30. AUKCE - ATA Český antikvariát
30. aukce
1. prosince 2007, 14.00 hod.
Hotel EXPO

umění, výtvarná díla,
avantgarda, totalita, bibliofilie


Výstava (Exhibition):
pátek, 30. listopadu 2007 11 – 18 hod.
a
sobota. 1. prosince 2007, 10 – 12 hod.
Hotel EXPO
Výstaviště, Za elektrárnou 3, Praha 7

Aukce je pořádána pro Sdružení přátel krásných tisků.

Adresa Jitka Trmalová, 16000 Praha 6, Bubenečská 9, tel./fax: + 420 224 318 713; e-mail: mail@trmal.czKATALOG A PROGRAM AUKCE

I. Umění – Art – 1 – 48

II. Grafika a kresby – Graphic art and drawings 49–81

III. Avantgarda – Avant-garde 82–140

platební pauza

Avantgarda – Avant-garde 141–191

IV. Časopisy - Journals and magazines 192–214

V. Iudaica a antisemitica 215–244

VI. Totalitní systémy 245–276

VII. Varia 277–282

platební pauza

Varia 284–313

VIII. Bibliofilie – Bibliophily 314–380

IX. Knihy – Books 381–409

ukončení aukceI. Umění – Art

1. KOBLIC, Přemysl: Fotografování v plenéru. Krajina-architektura-portrét-detail-reportáž. Praha Fromek Odeon 1937. Knihovna „Fotografie objevuje svět“, red. Jaromír Funke. 20 fotografií. 80 s. Orig. brož.
800.-

2. LAUSCHMANN, Jan: Soubor 12 fotografií. Praha Pressfoto 1981. Ob. a upr. Libor Fára. Volné fotografie v orig. ob.
650.-

3. GENDE-ROTE, Valerij: Soubor 12 fotografií. Praha Pressfoto 1985. Ob. a upr. Libor Fára. Volné fotografie v orig. ob.
360.-

4. REICHMANN, Vilém: Soubor 12 fotografií. Praha Pressfoto 1981. Ob. a upr. Libor Fára. Volné fotografie v orig. ob.
750.-

5. Akty – konvolut 3 souborů
- Zdeněk Virt. Soubor 15 foto. Praha Orbis 1966. V orig. pap. přebalu
- Miroslav Stibor. Soubor 12 foto. Praha Orbis 1967. V orig. pap. přebalu
- Miloš Vojíř. Soubor 15 foto. Praha Orbis b.d. V orig. pap. přebalu.
900.-

6. Akt v české fotografii. Praha Orbis 1967. Soubor 15 fotografií- mj. Funke, Hák, Drtikol, Ehm, Chochola, Ludwig. Úvod Karel Dvořák. Vloženy v orig. pap. přebalu.
500.-

7. Květnové dny. K 1. výročí osvobození. Praha Naše vojsko 1946. Fotografie mj. V. Ota, J. Štětka, J. Zeman. Technická red. V. Štětka. Upr. Zdeněk Seydl. Nestr. Orig. brož.
300.-

8. Vítězný únor ve fotografii. Praha ÚV KSČ 1949. Uspoř. Vilém Kün. Kniha fotografií. Orig. cpl. vazba. Oficiální propagační fotografie hnutí, potlačivšího lidská práva. Nebude již nikdy vydána. Vzácné.
500.-

9. Československý státník Klement Gottwald. Praha Svět v obrazech 1946. Knižnice „Tvůrcové dějin“. Úvod B. Laštovička. Foto mj. K. Hájek, J. Kaplický, B. Povolný. Graf. upr. V. Ambrosi. Nestr. Vytištěno hlubotiskem. Orig. brož.
500.-

10. Antonín Zápotocký, ministerský předseda Republiky československé. Praha Svět v obrazech b.d. Foto mj. K. Hájek, J. Schmidt. Upr. V. Ambrosi. Nestr. Orig. brož. 240.-

11. Země Sovětů ve fotografii. Praha Svět Sovětů 1951. 42 s. textu, velké množství foto průběžně číslovaných. Cpl. vazba v orig. ob.
300.-

12. PROŠEK, Josef: Fotograf Josef Sudek. B.d. Orig. fotografie 290 x 390. Bez signatury. Paspart rám. zaskl.
3 000.-

13. REICHMANN, Vilém – konvolut 2 fotografií
- Nová Říše – Klášter. Orig. fotografie 168 x 212. Sign. na rubu razítkem
- Sv. Magdalena u Nové Říše. Orig. fotografie 194 x 172. Sign. na rubu razítkem. Volné fotografie
500.-

14. FEYFAR, Zdenko: Pozdrav krkonošský. Orig. fotografie 300x228. Sign. a dedikováno perem na rubu a rovněž razítkem na rubu. Volná fotografie. Dedikované foto jarního Podkrkonoší.
700.-

15. Skupinová fotografie senátorů čs. strany nár. socialistické. Orig. fotografie 205 x 285. Foto podepsáno na líci 16 zobrazenými. Na rubu uvedena jména fotografovaných. Podpis mj. Beneš, Klofáč…Zajímavý dokument.
800.-

16. Pohřeb T.G. Masaryka. Pohřební průvod na nábřeží. Orig. fotografie 500 x 390. Foto ČTK., sign. razítkem na rubu. Paspart., rámováno. Reprodukováno v knize „Dni žalu“ Praha Orbis 1938, která přiložena.
1 000.-

17. Architektura. Společné časopisy Stavba, Stavitel a Styl. I.-III. 3 svazky v orig. ppl. vazbách 1939-1941. Vydávají Klub architektů, Sdružení architektů a Společnost architektů. Red. Oldřich Starý. S mnoha fotografiemi, plány a nákresy. 300+292+300 s. Všechny 3 sv. ve velmi dobrých stavech
1 800.-

18. KAPLAN, Rudolf a BALŠÁNEK, Antonín: Nový kamenný most císaře Františka přes Vltavu v Praze. Ku slavnostnímu otevření dne 14. června 1901. Praha Rada král. hlav. města 1901. S 20 tabulemi obrazovými a vyobr. v textu. 39 s. textu a plánkem . Orig. brož. Ve vynikajícím stavu.
600.-

19. Bertramka. Úvodní projekt a souhrnný rozpočet k úvodnímu projektu. Praha XVI., Mozartova 169. Ideový návrh na úpravu celé Bertramky a okolí. Praha červen 1953. 1. svazek – originál. Doklady vloženy ve speciálních deskách. 2. Sešit obsahující rozpočet s původní zprávou
1 500.-

20. ENGEL, Antonín: Náměstí Vítězství v Praze – Dejvicích. Jeho vznik, vývoj a stavba. Praha soukr. tisk 1939. Zvláštní otisk z „Průvodce světem techniky“. 9 s. S plánky a fotografiemi. Orig. brož.
400.-

21. Bedřich Feuerstein. Vzpomínková publikace. Praha SVU Mánes 1936. Front. podobizna Feuersteinova Josef Šíma. 149 s. textu, 42 fotografií. Orig. brož.
300.-

22. DOSTÁL, Eugen: Venceslaus Hollar. Prague Štenc 1924. 176 s. textu. 50 celostr. reprodukcí Václav Hollar. Orig. plkž. vazba
400.-

23. Moore, George: Moderní malíři. Praha SVU Mánes 1909. Dráhy a cíle sv. 7. Titulní list a upr. V. Županský. 204 s. Orig. pap. vazba. Skvostně upravená kniha.
400.-

24. Český plakát 1890-1914. Katalog výstavy v Praze. Umprum 1971-72. Praha Obelisk 1971. 76 s. textu, 76 příloh. Orig. brož. Velmi důležitá příručka.
550.-

25. Moderní český plakát 1918-1945. Katalog výstavy Praha Umprum 1984. Nestr. S velkým množstvím reprodukcí. Orig. brož. Zásadní dílo pro sběratele.
550.-

26. SCHÜRMEYER, W.: Der Holzschnitt und der Linoleumschnitt. Eine Einführung in seine Technik… Ravensburg Maier b.d. 102 s. textu, 64 vyobrazení. Dřevoryty mj. E. Munch, E. Nolde, W. Klemm, F. Massarell. Orig. brož.
1 000.-

27. /Mucha, Alfons/ Letem českým světem. Půl tisíce fotografických pohledů z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Praha Vilímek b.d. Vazba Alfons Mucha. Nestr. Orig. cpl. vazba, mír. poškoz ve hřbetě i zašpiněno uvnitř. Přední deska intaktní.
900.-

28. /Mucha, Alfons/ La Plume 1897, No 200. Paris La Plume 1897. Numero exceptionnel consacré a Mucha. Ob. orig. barev. litografie Alfons Mucha. Str. průběžně. Orig. brož.
5 500.-

29. /Grasset, Eugene/ Mai 1894, No 122. Paris La Plume 1894. S mnoha reprodukcemi. Část. nerozřez. Orig. brož.
900.-

30. Album La Plume. Paris La Plume 1899. 64 s. Vyzd. reprodukcemi děl autorů okruhu La plume – mj. A. Mucha, F. Valotton, E. Causeé, P. Berthon. Orig. brož.
1 500.-

31. Jan Zrzavý. Musaion sv. 4. Úvod Karel Teige. Praha Aventinum 1923. Vyzd. 36 reprod. a ob. Jan Zrzavý. 27 s. textu. Orig. brož.
400.-

32. MATHON, Jaroslav: Jan Köhler a jeho dílo. Olomouc Družina literární a umělecká b.d. Řada reprodukcí Jan Köhler. 73 s. Orig. brož.
300.-

33. GROSZ, Georg: Das Gesicht der herrschenden Klasse. Berlin Malik Verlag 1921. Umschlag u. 57 politische Zeichnungen von Georg Grosz. 63 s. Orig. brož.
1 000.-

34. Vojtěch Preissig 1873- 1944. Katalog výstavy v Praze 1968. Obsahuje 65 reprod- děl Vojtěcha Preissiga. Nestr. Orig. brož.
400.-

35. Der Malik Verlag. Das Ausstelung Katalog 1916-1947. Berlin Deutsche Akademie der Kunste b.d. S mnoha reprod. 159 s. Orig. brož. Důležitá příručka.
700.-

36. Matušík, Radislav: Bauhaus. Bratislava Slovenský fond výtv. umení 1965. Ob., vazba a graf. upr. autor. 91 s. S mnoha reprod. Váz. v orig. ob.
400.-

37. Kreslíř Adolf Hoffmeister. Praha SVU Mánes a Melantrich 1948. Vazba, ob. a upr. Zdeněk Sklenář. Úvod Jiří Voskovec a Jan Werich. 174 s. Váz. v orig. ob.
500.-

38. Výtvarné snahy. Praha Prometheus 1929-30. Roč. XI. Red. K. Herain, J. Jindra, L. Sutnar aj. Vydra. Množství fotografií a architekt. Plánků. Přílohy o reklamě, výt. výchově. L. Sutnar – plakáty. 180 s. Přílohy str. zvlášť, ppl. vazba. Architektura, užité umění, reklama. L. Sutnar – plakáty. Posters.
1 900.-

39. POSPÍŠIL, J. a ZATLOUKAL, J.: Mikuláš Galanda. Monografie o slovenskom modernom maliarovi. Praha ČGU 1934. Vyzd. 25 pracemi Mikuláš Galanda. Dedikace z r. 1934 Mikuláš Galanda. Ex. 39/500. Orig. brož.
1 000.-

40. TEIGE, Karel: Surrealistické koláže 1935-1951. Katalog výstavy v Brně 1966. Obsahuje 15 celostr. koláží Karel Teigeho. Orig. brož.
360.-

41. Obolos – konvolut 4 svazků
Vyd. Klub přátel výtvarného umění
- Čeští ilustrátoři pohádek
- Ilustrační grafika Jiřího Šindlera
- Ex libris Cyrila Boudy
- ilustrace Otakara Kubína, vše orig. brož.
600.-

42. ŠIMEK, Miroslav – GROSSMANN, Jiří: Jak jsem se účastnil kulturního školení. S dvěma písněmi J. Suchého. Kresby Jiří Šlitr a Jiří Suchý. Nestr. Podpis Jiří Suchý. Nestr. Orig. brož.
360.-

43. MACOUREK, Miloš: Bohumil Štěpán. Praha SNKLHU 1963. Ob. a upr. Miloš Hrbas. Nestr. Barev. i čb. reprodukce kreseb Bohumil Štěpán. Orig. brož.
360.-

44. BERNARDI, Renata: Bohuslav Reynek. Katalog. Soupis díla ve 2 svazcích. Brno Dům umění 1992. 116+54 s. Barev. i čb. reprod. Bohuslav Reynek. Orig. brož. Základní příručka
600.-

45. Výstavní katalogy – konvolut 7 svazků
- K. Svolinský, A. Karásek, A. Diviš, A. Rodin (1902), P. Kotík, J. Váchal (1984), J. Liesler.
500.-II. Grafika a kresby – Graphic art and drawings

46. BAUCH, Jan: Paní. 1943. Orig. barev. litografie 200x140. Sign. PD. Paspart.
1 800.-

47. BRÖMSE, August: Postava se vztyčenou rukou. Nedat. Kolor. suchá jehla 123x100. Sign. narubu pozůstalostním štítkem. Nalepeno na papíře. Volný list
1 000.-

48. BRÖMSE, August: V říši rostlin. Nedat. Kresba kolor. akvarelem 198x140. Sign. na rubu pozůst. štítkem. Nalepeno na papíře. Volný list
2 800.-

49. ČAPEK, Josef: Děti pod lampou. 1918. Orig. linoryt, hnědý otisk 170x145. Nesign. Paspart.
5 000.-

50. ČAPEK, Josef: Dívčí hlava. 1918. Orig. linoryt, hnědý otisk 245x190. Nesign. Paspart.
7 500.-

51. ČAPEK, Josef: Žena. 1918. Orig. linoryt, hnědýotisk 240x175. Nesign. Paspart.
5 500.-

52. ČAPEK, Josef: Žebračka. Orig. linoryt.Nedat., nesign. Linoryt je přílohou časopisu Nova et vetera sv. 34 z r. 1919. Linoryt je součástí časopisu. Velmi krásný miniaturní Čapkův linoryt
800.-

53. FULLA, Ludo: Ex libris MUDr. Josef Abraham. Nedat. Kolor. linoryt 120x65. Sign. tužkou PD. Paspart.
2 500.-

54. Súkromné listy Fullu a Galandu – 2. Bratislava soukr. tisk 1930. Vyzd. orig. barev. linoryty Ludo Fulla a Mikuláš Galanda. Nestr. Dvojlist, 500 ex., jen část nákladu barev.
11 000.-

55. GALANDA, Mikuláš: Žena s podopretou rukou. 1937. Suchá jehla 305x225. Nesign. Paspart., rám., zaskl.Přiložen znalecký posudek z r. 1988.
4 000.-

56. GOTTSCHALL: V synagoze. Nedat. Kresba tuší kolor. akvarelem 335x236. Sign. v obraze PD. Paspart., zaskl.
3 000.-

57. JANEČEK, Ota: K Večeru Jaroslava Seiferta 1980. Orig. barev. lept 95x80. Sign. tužkou PD. Ex. 100/100. Dvojlist. Podpis Seifert.
1 800.-

58. JIŘINCOVÁ, Ludmila: Torso. Nedat. Orig. litografie se zeleným podtiskem 155x90. Sign. tužkou PD. Volný list
1 400.-

59. KOBLIHA, František: Ex libris L. Bradáč. Nedat. Čb. dřevoryt 93x70. Sign. tužkou PD. Nalepeno na papíře. Volný list. Bradáčovo erotické ex libris.
500.-

60. KONŮPEK, Jan: Chrám. Nedat. Lept 298x196. Sign. tužkou PD. Volný list
1 500.-

61. KONŮPEK, Jan: Toman a lesní panna. Nedat. Litografie 480x370. Sign. litogr. PD. Poškoz.Volný list
900.-

62. KOTÍK, Jan: Král pije. Nedat. Orig. lept 155x205. Sign. tužkou PD. Vokný list. Příloha Sborníku Bibliofila XI.
400.-

63. LADA, Josef: Májová noc. 1945. Kvaš 248 x 384. Sign. a dat. LN. Paspart., zaskl. Nádherné dílo, galerijní exponát.
120 000.-

64. LHOTÁK, Kamil: Cirkusový stan. 1952. Kresba tuší 90x145. Sign. a dat. tužkou PD. Paspart. zaskl.
6 500.-

65. LHOTÁK, Kamil: Hudební trio. 1953. Suchá jehla 78x123. Sign. a dat. tužkou. Volný list. Pozvánka na koncert
3 000.-

66. LHOTÁK, Kamil: Strom v ohradě. Nedat. Kresba tuší kolor. akvarelem 50x100. Sign. tužkou v obr. LD. Paspart., zaskl.
6 000.-

67. LHOTÁK, Kamil: Broadway. Nedat. Kresba tuší kolor akvarelem 50x100. Sign. tužkou dole uprostřed. Paspart., zaskl.
6 000.-

68. LHOTÁK, Kamil: Na vorech. Nedat. Kresba tuší 55x80. Nesign. Volný list. Ilustrace s vyd. poznámkami
1 500.-

69. MOSER, Kolo: Pamětní list ( císař František Josef). Nedat. (1908) Barev. litografie 325x245. Sign. v obraze PD. Volný list, zaskl.
2 000.-

70. REYNEK, Bohuslav: Jan Křtitel. Nedat. Suchá jehla s monotypem 190x95. Sign. tužkou PD. Paspart. zaskl.
17 000.-

71. SEYDL, Zdeněk: Kačer. Nedat. Kresba tužkou kolor akvarelem 215x205. Sign. tužkou v obraze LD. Paspart., zaskl.
2 500.-

72. SEYDL, Zdeněk: Kachna. Nedat. (1953). Kresba tužkou kolor. akvarelem 200x229. Dedikace a dat. tužkou PD. Paspart. zaskl.
2 800.-

73. SEYDL, Zdeněk: Kolovrátkář. Kostýmní návrh pro balet I. Stravinského Petruška. Nedat. Kresba tužkou kolor. akvarelem 300x300. Sign.-dedikace Babičce Seydl – tužkou vlevo nahoře. Paspart., zaskl.
4 000.-

74. SVOLINSKÝ, Karel: Princezna. Nedat. Kresba fixem 145x113. Nesign. Skládačka.
700.-

75. TICHÝ, František: Novoročenka A. Müllera na rok 1945. 1944. Suchá jehla 130x70. Sign. a dat. tužkou LD., PD dedikace „Z. Seydlovy“. Dvořák 124
3 000.-

76. TICHÝ, František: Rybář. 1952. Suchá jehla 149 x 325. Sign. a dat. perem uprostřed. Paspart. Dvořák 243. Dvořák uvádí v soupisu pod r. 1953, dle signatury Tichého jde o rok 1952.
18 000.-

77. TICHÝ, František: Chodec s holí. 1953. Kresba tužkou 140x55. Sign. a dat. tužkou + dedikace na podkladu kresby. Volný list
3 000.-

78. TICHÝ, František: Novoročenka J. Trunce na rok 1955. 1954 Suchá jehla 62x76. Sign. dole uprostřed. Volný list. Poškozeno přehnutím. Dvořák 263
2 200.-

79. TICHÝ, František: Kolovrátkář. Nedat. Kostýmní návrh pro balet I. Stravinského Petruška. Kresba tužkou s akvarelem 270x190. Nesign. Paspart.
1 800.-

80. TRNKA, Jiří: Ptáček. 1962. Barev. komb. technika 250x280. Dedikováno a dat. perem PD. Vloženo mezi dvěma skly. Dedikace „Zdenkovy Seydlovy“). Velmi půvabné dílo.
12 000.-

81. VÁCHAL, Josef: Konvolut 2 dřevorytových štočků. K Dickensově Vánoční koledě prosou – nerealizováno. 1945. Oboustranné štočky 140x79, 140x 80. S Váchalovými poznámkami „ Skruž a Morley“ ,“ Frontispice“. Přiloženy nátisky. Unikát. Vzácné.
27 000.-III. Avantgarda – Avant-garde

82. Almanach na rok 1914. Praha Tiskové družstvo „Přehled“ 1913. Vyd. mj. bratři Čapkové, V. Hofman, S.K. Neumann. Ob. a upr. V.H. Brunner. 4 kresby Václav Špála. 80 s. Orig. brož. Wonderful condition. Important.
1 500.-

83. KROPOTKIN, Petr: Anarchistická morálka. Komunism a anarchie. Velká revoluce. Praha Borový 1919. Ob. orig. linoryt Josef Čapek. 137 s. Orig. brož.
300.-

84. KROPOTKIN, Petr: Mladým lidem. Praha Borový 1920. Ob. orig. lino Josef Čapek. 67 s. Orig. brož.
200.-

85. NĚMEC, František: Sebe i vás. První verše. Praha Borový 1920. Ob. orig. lino Josef Čapek. 67 s. Orig. brož.
200.-

86. MARINETTI, F. T.: Osvobozená slova. ( Les mots en liberté futuristes ) Praha Petr a Tvrdý 1922. Ob. orig. lino Josef Čapek. Se 4 orig. přílohami. 74 s. Orig. brož. Famous book. Good condition. Rare.
2 400.-

87. NEUMANN, S.K.: Válčení civilistovo. Vyškov Obzina 1925. Ob. a upr. Josef Čapek. 96 s. Ex. 978/1350. Nerozřez. Orig. brož.
360.-

88. MAHEN, Jiří: Knížka o českém charakteru. Vyškov Obzina 1924. Ob. a upr. Josef Čapek. 136 s. Orig. brož.
240.-

89. ČAPKOVÉ, Josef a Karel: Jak vzniká divadelní hra a průvodce po zákulisí. Praha Aventinum 1925. Lidová knihovna Aventina sv.15. Kresby Josef Čapek. 81 s. Orig. brož.
280.-

90. BIEBL, Konstantin: Zloděj z Bagdadu. Praha Nová edice Hyperionu 1925. Ob. Josef Čapek. 31 s. Orig. brož.
300.-

91. Peroutka, Ferdinand: Boje o dnešek. Praha Borový 1925. Ob. Josef Čapek. 261 s. Orig. brož.
260.-

92. ŠRÁMEK, Fráňa: Života bído přec tě mám rád. První básně 1900-1906. Praha Ústř. studentské knihkupectví a nakl. 1925. Ob. Josef Čapek. 43 s. Orig. brož.
240.-

93. HOFFMEISTER, Adolf: Obratník Kozoroha. Román. Praha Aventinum 1926. Ob. a upr. Josef Čapek. 61 s. Podpis Hoffmeister. Orig. brož.
300.-

94. ČAPEK, Josef a Karel: Adam Stvořitel. Komedie o třech obrazech. Praha Aventinum 1927. Ob. a upr. Josef Čapek. 92 s. Orig. brož.
300.-

95. STEHLÍK, Ladislav: Kořeny. Praha Borový 1938. Ed. České básně. Ob. Josef Čapek. 95 s. Podpis Stehlik. Orig. brož.
200.-

96. BASS, Eduard: Klapperzahns Wunderelf. Eine Geschichte für grosse und für kleine Jungen. Wien-Leipzig Passer b.d. Mit Bildern von Josef Čapek. Ob. Walter Trier. E.A. in Deutsch. 205 s. Orig. ppl. vazba. 1.německé vydání
700.-

97. MAREŠ, Michal: Přicházím z periferie. Praha nakl. „Revolta“ 1922. Ob. Zdeněk Rykr. 83 s. Dat. podpis Mareš. Orig. brož. Nevyskytuje se. Ranný Rykr.
300.-

98. APOLLINAIRE, Guillaume: Zavražděný básník. Román. Praha Aventinum 1925. Ob. a upr. Otakar Mrkvička a Karel Teige. 84 s. Orig. brož. Primus 257
400.-

99. ŠALDA, F.X.: J.A. Rimbaud, božský rošťák. Praha Aventinum 1930. Upr. František Muzika. 99 s. Nerozřez. Orig. brož.
300.-

100. NEZVAL, Vítězslav: Nápisy na hroby. Poesie. Praha Otto 1927. Ob. Otakar Mrkvička. 82 s. Orig. ppl. vazba. Primus 259
450.-

101. NEZVAL, Vítězslav: Akrobat. Praha Plejada 1927. Vazba, front. a upr. Vít Obrtel. 44 s. Orig. cpl. vazba. Primus 63, 64
400.-

102. NEZVAL, Vítězslav: Slepec a labuť. Tři pohádky. Praha Ústřední studentské knihkupectví a nakl. 1930. Upr. Karel Dyrynk, vytiskla Státní tiskárna. 36 s. Podpis Nezval. Ex. 70/120. Orig. kart. v ochr. pouzdře, které poškoz. Rare. 120 copies only. Signed by Nezval.
750.-

103. NEZVAL, Vítězslav: Monaco. Román. Praha Mánes 1934. Ob. Jindřich Štyrský. 147 s. Orig. brož., ob. mír. poškoz. Primus 359
400.-

104. NEZVAL, Vítězslav: Absolutní hrobař. Praha Borový 1937. Ob. s autorovým dekalkem, front. a upr. Jindřich Štyrský. Ilustr. 6 Nezvalovými dekalky. 225 s. Nerozřez. Orig. brož. Very good condition. Uncut. Primus 278
950.-

105. NEZVAL, Vítězslav: Básně noci. Praha Borový 1938. Ob. Karel Teige. 206 s. Orig. brož. Primus 392
500.-

106. NEZVAL, Vítězslav: Le Chant de la Paix. Paris P. Seghers b.d. 27 s. Ex. 44/50. Orig. brož. Very rare.
400.-

Následující knihy jsou vydány nakladatelstvím ODEON Jana Fromka. V našem  katalogu jsou řazeny chronologicky dle číslování v „ Soupisu knih nakl. Odeon“: číslo uvedené na konci popisu je číslo pod kterým jsou jednotlivé knihy v „Soupisu“ uvedeny.

107. NEZVAL, Vítězslav: Falešný mariáš. Praha Odeon 1925. Ob. Jindřich Štyrský a Toyen. 58 s. Orig. brož. Very good condition. Fromek – 4. Primus 245
1 200.-

108. ROMAINS, Jules: Donogoo – Tonka. Kinoromán. Praha Odeon 1925. Ob., titul a ilustr. Josef Šíma. 95 s. Cpl. vazba. Fromek – 5. Primus 25
300.-

109. VANČURA, Vladislav: Pole orná a válečná. Praha Odeon 1925. Ob., vazba a upr. Karel Teige. 212 s. 2. vydání. Orig. cpl. vazba. Na přídeští ex libris. Fromek- 7. Primus 24
400.-

110. VERHAEREN, Emile: Svítání. Drama. Praha Odeon 1925. Ob. a upr. Karel Teige. 103 s. Nerozřez. Orig. brož. Good condition, uncut. Fromek – 8. Primus 241
600.-

111. CENDRARS, Blaise: Zlato. Praha Odeon 1926. Ob. a kresby Josef Šíma, titul Karel Teige. 153 s. Orig. brož. Fromek – 13. Primus 33
400.-

112. DELTEIL, Joseph: Cholera. Román.Praha Odeon 1926. Ob. Josef Šíma, titul Karel Teige. 101 s. Orig. brož. Fromek – 15. Primus 38, 39
360.-

113. JAKOBSON, Roman: Základy českého verše. Praha Odeon 1926. Ob. a titul Karel Teige. 140 s. Orig. brož. Fromek – 18
300.-

114. NEZVAL, Vítězslav: Karneval. Romaneto. Praha Odeon 1926. Ob. J. Don, titul Karel Teige a Otakar Mrkvička. 103 s. Orig. brož. Fromek – 21. Primus 227
1 000.-

115. NEZVAL, Vítězslav: Menší růžová zahrada. Poesie. Praha Odeon 1926. Ob. Jindřich Štyrský a Toyen. Portrét autorův Josef Šíma. 93 s. Orig. brož. Poškoz oddělením ve hřbetě. Fromek –22. Primus 49, 247
500.-

116. RIBEMONT- DESSAIGNES, Georges : Ano a ne čili Klec v ptáku. Román. Praha Odeon 1926. Ob. Josef Šíma. Titul a překlad z rukopisu Karel Teige. 173 s. Vyšlo jako český originál. Orig. brož. Fromek 23. Primus 262
600.-

117. SEIFERT, Jaroslav: Slavík zpívá špatně. Poesie. Praha Odeon 1926. Ob. Jindřich Štyrský a Toyen. Titul Karel Teige. Kresby Josef Šíma. Doslov J. Fučík. 63 s. Orig. brož. Poškoz., rozpadlé ve hřbetě, ob. intaktní. Fromek 24. Primus 264
1 200.-

118. SOUPAULT, Philippe: Bratři Durandeau. Román. Praha Odeon 1926. Ob. J. Jelínek. Titul Karel Teige. Nerozřez. 111 s. Orig. brož. Uncut. Fromek 26. Primus 34
450.-

119. BAUDELAIRE, Charles: Fanfarlo. Praha Odeon 1927. Bibliofil. Ed. Odeon. Ob., upr. a doslov Karel Teige. 125 s. Ex. 172/1000. Orig. brož. Fromek 28. Primus 56
300.-

120. COCTEAU, Jean: Kohout a Venuše. Výbor poesie. Praha Odeon 1927. Ob. a titul Karel Teige. S portrétem a autografem spisovatele. 72 s. Nerozřez. Orig. brož. Fromek 29. Primus 55
550.-

121. ERENBURG, Ilja: Nesnáze kavárenského povaleče. Praha Odeon 1927. Ob. Otakar Mrkvička. Titul Karel Teige. 126 s. Orig. brož. Good condition.Fromek 31
900.-

122. HALAS, František: Sepie. Praha Odeon 1927. Ob. Vít Obrtel. Upr. Karel Teige. 58 s. 500 ex. Orig. brož. Good condition. Fromek 33
600.-

123. HOFFMEISTER, Adolf: Nevěsta. Revue, balety a karikatury. Praha Odeon 1927. Ob. upr.Adolf Hoffmeister. 54 s. Orig. brož. Very good condition. Fromek 34. Primus 296
400.-

124. KONRÁD, Karel: Rinaldino. Román. Praha Odeon 1927. Ob. Otakar Mrkvička a Karel Teige. Upr. Karel Teige. 137 s. Orig. brož. Fromek 36. Primus 22, 60
500.-

125. LAFORGUE, Jules: Hamlet aneb následky lásky synovské. Praha Odeon 1927. Bibliofil ed. Odeon. Ob., ilustr. a upr. Otakar Mrkvička. 67 s. Nerozřez. Ex. 459/520. Orig. brož.
450.-

126. ŠTYRSKÝ – TOYEN – NEČAS: Průvodce Paříží a okolím. Praha Odeon 1927. S 22 fotografiemi a 14 plány. 802 s. Orig. brož. Very good condition. Fromek 48
750.-

127. BERNANOS, Jiří: Pod sluncem satanovým. Román. Praha Odeon 1928. Ob. Toyen. 344 s. Nerozřez. Orig. brož. Fromek 53
240.-

128. BIEBL, Konstantin: Zlom. Kniha veršů. 1923 – 1928. Nové upravené vydání. Praha Odeon 1928. Ob., montáže a upr. Karel Teige. 64 s. Nerozřez. Orig. brož. Uncut. Very good condition. - Fromek 56. Primus 26, 79, 80
11 000.-

129. DELARUE –MARDRUS, Lucie: Buď krásná. Praha Odeon 1928. Upr. J. Mašek. 64 s. Orig. brož. Velmi vzácné. Very rare. Fromek 58
1 200.-

130. ERENBURG, Ilja: V Průtočné uličce. Román. Praha Odeon 1928. Ob. Otakar Mrkvička. Titul Karel Teige. 196 s. Orig. brož. Fromek 60. Primus 92, 314
700.-

131. HEINE, Heinrich: Z pamětí pana von Schnabelevopski 1831. Praha Odeon 1928. Bibliofil. ed. Odeon. Ob., ilustr. a upr. Otakar Mrkvička. 80 s. Ex. 306/700. Orig. brož. Fromek 61. Primus 91
360.-

132. HONZL, Jindřich: Moderní ruské divadlo. Majerchold-Tairov- Vachtangav- Granovskij etc. Praha Odeon 1928. Malá edice Odeon sv. 10. Ob. a upr. Karel Teige. S fotografiemi. 93 s. Orig. brož., ob. poškoz. Fromek 62. Primus 312
400.-

133. NÁLEVKA, Antonín: Ze dne na den. Grotesky. Praha Odeon 1928. Ob. a upr. J. Havel. 68 s. Orig. brož. Very nice cover. Rare. Fromek 63
700.-

134. NEUMANN, S.K.: Bragožda a jiné válečné vzpomínky. Praha Odeon 1928. Ob. a upr. Karel Teige. 85 s. Nerozřez. Orig. brož. Uncut. Fromek 64. Primus 83
550.-

135. BRETONNE, Restif de la: Cudná proti své vůli aneb milostná dobrodružství nejkrásnějších žen století. Praha Odeon 1928. Ob. a upr. Otakar Mrkvička. 122 s. Orig. brož. Fromek 71
360.-

136. TINAN, Jean de: Příklad Ninony de Lenclos, milovnice. Praha Odeon 1928.Bibliofil. ed. Odeon. Ob. a upr. Karel Teige. 97 s. Ex. 409/550. Orig. brož. Good condition. Fromek 76
550.-

137. VÁCLAVEK, Bedřich: Od Umění k tvorbě. Studie z přítomné české poesie. Praha Odeon 1928. Ob. a upr. Karel Teige. 185 s. Orig. brož. Fromek 77. Primus 77
400.-

138. WEISKOPF, F. C.: Do XXI. století přestoupit! Praha Odeon 1928. Ob. a upr. Karel Teige. 111 s. Orig. brož. Fromek 83. Primus 299
500.-

139. BURIAN, E. F.: Památník bratří Burianů. Praha Odeon 1929. Ob. a upr. Karel Teige. S fotografiemi. 100 s. Orig. brož. Fromek 86
400.-

140. ŠKLÍBOVÁ, Hana: Deset dní v Londýně. Praha Odeon 1930. Ob. a upr. A. Lapáček. 116 s. Orig. brož. Fromek 117
300.-

141. VÁCLAVEK, Bedřich: Poesie v rozpacích. Studie k sociologii umění a kultury.Praha Odeon 1930. Ob. a upr. Zdeněk Rossmann. 246 s. Orig. brož. Fromek 120. Primus 118
360.-

142. VILDRAC, Charles: Růžový ostrov. Praha Odeon 1930. Ob. a ilustr. Toyen. 172 s. 2. vydání. Orig. brož. Fromek 121
500.-

143. BORIN, V.: Používejte krisolu. Praha Odeon 1931. Ob. Vlasta Borek. 158 s. Orig. cpl. vazba, ob. přiváz. Fromek 132
360.-

144. LAWRENCE, D. H.: Zamilované ženy. Praha Odeon 1932. Titulní kresba Toyen. 607 s. Orig. brož. Fromek 136
360.-

145. KRUPSKÁ, Naděžda: Vzpomínky na Lenina. Praha Odeon 1934. Ob. a upr. Jiří Friml. 146 s. Nerozřez. Orig. brož. ( 1. svazek stejnojmenné dvoudílné knihy. Cena spolu s 2. svazkem pod pol. „Soupisu“ 169 ) Fromek 153

146. D´ORLIAC, Jehanne: Druhý manžel lady Chatterlyové. Praha Odeon 1934. Ob. foto z filmu a upr. K. Huber. 262 s. 600 ex. Jen pro subskribenty. Orig. brož., ob.mír. poškoz. Fromek 156
300.-

147. VČELIČKA, Géza: Kavárna na hlavní třídě. Reportážní komedie ze života číšníků a služek o sedmi obrazech. Praha Odeon 1934. Ob. Géza Včelička. 78 s. Podpis Včelička. Orig. brož. Signed by Géza Včelička. Fromek 159. Primus 364
500.-

148. VČELIČKA, Géza: Několik prokletých. Praha Odeon 1934. Ob. Géza Včelička. 158 s. Nerozřez. Orig. brož. Fromek 160
500.-

149. Hnědá síť. Jak pracují a připravují válku Hitlerovi agenti v zahraničí. Praha Odeon 1935. 224 s. Orig. brož. Nevyskytuje se. Fromek 166
400.-

150. KRUPSKÁ, Naděžda: Vzpomínky na Lenina. Díl II. a III. Praha Odeon 1935. Ob. a upr. Jiří Friml. 235 s. Orig. brož. Fromek 169
Cena za oba svazky 500.-

151. /Soupis knih Odeonu/ Odeon dříve SNKLU. 15 let krásné knihy. Soupis Fromkovy ediční činnosti. Praha Odeon 1967. Ob., vazba a upr. Zdeněk Seydl. S fotografiemi. 161 s. 2500 ex. Váz. v orig. ob. Zásadní příručka ve velmi malém nákladu.
1 000.-

152. „Q“ - Divadlo Vlasty Buriana. Číslo 1, ročník I. Řídí K. Konrád a V. Tittelbach. Montážní ob. Vojtěch Tittelbach. S reprod. fotografií a ilustr. ( mj. Hoffmeistar, L. Sutnar, V. Špála, K. Teige, V.H. Brunner. ) Nestr. 1 sešit. Zajímavé. Never in the auction.
1 000.-

153. Vino. Sborník. Praha Oppelt 1930. Sborník k poctě vína. Red. a 50 ilustr. Adolf Hoffmeister. 104 s. Orig. brož.
320.-

154. Milostný almanach Kmene pro jaro 1933. Red. L. Vokrová. Praha Kmen 1933. Ob. a upr. Toyen. Ilustr. mj. F. Bidlo, A. Pelc a Toyen. 172 s. Orig. brož. Primus 144
240.-

155. CONRAD, Joseph: Lord Jim. Praha Melantrich 1933. Ob. Toyen. 421 s. Nerozřez. Orig. brož., ob. mír. poškoz.
300.-

156. TOYEN – konvolut 2 knih Jaroslava Durycha
- Tři dukáty. Praha Melantrich 1935. 140 s. Orig. brož.
- Píseň o růži. Praha Melantrich 1935. 140 s. Orig. brož.
450.-

157. MARČANOVÁ, Zdenka + TOYEN: Náš svět. Praha Družst. práce 1934. Orig. vazba (přední deska) a 18 barev. ilustr. Toyen. Upr. Ladislav Sutnar. 18 s. Orig. ppl. vazba. Important book.
19 000.-

158. van DINE, S.S.: Královské vraždění. Detektivní román. Praha Dělnické nakladatelství 1947. Ob. Toyen. 300 s. Orig. brož., ob. mír. zašpinavělá. Nevyskytuje se.
300.-

159. BARTOŠ, Jan: Hercovo tajemství. Divadelní úvahy. Praha Ústav pro učební pomůcky 1946. Ob. Miroslav Kouřil. 83 s. Orig. ob., mír. poškoz. 200.-

160. KÁŇA, Vašek: Somráci. Reportáž ze života bezpřístřešných v Bratislavě a Praze. Praha Borecký 1931. Ob. fotografie J. Smrkovský. 166 s. Orig. brož. Very interesting wrapper.
500.-

161. KREY, Franta: Žena v tenatech. Román ze života každé ženy. Praha Knihovna „Rozsévačky“ 1922. 145 s. Orig. brož. Nevyskytuje se. Rare- very interesting.
800.-

162. IVANOV, Vsevold: Podivuhodná putování krejčího Ivana Fokina. Praha Svoboda 1926. Ob. anonym 106 s. Nerozřez. Orig. brož. Primus 30
400.-

163. BROUK, Bohuslav: Psychoanalysa. Praha Srdce 1932. Ob. a upr. Jindřich Štyrský. 195 s. Orig. brož. Very important book. Good condition.Primus 351
1 200.-

164. BROUK, Bohuslav: Patologie životní zdatnosti. Praha Srdce 1937. Ob. a upr. Jindřich Štyrský. 218 s. Orig. brož. Primus 386
800.-

165. BROUK, Bohuslav: Jazyková komika. Praha Petr 1941. Ob. Karel Černý. 120 s. Orig. brož.
550.-

166. BROUK, Bohuslav - konvolut 2 svazků
- O smrti, lásce a žárlivosti. Srdce 1936. Ob. a upr. Karel Teige. 53 s. Orig. brož., zašpiněno. Primus 170
- Racionalisace spotřeby. „Knihovna architektury“ 1946. Ob. anonym. 57 s. Orig. brož.
450.-

167. FÁBRY, Rudolf: Vodné hodiny hodiny piesočné. Bratislava Aligátor 1938. Ob., koláže a upr. Rudolf Fábry. 111 s. 612 ex. Orig. brož. Nádherná kniha nadrealizmu.
1 000.-

168. FÁBRY, Rudolf: Uťaté ruky. Bratislava Aligátor 1935. Ob. a upr. Rudolf Fábry. 60 s. Orig. brož.
500.-

169. Vo dne v noci. Bratislava Skarabeus 1941. Redigoval Michal Povážan. 152 s. S 9 podpisy avantgardních slovenských umělců ( na patitulu z r. 1942 ), mj. Povážan, Reisel, Žáry, Rak. Orig. cpl. vazba, poškoz. skvrnami od vody a zašpiněno
400.-

170. ENDRE, Ady: V mladých srdciach. Výbor básní. Bratislava Elán 1944. Na ob. použit portrét básníka. Překl. E. Lukáč.45 s. Podpis překladatele. Ex. 70/600. Orig. brož.
120.-

171. WAGNER, Vladimír: Profil slovenského výtvarného umenia. Turč. Svätý Martin Matica slovenská 1935. Ob. Ludo Fulla. 80 s. textu 48 s. reprodukcí. Orig. brož. Vzácné, nevyskytuje se
1 000.-

172. HELFERT, Vladimír – konvolut 2 svazků (ob. a upr. Zdeněk Rossmann )
- Česká moderní hudba. Olomouc Index 1936. Stať o české hudební tvořivosti. 275 s. Orig. brož. Poškoz. titul.
- Útok na českou moderní hudbu. Olomouc Index 1937. 50 s. Orig. brož.
500.-

173. Česká hudba – konvolut 2 svazků
- Helfert, Vladimír: Pohled na Bedřicha Smetanu. Brno Index 1934. 32 s.Orig. brož.
- Racek, Jan: Leoš Janáček. Olomouc Index 1938. Ob. a upr. Zdeněk Rossmann. Front. fotografie Leoše Janáčka. 120 s. Orig. brož.
500.-

174. POSPÍŠILOVÁ, Anna: Otokar Březina. Olomouc Index 1936. Ob. a upr. Zdeněk Rossmann. 133 s. Orig. brož. Nevyskytuje se
400.-

175. Jaroslavu Královi k padesátinám. Brno Index 1934. Ob. a upr. Zdeněk Rossmann. Front. karikatura J. Krále. Vyzd. Jaroslav Král. 36 s. Orig. brož. Primus 159
400.-

176. Civilisovaná žena. Zivilisierte Frau. Jak se má žena oblékati. Brno Index Vaněk 1929-1930. Red. Horneková, Vaněk, Rossmann. Ob. a upr. Zdeněk Rossmann. S mnoha fotografiemi. 95 s. Orig. brož. Legendární kniha, velmi vážně poškoz. Rare book, demaged. Primus 320
1 000.-

177. MEHRING, Walter: Navzdory jim. Olomouc Index 1938. Vyzd. 3 kresbami Walter Mehring. Ob. a upr. Zdeněk Rossmann. Doslov B. Václavek. 105 s. Orig. brož., ob. poškoz vodou.
400.-

178. FISCHER, J. L.: Kultura a regionalismus. Brno Index 1930. Ob. a upr. Zdeněk Rossmann. 105 s. Orig. brož.
360.-

179. JACOB, Berthold: Nové německé vojsko a jeho vůdcové. Olomouc Index 1937. Ob. a upr. Zdeněk Rossmann. 139 s. Orig. brož. Wonderful wrapper. Nice.
1 000.-

180. VÁCLAVEK, Bedřich: Písemnictví a lidová tradice. Obraz jejich vztahů v české písni lidové a zlidovělé. Olomouc Index 1938. Ob. a upr. Zdeněk Rossmann. 154 s. Orig. brož.
360.-

181. Všemu navzdory. Antologie československé lyriky z let 1914-1918. Olomouc Index 1938. Sestavil a předmluvu napsal Petr Bok. 69 s. Orig. brož.
200.-

182. FISCHER, J. L.: INDEX 1929-1939. U příležitosti založení a zastavení Indexu. Olomouc Universita Palackého 1964. Graf. úprava Zdeněk Rossmann. 53 s. 300 výt. Orig. brož. Důležitá příručka. 400.-

183. JARPI, A.: Jak žiješ. Vědecké základy tvoření života. Základní problém biotiky. Praha Hošek 1934. 1. svazek Knih životní orientace. Ob. a upr. (J. Hošek?) 134 s. Orig. brož. Very interesting.
500.-

184. SHAW, G. B.: Ženění a vdávání. Praha Družstevní práce 1931. Ob. Ladislav Sutnar. Titul Zdeněk Kratochvíl. 244 s. Brož., ob. rekonstruována (chybí hřbet a zadní strana), mír. poškoz. Demaged.
360.-

185. HARRIS, Frank: Bernard Shaw. Neautorisovaný životopis na základě přímých informací. Praha Šolc a Šimáček 1932. Ob. Ladislav Sutnar (anonymně !) 383 s. Orig. brož. Rare.
450.-

186. CHALUPNÝ, Emanuel: Dopisy a výroky Otokara Březiny. Díl II.( pod titulem Dopisy Otokara Březiny 2.) Praha Borový 1931. Ob. Ladislav Sutnar, (anonymně), upr. A. Chlebeček, front. František Bílek. 324 s. Nerozřez. Orig. brož. Rare, uncut.
500.-

187. GIDE, André: Návrat ze Sovětského svazu. ( Retour de U.R.S.S. ) Praha Družstevní práce 1936. Ob. a upr. Ladislav Sutnar. 73 s. Orig. brož.
240.-

188. ELUARD, Paul – konvolut 2 svazků
- Výbor básní. Praha Odeon 1946. Ob. a upr. Karel Teige. 148 s. Orig. brož.
- Veřejná růže. Praha SNKLHU 1964. Koláže Karel Teige. 78 s. Váz. v orig. ob.
360.-

189. ŽIVOT. La Vie. Sborník. Nové umění – Konstrukce – Soudobá intelektuelní aktivita. Red. Jaromír Krejcar. Praha Výtvarný odbor umělecké besedy 1922. Spolupracovníci mj.: Černík, Šíma, Teige, Honzl. 208 s. Svázáno v cpl. vazbě, ob. chybí. Famous work. Primus 285.
1 500.-

190. ReD – Roč. I. 1927-1928. Měsíčník pro moderní kulturu.Praha Odeon Fromek 1927-1928. Čísla 1 – 10. Kompletní I. ročník. Red. Karel Teige. Přes 300 reprodukcí. 360 s. 10 sešitů v orig. brož. s orig. obálkami. Vše vloženo v orig. cpl. deskách. The First Vear in ten issues eith original wrappers. Good condition. Famous work. Primus 179-188
4 500.-

191. Španělsku. Sborník. Praha Výbor pro pomoc demokratickému Španělsku 1937. Re. V. Mandler, F. Nechvátal, A.J. Patzáková aj. Seifert. Upr. Miroslav Kouřil. Ob. s použitím kresby Gaya. 137 s. Orig. brož., ob. mír. poškoz. Primus 172
950.-IV. Časopisy – Journals and magazines

192. Moderní revue. Pro literaturu, umění a život. Praha Moderní revue 1903. sv. 13. Red. a vydav. Arnošt Procházka. Ilustr. mj. A. Berdsley, F. Rops, T. Krizman. 509 s. Ppl. vazba
550.-

193. Nový život. Nový Jičín K. Dostál Lutinov 1902. Roč. VII. Texty mj.: L. Bloy, J. Florian, A. Hello, A. Lang, K. Dostál Lutinov. Vyobr. mj.: F. Bílek, J. Úprka, B. Jaroněk. 346 s. Plkž. vazba. Nevyskytuje se.
800.-

194. Věda a práce. Volné rozhledy na poli průmyslu, obchodu a řemesel. Praha Šimáček 1904. Roč. XII. 285 vyobr. v textu. 320 s. Orib. Cpl. vazba, mír. poškoz.
450.-

195. Kopřivy – konvolut 5 svazků
List satirický. Praha Ústř. dělnické nakl. (A.Svěcený) 1913 – 1918. Roč. V. – X. Čb. a barev. ilustr. mj.: Josef Lada, Zdeněk Kratochvíl, Angelo Zeyer, V. Hübschmann. Str. průběžně. 5 sv., z toho 2 v orig. nakl. vazbách, 3 ppl. vazby. Roč. V + VI v 1 svazku. Údobí I. světové války v týdeníku Kopřivy.
2 000.-

196. Kmen. Týdenní úvahy a poznámky o umění a životě. Praha Kmen 1918-1919. Roč. II. Č. 1 – 52 ( komplet). Red. F. X. Šalda. Ilustr. v textu Zd. Kratochvíl, Jar. Preissler. 407 s. Ppl. vazba
600.-

197. Rozpravy Aventina. List pro literaturu, umění a kritiku. Praha Dr. Štorch-Marien 1928-1930.
- roč. VI. – 1928 – 29. 40 čísel (komplet) 398 s.
- roč. V. - 1929 – 30. 40 čísel (komplet) 504 s.Ob. a ilustr. Adolf Hoffmeister.
S řadou fotovyobr. 2 svazky, ppl. vazby
1 000.-

198. Host. Měsíčník Literární skupiny. Praha Ústř. legio nakladatelství 1927 –28. Roč. VII., čís. 1 – 10, čís. 6 chybí. Red. A.C. Nor. A A.M. Píša. Ob. a upr. František Muzika. Spoluautoři mj.: J. Křička, O. Gutfreund, E. Hostovský. 316 s. Orig. brož. 8 sešitů, chybí č. 6. jednotlivé sešity va výborném stavu.
360.-

199. Akord. Měsíčník pro literaturu, umění a život. Brno Akord 1932 – 1942. Roč. V.- IX. Red. mj.: J. Zahradníček, A. Vyskočil, J. Durych. Každý roč. stránkován samostatně. 5 sv., -2x cpl. a 3x ppl. vazba
1 200.-

200. Magazin Tvorby 1932. Praha Borecký 1932. Red. Kurt Konrad. Fotomont. ob. Stolpe. Ilustr., fotografie, montáže. 113 s. Orig. brož. Pozoruhodná typografie.
700.-

201. Musaion 1929-30. Praha Aventinum 1930. Redig. Ot. Štorch-Marien a Fr. Muzika. Texty mj.: bratři Čapkové, Karel Teige, J. Karásek, V. Vančura, J. Seifert. Ilustr. mj.: Josef Šíma, Jindřich Štyrský, Toyen, Jan Zrzavý, František Muzika. 288 s. Orig. brož., uvolněno ve hřbetě.
600.-

202. Světozor. Obrázkový týdeník dnešní doby. Praha Světozor 1933. Roč. XXXIII. Velké množství dob. Fotografií. Nestr. Orig. cpl. vazba. Výborný stav.
500.-

203. Vitrinka. Na krásné knihy, vazby a jiné hezké věci. Praha Arthur Novák 1927 – 1930. Ročníky V., VI. a VII. ve třech svazcích . 264+200+264 s. Ppl. vazby, orig. ob. přiváz. 3 svazky.
600.-

204. DAV I – III. Reedicia. Bratislava Slovenská akadémia ved 1965.
- l. sv. roč. I-III – 1924 -1929
- 2.sv. roč. IV-VI – 1931-1933
- 3.sv. roč. VII –IX – 1934 - 1937
Str. průběžně, Vše v orig. cpl. vazbách. Kompletní novotisk převzácného časopisu; významný nakladatelský počin
1 500.-

205. Reflektor. Čtrnáctideník. Praha Melantrich ( A. Zápotocký) 1925. Roč. I. 24 čísel (komplet).Red. S.K. Neumann. Velké množství fotografií a řada ilustr. Str. průběžně. Ppl. vazba. Vzácně se vyskytující kopletní ročník.
1 400.-

206. Nebojsa. Satirický týdeník. Praha J. Čapek 1918.
- roč. I.  31.10. – 26.12. 1918, č. 1-8
- roč.II.   2.1. – 27.12. 1919, č. 1 – 52
- roč. III.  2.1. – 30.7. 1920, č. 1-31
Ilustr. mj.: Josef Čapek, Václav Špála, Pravoslav Kotík, Vlastislav Hofman, Jan Konůpek, Vlastimil Rada. V jednom svazku, ppl. vazba. Velké množství ilustrací J. Čapka, mimořádně krásné dílo.
1 500.-

207. Šlehy. List politicko humoristický. Brno Fr. Patočka 1921.
- roč. I., 18.1. –21.12. 1921, č. 1-25
- roč. II., 4.1.- 20.12. 1922, č. 1-26
Str. průběžně. Množství barev. a čb. ilustr. mj. Josef Zamazal. Red. F. Patočka. Kompletní 2 ročníky v 1 sv. Pap. vazba, hřbet chybí, uvnitř. intaktní
900.-

208. Sršatec. Satirický týdeník. Praha Tiskový výbor KSČ (A. Zápotocký) 1923.
- roč. IV., 15.11. 1923 č. 1 – 6.11. 1924 č.52 (komplet)
- roč. V.,  13.11. 1924 č. 1 – 1.1.1925 č.8. ( 8 čísel)
Velké množství čb. ilustr., v 1 svazku, ppl. vazba. Komunistický časopis red. Jaroslavem Seifertem
1 000.-

209. Maják. Lidová revue pro socialism kulturu a výchovu. Orgán Svazu socialistických bezvěrců. Žižkov Svaz. soc. bezvěrců 1924. Redig. Vlasta Borek. Roč. I., č. 1-12 (komplet). Ilustrováno. 190 s. Ppl. vazba. Vyskytuje se zřídka.
400.-

210. Rudý dělník. List pro otázky dělnického hnutí odborového. Praha Ant. Zápotocký 1933.
- roč. IV. 1933, č. 2 – 10 (č. 1 konfiskováno?) str 18 - 159
- roč. III. 1932, č. 11-26, str. 162 – 415.
Každý roč. zvlášť stránkován. Velké množství fotodokumentů. Ppl. vazba, mír. poškoz. Vyskytuje se vzácně. Rare.
1 400.-

211. Rozsévačka. Praha Haken 1928. Roč. III. č. 1-52 (komplet). Redig. Helena Malířová. Množství ilustr. Str. průběžně. Ppl. vazba. Významný politický časopis pro ženy..
1 200.-

212. Komunismus. Revue pro komunistickou teorii a praxi. Praha Komunist. knihkup. a nakl. 1923. Ročník II. Red. B. Hůla. 550 s. Ppl. vazba
400.-

213. Komunistická revue. Orgán KSČ. Praha KSČ (A. Zápotocký- J. Haken) 1924 – 1927. Redig. S.K. Neumann a Jar. Dolanský. Roč. I. – IV. Str.: 683+755+971+959. 4 svazky, ppl. vazby
1 200.-

214. Praha – Moskva. Revue pro kulturní a hospod. Spolupráci ČSR a SSSR. Praha Společnost pro kulturní a hosp. styky se SSSR + Melantrich 1936 – 1938. Roč. I.- III ( vše co vyšlo). Redig. Zd. Nejedlý, zodp. red. Karel Teige a Vlasta Borek.
- roč. I. – odp. red. a upr. (?) Karel Teige, texty mj.: F. Pujman, K. Krofta, K. Teige, Zd. Nejedlý. 356 s.
- roč. II.- odp. red. Vlasta Borek, texty H. Ripka, B. Hrozný. 356 s.
- roč. III. – red. Vl. Borek, texty V.M. Molotov, K.E. Vorošilov, Zd. Nejedlý. 356 s.
3 sv. s fotovyobr., všechny v orig (?) ppl. vazbách
1 500.-V. Iudaica a antisemitika

Tento oddíl obsahuje řadu názorů, s nimiž autoři katalogu nesouhlasí. Považujeme však znalost textů zde obsažených za nezbytnou k rozpoznání zla, skrývajícího se již ve scestných ideologiích.


215. Encyklopedia Judaica. Das Judentum in Geschichte und Gegenwart. Berlin Verlag Eschkol 1928. Erster Band - Aach bis Akademie. 1215 s. S mnoha vyobr. a barev. přílohami. Orig. plkž. vazba v pap. přebalu v ochr. pouzdře. Pouze první svazek z deseti.
1 200.-

216. Pražské ghetto. Texty Ignát Herrmann, Josef Teige a Zikmund Winter. Praha Česká grafická spol.“Unie“ 1902. Kresby Adolf Kašpar. 144 s. S mnoha fotografiemi a kresbami. Orig. cpl. vazba. V nádherném stavu
1 200.-

217. TOKSTEIN, A. F.: Židé v Čechách. Praha Beaufort b.d. 60 s. Orig. brož.
200.-

218. Pinkasova škola. Památník minulosti a našich dnů. Praha Státní pedagog. nakl. 1954. S fotopřílohami. 219 s. Orig. cpl. vazba
240.-

219. / Album fotografií / KOCÁB, Josef Jiří: Pražský Žid. Historické drama o 6 jednáních. Provozováno 2.X. 1917. – Album 17 orig. fotografií herců představujících jednotlivé postavy Kocábova díla. Fotografie nalepeny v albu
300.-

220. FEDER, Richard: Nové židovské besídky. Praha Rada židovských náboženských obcí 1948. Ob. Erich Vogel. Upr. V. Malý. 141 s. Orig. brož.
240.-

221. PICK, OTO: Židovské anekdoty. Ústí nad Labem Bukač 1925. 64 s. Orig. brož.
200.-

222. VOLAVKOVÁ, Hana: The synagogue treasures of Bohemia and Moravia. Prague Sfinx 1949. 38 s. textu. Ob. a upr. Karel Šourek. 97 celostr. barev. i čb. příloh. Váz. v orig. ob.
500.-

223. ROHLING, Aug.: Moje odpovědi rabínům aneb pět psaní o Talmudu a židovské rituální vraždě. Praha Cyrilo-metodějská knihtiskárna 1883. 157 s. Ppl. vazba. Vzácné antisemitikum.
550.-

224. LELEK,František: Pravá tvář židovstva. Židovský problém ve světle původních pramenů. Praha Orbis 1941. 272 s. Váz. v orig. ob. V ochr. pouzdře
450.-

225. ZIMMERMANN, Josef: Žid aneb pýcha předchází pád. Praha Haas 1855. 136 s. Orig.(?) ppl. vazba. Vzácné.
450.-

226. VRBA, Rudolf: Národní sebeochrana. Úvahy o hmotném a mravním úpadku národa českého. Praha Vrba a Francl 1898. 307 s. Orig. ppl. vazba. Zásadní dílo. V nádherném stavu.
500-

227. LOULA, Karel: Židé a krev. Příspěvek ke studiu židovské otázky podle ruských a židovských pramenů. Bez nakl. údajů 1941. 157 s. Pap. vazba, ob. přiváz.
300.-

228. KUMMER, Rudolf: Rasputin. Brno Jícha 1948. 7 vyobr. 140 s. Ob. anonym. Orig. brož.
360.-

229. RYS, Jan: Židozednářství- metla světa. Praha „Vlajka“ 1938. 16 celostr. příloh. 1 list seznamu použité literatury. 356 s. Cpl. vazba – současná, orig. ob. přiváz.
400.-

230. RICHTER, Hanuš: Talmud a Šulchan Aruch v nežidovském zrcadle. Praha Mazáč 1942. Ob. a vazba B. Miller. 425 s. Váz. v orig. ob.
450.-

231. VRBA, Rudolf: Vražda v Polné a židovská otázka v rakouském parlamentě… Praha Cyrilo-metoděj. Knihtiskárna 1899. 46 s. Orig. brož.
300.-

232. RYS, Jan: Hilsneriáda a TGM. K 40. výročí vražd polenských. Praha Wiesner 1939. 293 s. S fotografiemi. Orig. brož. 500.-

233. LJUTOSTANSKIJ, I.: Talmud a židé. Talmud je náboženským katechismem. Židé a činy jejich dle učení Talmudu. Praha Kotík 1908. V 6 sešitech. 263 s. Orig. brož.
360.-

234. VOHRYZEK, Viktor: K Židovské otázce. Vybrané úvahy a články. Praha Spolek „Kapper“ 1923. S podobiznou spisovatelovou. 354 s. Ppl. vazba, ob. přiváz.
360.-

235. MOUDRÝ, Karel: Rasa a národ ve světle židovské otázky. Praha Borový 1936. II. Vyd. 121 s. Nerozřez. Orig. brož.
400.-

236. Židovská otázka a národ český. Sbírka listů a úvah psaných pod heslem „Vlastní silou“. Praha Šimáček 1881. 83 s. Ppl.vazba, poškoz.
300.-

237. Protokoly sionských mudrců. Praha Chudáček 1937. Tištěno jako rukopis. 118 s. Nerozřez. Orig. brož.
200.-

238. FORD, Henry: Mezinárodní Žid. Ve dvou dílech. Světový problém – Žid ve Spojených státech severoamerických. Praha Kočí 1924. 252+199 s. Oba díly svázany v jedné ppl. vazbě
320.-

239. RÖHLING, August.: Talmudský Žid. Přerov Dobrovolný b.d. 96 s. Orig. brož.
200.-

240. NERUDA, Jan: Pro strach židovský. (Psáno v roce 1869). Praha Kotrba 1942. Pro Kruh přátel díla Nerudova. Na ob. podobizna Jana Nerudy. S předmluvou Rudolfa Hudce. 26 s. Orig. brož. Kuriozita. Velmi vzácné.
500.-

241. RÉLINK, Karel: Zrcadlo Židů. Žid podle Talmudu. Praha Rélink 1925. 36 kreseb Karel Rélink. Nestr. Ppl. vazba
400.-

242. CHAMBERLAIN, H. S.: Židé. Jejich původ a příčiny jejich vlivu v Evropě. Praha autor 1907. 188 s. Ppl.vazba
300.-

243. LEDERER, Edvard: Žid v dnešní společnosti. Praha autor 1902. 154 s. Cpl. vazba
280.-

244. JACOBI, Walter: Golem, metla Čechů. Rozklad českého nacionalismu. Praha Orbis 1942. Ob. anonym. 98 s. Orig. brož.
360.-VI. Totalitní systémy

Ani zde autoři katalogu nevyznávají názory, obsažené v dílech zde zařazených. Znalost věcí je však předpokladem jak individuálního tak i národního rozvoje. Jakékoliv cenzurování toho, co bylo, je hloupé a pokrytecké a jeho výsledkem je pravý opak zamýšleného. Paměť jedince i národa je podmínkou svobody k odmítnutí zla.

245. Le BON, Gustav: Psychologické zákony vývoje národů. Praha Pelcl 1898. 148 s. Na přídeští ex libris. Ppl. vazba
240.-

246. GOBINEAU, Arthur de: O nerovnosti lidských plemen. Ve dvou dílech. Praha Orbis 1942. 394+409 s. Nerozřez. S přílohami a mapkami. 2 svazky orig. brož., 1. ob. poškoz. oddělením od hřbetu. Základní dílo rasových teorií
500.-

247. KAPRAS, Jan: Fašismus. Praha Mazáč 1939. Knihovna Politika sv. 3. Ob. a upr. Jaroslav Šváb. 355 s. Nerozřez. Orig. brož.
240.-

248. Mussolinis Gespräche mit Emil Ludwig. Berlin-Wien-Leipzig Zsolnay Verlag 1932. S fotografiemi. E.A. 231 s. Váz. v orig. ob.
500.-

249. MUSSOLINI, Benito: Řeči o Italii a fašismu. Praha Plamja 1936. S foto autora proti titulu. 292 s. Nerozřez. Orig. brož.
360.-

250. HITLER, Adolf: Mein Kampf. München NSDAP 1939. 2 díly ve dvou svazcích. 781 s. Na ob. portrét Hitlera. Orig. brož.
900.-

251. HEIDEN, Konrád: Adolf Hitler. Věk neodpovědnosti. Praha Borový 1936. Ob. a upr. František Muzika. 418 s. Orig. brož.
300.-

252. Antikrist v Německu. Skutečnosti a doklady o pronásledování katolíků v Německu. Za pomoci četných spolupracovníků napsal H. Sch. Praha Kropáč a Kucharský 1936. 200 s. S fotografiemi. Orig. brož.
300.-

253. HÖLLER, Franz: Von SDP zur NSDAP. Ein dokumentarischer Bildbericht. Neustadt-Karlsbad Verlaganstalt Gmbh 1939. Množství dobových dokument. fotografií. Nestr. Orig. cpl. vazba, ve hřbetě mír. poškoz.
1 800.-

254. HEISS, Friedrich: Bei uns in Deutschland. Ein Bericht. Prag Bücherring Volk und Reich 1941. Text a množství foto. Nestr. Orig. cpl.vazba
900.-

255. HOFFMANN, Heinrich: Für Hitler bis Narvik. München Verlag Hoffmann 1941. Úvodní text a 96 s. fotografií. Brož., s orig. ob., která mír. poškoz.
1 000.-

256. HOFFMANN, Heinrich: Der grosse deutsche Feldzug gegen Polen. Eine Chronik des Krieges in Wort und Bild. Wien Göth 1940. 347 s. Orig. ppl. vazba
1 400.-

257. Deutschland. Berlin Volk u.Reich Verlag b.d. Fotografie s textem. Nestr. Chybí titulní list. Orig. cpl. vazba. Intersting photos.
1 000.-

258. Deutsches Reich – Arbeitsbuch. Nr. 388K/01317. Částečně vyplněno 1938-1941. Vloženy tištěné „Anmerkungen“. 38 s. Orig. brož., mír. poškoz.
300.-

259. CÉLINE, L. F.: Škola mrtvol. Praha Meteor b.d. 154 s. Cpl. vazba.
200.-

260. VALERIU, Marcu: Lenin. Třicet let Ruska. Praha Volná myšlenka 1930. 497 s. Orig. cpl. vazba
300.-

261. LENIN, V. I.: Revoluce 1917. Praha Komunist. nakl. 1924. 389 s. Orig. ppl. vazba 300.-

262. Dějiny Všesvazové komunistické strany (bolševiků). Stručný výklad. Praha Svoboda 1949. Ob. Karel Poličanský. 364 s. Orig. brož.
300.-

263. Sborník výstavy dějin revolučních bojů. Praha Kulturní a propag. odd. ÚV KSČ 1949 ( k IX. Sjezdu KSČ). Úvod Zdeněk Nejedlý. 22 s. textu, mnoho dokument. fotografií. Hlubotisk V. Neubert. Orig. cpl. vazba. Mimořádně zajímavé dokumenty – neopakovatelné.
500.-

264. KLÁTIL, František: Na chvíli v SSSR. Reportáž. Praha Mladé proudy 1931. Ob. Viktor Nikodém. 111 s. Orig. brož. Fotomont. obálka.
240.-

265. SLAVÍK, Jan: Bolševismus v přerodu. Praha Melantrich 1932. 140 s. Orig. brož.
140.-

266. KISELOV, N. I.: Tábory smrti v SSSR. Zápisky bývalého pracovníka VČK-OGPU. Praha autor 1935. 290 s. Nerozřez. Orig. brož.
500.-

267. ČE – KA. Mučedníci čerezvyčajky. Praha Družstvo Hlasatel b.d. 340 s. Orig. brož.
300.-

268. FUČÍK, Julius: V zemi, kde zítra již znamená včera. Knížka o lidech, kteří dělají pětiletku. Praha Borecký 1932. Knihovna Tvorby sv. 7. S fotovyobr. 433 s. Orig. cpl. vazba
240.-

269. GAJDA, R. /generál ruských legií/ : Moje paměti. Československá anabase. Zpět na Ural. Proti bolševikům. Admirál Kolčak. Praha Vesmír 1920. 178 s. Ppl. vazba. Nevyskytuje se.
650.-

270. KRPELEC, Bartoloměj: Vpád maďarských bolševikov na Slovensko v r. 1919. Bratislava Zimák 1936. Red. A upr. A. Pogorelov. 315 s. Orig. ppl. vazba. Velmi vzácné
800.-

271. SIDOR, Karol: Andrej Hlinka 1864-1926. Nakl. údaje chybí, 1934. S portrétem Hlinky proti titulu. 365 s. Orig. brož. Ve výborném stavu. Nevyskytuje se.
600.-

272. TEICHMANN, Josef: Maďaři ve válce a po válce. Praha Melantrich b.d. 433 s. Nerozřez. S vyobr. Orig. brož.
400.-

273. Jihočech Emil Hácha. Obraz domova, rodu a života pana státního presidenta vydaný v roce jeho 70. narozenin. Čes. Budějovice Jihočeské vydavatelství 1942. S mnoha fotografiemi. Orig. ppl. vazba
400.-

274. KRYCHTÁLEK, B.D.: Bolševici, Beneš a my. Praha Orbis 1941. 137 s. Orig. brož.
200.-

275. KNICKERBECKER, B. R.: Rudý obchod láká – Rudý obchod hrozí. Dva svazky. Praha ČGU 1932. Ob. obou svazů Josef Hesoun. 167+154 s. Oba svazky orig. brož. Každý svazek s jinou fotomont. obálkou
400.-

276. Citáty z díla předsedy Mao Ce-Tunga. Peking Nakl. cizojazyčné literatury 1968. 382 s. Malý formát, orig. brož. v um. červeném přebalu
180.-VII. Varia

277. CANERIN, Franz Ludwig: Praktische Abhandlung von dem Bau der Oelmühlen,…Frankfurt und Leipzig Kriegerschen Buchhandlung 1798. Mit 7 Kupfertafeln. Text 192 s. Orig. pap. vazba. S plánky a nákresy.
5 000.-

278. BUFFON, Georges-Louis,Leclére de: Naturgeschichte der Vierfüssigen Thiere (Troppau): VI. Band- šelmy. Tropau 1786. 521 s. 15 kolor. mědirytin (komplet). Pap. vazba, mír. poškoz. Kompletní počet rytin, část mír poškoz.skvrnami na okrajích
4 500.-

279. BUFFON, Georges-Louis,Leclére de: Naturgeschichte der Vierfüssigen Thiere (Troppau): VII. Band - / hlodavci a pásovci / 1786. 429 s. 26 kolor. mědirytim
(1 chybí). Brož. Velmi dobrý stav knihy i rytin.
6 000.-

280. BUFFON, Georges-Louis,Leclére de: Naturgeschichte der Vierfüssigen Thiere (Troppau): XV. Band - / šelmy psovité a kunovité/ Wien 1791. 438 s. 28 kolor mědirytin (komplet). Brož. Část listů na okrajícj poškoz. hnědými skvrnami
5 000.-

281. BUFFON, Georges-Louis,Leclére de: Naturgeschichte der Vierfüssigen Thiere (Troppau): XIX. Band – / opice / WIEN 1792. 314 s. 30 kolor. mědirytin ( komplet ). Pap. vazba. Kompletní počet rytin, mír. zašpinavělé, část. uvolněno ze hřbetu
6 000.-

282. CETL, J. N.: Vítek, včelař a spolu aulař aneb Potěšitelná naučení pro všechny ty, kteří včely chovají… Praha c.k. vlastenecká hosp. společnost 1843. 148 s. 2 přílohy. Orig. brož., poškoz., chybí zadní strana obálky.
400.-

283. Festzug zur 25Jährigen Vermählungs feier allerhöchsten Kaiserpaares. Veranstaltet von der Haupt- und Residenzstadt Wien 1879. Wien Angerer b.d. 36 světlotiskových tabulí, zobrazujících hold císařskému páru. Orig. brož., poškoz. ve hřbetě
800.-

284. SCHWARZENBERG, Karel: Heraldika čili přehled její teorie se zřetelem k Čechům na vývojovém základě. Praha Vyšehrad 1941. Knihy Řádu. Kresby Karel Schwarzenberg, upr. Břetislav Štorm. 255 s. textu, XVII celostr. příloh. Orig. brož.
340.-

285. ŠTORM, Břetislav: Úvod do heraldiky. Praha Vyšehrad 1940. Knihy Řádu. Znaky nakreslil a upr. Břetislav Štorm. 67 s. Nerozřez. Orig. brož.
240.-

286. Erbovní knížka na rok 1936. Praha Řád 1937. Upr. a redig. Břetislav Štorm. 68 s. Nerozřez. Ex. 37/500. Orig. brož.
450.-

287. Erbovní knížka na rok 1937. Praha Kuncíř 1937. Knihy Řádu. Upr. a red. Břetislav Štorm. 74 s. Nerozřez. Tento ex. z 300 neočíslován. Orig. brož.
450.-

288. Erbovní knížka na rok 1940. Praha Vyšehrad 1940. Knihy Řádu. Red. Bohumil Lifka. 131 s. 500 ex. Orig. brož.
450.-

289. Erbovní knížka na rok 1941. Praha Vyšehrad 1941. Knihy Řádu. Text redig. Bohumír Lifka, část obrazovou redig., vyzd. a upr. Břetislav Štorm. 138 s. Nerozřez. 500 ex. Orig. brož.
450.-

290. Paměti a znamenitosti města Olomouce. Vídeň Šembera 1861. S 8 obr. 148 s. Nerozřez. Orig. brož., mír. poškoz.
400.-

291. ŠPLÍCHAL, Bedřich: Paměti obce Vršovické u Prahy. Vydané na oslavu povýšení obce této na město r. 1902. Měst. zastupitelstvo 1902. Fotovyobr., plánek, 2 barev. přílohy. 510 s. Orig. cpl. vazba. Velmi dobrý stav.
1 200.-

292. KARLACH, Mikuláš: Paměti proboštů vyšehradských od r. 1781-1905. Praha autor b.d. 315 s. Dedikace autora z r. 1906. Orig. cpl. vazba
500.-

293. Časopis výstavní. Zprávy spolku architektů a inženýrů v Král. Českém věnované zemské jubilejní výstavě r 1891 v Praze. Praha Spolek architektů 1891. 193 vyobr. v textu, 78 tabulí. 303 s. Plkž. vazba
1 000.-

294. Vynálezy a pokroky. Populární časopis technický. Praha Šimáček 1905. 320 s. S foto a ilustracemi. Orig. cpl. vazba, mír. poškoz.
400.-

295. Vltava od Ferchenheidu až k Mělníku. Mapa pro vodní turistiku. Praha Vojenský zeměpisný ústav a Klub čes. Turistů b.d. 25 tabulí v orig. přebalu
200.-

296. Statistický přehled republiky Československé. Praha St. úřad statistický 1930. 312 s. Orig. brož.
300.-

297. Společenský adresář československý 1930-1931. Praha Zeiberdlich 1931. 365 s. Orig. cpl. vazba
360.-

298. Pětadvacet let akciové společnosti dříve Škodovy závody v Plzni 1899-1924. Praha Akciová společnost Škoda 1925. Mnoho fotovyobr., 84 s. Orig. pap. vazba
1 500.-

299. CEKOTA, Antonín: Zlín – město životní aktivity. Zlín Tisk 1935. Ob. a upr. Slavoboj Tusar. Řada fotovyobr. 115 s. Orig. brož.
360.-

300. Památník III. Dělnické Olympiady československé v Praze 1934. Sešit 2-7. Praha Svaz Dělnických tělocvičných jednot b.d. Fotomont. ob. Vojtěch Tittelbach. Str. průběžně. Orig. brož., 6 sešitů
600.-

301. Sport a tělovýchova v pohraničí. Sportovní almanach. Liberec Talík 1946. 308 s., fotovyobr. Ppl. vazba v orig. fotomont. ob. Zajímavý poválečný tisk.
1 400.-

302. UNRA v Československu. Praha Zaměstnanci čs.úřadu pro hosp. obnovu 1948. Četná fotovyobr. 177 s. 2500 ex. Orig. brož. v orig. cpl. deskách. Převzácné
2 800.-

303. TECHNIK, Alfréd: Muži pod Prahou. Praha Ústř. dělnické nakl. 1942. S fotografiemi, foto ob. František Muzika. 173 s. Cpl. vazba sign. Lad. Růžička, orig. ob. přiváz.
300.-

304. OTTIS, Adolf: Naše živnostenské právo. Praha Linhart 1947. Sbírka právních pojednání sv. 79. 421 s. Nerozřez, Orig. brož.
300.-

305. ROUBÍK, František: Bibliografie časopisectva v Čechách z let 1863-1895. Praha Čes. Akademie věd a umění 1936. 319 s. Orig. brož. Důležitá příručka
800.-

306. BAČKOVSKÝ, František: Vzpomínkový sborník. Praha Bačkovský 1928. K 20 výročí úmrtí pražského nakladatele a knihkupce, s fotovyobr. 271 s., část. nerozřez. Dedikace Bačkovský. Orig. brož.
300.-

307. / typografie/ Knihkupecké prospekty – konvolut 4 letáků nakl. Orbis. Volné listy. Typograficky zajímavé.
400.-

308. Vzorník písem knihtiskárny Otakara Stivína v Praze II. Praha Stivín b.d. Nestr. Orig. brož.
300.-

309. (erotika) HIRSCHFELD, Magnus: Sittengeschichte der Nachkriegszeit. I. Band Die Grundlagen der Nachkriegserotik. Leipzig-Wien Schneider 1931. Čb. a barev. ilustr. 423 s. Orig. cpl. vazba. Poškoz. – uvolněné listy, pouze I. díl.
400.-

310. ZÁRUBA, Hynek a VOTOČEK, Jiří: Ilustrované dějiny lásky. Díl VI. (privátní výtisk). Doplňky a dodatky. Praha Šotek 1927. Populární obrazy z dějin snubnosti, manželství a prostituce. Od pravěku až po dobu nejnovější. S mnoha kresbami, nákresy a obrazy, které svojí povahou nebylo možno z mravnostních důvodů zařadit do obecně přístupných dílů. 173 s. Brož., uvolněno ze hřbetu, poškoz. Uvnitř intaktní. Velmi vzácné. Nevyskytuje se
1 500.-

311. SCHMITZ, Hermann: Das Möbelwerk. Die Möbelformen von Altertum bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Berlin Wasmuth 1942. Mit 683 Abbildungen. 320 s. Orig. ppl. vazba. Interesting.
2 000.-

312. Móda – konvolut 2 katalogů
- obleky – pláště, jaro-léto 1949
- technika střihu. Pánské vydání, Brno Kadrnka b.d. Brož., ob. poškoz.
500.-

313. František Filipovský - písemnosti
- 4 školní sešity 1919 -1923
- 1 ručně malovaná pohlednice – kresba a text mladý Filipovský podepsán „Fanouš“
- 1 sešit-památník z rodiny
- 1 pohlednice adresovaná rodině
600.-VIII. Bibliofilie – Bibliophily

314. Almanach Knih dobrých autorů 1914. Praha Neumannová 1913. Ob. dřev. Miloš Klicman, titulní list a upr. František Kobliha. 66 s. Cpl. vazba s orig. ob. S. 318
280.-

315. BALZAC, Honore de: O chuďasovi, jemuž říkávali Toulavá mošna. Brno Sáňka 1930. Ed. Non multis sv. 8. Front. orig. dřevoryt Jan Konůpek. Upr. Karel Dyrynk. Vytiskla Státní tiskárna. 49 ex., z nichž tento neočíslován. 43 s. Plkž. vazba. S. 2280
360.-

316. BARETT-BROWNINGOVÁ, Elisabeth: Portugalské sonety. Básně. Praha Petr 1946. Ed. Plamen sv. 2. Vyzd. 4 orig. mědiryty s barev. akvatintou upr. a ob. Cyril Bouda. Mědiryty vytiskl Miro Pegrassi. Ex. 150/500. 48 s. Nerozřez. Orig. brož. Z nejkrásnějších Boudových knižních grafik.S. 5600
500.-

317. BERNANOS, Georges: Noc. Brno Pojer 1928. Ed. Atlantis sv. 2. Překl. Bohuslav Reynek. 43 s. Ex. 39/50. Ex. na japanu v rozpětí čísel 51-150. Ckž. vazba, sign. Malíková Praha. V ochr. pouzdře. S. 1248
450.-

318. BEZRUČ, Petr: Myryčka Magdonova. Praha Lyra Pragensis 1988. Vyzd. 3 orig. sign. komb. technikami Ladislav Kuklík. Ed. Polyhymnia sv. 3. 25 s. EX. 124/200. Se suchou pečetí. Orig. ckž. vazba Zdena Králová. V ochr. pouzdře
450.-

319. BLOY, Leon: Je m‘ accuse…Paris Bibliothéque des Lettres b.d. S fotografií L. Bloye a faksimile jeho rukopisu. 191 s. Nerozřez. Orig. brož. Původní francouzské vydání, které bylo svou úpravou předlohou pro úpravu vydání staroříšských.
400.-

320. BLOY, Leon: Spása skrze Židy. Stará Říše Florian 1911. Titul ryl Knorr. Upr. anonym. 101 s. Orig. brož. Vzácný tisk. Sáňka 354
500.-

321. BLOY, Leon: Poslední sloupové církve. Stará Říše Jílovská 1919. Dobré Dílo sv. 59. 170 s. Orig. brož. Sáňka neuvádí.
280.-

322. BLOY, Leon – konvolut 2 svazků
- Poutník absolutna. Stará Říše Černý 1918. 287 s. Ppl. vazba
- Na prahu Apokalypsy. Praha Kuncíř 1930. 343 s. Orig. brož.
400.-

323. ČAPEK, Karel: Drobty ze Švehlových hovorů. Praha soukr. tisk 1935. Upr. Karel Dyrynk(?) tiskla tiskárna „Družstvotisk“ v Třeboni. Ex. 146/250. 21 s. Orig. brož. CA 27 – 2 800.- S. 2763
450.-

324. DEML, Jakub: Moji přátelé. Praha Picka 1953. Ob., iniciály, nakl. značka,front. orig. sign. barev. lept Pavel Šimon. 47 s. Vytištěn jediný výtisk, tento označen jako zkušební tisk. Orig. brož. Správně 68 výt., z toho 60 s rukopisnou poznámkou“Zkušební tisk“. Front. ručně kolorován. Grimm 275. S. 5826 a
800.-

325. DEML, Jakub – konvolut 4 svazků
- Šlépěje sv. 3. Tasov Junová 1919. Vyzd. F. Bílek. 107 s. Orig. brož.
- Šlépěje sv. XXIII. Tasov Junová 1937. Ilustr. M. Vyčítal. 153 s. Podpis
- Pupava. Tasov Junová 1939. Podpis Deml. Il. J Kapinus. 37 s. Nerozřez.
- Oltář v poli. Tasov Junová 1939. Il. Jakub Obrovský. Podpis. 136 s. Váz.
700.-

326. DEML, Jakub: Šlépěje XVII. Tasov Kytlicová 1931. 90 s. Dedikace Deml. 90s. Ppl. vazba. S. 2884
300.-

327. ERBEN, K. J.: Kytice. Brno Pojer 1941. Ed. Atlantis sv. 54. Upr. Oldřich Menhart. Vyzd. 30 kresbami Antonín Procházka. 148 s. Ex. 45/100 na ručním papíře. Plperg. vazba, orig. ob. přiváz. V ochr. pouzdře. S. 3044
800.-

328. FISCHER, Otakar: Peřeje. Brno Pojer 1931. Ed. Atlantis sv. 11. Vyzd. František Vik. 74 s. Nerozřez. Ex. 43/50. Podpis Fischer. Orig. brož. S. 3088
450.-

329. HALAS, František: Malířka Linka Procházková. Frenštát pod Radhoštěm soukr. tisk 1948. Vyzd. dřevoryty a upr. Bohdan Lacina. 21 s. Nerozřez. Podpis Halas. Ex. 119/200 čísl. výt. Orig. brož. S. 5097
300.-

330. HAVLÍČEK BOROVSKÝ, Karel: Křest svatého Vladimíra. Praha Neumann 1905. Knihovna revolucionářů č. 5. Ob. a ilustr. František Gellner. 46 s. Orig. brož. S. 420
500.-

331. HEINE, Heinrich: Vilém Ratcliff. Tragedie. Praha Kliková 1914. Upr. Rudy Erben. 57 s. 120 ex. Orig. pap. vazba se štítkem. Elegantní úprava. S. 211
400.-

332. HELLO, Arnošt: P. Renan, Německo a atheismus XIX. století. Stará Říše Florian 1908. Studium. 187 s. Orig. brož., ob. mír. poškoz. přeložením. CA 29 – 2000. S. neuvádí-
550.-

333. HLAVÁČEK, Karel: Pozdě k ránu. Praha Moderní revue 1896. Knih. Moderní revue sv. 10. Ob. a front. Karel Hlaváček. 1. vydání. 45 s. 200 ex., tento neočíslován ( číslováno pouze prvních deset ex.). Orig. brož. Převzácné první vydání legendární básnické sbírky. Ve vynikajícím stavu. Sběratelský klenot. S. 427
3 900.-

334. HLAVÁČEK, Karel: Z Mstivé kantilény. Myslibořice Klub bibliofilů 1940. 45 čísl. výtisků vyzdobených kresbami různých umělců. Tento ex. vyzd. 2 celostr a sign. akvarely Krejčí. Nestr. Tento ex. má č. 17. Orig. pap. vazba. S. neuvádí.
240.-

335. JAMMES, Francis: Klára d‘ Ellebeuse čili Historie dívky ze zašlých dob. Praha Aventinum 1925. Vyzd. Jan Zrzavý. Upr. V. H. Brunner. 115 s. Ex. 161/1000. Orig. clperg.(?) vazba M. Jelínková. Vynikající stav. S. 894
900.-

336. JELÍNEK, Hanuš: Sentimentalita mládí. Praha Kosterka b.d. Symposion sv. 14. 109 s. Na lepším papíře. Brož. Vzácné. S. neuvádí
500.-

337. JESENSKÁ, Růžena: Román dítěte. Praha Leschinger b.d. Barev. ob. a titul Zdenka Braunerová. 157 s. Dedikace Jesenská z r. 1911. Orig. brož. Velmi vzácné, nevyskytuje se. S.499
900.-

338. KARÁSEK ze Lvovic, Jiří a LINHART, Jan: Platon Dějev. Praha soukr. tisk 1937. Vytiskla Státní tiskárna. S podobiznou umělce a 7 reprodukcemi. Upr. Jan Rambousek. 13 s. Ex. 350/500. Orig. brož. Nedostupné. S. neuvádí.
600.-

339. KARÁSEK ze Lvovic, Jiří: Sen o Říši krásy. Čínská pohádka o dvou dějstvích. Hranice na Moravě Hladký 1927. Ed. Amfora sv. 26. Vyzd. kresbami Jan Konůpek. 34 s. Nerozřez. Ex. 129/200. Podpis Karásek. Orig. brož. S. 3584
500.-

340. KIRKEGAARD, Sören: In vino veritas. Král. Vinohrady Kosterka b.d. Symposion sv. 27. 85 s. Orig. brož. S. neuvádí.
400.-

341. KLAS, Edvard: Povídky o ničem. Praha Moderní revue 1902. Knih.Moderní revue sv. 42. Ob. Miloš Jiránek. 73 s. Orig. brož., ob. mír. poškoz. S. 471
550.-

342. KLEIST, Heinrich von: Penthesilea. Tragoedie. Král Vinohrady Svoboda a Fischer 1912. Knihovny Kytice sv. 2. Titul, upr. a návrh vazby V.H. Brunner. Červeno-černý tisk. 124 s. Orig. clperg. vazba Ludvík Bradáč. V ochr. pouzdře. Ve skvostném stavu. Nádherná typografie. S. 255
1 000.-

343. KONUPEK, Jan: Život v umění. Praha Pohořelý 1947. Vyzd. kresbami Jan Konůpek. Texty mj. o Josefu Váchalovi. 105 s. Nerozřez. Dat. podpis Konůpek. Orig. brož. S. neuvádí
240.-

344. LAFARGUE, Paul: Vývoj cizoložství. Král. Vinohrady Kosterka b.d. Symposion Knihy nové doby sv. XVI. 22 s. Orig. brož. S. neuvádí
200.-

345. Legenda o městě Ys. Brno Pojer 1937. Ed. Atlantis sv. 35. Kresby Jiří Jaška. 157 s. Ex. 35/50 na Van Gelderu. Orig. brož. Vložen prospekt. S. 3855
400.-

346. Legenda o svatém Kiliánu knihomilovi, jak ji k užitku a potěšení milovníků knih na světlo boží vynesl Oskar Gürch. Překl. O.F. Babler. Olomouc Lidové závody tiskárenské a nakl. 1927. Návrh vazby, titul, 1 celostr. sign. dřevoryt a upr. Karel Němec. Nestr. Ex. 18/50 na Zandersu. Podpis Němec. Orig. ckž. vazba František Kunovský. Zadní strana vazby mír. poškoz., dílo kubistické. Miniaturní náklad. Vzácné. S. 1675
1 400.-

347. / Labé, Louiza / Sonety krásné provaznice Louďzy Labé. Brno Pojer 1930. Ed. Atlantis sv. 10. Upr. Jaroslav Benda. 59 s. Ex. 37/50 na Van Gelderu. Clperg. vazba zdobená v rozích kresbami Karel Dudešek, v ochr. pouzdře, vložen nakladatelský leták. Vzácný svazek Atlantidy v pozoruhodné vazbě. S. 4911
1 800.-

348. MANN, Thomas: Královská výsost. Praha Kvasnička a Hampl 1931. 315 s. 1. vydání. Ex. 3/10 na ručním papíře Vergé Blanc. Podpis Mann. Orig. ckž. vazba, vážně poškoz. Signed by Mann. Demaged.
2 000.-

349. MARIA, Jaroslav: Dvě slzy. San Martino al cimino trani. Kladno Klír 1928. Zodiac sv. 5. Titul a značka Jan Konůpek. S 3 reprodukcemi. 64 s. Ex. 34/104 na holandu. Podpis Maria. Orig. kart., v ochr. pouzdře. S. 1726
600.-

350. MARTEN, Miloš: Akkord. Mácha-Zeyer-Březina. Praha Kočí 1916. Ob. a vyzdob. Zdenka Braunerová. 182 s. Orig. brož. S. 515
300.-

351. MARTEN, Miloš: Dvě novely. Cortigiana. V aleji. Praha Kuncíř 1927. Ob., ručně kolorovaný titul a iniciály Zdenka Braunerová. 69 s. Nerozřez. Ex. 86/100 na simili japanu. Orig. brož. ručně kolor. S. 1732
600.-

352. MUSSET, Alfred de: Andrea del Sarto. Praha Bouček 1909. Nová edice sv. 2. Ob. a 2 titulní listy V.H. Brunner. /Artěl/. 52 s. Orig. brož. S. 92
360.-

353. OPOLSKÝ, Jan: Stradivari. Kladno Klír 1928. Ed. Zodiak sv. 4. Front., titul, 5 iniciál, značka a vigneta František Kobliha. Iniciála ručně kolorována. Upr. Karel Dyrynk. Vytiskla Státní tiskárna. 58 s. Ex. 99/104. Orig. brož., v ochr. pouzdře. S. 1857 600.-

354. Philobiblon. Číslo 1. 1912, Číslo 2. září 1912. Bílovice Neumann. 1. čís. Orig. čb. dřevoryt Josef Váchal. S reprod. titulních listů a prospekty.
2. číslo orig. čb. celostr. dřev. František Kobliha a 1 orig. čb. celostr. dřev. Josef Váchal. 63 s. Titulní listy ( V.H.Brunner, F. Kysela). Obě čís. Plkž. vazba. Vše co vyšlo. Zásadní časopis s orig. dřevoryty. S. 278
1 800.-

355. PÉGUY, Charles: Koberec vyšívaný sv. Jenovéfě a Johance z Arku. Stará Říše Stříž 1915. Dobré Dílo sv. 26. 114 s. Orig. brož. Velmi zachovalé. S. 378
400.-

356. PÉLADAN, Joséphin: Citové zasvěcení. Praha Kosterka 1902. Symposion. 280 s. Cpl. vazba. S. neuvádí
360.-

357. Písně veselé chudiny. Staročeská báseň Stará Říše Florianová 1932. Dobré Dílo sv. 111. 18 s. Front. orig. lept Otto Coester. Ex. 21 A ze sta výtisků na ručním Dasselu chamois. Orig. brož. Do přednostních ex. vložen originální Coestrův lept. Velmi vzácné. S. 4530
1 300.-

358. POE, Edgar Allan: Berenice a jiné povídky. Král. Vinohrady Kosterka b.d. Symposion Knihy nové doby sv. 4. 197 s. Cpl. vazba (orig?), obě strany ob. přiváz. Vzácný raný svazek Symposionu. S. neuvádí
600.-

359. /Portman/ GRIMM, Antonín: Tiskař Josef Portman. Soupis jeho tisků. Praha PNP 1972. Vyzd. Jan Konůpek. Úvod B. Lifka. 102 s. 500 ex. Orig. brož.
400.-

360. Prohlášení nezávislosti československého národa zatímní vládou československou 18 října 1918. Český i anglický text. Praha soukr. tisk 1933. Upr. Oldřich Menhart. 57 s. Vytiskl Orbis. Doslov J. Císař. Ex. 434/490 na holandu. Orig. plperg. vazba, v ochr. pozdře. S. neuvádí.
300.-

361. PROCHÁZKA, Arnošt – konvolut 2 svazků Moderní revue
- Francouzští autoři. 1912. KMR sv. 57. S. neuvádí
- Soumrak. 1924. KMR sv. 75. S. 1048
2 svazky v orig. brož.
450.-

362. PRZYBYSZEWSKA, Dagny: Hřích. Praha Moderní revue 1899. Knih. Moderní revue sv. 24. Vyšlo jako český originál. 50 s. Ppl. vazba.Vzácný tisk. S. 115
600.-

363. PUŠKIN, A. S.: Pohádka o caru Saltanovi. O jeho synu slavném a mocném bohatýru… Praha SČB 1910. Třetí kniha SČB. Př. F. Táborský. Vyzd. V.H. Brunner. Upr. Karel Dyrynk. Tiskárna Politika. 55 s. Orig. pap. vazba Antonín Malík. Z nejkrásnějších českých knih. S. 282 400.-

364. RACHLÍK, František: Balty neboli kobaltické pohádky…Praha Müller 1943-1946. 4 svazky.Krásná a užitková kniha sv. 24, 26, 33 a 34.
- Úterý. Kresby Jaroslav Novák. Ex. 178/500. Podpisy Rachlík a Novák. 86 s. S. 4647
- Středa. Kresby Jar. Novák. Podpisy Rachlík a Novák. S. 4648
- Čtvrtek. Kresby Alena Ladová. Podpisy Rachlík a Ladová. Ex. 49/500. 171 s. S. 6829
- Pátek. Kresby Kamil Lhoták. Dedikace Rachlík. Ex. 37/500. 113 s. S. 6870
Všechny svazky v orig. stavech ( 3x vázáno, 1x brož.). Komplet
1 600.-

365. REGNIER, Henri de: Básně. Praha Moderní revue 1917. Knih. Moderní revue sv. 63. Ob., vyzd. a upr. Miloš Klicman. Ex. 74/200. 30 s. Orig. brož. S. 119
400.-

366. Ruská láska. Král. Vinohrady Bradáč 1921. Titulní list, kresby a upr. František Kobliha. 44 s. Dvoubarevný titul. Orig. ckž. vazba Ludvík Bradáč, v ochr. pouzdře. S. 621
360.-

367. RUSKIN, John: Král Zlaté řeky aneb Černí bratři. Král. Vinohrady Kosterka b.d. Symposion Knihy nové doby sv. XIII. Vazba, ilustr. a upr. Jan Šír. 56 s. Orig. cpl. vazba. S. neuvádí. Vzácné.
600.-

368. SEIFERT, Jaroslav: Sklenice vína – Frenštátská romance tříkrálová- Taneční hodiny – Básně o víně. Praha Hollar 1955. Vyzd. Cyril Bouda – front. sign., titul a il. V textu. 14 s. Dedikace Bouda. Podpis Seifert. Orig. brož. S. 6922
600.-

369. SIGHELE, Scipio: Co století umírá. Psychologické studie. Král. Vinohrady Kosterka b.d. Symposion Knihy nové doby sv. VII. 136 s. Orig. brož. Vážně poškoz. Vzácný tisk. S. neuvádí
360.-

370. SCHMIED, R. J.: Carlos a Nicolas. Dětská dobrodružství v Argentině. Praha Melantrich 1930. Vyzd. barev. dřevoryty Michael Florian. 202 s. Nerozřez. Orig. brož. S. neuvádí.
360.-

371. SCHWOB, Marcel: Ruka slávy a jiné povídky. Brno Pojer 1930. Soukromý tisk edice Atlantis. Dřevoryty a upr. Jaroslav Benda. 18 s. Nerozřez. Ex. 43/100 na domácím japanu. Orig. brož. S. 2011
360.-

372. Stará Říše – konvolut 2 svazků
- Adam a Eva. Vyzd. Otto Coester. SŘ - DD. Soukr tisk. Ex. 183/444. Orig. brož.
- Calzini, Rafael: Kristus a vetřelecc. SŘ – DD. Vyzd. Josef Váchal. Orig. brož.
360.-

373. Sborník Studium. Babice Florian 1905. Sborník. Vyzd. 2 světlotisky Félicien Rops. Řada textů. Str. průběžně. Orig. brož. Nesmírně vzácný sborník ve vynikajícím stavu. S. neuvádí
950.-

374. / Stará Říše/ Konvolut 2 svazků Studia
- 5. Sborník. Stará Říše Studium 1907. Červenec 1907. Str. průběžně. Orig. brož., mír. poškoz. Vzácné.
- Studium poslední. Stará Říše Stříž 1911. Ilustr. Orig. brož. Nevyskytuje se. S. neuvádí
500.-

375. / Váchal, Josef / PETRBOK, Jan: O chlapci, který slunce hledat šel. Král. Vinohrady Koníček 1917. Knihovna Slunovrat. Front. orig. barev. dřevoryt a 2 celostr. čb. dřevoryty Josef Váchal. 49 s. Orig. brož. Vyskytuje se zřídka. S. neuvádí
500.-

376. / Váchal, Josef / WALTHER, Ben: Kratochvilný příběh Lva Kefase výtečníka. Buchlovice Sdružení Trojrám b.d. Ob. a čb. dřevoryty vyzd. Josef Váchal. 84 s. Orig. brož. „kubizující“ dřevoryty Váchalovy. S. 672
400.-

377. / Váchal, Josef / ZICH, Miroslav: Šepot bříz. Příběhy ze starého Irska. Praha Pourova edice 1943. Vyzd. front. ( orig. sign. dřevoryt) Josef Váchal. 70 s. Nerozřez. Ex. 15/100. Orig. brož. Přednostní signovaný výtisk. S. 5476
450.-

378. / Váchal, Josef / Písně o posledních věcech člověka. Praha Pour 1944. Uspořádal Josef Vašica. Ob. a 14 orig. dřevorytů Josef Váchal. 39 s. Nerozřez. Podpis Váchal. Ex. 173/200. Orig. brož. Ex. ve velmi dobrém stavu. Signován. S. 453
700.-

379. VALÉRY, Paul: Had. Kladno Klírovi 1929. Ed. Zodiak sv. 2. Ob., front. orig. mědiryt, mědiryt. značka, a upr. Karel Svolinský. Tisk za vedení Karla Dyrynka Státní tiskárna v Praze. Podpisy P. Valéry, K.Svolinský a překl. Josef Palivec. Ex. 10/93 na italském ručním papíře Fabriano. Orig. brož. v pap. krabici. Vzácná bibliofilie v nádherném stavu, signována Paulem Valéry. S. 2095
3 300.-

380. WATZLIK, Hans: Tři prosy. Přerov Durych 1930. Ed. Delfín sv. 8. Vyzd. 3 orig. dřevoryty a kresbou Arnošt Hrabal. 84 s. Orig. brož. Nevyskytuje se. S. 5382
450.-IX. Knihy – Books

381. MALÝ, J.R.: Národní české pohádky a powěsti. Praha Špinka 1838. 129 s. Ppl. vazba. Dobová vazba.
240.-

382. MALČEVSKIJ, Antonín: Marie. Pověst ukrajinská. Praha Řivnáč 1852. 84 s. Orig. cpl. vazba, na přídeští ex libris, zlatotisk na přední desce orig. vazby
300.-

383. HOUDEK, Vladimír: V pavučinách nervů. Básně. Praha Grossmann a Svoboda b.d. 94 s. Orig. brož. Obálka sign. J. Beneš. Nádherná obálka.
500.-

384. SULA, Pavel: Kniha pianissima. Praha Moderní biblioteka 1904. Sv. V., dílo IV. 40 s. orig. clpap. vazba. Nevyskytující se svazek.
300.-

385. TAUFER, František: Květy. Praha Knihovna mladých autorů 1908. Ob., front., titul, 2 str. obsahu jakož i upr. V.H. Brunner. 70 s. Orig. brož. Skvěle zachovalý tisk s nevyskytující se Brunnerovou úpravou, vydaný v Knih. mlad. autorů pořádanou J.T. Veselým v rámci Artělu. Krom insertní části obsahuje i seznam knih edice KMA. Převzácné dílo
750.-

386. FOLTÝN: Vlčí máky. Verše a karikatury 1901-1908. Praha Tiskový odbor ČSSD 1908. Ilustr. anonym. 87 s. Ppl. vazba
200.-

387. PROCHÁZKA, Arnošt: Cesta krásy. Essaye. Praha Kočí 1906. Ob. a upr. Jaroslav Benda? Na lepším papíře. 110 s. Orig. brož.
300.-

388. PROCHÁZKA, Arnošt – konvolut 2 svazků vydaných v edici „Čeští autoři“
- Meditace. Essaey. 1912. 141 s. Orig. brož.
- Polemiky. 1913. 118 s. Orig. brož., hřbet přelepen
500.-

389. PROCHÁZKA, Arnošt: Dnové života. Brno Kočí 1922. 271 s. Pap. vazba
300.-

390.-SCHAUER, H.G.: Spisy. Praha Neumannová 1917. Knihy dobrých autorů . 589 s. Ppl. vazba Jediné vydání Schauerova díla.
300.-

391. GELLNER, František: Spisy I., II. Díl I – Básně, brož., díl II – Povídky a satiry, váz. Oba svazky Praha Borový 1920 a 1927. Upr. Antonín Chlebeček. 447 + 457 s. Oba sv. na biblovém papíře. Orig. brož., cpl. vazba.
450.-

392. GELLNER, František: Nové verše. Praha Borový 1919. Ob. a front. František Gellner. 78 s. Orig. pap. vazba
300.-

393. SAUER, Franta – konvolut 2 svazků
- E.A. Longen a Xena. Žižkov Sauer 1936. Podpis Sauer. 201 s. Orig. brož.
- In memoriam J. Haška. Praha družst. nakl. 1935. Portrety Haška. Dedikace Sauer. 121 s. Orig. brož.
300.-

394. WEINER, Richard: Netečný divák a jiné prósy. Praha Borový 1917. Ob. anonym. (V.H. Brunner?) 285 s. Nerozřez. Orig. brož. Jedinečný stav.
600.-

395. KISCH, Egon Ervin – konvolut 4 „pražských tisků“
- Pražské obrázky. Svěcený 1913. Ob. a upr. Jaroslav Benda. 78 s. Brož., mír. poškoz.
- Temnou Prahou. Svěcený 1914. Ob. L.K. 76 s. Orig. brož.
- Zapovězené lokály. Svěcený b.d. 123 s. Orig. kart. vazba
- Pasák holek. Pražský román. Borový 1922. Ob. V.H. Brunner. 139 s. Orig. brož.
1 200.-

396. HRON, Jakub: Přípona tvorebná „ba“ v úpravě zákonité. Praha Hron 1898. 55 s. Orig. brož. Velmi raný vzácný kuriozní tisk. Obdobné Hronovo dílo vydraženo v 27. aukci za 2 100 Kč.
1 400.-

397. POLÁČEK, Karel – konvolut 3 tisků vydaných r. 1925.
- Pásky na vousy. Veselohra. Praha Rosendorf. 96 s. Orig. brož.
- Na prahu neznáma. Kouzelná šunka. Praha Borový. 86 s. Orig. brož.
- 14 dní na vojně. Praha Obelisk. Ob. anonym. 66 s. Orig. brož. 3 svazky, vyskytují se vzácněji
650.-

398. VONDRÁČEK, Vladimír: Farmakologie duše. Praha Mladá generace 1935. Část botanická I. Klášterský. 292 s. Orig. cpl. vazba. Farmakologie „ i pro inteligentní laiky“. Velmi významné vzácné dílo.
900.-

399. ZEMAN-VAVŘÍN-MAŠKA: Zvláštní vydání. Praha Družstvo dílo 1946. Satirická revue. Ob. Kamil Lhoták. Upr. V. Krejčík. 56 s. Orig. brož. Přiložen fotomont. leták
400.-

400.  John Ono Lennon. Praha Jazzová sekce 1981. Ob. a upr. Joska Sklaník.
Foto Jiří Volák. 56 s. Orig. brož
360.-

401. Peryško Finista jasno-Sokola.
Petrohrad E. g. g.bu. 1902. Ob. a barev. ilustr. I.J. Bilibin. Nestr. Orig. brož., obálka oddělena, poškoz.
1 200.-

402. NĚMCOVÁ, Božena: The Disobedient Kids and other Czecho-Slovac fairy tales. Prague Kočí 1921. Ob. a ilustr. Artuš Scheiner. Nestr. Orig. ppl. vazba, ve hřbetě mír. poškoz. 450.-

403. The Wise Jeweller and other tale from Czechoslovakia. Prague Kočí 1928. Illustrated by Cyril Bouda. 136 s. Orig. ppl. vazba
300.-

404. LADA, Josef a HLOUŠEK, Jaroslav: Jak Honzíček hledal Filipa. Praha Kvasnička Hampl 1929. Ob., titul a 23 barev. obr. Josef Lada. Nestr. Orig. brož. Novotný 42. Vynikající stav
6 000.-

405. PILAŘ. František: Dýmka strýce Bonifáce. Praha Borový 1941. Ob. a ilustr. Kamil Lhoták. 279 s. 1. vydání. Váz. v orig. ob., mír. poškoz. S obálkou se vyskytuje vzácně.
600.-

406. KUBSKÝ, Gustav: Tajemný triplet. Olomouc Velehrad 1944. Ob. a kresby Kamil Lhoták. 123 s. Orig. brož. Vyskytuje se zřídka
450.-

407. LHOTÁK, Kamil: Z dějin ponorky, torpeda a potápěcích přístrojů. Praha SNDK 1956. Doslov Josef Hiršal. Dokument. dobové obrázky a foto. Vazba, a ob. Zdeněk Sklenář. 186 s. Váz. v orig. ob., jež mír. poškoz.
450.-

408. SYROVÁTKA, Oldřich: Zatím co ty spíš. Praha SNDK 1958. Vazba a ilustr. Vladimír Fuka. Nestr. Orig. ppl. vazba. Jedinečná dětská kniha. Nevyskytu je se
400.-

409. /Fuka, Vladimír /, MAHLER, Zdeněk: Jak se stát bubeníkem královské gardy. Praha SNDK 1965. Ob., vazba a ilustrace Vladimír Fuka. Nestr. Váz. v orig. ob.
400.-


KONEC AUKCE

Krásné prožití Vánoc a vše nejlepší do Nového roku
Merry Christmas and happy New Year


aukční řád

prameny

zkratky a slovníček