Josef Váchal
Vilém Trmal

Vilém Trmal

Vilém byl knihami posedlý. Zprvu jako vášnivý čtenář, posléze coby neméně zapálený obdivovatel „sličných grafických úprav“, jak sám s oblibou říkával. A když mu krátce po absolutoriu vysoké školy vážná nemoc znemožnila věnovat se svému občanskému povolání naplno, stal se pravidelným návštěvníkem pražských antikvariátů a rozšířil svůj zájem o fotografie, grafiky, kresby, obrazy. Začala tak vznikat velmi pestrá a výjimečná sbírka. A i přesto, že by se v ní hravě našly unikáty, které by – bez přehánění – mohly být ozdobou nejvěhlasnějších světových muzeí či soukromých galerií, největší Vilémovou vášní zůstával Josef Váchal. Od chvíle, kdy na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století získal od přítele Váchalovy první dřevoryty, až do posledních dní roku 2012.

JUDr. Vilém Trmal /

Právník, sběratel, antikvář, spoluzakladatel Českého antikvariátu ATA, pořadatel 35 aukcí pro Sdružení přátel krásných tisků a autor čtyř desítek aukčních katalogů.

Český anikvariát ATA

Český antikvariát ATA

Manželé Jitka a Vilém Trmalovi založili Český antikvariát v roce 1993. Provozovali jej v Bubenečské ulici číslo 258/9 v Praze – Dejvicích. Jitka Trmalová byla profesí vyučený knihkupec. Tento obor vystudovala s vyznamenáním v roce 1967. Poté nastoupila do knihkupectví v Pardubicích. V roce 1971 se stala vedoucí antikvariátu, rovněž v tomto východočeském městě, kde se seznámila se svým budoucím manželem Vilémem. Ten byl již v té době významným sběratelem výtvarného umění a bibliofilem. V roce 1977 ukončila svou profesní dráhu v Pardubicích a roku 1978 nastoupila do antikvariátu ve Spálené ulici v Praze, kde přečkala dobu temna českého antikvárního trhu. (Směrnice byly jasné: nevykupovat a neprodávat autory, ideologicky nevhodné pro tehdejší vládní garnituru.)

Logo Českého antikvariátu ATA

V roce 1992 opustila paní Jitka antikvariát ve Spálené ulici a založila se svým manželem Vilémem, v té době již fundovaným znalcem a sběratelem, Český antikvariát. Ještě téhož roku obdržela paní Trmalová koncesní listinu na provádění dražeb pod obchodním jménem ATA a na jaře roku 1993 uspořádali manželé Trmalovi první aukci bibliofilií a vzácných tisků. Celkem jich úspěšně proběhlo 35.

JUDr. Vilém Trmal obohatil tyto aukce svou neuvěřitelnou fundovaností a znalostmi, které nashromáždil za svého sběratelského období v „šedi totalitní kultury“. V aukčních katalozích byli prezentováni takoví umělci jako Josef Váchal, Bohuslav Reynek, Ladislav Sutnar a další zapomenutí výtvarníci, fotografové, literáti. Nevyjímaje představitele české i zahraniční avantgardy 20. – 30. let minulého století. Právě na těchto aukcích mohla široká, nejen odborná, společnost poznat, co je skutečná kvalita.

V roce 2012 však JUDr. Trmala zasáhla zákeřná choroba, na kterou v roce 2013 umírá. V této těžké době mu byla do poslední chvíle velkou oporou jeho žena Jitka, která roku 2015 ukončuje činnost Českého antikvariátu ATA a rok na to následuje svého manžela Viléma do světa, odkud není návratu. 

Martin Přibyl

Aukční katalogy a výsledkové listiny

Bubenečská 258/9
16000 Praha, Česká republika

Aukční katalogy a výsledkové listiny

Provozovna, která se stále nachází na stejné adrese v Praze 6, v ulici Bubenečská číslo 9, je situována asi 80 m od stanice metra Hradčanská směrem k americké rezidenci. Byla po složitých peripetiích otevřena dne 22. března roku 1993.

Krédem nové firmy bylo a je, jak patrno z tehdy distribuovaného propagačního letáku, prosazování snah vedoucích ke spoluvytváření nového, kultivovaného českého sběratele. Spolupůsobení antikvariátu při prohlubování znalosti české knižní kultury a prohlubování znalostí a sběratelství krásných tisků a publikací s výraznou orientací na výtvarně zajímavou stránku knihy se daří prosazovat zejména při konstruování aukcí, které se snaží být co nejvybranějšími k tomu, aby potěšily srdce i mysl sběratelů.

Vývěsní štít vytvořil malíř Rudolf Zörner s použitím erbu rodiny Trmalovy, v jejímž vlastnictví se antikvariát nachází.

Dne 24. dubna 1993 pořádala firma v rámci Prvních pražských aukčních dnů svou první jarní aukci. Od tohoto data dodnes bylo uspořádáno 20 aukcí s frekvencí jaro – podzim, vždy dvě do roka. Filosofií každé z aukcí je používání přísných kritérií na výběr a kvalitu nabízených tisků. Z úmyslu jsou aukce pořádány v menším rozsahu, neboť přesycování sběratelů nadbytečným počtem nabízených položek v zájmu zvýšení lukrativnosti aukcí je považováno za skutečnost, kterou se ve sběratelích dosahuje spíše nežádoucího účinku (únavy, ztráty pozornosti atd.). A tady je potřeba zdůraznit, že aukce musí být především zábavou a vést k objevování pocitů radosti a uspokojení sběratelů, pro které především je pořádána.

Otevírací doba prodejny byla stanovena na čtyři odpoledne v týdnu především proto, že antikvariát považuje za svou prioritní činnost přípravu aukcí a získávání co nejkrásnějších tisků do nich. Mimo dobu uvedenou jako otevírací je však samozřejmě počítáno s tím, že si lze individuálně dohodnout jinou dobu, bude-li to jen trochu možné.

Chceme, aby především česká kniha nacházela své místo v naší nabídce, která i nadále bude orientována převážně na českého sběratele, ovšem s tím, aby krása českého tisku nalezla svůj ohlas a byla obdivována milovníky krásných tisků i mimo náš region. Jde o to, aby krása naší knihy se stále více prosazovala jako neodmyslitelná součást knižní kultury světové.

Vilém Trmal

Sbírka Viléma Trmala

Sbírka Viléma Trmala

Sbírka vznikala bezmála půl století s jediným záměrem: dělat svému majiteli radost. Teď, když už tu Vilém není, nás napadlo, že stejně tak by mohla dělat radost ostatním. Rozhodli jsme se ji tedy přehlédnout a postupně zpřístupňovat. Vdechnout sbírce nový život, a svým způsobem též i jejímu tvůrci.

V letech 2011-2018 vznikal soupis díla malíře, dřevorytce a spisovatele Josefa Váchala, který jsme na jaře roku 2019 (u příležitosti Vilémových nedožitých sedmdesátin) vydali pod názvem Holt si to musíte dát dovázat, jinej exemplář už není a na přelomu března a dubna téhož roku doprovodili stejnojmennou výstavou v pražské Galerii Kodl.

Začátkem února 2021 jsme pod názvem Tento dřevoryt z knížky Hetéry byl za Rakouska konfiskován vydali katalog výtvarného umění a jeho uvedení opět spojili s reprezentativní výstavou na adrese Národní 7.

Výstavou v Galerii Kodl a třetím svazkem s názvem Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek, představujícím krásné tisky, bibliofilie, grafiky a dokumenty, jsme mapování Vilémovy sbírky završili v únoru 2023. 

Holt si to musíte dát dovázat

Holt si to musíte dát dovázat,
jinej exemplář už není

22. března - 10. dubna 2019 / Galerie KODL / Národní 7 / Praha 1

Výstava mapuje více než čtyři desítky let setkávání sběratele Viléma Trmala (1949–2013) s dílem Josefa Váchala (1884–1969). Od happeningů v dobách hluboké normalizace, kdy spolu s ostatními podobně smýšlejícími spiklenci hrával o jeho grafické listy ping-pong, přes nesčetné návštěvy pamětníků a antikvariátů napříč republikou, po diskrétní schůzky s majiteli aukčních síní. Bezmála sto prací představuje takto vzniklou sbírku v reprezentativním výběru.

Lepty, jimž se Váchal věnoval v počátcích své umělecké dráhy, jsou zastoupeny především souborem erotických karet z roku 1908, které byly považovány za ztracené.

Nejpočetnější skupinu vystavovaných děl tvoří dřevoryty. Samostatnými listy (Pan a žínka, Sen staré panny, Zaklínač či Bouře) stejně jako málo známým cyklem z rituálu toledských heretiků či souborem prací z Postyly kacířské dokumentují více než čtvrt století Váchalova tematického i řemeslného „stýkání a potýkání s letokruhy“.

Srdcem výstavy jsou autorské knihy, z nichž největší pozornost beze sporu upoutají Přírodopis strašidel a Šumava umírající a romantická, které Váchal daroval své životní družce Anně Mackové, či autorský výtisk Receptáře barevného dřevorytu, do něhož si Váchal více než dvacet let psal poznámky.

Jedinečnost Trmalovy sbírky podtrhují plátna Pohádka a Čarodějnice a rozměrné akvarely Svatební kvas, Malíř či Smrt abatyše – díla, která se objevují na veřejnosti po dlouhých desetiletích. 

Uspořádání výstavy provází vydání knihy Pavla Hájka Holt si to musíte dát dovázat, jinej exemplář už není, jež přibližuje rozsah a význam Trmalovy sbírky výběrovým soupisem a reprodukcemi tří Váchalových děl, které nebyly doposud nikdy publikovány: text Na okraj Romantické Šumavy, dopis-román Dva Josefové ze zářijového vrhu v roce 1884 a soubor karet Josefa Váchala erotické karty.    

Výstava se koná pod záštitou Trmalova dlouholetého přítele Martina Kodla u příležitosti nedožitých sedmdesátin Viléma Trmala a rovného půlstoletí od smrti Josefa Váchala.

Galerie KODLFotogalerieKatalogLeták

Fotogalerie

001002003004005006007008009
Jan Konůpek

Tento dřevoryt z knížky Hetéry byl za Rakouska konfiskován

3. - 19. února 2021 / Galerie KODL / Národní 7 / Praha 1

Vilém Trmal (1949–2013) budoval svou sbírku výtvarných děl více méně bezděčně. Bez zjevného záměru a zcela nárazově: ve chvílích, kdy se nezabýval bibliofiliemi nebo tisky Josefa Váchala. Během let tak vznikl obsáhlý soubor prací nejrůznější umělecké úrovně a hodnoty, jejichž svorníkem byla především Trmalova čistá radost z toho kterého plátna či archu papíru.

Expozice představuje zhruba třetinu sbírky. Jelikož ji nebylo možné instalovat podle ryze „trmalovských“ pravidel – tedy co druhý třetí den ji na základě nerozluštitelných pohnutek převěšovat, – rozhodli jsme se její „domácí“ atmosféru přiblížit členěním. Seskupit v rámci prostorových možností jednotlivá díla podle místností, v nichž se nacházela. Co se samotného výběru týče, volili jsme vždy ty autory, ke kterým měl Vilém Trmal nejblíže: Reynek, Váchal, Boudník, Konůpek, Panuška, Lada, Mařák, Preisler, Šimotová, Gross, Moštěk, Trnka, Kupka, Drtikol…

Souběžně s výstavou vychází péčí nakladatelství Kodudek stejnojmenná kniha Pavla Hájka s více než dvěma sty reprodukcemi, která představuje sbírku v její úplnosti.

Galerie KODLFotogalerieKatalogLeták

Fotogalerie

001002003004005006007008
Staré tisky

Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek

8. - 24. února 2023 / Galerie KODL / Národní 7 / Praha 1

Jakkoli se to může zdát zvláštní, Vilém Trmal (1949–2013) nebyl v pravém smyslu slova sběratelem krásných tisků. Jeho snem nebylo mít od něčeho všecko, ale vždy jen to, co ho nějakým způsobem oslovovalo, bylo mu blízké. Neusiloval ani o to mít celého Váchala, jehož dílo jinak obdivoval nejvíce, natož zkompletovat produkci toho či onoho nakladatele, tu či onu edici. Nebudoval, nestavěl. Žil. A užíval si. Takže se nezřídka stávalo, že dílům, která většina sběratelů považovala za zásadní, nevěnoval příliš pozornosti. Nanejvýš pro něj představovala výhodné platidlo, s nímž bylo možné uzavřít jinak neuskutečnitelný obchod. A za jiné knihy či alba byl se stejnou noblesou ochoten se vydat z poslední koruny.

Výstava Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek v hrubých obrysech mapuje území (sběratelských) vášní, které Vilém Trmal modeloval více než čtyři desetiletí. Nejstarší oblast, nikoli co do zájmu, ale data vydání, tvoří alchymické a magické traktáty z 16. až 18. století. Atmosféru přelomu 19. a 20. století zastupuje produkce Knihovny Moderní revue a soubor staroříšských tisků z dílny Josefa Floriana a jeho blízkých. Svět vydavatelů bibliofilií velmi plasticky přibližují konvoluty prací Josefa Portmana, Jaroslava Picky a Františka Jana Müllera. Českou meziválečnou modernu, která i v zahraničí patří k nejvyhledávanějším, reprezentují díla Toyen, Jindřicha Štyrského, Josefa Šímy. Takto vzniklou síť dále zahušťuje tvorba solitérů Jiřího Karáska ze Lvovic, Miloše Martena, Jakuba Demla, Ladislava Klímy, první vydání knih Pietra Andrey Mattioliho, Alexandra Sergejeviče Puškina, Karla Jaromíra Erbena, Boženy Němcové, Františka Gellnera, Vladimíra Holana, rukopisy Vojmíra Vokolka, grafické cykly Bohuslava Reynka, Františka Koblihy, Anny Mackové či práce Josefa Váchala…

Konání výstavy provází vydání katalogu Pavla Hájka Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek, který obsahuje úplný soupis sbírky krásných tisků Viléma Trmala a více než padesát reprezentativních fotografií.

Galerie KODLVirtuální výstavaFotogalerieKatalogLeták

Fotogalerie

001002003004005006007008009010011
Josef Váchal, © Dagmar Hochová, heirs© Dagmar Hochová, heirs

Studeňany z papíru

V návaznosti na naši snahu zpřístupnit dílo Josefa Váchala (1884–1969) v co možná nejúplnější podobě, jsme se spolu s nakladatelstvím Kodudek a Památníkem národního písemnictví rozhodli založit knižní edici Studeňany z papíru a systematicky se tak věnovat Váchalovým rukopisům, které v dobách hmotné nouze zasílal svým blízkým a známým jako poděkování za finanční podporu, jídlo, alkohol či tabák.

Jedná se o dosud ne zcela zmapovaný nesourodý soubor „blafanin“, „blbostí“ a „hovadin“ (jak autor sám tyto své texty nezřídka označoval) ze 40. až 60. let 20. století, který vznikal na statku jeho životní družky Anny Mackové ve Studeňanech u Jičína, kam se Váchal uchýlil krátce po vypuknutí druhé světové války.

Ediční plán

(řazení svazků je chronologické, samotné svazky vycházejí z toho, co máme nyní k dispozici)

  • Tajnosti sanatoria aneb služebnice vášní, či-li Čertova babička a legionář dobrodruh
  • Velmi pěkná a užitečná knížka pro pijáky vína, rytce a řezáče dřeva všeho druhu
  • Tisíc Gagarínů a jedna řepařka!
  • Modrá zednářská knížka
  • Čarodějnice holešovická  aneb vězeň v bolševickém hradě, či-li román psaný za pomoci svobodných zednářů
  • Studeňany, pošta Radim

Památník národního písemnictvíNakladatelství Kodudek