotografie Grégrova. Praha 1862. Přivázány 4 listy podpisů. Vevázáno ve skvostném sametovém pouzdře s kovovými aplikami a iniciálou „J.G." V ochr. krabici. Exkluzivní pamětní list.
1 800,–

256. HEYDUK, Adolf: Na vlnách. Román v písních. Praha Vilímek b.d. 126 s. Dedikace Heyduk. Plastická vazba s obrázkem na přední desce. Kuriozita
400,–

257. SVOBODA, F.F.: Básně. Písně milostné. Praha Kober 1886. 298 s. Dedikace F.X. Svoboda na titulu. Luxusní tlačená ckž. vazba sign. V. Voborský v orig. pap. krabici. Vazba s vytlačeným květinovým dekorem.
500,–

258. SMETANA, Bedřich: Má vlast. Vyšehrad – Vltava – Šárka – Z českých luhů a hájů – Tábor – Blaník. Pro koncertní přednes na klavír pro dvě ruce. Praha Urbánek b.d. S titulními listy. Ckž. vazba sign. Ludvík Bradáč, v ochr. pouzdře
1 000,–

259. BEZRUČ, Petr: Slezské písně. Brno Nový lid 1920. 144 s. Na titulu nalepena poštovní známka s Bezručem. Ckž. vazba s kubistickým dekorem, v ochr. pouzdře
450,–

260. Proroctví malé Johanky. Stará Říše Stříž 1915. Dobré Dílo sv. 20. Titul (ručně kolorován) a upr. Karel Schwetz. 49 s. Tlačená ckž. vazba v ochr. pouzdře
550,–

261. FRACCHIA, Umberto: Angela. Román. Praha Družst. práce 1925. Ob. a vyzd. 5 dvoubarev. lito Jan Rambousek. 214s. Ckž. zdobená vazba, orig. ob. přiváz., v ochr. pouzdře.
400,–

262. MÁCHA, K. H.: Mág. Praha Janský 1925. Knihovna Stožár sv. 4. Vyzd. 7 orig. lepty (front. signován) Jan Konůpek. Upr. a vazbu navrhl Cyril Bouda. 84s. Ex. 26 / 100 prodejných ex. Orig. ckž. vazba Antonín Tvrdý.
3 800,–

263. LINDA, Jozef: Jaroslav Šternberg v boji proti Tatarům. Divadelní hra. Praha Janský 1926. Knihovna Stožár sv. 7. Vyzd. 6 kresbami Jan Konůpek. Upr. Karel Dyrynk, vytiskla Státní tiskárna. Vazba podle návrhu Cyrila Boudy. 209 s. Ex. 20/100 prodejných ex. Orig. ckž. vazba Antonín Tvrdý.
1 300,–

264. Památce mistra Jana Husi. Praha SČB 1915. Vazba předsádka, front., titul ilustr. a úprava František Kysela. 127 s. Červeno-černý tisk. Na patitulu nesouvisející dedikace. Prig. pap. vazba Antonín Jelínek. Klasická kubistická kniha.
280,–

265. PLEVA, J. V.: Eskorta. Příběh obyčejných lidí. Praha DP 1929. Vyzd. ob. a 14 dřevoryty Ferdyš Duša. Upr.Ladislav Sutnar. 122 s. Ex.43/50 na Hollandu. Podpisy Pleva i Duša. Ckž. vazba.
400,–

266. ARBES, Jakub: Svatý Xaverius. Romanetto. Praha Janský 1930. Knihovna Stožár sv. 14. Vyzd. orig. sign. lepty a kresbami v textu Jan Konůpek. Upr. Karel Dyrynk. Vytiskla Státní tiskárna. 141 s. Ex. 6/100 prodejných. Se suchou pečetí. Orig. ckž. vazba Antonín Tvrdý
1 900,–

267. Nůše pohádek. Díl I., II. Výběr pohádek s různými ilustrátory. Uspořádal Karel Čapek. Napsali mj.: bratři Čapkové, Viktor Dyk, S.K. Neumann, Ant. Sova. Ilustr. mj.: Josef Čapek, Jaroslav Benda, Jan Konůpek, Josef Lada, Alfons Mucha, Václav Špála. Praha Pražská akciová tiskárna 1918. 96+66 s. 2 díly do1 svazku v ppl. vazbě svázal a sign. Jenda Rajman. Legendární tisk s významnými ilustracemi.
900,–

268. ŠRÁMEK, Fráňa: Splav. Praha Borový 1916. Zlatokvět sv.IV. Titul, kresby a upr. Zdeněk Kratochvíl. 49 s. Orig. pap. vazba s květinovým dekorem Antonín Jelínek.
360,–

269. BŘEZINA, Otokar: Tajemné dálky. Praha SVU Mánes 1929. Upr. Karel Svolinský. 52 s. Ckž. intarzovaná vazba
800,–

270. ROCKWELL, Kent: Salamina. Praha Kvasnička a Hampl 1938. Ilustr. a upr. Rockwell Kent. 116 s. Ckž. vazba. Zajímavá vazba s dekorem
360,–

271. EDSCHMID, Kazimir: Vévodkyně. Brno Pojer 1931. Ed. Atlantis sv. 13. Front. a upr. František Vik. 65 s. Ex.35/50 výt. na ručním Van Gelderu. Ckž. vazba sign. Malíková – Praha, ob. přiváz. v ochr. pouzdře.
500,–

272. GIDE, André: Penězokazi. Román. Praha Družstevní práce 1932. Ob. a upr. Ladislav Sutnar. 400 s. Ckž. vazba Knihařství Družstevní práce, ob. přiváz.
300,–

273. ROLLAND, Romain: Hudebníci minulosti. Praha Aventinum 1930. 333 s. Podpis Rolland. Ex.20/50 na velinu. Plkž. vazba
300,–

274. WOLKER, Jiří: Dílo. Praha Petr 1926. S foto Jiřího Wolkera. Úvodní studie F.X. Šalda. Ob. Antonín Heythum. 350 s. Ckž. vazba Alois Jirout (nesign.), ob. přiváz.
450,–

275. Č. K.: (Čapek, Karel) Hovory s T.G.M. Praha Borový Čin 1946. Souhrnné vydání. Ob. a upr. Ladislav Sutnar. Front. foto TGM a obrazové přílohy. Ob. a upr. František Muzika. 331 s. Plperg. vazba Josef Vyskočil ? Kaligrafický nápis na hřbetě, ob. přiváz.
400,–

276. BENEŠ, Eduard: Paměti. Od Mnichova k válce a k novému vítězství. Praha Orbis 1947. Ob. a upr. Karel Svolinský. S 24 hlubotiskovými přílohami. 317 s. Plkž. vazba, intars. hřbet, na přední desce barev. kresba
500,–

277. BAUDELAIRE, Charles: Fanfarlo. Praha Topič 1927. Vyzd. barev. kresbami Milada Marešová. 70 s. Ex. 180/300 na simili japanu. Orig. ckž. nakladatel. vazba
300,–

278. HAVLÍČEK-BOROVSKÝ, Karel: Duch Národních novin. Spis obsahující úvodní články z Národních novin roku 1848, 1849 a 1850. Hora Kutná 1851. Tiskem F. Procházky. 281 s. Plkž. vazba Ota Blažek. Klasický tisk XIX. stol. V rané Blažkově vazbě.
1 000,–

279. Knihy černé královského města Rakovníka. Rakovník Musejní spolek 1927. Upr. Rudolf Puchold. 80 s. Orig. cpl. vazba. Vazba s emblémem Rakovníka. Velmi zajímavé.
360,–

280. ORTEGA y GASSET, José: Smrt a zmrtvýchvstání. Essaye. Brno Pojer 1938. Ed. Atlantis sv. 42. Upr. Oldřich Menhart. 156 s. Plperg. vazba Ota Blažek. Perfektně provedená Blažkova vazba.
550,–

281. BLOY, Leon: Stařec z hory. Denník autorův 1907–1910. Stará Říše Stříž 1913. Dobré Dílo sv. 10. 258 s. Plkž. vazba sign. Ota Blažek, ob. přiváz. Blažkova vazba na velmi důležité knize Staré Říše.
1 300,–

282. RACHILDE, Voditel vlčic. Stará Říše Stříž 1916. Dobré Dílo sv. 33. Titulní dřevoryt a upr. Jaroslav Benda. 244 s. Plkž. vazba Ota Blažek, ob. přiváz.
900,–

283. SOVA, Antonín: Jasná vidění. Praha Bradáč 1922. Ed. Vybrané knihy sv. 28. Vyzd. a upr. Cyril Bouda. 48 s. Na přídeští exlibris. Plkž. vazba sign. Ladislav Hodný Týn nad Vltavou.
300,–

284. FREUD, Sigmund: Totem a tabu. Vtip a jeho vztah k nevědomí. Teoretická část. Praha PRAH 1991. Ob. a upr. Olga Ludvíková. 181 s. Plkž. vazba sign. Ladislav Růžička, ob. přiváz.
300,–

285. von le FORT, Gertrud: Pilátova žena. Praha nakl. České katolické charity 1971. Ob. a upr. Petr Hertl. 125 s. Plkž. vazba sign. Ladislav Růžička, ob. přiváz.
360,–VIII. Bibliofilie – Bibliophily


286. Almanach 1915. Naše první ročenka na rok 1915. Praha Českomorav. Akciová tiskárna. S mnoha reprod. tisků z XIX. Stol. Nestr. Orig. pap. vazba.
240,–

287. Altenberg, Peter – konvolut 2 svazků
– Amen. Praha Stopa 1910. Př. K. Janský. Tiskem A.Reise. 75 s. Orig. brož.
– Výbor drobné prosy. Praha Adámek 1906. Moderní biblioteka roč. IV. 63 s. Orig. cpl. vazba
400,–

288. d‘ AUREVILLY, Jules Barbey: Stránka z historie MDCIII. Praha Picka 1952. Ob., front a dřev. Jiří Šindler. 50 s. Jeden výtisk. Tužkou v tiráži přípisek „zkušební" tisk. Orig. brož. spr. 80 ex. Grimm 251. Sáňka 5576
400,–

289. BALZAC, Honoré de: Neznámé arcidílo. Praha ČS 1950. Vyzd. 5 mědiryty (front. sign.) Cyril Bouda. 56 s. Nerozřez. Volné archy v orig. ob. Sáňka 5591
300,–

290. BEDNÁŘ, Kamil: Píseň lásky. Praha Petr 1944. Ob. a kresby Ludmila Jiřincová. Upr. Josef Sonberg. Nestr. Podpisy Bednář a Jiřincová. Orig. brož. Exemplář mimořádně podepsán.
300,–

291. BLOY, Leon: Zde se vraždí velcí lidé. Nový Jičín Nový život 1902. S podobiznou A. Hella. 32 s. Orig. brož. Velmi vzácný první bloyovský tisk. Sáňka neuvádí.
500,–

292. BLOY, Leon: Ta, která pláče. (Naše paní Lasalettská). Stará Říše Florian 1909. Studium. 99 s. Orig. brož., mír. zašpiněno. Vzácné. Sáňka 356
500,–

293. BLOY, Leon: Obviňuji se…Stará Říše Florian 1910. Studium. 150 s. Vložen prospekt na knihu. Orig. brož. Sáňka 351
400,–

294. BREISKY, Arthur: Triumf zla. Essaie a evokace. Praha Toman ml. 1927. Front. podobizna Breiského dřevoryt František Kobliha. Vyzd. orig. dřev. Zdenka Braunerová. 93 s. 300 ex., tento neočíslován. Orig. brož. Sáňka 1289
650,–

295. BŘEZINA, Otokar: Hudba pramenů. Praha Kosterka b.d.(spr. 1903). Ed. Symposion. 116 s. 1. vydání. Cpl. vazba. 1. vydání významného díla. Sáňka neuvádí.
300,–

296. BŘEZINA, Otokar: Větry od pólů. Praha Pohořelý 1946. Ed. Vltava sv. II. Dřev. ob. a 13 orig. sign. vernis-mou František Kobliha. Upr. Josef Sonberg. Vernis-mou vytiskl Miro Pegrassi. Nestr. XXII z 50 přednost. ex. Orig. brož. Sáňka 5739
5 500,–

297. ČAPEK, Karel: O fantasii aneb K jednomu čtenáři. Praha Picka 1947. Ob., značka a front. sign. orig. mědiryt J.A. Švengsbír. 56 s. Vytiskl J. Picka jako zkušební tisk. (Spr. 1951 a 100 nečísl. ex.). Plkž. vazba Ota Blažek. Jedná se o Pickův vlastní výtisk a O. Blažek byl z nejvýznačnějších Pickových knihvazačů. Vazba je velmi zajímavá, ze dvou kož. dílů. Grimm 230. Sáňka 5774
800,–

298. Čtyřverší Omara Chajjáma. Praha Philobiblon 1931. Ed. Philobiblon sv. XVIII. Ob., dřev. a upr. Cyril Bouda. 182 s. Podpis Bouda. Ex. 146/180 na bílém velinu. Orig. brož. Sáňka 4405
360,–

299. DESBORDES VALMORE, Marceline: Opadaný věneček. Praha Picka 1954. Výběr milostných básní. Vyzd. Eva Šedivá. 40 s. Podpisy malířka i překladatelka. Plkž. vazba, ob. přiváz., mír. poškoz. ve hřbetě. V ochr. pouzdře. (Spr. vyd. 1955 a 92 ex.,) Grimm 325.
260,–

300. /Váchal, Josef/ DICKENS, Charles: Vánoční koleda prózou. Praha Pour 1945. Ed. Příběhy sv. 5. Vyzd. 7 dřevoryty Josef Váchal. Upr. Oldřich Menhart. 123 s. Volné archy v orig. ob. Sáňka 5838
320,–

301. DVOŘÁK, Arnošt: Král Václav IV. Drama v 5 dějstvích. Praha Nová edice 1910. Nové edice sv. VIII. Vyzd. orig. barev. dřevoryty a upr. František Kysela. 92 s. Část. nerozřez. Ex. 294. Orig. brož. Neprávem opomíjený tisk. Nádherná Kyselova práce. Sáňka 30
300,–

302. DYK, Viktor: Giuseppe Moro. Praha Nová edice 1911. Nové edice sv. IX. Front., titul a upr. František Kysela. 65 s. Orig. brož. Sáňka 397
360,–

303. DYK, Viktor: Noci chiméry. Básně 1900–1916. Praha Topič 1917. Upr. Method Kaláb. 105 s. Dat. podpis Dyk. Ex. ze 150, které měly být číslovány, ale tento neočíslován. Orig. brož. Sáňka neuvádí
360,–

304. ERBEN, K. J.: Svatební košile. Praha Zátiší 1920. Ob. a kresby Vlastislav Hofman. 21 s. textu. 25 kreseb V. Hofmana. Orig. pap. vazba František Kadeřábek. Velmi významný kubistický tisk. Sáňka 404
550,–

305. EWALD, Carl: Stará komnata. Praha Adámek 1905. Moderní bibliotéka roč. II. Ob. V.H. Brunner. 116 s. Orig. brož. Vzácně se vyskytující Brunner.
Sáňka neuvádí 600,–

306. EWERS, H. H.: Srdce králů. Praha Trigon 1991. Ob. a 3 orig. barev. sign. litografie Michael Rittstein. 25 s. Ex. A/160/200. Orig. brož.
950,–

307. (FLAUBERT, Gustav): Mladého Flauberta Zápisky z cest. Bílovice Neumann 1912. Ed. Červen. Vyzd. 4 orig. dřev. Josef Váchal. 80 s. Ex. 30/300 čísl. ex. na dobrém papíře. Orig. vazba v jemném plátně Ludvík Bradáč. Podpis Váchal. Sáňka 34
1 300,–

308. GELLNER, František: Nové verše. Praha Borový 1919. Ob. a front. František Gellner. 78 s. Na přídeští vlepen exlibris Anna Macková. Orig. brož. Sáňka neuvádí 500,–

309. GIONO, Jean: Pahorek. Román. Brno Pojer 1932. Ed. Atlantis sv. 16. Přel. a kresbami vyzd. Bohuslav Reynek. Upr. Antonín Grimm. 198 s. Podpisy Giono i Reynek. Ex. č. 35 z 50 přednostních na Van Gelderu. Orig. brož. Sáňka 3163
450,–

310. GOURMONT, Rémy de: Barvy. Vršovice Toužimský b.d. Ob. Miloš Hajský. 129 s. Orig. brož. Nevyskytuje se.
360,–

311. HELLO, Ernest: Slova Boží. Úvahy o některých textech Písma svatého. Stará Říše Stříž 1915. Dobré dílo sv. 23. 332 s. Orig. brož. Sáňka 425
450,–

312. HELLO, Arnošt: P. Renan. Německo a atheismus devatenáctého století. Stará Říše Florian 1908. Studium 187 s. Orig. brož., mír. poškoz. Sáňka neuvádí
240,–

313. HLAVÁČEK, Karel: Mstivá kantiléna. Básně. Praha Moderní revue 1910. Knihovny Moderní revue sv. 52. Front. portrét Hlaváčka Jan Štursa. 32 s.IV.(III. samostatné vydání). Ex. 25/200 na holandském ručním papíře. Orig. brož., mír. poškoz. ve hřbetě. Sáňka 47
600,–

314. HOLAS, Miloš: Hodiny na krbu. Hranice Hladký 1933. Ed. Amfora sv. 27. 4 orig. rytiny a topograf. kompozice Karel Svolinský. 50 s. Ex. 13/170 ex. Podpis autora. Orig. brož. Sáňka 3361
360,–

315. HRUBÍN, František: Včelí plást. Praha Vilímek 1944. Ob. František Tichý. 53 s. Na patitulu rukopisná báseň Františka Hrubína. Na přídeští exlibris. Plperg. vazba.
600,–

316. L‘ Illusoire déclin. Reve dramatisé. Henry Simon. Paris Mercure de France.b.d. 65 s. Dedikace Simon. Orig. brož., mír. poškoz. Legendární tisk Mercure de France, považovaný surrealisty za fundamentální dílo. Avantgardní úprava. Velmi vzácné.
600,–

317. JIRÁT, Vojtěch: Benátský dialog. Moralita. Praha Janská 1945. Edice Svítání sv. 1. Vyzd. orig. dřevoryty František Kobliha. 59 s. Volné archy v orig. přebalu. Sáňka 6208
360,–

318. JIRÁT, Vojtěch: Květinové torso. Praha Janská 1945. Edice Svítání sv. 2. Ob. a dřevoryty František Kobliha. Upr. Rudolf Hála. 30 s. Volné archy v orig. ob. Sáňka 6209
360,–

319. KARÁSEK, Jiří: Stojaté vody. Praha Moderní revue 1895. Knihovna Moderní revue sv. 1. 64 s. Podpis Karásek. Ex. č. 62/200. Z majetku významného sběratele. Plkž. vazba.
Legendární tisk Moderní revue. Na zadní předsádce nalepena kopie dopisu jiřího Karáska z r. 1946, kterým informuje o tom, že z celého nákladu zůstalo asi 30 kusů, které Karásek nezničil. Tisk je bibiliofilským pokladem z počátku českého sběratelství. Prakticky nedostupné. Ve velmi dobrém stavu. Sáňka 62
9 500,–

320. KARÁSEK ze Lvovic, Jiří: Posvátné ohně. Legendy. Praha Šimek 1921. 190 s. Orig. brož. poškoz. „Ušmudlaná" kniha. Sáňka neuvádí
400,–

321. KARÁSEK ze Lvovic, Jiří: Zlověstná Madona. Staroměstské romanetto. Praha Klír 1947. Zodiak sv. XX. Vyzd. 7 orig. sign. lepty Pavel Šimon. 32 s. Vytiskla Státní tiskárna. Lepty tiskl Miro Pegrassi. Podpisy Karásek i Šimon. Ex. XLVII ze 75 ex. na českém ručním papíru. Volné archy v orig. ob. Sáňka 6244
2 500,–

322. KLES, Edvard: Povídky o ničem. Praha Moderní revue 1903. Knihovny Moderní revue sv. 42. Ob. kreslil Miloš Jiránek. Na ručním papíře. Orig. brož. Tisk Moderní revue v dokonalém stavu. Sáňka neuvádí
900,–

323. KLÍMA, Ladislav: Viktorie. Praha Navrátil 1986. Front. orig. lept. Vladimír Komárek. 18 s. Ex. 8/25. Volné archy v orig. ob. Vzácný klímovský tisk z časů nesvobody.
2 000,–

324. KRUPIČKA, Rudolf: Nový Majestát. Praha Moderní revue 1923. Knihovny Moderní revue sv. 63. 91 s. Ex. 44/50 na ručním papíře. Orig. brož. Sáňka 930
700,–

325. Lamentací žalostný pláč a toužebné naříkání země Moravské… Vyškov Obzina 1937. 45 s. Ex. 258/300. orig. pap. vazba. Sáňka 930
200,–

326. LANG, Alois: Jindřich Suso. Studie z německé mystiky středověké. Praha Bitnar 1911. Revue Meditace. Titulní list Jan Konůpek. Iniciály a vigneta Emil Pacovský. Vyzd. 16 reprodukcemi z Apokalypsy Albrecht Dürer . 199 s. 300 ex. Orig. clperg. vazba. Velmi vzácný tisk Revue Meditace. V ex. razítka původního majitele. Sáňka 494
800,–

327. Lidové legendy o bretaňském kajícníkovi Petru…. De Kerioletovi. Text H. de Gouvello. Stará Říše Florian 1946. Dobré Dílo sv. 46. Dřevoryty vyryl (front. ručně kolorován) a upr. Michael Florian. 42 s. Podpis Florian. Ppl. vazba s nalepenou ob.
300,–

328. (Louisa Labé) Sonety krásné provaznice Louisy Labé. A.D. 1545.Brno Pojer 1930. Ed. Atlantis sv. 10.Upr. Jaroslav Benda. 59 s. Ex. 12/50. na van Gelderu. Nerozřez. Orig. brož. Vzácný svazek Atlantidy na přednost. papíře. Celkový náklad jen 250 ex. (Ve druhém nejmenším počtu výt. ed. Atlantis) Sáňka 4911
650,–

329. Mac LEOD, Fiona: Pověsti z Hebrid. Brno Pojer 1933. Ed. Atlantis sv. 18. 103 s. Ex. 35/50 na Van Gelderu. Nerozřez. Orig. brož. Sáňka 3932
450,–

330. MACH, Josef: Robinson Krusoe. Praha Brož b.d. Knihovna Vlny sv. 1. Ob. Jan Konůpek. 99 s. Nerozřez. Orig. brož., mír. poškoz. Jedinečná obálka.
400,–

331. MARIA, Jaroslav: Tristan. Bohatýrská komedie. Král. Vinohrady 1924. Grolierova knihovna sv. 4. Vyzd. sedmi orig. sign. lepty a dřevorytem na titulu František Kobliha. 49 s. Ex. č.120/200. Dedikace Maria. Na přídeští ex libris. Ckž. vazba L. Bradáč (nesign.), v ochr. pouzdře. Hřbet mír. poškoz. odřením. Sáňka 981
2 400,–

332. MARTEN, Miloš: Edvard Munch. Praha Braunerová 1905. Titul iniciály a upr. Zdenka Braunerová. 45 s. Ex. 85/87. Plkž. vazba, ob. přiváz. Pouze 87 ex. Vzácné. Sáňka 252
1 400,–

333. MEDEK, Rudolf: Milovaní básníci. Básně. Praha Kobliha 1928. Koblihovy tisky sv. 6. Vyzd. 12 orig. sign. suchými jehlami, dřevorytem, ručně kolor. iniciálou, 11 kreslenými monogramy a upr. František Kobliha. Vytiskla Průmyslová tiskárna za vedení Methoda Kalába. Suché jehly vytiskl Miro Pegrassi. Tento ex. na císařském japanu ze zvláštním stavem sign. suchých jehel ve zvláštních deskách. Nestr. Podpis Medek. Vlepeno Exlibris původního majitele. Plkž. vazba a zvláštní sled v orig. pap. deskách. Obé vloženo do ochr. pouzdra. Jedna z nejbohatěji vyzdobených českých bibliofilií. Sáňka 1765
7 000,–

334. NOVALIS (Fridrich von Hardenberg): Ryzí květ. Chvalozpěv k Světlu. Olomouc Dominikánská edice Krystal 1940. 152 s. Orig. brož.
200,–

335. OPOLSKÝ, Jan: Čtení z hvězd a obelisků. Praha Umělecká beseda 1936. Ob. a 2 kresby a upr. Vojtěch Tittelbach. 91 s. Podpisy Opolský i Tittelbach. 150 výt. na simili-japanu, tento neočíslován. 1. vydání. Orig. brož.
240,–

336. PILAŘ, Jan: Milostné dopisy. Praha Müller 1941. Lis knihomilův sv. 14. Vazba a 6 kreseb vytištěných heliogravurou Ludmila Jiřincová. Nestr. Podpisy Jiřincová a Pilař. Ex. 9/300. Orig. pap. vazba. Originál jedné kresby nabízíme v kapitole Grafika pod č. 168. Sáňka 4514
1 000,–

337. Píseň písní. Přepsal Ivan Olbracht. Praha Müller 1941. Ed. Lis knihomilův sv. 12. Vazba a kresby vytištěné heliogravurou František Tichý. Upr. F.J. Müller. Podpis Olbracht. Ex. 10/300 čísl. ex. Na přídeští exlibris české herečky. Orig. cpl. vazba. Sáňka 4528
1 600,–

338. Poe, E.A.: Básně. Lomnice n. Popelkou Dolívka 1983. Ed. Réva sv. 4. Vyzd. 3 orig. sign. lepty Jiří Šindler. Nestr. Ex. 26/50. Orig. brož.
600,–

339. Portugalské listy. Praha Nová edice b.d. Nové Edice sv. 6. Vazba, předsádka, front., titul, 3 orig. barev.litografie a upr. František Kysela. Orig. pap. vazba. Slavná Kyselova práce.Sáňka 108
600,–

340. Pourova edice – konvolut 2 svazků
– Rossetti, D.G.: Ruka a duše. Praha Pour 1934. 29 s. Dedikace Vyskočil. Ex. 8/100. Orig. brož.
Ponchon, Raoul: Múza v hospodě. Upr. Albert Vyskočil. 37 s. Dedikace Hrubín. Orig. brož.
300,–

341. (Procházka, Antonín) Antonín Procházka. Brno Venera 1932. Front. orig. sign. suchá jehla Antonín Procházka. Nestr. Ex. 16/200. Dedikace v tiráži. Orig. brož.
500,–

342. RÁŽ, Arnošt: Básně. Praha SČB 1930. Vyzd. 4 orig. rytinami Václav Mašek. Upr. Karel Dyrynk. Vytiskla Státní tiskárna. 76 s. 300 ex. Orig. brož. v ochr. pouzdře, jež mír. poškoz. Sáňka 4660
360,–

343. RENAUD, Suzanne: Zde tvůj život. Petrkov Reynek 1926. Sešity poesie sv. 6. 75 s. Dedikace B. Reynek i S. Renaud. Ex. 17/120. Orig. brož. Sáňka neuvádí
500,–

344. RENAUD, Suzanne: Chvála oběti. Brno Pojer 1948. Ed. Atlantis sv. 76. Přel. Bohuslav Reynek. Front. orig. sign. lept. František Foltýn. 45 s. Ex. 405/500. Podpisy Renaud i Reynek. Volné archy v orig. přebalu. Sáňka 6842
450,–

345. Revue Meditace. Roč. IV. Red. Vilém Bitnar. 1037 s. Vyzd. mj. Jan Konůpek, Emil Pacovský, Jan Kupecký, Karel Škréta aj. Orig. cpl. vazba, mír. poškoz. Vzácný časopis
500,–

346. REYMONT, Wladyslaw: Z Chelmské země. Dojmy a vzpomínky. Stará Říše Florianová 1939. Dobré Dílo sv. 132. Front. ručně kolor. dřevoryt Michael Florian. 75 s. Ex. 289/700. Orig. brož. Ex. mimořádně kolorován a signován. Sáňka 4687
400,–

347. RILKE, R.M.: Kniha o putování. Praha Pourova edice 1942. Pourova ed. Sv. 17. Vyzd. 2 orig. dřevoryty a zn. Vladimír Kovařík. Upr. Oldřich Menhart. 40 s. Orig. brož. Vzácný svazek Pourovy edice. Sáňka 4760
360,–

348. RILKE, R.M.: Slepá. Kniha obrazů. Gottwaldov Šafář 1980. Vyzd. 3 orig. suchými jehlami (front. sign.) a upr. Karel Šafář. Nestr. Ex. 65/89. Orig. brož.
650,–

349. SÁŇKA, Arno: České bibliofilské tisky III. Brno Sáňka 1931. Titul orig. lept. Jan Konůpek. 322 s. Ex 151 z 250 na van Gelderu. Orig. pap. vazba. Výborný stav
1 500,–

350. SPRINGER, František: Splacený peníz. Prózy. Praha Pour 1938. Pourova edice sv. 13. Front. orig. sign. mědiryt František Tichý. 57 s. Ex. 69/100 na holandském Pannekoek (mědiryt jen v přednost. ex.) Orig. brož. Sáňka neuvádí
2 000,–

351. SOVA, Antonín: Píseň z jižních Čech. Praha Šmidt 1962. Nejmenší edice sv. 12. Kresby Alois Moravec. Strojopis. Novoroční přání. Nestr. Podpis Moravec. Orig. brož.
400,–

352. STEVENSON, R.L.: Essaye. Stará Říše Florianová 1938. Dobré Dílo sv. 128. Front. orig. lino portrét Stevensona Michael Florian. 70 s. Nerozřez. Ex. 733/850. Orig. brož. Sáňka 4969
180,–

353. Stará Říše – Sborníky Studium – komplet 7 svazků
Vydával okruh kolem Josefa Floriana (J. Deml, L. Stříž atd.) Od roku 1905 do posledního Sborníku označeného jako „32", vydaného na pomezí let 1910–1911 (Stidium jako takové končí vzácným svazkem „Studium poslední", které již ale není sborníkem.
1. Sborník 1905 – zde v orig. brož., značně poškozená
2–3. svázáno v 1 svazku s obálkami
4. svázán v ppl. vazbě s exlibrisem K. Němce
5. brož. svazeček ze srpna 1905
8. v plperg. vazbě (označen jako Studium 27), s exlibrisem K. Němce
7. orig. brož., označen jako Studium svazek 32, vydán Střížem bez vročení.
Převzácný komplet
3 800,–

354. SUARÉS, André: Chrám lásky. Essaye. Praha Neumannová 1919. Knihy dobrých autorů. Ob., titul a upr. Karel Horký. Náš ex. přednostní s dedikací Arnošta Procházky Františku Koblihovi. 82 s. Ppl. vazba s orig. ob.
280,–

355. Šahrazádiny povídky. Praha Adámek b.d. Moderní bibliotéka, roč. XII. Sv. 3. Ob., front., titul, záhlaví, zarážky a koncovka Zdenka Braunerová. 84 s. Glosa J. Krecar. Podpis Krecar. Orig. brož., ve hřbetě mír. poškoz. Bohatě vyzdobeno Zdenkou Braunerovou.
360,–

356. ŠRÁMEK, Fráňa: Sedmibolestní. Král. Vinohrady Adámek 1904. Moderní bibliotéka. Ob. autor neuveden (spr. V. H. Brunner). 92 s. 1. vydání. Orig. brož., ob. podlepena. Nádherná kresba na obálce.Velmi vzácné
950,–

357. ŠVABINSKÝ, Max: Kroměřížský skicák mladého Švabinského. Text Luděk Páleníček. Praha Petr 1949. Front. orig. litografie(sign. v desce) a 55 reprodukcí kreseb Max Švabinský. Upr. Method Kaláb. 24 s. textu. Ex. 241/550. Volné archy v .orig. přebalu. Sáňka neuvádí
300,–

358. Tanec smrti. Povídky. Král. Vinohrady Říhovský 1917. Ob., front., titul, celostr. dřev. a upr. František Kobliha. 227 s. Orig. brož. Sáňka 134
400,–

359. TOMAN, Karel: Melancholická pouť. Básně. Praha Obzory 1906. Ob. a upr. Z. Braunerová. 45 s. 1. vydání. Orig. brož.
360,–

360. TOMÍČEK, Bohuslav: Vítr a list. Praha Armida 1934. Ob., kresby a upr.Antonín Strnadel. Kresby ručně kolorovány. Nestr. Ex. 7/20 na Zandersu. Orig. brož. Sáňka 5168
300,–

361. TRAKL, Georg: Lidský žal. Praha PNP SČB 1987. Překl. a doslov Ludvík Kundera. Vyzd. 4 orig. sign. suchými jehlami Jaroslav Klápště. Ke stému výročí narození G. Trakla. 21 s. 200 ex. se 4 suchými jehlami. Orig. brož.
800,–

362. Tři eddické písně. Praha Kuncíř 1930. Orig. dřevoryty a upr. Karel Svolinský. Nestr. Ex. 23/100 na Zandersu. Orig. brož. Pouze 100 exemplářů. Sáňka 5182
850,–

363. Tři kramářské písně. Vyzd. 18 dřevoryty Zdeněk Mézl. Gottwaldov Klub přátel umění 1970. Upr. Milan Kopřiva. 18 s. Ex. A/100. Podpis Mézl. Orig. pap. vazba. Zajímavý titul.
1 300,–

364. TURGENĚV, I.S.: Přízraky. Praha MF 1978. Ed. Blíženci sv. 9. Vyzd. 5 orig. lepty Eva Bednářová. Upr. Jaroslav Šváb. 47 s. Ex. 63/300 na losinském ruč. papíře. Podpis Bednářová. Orig. brož.
1 800,–

365. VÁCHAL, Josef: Malíř na frontě. Vršovice Macková 1929. Vyzd. 42 orig. dřevoryty 1 linoleorytem, 4 reprodukcemi dle fotografií Josef Váchal. 403 s. Podpis Váchal. Ex. 46 z přednostních 157 výt. Orig. brož. Velmi dobrý stav přednost. exempláře. Sáňka 2108
2 000,–

366. VÁCHAL, Josef: E.A. Poe v dřevotytu. Patnáct grafických listů na motivy slavných povídek. Praha Pourova edice b.d. 15 orig. barev. dřevorytů na volných listech. 1 stránka s obsahem. Orig. přebal s dřevorytem. 600 výtisků. Volné listy v orig. přebalu
1 800,–

367. (Váchal, Josef) Slavík svatého Bonaventuray. Praha Bitnar – Revue Meditace 1910. Překl Oldřich Novotný. Ob., titul (celostr. dřev.), 3 celostr. dřev., iniciály, vignety, koncovka orig. čb. dřevoryty Josef Váchal. 250 ex., tento neočíslován. Orig. brož. Velmi dobrý stav Sáňka 126
3300,–

368. (Váchal, Josef) Píseň o němé tváři. Olomouc Babler 1939. Ed. Hlasy. Front. orig barev. dřevoryt Josef Váchal. 61 s. Ex. 199/300. Orig. brož. Sáňka 4519
200,–

369. (Váchal, Josef) Písně o čtyřech posledních věcech člověka. Praha Pourova edice 1944. Ob., a 14 orig. dřevorytů Josef Váchal. 39 s. Nerozřez. Volné listy v orig. ob. Sáňka 4533
360,–

370. VALÉRY, Paul: Palma. Petrkov Reynek 1927. Sešity poesie sv. 7. Překl. B. Reynek. Vyzd. orig. dřev. mme R.S. Bechetoille. Nestr. 120 ex. Podpis Reynek. Pap. vazba, ob. přiváz. Na přídeští exlibris orig. barev. dřev. Michael Florian. Sáňka 2098
320,–

371. VESELÝ, Adolf: Kniha lásky. Kruh čtyř básní epických. Hranice Hladký 1930. Ed. Amfora sv. 19. Vyzd. ručně kolor. kresbami a upr. Jan Konůpek. 63 s. Ex. 18/220. Nerozřez. Orig. brož. Tento ex. s mimořádně kolor. kresbami. Několik výtisků. Sáňka 5295
600,–

372. (Villon, Francois) Závěť mistra Villona. Praha Picka 1943. Front. Jan Konůpek. 47 s. Ex. 36/45 výt. Volné archy v orig. přebalu. Spr. vyd. 1950. Grimm 213. Sáňka 7205
400,–

373. Villon očima Ludmily Jiřincové. Praha SČB 1955. Vyzd. orig. linorytem na obálce a jako frontispicem orig. sign. leptem Ludmila Jiřincová. 25 s. 400 ex. Nerozřez. Volné listy v orig. ob. Dnes již vzácná knížka. (řada grafických listů byla v průběhu doby z brožurky odstraněna a zpeněžena jako volné listy. CA 24 – 3000,–
1 000,–IX. Knihy – Books


374. (Krameriuv tisk) Arabské pohádky. První svazek. Praha Kramerius 1795. 186 s. Pap. vazba s kož. štítkem. Vzácný tisk Krameriovy Expedice.
700,–

375. MALÝ, J.R.: Národní české pohádky a podobenství. Praha Špinka 1838. 148 s. ppl. vazba
360,–

376. (Babička) NĚMCOVÁ, Božena: Grossmütterchen. Bilder aus dem Volksleben. Erinnerungen 1858. Separát z německého časopisu. Ilustr. dle Quido Mánesa. Trojsloupcový tisk. Volné listy. První ilustrace k „Babičce". Nevyskytuje se.
1 000,–

377. (Sušil, František) Sebrané básně Františka Sušila. Brno Nitsch 1862. 230 s. 1. úplné vydání. Ppl. vazba. Vzácné vyd.
400,–

378. NERUDA, Jan: Povídky malostranské. Praha Grégr 1878. 269 s. 1. vydání Ppl. vazba, mír. uvolněno ve hřbetě
1 400,–

379. KOMENSKÝ, J.A.: Orbis pictus v řeči české a německé. Pro nižší třídy škol středních jakož i … upravil J. Patočka. Praha Kobr 1887. Se 129 obrázky. 180 s. 3. opravené vyd. Ppl. vazba
500,–

380. KVAPIL, Jaroslav: Princezna Pampeliška. Pohádka. Praha Šimáček 1897. Ob. sign. J.P. (Jan Preisler?) 134 s. Cpl. vazba, ob. přiváz.
300,–

381. ZELENKA, F. E.: Zapadlé cesty. Verše. Praha Stivín 1901. 54 s. Dedikace Zelenka. Orig. brož.
200,–

382. ZEYER, Julius: Spisy Julia Zeyera. Praha Unie 1908. 35 svazků – komplet. Orig. plkž. vazba. Reprezentativní úplné vydání spisů J. Zeyera, komplet se vyskytuje již zřídka.Velmi dobrý stav
3 000,–

383. BERDYCH, Kamil: Z melodií bastarda. Praha Veselý b.d. Knihovna mladých autorů sv. VII. Ob. – autor neurčen. 47 s. Orig. brož. Velmi zajímavá obálka.
400,–

384. LANG, Jaromír: Neumannův Červen. Praha Orbis 1957. Ob. Zdeněk Seydl. Front. plakát J. Čapka pro „Červen". 202 s. Váz. v orig. ob.
360,–

385. PODROUŽEK, Jaroslav: Fragment zastřeného osudu. (Arthur Breisky). Essay. Praha ELK 1945. Front. Mario Stretti. Upr. Oldřich Menhart. Doslov V. Jirát. 189 s. Ppl. vazba, ob. přiváz.
300,–

386. MAHEN, Jiří: Mefistofeles. Dramatická legenda. Praha Grossmann a Svoboda b.d. Knihovna Noviny roč. II. Typograf. ob. 96 s. Orig. brož.
160,–

387. DURYCH, Jaroslav: Jarmark života. Přerov soukr. tisk 1916. Nestr. 1. vydání Orig. brož. Durychova prvotina.
240,–

388. MAETERLINCK, Maurice: Přesýpací hodiny. Praha Topič 1937. Ob. a titul Cyril Bouda. 135 s. Váz. v orig. ob.
200,–

389. WOOLFOVÁ, Virginia: Flush. Život pejska A. Browningové. Praha Laichter 1938. 178 s. Nerozřez. S vyobr. podle fotografií. Orig. brož.
200,–

390. (Orten, Jiří) JAKUB, Jiří: Ohnice. Praha Melantrich 1941. Poesie sv. 46. 113 s. Orig. brož.
400,–

391. ORTEN, Jiří: Dílo. Poesie. Praha Petr 1947. Uspořádal a doslov Václav Černý. Front. foto autora. Ob. a upr. František Muzika. 417 s. Váz. v orig. ob.
300,–

392. ORTEN, Jiří: Deníky. Poesie – myšlenky – zápisky. Praha ČS 1958. Front. foto autora Jaroslav Fišer, upr. Jiří Blažek. 493 s. Váz. v orig. ob.
300,–

393. KLÍMA, Ladislav – konvolut 2 svazků
– Vteřina a věčnost. Praha Aventinum 1927. 211 s. Ppl. vazba. Studováno
– Filosofické listy. Praha Pohořelý 1939. Ed. Přátelství. Front. Emil Filla. 195 s. Nerozřez. Orig. brož.
500,–

394. „Klímovská" literatura – konvolut 2 svazků
– L.K. filosof – básník 1878–1928–1948. Sborník (Bodlák, Vápeník).Praha Pohořelý 1948. Front. fotoportrét L.K. 124 s. Orig. brož.
– Kabeš – L.Klíma – Filosofie češství, Filosof z předměstí, Orientace 1967, č.3.(Patočka, Zumr, Český román).
550,–

395. (Kalista, Zdeněk) Truhlice písní. Poesie českých písmáků XVII–XVIII. stol. Praha Novina 1940. Ob. a upr. F.J. Müller. 186 s. Orig. brož.
240,–

396. (Václavek, Bedřich) České písně kramářské. Praha Svoboda 1940. Ob. a upr. Zdeněk Rossmann. 221 s. S vyobr. Nerozřez. Orig. brož.
300,–

397. Tvář. Literatura, kritika, společnost. Roč. 1964. Čísla 1–10 v 7 seš. Str. průběžně. Ilustr. mj. K. Nepraš, A. Veselý, M. Medek, V. Boudník.
300,–

398. PALIVEC, Josef: Síta. Praha MF 1969. Úvod Jaroslav Seifert, doslov Václav Černý. Ob., ilustr. a upr. Jitka Válová. 124 s. Dedikace Palivec, podpisy Seifert a Černý. Váz. v orig. ob.
300,–

399. Zeď Kremlu v dálce. Výbor z proletářské poesie. Praha Práce 1948. Uspoř. Jaroslav Seifert. Ob. a front. Josef Hochman. 30 s. Podpis Seifert! Orig. brož.
300,–

400. SEIFERT, Jaroslav: Píseň o Viktorce. Praha ČS 1950. Ob., front a upr. Karel Svolinský. 59 s. Dedikace Seifert a Svolinský. 1. vydání. Orig. brož.
300,–

401. SEIFERT, Jaroslav: Frenštátská koleda. Verše pro Pavlíčka. Frenštát pod Radhoštěm soukr. tisk 1949. Ob. a vyzd. Antonín Strnadel. Nestr. Ex. 122/200. Orig. brož. Vyskytuje se zřídka.
200,–

402. SEIFERT, Jaroslav: Maminka. Výbor básní. Praha Albatros 1981. Barev. ilustr. Jiří Trnka. 85 s. Dedikace Seifert. Orig. cpl. vazba
240,–

403. HAVEL, Václav: Protokoly. Praha MF 1966. Ob. a upr. Jiří Rathauský. 218 s. 1. vydání. Orig. brož.
300,–

404. KUNDERA, Milan: Žert. Praha ČS 1967. Vazba a ob. Václav Požárek. 292 s. Na titulu nesouvisející dedikace. 1. vydání. Váz. v orig. ob.
200,–

405. HRABAL, Bohumil: Poupata. Křehké i raubířské texty z let 1938–1952. Praha MF 1970. Výtvarný doprovod Vladimír Boudník. Vazba a upr. Milan Albich. 237 s. 1. vydání. Orig. cpl. vazba. Legendární 1.vydání
200,–

406. (autogramy) Congresus 17.XI. Prague 1945. Program společenského večera. Nestr. Podpisy Dr. E. Beneš, Hana Benešová, Jan Masaryk a další. Orig. brož. Podepsaný program významné události.
600,–

407. (Seifert, Jaroslav) KRYŠTOFEK, Oldřich: Dvanáct zastavení u Jaroslava Seiferta a díky jemu… Stati, vzpomínky, komentáře. Praha 1982. Strojopis. 114 s. Nesouvisející dedikace. Brož.
200,–

408. BEDNÁŘ, Kamil: Vánoce v Čechách. Samizdat. Nestr. Dedikace Bednář. Strojopis. Brož.
160,–

409. MOODY, Raymond: Život po životě. Výzkumy o fenoménu Přežití tělesné smrti. Praha Petlice 1983. Strojopis. 173 s. Orig. cpl. vazba.
240,–

410. OUŘEDNÍK, Patrik: Boris Vian. Praha Jazzová sekce 1981. Ob. a upr. Joska Skalník. 155 s. Orig. brož.
300,–

411. KARAFIÁT, Jan: Broučci. Pro malé i velké děti. Allen a Unwin 1942. Ilustr. Ludmila Janská, barev. ilustr Emil Weiss. 150 s. Orig. pap. vazba
200,–

412. SLÁDEK, J. V.: Skřivánčí písně. Pro naše české dítky. Praha Otto 1889. Ob. chromolitogr., 4 obr. přílohy. 64 s. Orig. ppl. vazba
400,–

413. Pohádky, vydané Sdružením výt. umělců moravských 1908. Ob. Bohumír Jaroněk, vyzd. a upr. Arno Koehler. Barev. i čb. ilustr. mj. Joža Úprka, Alois Kalvoda, Adolf Kašpar, Antoš Frolka. Vlepena orig. záložka – stužka. Orig. brož., hřbet přelepen
550,–

414. VIKA, Karel: Fatalis. Zápisky všelijakého člověka. Praha autor b.d. (spr. 1910). Vazba, front., titul (dvoubarev. ornament s písmem), 15 ilustr.(z toho 5 barev.) Josef Lada. 169 s. Dedikace Vika. Orig. cpl. vazba. Novotný 30
700,–

415. LADA, Josef: Moje abeceda. Praha Tiskový výbor ČSSD 1918. Ob., titul, 22 ilustr. a tiráž Josef Lada. Nestr. 2. vydání. Orig. brož. Novotný 32.
4 500,–

416. LADA, Josef: Šprýmovné kousky Frantíka Vovíska a kozla Bobeše. Praha Melantrich b.d. (1923). Verše Jan Morávek. Ob., titul a 154 barev. ilustr Josef Lada. Orig. brož. Vzácné 1. vydání. Charakter komiksu, výborný stav. Novotný 37
8 000,–

417. VERNE, Jules: Vynález zkázy. Praha SNDK 1959. Knižnice Karavana. Ob. a ilustr. Kamil Lhoták. 245 s. Orig. brož. Kultovní tisk.
240,–

KONEC AUKCE
aukční řád

prameny

zkratky a slovníček