Josef Váchal
Vilém Trmal

Vilém Trmal

Vilém byl knihami posedlý. Zprvu jako vášnivý čtenář, posléze coby neméně zapálený obdivovatel „sličných grafických úprav“, jak sám s oblibou říkával. A když mu krátce po absolutoriu vysoké školy vážná nemoc znemožnila věnovat se svému občanskému povolání naplno, stal se pravidelným návštěvníkem pražských antikvariátů a rozšířil svůj zájem o fotografie, grafiky, kresby, obrazy. Začala tak vznikat velmi pestrá a výjimečná sbírka. A i přesto, že by se v ní hravě našly unikáty, které by – bez přehánění – mohly být ozdobou nejvěhlasnějších světových muzeí či soukromých galerií, největší Vilémovou vášní zůstával Josef Váchal. Od chvíle, kdy na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století získal od přítele Váchalovy první dřevoryty, až do posledních dní roku 2012.

JUDr. Vilém Trmal /

Právník, sběratel, antikvář, spoluzakladatel Českého antikvariátu ATA, pořadatel 35 aukcí pro Sdružení přátel krásných tisků a autor čtyř desítek aukčních katalogů.

Český anikvariát ATA

Český antikvariát ATA

Manželé Jitka a Vilém Trmalovi založili Český antikvariát v roce 1993. Provozovali jej v Bubenečské ulici číslo 258/9 v Praze – Dejvicích. Jitka Trmalová byla profesí vyučený knihkupec. Tento obor vystudovala s vyznamenáním v roce 1967. Poté nastoupila do knihkupectví v Pardubicích. V roce 1971 se stala vedoucí antikvariátu, rovněž v tomto východočeském městě, kde se seznámila se svým budoucím manželem Vilémem. Ten byl již v té době významným sběratelem výtvarného umění a bibliofilem. V roce 1977 ukončila svou profesní dráhu v Pardubicích a roku 1978 nastoupila do antikvariátu ve Spálené ulici v Praze, kde přečkala dobu temna českého antikvárního trhu. (Směrnice byly jasné: nevykupovat a neprodávat autory, ideologicky nevhodné pro tehdejší vládní garnituru.)

Logo Českého antikvariátu ATA

V roce 1992 opustila paní Jitka antikvariát ve Spálené ulici a založila se svým manželem Vilémem, v té době již fundovaným znalcem a sběratelem, Český antikvariát. Ještě téhož roku obdržela paní Trmalová koncesní listinu na provádění dražeb pod obchodním jménem ATA a na jaře roku 1993 uspořádali manželé Trmalovi první aukci bibliofilií a vzácných tisků. Celkem jich úspěšně proběhlo 35.

JUDr. Vilém Trmal obohatil tyto aukce svou neuvěřitelnou fundovaností a znalostmi, které nashromáždil za svého sběratelského období v „šedi totalitní kultury“. V aukčních katalozích byli prezentováni takoví umělci jako Josef Váchal, Bohuslav Reynek, Ladislav Sutnar a další zapomenutí výtvarníci, fotografové, literáti. Nevyjímaje představitele české i zahraniční avantgardy 20. – 30. let minulého století. Právě na těchto aukcích mohla široká, nejen odborná, společnost poznat, co je skutečná kvalita.

V roce 2012 však JUDr. Trmala zasáhla zákeřná choroba, na kterou v roce 2013 umírá. V této těžké době mu byla do poslední chvíle velkou oporou jeho žena Jitka, která roku 2015 ukončuje činnost Českého antikvariátu ATA a rok na to následuje svého manžela Viléma do světa, odkud není návratu. 

Martin Přibyl

Aukční katalogy a výsledkové listiny

Bubenečská 258/9
16000 Praha, Česká republika

Aukční katalogy a výsledkové listiny

Provozovna, která se stále nachází na stejné adrese v Praze 6, v ulici Bubenečská číslo 9, je situována asi 80 m od stanice metra Hradčanská směrem k americké rezidenci. Byla po složitých peripetiích otevřena dne 22. března roku 1993.

Krédem nové firmy bylo a je, jak patrno z tehdy distribuovaného propagačního letáku, prosazování snah vedoucích ke spoluvytváření nového, kultivovaného českého sběratele. Spolupůsobení antikvariátu při prohlubování znalosti české knižní kultury a prohlubování znalostí a sběratelství krásných tisků a publikací s výraznou orientací na výtvarně zajímavou stránku knihy se daří prosazovat zejména při konstruování aukcí, které se snaží být co nejvybranějšími k tomu, aby potěšily srdce i mysl sběratelů.

Vývěsní štít vytvořil malíř Rudolf Zörner s použitím erbu rodiny Trmalovy, v jejímž vlastnictví se antikvariát nachází.

Dne 24. dubna 1993 pořádala firma v rámci Prvních pražských aukčních dnů svou první jarní aukci. Od tohoto data dodnes bylo uspořádáno 20 aukcí s frekvencí jaro – podzim, vždy dvě do roka. Filosofií každé z aukcí je používání přísných kritérií na výběr a kvalitu nabízených tisků. Z úmyslu jsou aukce pořádány v menším rozsahu, neboť přesycování sběratelů nadbytečným počtem nabízených položek v zájmu zvýšení lukrativnosti aukcí je považováno za skutečnost, kterou se ve sběratelích dosahuje spíše nežádoucího účinku (únavy, ztráty pozornosti atd.). A tady je potřeba zdůraznit, že aukce musí být především zábavou a vést k objevování pocitů radosti a uspokojení sběratelů, pro které především je pořádána.

Otevírací doba prodejny byla stanovena na čtyři odpoledne v týdnu především proto, že antikvariát považuje za svou prioritní činnost přípravu aukcí a získávání co nejkrásnějších tisků do nich. Mimo dobu uvedenou jako otevírací je však samozřejmě počítáno s tím, že si lze individuálně dohodnout jinou dobu, bude-li to jen trochu možné.

Chceme, aby především česká kniha nacházela své místo v naší nabídce, která i nadále bude orientována převážně na českého sběratele, ovšem s tím, aby krása českého tisku nalezla svůj ohlas a byla obdivována milovníky krásných tisků i mimo náš region. Jde o to, aby krása naší knihy se stále více prosazovala jako neodmyslitelná součást knižní kultury světové.

Vilém Trmal

Sbírka Viléma Trmala

Sbírka Viléma Trmala

Sbírka vznikala bezmála půl století s jediným záměrem: dělat svému majiteli radost. Teď, když už tu Vilém není, nás napadlo, že stejně tak by mohla dělat radost ostatním. Rozhodli jsme se ji tedy přehlédnout a postupně zpřístupňovat. Vdechnout sbírce nový život, a svým způsobem též i jejímu tvůrci.

V letech 2011-2018 vznikal soupis díla malíře, dřevorytce a spisovatele Josefa Váchala, který jsme na jaře roku 2019 (u příležitosti Vilémových nedožitých sedmdesátin) vydali pod názvem Holt si to musíte dát dovázat, jinej exemplář už není a na přelomu března a dubna téhož roku doprovodili stejnojmennou výstavou v pražské Galerii Kodl.

Začátkem února 2021 jsme pod názvem Tento dřevoryt z knížky Hetéry byl za Rakouska konfiskován vydali katalog výtvarného umění a jeho uvedení opět spojili s reprezentativní výstavou na adrese Národní 7.

Třetím svazkem s pracovním názvem Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek, představujícím vzácné tisky, bibliofilie a rarity, mapování Vilémovy sbírky završíme na podzim 2022.

Holt si to musíte dát dovázat

Holt si to musíte dát dovázat,
jinej exemplář už není

22. března - 10. dubna 2019 / Galerie KODL / Národní 7 / Praha 1

Výstava mapuje více než čtyři desítky let setkávání sběratele Viléma Trmala (1949–2013) s dílem Josefa Váchala (1884–1969). Od happeningů v dobách hluboké normalizace, kdy spolu s ostatními podobně smýšlejícími spiklenci hrával o jeho grafické listy ping-pong, přes nesčetné návštěvy pamětníků a antikvariátů napříč republikou, po diskrétní schůzky s majiteli aukčních síní. Bezmála sto prací představuje takto vzniklou sbírku v reprezentativním výběru.

Lepty, jimž se Váchal věnoval v počátcích své umělecké dráhy, jsou zastoupeny především souborem erotických karet z roku 1908, které byly považovány za ztracené.

Nejpočetnější skupinu vystavovaných děl tvoří dřevoryty. Samostatnými listy (Pan a žínka, Sen staré panny, Zaklínač či Bouře) stejně jako málo známým cyklem z rituálu toledských heretiků či souborem prací z Postyly kacířské dokumentují více než čtvrt století Váchalova tematického i řemeslného „stýkání a potýkání s letokruhy“.

Srdcem výstavy jsou autorské knihy, z nichž největší pozornost beze sporu upoutají Přírodopis strašidel a Šumava umírající a romantická, které Váchal daroval své životní družce Anně Mackové, či autorský výtisk Receptáře barevného dřevorytu, do něhož si Váchal více než dvacet let psal poznámky.

Jedinečnost Trmalovy sbírky podtrhují plátna Pohádka a Čarodějnice a rozměrné akvarely Svatební kvas, Malíř či Smrt abatyše – díla, která se objevují na veřejnosti po dlouhých desetiletích. 

Uspořádání výstavy provází vydání knihy Pavla Hájka Holt si to musíte dát dovázat, jinej exemplář už není, jež přibližuje rozsah a význam Trmalovy sbírky výběrovým soupisem a reprodukcemi tří Váchalových děl, které nebyly doposud nikdy publikovány: text Na okraj Romantické Šumavy, dopis-román Dva Josefové ze zářijového vrhu v roce 1884 a soubor karet Josefa Váchala erotické karty.    

Výstava se koná pod záštitou Trmalova dlouholetého přítele Martina Kodla u příležitosti nedožitých sedmdesátin Viléma Trmala a rovného půlstoletí od smrti Josefa Váchala.

Galerie KODLFotogalerieKatalogLeták

Fotogalerie

001002003004005006007008009
Jan Konůpek

Tento dřevoryt z knížky Hetéry byl za Rakouska konfiskován

3. - 19. února 2021 / Galerie KODL / Národní 7 / Praha 1

Vilém Trmal (1949–2013) budoval svou sbírku výtvarných děl více méně bezděčně. Bez zjevného záměru a zcela nárazově: ve chvílích, kdy se nezabýval bibliofiliemi nebo tisky Josefa Váchala. Během let tak vznikl obsáhlý soubor prací nejrůznější umělecké úrovně a hodnoty, jejichž svorníkem byla především Trmalova čistá radost z toho kterého plátna či archu papíru.

Expozice představuje zhruba třetinu sbírky. Jelikož ji nebylo možné instalovat podle ryze „trmalovských“ pravidel – tedy co druhý třetí den ji na základě nerozluštitelných pohnutek převěšovat, – rozhodli jsme se její „domácí“ atmosféru přiblížit členěním. Seskupit v rámci prostorových možností jednotlivá díla podle místností, v nichž se nacházela. Co se samotného výběru týče, volili jsme vždy ty autory, ke kterým měl Vilém Trmal nejblíže: Reynek, Váchal, Boudník, Konůpek, Panuška, Lada, Mařák, Preisler, Šimotová, Gross, Moštěk, Trnka, Kupka, Drtikol…

Souběžně s výstavou vychází péčí nakladatelství Kodudek stejnojmenná kniha Pavla Hájka s více než dvěma sty reprodukcemi, která představuje sbírku v její úplnosti.

Galerie KODLFotogalerieKatalogLeták

Fotogalerie

001002003004005006007008
Josef Váchal, © Dagmar Hochová, heirs© Dagmar Hochová, heirs

Studeňany z papíru

V návaznosti na naši snahu zpřístupnit dílo Josefa Váchala (1884–1969) v co možná nejúplnější podobě, jsme se spolu s nakladatelstvím Kodudek a Památníkem národního písemnictví rozhodli založit knižní edici Studeňany z papíru a systematicky se tak věnovat Váchalovým rukopisům, které v dobách hmotné nouze zasílal svým blízkým a známým jako poděkování za finanční podporu, jídlo, alkohol či tabák.

Jedná se o dosud ne zcela zmapovaný nesourodý soubor „blafanin“, „blbostí“ a „hovadin“ (jak autor sám tyto své texty nezřídka označoval) ze 40. až 60. let 20. století, který vznikal na statku jeho životní družky Anny Mackové ve Studeňanech u Jičína, kam se Váchal uchýlil krátce po vypuknutí druhé světové války.

Ediční plán

(řazení svazků je chronologické, samotné svazky vycházejí z toho, co máme nyní k dispozici)

  • Tajnosti sanatoria aneb služebnice vášní, či-li Čertova babička a legionář dobrodruh
  • Velmi pěkná a užitečná knížka pro pijáky vína, rytce a řezáče dřeva všeho druhu
  • Tisíc Gagarínů a jedna řepařka!
  • Modrá zednářská knížka
  • Čarodějnice holešovická  aneb vězeň v bolševickém hradě, či-li román psaný za pomoci svobodných zednářů
  • Studeňany, pošta Radim

Památník národního písemnictvíNakladatelství Kodudek