31. AUKCE - ATA Český antikvariát
31. aukce
24. května 2008, 14.00 hod.
Hotel EXPO

umění, grafika a kresby, avantgarda,
časopisy, bibliofilie, knihy


Výstava (Exhibition):
pátek, 23. května 2008, 11 – 18 hod.
a
sobota. 24. května 2008, 10 – 11.30 hod.
Hotel EXPO
Výstaviště, Za elektrárnou 3, Praha 7

Aukce je pořádána pro Sdružení přátel krásných tisků.

Adresa Jitka Trmalová, 16000 Praha 6, Bubenečská 9, tel./fax: + 420 224 318 713; e-mail: mail@trmal.czKATALOG A PROGRAM AUKCE

I. Fotografie – Photography – 1 – 15

II. Umění – Art 16–53

III. Grafika a kresby – Graphic art and drawings 54–98

IV. Avantgarda – Avant-garde 99–133

platební pauza

Avantgarda – Avant-garde 134–157

V. Časopisy – Journals and magazines 158–187

VI. Iudaica a antisemitika 188–209

VII. Politika a odboj 210–226

VIII. Varia 227–258

IX. Bibliofilie – Bibliophily 259–274

platební pauza

Bibliofilie – Bibliophily 275–348

X. Knihy – Books 349–409

ukončení aukceI. Fotografie – Photography

1. KOBLIC, Přemysl: Zvětšování. Fotografova praxe – zvětšovací přístroje – výřez…Praha Odeon 1938. Ed. Fotografie objevuje svět sv. 3. Se 14 fotografiemi. Upr. F. Knapp. Red. Jaromír Funke. 96 s. Orig. brož. Zadní strana ob. popsána. Odeon 196.
800.-

2. LINHART, Lubomír: Sociální fotografie. Praha Prokopová 1934. Knihovna Levé fronty sv. 3. Množství foto v textu mj. J. Funke, R. Kohn, G. Popper. 111 s. Orig. brož. Rozpadlé ve hřbetě. Damaged, inside O.K. Very rare. Primus 360
1 300.-

3. /Plicka, Karel/ Praha ve fotografii Karla Plicky. Úvod Zdeněk Wirth. Praha ČGU 1940. Ob. a 208 hlubotiskových fotografií Karel Plicka. Upr. Jaroslav Vodrážka. 208 s. Váz. v orig. ob.
300.-

4. Památník pražského povstání 1945. Praha Altrichter 1947. Sborník fotografií a textů.Množství celostr. fotografií. Texty mj. J. Drda, F. Hrubín, J. Seifert. Ob. a front. Adolf Zábranský. 80 s. Váz. v orig. ob.
400.-

5. URBANOVÁ, Alexandra; TMEJ, Zdeněk: Abeceda duševního prázdna. Praha Zádruha 1946. Ob. Zdeněk Tmej. Upr. Rudolf Šabach. Nestr. Brož. Obálka reprodukována a ke knize přiřazena. Vynikající stav knihy i fotografií. Legendární kniha, bohužel s reprodukcí ob. Famous book. The wrapper is unfortunately a reproduction only. Wonderful condition inside.
8 000.-

6. Jaroslav Hašek ve fotografii. Praha ČS 1959. Vazba, ob. a upr. Oldřich Hlavsa. S mnoha převážně celostr. fotografiemi. 144 s. Váz. v orig. ob.
400.-

7. FEYFAR, Zdenko: Konvolut tří katalogů.
- Krkonoše ve fotografii Zdenko Feyfara 1957. Jako front. orig. sign. fotografie s číslem 1. Orig. brož. Tisk je opatřen dedikací Z. Feyfara.
- Krkonoše 1959. Podpis fotografa.
- Krkonoše 1960. Vše orig. brož.
400.-

8. Die Witkowitzer Bergbau und Eisenhütten Gewerkschaft. Witkowitz Eisenhütten b.d. (kol 1900?). Text s nalepenými hlubotiskovými fotografiemi průmyslových objektů. 95 s. Vložen barev. Lageplan. Orig. ppl. vazba, která dole ve hřbetě poškoz. Výpravná publikace. Jedinečné, nevyskytující se dílo.Wonderful work.
4 500.-

9. SUDEK, Josef: Fotografie. S úvodní studií Lubomíra Linharta. Praha SNKLHU 1956. Front. fotografie J. Sudka Josef Ehm. S básněmi V. Holana a J. Seiferta. Upr. František Tichý. 232 fotografií Josef Sudek. Orig. cpl. vazba. Orig. ob. poškozena, vložena.
1 500.-

10. Femina. Výběr a redakce Leoš Nebor. Text Pavel Šoltéz. Graf. upr. V. Rytina. Praha Novinář 1969. Se 76 fotografiemi žen od různých umělců. Orig. brož. Výborně zachováno.
300.-

11. LAUSCHMANN, Jan: Soubor 12 fotografií. Praha Pressfoto 1981. Ob. a upr. Libor Fára. Volné fotografie v orig. ob.
900.-

12.REICHMANN, Vilém: Soubor 12 fotografií. Praha Pressfoto 1981. Ob. a upr. Libor Fára. Volné fotografie v orig. ob.
1 000.-

13. GENDE – ROTE, Valerij: Soubor 12 fotografií. Praha Pressfoto 1985. Ob. a upr. Libor Fára. Volné fotografie v orig. ob.
800.-

14. BIRGUS, Vladimír: František Drtikol. Praha Odeon 1989. Edice Fotografie. 89 foto F. Drtikol. 155 s. Orig. brož.
300.-

15. Co je fotografie. What is photography. 150 let fotografie. 150 years of photography. Praha Videopress 1989. 391 s. Orig. brož.
500.-II. Umění – art

16. Vávra, J. R. : Pět tisíc let sklářského díla. Čtení z dějin skla. Praha Orbis 1953. 201 s. textu, 405 hlubotiskových příloh, 32 barev. Orig. cpl. vazba
2 500.-

17. JIŘÍK, F. X.: České sklo. K 50. výročí založení Umělecko-průmyslového musea… Praha Umprum 1935. 117 s. 50 fotopříloh. Ex. 293/500. Orig. cpl. vazba
1 900.-

18. České sklo 1800 – 1860. Katalog sbírek. Praha Umprum b.d. Nestr. 184 reprodukcí děl. Orig. brož.
300.-

19. Otto Eckert – keramické dílo. Katalog výstavy. Praha NG 1980. Upr. Libor Fára. 16 vyobr. 33 s. Orig. brož.
140.-

20. PLICKOVÁ, Ester: Pozdišovské hrnčiarstvo. Bratislava Slovenské vyd. krásnej literatury 1959. 122 s textu s kresbami, 156 fotografií. ( 2500 výt.) Cpl. vazba s orig. ob.
800.-

21. VÁCLAVÍK, Antonín: Výroční obyčeje a lidové umění. Praha ČSAV 1959. 580 s. textu s kresbami, 128 čb. a barev. příloh. Cpl. vazba v orig. ob. Obsažné dílo
500.-

22. CIMBUREK, F.: Dějiny nábytkového umění. Brno Rovnost 1948. Historické pojednání J. Halák. 667 s. 801 vyobrazení. Cpl. vazba, s použitím orig. ob.
700.-

23. NOVOTNÝ, Otakar: Jan Kotěra a jeho doba. Praha SNKLHU 1958. Ob., vazba a upr. František Muzika. 287 s. 330 fotografií děl (2000 výt.). Cpl. vazba v orig. ob.
800.-

24. KROHA, Jiří – HRUZA, Jiří: Sovětská architektonická avantgarda, Praha Odeon 1973. 185 s. 331 reprodukcí. (3000 výt.). Cpl. vazba v orig. ob.
500.-

25. ( posters) KROUTVOR, Josef: Poselství ulice. Z dějin plakátu a proměn doby. Praha Comet 1991. Nestr. 250 barevných reprod. plakátů. Cpl. vazba v orig. ob.
1 400.-

26. RAMBOUSEK, Jan: Dřevořez, dřevoryt a příbuzné techniky. Praha NČVU 1957. Vazba, ob. a upr. Jan Rambousek. S mnoha reprodukcemi a 1 orig. barev. dřev. Karel Vik. 206 s. Váz. v orig. ob.
260.-

27. VÁROSS, Marian: Slovenské výtvarné umenie 1918-1945. Bratislava SVKL 1960. 663 s, 45 celostr. barev. příloh a velké množství čb. reprodukcí. (3000 výt.) Cpl. vazba v orig. ob.
2 000.-

28. LAMAČ, Miroslav: Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917. Praha Odeon 1988. Vazba, ob. a upr. Stanislav Kolíbal. 537 s. 559 barev. a čb. reprodukcí děl. Cpl. vazba v orig. ob. Nepostradatelné dílo pro sběratele obrazů
2 600.-

29. MAROLD, Luděk: Album. München Braun –Schneider b.d. Front. portrét Marolda. Nestr. (cca 50 listů). Celostr. ilustrace s německým textem Luděk Marold. Orig. cpl. vazba. Nádherná secesní zlacená vazba.
900.-

30. BUŽGOVÁ-RAMBOUSKOVÁ, Eva: Vincenc Morstadt. Popisný seznam grafického díla. Praha SNKLHU 1958. Vazba, ob. a upr. Method Kaláb. 179 s. 92 příloh s reprodukcemi děl. Cpl. vazba v orig. ob.
400.-

31. HLAVÁČEK, Zdeněk: Ludovít Fulla. Praha NČSVU 1962. Vazba, ob. a upr. Milan Hegar. 60 s. barev. i čb. reprod. Ludovít Fulla. 119 s. textu. Cpl. vazba v orig. ob.
400.-

32. SVRČEK, J. B.: Linka Procházková. Praha nakl. ČVU 1960. Edice Nové Prameny sv. 28. Text 24 s. a 30 čb. a barev. reprodukcí. Ppl. vazba v orig. ob.
200.-

33. FILLA, Emil – NOVOTNÝ, Vladimír: Alfréd Justitz. Praha SVU Mánes 1935. Přednáška, korespondence a ilustr. Alfred Justitz. Ostatní text J. Pečírka a V. Nezval. 52 s. Orig. brož.
300.-

34. Tvůrce české knihy V. H. Brunner. Praha NČVU 1961. Úvod Ludmila Kybalová, soupis knižní grafiky B. Polívková. Vazba, ob. a upr. Jiří Šindler. Čb. a barev. reprod. grafiky. 138 s. Cpl. vazba v orig. ob.
300.-

35. KALVODA, Alois: Vzpomínky. Praha Kalvoda 1932. Upr. Alois Chvála. S dokument. fotografiemi. 91 s. Datovaný podpis Kalvoda. Ppl. vazba
300.-

36. BOČEK, Jaroslav: Jiří Trnka. Historie díla a jeho tvůrce. Praha SNKLU 1963. Front. autoportrét Jiřího Trnky. Foto na ob. Emil Ludwig. Množství barev. a čb. reprodukcí. 292 s. Cpl. vazba v orig. ob., v ochr. pouzdře.
300.-

37. TOMAN, Prokop: Nový slovník československých výtvarných umělců. Díl I.-II. + Dodatky. Ostrava Výt. centrum Chagall 1993-94. 605+782+224 s. 3 svazky cpl. vazby v orig.ob.
2 500.-

38. 50 let československého malířství 1918-1968. Sborník k výstavě pořádané českými a slovenskými galeriemi. Praha NG 1969. Úvod J. Kotalík a K. Vaculík. 319 reprodukcí vystav. děl, medailonky českých a slov. malířů. Nestr. Orig. brož.
300.-

39. 300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 letům republiky. Praha SČVU 1968. 135 s. Orig. brož. Malá encyklopedie čs. výtvarníků
240.-

40. Výtvarníci S.V.U.M. B. Jaroněk, A. Kalvoda, F. Ondrúšek, J. Úprka. Hodonín Sdruž. Výt. umělců moravských 1935. Ob. Fr. Hoplíček, se 4 barev. přílohami a řadou příloh čb. 138 s. Orig. brož.
300.-

41. POSPÍŠIL, J.: - ZATLOUKAL, J.: Mikuláš Galanda. Monografie o slovenskom modernom maliarovi. Praha ČGU 1934. Vyzd. 25 pracemi Mikuláš Galanda. Dedikace z r. 1934 M.Galanda. Ex. 39/500. Orig. brož.
600.-

42. BISCHOF, Rita: Toyen. Das malerische Werk. Frankfurt am Mein 1987. 158 s. 143 čb. a barev. reprodukce. Orig. brož.
650.-

43. Toyen – výstavní katalog. Praha Topič 1945. Ob. Toyen. Úvodní báseň Jindřich Heisler. Doslov Karel Teige. Reprod. Toyen. Nestr. Orig. brož.
400.-

44. DADA 1916 – 1966. Dokumenty mezinárodního hnutí Dada. Katalog výstavy. München Goethe Institut 1969. 104 s. Texty a fotografie. Orig. brož.
300.-

45. Výtvarná výchova 1. Sborník pro užité umění, kreslení a zrakovou výchovu. Praha ČGU 1936.Spolupracovníci mj. Jaroslav Benda, Zdeněk Rossmann, Jar. Vodrážka. Text mj. V.V. Štech. Ob. Zdeněk Rossmann(?). 56s s. Orig. brož. Zajímavá úprava i obsah.
700.-

46. KUPKA, F. : Illustrations to the Song of Songs. Jerusalem The Israel Museum 1980. Katalog výstavy. Ilustr. Francois Kupka. 23 s. textu anglicky, 19 s. hebrejsky. Orig. brož.
1 200.-

47. Edice Obolos – konvolut 2 svazků
- Knižní grafika Bohdana Laciny. Praha NČVU 1963. 2 orig. dřev. Bohdan Lacina. 23 s. Nerozřez. orig. brož.
- Zdeněk Sklenář a kniha. Praha NČVU 1965. Upr. Stanislav Odvárko. Ob. a ilustr. Zdeněk Sklenář. 21 s. Orig. brož.
400.-

48. Výstavní katalogy – konvolut 3 svazků
- František Gross. Praha Vilímkova galerie 1947. S reprod. a portrét Frant. Gross s podpisem.
- Linka Procházková. Brno soukr. tisk 1935.Reprod. děl, 23 s.
- Původní grafika v krásné knize. Praha SČVU Hollar 1943. S mnoha přílohami
400.-

49. Malíř Max Švabinský. 25 obrazů s poznámkami o době a díle. Praha ELK 1945. Text , 24 světlostisk tabulí a 1 celostr. orig. sign. litografie. Vloženo v orig. pap. ob.
300.-

50. Kamil Lhoták. 15 barev. reprod. ilustrací na volných listech. Text Zd. Pilař. Praha Pressfoto 1979. Volné listy v orig. ob.
260.-

51. Jan Souček – Malerei und Grafik. Heidelberg Grewenig b.d. 10 volných listů v orig. ob.
300.-

52. SOZANSKÝ, Jiří: Kresby. Brno soukr. tisk. 1986. Vloženo 10 reprod. kreseb spolu s úvodem, biografickými údaji. První katalog díla Sozanského. Nedostupné.
800.-

53. Paříž přelomu 20. století – konvolut 2 svazků
- Guide de étranger á Montmartre
- Les Plaisirs de Paris, ilustr. Orig. brož.
500.-III. Grafika a kresby – Graphic art and drawings

54. Bájeslovná zvířata. 6 ručně kolor. mědirytů mytických zvířat. Pochází pravděpodobně z přelomu 16 a 17 stol., z alba, označeno č. VII. PN. Volný list 238x180, paspart.
1 000.-

55. BAUCH, Jan: Sonety paní. 1943. Orig. barev. litografie 200x140. Sign. PD. List na papíře velkého formátu, vydaný pravděpodobně jako zkušební tisk. Ve formátu A5 je litografie umístěna na ob. stejnojmenného tisku Lumíra Čivrného.
1 200.-

56. BRÖMSE, August: Kristus. Nedat. Akvarel 208x100. Sign. pozůstalostním štítkem na rubu. Nalepeno na papíře. Volný list.
3 000.-

57. BRÖMSE, August: Zuzana a starci. Nedat. Kresba,tempera a křída 100x70. Sign. na rubu pozůstalostním štítkem. Nalepeno na papíře.
2 400.-

58. ČAPEK, Josef: Muž s kloboukem v ruce. (1918). Čb. linoryt 230x180. Černý otisk. Nesign. Paspart.
5 000.-

59. ČAPEK, Josef: Děti. (1918). Čb. linoryt 250x170. Černý otisk. Nesign. Paspart.
6 000.-

60. ČAPEK, Josef: Žena (1918). Čb. linoryt 230x175. Hnědý otisk. Nesign. Paspart.
5 500.-

61. FULLA, Ludo: Ex libris Dr. Ing. Jar. Polívka. ( 1926?) Kolor linoryt 122x82. Sign. tužkou PD. Paspart.
2 200.-

62. JANEČEK, Ota: Králíček. 1983. Pastel s akvarelem 160x205. Sign. a dat tuší v obraze LD. Paspart., rám., zaskl. Dílo pochází z významné sbírky.
18 000.-

63. JANEČEK, Ota: Ptáče a sluníčko. Nedat. Barev. lept 98x60. sign. tužkou pod obrazem. Volný list.
1 800.-

64. JANEČEK, Ota: Dívka s ptáčkem. Nedat. Serigrafie 200x205. Sign. tužkou PD. Volný list.
900.-

65. JANEČEK, Ota: Milenci. 1984. Serigrafie 125x135. Sign. a dat. tužkou dole uprostřed. Volný list.
900.

66. JIŘINCOVÁ, Ludmila: Lodička s terasou a slunečníkem. 1958. Orig. lept, kolor. akvarelem 75x113. Č. tisku 20/50. Sign. a dat. tužkou PD. Paspart.
2 500.-

67. JIŘINCOVÁ, Ludmila: Lodička s domkem a májkou. 1958. Orig. lept. Kolor. akvarelem 75x110. Č. tisku 20/50. Sign. a dat. tužkou PD. Paspart.
2 500.-

68. JIŘINCOVÁ, Ludmila: Lodička s očima. 1958. Orig. lept kolor. akvarelem 62x90. Č. tisku 20. Sign. a dat. tužkou PD.
2 500.-

69. KOBLIHA, František: Deset originálních dřevorytů k básni K.H. Máchy – Máj. 1911. Každý 260x230, sign. v desce PD. Volné listy, vše vloženo v orig. dřevoryt. ob. a vydáno jako 53. sv. Knihovny Moderní revue. Orig. brož., listy nepoškozeny, ve výborném stavu. Tento kompletní svazek MR je v současné době téměř nedostupný, neboť listy v původní obálce vložené jsou rozprodávány za cenu cca 5 tisíc samostatně. Na toto dílo bude odkázáno i v oddíle bibliofilie. Možnost k zakoupení tohoto kompletního díla se stále snižuje jeho rozebíráním. Jedná se o převzácný svazek knihovny Moderní Revue
16 000.-

70. KONŮPEK, Jan: Zátiší. 1941. Kresba s akvarelem 405x295. Sign. v obraze PD. Paspart., rám., zaskl. Atypická, vzácně se vyskytující poloha K. díla, vytvořeno pro blízkého přítele. 4 000.-

71. KUBIŠTA, Bohumil: Prosba. (1918). Dřevoryt 245x156.(Novotisk) Nesign. Paspart. 9 000.-

72. KULHÁNEK, Oldřich: Blick. 1984. Barev. lept 285x210. Autorský tisk. Sign. a dat tužkou PD. Volný list.
3 500.-

73. LHOTÁK, Kamil: Ponorka na hladině. 1954. Orig. lept kolor. akvarelem 55x100. Sign. a dat. tužkou dole uprostřed. Paspart. 3 000.-

74. LHOTÁK, Kamil: Balon. 1942. Akvarel, tempera 95x158. Sign. a dat. tužkou PD. Paspart., zaskl. Nádherné dílo ze skvělého autorova období, pocházející z pražské intelektualské rodiny.
17 000.-

75. LHOTÁK, Kamil: Hudební trio. 1953. Suchá jehla 78x123. Sign a dat tužkou PD. Volný list.
1 400.-

76. MÉZL, Zdeněk – konvolut 5 orig. dřevorytů
Nedat. 2x 190x110 – autor.tisky, 230x105, 150x100, 120x60. vše sign. tužkou, volné listy
900.-

77. MOSER, Kolo: Hymne. Nedat. (1908). Barev. litografie 330x245. Sign. PD v desce. Paspart. Nádherná secesní barevná litografie.
4 000.-

78. RONOVSKÝ, František: Postava. 1997. Litografie 373x480. Sign. tužkou PD. Č. tisku 33/150. Volný list. Členská prémie S. V. U. Mánes 1997.
800.-

79. ŠIMON, T. F.: Hradčanské motivy. Serie 10 barev. leptů. Praha Štencův graf. kabinet 1920. Ex 19/150. Každý list opatřen sign. tužkou a suchou pečetí autorovou a paspart. Vložen titulní list s dřevorytem, obsahem a tiráží. Vše v orig. ppl. deskách. Na předsádce nalepeno potvrzení, že i toto album stejně jako řada jiných graf. listů byly nedopatřením soudu v Jindřichově Hradci zabaveny a opatřeny slepotisk. razítkem Alšovy galerie vHluboké; novým soudním rozhodnutím vráceny majiteli zpět, ovšem už s vyraženou značkou.
24 000.-

80. ŠIMŮNEK, Karel: Žebráci. Nedat. Ilustrační kresba tuší 225x165. Nesign. Volný list.Text tužkou ve francouzštině s autorovými poznámkami pro vydavatele.
800.-

81. ŠTYRSKÝ, Jindřich: PF 1935 Jindřich Štyrský. Reprodukce kresby 140x80. Paspart. Wonderful work.
2 800.-

82. TEIGE, Karel: Lodička. (1919). Ručně kolor. linoryt 200 x 270. Věnováno, sign. a dat. perem PD. Paspart., rám. zaskl. Dedikace „Kamarádu Ivanu Sukovi Karel Teige 9/7/19“. (I.Suk - autor knihyLesy a ulice s 3 Teigovými linoryty) Rané autorovo dílo věnované příteli I. S. Velmi vzácné. Hand coloured original linocut, which is inscripted Teige’s best friend czech poet I. Suk. Eirly work. Beatiful.
38 000.-

83. TICHÝ, František: Provazochodec. 1954. Kolor. kresba 160x230. Sign. a dat. tužkou dole uprostřed. Dedikace Hele. Paspart. Známky původního přeložení papíru. Z významné pražské sbírky.
18 000.-

84. TICHÝ, František: Triptych kreseb ke knize Vladimíra Holana „Tři“. 1954. Tři kresby tužkou a uhlem, každá 210 x 145. Sign. na rubu Tichý 1954. Paspart., rám., zaskl. u A. Jelínka na Uhelném trhu. Kniha Tři vyšla až v r. 1957 ( SČB – Ráj knihomilů). Nádherné kresby vystihující náladu Holanových veršů. Galerijní dílo. Ze sbírky blízké F.T.
24 000.-

85. TICHÝ, František: Novoročenka A. Müllera na rok 1945. 1944. Suchá jehla 130x70. Sign. a dat. tužkou LD. Dvořák 124
2 200.-

86. TRNKA, Jiří: Skřítek. Nedat. Litografie 95x55. Nesign. Paspart.
1 900.-

87. VÁCHAL, Josef – konvolut 3 barev. ex libris
Barev. dřevoryty, nesign., volné listy nalepeny na papíře.
750.-

88. VÁCHAL, Josef: Ex libris Milada Hirschová. 1951. Orig. barev. dřev. 205x145. Sign. a dat. PD. Volný list.
2 500.-

89. VÁCHAL, Josef: Ex libris J. Votava. ( Klečící postava ). 1950. Barev. dřevoryt 140x125. Sign. a dat tužkou PD. Volný list.
1 400.-

90. VÁCHAL, Josef: Ex libris Máni Jančákové. ( Dívka s knihou ). Nedat. Barev. dřev. 105x105. Sign. v obraze LD a tužkou PD. Volný list.
1 200.-

91. VERIS, Jaroslav: Dívka. 1950. Barev. kresba 500x350. Sign a dat. PD. Volný list.
2 000.-

92. WIESNER, Richard: Múza. 1939. Kresba s akvarelem 200x100. Sign. LD, oraženo slepotisk razítkem PH. Volný list nalepený na papíře.
1 500.-

93. (Štencovo album): Jan Štenc 1908 – 1928. Ob. František Kysela. Vloženy 2 orig. lepty 195 x 145 Vladimír Silovský, J.C. Vondrouš. V orig. pap. deskách.
600.-

94. (Bílek, František) RAŠÍN, Jaromír: Život Ježíšův. Praha Topič 1927. Sborník 10 orig. sign. dřevorytů František Bílek. Volné listy v orig. ob. 200 ex. Kompletní již vzácné. V nádherném stavu.
1 600.-

95. ŠIMON, Pavel: Umění. Sedm akvatint. Ed. Malé grafické soubory sv. 3. Cyklus 7 akvatint a viněta v titulu. Každý list podepsán tužkou PD. Ex. 96/99. Volné listy v orig. pap. přebalu
900.-

96. (Pileček, Jindřich) SAMŠIŇÁK, Karel – ŽIŽKOVSKÝ, Karel: O vztahu aeronautiky k počtu holičů v Sobotce. Praha soukr. tisk 1978. Front. orig. lept 130x95 Jindřich Pileček. Orig. brož.
400.-

97. (Preissig, Vojtěch a Konůpek, Jan ) Středočeský kult. Úvaly, Rytíř 1938. Roč. I.
- č. 2. Preissigovy ex libris. Obsahuje 7 ex libris V.P. v textu a 2 volné přílohy. Obsahuje soupis ex libris V.P. vytvořený V. Rytířem do r. 1938 ( 47 ex libris )
- č. 3 – 4. Jan Konůpek a jeho ex libris. Obsahuje soupis ex libris J.K. do r. 1938 (177 ks) a přehled rozdílných K. podpisů od počátků do r. 1938. 3 volné přílohy a 5 ex libris v textu. Na ob. celého tisku kresba Jana Konůpka. Orig. brož. Útlý, mimořádně důležitý spisek.
1 000.-

98. Novoročenky 1934. Praha Chvála 1934. Ob. František Ketzek. Front. orig. lept T. F. Šimon. Příloha orig. lito Jan Konůpek. Text J. Stocký.Velké množství dalších i orig. čb. a barev. příloh. 65 s. textu. Ex. 53/150. Orig. brož.
500.-IV. Avantgarda – Avant-garde

99. NEUMANN, S.K.: Ať žije život. Nové úvahy o volném umění. Praha Borový 1920. Ob. a 14 ilustr. Josef Čapek. 246 s. Orig. brož.
700.-

100. ŠRÁMEK, Fráňa: Plačící satyr. Komedie o třech dějstvích. Praha Zátiší 1923. Ob. orig. linoleum Josef Čapek. Obrázky scén Bedřich Feuerstein. 81 s. Orig. brož.
300.-

101. HAUSSMANN, Jiří: Občanská válka. Politické verše. Praha Čin 1923. Ob. linoleum Josef Čapek. 75 s. Orig. brož.
300.-

102. ŠRÁMEK, Fráňa: Červen. Hra o jednom dějství. Praha Zátiší 1923. Ob. orig. lino. Josef Čapek. 18 s. Orig. brož.
200.-

103. ČAPEK, Josef: Málo o mnohém. Praha Aventinum 1923. Ob., titul a upr. Josef Čapek. 51 s. Orig. brož.
280.-

104. MAHEN, Jiří: Knížka o českém charakteru. Vyškov Obzina 1924. Ob. a upr. Josef Čapek. 137 s. Orig. brož.
240.-

105. NEUMANN, S.K.: Horký van a jiné básně. /1910 – 1914/. Král. Vinohrady Bradáč 1918. Vybrané knihy sv. 13. Ob. a čtyři předsádky orig. linoryty a frontispice / orig. dvoubarev. litografie/ Josef Čapek. 28 s. 670 ex. Orig. pap. vazba. Ve velmi dobrém stavu.
3 900.-

106. GARNETT, David: Člověk v zoologické zahradě. Praha Čin 1925. Ob. Josef Čapek. 102 s. Orig. brož.,poškoz. ve hřbetě.
160.-

107. ČAPEK, Josef: Lelio. Pro delfína. Praha Aventinum 1925. Ob. a upr. Josef Čapek. 87 s. Ex. 635/1000. Orig. brož. Vzácné.
450.-

108. Čapkové, bratři: Adam Stvořitel. Komedie. Praha Aventinum 1927. Ob. a upr. Josef Čapek. 92 s. Orig. brož.
180.-

109. ČAPEK, Karel: Poslední epos. Román pro služky. Praha SČB 1927. Upr. Rudolf Hála. Vytiskl Orbis. 25 s. 400 ex. Na předsádce exlibris. Orig. plpap. vazba.
300.-

110. ČAPEK, Karel: O nejbližších věcech. Feueilletony. Praha Aventinum 1925. Ob. a upr. Josef Čapek. 21 s. Orig. brož. Poškoz. zašpiněním.
120.-

111. THIELE, Vladimír: Josef Čapek a kniha. Soupis knižní grafiky. Praha MČVU 1958. Vazba a upr. Zdeněk Seydl. S mnoha ilustracemi Josefa Čapka. 290 s. Orig. cpl. vazba.
950.-

112. POLÁČEK, Karel: Okolo nás. Praha Čin 1927. Ob. Josef Čapek. 156 s. Orig. brož.
360.-

113. TEIGE, Karel: Vývojové proměny v umění. Praha NČSVU 1966. K vydání připravil V. Effenberger. Ob. Libor Fára. S mnoha fotografiemi. 486 s. Váz. v orig. ob.
300.-

114. MICHELI, Mario de: Umělecké avantgardy 20. století. Praha SNKLU 1964. Ob., vazba a upr. Libor Fára. Doslov M. Míčko. 377 s. Váz. v orig. ob.
360.-

115. Žijeme 1932. Díl 2. Obrázkový magazín dnešní doby. Praha Družstevní práce 1932. 10 čísel /komplet/. S mnoha fotografiemi a ilustracemi. Obálky přivázány. 315 s. a inzeráty. Orig. cpl. vazba. Ob. příliš seříznuty. With original wrappers. Complete.
2 000.-

116. TEIGE, Karel: Mezinárodní soudobá architektura – MSA 1. Sborník. Praha Odeon 1929. Architektura a urbanismus – Architekt a konstruktér – Industriální stavební metody – Dům a palác – Jak se má bydlet – Stavitelství budoucnosti – Město zítřků. Ob. a upr. Karel Teige. S velkým množstím fotografií a plánků. 176 s. Orig. brož. Odeon 88, Primus 111
3 000.-

117. NEZVAL, Vítězslav: Dobrodružství noci a vějíře. Praha edice Viola 1927. Upr. Karel Dyrynk. Vytiskla typy Goudyho s akcenty V. Preissiga Státní tiskárna. Ex. 36 /parafa nakladatele Žikeše/ 20 s. Datovaná dedikace Vítězslav Nezval. Na předsádce exlibris pův. majitele ing. Cermana, který na třech zadních stranách svým rukopisem popsal situaci vzniklou při inscenaci Nezvalovy hry v době okupace. Orig. plperg. vazba. Naprosto neznámé historické údaje v rukopise pův. vlastníka.
500.-

118. NEZVAL, Vítězslav: Hra v kostky. Básně 1927 a 1928. Praha Plejada 1929. Ob. s otiskem básníkovy levé ruky. Jindřich Štyrský. 139 s. Orig. brož. Ve výborném stavu. Primus 265
400.-

119. NEZVAL, Vítězslav: Pantomima. Nové vydání. Praha Borový 1935. Ob., titul a upr. Karel Teige. 226 s. Nerozřez. Orig. brož. Exquisite condition. Uncut. Primus 367 950.-

120. NEZVAL, Vítězslav: Řetěz štěstí. Praha Dobré knihy V. Čejka 1936. Ob. a front. Toyen. Upr. Alois Chvála. 178 s. Orig. brož. Very good condition. Rare. Primus 271  750.-

121. NEZVAL, Vítězslav: Dobrodružství Aničky Skřítka a Slaměného Huberta. Devět kapitol z díla V. Nezvala. Praha SNDK 1959. 12 kreseb Jiří Trnka. 48 s. Nerozřez. Volné archy v orig. ob.
300.-

122. MÁCHA, Karel Hynek: Máj. Báseň. Praha Družstevní práce. 1936. Se čtyřmi celostr. kresbami Toyen. 69 s. Cpl. vazba.
1 000.-

123. SCHWOB, Marcel: Král se zlatou maskou. Povídky. Brno Pojer 1934. Ed. Atlantis. Svazek 25. Front. orig. barev. litografie Toyen. 172 s. Ex. 13/50. Orig. brož. Ve výborném stavu.
1 800.-

124. KUBELÍK, Rafael: Veronika. Výňatky ze zpěvohry. Praha Novák 1943. Ob. Toyen. 66 s. Na titulu podpis Rafael Kubelík. Orig. brož.
500.-

125. KREJČÍ, Iša: Pozdvižení v Efesu. Výňatky ze zpěvohry. Praha Novák 1944. 57 s. Ob. Toyen. Na titulu podpis Iša Krejčí. Orig. brož.
500.-

126. UNGARETTI, Giuseppe: Pohřbený přístav. Praha Jirout a Teytz 1934. Edice Pásmo svazek 2. Ob., front. a titul Toyen. Upr. Jindřich Štyrský. 58 s. Nerozřez. Ex. 44/99. Orig. brož. Rare book. 99 copies only. Very nice drawings by Toyen. Primus 154
5 000.-

127. BIEBL, Konstantin: Plancius. Praha Sfinx 1930. Front. a upr. Jindřich Štyrský. 26 s. Datovaná dedikace Konstantin Biebl. Orig. brož. Primus 137
200.-

128. SEIFERT, Jaroslav: Poštovní holub. Básně 1928 – 1929. Praha Plejada 1929. Ob. a upr. Vít Obrtel. 75 s. Dedikace J. Seifert. Orig. brož. Primus 113
550.-

129. BURIAN, E. F. a KOUŘIL, Miroslav: Dejte nám divadlo. Knížka dokumentů. Praha autoři 1939. Upr. Miroslav Kouřil. S fotografiemi a projekty budov a inscenací. Fotografie mj. Miroslav Hák. 40 s. Orig. brož. Primus 396
500.-

130. HONZL, Jindřich: Sláva a bída divadel. Režisérův zápisník. Praha Družstevní práce 1937. Ob. a upr. Jindřich Štyrský. Se 45 obrázky / foto a ilustr. / 219 s. Orig. brož. Primus 389
500.-

131. BROUK, Bohuslav: Patologie životní zdatnosti. Praha Srdce 1937. Ob. a upr. Jindřich Štyrský. 218 s. Nerozřez. Orig. brož. Primus 386
450.-

132. PITKIN, W. B.: Využijte svých sil. Praktická metoda jak zužitkovat co nejlépe lidskou energii. Praha Sfinx 1941. Ob. a vazba Jindřich Štyrský. Upr. Stanislav Kohout. 237 s. Váz. v orig. ob.
400.-

133. NEZVAL, Vítězslav: Sexuální nokturno. Příběh demaskované iluse. Praha Štyrský 1931. Ed. 69 sv. I. 10 celostr. ilustr. a upr. Jindřich Štyrský. 60 s. Společná dedikace V. Nezval i J. Štyrský. Ex. 127/138. na domácím simili japanu. Volné archy v orig. ob. Převzácný exemplář s dedikací Štyrského i Nezvala v nádherném stavu. With ten ilustrations by J. Štyrský. Ed. 69. Overcopy contains two inscriptions by V. Nezval and J. Štyrský. Wonderful condition. Exquisite. AP 75- 55. 000 CZK without inscriptions. The best copy we have ever seen. The first owner was famous Czech surrealist.
65 000.-

134. MACHADO, Antonio: Země Alvargonzálezova. Praha Kohoutek b.d. Ob. Miroslav Kouřil. Edice Blok 2. 60 s. Orig. brož. Zajímavě upravená kniha.
200.-

135. CHESTERTON, G. K.: Anarchista Čtvrtek. Praha Kuncíř 1928. Ob. a ilustr. Adolf Hoffmeister. 205 s. Nerozřez. Náš exemplář č. 30 ze 40 ex. na imitaci japanu. Orig. brož. V nádherném stavu.
400.-

136. VANČURA, Vladislav: Pole orná a válečná. Praha Odeon 1925. Ob. a vazba Karel Teige. 212 s. Orig. cpl. vazba. Odeon 7, Primus 24
300.-

137. ERENBURG, Ilja: Život a smrt Nikolaje Kurbova. Román. Praha Odeon 1926. Ob. Karel Teige. a Otakar Mrkvička. Titulní list Karel Teige. 126 s. Orig. brož. Odeon 16 600.-

138. MAHEN, Jiří: Husa na provázku. Šest filmových libret. Praha Aventinum 1926. Ob. Karel Teige a Otakar Mrkvička. Upr. Karel Teige. 115 s. Nerozřez. Orig. brož. Primus 226
400.-

139. LAFORGUE, Jules: Hamlet. Následky synovské lásky. Praha Odeon 1927. Bibliofilská edice Odeon sv. 3. Ob., ilustr. a upr. Otakar Mrkvička. 67 s. Ex. 317/500. Orig. brož. Odeon 37
600.-

140. BIEBL, Konstantin: Zlom. Kniha veršů 1923 – 1928. Nové vydání. Praha Odeon 1928. Ob., konfigurace barevně vytištěné na barevných podkladových papírech a upr. Karel Teige. 64 s. Nerozřez. Orig. brož. Beautiful condition. Uncut. Odeon 56, Primus 79,80
8 500.-

141. TINAN, Jean de: Příklad Ninony de Lenclos milovnice. Praha Odeon 1928. Bibliofilská ed. Odeon sv. 7. Ob. a upr. Karel Teige. 97 s. Ex. 409/500. Odeon 76
450.-

142. VANČURA, Vladislav: Pekař Jan Marhoul. Román. Praha Odeon 1929. Ob. Karel Teige. Ilustr. a upr. Toyen. 134 s. Na titulním listě dedikace Vančura. Orig. brož. Mír. poškoz. /zašpiněno / Odeon 103, Primus 105
600.-

143. BIEBL, Konstantin: S lodí jež dováží čaj a kávu. Poesie 1926 – 1927. Praha Odeon 1928. 2. vydání. Ob. a typografické montáže Karel Teige. 63 s. Orig. brož. One of the most beautiful Teige´s books. Odeon 55, Primus 84, 85
12 000.-

144. SUPERVIELLE, Jules: Muž divokých krajů. Román. Praha Odeon 1927. Ob. a titul Karel Teige. 89 s. Orig. brož. Very good condition. CA 26 3. 000.- Odeon 46
1 800.-

145. BLOK, Alexandr: Dvanáct. Revoluční epos. Praha Plamja 1925. Ob. a ilustr. Václav Mašek. Upr. Alois Chvála. 41 s. Nerozřez. Podpis Mašek. Orig. brož. Krásná klasická úprava.
400.-

146. HONZL, Jindřich: Sovětské divadlo. Z monografie SSSR. Praha Prokop 1936. Ob. Jiří Friml. S mnoha fotografiemi. Orig. brož.
500.-

147. JESENIN, Sergej: Triptych. Poemy. Berlin „Skythen“ 1920. 29 s. E. A. Orig. brož. Very rare. First edition of famous Soviet poet.
3 000.-

148. BĚLOHLÁVEK, Bedřich: Kaleidoskop. Praha Rejman 1927. Epigramy, satiry a smutky z let 1923 – 1927. Ob. a upr. Stanislav Roch. Nestr. Orig. brož. Typograficky zajímavý tisk.
300.-

149. MAŘÁNEK, Jiří: Kouzelný deštník. Groteskní romanetto. Praha Aventinum 1928. Ob. a kresby František Muzika. 88 s. Na patitulu i titulu razítka. Orig. brož. Krásná obálka.Primus 303
450.-

150. WAUGH, Evelyn: Neřestníci. Praha SVU Mánes 1933. Ob. Adolf Hoffmeister. 263 s. Orig. brož. Nevyskytuje se.
400.-

151. Sborník Literární skupiny Spolku Českých básníků a spisovatelů soustředěných kolem revue „Host“ 1923. Vyškov Obzina 1923. Ob. Josef Zamazal. Ilustr. mj. Josef Šíma, A. Hoffmeister, J. Král, B. Kubišta. Redakce Blatný, Götz, Jeřábek, Kalista a Zamazal. Nerozřez. 109 s. Ex. 195/1950. Orig. brož. Wonderful condition. Uncut. Primus 255
1 200.-

152. / Nezval, Vítězslav / Orfeus a Eurydika. Libreto k opeře Ch. Glucka. Praha Müller 1940. Ed. Lis knihomilův sv. 10. Třemi ručně kolorovanými kresbami ilustr. František Muzika. Upr. F. J. Müller. Nestr. Podpisy Nezval, Muzika i Müller. Ex. 37/70. Orig. pap. vazba. Nádherná drahocenná kniha. Jedna z nejkrásnějších českých bibliofilií. Wonderful condition. Seventy copies only. With three handcoloured fullpage drawings by František Muzika. CA 28- 32. 000.-, CA 17- 30. 000.- Primus 75 (Primus hybně uvádí jako autora výzdoby Jindřicha Štyrského)
28 000.-

153. SHAW, G.B.: Ženění a vdávání. Praha Družstevní práce 1931. Ob. Ladislav Sutnar. Titul Zdeněk Kratochvíl. Orig. brož. Hřbet rekonstruován, mír. poškoz.
200.-

154. SHAW, G. B.: Trakař jablek. Americký císař. Praha Družstevní práce 1932. Ob. Ladislav Sutnar. Titul Zdeněk Kratochvíl. 159 s. Orig. brož. Primus 352
500.-

155. SHAW, G. B.: Drobnosti. Praha Družstevní práce 1933. Ob. Ladislav Sutnar. Titul Zdeněk Kratochvíl. 221 s. Orig. brož. Primus 354
400.-

156. TETAUER, Frank: Shaw. Ideologie a dramatika. Praha Družstevní práce 1929. Ob. Ladislav Sutnar. S 26 obrázky. 166 s. Orig. brož.
400.-

157. MÁCHA, Karel Hynek: Deník z roku 1835. Praha Hamera 1976. Ob. a čb. ilustr. Jiří Kolář. Vazba a upr. Oldřich Hamera. 40 s. 20 neprodejných exemplářů. Váz. v orig. ob. První reprezentativní vydání necenzurovaného Máchova deníku s jedinečnými Kolářovými ilustracemi. 20 výtisků pouze pro přátele. Twenty copies of very rare book with ilustrations by Jiří Kolář.
6 000.-V. Časopisy – Journals and magazines

158. Šípy – konvolut 2 ročníků
Satyricko-politický obrázkový týdeník pro lid. Praha J.V. Frič 1888, Starec 1889 Roč. I. a II. Ilustr., nestr., insertní příloha. Ppl. vazby. Komplet.
600.-

159. Kalendář Zlaté Prahy 1894. Almanach I. Praha Otto 1894. Titul F. Urban. Čb. i barev. ilustr. 105 s. Orig cpl. „lipská“ vazba, výborný stav.
500.-

160. Petrklíče. Satyrická revue. Čtrnáctideník. Praha Hrbek 1898. Roč. I. č. 1-12. Záhlaví obálek a ilustr. ( str. 28, 35, 38 )Vojtěch Preissig, Jaroslav Panuška ( J.Panoha, str. 1, 17, 60). 92 s., vložena insertní příloha. Ppl. vazba. Rané Preissigovy ilustrace.
1 200.-

161. (Preissig, Vojtěch) L‘ Assiette au Beurre. Paris 1902, No 100. Les joies du foyer. Panneaux décoratifs pour la corbeille de noces des jeunes maries par V. Preissig. Str. průběžně. Orig sešit.
1 200.-

162. Kopřivy – konvolut 2 svazků
List satyrický. Praha J. Süss 1910-12. Barev. a čb.ilustr. mj.: Zdeněk Kratochvíl, V.H. Brunner, K. Nejedlý, V. Hübschmann. Str. průběžně. Ppl. vazby
- 1910, roč. II, č.1-26
- 1911, roč. III, č. 1-26 + 1912, roč. IV.č. 1-24
800.-

163. Mládeneček vydaný pro mládence i panny. Jemně pikantní list. Týdeník, č. 1-52. Praha Ratolíska 1913. Dvoubarev. ob., ilustr., mj. F.K. Loukota. Str. průběžně. Ppl. vazba. Chybí str. 1-6 z č.51.
400.-

164. Česká kultura. Kritický list umělecký a vědecký. Praha F.X. Šalda 1913-14. Roč. II. č. 1-19. Redig. F.X. Šalda a Zd. Nejedlý. Články, recenze, feulletony. 303. s. 14 sešitů orig. brož. Vzhledem k datu pravděpodobně komplet.
400.-

165. Moderní revue. Pro literaturu, umění a život. Praha Moderní revue 1923. Roč. XXXVIII. 11 orig. graf. příloh: F. Horký, K.Vik, P. Dillinger, F.Kobliha, J. Rambousek, T. F. Šimon, J.Honsa. 307 s. Orig. ppl. vazba
700.-

166. Moderní revue. 1924. Roč. XXXIX. 11 orig. grafických příloh: T.F. Šimon, P. Dillinger, Max Švabinský, J.Rambousek, F.Kobliha, Ant. Majer, Fr. Horký, K.Vik, J.Honsa. 308 s. Orig. ppl.vazba
700.-

167. Moderní revue. 1925. Roč. XL. Orig. graf. přílohy: T.F. Šimon, P. Dillinger, J. Rambousek, A.Naumann, Ant. Majer. 6 příloh + 4 fotopřílohy ( zobrazen Arnošt Procházka). 120 s. Orig.ppl. vazba.
700.-

168. Akord. Měsíčník pro literaturu, umění a život. Praha Kuncíř 1928. Roč. I. Hlavní spolupracovníci Jaroslav Durych a Josef Dostál. 308 s., řada příloh. Ppl. vazba.
300.-

169. Akord. 1930. Roč. III. Texty mj.: Alois Lang, Jar. Durych, Josef Vašica. 414 s. Ppl. vazba. Na předsádce ex libris Karla Němce pro řád augustiniánů.
300.-

170. Vitrinka na krásné knihy, vazby a jiné hezké věci. Praha Arthur Novák 1931-1933. Roč. VIII – X. 296+248+232 s. ve 3 svazcích, orig. ob. přiváz. Ppl. vazby.
550.-

171. Host. Měsíčník „Literární skupiny“. Praha Petr 1923-24. Roč. III. Red. L. Blatný. Dřev. Pravoslav Kotík, kresba k Wolkerově baladě Jindřich Štyrský, linoryt. obálka č. 4-5 Josef Zamazal. 228 s. Cpl. vazba.
700.-

172. Host. Měsíčník pro moderní kulturu. Praha Petr 1924-27. Roč. IV.,V., VI. Red. mj. L. Blatný, K. Teige, J. Seifert. Výtvarná část Antonín Heythum. Básně, prosy, polemiky. Přiváz. reprodukce obr. mj.: Štyrský, Šíma, Teige, Zrzavý. 312+316+271 s. V 1 svazku. Ppl. vazba.
1 400.-

173. Apollon. Praha Horák 1923-24. Roč. I. Redig. F.X. Heppner. Básně, essaye, rubriky, výtvarné přílohy. 372 s. Mnoho i orig čb. a barev. příloh, mj. Ludo Fulla (linoryt), Georg Grosz, E.A. Hruška, Vlad. Sychra. Pap.(orig.?) vazba. Málo známý vzácný časopis.
1 800.-

174. Trn. Satirický časopis studentů. Praha Sdružení Trnu. Roč. I. a II. Ob. a šéfredaktoři různí, různé formáty. Ob. u I. roč. 6x Karel Teige.
- I. roč.( year ) 1924. 7 seš. Obsahující 10 čísel – komplet. In seven issues – ten numbers. Complete.
- II. roč. ( year) 1925. 11 sešitů, obsahující 10 čísel – komplet. Eleven issues, twelwe numbers. Complete. Very wonderful condition. Rare. Roč. I.-V. prodány v 5. aukci CA za 41 000.-CZK
4 000.-

175. Bytová kultura. Sborník průmyslového umění. Brno Vaněk 1924-25. Redakce A. Loos, B. Markalous, J.Vaněk, A.Wiesner. Množství fotografií a ilustr.v textu. 160 s. + 14 s. inserce. Poškoz. razítky Ppl. vazba
1 800.-

176. Index. List pro kulturní politiku. Roč. III. 12 čísel v 10 sešitech. Brno Index 1931. Redig. J.L. Fischer, Jiří Mahen, B. Václavek. Typo Zdeněk Rossmann. S množstvím ilustr. a foto. 139 s. Komplet. Twelwe numbers in ten issues.
4 500.-

177. Dělnická tělovýchova. Obrázkový čtrnáctideník pro tělocvik, sport, skauting a hry pracujících. Praha Federace Proletářské tělovýchovy 1928. č. 1-25. Str. průběžně. Četné fotografie Ppl. vazba. Od Manin k Letenské pláni. Po r. 1921 r. 1928 – II. spartakiáda.
500.-

178. Plán. Revue pro literaturu, umění a vědu. Měsíčník, Praha Borový 1929-30. Roč. I. Red. Josef Hora. Upr. Ot. Mrkvička. Fotoreprodukce ograzů mj. E. Filla, K. Leger, P. Klee, P. Picasso, autorké fotografie J. Funke, Moholy-Nagy. Texty mj.: Fr. Halas, Konst. Biebl, J. Seifert. 735 s. Cpl. vazba.
1 200.-

179. Gentleman. Revue moderního muže. Móda, tělesná kultura, automobilismus, sport, umění, osobnosti, inserce. Praha Hladík 1924 – 26. Roč. I., II., III. Každý z nich kompletní. Ob. A.V. Hrska, ilustr., fografie, mj. 9x František Drtikol (5x mužské, 2x ženské akty). Přispěvatelé mj.: Quido Palička, Jarmila Hašková, P. Radkovský, K. Čapek. Str. průběžně. Barev. ob. všech 36 čísel přiváz. Cpl. vazba. 3 ročníky v 1svazku. Mimořádně nádherný, vkusný, moderní časopis pro muže. With nine Drtikol’s photographes- five men and two ladies nude. Three years- complete. Very beautiful journal for men from twentieths. Exquisite.
6 000.-

180. Gentleman. Praha Hladík 1927. Roč. IV. č. 1-12. Komplet. Ilustr. a barev. ob. A.V. Hrska. Fotografie, ilustrace. 275 s. Ppl. vazba, uvolněno ve hřbetě. Beautiful. The fourth year, partially demaged.
600.-

181. Dobrý den. Čtrnáctideník. Praha Čin 1928. Roč. II., č.1-24. Komplet. Ved. Redaktor Karel Poláček. Velké množství čb. a barev. ilustrací mj.: Z. Kratochvíl, F. Muzika, J. Čapek, O. Mrkvička, Ant. Pelc, V.H. Brunner, Texty: Karel Poláček, Karel Čapek, Jarmila Hašková.Nestr. Ppl vazba, výborný stav. Mimořádně zajímavé.
1 500.-

182. Dobrý den. Praha Čin 1929. Roč. III. č. 1-24.Čb. a barev. ilustr. mj.: Ot. Mrkvička, Zd. Kratochvíl, Frant. Muzika, Ant. Pelc, A. Hoffmeister. Texty: K. Poláček- Hedvika a Ludvík, Paměti pánů Voskovce a Wericha. Nestr. Ppl. vazba, výborný stav.
1 500.-

183. Prospekt. Literatura, umění výtvarné, divadlo a film. Praha Kvasnička a Hampl 1930. Roč. I. č. 1-10, komplet. Upr. Emanuel Frinta. Ilustrace, kresby, foto. Str. průběžně. Ppl. vazba
1 000.-

184. Mladá kultura. Měsíčník čs. pokrokového studentstva. Praha Rataj 1935-37. Roč. II. č. 1-10, Roč. III. č. 1-10. Kompletní. Str. průběžně. Ilustrace a fotografie. Ppl. vazba. 2 roč. v 1 svazku
600.-

185. Národní myšlenka. Revue českého nacionalismu. Praha V. Klíma 1923-24. Roč. II. 320 s. Ppl. vazba
400.-

186. Signal. Berlin Deutscher Verlag 1943. Roč. IV. č. 1-24, mimo č.14 a 18. Pronacistický časopis vydávaný v slovenské a německé versi. Barev. a čb. fotografie. Str. průběžně. Ppl. vazba. Rare journal in slovakien and german version. With many interesting war photographes.Two numbers missing.
2 000.-

187. Le journal de Mickey – konvolut 5 čísel. Nouvelle série 1968. Čísla: 822, 826, 827, 829, 830. 5 sešitů z různou mírou poškoz.
400.-VI. Iudaica a antisemitika
Antisemitské texty zde zařazené svědčí pouze o tom, že xenofobie je všudypřítomná. Autoři katalogu xenofobní názory nesdílejí, ale považují za vhodné dát těmto názorům potřebný prostor.

188. KARO, Josef: Šulchan aruch. Vídeň Ben Moses Menerhofferen 1825. První ze čtyř dílů. V hebrejštině. Nestr. Plkž. vazba /orig./ / První díl – Orech chojim – pojednává o zákonech pro každodenní židovský život doma i v synagoze, o zákonech, jimiž se řídí modlitba a požehnání a o zákonech pro šabat a svátky./ Vzácný hebrejský tisk.
2. 000.-

189. RICHTER, Hanuš: Talmud a Šulchan aruch v nežidovském zrcadle. Praha Mazáč 1942. 425 s. Váz. v orig. ob.
450.-

190. VESELÝ, Josef: Zánik pražského ghetta. Praha Švejda 1917. 95 s. Orig. pap. vazba.
240.-

191. ZANGWILL, Israel: Tragédie ghetta. Praha Otto 1910. 221 s. Orig. cpl. vazba.
160.-

192. LONDRS, Albert: Jude wohin? Ein Reisebericht aus den Ghettos der Welt. Wien Phaidon Verlag 1931. 278 s. Brož.
300.-

193. KOHOUT, F.: S maximy v boji o zítřek. Praha strojopis 1938. 74 s. Orig. cpl. vazba. Knižně nevydané vzácné dílo protinacistického obsahu. Unikát.
400.-

194. KAULBACH, F. A. von: Karlsbader Karikaturen und andere Zeichnungen. Munchen Franz Wolter b.d. 22 čb. i barev. reprodukcí návštěvníků Karlových Varů. Orig. cpl. vazba. Wonderful condition.
900.-

195. VOLAVKOVÁ, Hana: The synagogue treasures in Bohemia and Moravia. Prague Sfinx 1949. 38 s. textu. 97 s. čb. i barev. reprodukcí. Orig. cpl. vazba v ob., která mír. poškoz.
300.-

196. VANČURA, B.: Židé mezi námi. Rozhovor z našich dnů. Praha Jednota bratrská b.d. 30 s. Orig. brož.
120.-

197. PETRBOK, Jaroslav: Palestina a židovská práce i mravnost. Praha Rejman 1924. 205 s. S fotografiemi. Orig. ppl. vazba.
240.-

198. EISNER, Pavel: Mythus XX. století. Alfréd Rosenberg a jeho dílo. Praha Vilímek 1947. 67 s. Orig. brož.
200.-

199. RYS, Jan: Hilsneriáda a TGM. 1839 – 1939. K čtyřicátému výročí vražd polenských. Praha Wiesner 1939. 293 s. Orig. brož.
400.-

200. Protižidovská čítanka. Příručka k židovské otázce v zemích českých. Praha Holinkova tiskárna 1944. 308 s. Orig. brož.
600.-

201. LELEK, František: Pravá tvář židovstva. Židovský problém ve světle původních pramenů. Praha Národní árijská kulturní jednota 1941. 239 s. Orig. brož.
500.-

202. RÉLINK, Karel: Židovské zrcadlo. Žid podle Talmudu. Praha Vlastenecká akce 1938. 42 obrazy doprovází Karel Rélink. Nestr. Orig. brož.
600.-

203. ALBERTOV, M.: Birobidschan, die Judenrepublik. Wien E. Prager-Verlag 1932. 286 s. Orig. brož. Ob. poškoz.
220.-

204. BARTHA, M.: V zemi Chazarů. Mukačevo soukr. tisk 1927. 175 s. Orig. brož.
240.-

205. MOUSSEAUX, Gougenot de: Židé. Jich filosofie, dějiny, politika. Praha Francl 1910. 104 s. Orig. brož.
240.-

206. CHAMBERLAIN, H. S.: Základy 19. století. Díl I.-II. Praha Hain 1910. 503+446 s. Dva svazky v Orig. Cpl. vazbách.
600.-

207. ŠILHA, Antonín: Židé v minulosti i přítomnosti a jich poměr k českému národu. Příbram soukr. tisk b. d. 20 s. Orig. brož.
180.-

208. ECKER, Karel: Židovské zrcadlo v světle pravdy. Praha Francl 1907. 83 s. Orig. brož.
300.-

209. Slovanská strana protižidovská. Král. Vinohrady Štít národa b.d. 96 s. Orig. brož. Na ob. rukopisná poznámka se jménem majitele a datem 1922. Na zadní str. obálky výzva k přihlášce za člena slovanské strany protižidovské.
400.-VII. Politika a odboj

210. Pamětní list Československé sociálně demokratické strany dělnické 1872-1922. Praha Svěcený 1922. Red. František Soukup. 155 s. Orig. brož. Zajímavé.
400.-

211. Boj za všeobecné rovné hlasovací právo v Praze. V Praze ve dnech 10. října a 5., 8. a 28. listopadu 1905. Praha Obrazový zpravodaj 1905. Dle 47 fotografických momentních snímků. S původní básní F.S. Procházky. Nestr. Orig. brož. Ob. vážně poškoz. Zajímavé a vzácné.
400.-

212. Marx, Engels, Lenin, Stalin: O Rakousku a České otázce. Sborník k 50. výročí K. Marxe. Praha Borecký 1933. Front. foto K. Marxe. Ob. a upr. Karel Teige ? 306 s. Orig. brož., mír. poškoz.
300.-

213. Illustrierte Kriegs –Chronik 1914-15 –16. Bez nakl. údajů. S fotografiemi osobností. 62 s. Orig. brož.
200.-

214. Schema historických momentů československých vojenských operací na Sibiři 1918 – 1919. Irkutsk 1919. 9 schémat s úvodním textem. Vloženo v orig. ob. Nedostupné.
800.-

215. MEDEK, Rudolf: Zborov. K 1. výročí zborovského vítězství. Čeljabinsk Odbočka Českoslov. Nár. Rady 1918. Vloženo v orig. cpl. deskách. S rukopisnými poznámkami prof. Cermana, jehož 2 ex libris v knížce nalepena.
400.-

216. KRPELEC, Bartoloměj: Vpád maďarských bolševikov na Slovensko v roku 1919. Pamätný spis domáceho odboja. Bratislava Zimák 1936. S fotografiemi. 315 s. Ppl. vazba.
600.-

217. ŘEPKA, Joža: II. sjezd československého vojska na Rusi. Události a dokumenty. Praha Pokrok 1928. Upr. V. Kaplický. S fotografiemi. 286 s. Nerozřez. Orig. brož.
600.-

218. VANĚK, F. B.: Pelhřimov za války. Pelhřimov Šprongl 1938. Četné fotografie a kresby. 251 s. Orig. brož.
400.-

219. K vítězné svobodě 1914 – 1918 – 1928. Praha Památník odboje 1928. Úvod Rudolf Medek. Velké množství dokument. fotografií, 4 listy barev. příloh. 461 s. Orig. cpl. vazba. Vzácné, výborný stav.
1 200.-

220. Druhý pluk vzpomíná… Sborník vzpomínek starých vojáků pěšího pluku 2. „Jiřího z Poděbrad“. Uspoř. Vlad. Roubal. Praha Vaněk 1936. S velkým množstvím fotografií. 251 s. Orig. cpl. vazba.
900.-

221. BENDA, Josef: Kdo je vinen? (Doklady o zániku ČSR). Brno soukr. tisk 1941. 58 s. Orig. brož.
200.-

222. Slovanští vojáci vpřed, k vítězství! Sbírka projevů na shromáždění slovanských vojáků 24.2. 1944. Moskva Všeslovanský výbor 1944. 58 s. Orig. brož.
200.-

223. Velký čin malé církve. Od sklepení pravoslavného chrámu k Lidicům. Praha 1945. S otiskem přednášky „O odboji biskupa Gorazda“. Brož., vlepeno v pap. deskách 32 s. Obsahuje seznam osob, odsouzených a popravených pro ukrývání nebo účast na úkrývání národních mstitelů.
240.-

224. VESELÝ- ŠTANER, Karel: Cestou národního odboje. Bojový vývoj domácího odbojového hnutí v letech 1938-45. Praha Sfinx 1947. Upr. Stan. Kohout. 295 s. Váz. v orig. ob.
240.-

225. (Mašínovi) PROCHÁZKA, Jaroslav: Sestupme ke kořenům..! Příspěvek ke kronice rodu Mašínů. Lošany u Kolína MNV 1947. S fotografiemi, celostr. foto gen. Mašína. 154 s. Orig. brož. Vzácné.
600.-

226. PALKOVSKÝ, K.B.: Lidice, zkáza německé spravedlnosti. Londýn soukr. tisk 1942. První vydání vyšlo v New Yorských listech v New Yorku. Ex. č. 30 z neudaného počtu. 14 s. Orig. brož.
400.-VIII. Varia

227. MEREŽKOVSKÝ, D. S.: Tajemství Západu. Atlantis-Evropa. Díl I. Atlantis, díl II. Bohové Atlantidy. Praha Kvasnička a Hampl 1933. 237+409 s. 2 sv. cpl. vazby.
300.-

228. BRUNTON, Paul: Tajnosti Egyptské. Praha Vinohrady Psyché 1937. 273 s. Orig. cpl. vazba.
240.-

229. WEINFURTER, Karel: Mystický sborník. Praha Psyche 1936. 156 s. Ex. 106/600. Ppl. vazba.
300.-

230. KERNING, J. B.: Klíče k duchovnímu světu. Nebo umění života. Praha Kroftová-Kočová 1940. Překl. Ant. Bayer. 116 s. Orig. brož. Velmi dobrý stav.
400.-

231. ELIÁŠ, Oldřich: Kabbala. Pojem, dějiny a prameny. Praha Zmatlík a Palička 1938. 79 s. Cpl. vazba.
160.-

232. KRÁLÍK, K.-HRDLIČKA, J.: OZ.: Poznání. Olomouc 1934. 18 s. 300 výt. Orig. brož.
120.-

233. BOUTMY, N.L. a G.: Svobodné zednářství a velezráda. Praha autor 1907. 70 s. Orig. brož.
300.-

234. SCHWARZENBERG, Karel: Obrazy českého státu od r. 1526 do 1918. Praha Melantrich, Knihy Řádu 1939. Orig. cpl. vazba s Českým lvem a upr. Břetislav Štorm. Četné fotografie, 247 s. Orig. cpl. vazba s orig. ob., v ochr. pouzdře.
400.-

235. Lancknechta Bedřicha Schwarzenberga Fragmenty vybrané z jeho Předpotopních ústřižků… Praha Řád 1934. Předmluva Jos. Pekař, překl. Karel Schwarzenberg, upr. Oto Stritzko. S fografiemi. 94 s. Ex. 221/300 na dílovém papíře. Orig. brož.
360.-

236. PEKAŘ, Josef: O povstání kralevice Přemysla proti králi Václavovi I. Praha Vyšehrad 1941. Český a moravský znak na ob. a titulu Břetislav Štorm. 25 s. Nerozřez. Orig. brož.
300.-

237. Na paměť Josefa Pekaře národního historika. Projevy a proslovy při pohřbu J. Pekaře. Praha Novina 1937. Red. V. Černý. Dokument. foto. 67 s. Orig. brož.
260.-

238. Erbovní knížka na rok 1936. Praha Řád 1937. Red., upr. a kresba znaků Břetislav Štorm. 68 s. Ex. 251/500. Orig. brož.
400.-

239. Erbovní knížka na rok 1938. Praha Řád 1938. Red., upr. a kresby Břetislav Štorm. 53 s. Nerozřez. Ex. 374/500. Orig. brož.
400.-

240. Erbovní knížka na rok 1940. Praha Řád 1940. Red. Bohumil Lifka. 131 s. Nerozřez. 500 ex. Orig. brož.
360.-

241. ROUBÍK, František: Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách. Praha nakl.ČSAV 1959. 161 s. textu a 9 mapových příloh. Pouze 950 výt. Orig. cpl. vazba. Velmi vzácné.
1 000.-

242. PETŘÍK, Jan: Album krojů. Pro dobové oblékání loutek. Praha Münzberger 1937. Obrázky zbroje, korun a krojů. 91 s. Ppl. vazba
200.-

243. POSPÍŠIL, O. – SUK, V. F.: Dětská literatura česká. Praha Stát. nakl. 1924. Ob. M. Fischerová-Kvěchová. 17 barev. příloh a četné obr. v textu. 308 s. Orig. ppl. vazba. Nepostradatelná základní příručka.
500.-

244. RYBA, Jakub Jan: Zastaveníčko. Píseň s průvodem klavíru. S litografií Josefa Navrátila. Praha ČAVU 1948. Text V.V. Štecha a J. Němeček. Nestr. Orig. brož.
180.-

245. DORŮŽKA, Lubomír-POLEDŇÁK, Ivan: Československý jazz. Minulost a přítomnost. Praha-Bratislava Editio Supraphon 1967. 109 fotografií, 309 s. Váz. v orig. ob.
400.-

246. GUTH, Jiří: Společenský katechismus I-II. Ve 3 svazcích. Ve společnosti. Mezi lidmi a s lidmi. Praha Hejda a Tuček b.d. 347+706 s. Orig. cpl. vazby.
450.-

247. GUTH, Jiří: Turistika. Turistický katechismus. Praha Hejda a Tuček b.d. 329 s. Orig. ppl. vazba.
240.-

248. KOLÁŘ, Josef: Petrohrad a okolí jeho. Se 234 illustracemi od předních umělců, z největší části ruských. Praha Šimáček 1887. 240 s. Orig. plkž. vazba. Zajímavé.
500.-

249. Deutsche Kulturbilder. Deutsches Leben in 5 Jahrhunderten 1400 – 1900. Hamburg Cigaretten-Bilderdienst 1934. Nestr. 296 barev. vlepených obr. Orig. pap. album.
900.-

250. Insel Almanach auf das Jahr 1939. Leipzig Insel 1938. Kalendárium, texty a soupis vydaných knih za r. 1938. 198 s. Orig. brož.
240.-

251. Der Freund des schönen Geschlechtes. Taschenbuch für das Jahre 1835. Wien Buchholz. 13 mědirytin, z toho 6x ručně kolor. módy. 131 s. Orig. cpl. vazba v ochr. pouzdře. Se zrcátkem na přídeští.
1 800.-

252. (Rukopis) Katholisches Gebett Büchlein 1742. Ručně opsané modlitby. 15 veváz. mědirytin s náboženskou tématikou. 380 s. Ckž. vazba, mír. poškoz.
1 200.-

253. Umění kořalku bez násilí potlačiti. Praha Knížecí arcibiskupská knihtiskárna 1847. 162 s. a notový záznam + text písně „Chvála kořalky“. Sešité archy, poškoz.
200.-

254. Stříbrné doly Příbramské v plamenech! Praha Hynek b.d. Podrobné vylíčení děsného neštěstí s množstvím vyobrazení dle fotografií a kreseb ze skutečnosti. 55 s. Ppl. vazba
200.-

255. Nás vychoval Stalin. Vyprávění laureátů Stalinových cen. Praha Svět Sovětů 1952. Vazba a upr. Milan Hegar. Front. barev. portrét Stalina. 253 s. Orig. cpl. vazba
240.-

256. (vyhláška) Oznámení o opatřeních při nebezpečí povodní. Praha 1815. 14 s. textu. Velmi dobře zachovalé.
450.-

257. (vládní nařízení) O ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb ze dne 26. března 1931. Volný list. Aktuální!
200.-

258. ( typografie ) Knihkupecké prospekty – konvolut 5 letáků nakl. Orbis. Volné listy. Typograficky zajímavé
400.-IX. Bibliofilie – Bibliophily

259. Die Aktionslyrik herausgegeben von Franz Pfemfert. Jüngste tschechische lyrik. Eine Anthologie. Berlin – Wilmersdorf Verlag Die Aktion 1916. Titelblatt Josef Čapek. 120 s. Orig. plperg. vazba. Převzácný berlínský tisk na jehož vazbě je v roce 1916 reprodukována raná kresba Josefa Čapka.
1 500.-

260. Aucassin and Nicolette. Prague Limited editions club b.d. Designed and illustrated by Vojtěch Preissig. Tištěno Preissigovým písmem. Tiskla Státní tiskárna v Praze. 77 s. Vytištěno na ručním papíře Zanders. Podpis Vojtěch Preissig. Číslo J.D.A. Cpap. Vazba Antonín Tvrdý. Ob. a ochr. pouzdro. Ob. mír. poškoz.
1 600.-

261. BALZAC, Honoré de: Dívka se zlatýma očima. Praha Neumannová 1913. Knihy pro bibliofily. Ob., front., titul, iniciály a upr. František Kobliha. 110 s. Orig. brož. S 165
600.-

262. BALZAC, Honoré de: Úvaha o elegantním životě. Brno edice „ON“ 1930. ON svazek 2. Př. Otakar Nováček. Nerozřez. 68 s. Ex. 11/100 na papíře Chamois. Orig. brož. Nevyskytuje se. S 5593.
300.-

263. Básně o vazbách. Praha A. a L. Jiroutovi 1936. Front. Karel Svolinský. Upr. Jindřich Štyrský. 28 s. Dodatečně vevázány 2 kresby Jiřího Jašky. Podpisy 10 českých básníků: J. Hořejší, Z. Kalista, F. Halas, F. Hrubín, V. Závada, B. Novák, M. Novotný, J. Seifert, V. Nezval a J. Hora. Pap. vazba sign. Ladislav Růžička, v ochr. pouzdře. Na vazbu použit papír na karagenovém mechu vlastní výroby, vícebarevná ořízka. Rohy vyztuženy pergamenem. S 2309
650.-

264. BEZRUČ, Petr: Slezské písně. Praha SČB 1909. Vyzd. 1 barev. a 2 čb. orig. dřev., iniciálami a upr. Vojtěch Preissig. 93 s. Ex. 302/500. Datované podpisy V. Preissig a P. Bezruč. Přivázány dodatky ke Slezským písním s 1 čb. dřev. a upr. V. Preissiga. Ex. neočíslován. Orig. jelenicová vazba. Vloženo v orig. ochr. krabici. Převzácná bibliofilie se všemi atributy, jaké k ní přináleží. S 7, 8
3 300.-

265. BLOY, Leon: Obviňuju se…Stará Říše Stříž 1910. Studium sv. 26. 150 s. Podpis Florian. Orig. brož. Brožura vložena v poškoz. přebalu s natištěnými nakl. údaji. S 351
600.-

266. BOYLESVE, René: Boticelli maluje dobrodružství… Praha Janský 1921. Hyperion sv. IX. Návrh vazby, front. a upr. Cyril Bouda. 39 s. Orig. ckž. vazba Antonín Tvrdý. V ochr. pouzdře. S 171
600.-

267. BRADÁČ, Ludvík: Hrst knihařových poznámek. Král. Vinohrady Bradáč 1923. S mnoha vyobr. 40 s. Ex. 326/450. Orig. pap. vazba. S neuvádí
180.-

268. BRANTOME, de: Galantní paměti pana Petra de Bourdelle. Praha Nožička 1926. Ed. Rajská zahrada sv. 1. Vazba, ilustr. a upr. Zdeněk Guth. 88 s. Ex. 291/300. Orig. cpl. vazba v ochr. pouzdře. P 1286
200.-

269. BŘEZINA, Otokar: Větry od pólů. Praha Moderní revue 1897. Knihovna Moderní revue sv. 17. Ornamentace Karel Hlaváček. Nestr. (42 s.), poslední zašpiněna. Přiváz.: Březina: Hudba pramenů. S 5 orig. dřev. a světlotisky Františka Bílka. 51 s. Obě knihy v 1 sv. s ob. Hudby pramenů. S 19
1 000.-

270. DEML, Jakub: Tanec smrti. Tasov Deml 1914. Front. portrét autora Slavoboj Tusar. Titul a upr. Josef Marek. Portrét E. Wiesenbergerové světlotiskem František Bílek. 103 s. Ex. 133/320. 1. vydání. Orig. plperg. vazba. S 27.
1 100.-

271. DEML, Jakub: Dílo Felixe Jeneweina. Praha Výtv. odbor UB 1928. 66 čb. i barev. reprodukcí F. Jenewein. 182 s. textu. Redakce a upr. Čeněk Vořech. Orig. ckž. vazba Jenda Rajman, Rožďalovice. Jediná reprezentativní monografie F. Jeneweina. S 1353
2 000.-

272. DEML, Jakub: Pozdrav Tasova. Tasov Deml 1932. 22 s. Nerozřez. Dedikace Deml. Orig. brož. S 2874.
450.-

273. DEML, Jakub: Cesta k jihu. Tasov Deml 1934. Front. a ručně kolor. kresba v titulu Jan Konůpek. 33 s. Podpis Deml. Orig. brož. S 2854
300.-

274. DEML, Jakub: Jugo. Tasov Deml 1936. Ob., ruč. kolor. titul a čb. dřev. Marko Rašica. 91 s. Nerozřez. Celostr. dedikace Jakub Deml. Orig. brož. S 2859
500.-

275. DVOŘÁK, Xaver: Eucharistia. Sonety. Praha soukr. tisk 1918. 94 s. Podpis Dvořák. Orig. cpl. vazba. S neuvádí.
200.-

276. DYK, Viktor: Giuseppe Moro. Praha Nová edice 1911. Nová edice sv. 9. Front., titul a upr. František Kysela. 65 s. Orig. brož. S 397
200.-

277. DYK, Viktor: Zmoudření Dona Quijota. Tragedie o pěti aktech. Praha SČB 1913. SČB sv. IV. Ilustr. a upr. V. H. Brunner. 136 s. 550 ex. Orig. ckž. vazba Ludvík Bradáč. Na předsádce nalepeno exlibris, které možno odstranit. S 194
450.-

278. ERBEN, K. J.: Zlatý kolovrat. Hranice n. Mor. Hladký 1930. Ed. Rozmarýn sv. 6. Vyzd. barev. dřev. a upr. Josef Hodek. 22 s. Dat. podpis Josef Hodek. Ex. 60/180. Orig. brož., v ochr. pouzdře. S 3059
400.-

279. ERBEN, K. J.: Kytice. Brno Pojer 1941. Ed. Atlantis sv. 54. Vyzd. 30 kresbami Ant. Procházka. 148 s. Ex. 45/ 100 na ručním pap. Plperg. vazba. Orig. ob. přiváz. v ochr. pouzdře. Sáňka 3044.
550.-

280. EWERS, H. H.: Srdce Králů. Praha Trigon 1991. Ob. a vyzd. 6 orig. barev. sign. celostr. litografiemi Michael Rittstein. Upr. Vladislav Zadrobílek. Ex. A/25. Se 6 litografiemi. Orig. brož.
4 000.-

281. (Kupka, Francois) FAGUS: Frere Tranquille a Elseneur. Paris Le Bouquet d´oeilets 1932. Ob. a titul. dřevoryt Francois Kupka. 78 s. Ex. 635/970. Orig. brož. 1 200.-

282. (Florian, Josef) K stému výročí narození J. Floriana šest barevných linorytů z jeho rodné Staré Říše vyryl Michael Florian. Stará Říše Florian 1973. Volné listy v orig. přebalu. Nestr. S obsahem. Ex. 86/100. Každý list signován tužkou. Nevyskytující se soukr. tisk. 300.-

283. FREJKA, Jiří: Outěchovice. Vyprávění o rodu dědičných svobodných myslivců…Praha Vyšehrad 1942. Ob., vazba, 4 barev. litografie a četné kresby Jiří Trnka. 243 s. Váz. v orig. ob. Sáňka neuvádí.
1 400.-

284. GUÉRIN, Maurice de: Kentaur a bakchantka. Praha Janský 1913. Ed. Hyperion sv. 2. Návrh vazby, ilustr. a upr. V. H. Brunner. 54 s. Na přídeští dřevorytové exlibris Ladislava Kuncíře, jež byl 1. majitelem tohoto ex. Ex. 12. Orig. ckž vazba Ludvík Bradáč. Nádherně zachovalá kubistická Brunnerova vazba z knihovny L. Kuncíře. S 40
1 500.-

285. HAVLÍČEK – BOROVSKÝ, Karel: Tyrolské elegie v rozmluvách s měsíčkem. Hranice n. Mor. Hladký 1931. Ed. Rozmarýn sv. 8. Vazba, 3 orig. celostr. čb. dřev. a 1 malý v textu Cyril Bouda. Podpis Bouda v tiráži. 26 s. Ex. 40/160. Orig. plperg. vazba v ochr. pouzdře. S 3300.
500.-

286. HELLO, Arnošt: P. Rénan, Německo a atheismus 19. století. Stará Říše Florian 1908. Studium Stará Říše. 189 s. Orig. brož. Kniha v mimořádně nádherném stavu. S neuvádí
1 000.-

287. HLAVÁČEK, Karel: Pozdě k ránu. Praha Moderní revue 1896. Knihovna Moderní revue sv. 10. Ob. a front. Karel Hlaváček. I. vydání. 45 s. 200 ex. tento neočíslován /číslováno je pouze prvních deset ex./. Autorská zdobená vazba A. Jirout. Orig. ob. přiváz., v ochr. pouzdře. Pochází ze sbírky jednoho ze zakladatelů SČB. Krásná vazba na velmi významné české bibliofilii. S 427
5 000.-

288. (Hora, Josef): Vybrané básně Josefa Hory 1918 – 1941. Praha Müller 1942. Lis knihomilův sv. 15. Vyzd. 4 orig. ruč. kolor. litografiemi Ludmila Jiřincová. Upr. F.J. Müller. 34 s. Ex. 46/200. Podpisy Hora i Jiřincová, na patitulu nesouvisející dedikace. Orig. pap. vazba. S 3383.
1 200.-

289. HRUŠKA, E. A.: Malá ročenka 1929. Praha Hruška 1928. Ob., 2 celostr. barev. a 7 celostr. čb. a řada menších dřev. E. A. Hruška. Nestr. 60 ex. Ex. 5/60. Orig. brož. S 1527.
300.-

290. HOLAS, Miloš: Hodiny na krbu. Verše z let 1924 – 1932. Hranice n. Mor. Hladký 1933. Amfora sv. 27. Vyzd. 4 rytinami Karel Svolinský. 50 s. Podpis Holas. Ex. 13/170. Orig. brož. S 3361.
200.-

291. CHATEAUBRIAND: Atala. Král. Vinohrady Bradáč 1918. Front. a titul orig. dřevoryty František Kobliha. 81 s. Pap. vazba s koženým štítkem sign. Ladislav Růžička. Orig. ob. přiváz. V ochr. pouzdře. Popis techniky vazby jako u Básní o vazbách. S 215.
550.-

292. CHENNEVIÉRE: Maličko hudby vzdálené. Přel. V. Holan. Praha Kruh Krásné Knihy 1948. KKK sv. 8. 2 orig. sign lepty vyzd. Evžen Nevan. 26 s. 350 ex. na ručním losinském papíře. Část. nerozřez. Orig. brož. Nevyskytující se kniha. S 6144.
400.-

293. CHESTERTON, G. K.: Heretikové. Stará Říše Stříž 1915. Dobré Dílo sv. 19. 274 s. Plkž. vazba Ota Blažek (nesign.). Přední i zadní str. obálky včetně hřbetu přiváz. Raná Blažkova vazba, vytvořená s příslovečnou péčí. S 439.
3 000.-

294. JAHODA, Josef: Pazderna. Román. Praha Plamja 1931. Vyzd. 6 orig. sign. dřev. a upr. Rudolf Krajc. 336 s. Ex. označen č. 41, přestože je svázán v kožené vazbě podle návrhu R. Krajce kterých mělo být pouze 30. Na titulním listě podpisy J. Jahody i R. Krajce. Překrásná kožená vazba mírně poškozena a zašpiněna. V tiráži hrubá chyba. /Rudolf Krajc je označen jako František a tento ex. svázaný v kůži nemůže mít. č. 41/ S neuvádí.
1 400.-

295. JESENSKÁ, Růžena: Román dítěte. Praha Leschinger b. d. Ob. a titul Zdenka Braunerová. Červenočerný tisk. 157 s. Dat. dedikace Růžena Jesenská. S 449.
450.-

296. KAFKA, František (Franz): Proměna. Stará Říše Florianová 1929. Ilustr. Otto Coester. 82 s. Nerozřez. Ex. 84B. Orig. brož. Náš ex. je z přednostních 150 ex. na velinu Chamois. První ilustrace Proměny od grafika Otty Coestera. Good condition. Uncut. S 1602.
2 000.-

297. KAMÍNEK, Karel: Dissonance. Praha Kosterka b.d. Symposion III – Knihy nové doby. 81 s. Vzadu prospekty na významné knižní edice té doby. Orig. brož. Krásné. S neuvádí.
400.-

298. KARÁSEK, Jiří: Zazděná okna. Básně 1892-1893. Valašské Meziříčí Šašek a Frgal 1894. Šaškova moravská bibliotéka. 66 s. Ppl. vazba. Vzácná Karáskova prvotina.
1 000.-

299. KARÁSEK, Jiří: Gothická duše. Román. Praha Moderní revue 1900. Knihovna Moderní revue sv. 31. 170 s. Plkž vazba. S 454.
900.-

300. KARÁSEK, Jiří ze Lvovic: Ostrov vyhnanců. Básně. Praha Neumannová 1912. Ed. Čeští autoři sv. 21. Ob., orig. dřev. a upr. František Kobliha. 85 s. Nerozřez. Orig. brož. S 461
500.-

301. KARÁSEK, Jiří ze Lvovic: Endymion. Básně. Praha Neumannová 1912. Ed. Čeští autoři sv. 10. Ob., orig. dřev. a upr. František Kobliha. 2. vyd. 60s. Orig. brož. S 453.
500.-

302. KARÁSEK, Jiří ze Lvovic: Zazděná okna. Básně. Praha Neumannová 1912. Ed. Čeští autoři sv. 22. Ob., orig. dřev. a upr. František Kobliha. 3. vyd. 107 s. Orig. brož. S 466.
550.-

303. KARÁSEK, Jiří ze Lvovic: Obrácení Raymunda Lulla. Novella. Praha Srdce 1919. Ob., titul a upr. František Kobliha. 40 s. Dat. dedikace J. Karáska. Orig. brož. S 460
500.-

304. KARÁSEK, Jiří ze Lvovic: Legenda o Sodomovi. Král. Vinohrady Bradáč 1920. Vybrané knihy sv. XXIV. Vazba, front., titul, ručně kolorovaná iniciála a upr. František Kobliha. 35 s. Na přídeští exlibris sběratele Lisého. Orig. plperg. vazba. S 222
320.-

305. KARÁSEK, Jiří ze Lvovic: Legenda o ctih. Marii Elektě z Ježíše. Praha Kuncíř 1922. Titul., front., vigneta a upr. František Vik. 92 s. Podpis J. Karásek. Orig. ckž. vazba. Skvostná vazba. S 459
800.-

306. KELLER, Gottfried: Taneční legendička. Praha Reimoser 1933. Ed. Terpsichor sv. 8. Front. orig. sign. lept Jiří Jaška. 15 s. Ex. 35/60. Na přídeští barev. dřev. exlibris od M. Floriana. Pap. vazba s koženým štítkem. Vydáno pouze v 60 ex. S 3598.
300.-

307. KLAS, Edvard: Povídky o ničem. Praha Moderní revue 1902. Knih. Moderní revue sv. 42. Ob. Miloš Jiránek. 73 s. Orig. brož., ob. poškoz. Sáňka 471.
360.-

308. (erotika) CLELAND, John: Fanny Hill. Memoáry nevěstky I, II. Ve dvou svazcích. Praha Obrátil b.d. Kulturně historických a literárních kuriosit sv. III, IV. 127 + 113 s. Ex. 143. Orig. brož. 2 svazky.
900.-

309. Lancelot a Alexandrina. Středověká hra. Brno Pojer 1929. Ed. Atlantis sv. 5. Front., titul a upr. František Vik. 64 s. Ex. 71/ 150 na tuzemském japanu. Ckž. vazba sign. Malíková Praha. V ochr. pouzdře. S 3838.
550.-

310. Letopisy rytířského řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Praha Chvála 1947. Kresby a upr. Břetislav Štorm. 96 s. 50 ex. Orig. brož. Pouze v 50 výtiscích. Řád dodnes existuje.
500.-

311. MACH, Josef: Robinson Krusoe. Praha Časopis pokrokového studentstva b.d. Knihovna Vlny sv. 1. Ob. a upr. Jan Konůpek. 91 s. Na titulu dedikace Josef Mach. Orig. brož. Nádherná Konůpkova obálka.
400.-

312. MACHAR, J.S.: Ti kdož mluví z minulosti. Kladno Klírovi 1928. Zodiak sv. 6. Ob. , 13 dřev., značka a upr. Karel Svolinský. Vytiskla Státní tiskárna za vedení Karla Dyrynka. 73 s. Ex. 10/45 na ručním Fabriano. Podpis Svolinský i Machar. Orig. brož. S 1714
800.-

313. Mastičkář. Praha Janský 1920. Hyperion sv. 6. Vazba, front., titul a upr. Slavoboj Tusar. 55 s. 800 ex. Orig. ckž. vazba Antonín Tvrdý. Tisk se vyskytuje zřídka. S 90.
1 800.-

314. MARTEN, Miloš: Cyklus rozkoše a smrti. Praha Kočí 1907. Vazba, front.- orig. lept, titul, ornamentace a upr. Zdenka Braunerová. 213 s. Orig. ppl. vazba s barev. dřevorytem. Nevyskytující se vazba. S 251.
1 000.-

315. MARTEN, Miloš: Dvě novely. Cortigiana. V aleji. Praha Kuncíř 1927. Ob., ručně kolor. titul, 2 ruč. kolor. iniciály a upr. Zdenka Braunerová. 49 s. Nerozřez. Ex. 86/100. Orig. brož. Po srovnání s exemplářem, jehož kolor. Braunerovou je potvrzeno, je jisté, že i v našem ex. kolor. Braunerová provedla. S 1732.
450.-

316. MICHAELIS, Sophus: Aebeloe. Román. Král.Vinohrady Kosterka 1904. Ed. Symposion sv. 25. 151 s. Nerozřez. Orig. brož. Obsahuje soupis tisků ed. Symposion od 1-25 sv. Nevyskytující se tisk, v nádherném stavu. Vzácnost. S neuvádí.
900.-

317. Napoleon ve svých projevech. Praha Čs. akciová tiskárna 1936. S ilustracemi. 145 s. 200 ex. Kniha vydaná na počest 50. narozenin Judr. J. Hatláka. Dedikace Hatlák. Orig. pap. vazba se zlatým erbem, v ochr. pouzdře.
400.-

318. (Němcová, Božena ) Au Temps de Jesus-Christ. Contes populaires tchécoslovaques. Préface de Charles Vildrac. Paris soukr. tisk 1922. Ob., titul, 10 celostr. orig. čb. dřevorytů, koncovky a upr. Josef Šíma. Nestr. Ex. 209/300 na hollandu. Plkž. vazba sig. Ladislav Růžička, obě strany ob. přiváz., v ochr. pozdře. Slavné rané Šímovo dílo. Nádherný artefakt.
17 000.-

319. NERVAL, Gerarde: Očarovaná ruka. Praha Janská 1927. Hyperion sv. 30. Návrh vazby, front. a upr. Cyril Bouda. 108 s. Orig. ckž. vazba Ant. Tvrdý, v ochr. pouzdře. S 1816
450.-

320. NEUMANN, S.K.: Jsem apoštol nového žití a žádné se nelekám rány, jsem rytíř Nového Graalu jsem rytíř bez bázně i hany. Praha Moderní revue 1896. Knihovna Moderní revue sv. 4. Po konfiskaci nové vydání. XX s. Orig. brož. Atypický ležatý formát. Básně I. a V. byly při prvním vydání této knihy zabaveny. Velmi vzácný raný svazek Moderní revue. S 535
1 800.-

321. NEZVAL, Vítězslav: Balady Manoně. Básně z let 1939-1940. Praha Melantrich 1945. Krásné tisky Melantricha sv. 5. Upr. František Muzika. 71 s. Podpis Nezval. Ex. 5/500. Orig. ckž. vazba v ochr. pouzdře. Do celokůže svázáno pravděpodobně pouze 20 prvních exepmlářů.
800.-

322. NOVOTNÝ, Miloslav: Karel Hynek Mácha poutník romantický. Hořice ed. Odkazy 1944. Vyzd. 6 orig. lepty Jaroslav Vodrážka. Lepty vytiskl Miro Pegrassi. 34 s. Lept ve front. signován. Orig. brož. S 4368.
240.-

323. Okolo našich. Výběr ze vzpomínek Josefa Floriana. Stará Říše Florian 1945. Dobré Dílo 144. Rámcové dřevořezy a linoleoryty Michael Florian, lino ruč. kolor. Nestr. Ex. 62/140. Orig. brož. Linoryty velmi jemně kolorovány, vložen prospekt „Kalendář 1946“ se dřevorytem M. Floriana „Advent“. S neuvádí.
1 000.-

324. OPOLSKÝ, Jan: Stradivari. Kladno Klírovi 1928. Ed. Zodiak sv. 4. Front., titul, 5 iniciál, značka a vigneta František Kobliha. Vytiskla Státní tiskárna v Praze pod Vedením Karla Dyrynka. 58 s. Ex. 99/104. Orig. brož. Iniciála ručně kolor. S 1857.
450.-

325. Píseň veselé chudiny. Staročeská báseň. Stará Říše Florianová 1932. Dobré Dílo sv. 111. Front. orig. lept Otto Coester (pouze u 100 přednostních ex. na ručním papíře). 18 s. Ex. 21A/100. Orig. brož. Otto Coester je první ilustrátor Kafkovy Proměny a slavný švábský grafik, který vyzd. několik Staroříšských tisků. S 4530.
900.-

326. POE, E.A.: Havran. Brno Sáňka 1925. Front. orig. lept Jan Konůpek. Vytiskla Státní tiskárna, českými akcenty doplnil Vojtěch Preissig. Upr. Karel Dyrynk. 19 s. Ex. 121/200. Orig. kart. S 1039.
600.-

327. RÉGNIER, Henri de: Krátký život Baltazara Aldramina, Benátčana. Král.Vinohrady Kosterka 1904. Symposion, Knihy Nové doby XVI. Překl. Arnošt Procházka. 46 s. Orig. brož. S neuvádí.
700.-

328. RÉGNIER, Henri de: Básně. Praha Moderní revue 1917. Knihovna Moderní revue sv. 63. Ob., front., titul a upr. Miloš Klicman. 30 s. 200 ex. Orig. brož. S 119 400.-

329. RENAUD, Susanne: Chvála oběti. Brno Pojer 1948. Ed. Atlantis sv. 76. Překl. Bohuslav Reynek. Orig. sign. lept ve front. František Foltýn. 43 s. Ex. 244/500. Nerozřez. Podpisy Renaud i Reynek. Archy v orig. ob. S 6842
400.-

330. REYNEK, Bohuslav – 5 orig. linorytů v časopise Nova et vetera
Sv. 36 a 37. Stará Říše 1920. Orig. brož. Reynkovy rané práce.
500.-

331. REZENDE, J. S. de: Můj Flos Sanctorum. Stará Říše Stříž 1914. Dobré Dílo sv. 14. Vyzd. Karel Schwetz. 333 s. Na patitulu podpis tužkou Florian. Orig. brož., ob. mír. poškoz. Převzácné dílo s nádhernou výzdobou. S 284
2 500.-

332. ROPS, Félicien: Dopisy a zápisky. Král.Vinohrady Bradáč 1924. Ob. a 12 reprod. Felicien Rops. 60 s. Ex. 309/400. Orig. brož. S 1076.
400.-

333. SEIFERT, Jaroslav: Sníh na střechách. PF 1951. Pavel a Mahulena Parmovi, bližší údaje chybí. Vyzd. anonym. Dvojlist.
240.-

334. SEIFERT, Jaroslav: Ukolébavka pro Petřičku. PF 1955. Vyzd. anonym. Podpis Seifert. Dvojlist.
360.-

335. SOVA, Antonín: Prosa. Král. Vinohrady Kosterka 1898. Symposion, Knihy Nové doby sv. 1. Portrét Ant. Sovy Karel Hlaváček. 93 s. Orig. brož., pravý dolní růžek ob. utržen. Naprosto nedostupný 1. svazek Symposionu. S neuvádí.
1 000.-

336. STIFTER, Adalbert: Lesní poutník. Brno Pojer 1935. Ed. Atlantis sv. 28. Překl. a orig. sign. lept ve front. Bohuslav Reynek. 163 s. Ex. 35/40 na van Gelderu. Orig. brož. S 4971
1 100.-

337. STUCKENBERG, Viggo: Slunce. Král. Vinohrady Kosterka b.d. Symposion, Knihy Nové doby sv. 5. Ob. a ornament H. Hackenschmied. 96 s. Orig. brož. Krásně upravená knížka ve vynikajícím stavu.
1300.-

338. SUCHÁNEK, Jiří: Palety. Básně opěvující tvorbu čes. umělců výtvarných. Praha Chvála 1948. Listů z palety sv. 4. S reprod. děl autorů mj. Fr. Tichý, L. Jiřincová, Em. Filla, Jos. Lada, J. Zrzavý. 56 s. 50 ex. Dedikace Alois Chvála. Orig. brož.
400.-

339. ŠEDA, Jaroslav: Žena. Ke grafice Oty Janečka. Praha různí vyd. 1985. Ob. a 5 orig. barev. komb. technik Ota Janeček. 29 s. Komb. techniky vytiskl Pavel Dřímal. Podpis Janeček. Ex. 28/200. Orig. brož.
3 500.-

340. TESAŘ, František: Sonety Vltavě. Praha Kmoch 1948. Ed. Klub 777 bibliofilů. Vyzd. 7 orig. litografiemi B.S. Urban. Upr. Method Kaláb. 60 s. Nerozřez. Ex. 210/777. Podpis Tesař. Volné archy v orig. ob. S 7097.
200.-

341. (Váchal, Josef) Písně o posledních věcech člověka. Praha Pour 1944. Usp. Josef Vašica. Ob. a 14 orig. dřev. Josef Váchal. Upr. Oldřich Menhart. 39 s. Ex. 71/200. Podpis Váchal. Se suchou pečetí. Orig. brož. S neuvádí.
850.-

342. VERLAINE, Paul: Moudrost. Brno Pojer 1929. Ed. Atlantis sv. 3. Překl. Bohuslav Reynek. Dřevoryty vyzd. R.S. Bechetoille. 116 s. Ex. XXV/50 na japanu rotterdamském. Podpisy Bechetoille i Reynek. Orig. brož. Nejvzácnější svazek Atlantidy, náš z 50 přednostních z celkového nákl. 150 výtisků. S 2117.
700.-

343. VERIS, Jaroslav – konvolut 2 svazků
- U Bourdellova katafalku. Paříž soukr. tisk 1931. Paříž soukr. tisk 1930. Dedikace Veris
- Pod Pyrenejemi. Paříž soukr. tisk 1931. 100 ex. Dedikace Veris. Oba sv. orig. brož.
180.-

344. WHITMAN, Walt: Salut au Monde. From „Leaves of grass“. New York Random house 1930. The New fine book series Number I. Ilustr a upr. Vojtěch Preissig, vytiskla Státní tiskárna v Praze Preissigovými typy. 25 s. Ex. 224/390. Podpis Pressig. Orig. pap. vazba. Světová bibliofilie v krásném stavu.
5 500.-

345. WILDE, Oscar: Sfinga bez tajemství. Praha Šimek 1922. 206 s. Na přídeští dobové ex libris. Ckž. vazba. S neuvádí.
300.-

346. WILDE, Oscar: Sobecký obr. Daňkovice Verner 1946. Ob., front., titul a kresby v textu Jan Konůpek. 23 s. Nerozřez. Orig. brož. S 5394.
300.-

347. YEATS, W. B.: Per amica silentia lunae. Brno Pojer 1929. Ed. Atlantis sv. 4. Front. ruč. kolor. kresba sign. František Vik. 82 s. Ex. 48/50 na van Gelderu. Ckž. vazba sign. Malíková Praha. V ochr. pouzdře. S 2174.
600.-

348. Zápisník zmizelého. Praha Pražské jaro 1988. Vyzd. 3 orig. sign. komb. technikami Karel Demel. Graf. listy vytiskl Pavel Dřímal. 44 s. Ex. 119/200. Orig. ckž. vazba Obchodní tiskárny Kolín.
400.-X. Knihy – Books

349. PROCHÁZKA, F. F.: Kronyka česká od Přibíka Pulkavy z Tradenína na poručení Karla IV. latině sepsaná…Praha Diesbach 1786. 479 s. Plkž. vazba. V dobrém stavu.
600.-

350. de la MOTTE-FOUQUÉ, F.: Undina. Praha Mourek 1872. Překl. Jakub Malý. 89 s. Orig. plkž. vazba, hřbet poničen. První české vydání legendy o vodní víle.
180.-

351. ZÍBRT, Čeněk: Kuchařstwij. O rozličných krmích kterak se užitečnie s chutij strogiti magij… Nové Město Pražské Šimáček 1891. Červenočerný tisk.LXXVIII s. Plkž vazba sig. Chochola Kolín, orig. ob. veváz. Nádherná „předbradáčovská vazba“ z konce 19. stol., mramorovaná ořízka, lakované předsádky, (turecký mramor). Nové vydání jednoho ze základních děl české gastronomie. Exkluzivní exemplář.
1 900.-

352. LOUYS, Pierre: Aphrodita. Mravy antické. Praha Nový kult bd. Sv. I. Překl. S.K. Neumann. Titulní list Felix Valloton. Po konfiskaci nové vydání. 66 s. Za titulem podpis vlastníka z r. 1899. Ppl. vazba. Nedostupný první svazek Nového kultu.
1000.-

353. DAVE, Viktor: Michal Bakunin a Karel Marx. Praha Nový kult 1902. Sv. V. Titul a upr. S.K. Neumann. 41 s. Poškoz. vlast. razítky. Pap. vazba. Legendární svazek Nového kultu.
700.-

354. (Klíma, Ladislav) Svět jako vědomí a nic. Jako autor uveden na titulním listě „L“. Praha Stivín 1904. 1. vydání. 103 s., poškoz. Převzácná první Klímova kniha.
800.-

355. KLÍMA, Ladislav: Traktáty a diktáty. Filosofické úvahy. Praha Štorch-Marien 1922. Ob. Vlastislav Hofman. 219 s. Orig. brož. Zcela intaktní i se slavnou Hofmanovou obálkou.
450.-

356. KLÍMA, Ladislav – DVOŘÁK, Arnošt: Matěj Poctivý. Fantastická lidová veselohra o 3 dějstvích. Praha Kočí 1922. Ob. arch. Jiří Kroha. 106 s. Orig. brož.
400.-

357. NIETSCHE, Fridrich: Antikrist. Pokus o kritiku křesťanství. Praha Neumannová 1905. Ob. a upr. V.H. Brunner. 86 s, Orig. brož. Značně poškoz., vzácná obálka zachována.
200.-

358. KRASKO, Ivan – konvolut 2 svazků
- Nox et solitudo. Turč. Sv. Martin soukr. tisk 1909. 1. vydání 40 s. Orig. brož.
- Verše. Turč. Sv. Martin soukr. tisk 1912. 35 s. Orig. brož.
300.-

359. LANGER, František: Za cizí město. Irkutsk Osvětový odbor čsl. vojska na Rusi 1919. 80 s. Na přídeští ex libris prvního majitele prof. Cermana a na patitulu jeho poznámky. Plkž. vazba
200.-

360. PROCHÁZKA, Arnošt – konvolut 2 svazků
- Rozhovory s knihami, obrazy a lidmi. Praha Borový 1916. 129 s. Nerozřez. Orig.brož.
- Na okraj doby. Praha Bradáč 1919. Edice Vybrané knihy. 131 s. Orig. brož.
300.-

361. PROCHÁZKA, Arnošt: Diář literární a umělecký. Praha Bradáč 1919. Ed. Vybrané knihy. 427 s. Plkž. vazba L. Bradáče (dílna).
400.-

362. (Mácha, K.H.) Dílo K. H. Máchy. Praha Borový 1929. S podobiznami K. H. Máchy. Upr. Cyril Bouda. Na biblovém papíře, tři díly v jednom svazku 356+381+454 s. Orig. cpl. vazba
200.-

363. (Mácha, K.H.) KRČMA, František: Máchova oblíbená píseň „Vale lásko ošemetná“. Železný Brod Grafia 1941. Titul dřev. Karel Štika. 24 s. Dedikace Krčma. Orig. brož.
140.-

364. GELLNER, František: Nové verše. Praha Borový 1919. Ob. František Gellner. Ve front. Gellnerův autoportrét. 76 s. Orig. brož. Na předsádce originální dřevoryt. ex libris Anny Mackové ve tvaru trojúhelníka.
600.-

365. OPOLSKÝ, Jan: Muka a zdání. Praha Minařík 1921. Ob. V.H. Brunner. 82 s. orig. brož.
160.-

366. WILDE, Oscar: Pro lásku královu. Praha Boš 1923. Ob. dřev. a upr. Jaroslav Benda. 58 s. Orig. brož.
240.-

367. MARIA, Jaroslav: Werther. Vyškov Obzina 1925. Ob., a vyzd. 12 dřevoryty František Kobliha. 178 s. Orig. brož.
300.-

368. HAŠEK, Jaroslav: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl I. a II. (ostatní díly chybí) Praha Hašek-Synek b.d. Oba svazky podepsány Jaroslavem Haškem. 255+255 s. Orig. cpl. vazby. Ověřené podpisy Haškovy
1 200.-

369. ZÁRUBA, Hynek-VOTOČEK, Jiří: Ilustrované dějiny lásky I.-VI. Praha Šotek 1925-27. S mnoha ilustracemi. Str. každý díl zvlášť. 5 svazků, chybí díl III. V našem konvolutu je obsažen zásadní privátní tisk – díl VI. Vše v orig. cpl. vazbách. CA 30- samostatný VI. díl brož. a poškoz. vydražen za 1500.-
1 800.-

370. Knihovna Dobrá četba – konvolut 4 svazků
Praha Pokrok, různá vročení. Delluc- Charlie Chaplin, Kubka – Básníci…, Čapek – Skandální aféra.., Zamjatin – My. Vše orig. brož., ve výborném stavu.
600.-

371. POLÁČEK, Karel – konvolut 3 svazků
- Mariáš a jiné živnosti. Obelisk 1924, s mnoha vyobr. 86 orig. brož.
- Žurnalistický slovník. Borový 1934, 60 s. Orig. brož.
- Otec svého syna. Čsl. Kompas 1946. Veselohra o 4 jednáních. Orig. brož.
360.-

372. FIELD, T. R.: Kosočtverce na ohradách. Praha Novák 1930. Uspořádal Karel Prach. 46 s. Dat. dedikace T.R. Field. Cpl. vazba
450.-

373. HRON, Jakub: Přítaž i odpud hvězd. Jako doplněk soustavy Koperníkovy a zevšeobecněnost tohoto pojma. Hradec Králové nakl. autor 1900. 149 s. Orig. brož. Nádherný exemplář. Nedostupné.
1. 800.-

374. (Hron, Jakub) ZAPLETAL, Tomáš: Profesor Jakub Hron Metánovský, sepisovatel, libomudrun, výslužník. Počátky soukr. tisk 1937. 21 s. Orig. brož.
950.-

375. Vyznání svatého Augustina. S množstvím initial a obrazů různých mistrů. Praha Stoklas (1906?). Upr. K. Traspe, iniciály Kleukens. 140 s. Orig. brož. „Vedle vydání bibliofilského vyšla kniha současně ve vydání přepychovém, tištěna na kvartu dvoubarevně s ornament. barev. ozdobami stran.“ Náš ex. je z vyd. přepychového. Nádherná typografie.
1700.-

376. ŘEHOŘ Veliký: Čtyři knihy rozmluv čili o životě a zázracích… Praha Družst. přátel studia 1924. Ob. a upr. V.H. Brunner. 279 s. Nerozřez. Orig. brož.
200.-

377. Svatá Terezie Ježíškova: Kniha zpráv. Praha Družst. přátel studia 1924. Ob. a upr. V.H. Brunner. 102 s. Nerozřez. Orig. brož.
200.-

378. Kázání ptáčkům. Výbor statí, kázání a obrázků. Uspoř. Ant. Šorm. Praha Šorm 1930. Ob. Arnošt Hrabal, titul Karel Schwetz. 60 s. S mnoha vyobr. Orig. brož.
200.-

379. LAZECKÝ, František: Odění královské. Praha Řád 1937. Ob., front. a upr. Břetislav Štorm. 92 s. Dedikace Lazecký. Orig. brož.
200.-

380. KUNDERA, Ludvík: Konstantina. Liberec ed. Pochod 1946. Ob. a kresby Václav Zykmund. 64 s. Dedikace Kundera. Orig. brož.
200.-

381. (Orten, Jiří) JAKUB, Jiří: Ohnice. Praha Melantrich 1941. Poesie sv. 46. 113 s. Orig. brož. ( Jiří Jakub – pseudonym Jiřího Ortena).
300.-

382. FRY, Christopher: Věta o větě. Úryvek z 2. jednání 2. scény Hry o Venuši. Praha Lyra pragensis 1993. Front. orig. barev. sign. komb. technika Eva Hašková. 12 s. Ex. 68/200. Se suchou pečetí. Orig. brož.
200.-

383. Krajiny dětství. České básně o dětech. Uspoř. a úvod L. Jedlička. Praha Vyšehrad 1944. Výtv. doprovod Vilma Vrbová-Kotrbová. 127 s. Podpisy 2x J. Seifert, 3x J. Urbánková, F. Lazecký, L. Stehlík, V. Závada. Orig. brož.
500.-

384. SEIFERT, Jaroslav: Milostná píseň. Vybrané básně. Praha Československý spisovatel 1954. Ob. a front. Max Švabinský. 87 s. Podpis Seifert. Váz. v orig. ob.
260.-

385. SEIFERT, Jaroslav: Vějíř Boženy Němcové. Praha Borový 1940. Ob. a kresba Karel Svolinský. 56 s. Orig. brož. Obsahuje 2 dedikace z let 1969 a 1977 témuž obdarovanému. Kuriozita.
450.-

386. SEIFERT, Jaroslav: Maminka. Praha ČS 1954. Ob., vazba a barev. kresby Jiří Trnka. Upr. Zdeněk Seydl. 91 s. Dat. podpis Seifert na titulu. Váz. v orig. ob.
260.-

387. SEIFERT, Jaroslav: Všecky krásy světa. Praha ČS 1992. Upr. Oldřich Hlavsa. 638 s. Dat. podpis Seifert na patitulu. Váz. v orig. ob.
360.-

388. HOLAN, Vladimír: Na sotnách. Verše z let 1961 – 1965. Praha Československý spisovatel 1968. Ob. a kresby Olga Čechová. Upr. Oldřich Hlavsa. 206 s. Podpis Holan. Váz. v orig. ob.
360.-

389. ZÁPOTOCKÝ, Antonín: Vstanou noví bojovníci. Praha SNKLHU 1954. 343 s. Podpis Zápotocký. Orig. ckž. vazba Jihočes. tiskárny Vimperk.
240.-

390. SOLŽENICYN, Alexandr: Jeden den Ivana Denisoviče. Praha Nakl. politické literatury 1963. Překl. Sergej Machonin. Ob. a ilustr. Stanislav Kolíbal. 1. české vydání. 87 s. Orig. brož.
240.-

391. KOLÁŘ, Jiří: Gersaintův vývěsní štít. Praha soukr. tisk. 1966. Upr. Stanislav Kolíbal. Nestr. Volné archy v orig. ob.
300.-

392. Jiří Šlitr – sborník textů, fotografií a kreseb. Uspoř. Jiří Suchý. Praha-Bratislava Editio Supraphon 1970. Kresby Jiří Šlitr. Upr. Oldřich Hlavsa. 106 s. 2 gramof. desky, faksimile dopisu. Orig. brož.
400.-

393. HRABAL, Bohumil: Obsluhoval jsem anglického krále. Praha Jazzová sekce 1982. Jazzpetit č. 9. Ob. a upr. Joska Skalník. Front. foto Hrabala Taras Kuščynskij. 301 s. Orig. brož. Legendární 1. vydání slavné Hrabalovy knihy v nádherném stavu.
800.-

394. Obrtel Vít: Vlaštovka, která má geomerické hnízdo. Povídky a texty. Praha Odeon, 1985, ob., vazba a upr. Clara Istlerová, 384 s., dat. podpis Obrtel, váz. v orig. ob.
450.-

395. Excentrici v přízemí. Sborník. Praha Panton 1989. Edice Impuls. Různí autoři, il. Karel Haloun. S fotografiemi. 270 s. Orig. brož.
300.-

396. A co socialismus? Samizdatový sborník k 30. výročí smrti Františka Halase. Praha Opus 1979. Front. portrét F. Halase. Opus sv. I. 36 s. Orig. cpl. vazba. Vzácné.
360.-

397. RUML, Jiří: Znamínko na duši. Strojopisné vyd. S autorovými karikaturami. Bez. Nakl. údajů. 286 s. Orig. cpl. vazba.
140.-

398. Woolfová, Virginia: Flush. Životopis psíka, básnířky Barettové-Browningové. Praha Laichter, 1938, 178 s., neozřez., orig. brož.
200.-

399. RABIER, Benjamin: Scénes de la vie privée des animaux. Paris Librairie garnier Fréres b.d. 40 barev. tabulí – comics. Ppl vazba. Vazba značně poškoz, obr. tabule velmi dobře zachovány.
300.-

400. DESNOS, Robert: Chantefables et chantefleurs. Paris Gründ 1970. Ilustr. Ludmila Jiřincová. 62 s. Podpis Jiřincová. Orig. vazba. S podpisem Jiřincové.
400.-

401. Mac CALLUM, T.W.: English for the Young. Zürich Rascher co Publishers 1940. Vazba, barev. a čb. ilustr. Walter Trier. 64 s. Orig. ppl. vazba. Velmi dobrý stav.
800.-

402. KOŽÍŠEK, Josef: Na sluníčku. Praha Státní nakl. 1929. Vazba, předsádky a barev. ilustr. Rudolf Mates. Nestr. Podpisy Kožíšek i Mates. Orig. ppl. vazba. Va výborném stavu.
200.-

403. KUBÍN, J.Š.: V čarodějném kole. Praha Otto 1941. Čb. a celostr. barev. ilustrace Jiří Trnka. 75 s. Váz. v orig. ob., která mír. poškoz.
200.-

404. Erben, K.J.: Pohádky. Praha Čsl. spisovatel 1976. Vazba, ob., předsádky, ilustr. a upr. Cyril Bouda, 185 s., podpis Bouda, váz. v orig. ob.
260.-

405. LADA, Josef: Halekačky naší Kačky. Praha Melantrich 1932. Ob., titul, ornamentace a 23 barev. kreseb Josef Lada. Nestr. Orig. brož. Značně ušpiněno. Novotný str.44.
2 800.-

406. LADA, Josef: Iha! Zvířátek plná kniha! Praha Synek 1930. Verše Josef Foltýn. Ob., titul, ornamentace a 12 ilustrací Josef Lada. Nestr. Orig. brož. V krásném stavu. Novotný str. 42.
6 000.-

407. LHOTÁK, Kamil: Z dějin ponorky, torpeda a potápěcích přístrojů. Praha SNDK 1956. Doslov Jos. Hiršal. Dokument. dobové obr. a fotografie. Vazba a ob. Zdeněk Sklenář. 186 s. Váz. v orig. ob.
1 400.-

408. Romské pohádky. Praha Odeon 1973. Sebrala a přeložila Milena Hübschmanová. Ob. vazba a upr. Jan Sládek. 319 s. (3500 výt.) Váz. v orig. ob.
320.-

409. Carol, Lewis: Alenka v říši divů ... a za zrcadlem. Praha Albatros 1973, ob. a ilustr. Markéta Prachatická, upr. Oldřich Hlavsa,161 s., váz. v orig. ob. nádherně ilustrováno.
300.-

KONEC AUKCE
aukční řád

prameny

zkratky a slovníček